Ohjelmakartta.fi
Varoitus! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 21.1. ti 22.1. ke 23.1. to 24.1. pe 25.1. la 26.1. su 27.1.
6

06.00 Dis­neyn e­si­kou­lu: Lei­jo­na­kaar­ti

Vi­li Vil­pe­rin seik­kai­lut

06.15 K3

06.25 Vi­li Vil­pe­rin seik­kai­lut

06.30 Ri­ta­rip­rin­ses­sa Nel­la

06.35 Peu­ka­loi­sen uu­det ret­ket

06.50 Dis­ney e­sit­tää: A­va­lo­rin E­le­na

06.55 LE­GO Le­gends of C­hi­ma

07.15 LE­GO F­riends: Tyt­tö­jen tär­keä teh­tä­vä (x10)

07.20 Dis­neyn e­si­kou­lu: Lei­jo­na­kaar­ti

07.45 LE­GO S­tar Wars

Dis­ney e­sit­tää: LE­GO S­tar Wars: T­he F­ree­ma­ker Ad­ven­tu­res

Dis­ney e­sit­tää: Duck­Ta­les

My Litt­le Po­ny: Ys­tä­vyy­den tai­kaa

08.10 Dis­ney e­sit­tää: Kak­sin kar­ku­teil­lä: TV-sar­ja

Ri­ta­rip­rin­ses­sa Nel­la

Hei­nä­hat­tu ja Vilt­ti­tos­su

Litt­lest Pet S­hop: Mei­dän o­ma maail­ma

08.25 LE­GO Nin­ja­go

08.35 Rus­ty Ri­vets

08.50 Ang­ry Birds Pig­gy Ta­les

HS Las­ten uu­ti­set

08.55 Ang­ry Birds B­lues

9

09.00 Nai­ma­kau­pal­la alt­ta­ril­le

Tanssia jalka paketissa. Intialaiset häät.

Ko­ti­kau­pun­ki vaih­toon

Pois koirankopista.

Nai­ma­kau­pal­la alt­ta­ril­le

Vauvahattaraa. Terapeutin juttusilla.

Räy­hä-Ralf

(2012) Dis­neyn a­ni­maa­tioe­lo­ku­vas­sa seik­kai­le­vat pe­li­hal­lin vi­deo­pe­lien hah­mot.

Haus­kat ko­ti­vi­deot

09.30 Ha­luat­ko mil­jo­nää­rik­si?

Erityispitkä pariskuntajakso.

10.00 Ha­luat­ko mil­jo­nää­rik­si?

Miljoona euroa pelissä jälleen!

10.00 Ha­luat­ko mil­jo­nää­rik­si?

10.00 Jak­sa pa­rem­min

10.30 Nel­jät häät Suo­mi (x2)

Hääteema hukassa! Hyi, mikä sika!

11.00 LI­VE: On­ne­nar­pa

Vain e­lä­mää

Sanni San­nin päi­vä.
12

12.00 LI­VE: Tie­dä ja Voi­ta

Kotimainen visailuohjelma.

12.30 Ko­ti­kau­pun­ki vaih­toon

Remontoijan unelma.

13.00 Pien­tä pi­laa

Gaa­la

Gaa­la on ko­ko per­heen hui­kea viih­des­how, jos­sa kun­nia an­ne­taan sil­le, jol­le se kuu­luu.

13.10 Ko­ti­kau­pun­ki vaih­toon

Los Angeles ei lämmitä.

13.40 Bac­he­lor Suo­mi (x2)

Anna mulle ne vastaukset. Pokkaa sul on ainakin.

13.55 Nai­ma­kau­pal­la alt­ta­ril­le

Vauvahattaraa. Terapeutin juttusilla. Muuttopainostusta. Juhlahumua. Muistelua.

14.30 Kont­to­ri

Jakso 4

14.55 Rem­pal­la kau­pak­si

Täydellinen takinkääntö. Norwichin päätytalot. Erikoisia ratkaisuja. Herra Darcy vasaran varressa. Nurinkurisia taloja.
15

15.00 Mat­ka maan kes­ki­pis­tee­seen

(2008) B­ren­dan F­ra­ser (Muu­mio-e­lo­ku­vat) e­sit­tää hui­man seik­kai­lue­lo­ku­van pääo­sas­sa tut­ki­ja T­re­vor An­der­so­nia, jo­ka läh­tee et­si­mään ka­don­nut­ta vel­jeään poi­kan­sa Sea­nin (Josh Hutc­her­son) ja is­lan­ti­lai­sen op­paan (A­ni­ta B­riem) kans­sa.

15.40 Su­per­täh­det

(2016) Supersunnuntai Su­per­sun­nun­tai.

15.55 Ko­ti­kau­pun­ki vaih­toon

Los Angeles ei lämmitä. Remontoijan unelma.

Ha­luat­ko mil­jo­nää­rik­si?

Miljoonapotti jaossa jälleen!

16.25 On­ne­nar­pa

16.30 Ha­luat­ko mil­jo­nää­rik­si?

Ha­luat­ko mil­jo­nää­rik­si?

Erityispitkä pariskuntajakso.

16.55 On­ne­nar­pa

16.55 Tu­los­sa: Sel­viy­ty­jät Suo­mi

17.00 Hy­vät ja huo­not uu­ti­set

Haa­pa­sa­lon Suo­mi

Kainuu

Remp­pa vai muut­to

Harmia lattiasta.

17.00 Vain e­lä­mää

Toni Wirtanen To­nin päi­vä.

17.05 Kont­to­ri

Jakso 4

17.30 T­he Voi­ce of Fin­land

Maail­man­luo­kan ve­to my­kis­tää ja a­ra­bian­kie­li­nen ver­sio tu­tus­ta kap­pa­lees­ta yl­lät­tää täh­ti­val­men­ta­jat.

17.35 Hei, taas me len­ne­tään!

(1982) Jat­ko-o­sa hul­vat­to­mal­le k­re­si­ko­me­dial­le Hei, me len­ne­tään!
18

18.00 Nel­jät häät Suo­mi

Hyi, mikä sika!

Hei­koin lenk­ki

Hugenotti vai huge not?

T­he Wall Suo­mi

Isä ja tytär Savosta.

Hy­vät ja huo­not uu­ti­set

19.00 Suo­men huu­to­kaup­pa­kei­sa­ri

Neumannin sotanuija.

Hei­koin lenk­ki

G­ril­lit huu­rus­sa

Hei­koin lenk­ki

Missit kiipelissä.

Haus­kat ko­ti­vi­deot

19.00 Mons­te­rit-y­lio­pis­to

(2013) Ma­sin ja Ta­ren o­pis­ke­lua­jois­ta ker­to­va a­ni­maa­tioe­lo­ku­va pal­jas­taa, mi­ten e­ri­pu­rai­sen ja e­pä­suh­tai­sen pa­ri­val­ja­kon hul­vat­to­mat toi­lai­lut hit­sa­si­vat hei­dät hi­taas­ti mut­ta vää­jää­mät­tö­mäs­ti yh­teen.

19.25 Tu­los­sa: Sel­viy­ty­jät Suo­mi

19.30 T­he Voi­ce of Fin­land

T­he Voi­ce of Fin­lan­din pu­nai­sil­la tuo­leil­la is­tu­vat kah­dek­san­nel­la kau­del­la van­hat tu­tut suo­si­kit Ol­li Lind­holm, An­na Puu, Red­ra­ma ja To­ni Wir­ta­nen!

19.55 Tu­los­sa: Sel­viy­ty­jät Suo­mi

20.00 Hy­vät ja huo­not uu­ti­set

Haa­pa­sa­lon Suo­mi

Kainuu

Po­lii­sit 2019

G­ril­lit huu­rus­sa

T­he Voi­ce of Fin­land

T­he Voi­ce of Fin­lan­din pu­nai­sil­la tuo­leil­la is­tu­vat kah­dek­san­nel­la kau­del­la van­hat tu­tut suo­si­kit Ol­li Lind­holm, An­na Puu, Red­ra­ma ja To­ni Wir­ta­nen!

20.58 Ke­no ja Synt­tä­rit

20.58 Ke­no ja Synt­tä­rit

21

21.00 Po­lii­sio­pis­to 3

(1986) Po­lii­si­kou­lun reip­paat kas­va­tit pa­laa­vat ko­me­dian toi­ses­sa jat­ko-o­sas­sa o­pi­nah­joon­sa kou­lut­ta­jik­si.

G­ril­lit huu­rus­sa

Ar­man ja Suo­men ri­kos­mys­tee­rit

Töölön Bonnie ja Clyde.

T­his Is Us (x2)

The Best Washing Machine in the World Pilgrim Rick

21.00 Tii­ke­rin­sil­mä - Roc­ky III

(1982) Syl­ves­ter S­tal­lo­ne uu­sii täh­ti­roo­lin­sa nyrk­kei­lyn ras­kaan­sar­jan maail­man­mes­ta­ri­na Roc­ky Bal­boa­na.

Yön ri­ta­rin pa­luu

(2012) Ch­ris­top­her No­la­nin Bat­man-t­ri­lo­gian lop­pu­hui­pen­nuk­ses­sa on ku­lu­nut kah­dek­san vuot­ta Har­vey Den­tin kuo­le­mas­ta.

21.25 Ke­no ja Synt­tä­rit

21.30 T­roi­ja

(2004) His­to­rial­li­ses­sa toi­min­tae­lo­ku­vas­sa T­roi­jan p­rins­si Pa­ris kaap­paa kau­niin He­le­nan it­sel­leen, ja kak­si kan­sa­kun­taa a­jau­tuu so­taan, jon­ka san­ka­rit muis­te­taan vie­lä vuo­si­tu­han­sien­kin pääs­tä.

22.00 Po­lii­sio­pis­to 3

(1986) Po­lii­si­kou­lun reip­paat kas­va­tit pa­laa­vat ko­me­dian toi­ses­sa jat­ko-o­sas­sa o­pi­nah­joon­sa kou­lut­ta­jik­si.

Po­lii­sit - ko­ti­hä­ly­tys

Oulu

22.50 Ar­man ja Suo­men ri­kos­mys­tee­rit

Pyjamasurma.

23.00 A­me­ri­can Hust­le

(2013) To­si­ta­pah­tu­miin pe­rus­tu­va, huip­pu­näyt­te­li­jöi­den täh­dit­tä­mä ri­ko­se­lo­ku­va F­BI:n ABS­CAM-o­pe­raa­tios­ta 1970-lu­vun lo­pul­la.

G­ril­lit huu­rus­sa

23.10 Yön ri­ta­ri

(2008) Ch­ris­top­her No­la­nin huip­pu­suo­si­tun Bat­man-t­ri­lo­gian toi­ses­sa o­sas­sa Bat­man saa vas­taan­sa Jo­ke­rin (Os­ca­ril­la pal­kit­tu Heath Led­ger), jo­ka pyr­kii o­soit­ta­maan Bat­ma­nil­le, ko­mi­sa­rio Gor­do­nil­le ja pii­ri­syyt­tä­jä Har­vey Den­til­le, mi­ten help­poa on syös­tä Got­ham se­ka­sor­toon.

23.50 Suo­men huu­to­kaup­pa­kei­sa­ri

Neumannin sotanuija. Keisari kohtaa Kuninkaan.
0

00.00 Po­lii­sit - ko­ti­hä­ly­tys

Oulu

00.15 Po­lii­sit 2019

00.40 Roc­ky II - Uu­sin­taot­te­lu

(1979) Al­ta­vas­taa­ja Roc­ky Bal­boa hä­vi­si tuo­ma­riää­nin maail­man­mes­ta­ri­nyrk­kei­li­jä A­pol­lo C­ree­dil­le, mut­ta Roc­ky on sil­ti mo­raa­li­nen voit­ta­ja.

00.50 Hy­vät ja huo­not uu­ti­set

Suo­men Tul­li (x2)

01.00 Suo­men Tul­li

01.15 G­ril­lit huu­rus­sa

01.40 Po­lii­sit 2019

01.50 Suo­men Tul­li

02.00 Mad­ven­tu­res III (x2)

Entinen Neuvostoliitto. Länsi-Afrikka.

02.15 Suo­men Tul­li (x2)

Ast­ral-TV (x2)

02.35 Haa­pa­sa­lon Suo­mi

Kainuu

02.50 Mad­ven­tu­res II (x2)

Mad Cook Special.

Mad­ven­tu­res II (x2)

Best of Madventures. Radalla.
3

03.05 Suo­men Tul­li (x2)

03.30 Mad­ven­tu­res II

Koukussa.

Ast­ral-TV (x2)

04.15 Ast­ral-TV (x2)

Mad­ven­tu­res III

Amazonas.

04.15 Ast­ral-TV (x2)

04.25 Ast­ral-TV (x2)

04.59 Ast­ral-TV (x2)

04.55 Ast­ral-TV (x2)