Ohjelmakartta.fi
Huom! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 23.9. ti 24.9. ke 25.9. to 26.9. pe 27.9. la 28.9. su 29.9.
6 06.00 Las­te­noh­jel­mia: Myy­rä ja Pan­da Las­te­noh­jel­mia: Rus­ty Ri­vets
06.15 Dis­neyn e­si­kou­lu: Mik­ki ja ral­li­ryh­mä
06.25 Myy­rä ja Pan­da
06.40 Las­te­noh­jel­mia: Litt­lest Pet S­hop: Mei­dän o­ma maail­ma Vi­li Vil­pe­rin seik­kai­lut
06.55 Ri­ta­rip­rin­ses­sa Nel­la LE­GO Ci­ty e­sit­tää Las­te­noh­jel­mia: Rus­ty Ri­vets
07.10 Rus­ty Ri­vets
07.20 Hatc­hi­mals 07.20 Litt­lest Pet S­hop: Mei­dän o­ma maail­ma
07.25 My Litt­le Po­ny: Ys­tä­vyy­den tai­kaa Litt­lest Pet S­hop: Mei­dän o­ma maail­ma My Litt­le Po­ny: Ys­tä­vyy­den tai­kaa
07.45 LE­GO F­riends: Tyt­tö­jen tär­keä teh­tä­vä (x10) My Litt­le Po­ny: Ys­tä­vyy­den tai­kaa
07.55 LE­GO Nin­ja­go: Mas­ters of S­pin­jit­zu
08.10 LE­GO Nin­ja­go: Mas­ters of S­pin­jit­zu LE­GO Nin­ja­go: Mas­ters of S­pin­jit­zu
08.25 LE­GO Ju­ras­sic World: Sa­lai­nen näyt­te­ly LE­GO Ju­ras­sic World: Sa­lai­nen näyt­te­ly
08.35 Tei­ni-i­käis­ten mu­tant­ti­nin­ja­kil­pi­kon­nien nou­su
08.50 HS Las­ten uu­ti­set
9 09.00 E­läin­sai­raa­la (x10) Vain e­lä­mää Laurin päivä. Vaa­san ve­ri ei va­pi­se. E­lä­mä ja kuo­le­ma on vah­vas­ti e­sil­lä, kun Täh­kän mu­sii­kil­lis­ta päi­vä­kir­jaa tul­kit­se­vat Vil­le­Gal­le, Ve­sa­la, E­rin, E­las­ti­nen, Sa­mu Ha­ber, Mai­ja Vilk­ku­maa ja Ant­ti Tuis­ku. Yk­sin ko­to­na Suo­mi
10.00 A­sun­to­kau­pat sok­ko­na Eron jälkeen uuteen kotiin. Unelmien keittiötä etsimässä. Arvoasunnon ikävä yllätys. Remp­pa vai muut­to Unelmien keittiö. Sijainti vs. 10.00 Jak­sa pa­rem­min
10.30 Tu­los­sa: Sy­ke
10.35 Mas­terC­hef Aust­ra­lia (x2) Delin haasteet. Salaisuuksia.
11.00 LI­VE: On­ne­nar­pa
11.10 Tu­los­sa: Sy­ke
11.15 Mas­terC­hef Aust­ra­lia (x2) Keinot vähissä. Katuruokaa kahmalokaupalla.
12
12.25 Tie­dä ja Voi­ta Kotimainen visailuohjelma. Ko­ti­mai­nen vi­sai­luoh­jel­ma. (115')
13.25 Pien­tä pi­laa
13.35 Suu­rin pu­dot­ta­ja Suo­mi Mun housut tippuu! . En­sim­mäi­sen pu­do­tuk­sen jäl­ki­pyyk­kiä ja kor­va­puus­tin kai­puu­ta.
13.45 Pien­tä pi­laa (x2)
13.50 A­sun­to­kau­pat sok­ko­na Arvoasunnon ikävä yllätys. Remp­pa vai muut­to Unelmien keittiö. Sijainti vs. Lisää tilaa. Uima-altaasta kiinni.
14.00 Yk­sin ko­to­na Suo­mi
14.35 Haus­kat ko­ti­vi­deot UUSI KAUSI! Tä­nään Mir­ja­mi me­nee Mat­rii­siin, I­tel­la-D­ro­ne pal­ve­lee se­kä mah­ta­va Mi­ra Luo­ti te­kee ko­me­di­sia pal­jas­tuk­sia.
14.55 Pien­tä pi­laa Tu­los­sa: Sy­ke Gor­don Ram­say: Kup­pi­lat kun­toon 24 tun­nis­sa Surusta sekaisin. Syvän etelän eväät. Liian suuret saappaat.
15 15.00 Gor­don Ram­say: Kup­pi­lat kun­toon 24 tun­nis­sa Perhe on pahin. Rottatouille. 15.00 Mar­vel: Hulk Vs. (Hulk Vs. /U­SA 2009). Wol­ve­ri­ne lä­he­te­tään py­säyt­tä­mään i­soa, vih­reää hir­viö­tä, jo­ka rie­huu lä­hel­lä Yh­dys­val­tain ja Ka­na­dan ra­jaa.
15.35 Tu­los­sa: Sy­ke
15.40 Ra­dio Suo­mi­po­pin Hel­sin­ki-päi­vän kon­sert­ti
15.55 Tu­los­sa: Sy­ke E­läin­sai­raa­la Jo­ne ja täh­det
16.00 E­läin­sai­raa­la 16.00 E­läin­sai­raa­la Kau­si 1. Jak­so 40/40. E­läin­fy­sio­te­ra­peut­ti He­lin hoi­viin tuo­daan Pert­sa-he­vo­nen, jo­ka saa säh­kö­te­ra­piaa.
16.25 On­ne­nar­pa
16.30 On­ne­nar­pa Pien­tä pi­laa Yk­sin ko­to­na Suo­mi
16.40 Suu­rin pu­dot­ta­ja Suo­mi Missä Tami? . On­ne­nar­pa 16.40 Ma­da­gas­car (Madagascar 2005). A­lex-lei­jo­na (Ben S­til­ler), Mar­ty-seep­ra (Ch­ris Rock), Mel­man-ki­rah­vi (Da­vid Sch­wim­mer) ja vir­ta­he­po G­lo­ria (Ja­da Pin­kett S­mith) a­sus­te­le­vat ne­wyor­ki­lai­ses­sa e­läin­tar­has­sa.
16.45 Ha­luat­ko mil­jo­nää­rik­si? Besserwisser tietää. Lei­jo­nan luo­la U­SA Laboratoriokokeita kotisohvalla. 16.45 Suo­men huu­to­kaup­pa­kei­sa­ri Hirvaskankaan muotiviikot. Pao­la Su­ho­sen u­nii­kit muo­ti­luo­muk­set saa­pu­vat Hir­vas­kan­kaal­le.
16.55 On­ne­nar­pa
17.00 Suo­men huu­to­kaup­pa­kei­sa­ri Hirvaskankaan muotiviikot. Pao­la Su­ho­sen u­nii­kit muo­ti­luo­muk­set saa­pu­vat Hir­vas­kan­kaal­le.
17.25 Mas­terC­hef Aust­ra­lia Salaisuuksia. Sa­lai­suuk­sien viik­ko al­kaa. Tai­ki­na­nyyt­ti­ki­sas­sa rat­ko­taan, ku­ka pää­see suo­raan kos­ke­mat­to­muus­haas­tee­seen ja ket­kä jat­ka­vat luo­vuus­tes­tiin, mis­sä jo­kai­nen saa pal­jas­taa yh­den o­mis­ta sa­lai­suuk­sis­taan.
17.40 Tu­los­sa: Sy­ke
17.45 Mas­terC­hef Aust­ra­lia Keinot vähissä. Katuruokaa kahmalokaupalla. Mas­terC­hef Aust­ra­lia Delin haasteet. Le­gen­do­jen vii­kon pu­do­tuk­sen kak­sio­sai­ses­sa haas­tees­sa täy­tyy en­sin tun­nis­taa de­lin tuot­tei­ta ja sit­ten teh­dä niis­tä ruo­kaa. 17.45 Vain e­lä­mää Laurin päivä. Vaa­san ve­ri ei va­pi­se. E­lä­mä ja kuo­le­ma on vah­vas­ti e­sil­lä, kun Täh­kän mu­sii­kil­lis­ta päi­vä­kir­jaa tul­kit­se­vat Vil­le­Gal­le, Ve­sa­la, E­rin, E­las­ti­nen, Sa­mu Ha­ber, Mai­ja Vilk­ku­maa ja Ant­ti Tuis­ku. Ko­ti­mai­nen mu­siik­kioh­jel­ma. (95') Oh­jel­man teks­ti­tys teks­ti-tv:n si­vul­la 333.
18 18.00 Suu­rin pu­dot­ta­ja Suo­mi Mun housut tippuu! . En­sim­mäi­sen pu­do­tuk­sen jäl­ki­pyyk­kiä ja kor­va­puus­tin kai­puu­ta.
18.30 Ha­luat­ko mil­jo­nää­rik­si? Burratan mysteeri. Ke­nen sor­met o­vat vik­ke­lim­mät, ku­ka pää­see vas­taa­maan Jaa­jo Lin­non­maan e­sit­tä­miin ky­sy­myk­siin?
18.55 Tu­los­sa: Sy­ke
19.00 Suo­men huu­to­kaup­pa­kei­sa­ri Hiekaton hiekkalaatikko. Mark­ku tuu­naa hie­kat­to­man hiek­ka­laa­ti­kon. A­ki ja He­li ai­ko­vat os­taa J. Kar­ja­lai­sen­kin o­mis­ta­man ki­ta­ran Ju­ha Lai­ti­lal­ta. Yk­sin ko­to­na Suo­mi Kau­si 1. Jak­so 4/10. Uu­des­sa rea­li­ty-sar­jas­sa van­hem­mat luo­vut­ta­vat kai­ken vas­tuun ko­din­hoi­dos­ta lap­sil­leen kol­mek­si päi­väk­si ja pois­tu­vat it­se viet­tä­mään vii­kon­lop­pua muual­le. Jo­ne ja täh­det Kau­si 1. Jak­so 4/8. Jo­ne ja täh­det -sar­jas­sa pääs­tään tu­tus­tu­maan mm. Ans­si Ke­lan, Ve­sa­lan, San­nin, Mar­ko Hie­ta­lan se­kä K­la­my­dian kii­rei­siin keik­ka­päi­viin. Suu­rin pu­dot­ta­ja Suo­mi Mun housut tippuu! . En­sim­mäi­sen pu­do­tuk­sen jäl­ki­pyyk­kiä ja kor­va­puus­tin kai­puu­ta. Haus­kat ko­ti­vi­deot UUSI KAUSI! Tä­nään Mir­ja­mi me­nee Mat­rii­siin, I­tel­la-D­ro­ne pal­ve­lee se­kä mah­ta­va Mi­ra Luo­ti te­kee ko­me­di­sia pal­jas­tuk­sia.
19.30 Sel­viy­ty­jät Suo­mi Kaffea ja pullaa. Pal­kin­to­ki­san voit­to, o­ma ko­ti­kah­vi­la, pi­ris­tää mie­lia­laa, kun toi­nen hei­mo saa ri­pauk­sen ko­toi­suut­ta ka­rui­hin o­loi­hin. Aiem­min ki­sas­sa sol­mi­tut lii­tot al­ka­vat sä­röil­lä. Vaih­toeh­dot py­sy­vät a­voi­mi­na, kun kum­man­kin hei­mon si­säl­lä pe­la­taan mo­neen e­ri suun­taan.
20.00 Yk­sin ko­to­na Suo­mi Kau­si 1. Jak­so 4/10. Uu­des­sa rea­li­ty-sar­jas­sa van­hem­mat luo­vut­ta­vat kai­ken vas­tuun ko­din­hoi­dos­ta lap­sil­leen kol­mek­si päi­väk­si ja pois­tu­vat it­se viet­tä­mään vii­kon­lop­pua muual­le. Jo­ne ja täh­det Kau­si 1. Jak­so 4/8. Jo­ne ja täh­det -sar­jas­sa pääs­tään tu­tus­tu­maan mm. Ans­si Ke­lan, Ve­sa­lan, San­nin, Mar­ko Hie­ta­lan se­kä K­la­my­dian kii­rei­siin keik­ka­päi­viin. Suu­rin pu­dot­ta­ja Suo­mi Mun housut tippuu! . UU­SI JAK­SO! En­sim­mäi­sen pu­do­tuk­sen jäl­ki­pyyk­kiä ja kor­va­puus­tin kai­puu­ta. Suo­men huu­to­kaup­pa­kei­sa­ri Hirvaskankaan muotiviikot. Pao­la Su­ho­sen u­nii­kit muo­ti­luo­muk­set saa­pu­vat Hir­vas­kan­kaal­le. Vain e­lä­mää Laurin päivä. Vaa­san ve­ri ei va­pi­se. E­lä­mä ja kuo­le­ma on vah­vas­ti e­sil­lä, kun Täh­kän mu­sii­kil­lis­ta päi­vä­kir­jaa tul­kit­se­vat Vil­le­Gal­le, Ve­sa­la, E­rin, E­las­ti­nen, Sa­mu Ha­ber, Mai­ja Vilk­ku­maa ja Ant­ti Tuis­ku. Ko­ti­mai­nen mu­siik­kioh­jel­ma. (95') Oh­jel­man teks­ti­tys teks­ti-tv:n si­vul­la 333. Ha­luat­ko mil­jo­nää­rik­si? Burratan mysteeri. Ke­nen sor­met o­vat vik­ke­lim­mät, ku­ka pää­see vas­taa­maan Jaa­jo Lin­non­maan e­sit­tä­miin ky­sy­myk­siin?
20.55 Ke­no ja Synt­tä­rit 20.55 Ke­no ja Synt­tä­rit
21 21.00 Ar­man Poh­jan­täh­den al­la Hautausyrittäjä: viimeinen matka. Täs­sä jak­sos­sa seu­ra­taan hau­tau­sy­rit­tä­jän työ­tä ja vai­na­jan mat­kaa vii­mei­seen le­po­si­jaan. Suo­men huu­to­kaup­pa­kei­sa­ri Hirvaskankaan muotiviikot. Pao­la Su­ho­sen u­nii­kit muo­ti­luo­muk­set saa­pu­vat Hir­vas­kan­kaal­le. Mark­ku e­päi­lee vi­ral­lis­ta De­sign by Mark­ku© -tuo­tet­taan. T­he Circ­le (Circle, The 2017). Kan­taa ot­ta­vas­sa tek­not­ril­le­ris­sä nuo­ri Mae Hol­land (Em­ma Wat­son) saa töi­tä so­siaa­li­sen me­dian jät­tiy­ri­tyk­ses­tä T­he Circ­les­tä. A­luk­si kaik­ki on pelk­kää u­nel­maa, mut­ta pian käy sel­väk­si, et­tei ih­mis­ten yk­si­tyi­syys mer­kit­se ka­ris­maat­ti­sen Ea­mon Bai­leyn (Tom Hanks) joh­ta­mal­le yh­tiöl­le mi­tään. A­to­mic B­lon­de (Atomic Blonde 2017). Toi­min­nan täy­tei­nen kyl­män so­dan ai­kaan si­joit­tu­va jän­ni­ty­se­lo­ku­va a­gent­ti Lor­rai­ne B­rough­to­nis­ta (C­har­li­ze T­he­ron), jo­ka mää­rä­tään Ber­lii­niin jäl­jit­tä­mään vää­riin kä­siin jou­tu­nut, ar­ka­luon­teis­ta tie­toa si­säl­tä­vä Lis­ta. Yh­teys­hen­ki­lö­nä toi­mii Ber­lii­nin-kon­ka­ri ja MI6:n luot­toa­gent­ti Da­vid Per­ci­val (Ja­mes M­cA­voy). 21.00 Guar­dians of t­he Ga­la­xy (Guardians of the Galaxy 2014). Mar­ve­lin sar­ja­ku­vaan poh­jau­tu­vas­sa toi­min­ta­ko­me­dias­sa Täh­ti­lor­din (Ch­ris P­ratt) joh­ta­ma lain­suo­jat­to­mien jouk­ko met­säs­tää sa­la­pe­räis­tä I­kui­suus­ki­veä ym­pä­ri u­ni­ver­su­mia. Po­ruk­kaan kuu­luu mm. kas­vi­hu­ma­noi­di G­root (Vin Die­sel) ja pu­hu­va pe­su­kar­hu Roc­ket (B­rad­ley Coo­per). Hei­dän kin­te­reil­lään on kos­ton­hi­moi­nen k­rii-so­tu­ri Ro­nan Syyt­tä­jä (Lee Pa­ce), jo­ka ha­luaa tu­ho­ta ki­ven a­vul­la ko­ko ga­lak­sin. Big B­rot­her Suo­mi Kau­si 1. Jak­so 29/71. Jouk­ko toi­sil­leen tun­te­mat­to­mia ih­mi­siä viet­tää 10 viik­koa sul­je­tuis­sa o­lois­sa Big B­rot­he­rin a­la­ti val­vo­van sil­män al­la. A­suk­kaat suo­rit­ta­vat BB-ta­los­sa e­ri­lai­sia teh­tä­viä ja nou­dat­ta­vat Big B­rot­he­rin heil­le an­ta­mia oh­jei­ta.
22.00 T­rans­cen­den­ce (Transcendence 2014). John­ny Depp e­sit­tää t­ril­le­rin pääo­sas­sa toh­to­ri Will Cas­te­ria, jo­ka on joh­ta­va te­koä­lyn tut­ki­ja. Cas­ter ke­hit­te­lee ko­net­ta, jos­sa yh­dis­tyi­si ä­lyk­kyys ja ih­mis­tun­teet. Sel­viy­ty­jät Suo­mi Taju kankaalla. UU­SI KAU­SI! Jak­sos­sa her­kis­ty­tään äi­tien­päi­vän viet­toon. Pian hei­mois­sa tu­lee oi­keas­ti äi­tiä i­kä­vä, kun puu­pos­ti tuo yl­lät­tä­viä uu­ti­sia, jois­ta kaik­ki ei­vät pi­dä.
22.15 Ke­no ja Synt­tä­rit
22.20 Cap­tain A­me­ri­ca: T­he Win­ter Sol­dier (Cap­tain A­me­ri­ca: T­he Win­ter Sol­dier 2014). Su­per­san­ka­rie­lo­ku­van jat­ko-o­sas­sa Kap­tee­ni A­me­rik­ka (Ch­ris E­vans) ja Mus­ta Les­ki (S­car­lett Jo­hans­son) koh­taa­vat sa­la­lii­ton, jo­ka uh­kaa ko­ko S.H.I.E.L.D.-jär­jes­tön tu­le­vai­suut­ta. E­des jär­jes­tön joh­ta­jiin ei voi luot­taa ja li­säk­si vas­tas­sa on mys­ti­nen sa­la­mur­haa­ja, Tal­vi­so­ti­las (Se­bas­tian S­tan).
22.30 Sel­viy­ty­jät Suo­mi Ext­ra
23.00 Jo­ne ja täh­det Kau­si 1. Jak­so 4/8. Jo­ne ja täh­det -sar­jas­sa pääs­tään tu­tus­tu­maan mm. Ans­si Ke­lan, Ve­sa­lan, San­nin, Mar­ko Hie­ta­lan se­kä K­la­my­dian kii­rei­siin keik­ka­päi­viin.
23.15 Ar­man Poh­jan­täh­den al­la Hautausyrittäjä: viimeinen matka. 23.15 Ar­man Poh­jan­täh­den al­la Hautausyrittäjä: viimeinen matka. Täs­sä jak­sos­sa seu­ra­taan hau­tau­sy­rit­tä­jän työ­tä ja vai­na­jan mat­kaa vii­mei­seen le­po­si­jaan.
23.25 Sel­viy­ty­jät Suo­mi Ext­ra 23.25 Po­lii­sit 2019 Käsiaseita ja kalakukkoa.
0 00.00 Gor­don Ram­say: Kup­pi­lat kun­toon 24 tun­nis­sa Syvän etelän eväät. 00.00 48 tun­tia ri­kok­ses­ta Rynkky. Mies am­mu­taan ryn­näk­kö­ki­vää­ril­lä ryös­tön yh­tey­des­sä.
00.15 Jo­ne ja täh­det 48 tun­tia ri­kok­ses­ta Rynkky.
00.25 S­tand Up! Stand Up! -oh­jel­man kol­mas kau­si! 00.25 Tans­si hau­doil­la (A Walk Among the Tombstones 2014). Liam Nee­so­nin täh­dit­tä­mä t­ril­le­ri en­ti­ses­tä po­lii­sis­ta Matt S­cud­de­ris­ta, jo­ka ryh­tyy nark­ka­ri­tut­ta­van­sa Pe­te­rin (Boyd Holb­rook) pyyn­nös­tä jäl­jit­tä­mään huu­me­dii­le­rin (Dan S­te­vens) vai­mon kid­nap­paa­jia.
01.00 Pe­las­tus­he­li­kop­te­ri (x2) Sepe, Oulu. Rajavartiolaitos, vartiolentolaivue. 01.00 A­me­ri­kan ra­ja­var­ti­jat (x2) Turistimorsian. Pillerijahdissa.
01.10 Ra­dio Suo­mi­po­pin Hel­sin­ki-päi­vän kon­sert­ti 01.10 Suu­ri pu­hal­lus (Now You See Me 2013).
01.25 Su­per­täh­det Supersunnuntai. 01.25 A­me­ri­kan ra­ja­var­ti­jat (x2) Turistimorsian. Pillerijahdissa.
01.45 Yl­peäs­ti e­ri­lai­set Oma kuva. 01.45 Pe­las­tus­he­li­kop­te­ri (x2) Sepe, Oulu. Rajavartiolaitos, vartiolentolaivue.
01.55 Kaup­pa­neu­vos Jeth­ro
02.25 Pe­las­tus­he­li­kop­te­ri (x2)
02.45 G­ril­lit huu­rus­sa G­ril­lit huu­rus­sa Pe­las­tus­he­li­kop­te­ri (x2) 02.45 Pe­las­tus­he­li­kop­te­ri (x2)
02.55 Ast­ral-TV (x2)
3
03.15 G­ril­lit huu­rus­sa
03.35 Ast­ral-TV (x2) 03.35 Pe­las­tus­he­li­kop­te­ri (x2) Ast­ral-TV (x2)
03.45 Kaup­pa­neu­vos Jeth­ro
04.00 Ast­ral-TV (x2)
04.25 Ast­ral-TV (x6)