Ohjelmakartta.fi
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 5.8. ti 6.8. ke 7.8. to 8.8. pe 9.8. la 10.8. su 11.8.
6 06.00 Las­te­noh­jel­mia: Myy­rä ja Pan­da Las­te­noh­jel­mia: Myy­rä ja Pan­da Las­te­noh­jel­mia: Myy­rä ja Pan­da (x2)
06.10 Rus­ty Ri­vets 06.10 Rus­ty Ri­vets Dis­neyn e­si­kou­lu: Mik­ki ja ral­li­ryh­mä
06.25 Litt­lest Pet S­hop: Mei­dän o­ma maailm
06.40 Litt­lest Pet S­hop: Mei­dän o­ma maail­ma 06.40 Litt­lest Pet S­hop: Mei­dän o­ma maail­ma
06.55 Ri­ta­rip­rin­ses­sa Nel­la 06.55 Ri­ta­rip­rin­ses­sa Nel­la Vam­py­ri­na My Litt­le Po­ny: Ys­tä­vyy­den tai­kaa
07.20 LE­GO F­riends: Tyt­tö­jen tär­keä teh­tä­vä Las­te­noh­jel­mia: My Litt­le Po­ny: Ys­tä­vyy­den tai­kaa 07.20 My Litt­le Po­ny: Ys­tä­vyy­den tai­kaa Las­te­noh­jel­mia: My Litt­le Po­ny: Ys­tä­vyy­den tai­kaa LE­GO F­riends: Tyt­tö­jen tär­keä teh­tä­vä
07.35 LE­GO Nin­ja­go: Mas­ters of S­pin­jit­zu 07.35 LE­GO Nin­ja­go: Mas­ters of S­pin­jit­zu
07.45 Tei­ni-i­käis­ten mu­tant­ti­nin­ja­kil­pi­kon­nien nou­su 07.45 Tei­ni-i­käis­ten mu­tant­ti­nin­ja­kil­pi­kon­nien nou­su
08.00 Tei­ni-i­käis­ten mu­tant­ti­nin­ja­kil­pi­kon­nien nou­su LE­GO Nin­ja­go: Mas­ters of S­pin­jit­zu 08.00 LE­GO Nin­ja­go: Mas­ters of S­pin­jit­zu Tei­ni-i­käis­ten mu­tant­ti­nin­ja­kil­pi­kon­nien nou­su Tei­ni-i­käis­ten mu­tant­ti­nin­ja­kil­pi­kon­nien nou­su
08.25 LE­GO Ci­ty 08.25 T­rans­for­mers Cy­ber­ver­se (x2)
08.30 Hei­nä­hat­tu ja Vilt­ti­tos­su K3 (x2) Hip hop, jou! Mega Pop Idol. 08.30 K3 (x4) Pop-prinsessa. Merenpohjassa. Viidakon Kylie. Noiduttu naamio.
08.55 LE­GO Ci­ty -ly­hä­ri
9 09.00 Toi­sen­lai­set tei­niäi­dit S­pe­cial 09.00 Toi­sen­lai­set tei­niäi­dit S­pe­cial Py­ry - Val­koi­nen go­ril­la Suo­mek­si pu­hut­tu e­lo­ku­va ai­nut­laa­tui­ses­ta Py­ry-go­ril­las­ta, jo­ka on maail­man ai­noa val­koi­nen go­ril­la. Py­ry on e­läin­tar­han­sa suo­si­tuin näh­tä­vyys, mut­ta go­ril­lo­jen kes­ken Py­ry on kaik­kea muu­ta kuin suo­sit­tu.
09.30 Mi­tä lap­se­si te­ki­si? Kakkatunnistus ja K-18 herkut. Ha­luat­ko mil­jo­nää­rik­si? Ju­nior Fudistemppuja ja apua oljenkorsista. 09.30 Nel­jän täh­den tal­koot (x4)
10.30 LI­VE: On­ne­nar­pa 10.30 LI­VE: On­ne­nar­pa
10.50 Pien­tä pi­laa (x2)
11.05 Ra­ja­val­vo­jat (x5) Kaidalla polulla. Kamaa kamerassa. Turisti vai työntekijä? Satamat syynissä. Kosiomatkalla.
12 12.00 Tie­dä ja Voi­ta Kotimainen visailuohjelma. Ko­ti­mai­nen vi­sai­luoh­jel­ma. (115') 12.00 Tie­dä ja Voi­ta Kotimainen visailuohjelma. Ko­ti­mai­nen vi­sai­luoh­jel­ma. (115')
13.35 Pien­tä pi­laa (x2)
13.50 Hou­se Ru­les Aust­ra­lia Mutkia matkassa. Stressiä pukkaa. 13.50 Hou­se Ru­les Aust­ra­lia Allasbileet. Historia toistaa itseään. Remp­pa vai muut­to Van­cou­ver Täydellisen pihan jäljillä.
14.50 Nel­jän täh­den tal­koot (x2)
15
15.05 Pien­tä pi­laa (x4) 15.05 Pien­tä pi­laa (x2) Pien­tä pi­laa
15.10 A­me­ri­kan ra­ja­var­ti­jat Sekava selitys.
15.20 A­me­ri­kan ra­ja­var­ti­jat (x4) Hämmentävä hevosmies. Halpatyövoimaa. Mieskunto kuntoon. Rakkauden perässä. 15.20 A­me­ri­kan ra­ja­var­ti­jat
15.45 Lei­jo­nan luo­la U­SA Sängyn alle piiloon. Toi­sen­lai­set tei­niäi­dit S­pe­cial Sel­viy­ty­jät Suo­mi (2013) Ripaus luksusta. Lop­pu lä­hes­tyy ja o­ma e­tu a­jaa ys­tä­vyy­den e­del­le. Kil­pai­li­jat ot­ta­vat mit­taa toi­sis­taan me­ren yl­lä ja voit­ta­ja pää­see naut­ti­maan y­lel­li­sis­tä puit­teis­ta.
16.15 On­ne­nar­pa
16.20 On­ne­nar­pa 16.20 Lei­jo­nan luo­la U­SA Kylmä kahvi kaunistaa.
16.25 Ha­luat­ko mil­jo­nää­rik­si? Ju­nior Fudistemppuja ja apua oljenkorsista.
16.50 On­ne­nar­pa
16.55 Nel­jän täh­den tal­koot (x2)
17.20 Rem­pal­la kau­pak­si Tilaa ja rauhaa. Pas­to­ri Ch­ris­ti­ne et­sii per­heel­leen uut­ta ko­tia, jon­ne mah­tuu pi­tä­mään vaik­ka raa­mat­tu­pii­riä. Tu­los­sa: Sel­viy­ty­jät Suo­mi
17.25 Lei­jo­nan luo­la U­SA Kylmä kahvi kaunistaa. Naisvoimaa. 17.25 Tank­kaus­ta­ri­nat (x4) Promohommia ja peukalokyytejä. Alpakoita ja räppiä. Samppanjaa ja uuninpesua. Klovni tuli taloon.
17.55 Tu­los­sa: Suo­men huu­to­kaup­pa­kei­sa­ri
18 18.00 Rem­pal­la kau­pak­si Vastakohtien talot.
18.25 Rem­pal­la kau­pak­si Nuhjuiset tilaihmeet. Uutta ja vanhaa. 18.25 T­he Voi­ce of Fin­land Kau­si 8. Jak­so 18/24. K­noc­kout 2. Red­ra­man tii­min lau­la­jat pis­tä­vät pa­ras­taan, kun pal­kin­to­na on paik­ka suo­ris­sa lä­he­tyk­sis­sä.
18.55 T­he Voi­ce of Fin­land Knockout 1. Knockout-vaihe alkaa! B­ra­vuu­ri-e­si­tys­ten pe­rus­teel­la vain puo­let lau­la­jis­ta pää­see jat­koon. En­sim­mäi­ses­sä K­noc­kout-jak­sos­sa sel­vi­te­tään, ket­kä Ol­lin tii­mis­tä jat­ka­vat suo­riin lä­he­tyk­siin.
19.25 Huus­si Valoa tontille. Mai­jun ja Mi­kon mö­kin pi­hal­la puut pi­men­tä­vät ton­tin. Kek­sii­kö E­va, mi­ten pi­meys kor­va­taan va­lol­la? Remp­pa vai muut­to Van­cou­ver Täydellisen pihan jäljillä. Da­niel­le ja S­pen­cer a­su­vat su­vus­sa kauan ol­lees­sa vie­hät­tä­vä ta­los­sa, mut­ta ta­lo on heil­le ah­das. 19.25 Mar­vel: Doc­tor St­ran­ge (Doctor Strange/USA 2007). A­ni­maa­tio­seik­kai­lus­sa toh­to­ri S­tep­hen St­ran­ge kamp­pai­lee o­mien me­ne­tys­ten­sä kans­sa. Sat­tu­mien kaut­ta St­ran­ge pää­tyy Tii­be­tiin suu­ren Mui­nai­sen op­piin ja jou­tuu mu­kaan tais­te­luun pa­haa Dor­mam­mua vas­taan. Sa­mal­la hän löy­tää myös o­man tien­sä e­lä­mäs­sä.
19.55 Tu­los­sa: Suo­men huu­to­kaup­pa­kei­sa­ri
20.00 Haus­kat ko­ti­vi­deot UUSI KAUSI! Tä­nään pii­pah­dam­me C­SI-pi­pa­ri­ta­los­sa ja li­ma-inf­luens­se­rin luo­na – ja pai­kal­la on se­kä Pau­la No­ro­nen et­tä it­se Su­per­mar­su.
20.30 Tank­kaus­ta­ri­nat Promohommia ja peukalokyytejä. Alpakoita ja räppiä. 20.30 Tank­kaus­ta­ri­nat Klovni tuli taloon.
20.55 Ke­no ja Synt­tä­rit 20.55 Ke­no ja Synt­tä­rit
21 21.00 Ja­mes Bond: 007 - E­rit­täin sa­lai­nen (For Your Eyes Only/Britannia 1981). Kun b­rit­ti­läi­nen va­koi­lua­lus up­poaa kan­sain­vä­li­sil­le ve­sil­le Al­ba­nian e­dus­tal­le, Ja­mes Bond (Ro­ger Moo­re) lä­he­te­tään sel­vit­tä­mään sen kul­jet­ta­man kor­vaa­mat­to­man ar­vok­kaan las­tin koh­ta­loa. A­luk­sen mu­ka­na on u­pon­nut myös y­din­su­kel­lus­ve­nei­den oh­jaus­jär­jes­tel­mä, jo­ka on vää­ris­sä kä­sis­sä uh­ka ko­ko maail­mal­le. Oc­to­pus­sy - mus­te­ka­la (Octopussy/Britannia-USA 1983). Ja­mes Bon­din (Ro­ger Moo­re) a­gent­ti­kol­le­gan kuo­le­ma vää­ren­ne­tyn Fa­ber­ge-mu­nan vuok­si kul­jet­taa san­ka­ria­gen­tin In­tiaan, jos­sa p­rins­si K­han (Louis Jor­dan) pyö­rit­tää neu­vos­to­liit­to­lais­ten ar­voe­si­nei­den sa­la­kul­je­tu­so­pe­raa­tio­ta ku­van­kau­niin Oc­to­pus­syn (Maud A­dams) a­vus­tuk­sel­la. 21.00 Ar­ri­val (Arrival 2016). Kun a­va­ruu­des­ta saa­puu kak­si­tois­ta a­va­ruu­sa­lus­ta maa­pal­lol­le, kie­li­tie­tei­li­jä Loui­se Banks (A­my A­dams) saa e­vers­ti We­be­ril­tä (Fo­rest W­hi­ta­ker) käs­kyn saa­pua las­keu­tu­mis­pai­kal­le Mon­ta­naan sel­vit­tä­mään, mi­tä a­va­ruu­so­liot maa­pal­lol­ta tah­to­vat. A­pu­na Loui­sel­la on Je­re­my Ren­ne­rin e­sit­tä­mä fyy­sik­ko Ian Don­nel­ly, jon­ka kans­sa Loui­se al­kaa kään­tää a­va­ruu­so­lioi­den käyt­tää kiel­tä. Na­tio­nal T­rea­su­re - kan­sal­li­saar­re (National Treasure/USA 2004). Ni­co­las Ca­gen pääo­sit­ta­man jän­nit­tä­vän toi­min­ta­seik­kai­lun tuo­tan­nos­ta vas­taa ny­ky-Hol­ly­woo­din me­nes­ty­nein e­lo­ku­va­tuot­ta­ja Jer­ry B­ruck­hei­mer (Pi­ra­tes of t­he Ca­rib­bean -e­lo­ku­vat, Con Air). Ar­keo­lo­gi­seik­kai­li­ja Ben Ga­tes (Ni­co­las Ca­ge) et­sii su­kun­sa e­si-i­sien kät­ke­mää myyt­tis­tä aar­ret­ta ja pää­tyy tut­ki­maan joh­to­lan­kaa, jo­ka o­soit­taa A­me­ri­kan it­se­näi­syys­ju­lis­tuk­seen. S­her­lock Hol­mes: A Ga­me of S­ha­dows (S­her­lock Hol­mes: A Ga­me of S­ha­dows 2011). Su­per­täh­ti Ro­bert Dow­ney Jr. pa­laa le­gen­daa­ri­sen S­her­lock Hol­me­sin roo­liin rin­nal­laan us­kol­li­nen toh­to­ri Wat­son (Ju­de Law). Täl­lä ker­taa Hol­mes saa vas­taan­sa vaa­ral­li­sen mes­ta­ri­ri­kol­li­sen p­ro­fes­so­ri Mo­riar­tyn, jon­ka pi­rul­li­nen suun­ni­tel­ma uh­kaa ko­ko Eu­roop­paa. A­vuk­seen san­ka­ri­kak­sik­ko saa roh­kean mus­ta­lais­nai­sen, jon­ka ka­don­nut ve­li liit­tyy jo­ten­kin Mo­riar­tyn suun­ni­tel­maan. Toi­min­ta­seik­kai­lun on oh­jan­nut b­rit­ti­läi­nen mes­ta­rioh­jaa­ja Guy Ritc­hie.
23.25 Tank­kaus­ta­ri­nat Promohommia ja peukalokyytejä. Alpakoita ja räppiä. Samppanjaa ja uuninpesua. Tank­kaus­ta­ri­nat Klovni tuli taloon.
23.35 T­he Ex­pen­dab­les (/USA 2010). Kah­den su­ku­pol­ven ko­vim­mat ac­tion-täh­det yh­dis­tä­vä toi­min­tat­ril­le­ri palk­ka­so­tu­ri­ryh­mäs­tä, jo­ta Bar­ney Ross (Syl­ves­ter S­tal­lo­ne) joh­taa rau­dan­lu­jal­la ot­teel­la.
23.45 T­he Lo­ne Ran­ger (Lone Ranger, The 2013). Le­gen­daa­ri­nen Yk­si­näi­nen rat­sas­ta­ja a­lias John Reid jah­taa toi­min­ta­seik­kai­lus­sa pa­ha­mai­neis­ta lain­suo­ja­ton­ta. 23.45 S­her­lock Hol­mes: A Ga­me of S­ha­dows (S­her­lock Hol­mes: A Ga­me of S­ha­dows 2011). Su­per­täh­ti Ro­bert Dow­ney Jr. pa­laa le­gen­daa­ri­sen S­her­lock Hol­me­sin roo­liin rin­nal­laan us­kol­li­nen toh­to­ri Wat­son (Ju­de Law).
23.55 Ar­man ja Suo­men ri­kos­mys­tee­rit Peloista pahin.
0
00.05 Hol­mes NYC Lady Francesin jäljillä. S­tand Up! (x2)
00.55 Tu­los­sa: Suo­men huu­to­kaup­pa­kei­sa­ri 00.55 Po­lii­sit - ko­ti­hä­ly­tys Vantaa. Pie­niä ih­mei­tä.
01.05 Ar­man ja Suo­men ri­kos­mys­tee­rit Operaatio bravo.
01.45 Po­lii­sit - ko­ti­hä­ly­tys Vantaa, gansterielämää.
01.55 Kaup­pa­neu­vos Jeth­ro (x2)
02.10 Po­lii­sit - ko­ti­hä­ly­tys 02.10 Po­lii­sit - ko­ti­hä­ly­tys (x2)
02.45 Kaup­pa­neu­vos Jeth­ro 02.45 Po­lii­sit - ko­ti­hä­ly­tys (x2)
3
03.10 Kaup­pa­neu­vos Jeth­ro
03.55 Ast­ral-TV (x2) 03.55 Ast­ral-TV (x4)
04.05 Myy­tin­rä­jäyt­tä­jät
04.45 Ast­ral-TV (x2) 04.45 Ast­ral-TV (x2)