Ohjelmakartta.fi
Varoitus! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 4.2. ti 5.2. ke 6.2. to 7.2. pe 8.2. la 9.2. su 10.2.
6

06.00 Dis­neyn e­si­kou­lu: Lei­jo­na­kaar­ti

LE­GO F­riends

Vi­li Vil­pe­rin seik­kai­lut

06.15 Myy­rä ja Pan­da

06.25 Vi­li Vil­pe­rin seik­kai­lut

Dis­neyn e­si­kou­lu: Lei­jo­na­kaar­ti

06.35 Peu­ka­loi­sen uu­det ret­ket

06.50 Rus­ty Ri­vets

Litt­lest Pet S­hop: Mei­dän o­ma maail­ma

07.10 Ri­ta­rip­rin­ses­sa Nel­la

LE­GO F­riends: Tyt­tö­jen tär­keä teh­tä­vä (x4)

07.35 My Litt­le Po­ny: Ys­tä­vyy­den tai­kaa

08.00 Dis­ney e­sit­tää: Kak­sin kar­ku­teil­lä: TV-sar­ja

Dis­ney e­sit­tää: LE­GO S­tar Wars: T­he F­ree­ma­ker Ad­ven­tu­res

LE­GO Le­gends of C­hi­ma

08.25 Ang­ry Birds B­lues

LE­GO Nin­ja­go

08.30 Ang­ry Birds Pig­gy Ta­les

08.35 Dis­ney e­sit­tää: A­va­lo­rin E­le­na

LE­GO Nin­ja­go

08.50 Ang­ry Birds Pig­gy Ta­les

HS Las­ten uu­ti­set

08.55 Ang­ry Birds B­lues

9

09.00 Nai­ma­kau­pal­la alt­ta­ril­le

Uusi elämä. Yksinäisyyttä.

Ha­luat­ko mil­jo­nää­rik­si? (x2)

Nai­ma­kau­pal­la alt­ta­ril­le

Rantailoja. Härkää sarvista.

Sel­viy­ty­jät Suo­mi

(2013) Jakso 1 Seik­kai­lu al­kaa! UU­SI KAU­SI! 16 jul­ki­suu­des­ta tut­tua kil­pai­li­jaa kamp­pai­lee sel­viy­ty­mi­ses­tään Fi­lip­pii­nien vii­da­kos­sa.

Remp­pa vai muut­to UK

Ruskea poikamiesboksi. And­rew hou­kut­te­li Mic­hel­len muut­ta­maan luok­seen lu­paa­mal­la, et­tä pa­ri et­si­si pian uu­den, yh­tei­sen ko­din.

10.00 Ha­luat­ko mil­jo­nää­rik­si?

10.00 Ha­luat­ko mil­jo­nää­rik­si?

10.00 Jak­sa pa­rem­min

Mi­ten uu­si vuo­de on vai­kut­ta­nut toi­mit­ta­ja Kat­ja S­tåh­lin nuk­ku­mi­seen?

10.30 Pien­tä pi­laa (x2)

10.50 Kup­pi­lat kun­toon, Jyr­ki Su­ku­la! (x2)

Ravintola Nuriasol, Fuengirola. Ravintola El Mundo, Kouvola.

11.00 LI­VE: On­ne­nar­pa

Tu­los­sa: Ha­luat­ko mil­jo­nää­rik­si?

11.05 Vain e­lä­mää

(2012) Jenni Vartiainen Jen­nin päi­vä. Si­mas­ta, sa­ves­ta, Sab­ri­nas­ta ja Cic­cio­li­nas­ta on Jen­nin päi­vä teh­ty. Lu­vas­sa on i­so­ja kes­kus­te­lui­ta, suu­ria tun­tei­ta ja yl­lä­tyk­sel­li­siä mu­siik­ki­nu­me­roi­ta.
12

12.00 LI­VE: Tie­dä ja Voi­ta

Kotimainen visailuohjelma. Ko­ti­mai­nen vi­sai­luoh­jel­ma.

12.50 Tu­los­sa: Ha­luat­ko mil­jo­nää­rik­si?

12.55 Gaa­la

Gaa­lan kuu­den­nes­sa jak­sos­sa vie­rai­na o­vat Ro­ni ja Mik­lu Bäck, mu­siik­ki­vie­raa­na Jan­na. Hah­mois­ta pa­luun te­ke­vät hää­pu­heel­laan kan­saa ra­vis­tel­lut Ju­ha Ter­hak­ka se­kä Jaa­na ja Mark­ku.

13.05 Tu­los­sa: Ha­luat­ko mil­jo­nää­rik­si?

13.10 Remp­pa vai muut­to UK (x2)

Sokkeloinen kaninkolo. Remonttikammo.

13.55 Nai­ma­kau­pal­la alt­ta­ril­le

Härkää sarvista.

Ko­ti­kau­pun­ki vaih­toon

Pois koirankopista.

Nai­ma­kau­pal­la alt­ta­ril­le

Muutosten kynnyksellä. Uusia koteja. Riitasointuja.

14.25 Tu­los­sa: Ha­luat­ko mil­jo­nää­rik­si?

14.25 Kont­to­ri

Lintsari.

14.30 Ha­luat­ko mil­jo­nää­rik­si? (x2)

14.55 Rem­pal­la kau­pak­si

Takana loistava tulevaisuus.

14.55 Rem­pal­la kau­pak­si

Cardiffin taloja. Keskeneräinen kaunokainen.

14.55 Tu­los­sa: Ha­luat­ko mil­jo­nää­rik­si?

15

15.00 Jus­tus ja ur­heat ri­ta­rit

(2013) Seik­kai­lul­li­nen suo­mek­si pu­hut­tu a­ni­maa­tioe­lo­ku­va ker­too Jus­tuk­ses­ta, jo­ka u­nel­moi ryh­ty­vän­sä ri­ta­rik­si i­soi­sän­sä ta­paan, mut­ta i­sä ha­luaa po­jas­taan la­ki­mie­hen.

15.20 Tu­los­sa: Ha­luat­ko mil­jo­nää­rik­si?

15.25 Su­per­täh­det

(2016) Jarkko Niemisen päivä Jark­ko Nie­mi­sen päi­vä. Jark­ko Nie­mi­nen yl­lät­tää su­per­täh­det jär­jes­tä­mäl­lä pai­kal­le Mi­ke Mon­roen.

15.55 Ha­luat­ko mil­jo­nää­rik­si?

15.55 Ha­luat­ko mil­jo­nää­rik­si?

16.30 On­ne­nar­pa

16.35 Tu­los­sa: Ha­luat­ko mil­jo­nää­rik­si?

16.40 Em­ma Gaa­la 2019

Suo­men suu­rin ja ar­vos­te­tuin vuo­tui­nen mu­siik­kia­lan pal­kin­to­jen­ja­ko­ti­lai­suus.

16.55 On­ne­nar­pa

16.55 On­ne­nar­pa

Kont­to­ri

Jakso 6 Lint­sa­ri.

17.00 Nel­jät häät Suo­mi

Keskuudessamme on vakooja! Ja­ni­tan pin­kit jenk­ki­häät muis­tut­ta­vat tois­ten mie­les­tä las­ten­kut­su­ja.

17.00 Hy­vät ja huo­not uu­ti­set

Tikusta asiaa. Sen­su­roi­ma­ton Päi­vä­rin­ta oh­jel­mas­ta tut­tu toi­mit­ta­ja Su­san­ne Päi­vä­rin­ta tuo o­man k­riit­ti­sen kul­man­sa mu­kaan kes­kus­te­luun.

Haa­pa­sa­lon Suo­mi

Uusimaa. UU­SI KAU­SI. Vil­le Haa­pa­sa­lon mat­ka vie hä­net ke­hä kol­mo­sen si­sä­puo­lel­le pää­kau­pun­kiim­me Hel­sin­kiin.

Ha­luat­ko mil­jo­nää­rik­si?

17.00 Vain e­lä­mää

(2012) Juhan päivä. Tä­nään on lu­pa leik­kiä ja na­his­tel­la. Ju­ha Ta­pion pit­kä ar­tis­ti­pol­ku on ol­lut täyn­nä toi­nen tois­taan suu­rem­pia hit­te­jä. Mi­tä ky­sy­myk­siä hä­nen u­ran­sa he­rät­tää muis­sa ar­tis­teis­sa? Mi­kä on Ju­han rak­kain bii­si? E­sit­tää­kö sen Jen­ni, Ja­ri, Kai­ja, San­ni, Ja­re vai To­ni?

17.25 T­he Voi­ce of Fin­land (x2)

18

18.00 Kup­pi­lat kun­toon, Jyr­ki Su­ku­la!

Ravintola Nuriasol, Fuengirola. Ra­vin­to­la Nu­ria­sol tun­ne­taan au­rin­ko­ran­ni­kon suo­ma­lai­sia pal­ve­le­va­na viih­de­kes­kuk­se­na Fuen­gi­ro­las­sa.

18.00 Kup­pi­lat kun­toon, Jyr­ki Su­ku­la!

Ravintola El Mundo, Kouvola. Ra­vin­to­la El Mun­do on ek­soot­ti­nen vä­ri­läis­kä kes­kel­lä har­maa­ta Kou­vo­laa.

Sel­viy­ty­jät Suo­mi

(2013) Seikkailu alkaa! UU­SI KAU­SI! 16 jul­ki­suu­des­ta tut­tua kil­pai­li­jaa kamp­pai­lee sel­viy­ty­mi­ses­tään Fi­lip­pii­nien vii­da­kos­sa.

Hy­vät ja huo­not uu­ti­set

Tikusta asiaa. Sen­su­roi­ma­ton Päi­vä­rin­ta oh­jel­mas­ta tut­tu toi­mit­ta­ja Su­san­ne Päi­vä­rin­ta tuo o­man k­riit­ti­sen kul­man­sa mu­kaan kes­kus­te­luun.

19.00 T­he Voi­ce of Fin­land

G­ril­lit huu­rus­sa

Hillaelina Hämäläinen ja Salo. G­ril­lit huu­rus­sa on pa­lan­nut jäl­leen eet­te­riin uu­sin jak­soin, ja täl­lä ker­taa ras­va ti­ri­see Sa­los­sa!

19.00 Haus­kat ko­ti­vi­deot

Tä­nään Pier­re löy­tää t­ryf­fe­lin, pi­rai­joil­le koit­taa lou­na­sai­ka, haus­sa on Suo­men seu­raa­va wc-huip­pu­mal­li ja ka­me­li on a­kuu­tis­sa tu­ki­lii­vien tar­pees­sa.

19.00 Tu­los­sa: Ha­luat­ko mil­jo­nää­rik­si?

19.05 Haus­kat ko­ti­vi­deot

Tä­nään Pier­re löy­tää t­ryf­fe­lin, pi­rai­joil­le koit­taa lou­na­sai­ka, haus­sa on Suo­men seu­raa­va wc-huip­pu­mal­li ja ka­me­li on a­kuu­tis­sa tu­ki­lii­vien tar­pees­sa.

19.55 Tu­los­sa: Ha­luat­ko mil­jo­nää­rik­si?

20.00 Hy­vät ja huo­not uu­ti­set

Tikusta asiaa. UU­SI KAU­SI! Sen­su­roi­ma­ton Päi­vä­rin­ta oh­jel­mas­ta tut­tu toi­mit­ta­ja Su­san­ne Päi­vä­rin­ta tuo o­man k­riit­ti­sen kul­man­sa mu­kaan kes­kus­te­luun.

Haa­pa­sa­lon Suo­mi

Uusimaa. UU­SI KAU­SI. Vil­le Haa­pa­sa­lon mat­ka vie hä­net ke­hä kol­mo­sen si­sä­puo­lel­le pää­kau­pun­kiim­me Hel­sin­kiin.

Po­lii­sit 2019

Kepponen ja kosto. Kuo­pion Mii­ka ja Ol­li jär­jes­tä­vät joen­suu­lai­sil­le kep­po­sen, mut­ta saa­vat he­ti nä­peil­leen.

T­he Voi­ce of Fin­land

Seit­se­män uut­ta lau­la­ja­ko­ke­las­ta nou­see Ää­ni rat­kai­see -la­val­le. Vai­kei­den pää­tös­ten e­des­sä o­vat niin kil­pai­li­jat kuin val­men­ta­jat­kin.

T­he Voi­ce of Fin­land

Taas lauletaan tuoleja ympäri! Red­ra­ma in­nos­tuu rä­pis­tä, To­ni oop­pe­ras­ta ja Ol­li yl­lät­tää kaik­ki muut va­lin­nal­laan. Lau­la­jia on saa­pu­nut Rai­sios­ta, Hel­sin­gis­tä, Kirk­ko­num­mel­ta, Joen­suus­ta, Tu­rus­ta, Raut­jär­vel­tä, Kan­ga­sal­ta ja No­kial­ta.

Hy­vät ja huo­not uu­ti­set

Tikusta asiaa. Sen­su­roi­ma­ton Päi­vä­rin­ta oh­jel­mas­ta tut­tu toi­mit­ta­ja Su­san­ne Päi­vä­rin­ta tuo o­man k­riit­ti­sen kul­man­sa mu­kaan kes­kus­te­luun.

Sel­viy­ty­jät Suo­mi

(2013) Taisteluarpia. UU­SI KAU­SI! Kil­pai­li­jat ot­ta­vat yh­teen ran­kois­sa kil­pai­lus­sa, ei­kä ruh­jeil­ta ja kyy­ne­leil­tä väl­ty­tä. Hei­mon me­nes­tys vaa­tii hy­vän kun­non li­säk­si myös joh­ta­juut­ta ja oi­kei­ta pää­tök­siä. Ai­na ko­vaa työ­tä ei pal­ki­ta, vaan tai­to teh­dä liit­to­ja rat­kai­see.

20.55 Ke­no ja Synt­tä­rit

20.55 Ke­no ja Synt­tä­rit

21

21.00 Po­lii­sio­pis­to 5: Teh­tä­vä Mia­mi Beach

(1988) Po­lii­sio­pis­to­lais­ten ko­me­dia­ko­hel­lus jat­kuu au­rin­koi­ses­sa F­lo­ri­das­sa, jon­ne o­pis­ton joh­ta­ja Las­sard mat­kaa vas­taa­not­ta­maan tär­keää pal­kin­toa. Kon­nat ja ka­teel­li­set kol­le­gat vaa­ni­vat kin­te­reil­lä, mut­ta Las­sar­din lem­piop­pi­laat o­vat ai­na val­mii­na.

G­ril­lit huu­rus­sa

Hillaelina Hämäläinen ja Salo. UU­SI, EN­NEN­NÄ­KE­MÄ­TÖN JAK­SO! G­ril­lit huu­rus­sa on pa­lan­nut jäl­leen eet­te­riin, ja täl­lä ker­taa ras­va ti­ri­see Sa­los­sa!

Ar­man ja Suo­men ri­kos­mys­tee­rit

Punavuoren kaksoissurma. UU­SI KAU­SI. Hel­sin­gin Pu­na­vuo­res­ta löy­tyi kak­si vai­na­jaa, jot­ka o­li­vat jou­tu­neet raa'an hen­ki­ri­kok­sen uh­reik­si.

T­his Is Us (x2)

Oikeita tekoja. Suuri päivä.

21.00 Roc­ky V

(1990) Syl­ves­ter S­tal­lo­ne pa­laa huip­pu­nyrk­kei­li­jä Roc­ky Bal­boan roo­liin, jo­ta Roc­ky IV -e­lo­ku­vas­sa ta­pah­tu­nut tap­pio neu­vos­to­liit­to­lai­sel­le is­ku­ko­neel­le I­van D­ra­gol­le on muo­kan­nut rat­kai­se­vas­ti. Roc­ky ei e­nää saa nous­ta ke­hään ja ryh­tyy val­men­ta­maan nuor­ta lu­paus­ta Tom­my Gun­nia (Tom­my Mor­ri­son). Oh­jaa­ja John G. A­vild­sen muis­te­taan myös en­sim­mäi­sen Roc­ky-e­lo­ku­van se­kä Ka­ra­te Kid -me­nes­ty­se­lo­ku­va­sar­jan oh­jaa­ja­na.

21.25 Ke­no ja Synt­tä­rit

21.30 Guar­dians of t­he Ga­la­xy

(2014) Mar­ve­lin sar­ja­ku­vaan poh­jau­tu­vas­sa toi­min­ta­ko­me­dias­sa Täh­ti­lor­din (Ch­ris P­ratt) joh­ta­ma lain­suo­jat­to­mien jouk­ko met­säs­tää sa­la­pe­räis­tä I­kui­suus­ki­veä ym­pä­ri u­ni­ver­su­mia. Po­ruk­kaan kuu­luu mm. kas­vi­hu­ma­noi­di G­root (Vin Die­sel) ja pu­hu­va pe­su­kar­hu Roc­ket (B­rad­ley Coo­per).

21.30 Sel­viy­ty­jät Suo­mi Ext­ra

Sel­viy­ty­jät Suo­mi Ext­ra - Tais­te­luar­pia.

22.00 Po­lii­sio­pis­to 5: Teh­tä­vä Mia­mi Beach

(1988) Po­lii­sio­pis­to­lais­ten ko­me­dia­ko­hel­lus jat­kuu au­rin­koi­ses­sa F­lo­ri­das­sa, jon­ne o­pis­ton joh­ta­ja Las­sard mat­kaa vas­taa­not­ta­maan tär­keää pal­kin­toa.

Sel­viy­ty­jät Suo­mi

(2013) Seikkailu alkaa! UU­SI KAU­SI! 16 jul­ki­suu­des­ta tut­tua kil­pai­li­jaa kamp­pai­lee sel­viy­ty­mi­ses­tään Fi­lip­pii­nien vii­da­kos­sa.

22.00 Ke­no ja Synt­tä­rit

22.05 T­rans­for­mers - Tu­hon ai­ka­kau­si

(2014) Au­to­bo­tien ja De­cep­ti­co­nien tais­te­lun jäl­keen vi­ra­no­mai­set pi­tä­vät kaik­kia ro­bot­te­ja uh­ki­na. Op­ti­mus P­ri­men ys­tä­vi­neen on kään­nyt­tä­vä me­kaa­ni­kon ja hä­nen per­heen­sä puo­leen a­vun toi­vos­sa, mut­ta Op­ti­muk­sen kan­noil­la on vaa­ral­li­nen palk­kion­met­säs­tä­jä.

22.55 Ar­man ja Suo­men ri­kos­mys­tee­rit

Teollisuusmiehen murha. UU­SI KAU­SI. I­tä-hel­sin­ki­läi­ses­tä hu­vi­las­ta löy­tyi kuol­lee­na iä­käs mies, jo­ta o­li am­mut­tu nel­jäs­ti.

22.55 G­ril­lit huu­rus­sa

Hillaelina Hämäläinen ja Salo. G­ril­lit huu­rus­sa on pa­lan­nut jäl­leen eet­te­riin uu­sin jak­soin, ja täl­lä ker­taa ras­va ti­ri­see Sa­los­sa!

23.15 T­he P­la­ce Beyond t­he Pi­nes

(2012) D­ri­ve-e­lo­ku­van täh­ti Ryan Gos­ling on jän­ni­tysd­raa­man toi­ses­sa pääo­sas­sa s­tunt-moot­to­ri­pyö­räi­li­jä Lu­ke, jo­ka pää­tyy tie­naa­maan e­lan­ton­sa pank­ki­ryös­töil­lä. Po­lii­si A­ve­ry (B­rad­ley Coo­per) pää­see mie­hen jäl­jil­le koh­ta­lok­kain seu­rauk­sin.

23.55 Po­lii­sit - ko­ti­hä­ly­tys

Kiihkeitä karkulaisia.

S­nitch

(2013) D­way­ne "T­he Rock" John­son on toi­min­tat­ril­le­rin pääo­sas­sa John Matt­hews, jon­ka poi­ka Ja­son pi­dä­te­tään huu­me­kaup­poi­hin se­kaan­tu­mi­ses­ta.

Sel­viy­ty­jät Suo­mi Ext­ra

A­me­ri­kan ko­vim­mat ke­räi­li­jät

Suuri veto.

Roc­ky IV

(1985)
0

00.30 Po­lii­sit 2019

Kepponen ja kosto.

00.55 Hy­vät ja huo­not uu­ti­set

Tikusta asiaa.

00.55 Mad Cook S­how

01.30 Haa­pa­sa­lon Suo­mi

Uusimaa. UU­SI KAU­SI.

01.30 Po­lii­sit 2019

Kepponen ja kosto. Kuo­pion Mii­ka ja Ol­li jär­jes­tä­vät joen­suu­lai­sil­le kep­po­sen, mut­ta saa­vat he­ti nä­peil­leen.

01.55 Mad Cook S­how

Vegefasismi vs. Li­ha­myrs­ky.

01.55 Ast­ral-TV (x2)

48 tun­tia ri­kok­ses­ta

Sulkemisaika. Viimeinen toimitus.

02.15 A­me­ri­kan ko­vim­mat ke­räi­li­jät

02.30 Mad Cook S­how

02.30 G­ril­lit huu­rus­sa

02.55 Ast­ral-TV (x2)

02.55 Ast­ral-TV (x4)

3

03.15 Mad Cook S­how

03.30 Ast­ral-TV (x2)

03.30 Ast­ral-TV (x2)

04.15 Ast­ral-TV (x2)