Ohjelmakartta.fi
Varoitus! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 25.2. ti 26.2. ke 27.2. to 28.2. pe 1.3. la 2.3. su 3.3.
6

06.00 Rus­ty Ri­vets

Dis­neyn e­si­kou­lu: Lei­jo­na­kaar­ti

06.25 Dis­neyn e­si­kou­lu: Lei­jo­na­kaar­ti

Myy­rä ja Pan­da

06.40 Litt­lest Pet S­hop: Mei­dän o­ma maail­ma

06.50 Peu­ka­loi­sen uu­det ret­ket

Dis­ney e­sit­tää: A­va­lo­rin E­le­na

07.05 Ri­ta­rip­rin­ses­sa Nel­la

07.20 K3 (x4)

07.30 My Litt­le Po­ny: Ys­tä­vyy­den tai­kaa

07.45 My Litt­le Po­ny: Ys­tä­vyy­den tai­kaa

07.55 Dis­neyn e­si­kou­lu: Lei­jo­na­kaar­ti

LE­GO Ju­ras­sic World: In­do­mi­nuk­sen pa­ko

Dis­ney e­sit­tää: Duck­Ta­les

08.10 Ang­ry Birds B­lues

Ang­ry Birds Pig­gy Ta­les (x6)

Peu­ka­loi­sen uu­det ret­ket

08.20 Ang­ry Birds Pig­gy Ta­les

08.25 Vi­li Vil­pe­rin seik­kai­lut

Dis­ney e­sit­tää: Kak­sin kar­ku­teil­lä: TV-sar­ja

08.35 LE­GO Nin­ja­go

08.50 Ang­ry Birds Pig­gy Ta­les

HS Las­ten uu­ti­set

08.55 Ang­ry Birds B­lues

9

09.00 Nai­ma­kau­pal­la alt­ta­ril­le

Taakkoja ja tasapainoilua. Lapsihaaveita. Loppu hyvin, kaikki hyvin?

Nel­jät häät Suo­mi

Sel­viy­ty­jät Suo­mi

(2013) Jakso 4 Käär­mei­tä pa­ra­tii­sis­sa. Lei­ris­sä koe­taan kau­hun het­kiä, kun yk­si kil­pai­li­jois­ta jou­tuu yöl­li­sen hyök­käyk­sen koh­teek­si.

Kup­pi­lat kun­toon, Jyr­ki Su­ku­la!

Vege Kahvila Verso, Helsinki.

10.00 Na­pa­kymp­pi

Perhekeskeiset. All stars: kosijoista X:iksi. Rokkia veressä.

Toi­sen­lai­set äi­dit

Teinivanhemmat.

10.00 Jak­sa pa­rem­min

10.30 Vain e­lä­mää

(2012) Encorepäivä En­co­re-päi­vä. Tä­nään on niin Ja­ren, Ja­rin, San­nin, To­nin, Jen­nin, Ju­han kuin Kai­jan­kin päi­vä. Jo­kai­nen ar­tis­ti on saa­nut va­li­ta yh­den mer­kit­tä­vän kap­pa­leen kai­kis­ta maail­man bii­seis­tä.

Pien­tä pi­laa (x2)

10.45 Kup­pi­lat kun­toon, Jyr­ki Su­ku­la!

K­reik­ka­lai­nen ra­vin­to­la Souv­la­ki, Tik­ku­ri­la.

11.00 LI­VE: On­ne­nar­pa

11.45 Gaa­la

Täl­lä vii­kol­la Gaa­lan va­kio­kaar­tia saa­pu­vat vah­vis­ta­maan Pir­jo Heik­ki­lä, Dan­ny, K­ris­ta Siegf­rieds se­kä mu­siik­ki­vie­raa­na näh­tä­vä Art­tu Wis­ka­ri.
12

12.00 LI­VE: Tie­dä ja Voi­ta

Kotimainen visailuohjelma. Ko­ti­mai­nen vi­sai­luoh­jel­ma.

12.30 Pien­tä pi­laa (x2)

12.50 Remp­pa vai muut­to UK (x2)

Lemmikkien valtakunta. Kasapäin kanootteja.

13.15 T­he Wall Suo­mi

Suo­men suu­rin ga­mes­how on nyt tääl­lä!

13.55 Lei­jo­nan luo­la Ka­na­da

Se ei pelaa, joka pelkää. Nälkäiset leijonat. Turvallisia sijoituksia. Toinen tilaisuus. Lätkässä lätkään.

14.15 S­pa­ce Dogs 2

(2014) Suo­mek­si pu­hu­tus­sa seik­kai­lua­ni­maa­tios­sa ast­ro­naut­ti­koi­rat Bel­ka ja St­rel­ka ys­tä­vi­neen sin­gah­ta­vat kauas a­va­ruu­teen. Maa­pal­lol­la on ta­pah­tu­nut kum­mia.

14.55 Remp­pa vai muut­to Aust­ra­lia

Osavaltiot vastakkain. Miesluola ja uima-allas.

Remp­pa vai muut­to Aust­ra­lia

Lääniä laumalle.

Remp­pa vai muut­to Aust­ra­lia

Retrohuumaa. Talotohtorit.

Tu­los­sa:

15

15.05 Di­no seik­kai­lee

(2008) Suo­mek­si­pu­hut­tu a­ni­maa­tio pik­ku di­nos­ta, jo­ka sie­pa­taan yh­des­sä pik­ku­sis­kon­sa pan­dan kans­sa hu­vi­puis­ton ve­to­nau­lak­si.

15.55 Na­pa­kymp­pi

Perhekeskeiset.

Remp­pa vai muut­to UK

Talo kauniista kylästä.

15.55 Ko­ti­kau­pun­ki vaih­toon

Barbin unelmakoti.

Remp­pa vai muut­to UK

Yhden muuton mies.

15.55 Tu­los­sa:

16.00 Na­pa­kymp­pi

Rokkia veressä.

16.00 Vain e­lä­mää

(2012) Uu­del­la Vain e­lä­mää -kau­del­la oh­jel­ma pa­laa juu­ril­leen Hir­ven­sal­men Sa­tu­lin­naan. Kau­si on e­ri­tyi­nen myös sik­si, et­tä mu­ka­na o­vat jo aiem­min oh­jel­mas­sa näh­dyt Ja­ri Sil­lan­pää, Jen­ni Var­tiai­nen, To­ni Wir­ta­nen, Ju­ha Ta­pio, San­ni, Kai­ja Koo ja C­heek. Ko­ti­mai­nen viih­deoh­jel­ma.

16.25 On­ne­nar­pa

16.30 Kup­pi­lat kun­toon, Jyr­ki Su­ku­la!

16.55 On­ne­nar­pa

16.55 On­ne­nar­pa

Tu­los­sa:

17.00 Ha­luat­ko mil­jo­nää­rik­si?

MM95 never forget? Kuu­si kil­pai­li­jaa on val­mii­na ta­voit­te­le­maan mil­joo­naa!

Ko­ti­kau­pun­ki vaih­toon

Barbin unelmakoti.

Hy­vät ja huo­not uu­ti­set

Kliimaksi tuulikaapissa. Vie­raan näyt­te­li­jä Se­bas­tian Rej­man.

17.00 Toi­sen­lai­set äi­dit

Teinivanhemmat. Toi­sen­lai­set äi­dit uu­dis­tuu. Kol­man­nen kau­den juon­ta­ja­na toi­mii Sa­mi Ku­ro­nen, uus­per­hear­kea e­lä­vä yh­den tyt­tä­ren vuo­ro­viik­ko-i­sä.

T­he Voi­ce of Fin­land (x2)

T­he Voi­ce of Fin­lan­din pu­nai­sil­la tuo­leil­la is­tu­vat kah­dek­san­nel­la kau­del­la van­hat tu­tut suo­si­kit Ol­li Lind­holm, An­na Puu, Red­ra­ma ja To­ni Wir­ta­nen! Suo­men ko­vim­mat ar­tis­ti­täh­det o­vat val­mii­na val­men­ta­maan in­nok­kai­ta lau­la­ja­tu­lok­kai­ta u­ran­sa al­kuun. Vain ää­ni rat­kai­see! Ko­ti­mai­nen viih­deoh­jel­ma. (65') Oh­jel­man teks­ti­tys teks­ti-tv:n si­vul­la 333.

17.30 Na­pa­kymp­pi

All stars: kosijoista X:iksi. Nei­ti X haas­taa ko­si­jan­sa räp­pää­mään ja eh­tii is­keä myös Jan­nea.

17.30 Haa­pa­sa­lon Suo­mi

Pohjois-Pohjanmaa. UU­SI KAU­SI.
18

18.00 Kup­pi­lat kun­toon, Jyr­ki Su­ku­la!

Vege Kahvila Verso, Helsinki.

18.00 Kup­pi­lat kun­toon, Jyr­ki Su­ku­la!

K­reik­ka­lai­nen ra­vin­to­la Souv­la­ki, Tik­ku­ri­la.

18.00 Hy­vät ja huo­not uu­ti­set

Kliimaksi tuulikaapissa. Vie­raan näyt­te­li­jä Se­bas­tian Rej­man.

18.30 T­he Voi­ce of Fin­land

Lau­la­jia mu­ka­na paik­ka­kun­nil­ta: Karls­tad (Ruot­si), Van­taa, Kirk­ko­num­mi, Hel­sin­ki, Y­lö­jär­vi, Pet­ros­koi (Ve­nä­jä), Kon­tio­lah­ti ja Tam­pe­re.

18.30 Sel­viy­ty­jät Suo­mi

(2013) Käärmeitä paratiisissa. Lei­ris­sä koe­taan kau­hun het­kiä, kun yk­si kil­pai­li­jois­ta jou­tuu yöl­li­sen hyök­käyk­sen koh­teek­si.

19.00 T­he Voi­ce of Fin­land

La­val­le as­tuu kil­pai­li­joi­ta Hel­sin­gis­tä, Lem­pää­läs­tä, Ro­va­nie­mel­tä, Lah­des­ta ja Tam­pe­reel­ta. Ko­ti­mai­nen viih­deoh­jel­ma.

19.00 G­ril­lit huu­rus­sa

Elias Kaskinen ja Lohja. Kyl­lä löy­tyy Loh­jal­ta­kin le­gen­daa­ri­sia g­ril­le­jä, ja nii­tä rat­saa­maan rat­sas­ta­vat Sa­mi Hed­berg, Kim Sai­nio ja paik­ka­kun­nan o­ma poi­ka E­lias Kas­ki­nen.

19.00 T­he Wall Suo­mi

Suo­men suu­rin ga­mes­how on nyt tääl­lä! Heik­ki Paa­so­sen i­sän­nöi­män T­he Wall Suo­men jo­kai­ses­sa jak­sos­sa s­tu­dios­sa kil­pai­lee yk­si toi­sen­sa hy­vin tun­te­va pa­ri­val­jak­ko.

19.00 Ha­luat­ko mil­jo­nää­rik­si?

Hermostuttaa kuin golfkentällä. Kuu­mim­mal­le pen­kil­le on tä­nään pal­jon tun­kua. Oh­jel­maa juon­taa Jaa­jo Lin­non­maa, ja tar­jol­la on jäl­leen mil­joo­na eu­roa.

20.00 Hy­vät ja huo­not uu­ti­set

Kliimaksi tuulikaapissa. UU­DET JAK­SOT! Vie­raan näyt­te­li­jä Se­bas­tian Rej­man.

Haa­pa­sa­lon Suo­mi

Pohjois-Pohjanmaa. UU­SI KAU­SI. Vil­le Haa­pa­sa­lon reis­su Poh­jois-Poh­jan­maal­le al­kaa hul­lus­ti Ni­va­lan C­ra­zy­lan­dis­tä, jos­sa hän pää­tyy ko­kei­le­maan säh­kö­hel­lan ko­kois­ta sau­naa.

Po­lii­sit 2019

Kes­to­suo­sik­ki Po­lii­sit pa­laa tu­le­val­la kau­del­la uu­sin, tun­nin mit­tai­sin jak­soin. Kus­sa­kin jak­sos­sa seu­ra­taan yön ta­pah­tu­mia kol­mes­sa e­ri kau­pun­gis­sa.

T­he Voi­ce of Fin­land

T­he Voi­ce of Fin­lan­din pu­nai­sil­la tuo­leil­la is­tu­vat kah­dek­san­nel­la kau­del­la van­hat tu­tut suo­si­kit Ol­li Lind­holm, An­na Puu, Red­ra­ma ja To­ni Wir­ta­nen! Suo­men ko­vim­mat ar­tis­ti­täh­det o­vat val­mii­na val­men­ta­maan in­nok­kai­ta lau­la­ja­tu­lok­kai­ta u­ran­sa al­kuun. Vain ää­ni rat­kai­see! Ko­ti­mai­nen viih­deoh­jel­ma. (65') Oh­jel­man teks­ti­tys teks­ti-tv:n si­vul­la 333.

Ha­luat­ko mil­jo­nää­rik­si?

Hermostuttaa kuin golfkentällä. UU­DET JAK­SOT! Kuu­mim­mal­le pen­kil­le on tä­nään pal­jon tun­kua. Oh­jel­maa juon­taa Jaa­jo Lin­non­maa, ja tar­jol­la on jäl­leen mil­joo­na eu­roa.

Sel­viy­ty­jät Suo­mi

(2013) Unia, itkua ja taikauskoa. Näl­kä syö tais­te­lu­tah­toa ja ko­ti-i­kä­vä pai­naa. Van­hat haa­vat hier­tä­vät y­hä. Kil­pai­lus­sa o­su­ma­tark­kuus jää hei­kok­si, ei­vät­kä suo­ri­tuk­set yl­lä par­haim­pien päi­vien ta­sol­le. Vii­dak­ko vaa­tii ve­ron­sa ja vain vah­vim­mat jat­ka­vat kil­pai­lus­sa.

20.55 Ke­no ja Synt­tä­rit

20.55 Ke­no ja Synt­tä­rit

21

21.00 Beck: O­maa ver­ta­si

G­ril­lit huu­rus­sa

Elias Kaskinen ja Lohja. EN­NEN­NÄ­KE­MÄ­TÖN JAK­SO! Kyl­lä löy­tyy Loh­jal­ta­kin le­gen­daa­ri­sia g­ril­le­jä, ja nii­tä rat­saa­maan rat­sas­ta­vat Sa­mi Hed­berg, Kim Sai­nio ja paik­ka­kun­nan o­ma poi­ka E­lias Kas­ki­nen.

Ar­man ja Suo­men ri­kos­mys­tee­rit

Kuin tuhka tuuleen. UU­SI KAU­SI. Pir­kan­maa­lai­nen per­hee­ni­sä ka­to­si läh­det­tyään ko­toaan vie­roi­tus­hoi­toon.

21.00 T­he Wall Suo­mi

Suo­men suu­rin ga­mes­how on nyt tääl­lä! Heik­ki Paa­so­sen i­sän­nöi­män T­he Wall Suo­men jo­kai­ses­sa jak­sos­sa s­tu­dios­sa kil­pai­lee yk­si toi­sen­sa hy­vin tun­te­va pa­ri­val­jak­ko.

21.25 Ke­no ja Synt­tä­rit

21.30 T­his Is Us

Seuraava askel. Tess ja An­nie jär­jes­tä­vät i­soi­säl­leen haus­kan muis­to­ti­lai­suu­den, mut­ta Ka­tel­le se tuo t­rau­man mie­leen.

Cap­tain A­me­ri­ca: Ci­vil War

(2016) Mar­ve­lin su­per­san­ka­riu­ni­ver­su­miin si­joit­tu­vas­sa toi­min­tas­pek­taak­ke­lis­sa Kap­tee­ni A­me­rik­ka (Ch­ris E­vans) ja To­ny S­tark (Ro­bert Dow­ney Jr.) a­jau­tu­vat vas­tak­kai­siin lei­rei­hin, kun syyl­li­syyt­tä po­te­va S­tark kan­nat­taa Kos­ta­jien toi­min­taa ra­joit­ta­vaa So­ko­vian so­pi­mus­ta ja Kap­tee­ni A­me­rik­ka vas­tus­taa si­tä. Ti­lan­net­ta kär­jis­tää en­ti­ses­tään YK:n huip­pu­ko­kouk­seen teh­ty pom­mi-is­ku, jos­ta e­päil­lään Kap­tee­ni A­me­ri­kan van­haa ys­tä­vää Buc­ky Bar­ne­sia.

21.30 Sel­viy­ty­jät Suo­mi Ext­ra

Sel­viy­ty­jät Suo­mi Ext­ra - U­nia, it­kua ja tai­kaus­ko.

22.00 T­he Foun­der

(2016) To­si­ta­pah­tu­miin pe­rus­tu­va d­raa­mae­lo­ku­va ker­too Mc­Do­nald?s-pi­ka­ruo­ka­ket­jun pe­rus­ta­mi­ses­ta ja yh­tiön al­ku­vuo­sis­ta. Mic­hael Kea­ton näyt­te­lee kaup­pa­rat­su Ray K­ro­cia, jo­ka tun­nis­taa Mc­Do­nald?sin ai­nut­laa­tui­sen lii­ke-i­dean ja ha­luaa laa­jen­taa sen toi­min­taa.

Sel­viy­ty­jät Suo­mi

(2013) Käärmeitä paratiisissa. Lei­ris­sä koe­taan kau­hun het­kiä, kun yk­si kil­pai­li­jois­ta jou­tuu yöl­li­sen hyök­käyk­sen koh­teek­si.

22.00 Ter­mi­na­tor Ge­ni­sys

(2015) Ter­mi­na­tor-e­lo­ku­va­sar­jan o­do­tet­tu vii­des o­sa käyn­nis­tyy, kun ko­nei­ta vas­taan tais­te­le­van ih­mis­kun­nan joh­ta­ja John Con­nor (Ja­son C­lar­ke) lä­het­tää ker­sant­ti Ree­sen (Jai Court­ney) vuo­teen 1984 pe­las­ta­maan Sa­rah Con­no­rin (E­mi­lia C­lar­ke). Vuon­na 1984 Ree­se huo­maa, et­tä men­nei­syys ei o­le sel­lai­nen kuin hä­nel­le on ker­rot­tu. T-800:l­la (Ar­nold Sch­war­ze­neg­ger) on nyt uu­si teh­tä­vä.

Ke­no ja Synt­tä­rit

22.05 Me­ne­tet­ty maa

(2007) Coe­nin vel­jes­ten pal­kit­tu jän­ni­tysd­raa­ma mie­hes­tä (Josh B­ro­lin), jo­ka o­suu sat­tu­mal­ta ri­kos­pai­kal­le ja saa hal­tuun­sa suu­ren mää­rän huu­me­ra­haa. Va­li­tet­ta­vas­ti ra­ho­ja seu­raa myös jul­ma tap­pa­ja (Ja­vier Bar­dem) ja sin­ni­käs s­he­rif­fi (Tom­my Lee Jo­nes).

22.30 G­ril­lit huu­rus­sa

Elias Kaskinen ja Lohja.

23.05 Ar­man ja Suo­men ri­kos­mys­tee­rit

Viimeinen vahtivuoro.

23.30 Sel­viy­ty­jät Suo­mi Ext­ra

A­me­ri­kan ko­vim­mat ke­räi­li­jät

Lyömätön laskupää.
0

00.00 Po­lii­sit - ko­ti­hä­ly­tys

Naisia hermoromahduksen partaalla.

00.00 Po­lii­sit 2019

00.25 Suu­ri pu­hal­lus

(2013)

00.25 S­tand Up! (x2)

Stand Up!

T­he Foun­der

(2016) To­si­ta­pah­tu­miin pe­rus­tu­va d­raa­mae­lo­ku­va ker­too Mc­Do­nald?

00.25 Po­lii­sit 2019

Kes­to­suo­sik­ki Po­lii­sit pa­laa tu­le­val­la kau­del­la uu­sin, tun­nin mit­tai­sin jak­soin.

00.35 Bul­let to t­he Head

Toi­min­tae­lo­ku­va New Or­lean­sis­sa vai­kut­ta­van palk­ka­mur­haa­jan (Syl­ves­ter S­tal­lo­ne) ja Was­hing­to­nis­sa toi­mi­van ri­kos­tut­ki­jan (Sung Kang) yh­tei­ses­tä kos­to­ret­kes­tä.

01.00 Hy­vät ja huo­not uu­ti­set

Kliimaksi tuulikaapissa.

01.00 Haa­pa­sa­lon Suo­mi

Pohjois-Pohjanmaa. UU­SI KAU­SI.

01.30 G­ril­lit huu­rus­sa

Elias Kaskinen ja Lohja.

02.00 Mad Cook S­how

02.00 S­tand Up!

02.30 Mad Cook S­how

02.30 48 tun­tia ri­kok­ses­ta

Ast­ral-TV (x2)

02.50 Ast­ral-TV (x2)

A­me­ri­kan ko­vim­mat ke­räi­li­jät

Mad Cook S­how

02.50 48 tun­tia ri­kok­ses­ta

3

03.30 Ast­ral-TV (x2)

03.30 Ast­ral-TV (x2)

03.50 Mad Cook S­how

Ast­ral-TV (x2)

03.50 Ast­ral-TV (x2)

04.50 Ast­ral-TV (x2)