Ohjelmakartta.fi
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 2.9. ti 3.9. ke 4.9. to 5.9. pe 6.9. la 7.9. su 8.9.
6 06.00 Las­te­noh­jel­mia: Myy­rä ja Pan­da Las­te­noh­jel­mia: Myy­rä ja Pan­da (x2) Las­te­noh­jel­mia: LE­GO Ju­ras­sic World: Sa­lai­nen näyt­te­ly
06.10 Rus­ty Ri­vets
06.25 Litt­lest Pet S­hop: Mei­dän o­ma maail­ma (x2) T­rans­for­mers Cy­ber­ver­se (x2)
06.35 Litt­lest Pet S­hop: Mei­dän o­ma maail­ma
06.50 Ri­ta­rip­rin­ses­sa Nel­la Dis­neyn e­si­kou­lu: Vam­py­ri­na My Litt­le Po­ny: Ys­tä­vyy­den tai­kaa HS Las­ten uu­ti­set
07.00 Yk­sin ko­to­na Suo­mi
07.20 Hatc­hi­mals LE­GO Nin­ja­go: Mas­ters of S­pin­jit­zu
07.25 My Litt­le Po­ny: Ys­tä­vyy­den tai­kaa
07.40 LE­GO Nin­ja­go: Mas­ters of S­pin­jit­zu Las­te­noh­jel­mia: Tei­ni-i­käis­ten mu­tant­ti­nin­ja­kil­pi­kon­nien nou­su Las­te­noh­jel­mia: LE­GO Nin­ja­go: Mas­ters of S­pin­jit­zu Las­te­noh­jel­mia: Tei­ni-i­käis­ten mu­tant­ti­nin­ja­kil­pi­kon­nien nou­su Las­te­noh­jel­mia: LE­GO Nin­ja­go: Mas­ters of S­pin­jit­zu Tei­ni-i­käis­ten mu­tant­ti­nin­ja­kil­pi­kon­nien nou­su
08.00 Tei­ni-i­käis­ten mu­tant­ti­nin­ja­kil­pi­kon­nien nou­su LE­GO Nin­ja­go: Mas­ters of S­pin­jit­zu Tei­ni-i­käis­ten mu­tant­ti­nin­ja­kil­pi­kon­nien nou­su LE­GO Nin­ja­go: Mas­ters of S­pin­jit­zu 08.00 LE­GO Ju­ras­sic World: In­do­mi­nuk­sen pa­ko Jak­sa pa­rem­min
08.10 LE­GO Ci­ty e­sit­tää
08.25 LE­GO Ci­ty -ly­hä­ri T­rans­for­mers Cy­ber­ver­se (x2) Mas­terC­hef Aust­ra­lia (x2) Pinssihistoriaa. Kiperä joukkuehaaste.
08.35 T­rans­for­mers Cy­ber­ver­se (x10)
08.45 LE­GO Ci­ty e­sit­tää
9 09.00 E­läin­sai­raa­la (x10) SARJA ALKAA. Vain e­lä­mää Antin päivä. Nyt kom­men­toi­daan! Vuo­si sit­ten keik­ka­tauol­le jää­nyt Ant­ti Tuis­ku ot­taa en­sim­mäi­se­nä hal­tuun pöy­dän pää­pai­kan. Mi­tä hä­nel­le ny­kyään kuu­luu?
09.55 Remp­pa vai muut­to Aust­ra­lia Talo yhdeksälle. Kultakimpale keskustassa. Osavaltiot vastakkain. Miesluola ja uima-allas. Lääniä laumalle.
11.00 LI­VE: On­ne­nar­pa
11.15 Tu­los­sa: Ha­luat­ko mil­jo­nää­rik­si? Tu­los­sa: Sel­viy­ty­jät Suo­mi
11.20 Mas­terC­hef Aust­ra­lia (x2) Tuplayllätys. Uunijäätelön uhka. Suu­rin pu­dot­ta­ja Suo­mi Realiteetit pöytään. Suu­rin pu­dot­ta­ja Suo­mi ke­rää seit­se­män tun­net­tua suo­ma­lais­ta tais­te­le­maan ter­veem­män e­lä­män puo­les­ta.
12 12.00 Tie­dä ja Voi­ta Kotimainen visailuohjelma. Ko­ti­mai­nen vi­sai­luoh­jel­ma. (115')
12.20 Haus­kat ko­ti­vi­deot UUSI KAUSI! Viit­to­ma­kie­li­nen s­pe­siaa­lim­me on taas tääl­lä - vie­raa­naan lois­ta­va Sil­va Belg­hi­ti ja viit­to­mien Su­per­tai­ta­ja Sir­pa Pel­ko­nen!
13.20 Tu­los­sa: Sel­viy­ty­jät Suo­mi
13.25 Mar­vel: T­hor: Ta­les of As­gard (Thor: Tales of Asgard 2011). Nuo­ri mui­nais­nor­ja­lai­nen ju­ma­la T­hor läh­tee vel­jen­sä Lo­kin kans­sa et­si­mään le­gen­daa­ris­ta miek­kaa, jon­ka sa­no­taan an­ta­van käyt­tä­jäl­leen en­nen­nä­ke­mät­tö­mät voi­mat.
13.55 Remp­pa vai muut­to Aust­ra­lia Osavaltiot vastakkain. Miesluola ja uima-allas. Lääniä laumalle. Retrohuumaa. Talotohtorit. Tu­los­sa: Sel­viy­ty­jät Suo­mi
14.05 Tu­los­sa: Ha­luat­ko mil­jo­nää­rik­si?
14.10 Yk­sin ko­to­na Suo­mi Viisi lasta ja possu.
14.55 Vie­rais­sa Katso peiliin! . Tu­los­sa: Suu­rin pu­dot­ta­ja Suo­mi Vie­rais­sa Vaimot yhteen. Lopullista kirjeenvaihtoa. Päätös. 14.55 LE­GO e­lo­ku­va (LEGO Movie, The 2014). Le­go­jen maail­maan si­joit­tu­va al­ku­pe­räis­kie­li­nen tie­to­ko­nea­ni­maa­tio, jos­sa tui­ki ta­val­lis­ta ra­ken­nus­työ­läis­tä Em­me­tiä e­reh­dy­tään luu­le­maan va­li­tuk­si, jon­ka on mää­rä pe­las­taa ko­ko u­ni­ver­su­mi il­keän joh­ta­ja Bis­nek­sen ai­keil­ta.
15
15.05 Vie­rais­sa 15.05 Ko­ti­mai­nen E­lo­ku­va: Hei­nä­hat­tu, Vilt­ti­tos­su ja Ru­ben­sin vel­jek­set (Hei­nä­hat­tu, Vilt­ti­tos­su ja Ru­ben­sin vel­jek­set 2017). Kat­ti­la­kos­ken per­heen hu­vi­la­lo­ma al­kaa vää­rin­kä­si­tyk­sel­lä, jon­ka seu­rauk­se­na per­he pää­tyy ky­län po­lii­sien mök­ki­naa­pu­rik­si.
15.55 E­läin­sai­raa­la (x2) SARJA ALKAA. E­läin­sai­raa­la E­läin­sai­raa­la Jo­ne ja täh­det
16.25 On­ne­nar­pa
16.35 On­ne­nar­pa Tu­los­sa: Suu­rin pu­dot­ta­ja Suo­mi Tu­los­sa: Ha­luat­ko mil­jo­nää­rik­si?
16.40 Tu­los­sa: Vain e­lä­mää Toi­sen­lai­set äi­dit Kontrollintäyteinen raskaus. Yk­sin ko­to­na Suo­mi Viisi lasta ja possu.
16.45 Toi­sen­lai­set äi­dit Suurperheen yllätysvauva.
16.55 On­ne­nar­pa 16.55 On­ne­nar­pa
17.00 Toi­sen­lai­set äi­dit Lääketieteen avulla vanhemmiksi. Ol­gan ja An­tin tu­le­va vau­va on saa­nut al­kun­sa koe­put­ki­he­del­möi­tyk­sel­lä. 17.00 Suo­men huu­to­kaup­pa­kei­sa­ri Markku x 2 = ? . Su­vi Hart­li­nil­ta löy­tyy yk­si­pyö­räi­nen, mut­ta ei il­mai­sek­si. Tu­los­sa: Sel­viy­ty­jät Suo­mi Sel­viy­ty­jät Suo­mi Kuninkaita ja kerjäläisiä. UU­SI KAU­SI AL­KAA! Uu­si Sel­viy­ty­jät Suo­mi -kau­si al­kaa yl­lä­tyk­sel­lä, kun jouk­ko ta­val­li­sia suo­ma­lai­sia saa vas­taan­sa jul­ki­suu­des­ta tun­net­tu­ja kil­pai­li­joi­ta. Te­kee­kö en­sim­mäi­sen ki­san voit­to toi­ses­ta hei­mos­ta ku­nin­kai­ta ja toi­sis­ta ker­jä­läi­siä?
17.05 Yl­lä­tys yh­des­sä pöy­däs­sä Team L. E.I.J.A.. Fors­sa­lai­nen ys­tä­vä­po­ruk­ka, Team L.
17.35 Mas­terC­hef Aust­ra­lia Pinssihistoriaa. Kiperä joukkuehaaste. 17.35 Suo­men huu­to­kaup­pa­kei­sa­ri Markku x 2 = ? . Su­vi Hart­li­nil­ta löy­tyy yk­si­pyö­räi­nen, mut­ta ei il­mai­sek­si. Mark­ku tuu­naa de­sign-kel­lo­ja.
17.45 Tu­los­sa: Suu­rin pu­dot­ta­ja Suo­mi
17.50 Mas­terC­hef Aust­ra­lia Tuplayllätys. Kil­pai­li­jat i­lah­tu­vat, kun keit­tiös­sä hei­tä o­dot­ta­vat kau­den en­sim­mäi­set yl­lä­tys­laa­ti­kot. Yl­lä­tys­laa­tik­ko­haas­tet­ta seu­raa toi­nen yl­lä­tys, jo­ka ei o­le yh­tä mie­lui­sa. Mas­terC­hef Aust­ra­lia Uunijäätelön uhka. Dar­ren Purc­he­sen laa­ti­mas­sa kau­den en­sim­mäi­ses­sä pai­ne­tes­tis­sä hei­koim­man uu­ni­jää­te­lön te­ki­jä jou­tuu ko­ti­mat­kal­le.
18 18.00 Suu­rin pu­dot­ta­ja Suo­mi Realiteetit pöytään. Suu­rin pu­dot­ta­ja Suo­mi ke­rää seit­se­män tun­net­tua suo­ma­lais­ta tais­te­le­maan ter­veem­män e­lä­män puo­les­ta.
18.35 Tu­los­sa: Sel­viy­ty­jät Suo­mi
18.40 Vain e­lä­mää Antin päivä. Nyt kom­men­toi­daan! Vuo­si sit­ten keik­ka­tauol­le jää­nyt Ant­ti Tuis­ku ot­taa en­sim­mäi­se­nä hal­tuun pöy­dän pää­pai­kan. Mi­tä hä­nel­le ny­kyään kuu­luu? Uu­sia hit­ti­ver­sioi­ta hä­nen tuo­tan­nos­taan ver­sioi­vat Ve­sa­la, Vil­le­Gal­le, Lau­ri Täh­kä, E­rin, E­las­ti­nen, Sa­mu Ha­ber ja Mai­ja Vilk­ku­maa.
18.55 Tu­los­sa: Suu­rin pu­dot­ta­ja Suo­mi Tu­los­sa: Sel­viy­ty­jät Suo­mi Tu­los­sa: Vain e­lä­mää 18.55 Ke­no ja Synt­tä­rit
19.00 Yk­sin ko­to­na Suo­mi Viisi lasta ja possu. Rea­li­ty-sar­jas­sa van­hem­mat luo­vut­ta­vat kai­ken vas­tuun ko­din­hoi­dos­ta lap­sil­leen ja pois­tu­vat viet­tä­mään vii­kon­lop­pua muual­le. Jo­ne ja täh­det Kau­si 1. Jak­so 1/8. Jo­ne ja täh­det -sar­jas­sa pääs­tään tu­tus­tu­maan mm. Ans­si Ke­lan, Ve­sa­lan, San­nin, Mar­ko Hie­ta­lan se­kä K­la­my­dian kii­rei­siin keik­ka­päi­viin. Suu­rin pu­dot­ta­ja Suo­mi Realiteetit pöytään. Suu­rin pu­dot­ta­ja Suo­mi ke­rää seit­se­män tun­net­tua suo­ma­lais­ta tais­te­le­maan ter­veem­män e­lä­män puo­les­ta. Haus­kat ko­ti­vi­deot UUSI KAUSI! Viit­to­ma­kie­li­nen s­pe­siaa­lim­me on taas tääl­lä - vie­raa­naan lois­ta­va Sil­va Belg­hi­ti ja viit­to­mien Su­per­tai­ta­ja Sir­pa Pel­ko­nen! 19.00 Big B­rot­her Suo­mi Big B­rot­her Suo­mi al­kaa sun­nun­tai­na 1.9. kel­lo 21! Jouk­ko toi­sil­leen tun­te­mat­to­mia ih­mi­siä viet­tää 10 viik­koa sul­je­tuis­sa o­lois­sa sa­man ka­ton al­la, mut­ta vain yk­si voi voit­taa. A­suk­kai­den jo­kais­ta lii­ket­tä seu­ra­taan vuo­ro­kau­den ym­pä­ri lu­kui­sis­ta ta­loon a­sen­ne­tuis­ta ka­me­rois­ta, ei­kä heil­lä o­le mi­tään kon­tak­tia ul­ko­maail­maan.
19.30 Yl­lä­tys yh­des­sä pöy­däs­sä Team L. E.I.J.A.. Fors­sa­lai­nen ys­tä­vä­po­ruk­ka, Team L.E.
20.00 Yk­sin ko­to­na Suo­mi Viisi lasta ja possu. UU­SI SAR­JA AL­KAA! Rea­li­ty-sar­jas­sa van­hem­mat luo­vut­ta­vat kai­ken vas­tuun ko­din­hoi­dos­ta lap­sil­leen ja pois­tu­vat viet­tä­mään vii­kon­lop­pua muual­le. Jo­ne ja täh­det Kau­si 1. Jak­so 1/8. Jo­ne ja täh­det -sar­jas­sa pääs­tään tu­tus­tu­maan mm. Ans­si Ke­lan, Ve­sa­lan, San­nin, Mar­ko Hie­ta­lan se­kä K­la­my­dian kii­rei­siin keik­ka­päi­viin. Suu­rin pu­dot­ta­ja Suo­mi Realiteetit pöytään. UU­SI SAR­JA AL­KAA! Suu­rin pu­dot­ta­ja Suo­mi ke­rää seit­se­män tun­net­tua suo­ma­lais­ta tais­te­le­maan ter­veem­män e­lä­män puo­les­ta. Suo­men huu­to­kaup­pa­kei­sa­ri Markku x 2 = ? . Su­vi Hart­li­nil­ta löy­tyy yk­si­pyö­räi­nen, mut­ta ei il­mai­sek­si. Mark­ku tuu­naa de­sign-kel­lo­ja. Vain e­lä­mää Antin päivä. Nyt kom­men­toi­daan! Vuo­si sit­ten keik­ka­tauol­le jää­nyt Ant­ti Tuis­ku ot­taa en­sim­mäi­se­nä hal­tuun pöy­dän pää­pai­kan. Mi­tä hä­nel­le ny­kyään kuu­luu? Uu­sia hit­ti­ver­sioi­ta hä­nen tuo­tan­nos­taan ver­sioi­vat Ve­sa­la, Vil­le­Gal­le, Lau­ri Täh­kä, E­rin, E­las­ti­nen, Sa­mu Ha­ber ja Mai­ja Vilk­ku­maa.
20.30 Sel­viy­ty­jät Suo­mi Ext­ra Sel­viy­ty­jät Suo­mi Ext­ras­sa ruo­di­taan vii­kon jak­son ta­pah­tu­mat ja kuul­laan pu­don­neen ki­saa­jan tuo­reet nä­ke­myk­set, s­pe­ku­loin­tia u­noh­ta­mat­ta!
20.50 Tu­los­sa: Sel­viy­ty­jät Suo­mi
20.55 Ke­no ja Synt­tä­rit 20.55 Ke­no ja Synt­tä­rit
21 21.00 Ar­man Poh­jan­täh­den al­la Kotihoito: yksinäinen vanhuus. Kau­den a­vaus­jak­sos­sa Ar­man näh­dään lä­hi­hoi­ta­jan työ­pa­ri­na Hel­sin­ki­läi­ses­sä ko­ti­hoi­toyk­si­kös­sä, mis­sä e­lä­män hau­raus ja yk­si­näi­syys o­vat jat­ku­vas­ti läs­nä. Suo­men huu­to­kaup­pa­kei­sa­ri Markku x 2 = ? . Su­vi Hart­li­nil­ta löy­tyy yk­si­pyö­räi­nen, mut­ta ei il­mai­sek­si. Mark­ku tuu­naa de­sign-kel­lo­ja. Ja­mes Bond: 007 - Quan­tum of So­la­ce (Quantum of Solace/Britannia-USA 2008). Da­niel C­raig pa­laa Ja­mes Bon­din roo­liin seik­kai­lus­sa, jo­ka on suo­raa jat­koa Ca­si­no Roya­le -e­lo­ku­van ta­pah­tu­mil­le. Bond ta­paa sa­la­pe­räi­sen Ca­mil­len (Ol­ga Ku­ry­len­ko), jo­ka joh­dat­taa hä­net Quan­tum-jär­jes­töä joh­ta­van vaa­ral­li­sen lii­ke­mie­hen Do­mi­nic G­ree­nen (Mat­hieu A­mal­ric) jäl­jil­le. Cap­tain A­me­ri­ca: T­he First A­ven­ger (Cap­tain A­me­ri­ca: T­he First A­ven­ger/U­SA 2011). S­te­ve Ro­gers il­moit­tau­tuu va­paaeh­toi­sek­si ko­kei­luun, jo­ka muut­taa hä­net Cap­tain A­me­ri­ca­na tun­ne­tuk­si su­per­so­ti­laak­si. Cap­tain A­me­ri­ca­na Ro­gers liit­tyy ar­mei­jaan so­tiak­seen rois­to­mai­sen Red S­kul­lin joh­ta­maa pa­haa HYD­RA-or­ga­ni­saa­tio­ta vas­taan. 21.00 Ko­ti­mai­nen E­lo­ku­va: Na­pa­pii­rin san­ka­rit 2 (Napapiirin sankarit 2 2014). Me­nes­tys­ko­me­dian jat­ko-o­sas­sa Jan­ne ja I­na­ri o­vat saa­neet lap­sen. Jan­ne nap­paa yk­si­vuo­tiaan Lu­min mu­kaan ja läh­tee ka­ve­rin­sa kans­sa Yl­läk­sel­le häi­hin, mut­ta reis­suun tu­lee pa­ri muut­tu­jaa. Sa­maan ai­kaan I­na­ri viet­tää tyt­tö­je­nil­taa e­xän­sä o­mis­ta­mas­sa lois­to­ho­tel­lis­sa, mis­sä kiu­sauk­sis­ta ei tu­le lop­pua. Jo­ne ja täh­det Jo­ne ja täh­det -sar­jas­sa pääs­tään tu­tus­tu­maan mm. Ans­si Ke­lan, Ve­sa­lan, San­nin, Mar­ko Hie­ta­lan se­kä K­la­my­dian kii­rei­siin keik­ka­päi­viin.
22.00 T­hor (Thor/USA 2011). Toi­min­nal­li­ses­sa fan­ta­sia­seik­kai­lus­sa O­din (Ant­ho­ny Hop­kins) on juu­ri k­ruu­naa­mas­sa voi­ma­kas­ta ja tai­ta­vaa T­ho­ria (Ch­ris Hems­worth) sa­tu­mai­sen As­gar­din ku­nin­kaak­si, mut­ta pää­tyy vii­me het­kel­lä lä­het­tä­mään tä­män Maa­han kou­lut­tau­tu­maan ih­mis­ten pa­riin. Ar­go (Argo 2012). To­si­ta­pah­tu­miin pe­rus­tu­va ker­to­mus uh­ka­roh­keas­ta pe­las­tu­so­pe­raa­tios­ta, jos­sa kuu­si a­me­rik­ka­lais­ta pe­las­tet­tiin is­la­mi­lai­sen val­lan­ku­mouk­sen ai­ka­na I­ra­nis­ta. E­lo­ku­va pal­kit­tiin kol­mel­la Os­car-pal­kin­nol­la, mu­kaan lu­kien par­haan e­lo­ku­van pal­kin­to. 22.00 Pom­pe­ji (x2) (Pompeii 2014).
22.15 Ke­no ja Synt­tä­rit
22.20 T­he A­ven­gers (Avengers, The 2012). Mas­sii­vi­ses­sa su­per­san­ka­rie­lo­ku­vas­sa pa­han­tah­toi­nen Lo­ki va­ras­taa mys­ti­sen Tes­se­rak­ti-kuu­tion. S.H.I.E.L.D:in a­gen­tit ja jouk­ko su­per­san­ka­rei­ta liit­tou­tu­vat teh­däk­seen Lo­kin suun­ni­tel­mat tyh­jik­si ja pe­las­taak­seen ih­mis­kun­nan or­juu­tuk­sel­ta ja Lo­kin c­hi­tau­ri-o­len­nois­ta koos­tu­val­ta ar­mei­jal­ta.
22.50 Ar­man Poh­jan­täh­den al­la Kotihoito: yksinäinen vanhuus. Kau­den a­vaus­jak­sos­sa Ar­man näh­dään lä­hi­hoi­ta­jan työ­pa­ri­na Hel­sin­ki­läi­ses­sä ko­ti­hoi­toyk­si­kös­sä, mis­sä e­lä­män hau­raus ja yk­si­näi­syys o­vat jat­ku­vas­ti läs­nä.
23.15 Tu­los­sa: Sel­viy­ty­jät Suo­mi
23.20 Ar­man Poh­jan­täh­den al­la Kotihoito: yksinäinen vanhuus.
23.30 Tu­los­sa: Vain e­lä­mää
23.35 48 tun­tia ri­kok­ses­ta Kutsu.
23.50 Ar­go (Argo 2012). To­si­ta­pah­tu­miin pe­rus­tu­va ker­to­mus uh­ka­roh­keas­ta pe­las­tu­so­pe­raa­tios­ta, jos­sa kuu­si a­me­rik­ka­lais­ta pe­las­tet­tiin is­la­mi­lai­sen val­lan­ku­mouk­sen ai­ka­na I­ra­nis­ta. E­lo­ku­va pal­kit­tiin kol­mel­la Os­car-pal­kin­nol­la, mu­kaan lu­kien par­haan e­lo­ku­van pal­kin­to.
0
00.20 Tu­los­sa: Sel­viy­ty­jät Suo­mi 00.20 Jo­ne ja täh­det
00.25 Ar­man ja Suo­men ri­kos­mys­tee­rit Töölön Bonnie ja Clyde. Teollisuusmiehen murha. 00.25 Ar­man ja Suo­men ri­kos­mys­tee­rit Punavuoren kaksoissurma.
01.15 Tu­los­sa: Vain e­lä­mää Gor­don Ram­say: Kup­pi­lat kun­toon 24 tun­nis­sa Perhe on pahin. S­tand Up! Stand Up! -oh­jel­man toi­nen kau­si! 01.15 Vii­des val­ta (Fifth Estate, The 2013).
01.25 Su­per­täh­det Teemu Selänteen päivä. 01.25 S­tand Up! Stand Up! -oh­jel­man toi­nen kau­si!
02.05 48 tun­tia ri­kok­ses­ta
02.15 Kaup­pa­neu­vos Jeth­ro
02.35 Ka­tast­ro­fin a­na­to­mia
02.50 Ka­tast­ro­fin a­na­to­mia 02.50 Ka­tast­ro­fin a­na­to­mia
3
03.10 Ka­tast­ro­fin a­na­to­mia Ka­tast­ro­fin a­na­to­mia
03.35 Ast­ral-TV (x2) 03.35 Ast­ral-TV (x2)
03.55 Ast­ral-TV (x2) 03.55 Ka­tast­ro­fin a­na­to­mia 03.55 Ast­ral-TV (x2)
04.20 Ast­ral-TV (x2)
04.55 Ast­ral-TV (x2)