Ohjelmakartta.fi
Huom! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 19.8. ti 20.8. ke 21.8. to 22.8. pe 23.8. la 24.8. su 25.8.
6 06.00 Las­te­noh­jel­mia: Myy­rä ja Pan­da Las­te­noh­jel­mia: Myy­rä ja Pan­da (x4)
06.10 Rus­ty Ri­vets Dis­neyn e­si­kou­lu: Mik­ki ja ral­li­ryh­mä
06.25 Litt­lest Pet S­hop: Mei­dän o­ma maail­ma (x4)
06.40 Litt­lest Pet S­hop: Mei­dän o­ma maail­ma
06.55 Ri­ta­rip­rin­ses­sa Nel­la Vam­py­ri­na My Litt­le Po­ny: Ys­tä­vyy­den tai­kaa
07.20 LE­GO F­riends: Tyt­tö­jen tär­keä teh­tä­vä Las­te­noh­jel­mia: My Litt­le Po­ny: Ys­tä­vyy­den tai­kaa Las­te­noh­jel­mia: LE­GO F­riends: Tyt­tö­jen tär­keä teh­tä­vä Las­te­noh­jel­mia: My Litt­le Po­ny: Ys­tä­vyy­den tai­kaa Las­te­noh­jel­mia: My Litt­le Po­ny: Ys­tä­vyy­den tai­kaa LE­GO F­riends: Tyt­tö­jen tär­keä teh­tä­vä
07.35 LE­GO Nin­ja­go: Mas­ters of S­pin­jit­zu 07.35 LE­GO Nin­ja­go: Mas­ters of S­pin­jit­zu 07.35 LE­GO Nin­ja­go: Mas­ters of S­pin­jit­zu
07.45 Tei­ni-i­käis­ten mu­tant­ti­nin­ja­kil­pi­kon­nien nou­su 07.45 Tei­ni-i­käis­ten mu­tant­ti­nin­ja­kil­pi­kon­nien nou­su
08.00 Tei­ni-i­käis­ten mu­tant­ti­nin­ja­kil­pi­kon­nien nou­su LE­GO Nin­ja­go: Mas­ters of S­pin­jit­zu Tei­ni-i­käis­ten mu­tant­ti­nin­ja­kil­pi­kon­nien nou­su LE­GO Nin­ja­go: Mas­ters of S­pin­jit­zu Tei­ni-i­käis­ten mu­tant­ti­nin­ja­kil­pi­kon­nien nou­su Tei­ni-i­käis­ten mu­tant­ti­nin­ja­kil­pi­kon­nien nou­su
08.25 LE­GO Ci­ty 08.25 LE­GO Ci­ty 08.25 T­rans­for­mers Cy­ber­ver­se (x4)
08.30 Hei­nä­hat­tu ja Vilt­ti­tos­su K3 (x8) Ekotekoja. Rakkautta tuplana. K3 ilman pinkkiä. Inter-K-laktinen matka. Hävityksen saari. Virtuaalikonflikti. Ruususen unessa.
08.50 LE­GO Ci­ty -ly­hä­ri Las­te­noh­jel­mia: HS Las­ten uu­ti­set
9 09.00 Remp­pa vai muut­to: Lo­ma­ko­dit Palapeli. Vanhan maalaistalon tunnelmaa. Muistojen mökki. Suurperheelle suurempaa. Omin käsin. Sei7se­mäs kää­piö (7th Dwarf, The 2014). Ko­ko per­heen suo­mek­si pu­hu­tus­sa seik­kai­lu­ko­me­dias­sa nuo­rin seit­se­mäs­tä kää­piös­tä käyn­nis­tää va­hin­gos­sa P­rin­ses­sa Ruu­su­sen 18-vuo­tis­syn­ty­mä­päi­vil­lä pa­han noi­dan lan­get­ta­man ki­rouk­sen ja vai­pu­mi­sen vuo­si­sa­dan u­neen. Huus­si Satavuotiaan saunan saneeraus.
10.00 Tä­hän ai­kaan en­si vuon­na Unelmien aikahyppy. Voitto syövästä tahdonvoimalla? Takaisin catwalkille. Irti kaksoiselämästä. Kiinalainen anoppi. 10.00 Jak­sa pa­rem­min
10.30 Tu­los­sa: Suo­men huu­to­kaup­pa­kei­sa­ri
10.35 Rem­pal­la kau­pak­si (x2) Ylösalaisin oleva talo. Kimallusta kerrakseen.
10.50 Remp­pa vai muut­to Van­cou­ver Työmatkan tuunausta.
11.00 LI­VE: On­ne­nar­pa
11.50 Toi­sen­lai­set tei­niäi­dit S­pe­cial KOOSTE: Eroja ja uusia alkuja.
12 12.00 Tie­dä ja Voi­ta Kotimainen visailuohjelma. Ko­ti­mai­nen vi­sai­luoh­jel­ma. (115')
12.20 Rem­pal­la kau­pak­si (x2) Budjetit paukkuvat. Pihamökki ja mäntyhelvetti.
12.45 Toi­sen­lai­set tei­niäi­dit S­pe­cial KOOSTE: Uhmaa ja kehuja.
13.15 Mar­vel: Next A­ven­gers: He­roes of To­mor­row (Next A­ven­gers: He­roes of To­mor­row/U­SA 2008). Kos­ta­jien su­per­san­ka­ri­ryh­mä jou­tuu tais­te­le­maan y­li­voi­mais­ta vi­hol­lis­ta vas­taan ja tu­hou­tuu, mut­ta ryh­män lap­set eh­di­tään pii­lot­taa.
13.55 Hou­se Ru­les Aust­ra­lia (x2) Bronxista Balille. Suuri pudotus. Hou­se Ru­les Aust­ra­lia Erityinen remontti. Tuskainen loppurutistus. Tunteikas talokierros. Hou­se Ru­les Aust­ra­lia Finaali.
14.30 Mons­te­rit-y­lio­pis­to (Monsters University 2013). A­ni­maa­tio­ko­me­dias­sa nuo­ri Mi­ke (Bil­ly C­rys­tal) a­loit­taa o­pin­ton­sa hir­viöi­den y­lio­pis­tos­sa tul­lak­seen pe­lot­te­li­jak­si.
14.55 Tu­los­sa:
15 15.00 Ju­ha Ta­pio - Pie­niä tai­ko­ja s­tu­dio­li­ve
15.10 Tä­hän ai­kaan en­si vuon­na Takaisin catwalkille. Huus­si Satavuotiaan saunan saneeraus. Tä­hän ai­kaan en­si vuon­na Kiinalainen anoppi.
15.20 Toi­sen­lai­set tei­niäi­dit S­pe­cial KOOSTE: Eroja ja uusia alkuja.
15.55 Lei­jo­nan luo­la U­SA Kallista katuruokaa. 15.55 Haus­kat ko­ti­vi­deot UUSI KAUSI! Lu­vas­sa Haus­kat E­vil Dead -vi­deot!
16.10 Pien­tä pi­laa
16.15 On­ne­nar­pa
16.20 Lei­jo­nan luo­la U­SA (x2) Korttihait. Suu tukkoon. Lei­jo­nan luo­la U­SA Lautailua ilman laineita. On­ne­nar­pa
16.25 Toi­sen­lai­set tei­niäi­dit S­pe­cial 16.25 Lei­jo­nan luo­la U­SA Tasokasta tarjontaa.
16.40 Yl­lä­tys yh­des­sä pöy­däs­sä Kosinta.
16.55 On­ne­nar­pa 16.55 On­ne­nar­pa
17.00 Lei­jo­nan luo­la U­SA Kallista katuruokaa. Ar­gen­tii­nas­ta ko­toi­sin o­le­va y­rit­tä­jä tar­joaa lei­jo­nil­le em­pa­na­da-ket­jua, jon­ka hin­ta on suo­lai­nen. 17.00 Rem­pal­la kau­pak­si Modernia vai perinteistä? . B­rian ja Ju­dy et­si­vät Es­se­xis­tä ko­tia, jos­sa on ti­laa su­ku­loi­mi­seen ja B­ria­nin k­las­sik­koau­toil­le. 17.00 Tin­tin seik­kai­lut: Yk­si­sar­vi­sen sa­lai­suus (Adventures of Tintin, The 2011). Ra­kas­tet­tu sar­ja­ku­va­san­ka­ri Tint­ti ja hä­nen us­kol­li­nen koi­ran­sa Mi­lou he­rää­vät hen­kiin a­ni­maa­tioe­lo­ku­vas­sa, jos­sa Tint­ti pää­see me­ri­ros­voaar­teen jäl­jil­le os­tet­tuaan mark­ki­noil­ta pur­je­lai­va Yk­si­sar­vis­ta e­sit­tä­vän pie­nois­mal­lin.
17.10 Rem­pal­la kau­pak­si Ylösalaisin oleva talo. Kimallusta kerrakseen. 17.10 Tank­kaus­ta­ri­nat (x4) Ihania naisia. Rugbya ja hevosmiekkailua. Hei me kupataan! Vieläkö on villihevosia?
18 18.00 Rem­pal­la kau­pak­si Budjetit paukkuvat. Täl­lä ker­taa A­man­dan re­mon­tit G­lou­ces­ters­hi­res­sä o­vat si­tä suu­ruus­luok­kaa, et­tä on lä­hes mah­do­ton­ta py­syä 1 500 pun­nan bud­je­tis­sa. 18.00 T­he Voi­ce of Fin­land Kau­si 8. Jak­so 22/24. Li­ve 2. Nyt sel­viää An­nan ja To­nin tii­mien se­mi­fi­na­lis­tit! Mo­lem­mis­ta tii­meis­tä pää­see kak­si lau­la­jaa jat­koon: toi­nen kat­so­jaään­ten pe­rus­teel­la, ja toi­sen päät­tää val­men­ta­ja.
18.20 Tu­los­sa: Suo­men huu­to­kaup­pa­kei­sa­ri
18.25 Rem­pal­la kau­pak­si Pihamökki ja mäntyhelvetti. Sam ja S­te­ve et­si­vät en­sim­mäis­tä yh­teis­tä ko­tia Ips­wic­his­tä. Hy­vät ja huo­not uu­ti­set Spagettitiedettä. Vie­raa­na i­has­tut­ta­va muu­sik­ko El­li­noo­ra. T­he Voi­ce of Fin­land Kau­si 8. Jak­so 21/24. Li­ve 1. Jak­so on o­mis­tet­tu e­des­men­neel­le täh­ti­val­men­ta­jal­le, ra­kas­te­tul­le Ol­li Lind­hol­mil­le. Se­mi­fi­naa­li­pai­kois­ta kil­pai­le­vat Ol­lin ja Red­ra­man tii­mit, ja val­ta on nyt myös kat­so­jil­la.
19.00 Yl­lä­tys yh­des­sä pöy­däs­sä Kosinta. 19.00 Tin­tin seik­kai­lut: Yk­si­sar­vi­sen sa­lai­suus (Adventures of Tintin, The 2011). Ra­kas­tet­tu sar­ja­ku­va­san­ka­ri Tint­ti ja hä­nen us­kol­li­nen koi­ran­sa Mi­lou he­rää­vät hen­kiin a­ni­maa­tioe­lo­ku­vas­sa, jos­sa Tint­ti pää­see me­ri­ros­voaar­teen jäl­jil­le os­tet­tuaan mark­ki­noil­ta pur­je­lai­va Yk­si­sar­vis­ta e­sit­tä­vän pie­nois­mal­lin. Pie­nois­mal­lis­ta löy­tyy sa­la­pe­räi­nen vies­ti, ja al­kaa hui­ma seik­kai­lu maail­man me­ril­lä ja kau­kai­sis­sa mais­sa.
19.10 Tu­los­sa:
19.20 A­sun­to­kau­pat sok­ko­na Unelmien keittiötä etsimässä. Tea ja Vil­le et­si­vät pit­käai­kais­ta ko­tia en­nen kuin las­ten kou­lu­tai­val al­kaa. 19.20 Ko­ti­mai­nen E­lo­ku­va: Ang­ry Birds -e­lo­ku­va (Angry Birds Movie, The 2016). Huip­pu­suo­si­tus­ta Ang­ry Birds -pe­lis­tä tu­tut vi­hai­set lin­nut seik­kai­le­vat nyt o­mas­sa vauh­dik­kaas­sa e­lo­ku­vas­saan. Len­to­ky­vy­tön Red-lin­tu kär­sii vi­han­hal­lin­taon­gel­mis­ta mut­ta jou­tuu ka­ve­rei­neen to­si­pai­kan e­teen, kun hä­nen saa­rel­leen saa­puu e­päi­lyt­tä­viä vih­rei­tä pos­su­ja. Suo­men­kie­li­sis­sä ää­ni­roo­leis­sa: Ri­ku Nie­mi­nen, Ant­ti Lang, Joo­nas Saar­ta­mo, Pir­jo Heik­ki­lä, Vil­le Myl­ly­rin­ne.
19.30 Huus­si Satavuotiaan saunan saneeraus. Ma­rian ja Jes­sen mö­kin on­gel­ma on ran­nas­sa le­pää­vä 100-vuo­tias sau­na­ra­ken­nus, jon­ka ra­ken­ne on pääs­syt ra­pis­tu­maan. Remp­pa vai muut­to Van­cou­ver Työmatkan tuunausta. B­ret­til­lä ja Ju­lial­la on pal­jon ne­liöi­tä ja u­pea pi­ha, mut­ta Ju­lian työ­mat­ka on pit­kä, ei­kä hän eh­di viet­tää ai­kaa kol­men pie­nen lap­sen­sa kans­sa.
20.00 Haus­kat ko­ti­vi­deot UUSI KAUSI! Lu­vas­sa Haus­kat E­vil Dead -vi­deot! Ast­ro­naut­ti ei o­le ra­ket­ti­tie­tei­li­jä, teem­me kun­niaa ku­tia­vil­le ha­nu­reil­le se­kä vie­rai­lul­la e­ri­no­mai­nen Mark­ku Sauk­ko.
20.25 Tu­los­sa: Suo­men huu­to­kaup­pa­kei­sa­ri
20.30 Tank­kaus­ta­ri­nat Ihania naisia. Rugbya ja hevosmiekkailua. Hei me kupataan! Vieläkö on villihevosia?
20.55 Ke­no ja Synt­tä­rit
21 21.00 Ja­mes Bond: 007 ja kul­tai­nen sil­mä (Goldeneye/Britannia-USA 1995). Pier­ce B­ros­nan lu­nas­taa lu­pauk­set en­sim­mäi­ses­sä Ja­mes Bond -roo­lis­saan, jo­ka kul­jet­taa sa­lai­sen a­gen­tin Ve­nä­jän ma­fian jäl­jil­le. Gangs­te­rit o­vat kaa­pan­neet sa­tel­liit­ti­poh­jai­sen a­se­jär­jes­tel­män, jo­ka uh­kaa ko­ko maail­man tu­le­vai­suut­ta. Ja­mes Bond: 007 - Huo­mi­nen ei kos­kaan kuo­le (To­mor­row Ne­ver Dies/B­ri­tan­nia-U­SA 1997). Ja­mes Bond (Pier­ce B­ros­nan) saa vas­tuk­sek­seen ai­van uu­den­lai­sen ri­kol­li­sen, tem­pauk­sil­laan rii­taa suur­val­to­jen vä­lil­le liet­so­van me­dia­mo­gu­lin El­liot Car­ve­rin (Jo­nat­han P­ry­ce). Ja­mes Bond: 007 - Kun maail­ma ei rii­tä (T­he World Is Not E­nough/B­ri­tan­nia-U­SA 1999). Pier­ce B­ros­na­nin kol­mas Ja­mes Bond -seik­kai­lu käyn­nis­tyy MI6-tie­dus­te­lu­pal­ve­lun pää­ma­jas­sa ta­pah­tu­vas­ta öl­jy­po­hat­ta Ro­bert Kin­gin mur­has­ta. Syyl­li­sen jäl­jit­tä­mi­nen kul­jet­taa sa­lai­sen a­gen­tin huip­pu­vaa­ral­li­sen, tek­no­lo­giaan miel­ty­neen ter­ro­ris­tin Re­nar­din (Ro­bert Car­ly­le) kan­noil­le. D­jan­go Unc­hai­ned (Django Unchained 2012). Taa­tus­sa Ta­ran­ti­no-länk­kä­ris­sä sak­sa­lai­nen palk­kion­met­säs­tä­jä ja tä­män va­paut­ta­ma or­ja D­jan­go jah­taa­vat et­sin­tä­kuu­lu­tet­tu­jen pää­nah­ko­ja 1850-lu­vun Yh­dys­val­lois­sa. Ta­voit­tee­na on myös pe­las­taa D­jan­gon vai­mo jul­man p­lan­taa­sin­pi­tä­jän kyn­sis­tä, ei­kä ve­ren­vuo­da­tuk­sel­ta väl­ty­tä. E­lo­ku­va on voit­ta­nut mui­den muas­sa par­haan kä­si­kir­joi­tuk­sen ja par­haan mies­si­vuo­san Os­ca­rit se­kä Gol­den G­lo­be -pal­kin­not. Noi­dan op­pi­poi­ka (The Sorcerer's Apprentice/USA 2010). Ni­co­las Ca­ge on Na­tio­nal T­rea­su­re -e­lo­ku­vien oh­jaa­jan Jon Tur­tel­tau­bin toi­min­ta­seik­kai­lun pääo­sas­sa Balt­ha­sar B­la­ke, New Yor­kis­sa pik­ku­puo­tia pyö­rit­tä­vä vel­ho, jo­ka et­sii am­ma­til­leen so­pi­vaa jat­ka­jaa. Ta­va­tes­saan sat­tu­mal­ta nuo­ren Da­ven ja ais­ties­saan tä­män pii­le­vät ky­vyt Balt­ha­sar ot­taa nuo­ru­kai­sen op­pi­po­jak­seen.
21.25 Ke­no ja Synt­tä­rit
21.30 Pas­sen­gers (Passengers 2016). Jän­ni­tys­tä ja ro­man­tiik­kaa se­koit­ta­vas­sa tie­tei­se­lo­ku­vas­sa Jim P­res­ton (Ch­ris P­ratt) he­rää yl­lät­täen hor­rok­ses­ta toi­sel­le p­la­nee­tal­le vael­ta­vas­sa a­va­ruu­sa­luk­ses­sa ja pää­tyy yk­si­näi­syy­des­sään e­pä­toi­voi­seen rat­kai­suun. Kun a­luk­ses­sa il­me­nee yl­lät­tä­viä vi­ko­ja, kaik­kien mat­kus­ta­jien hen­ki on vaa­ras­sa. Pääo­sis­sa: Jen­ni­fer Law­ren­ce, Ch­ris P­ratt, Mic­hael S­heen, Lau­ren­ce Fish­bur­ne, An­dy Gar­cia. Oh­jaus: Mor­ten Tyl­dum. I­ron Man (Iron Man 2008). Ro­bert Dow­ney Jr.:n Hol­ly­wood-täh­tien te­rä­vim­pään kär­ki­kaar­tiin ta­kai­sin ko­hot­ta­nut hui­kea toi­min­ta­seik­kai­lu, jo­ka huo­mioi­tiin kah­del­la Os­car-eh­dok­kuu­del­la ja ko­ho­si Yh­dys­val­lois­sa en­si-il­ta­vuo­ten­sa toi­sek­si kat­so­tuim­mak­si e­lo­ku­vak­si. Teol­li­suus­mil­jar­döö­ri ja kek­si­jä To­ny S­tark (Ro­bert Dow­ney Jr.) kaa­pa­taan ja pa­ko­te­taan ke­hit­te­le­mään kaik­kien ai­ko­jen a­set­ta. S­tark luo huip­pu­tek­no­lo­gial­la va­rus­te­tun pans­sa­ri­pu­vun, jon­ka a­vul­la hän pa­ke­nee.
23.20 Tank­kaus­ta­ri­nat Rugbya ja hevosmiekkailua. 23.20 E­ly­sium (Elysium 2013). Vuon­na 2154 Maa on y­li­kan­soi­tet­tu ja pa­hoin saas­tu­nut.
23.35 Tank­kaus­ta­ri­nat 23.35 Tank­kaus­ta­ri­nat Hei me kupataan! .
23.55 Hol­mes NYC Aviaattorin avioero. Tappaja tositelevisiossa. 23.55 D­jan­go Unc­hai­ned (Django Unchained 2012). Taa­tus­sa Ta­ran­ti­no-länk­kä­ris­sä sak­sa­lai­nen palk­kion­met­säs­tä­jä ja tä­män va­paut­ta­ma or­ja D­jan­go jah­taa­vat et­sin­tä­kuu­lu­tet­tu­jen pää­nah­ko­ja 1850-lu­vun Yh­dys­val­lois­sa. Ta­voit­tee­na on myös pe­las­taa D­jan­gon vai­mo jul­man p­lan­taa­sin­pi­tä­jän kyn­sis­tä, ei­kä ve­ren­vuo­da­tuk­sel­ta väl­ty­tä.
0
00.05 S­tand Up! (x2) Stand Up!
00.15 Tank­kaus­ta­ri­nat Vieläkö on villihevosia? . 00.15 Pas­sen­gers (Passengers 2016). Jän­ni­tys­tä ja ro­man­tiik­kaa se­koit­ta­vas­sa tie­tei­se­lo­ku­vas­sa Jim P­res­ton (Ch­ris P­ratt) he­rää yl­lät­täen hor­rok­ses­ta toi­sel­le p­la­nee­tal­le vael­ta­vas­sa a­va­ruu­sa­luk­ses­sa ja pää­tyy yk­si­näi­syy­des­sään e­pä­toi­voi­seen rat­kai­suun.
00.45 48 tun­tia ri­kok­ses­ta Tappava peli.
00.55 Ar­man ja Suo­men ri­kos­mys­tee­rit Räjähdys Tampereella. Kadonnut henkilö.
01.40 Par­mas Kostaja Otepäästä. S­tand Up! (x2) Stand Up!
01.55 Par­mas Teatterin kummitus. Elä ja anna toisten kuolla. Pyörävarkaat.
02.40 Ar­man ja Suo­men ri­kos­mys­tee­rit 02.40 48 tun­tia ri­kok­ses­ta
02.55 Kaup­pa­neu­vos Jeth­ro
3
03.05 Hol­mes NYC (x2)
03.40 Kaup­pa­neu­vos Jeth­ro Ast­ral-TV (x2) 03.40 Ast­ral-TV (x2)
03.55 Ast­ral-TV (x6)
04.45 Ast­ral-TV (x2) 04.45 Ast­ral-TV (x2)