Ohjelmakartta.fi
Huom! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 26.8. ti 27.8. ke 28.8. to 29.8. pe 30.8. la 31.8. su 1.9.
6 06.00 Las­te­noh­jel­mia: Myy­rä ja Pan­da Las­te­noh­jel­mia: Myy­rä ja Pan­da (x4)
06.10 Rus­ty Ri­vets
06.25 Litt­lest Pet S­hop: Mei­dän o­ma maail­ma (x4)
06.40 Litt­lest Pet S­hop: Mei­dän o­ma maail­ma
06.55 Ri­ta­rip­rin­ses­sa Nel­la Dis­neyn e­si­kou­lu: Vam­py­ri­na My Litt­le Po­ny: Ys­tä­vyy­den tai­kaa
07.20 LE­GO F­riends: Tyt­tö­jen tär­keä teh­tä­vä Las­te­noh­jel­mia: My Litt­le Po­ny: Ys­tä­vyy­den tai­kaa Las­te­noh­jel­mia: LE­GO F­riends: Tyt­tö­jen tär­keä teh­tä­vä Las­te­noh­jel­mia: My Litt­le Po­ny: Ys­tä­vyy­den tai­kaa Las­te­noh­jel­mia: My Litt­le Po­ny: Ys­tä­vyy­den tai­kaa LE­GO F­riends: Tyt­tö­jen tär­keä teh­tä­vä
07.35 LE­GO Nin­ja­go: Mas­ters of S­pin­jit­zu 07.35 LE­GO Nin­ja­go: Mas­ters of S­pin­jit­zu 07.35 LE­GO Nin­ja­go: Mas­ters of S­pin­jit­zu
07.45 Tei­ni-i­käis­ten mu­tant­ti­nin­ja­kil­pi­kon­nien nou­su 07.45 Tei­ni-i­käis­ten mu­tant­ti­nin­ja­kil­pi­kon­nien nou­su
08.00 Tei­ni-i­käis­ten mu­tant­ti­nin­ja­kil­pi­kon­nien nou­su LE­GO Nin­ja­go: Mas­ters of S­pin­jit­zu Tei­ni-i­käis­ten mu­tant­ti­nin­ja­kil­pi­kon­nien nou­su LE­GO Nin­ja­go: Mas­ters of S­pin­jit­zu Tei­ni-i­käis­ten mu­tant­ti­nin­ja­kil­pi­kon­nien nou­su Tei­ni-i­käis­ten mu­tant­ti­nin­ja­kil­pi­kon­nien nou­su
08.25 LE­GO Ju­ras­sic World: In­do­mi­nuk­sen pa­ko 08.25 LE­GO Ci­ty 08.25 T­rans­for­mers Cy­ber­ver­se (x2) Las­te­noh­jel­mia: LE­GO Ju­ras­sic World: Sa­lai­nen näyt­te­ly
08.30 K3 (x8) Viidakon Kylie. Megamuistisieppari. Huono onni vainoaa. Vahanukkeleikkiä. K3 vs. K3 tuplana. Rakkaussekoiluja. Ekotekoja.
08.50 Litt­lest Pet S­hop S­horts 08.50 LE­GO Ci­ty -ly­hä­ri HS Las­ten uu­ti­set
9 09.00 Remp­pa vai muut­to: Lo­ma­ko­dit Uutta eloa sukumökkiin. Pikkumökki Whistlerissä. Rakkaudesta lajiin. Remp­pa vai muut­to Aust­ra­lia Tunnetta peliin. Eläkekoti. Vain e­lä­mää: Et­kot Kau­si 10. Jak­so 1/14. Nyt juh­li­taan ja lai­te­taan par­haat pääl­le, sil­lä Vain e­lä­mää täyt­tää pyö­rei­tä! Huus­si Tunnelmallinen mökkipiha. Uu­sio­pa­rin mö­kin nä­ky­mä jär­vel­le pie­nen nie­men lä­pi on kuin sa­dus­ta.
10.00 Tä­hän ai­kaan en­si vuon­na Irti pelosta. Uusi minäkuva. Soutuveneellä yli Atlantin. Rohkeasti puhetta pitämään. Yli vaikeista vuosista. 10.00 Jak­sa pa­rem­min
10.30 Mas­terC­hef Aust­ra­lia (x2) Kilpailu alkaa. Toinen tilaisuus. Mas­terC­hef Aust­ra­lia (x2) Sapuskaa autiolle saarelle. Curtisin tahdissa.
11.00 LI­VE: On­ne­nar­pa
12 12.00 Tie­dä ja Voi­ta Kotimainen visailuohjelma. Ko­ti­mai­nen vi­sai­luoh­jel­ma. (115')
13.05 Remp­pa vai muut­to Aust­ra­lia Tunnetta peliin. Jess ja Ch­ris a­su­vat nel­jän lap­sen­sa kans­sa vie­hät­tä­väs­sä ta­los­sa, jo­ka on kui­ten­kin ah­das ja e­pä­käy­tän­nöl­li­nen.
13.30 Remp­pa vai muut­to Van­cou­ver Tunneside ja tila. Jen­ni­fer ja Don­na toi­vo­vat ah­taak­si keh­key­ty­nee­seen ko­tiin­sa li­sä­ma­kuu­huo­net­ta, työ­huo­net­ta ja kun­to­sa­lia.
13.55 Remp­pa vai muut­to Aust­ra­lia Tunnetta peliin. Eläkekoti. Huus­si Tunnelmallinen mökkipiha. Remp­pa vai muut­to Aust­ra­lia Talo yhdeksälle. Kultakimpale keskustassa.
14.10 Pien­tä pi­laa
14.20 Haus­kat ko­ti­vi­deot UUSI KAUSI! Vuo­ros­sa tu­tus­tu­mi­nen Y­lä­maan Pis­sis­nou­ta­jaan se­kä Tal­vi­kär­päs­ten Her­raan.
14.30 Suo­men huu­to­kaup­pa­kei­sa­ri Keisari kotona, Markku etänä.
14.55 Tu­los­sa: Suo­men huu­to­kaup­pa­kei­sa­ri Vie­rais­sa Uuteen kotiin. Oikeanlaista kemiaa. Kadotettu yhteys. Seksi vie.
15
15.05 Vie­rais­sa Aika lähteä vieraisiin.
15.20 Tu­los­sa: Big B­rot­her Suo­mi
15.25 Vain e­lä­mää: Et­kot Kau­si 10. Jak­so 1/14. Nyt juh­li­taan ja lai­te­taan par­haat pääl­le, sil­lä Vain e­lä­mää täyt­tää pyö­rei­tä! Ko­ti­mai­nen E­lo­ku­va: Ang­ry Birds -e­lo­ku­va (Angry Birds Movie, The 2016). Huip­pu­suo­si­tus­ta Ang­ry Birds -pe­lis­tä tu­tut vi­hai­set lin­nut seik­kai­le­vat nyt o­mas­sa vauh­dik­kaas­sa e­lo­ku­vas­saan.
15.55 Toi­sen­lai­set äi­dit Nuoren perheen kotisynnytys. Pien­tä pi­laa Pien­tä pi­laa (x2) Lei­jo­nan luo­la U­SA Lepakoita pöntössä.
16.05 Lei­jo­nan luo­la U­SA Lepakoita pöntössä. 16.05 Toi­sen­lai­set äi­dit Siunatussa tilassa.
16.10 Toi­sen­lai­set äi­dit Äidiksi surun keskellä.
17.00 On­ne­nar­pa 17.00 On­ne­nar­pa Yl­lä­tys yh­des­sä pöy­däs­sä Yllätys Espanjasta.
17.05 On­ne­nar­pa s Sec­ret Fas­hion S­how 2018 Vic­to­ria's Sec­ret Fas­hion S­how 2018. Vic­to­ria's Sec­re­tin vuo­den 2018 muo­ti­näy­tök­ses­sä New Yor­kis­sa la­val­la näh­dään vii­meis­tä ker­taa i­ko­ni­nen Ad­ria­na Li­ma. On­ne­nar­pa 17.05 T­he Voi­ce of Fin­land Finaali. T­he Voi­ce of Fin­land hui­pen­tuu fi­naa­li­lä­he­tyk­seen, jos­sa kil­pai­lee yk­si lau­la­ja jo­kai­ses­ta tii­mis­tä. Kat­so­jaää­nes­tyk­sen pe­rus­teel­la yk­si nel­jäs­tä k­ruu­na­taan T­he Voi­ce of Fin­lan­din voit­ta­jak­si.
17.10 Tu­los­sa: Suo­men huu­to­kaup­pa­kei­sa­ri 17.10 Hy­vät ja huo­not uu­ti­set Nimenmukainen. Vie­raa­na TV-tuot­ta­ja ja toi­mit­ta­ja Ri­ku Ran­ta­la. On­ne­nar­pa
17.15 Mas­terC­hef Aust­ra­lia Kilpailu alkaa. Mas­terC­hef-keit­tiöl­le saa­puu lau­ma toi­veik­kai­ta ko­ti­kok­ke­ja ta­voit­te­le­maan hi­moit­tu­ja val­koi­sia e­si­lii­no­ja. Tut­tu­jen tuo­ma­rei­den li­säk­si jak­sos­sa näh­dään e­del­li­sen kau­den voit­ta­ja Sas­hi C­he­liah. 17.15 Mas­terC­hef Aust­ra­lia Curtisin tahdissa. Nel­jä kil­pai­li­jaa ta­voit­te­lee kau­den en­sim­mäis­tä kos­ke­mat­to­muus­pins­siä.
17.30 Tank­kaus­ta­ri­nat (x4) Arvo ja Pertti alpakkafarmilla. Moottorigrilli on kuuma. Taiteilijoita ja herkkusuita. Keikkailua ja makuelämyksiä. Vain e­lä­mää: Et­kot Kau­si 10. Jak­so 1/14. Nyt juh­li­taan ja lai­te­taan par­haat pääl­le, sil­lä Vain e­lä­mää täyt­tää pyö­rei­tä!
18 18.00 Tu­los­sa: Suo­men huu­to­kaup­pa­kei­sa­ri
18.10 Mas­terC­hef Aust­ra­lia Toinen tilaisuus. Kol­me­tois­ta toi­vei­kas­ta saa vie­lä toi­sen ti­lai­suu­den pääs­tä mu­kaan ki­saan, mut­ta sii­hen oi­keut­ta­via val­koi­sia es­su­ja on jäl­jel­lä e­nää kuu­si. Mas­terC­hef Aust­ra­lia Sapuskaa autiolle saarelle. 24 mu­kaan va­lit­tua kil­pai­li­jaa kok­kaa­vat en­sim­mäis­tä ker­taa Mas­terC­hef-keit­tiös­sä.
18.30 T­he Voi­ce of Fin­land Semifinaali. T­he Voi­ce of Fin­land lä­hes­tyy lop­pu­hui­pen­nus­taan - nyt kil­pail­laan fi­naa­li­pai­kois­ta! Fi­na­lis­tit va­li­taan val­men­ta­jan ja kat­so­jien yh­tei­sään­ten pe­rus­teel­la.
19.00 Yl­lä­tys yh­des­sä pöy­däs­sä Yllätys Espanjasta. 19.00 Haus­kat ko­ti­vi­deot UUSI KAUSI! Vuo­ros­sa tu­tus­tu­mi­nen Y­lä­maan Pis­sis­nou­ta­jaan se­kä Tal­vi­kär­päs­ten Her­raan. Vie­raa­na pii­pah­taa A­lek­san­te­ri Ha­ka­nie­mi! 19.00 Ko­ti­mai­nen E­lo­ku­va: Hei­nä­hat­tu, Vilt­ti­tos­su ja Ru­ben­sin vel­jek­set (Hei­nä­hat­tu, Vilt­ti­tos­su ja Ru­ben­sin vel­jek­set 2017). Kat­ti­la­kos­ken per­heen hu­vi­la­lo­ma al­kaa vää­rin­kä­si­tyk­sel­lä, jon­ka seu­rauk­se­na per­he pää­tyy ky­län po­lii­sien mök­ki­naa­pu­rik­si. Kons­taa­pe­lit naa­mioi­tu­vat saa­dak­seen ol­la rau­has­sa, mut­ta Hei­nä­ha­tun ja Vilt­ti­tos­sun e­päi­lyk­set he­rää­vät vä­lit­tö­mäs­ti.
19.25 Tu­los­sa: Suu­rin pu­dot­ta­ja Suo­mi
19.30 Huus­si Tunnelmallinen mökkipiha. Uu­sio­pa­rin mö­kin nä­ky­mä jär­vel­le pie­nen nie­men lä­pi on kuin sa­dus­ta. Mut­ta pai­kas­sa on myös on­gel­man­sa! Remp­pa vai muut­to Van­cou­ver Tunneside ja tila. Jen­ni­fer ja Don­na toi­vo­vat ah­taak­si keh­key­ty­nee­seen ko­tiin­sa li­sä­ma­kuu­huo­net­ta, työ­huo­net­ta ja kun­to­sa­lia. A­sun­to­kau­pat sok­ko­na Arvoasunnon ikävä yllätys. Hei­di ja Sant­tu o­vat myy­neet rak­kaan ri­vi­ta­loa­sun­ton­sa ja haa­vei­le­vat muut­ta­van­sa lä­hem­mäk­si Hel­sin­gin kes­kus­taa. 19.30 Saa­pas­jal­ka­kis­sa Suo­mek­si pu­hu­tus­sa a­ni­maa­tios­sa seik­kai­lee Sh­re­kis­tä tu­tuk­si tul­lut Saa­pas­jal­ka­kis­sa. Hui­ma seik­kai­lu saa al­kun­sa, kun Saa­pas­jal­ka­kis­sa kuu­lee, et­tä pa­ha­mai­nei­sel­la ri­kol­lis­kak­si­kol­la Taa­vil­la ja An­nil­la on hal­lus­saan tai­ka­pa­pu­ja, joi­ta Saa­pas­jal­ka­kis­sa on et­si­nyt pit­kään. Yh­des­sä ys­tä­vien­sä Tyy­ris A­lek­san­te­ri Tyl­le­rön ja Kit­ty Peh­mo­tas­sun kans­sa, Saa­pas­jal­ka­kis­sa päät­tää vie­dä tai­ka­pa­vut Taa­vil­ta ja An­nil­ta.
20.00 Vain e­lä­mää: Et­kot Kau­si 10. Jak­so 1/14. Nyt juh­li­taan ja lai­te­taan par­haat pääl­le, sil­lä Vain e­lä­mää täyt­tää pyö­rei­tä!
20.25 Tu­los­sa: Big B­rot­her Suo­mi
20.30 Tank­kaus­ta­ri­nat Arvo ja Pertti alpakkafarmilla. Moottorigrilli on kuuma. Taiteilijoita ja herkkusuita. Keikkailua ja makuelämyksiä.
20.55 Ke­no ja Synt­tä­rit 20.55 Ke­no ja Synt­tä­rit
21 21.00 Ja­mes Bond: 007 - Kuo­le­ma saa o­dot­taa (Die Another Day/Britannia-USA 2002). Pier­ce B­ros­na­nin vii­mei­sek­si Ja­mes Bond -seik­kai­luk­si jää­nyt Kuo­le­ma saa o­dot­taa saa al­kun­sa hur­jas­ta ta­kaa-a­jos­ta Poh­jois- ja E­te­lä-Ko­rean ra­ja­maas­tos­sa. Teh­tä­vä e­päon­nis­tuu sur­keas­ti, ja sa­lai­nen a­gent­ti van­gi­taan. Va­pau­dut­tuaan hän läh­tee jäl­jit­tä­mään pet­tä­jiään Hong­kon­gin kaut­ta Kuu­baan se­kä e­del­leen Is­lan­tiin ja saa täh­täi­meen­sä e­päi­lyt­tä­vän mil­jo­nää­rin Gus­tav G­ra­ve­sin (To­by S­tep­hens). Suo­men huu­to­kaup­pa­kei­sa­ri Keisari kotona, Markku etänä. UU­SI KAU­SI AL­KAA! Mark­ku tuu­naa puu­tar­has­saan, A­ki am­mus­ke­lee muu­mi­mu­ke­ja ja He­li tin­kaa A­li­na Vo­ron­ko­van i­so­mum­mon ryi­jys­tä. Ja­mes Bond: Ca­si­no Roya­le (Ca­si­no Roya­le/B­ri­tan­nia-T­sek­ki-U­SA-Sak­sa 2006). En­sim­mäi­nen Da­niel C­rai­gin pääo­sit­ta­ma Ja­mes Bond -seik­kai­lu siir­tää san­ka­ria­gen­tin en­sim­mäis­tä ker­taa 2000-lu­vul­le ja a­loit­taa Bon­din saa­gan uu­del­leen a­lus­ta. Toi­min­ta käyn­nis­tyy P­ra­has­ta, jos­sa on­nis­tu­van o­pe­raa­tion myö­tä Bond y­len­ne­tään 007-a­gen­tik­si. En­nen pit­kää hän pää­tyy ri­kol­lis­pank­kii­ri Le C­hiff­ren (Mads Mik­kel­sen) jäl­jil­le. Da Vin­ci -koo­di (The Da Vinci Code/USA 2006). Tom Hanks e­sit­tää pääo­saa jän­nit­tä­väs­sä me­nes­tyst­ril­le­ris­sä, jo­ka pe­rus­tuu Dan B­row­nin huip­pu­suo­sit­tuun ro­maa­niin. Tut­ki­ja Ro­bert Lang­don (Tom Hanks) sel­vit­tää Louv­ren tai­de­mu­seos­sa ta­pah­tu­nut­ta mur­haa yh­des­sä k­ryp­to­lo­gi Sop­hie Ne­veun (Aud­rey Tau­tou) kans­sa. Kak­sik­ko pää­tyy seu­raa­maan Leo­nar­do Da Vin­cin töi­hin­sä kät­ke­miä joh­to­lan­ko­ja, jot­ka joh­dat­ta­vat hei­dät Py­hän G­raa­lin ar­voi­tuk­sen jäl­jil­le. 21.00 Big B­rot­her Suo­mi Kau­si 1. Jak­so 1/71. Big B­rot­her Suo­mi al­kaa sun­nun­tai­na 1.9. kel­lo 21! Jouk­ko toi­sil­leen tun­te­mat­to­mia ih­mi­siä viet­tää 10 viik­koa sul­je­tuis­sa o­lois­sa sa­man ka­ton al­la, mut­ta vain yk­si voi voit­taa. A­suk­kai­den jo­kais­ta lii­ket­tä seu­ra­taan vuo­ro­kau­den ym­pä­ri lu­kui­sis­ta ta­loon a­sen­ne­tuis­ta ka­me­rois­ta, ei­kä heil­lä o­le mi­tään kon­tak­tia ul­ko­maail­maan.
21.25 Ke­no ja Synt­tä­rit
21.30 En­ke­lit ja de­mo­nit (Angels & Demons 2009). Va­ti­kaa­nis­sa sur­raan paa­vin kuo­le­maa ja val­mis­tau­du­taan konk­laa­viin, jos­sa ka­to­li­sel­le kir­kol­le pi­täi­si va­li­ta uu­si joh­ta­ja nel­jän p­re­fe­ri­ton jou­kos­ta. Kaik­ki nel­jä p­re­fe­ri­toi­hin kuu­lu­vaa kar­di­naa­lia on kaa­pat­tu. Kir­kon i­ki­van­hal­ta vi­hol­li­sel­ta, Il­lu­mi­na­ti-sa­la­seu­ral­ta tul­lees­sa vies­tis­sä u­ha­taan Va­ti­kaa­nia kar­meal­la ter­ro­ri­teol­la. In­fer­no (Inferno 2016). Tom Hanks e­sit­tää jän­ni­ty­se­lo­ku­vas­sa p­ro­fes­so­ri Ro­bert Lang­do­nia, jo­ka he­rää sai­raa­las­ta muis­tin­sa me­net­tä­nee­nä ja jou­tuu pian hen­gäs­tyt­tä­väl­le pa­ko­mat­kal­le toh­to­ri B­rooks (Fe­li­ci­ty Jo­nes) seu­ra­naan. He seu­raa­vat mie­li­puo­len jät­tä­miä vih­jei­tä hal­ki his­to­rial­lis­ten ra­ken­nus­ten ja kau­pun­kien et­sies­sään pii­lo­tet­tua vi­rus­ta, jo­ka uh­kaa tap­paa puo­let ih­mis­kun­nas­ta. Poh­jau­tuu Dan B­row­nin ro­maa­niin In­fer­no.
22.00 Tu­los­sa: Big B­rot­her Suo­mi
22.05 I­ron Man 2 (Iron Man 2 2010). En­sim­mäi­ses­tä I­ron Man -me­nes­tyk­ses­tä tut­tu täh­ti­kaar­ti pa­laa ka­me­roi­den e­teen vauh­dik­kaas­sa toi­min­ta­seik­kai­lus­sa. Yh­dys­val­tain se­naat­ti vaa­tii To­ny S­tar­kia (Ro­bert Dow­ney Jr.
23.00 In­fer­no (Inferno 2016). Tom Hanks e­sit­tää jän­ni­ty­se­lo­ku­vas­sa p­ro­fes­so­ri Ro­bert Lang­do­nia, jo­ka he­rää sai­raa­las­ta muis­tin­sa me­net­tä­nee­nä ja jou­tuu pian hen­gäs­tyt­tä­väl­le pa­ko­mat­kal­le toh­to­ri B­rooks (Fe­li­ci­ty Jo­nes) seu­ra­naan.
23.40 Tu­los­sa: Suo­men huu­to­kaup­pa­kei­sa­ri
23.45 Tank­kaus­ta­ri­nat Arvo ja Pertti alpakkafarmilla.
23.55 Tu­los­sa: Big B­rot­her Suo­mi
0 00.00 Tank­kaus­ta­ri­nat Taiteilijoita ja herkkusuita. Keikkailua ja makuelämyksiä. 00.00 En­ke­lit ja de­mo­nit (Angels & Demons 2009). Va­ti­kaa­nis­sa sur­raan paa­vin kuo­le­maa ja val­mis­tau­du­taan konk­laa­viin, jos­sa ka­to­li­sel­le kir­kol­le pi­täi­si va­li­ta uu­si joh­ta­ja nel­jän p­re­fe­ri­ton jou­kos­ta. Kaik­ki nel­jä p­re­fe­ri­toi­hin kuu­lu­vaa kar­di­naa­lia on kaa­pat­tu.
00.15 Hol­mes NYC Enigmaattinen erakkogangsteri. 00.15 Da Vin­ci -koo­di (The Da Vinci Code/USA 2006).
00.30 Tank­kaus­ta­ri­nat Moottorigrilli on kuuma. S­tand Up! (x2) Stand Up! 48 tun­tia ri­kok­ses­ta Tunnustuksia.
01.05 Hol­mes NYC Suuri jengisota.
01.15 Ar­man ja Suo­men ri­kos­mys­tee­rit Sarjahukuttaja.
01.30 Ar­man ja Suo­men ri­kos­mys­tee­rit Pyjamasurma. 01.30 48 tun­tia ri­kok­ses­ta Tunnustuksia. New Or­lean­sis­sa mies am­mu­taan ka­dul­le kes­ken rau­hal­li­sen aa­mun.
02.05 Par­mas Ar­man ja Suo­men ri­kos­mys­tee­rit
02.30 Ka­tast­ro­fin a­na­to­mia 02.30 Ka­tast­ro­fin a­na­to­mia
02.50 Hol­mes NYC (x2)
3
03.05 Ast­ral-TV (x2) Par­mas
03.20 Ast­ral-TV (x4) Ka­tast­ro­fin a­na­to­mia 03.20 Ast­ral-TV (x2)
04.05 Ast­ral-TV (x2)
04.20 Ast­ral-TV (x2)
04.50 Ast­ral-TV (x2)