Ohjelmakartta.fi
Huom! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 22.7. ti 23.7. ke 24.7. to 25.7. pe 26.7. la 27.7. su 28.7.
6 06.00 Las­te­noh­jel­mia: Litt­lest Pet S­hop: Mei­dän o­ma maail­ma Las­te­noh­jel­mia: Myy­rä ja Pan­da (x4)
06.10 Ri­ta­rip­rin­ses­sa Nel­la
06.25 Rus­ty Ri­vets
06.40 Rus­ty Ri­vets Dis­neyn e­si­kou­lu: Mik­ki ja ral­li­ryh­mä Ri­ta­rip­rin­ses­sa Nel­la
07.00 Dis­ney e­sit­tää: Duck­Ta­les Las­te­noh­jel­mia: Tei­ni-i­käis­ten mu­tant­ti­nin­ja­kil­pi­kon­nien nou­su Dis­ney e­sit­tää: Duck­Ta­les Las­te­noh­jel­mia: Tei­ni-i­käis­ten mu­tant­ti­nin­ja­kil­pi­kon­nien nou­su Dis­ney e­sit­tää: Duck­Ta­les
07.10 Dis­ney e­sit­tää: A­va­lo­rin E­le­na
07.25 Las­te­noh­jel­mia: Tei­ni-i­käis­ten mu­tant­ti­nin­ja­kil­pi­kon­nien nou­su Dis­ney e­sit­tää: LE­GO S­tar Wars: T­he Las­te­noh­jel­mia: Tei­ni-i­käis­ten mu­tant­ti­nin­ja­kil­pi­kon­nien nou­su LE­GO Nin­ja­go: Mas­ters of S­pin­jit­zu Las­te­noh­jel­mia: Tei­ni-i­käis­ten mu­tant­ti­nin­ja­kil­pi­kon­nien nou­su
07.35 My Litt­le Po­ny: Ys­tä­vyy­den tai­kaa Las­te­noh­jel­mia: My Litt­le Po­ny: Ys­tä­vyy­den tai­kaa
08.00 Dis­ney e­sit­tää: Duck­Ta­les
08.10 Dis­ney e­sit­tää: Kak­sin kar­ku­teil­lä: TV-sar­ja
08.25 Las­te­noh­jel­mia: Tei­ni-i­käis­ten mu­tant­ti­nin­ja­kil­pi­kon­nien nou­su Las­te­noh­jel­mia: LE­GO Ju­ras­sic World: In­do­mi­nuk­sen pa­ko
08.35 A­va­lo­rin E­le­na
08.50 LE­GO Ci­ty -ly­hä­ri
08.55 Litt­lest Pet S­hop: Mei­dän o­ma maail­ma -ly­hä­ri
9 09.00 Te­ho­ne­liöt haus­sa Yhteinen koti Clevelandista. Seikkailijan poikamiesboksi. Muusikon kakkoskoti. Rantaelämää. Opiskelijakämpästä omaan. S­park (2016) S­park on toi­min­nan­täy­tei­nen a­va­ruu­sa­ni­maa­tio täyn­nä jän­ni­tys­tä ja haus­kuut­ta suu­rel­la sy­dä­mel­lä. S­park-a­pi­nan ko­tip­la­neet­ta am­mu­taan toh­jok­si, jo­ten hän läh­tee ys­tä­vi­neen ha­ke­maan il­keää ken­raa­li Z­hon­gia oi­keu­den e­teen. Hu­vi­la & Huus­si Lato hyötykäyttöön. Mök­ki­pi­han van­ha la­to pi­täi­si saa­da hyö­ty­käyt­töön.
09.30 Mi­tä lap­se­si te­ki­si? Pahaa kakkua ja naudankieltä. Huonoa taidetta ja pandasilmiä. Nel­jän täh­den tal­koot (x4)
10.00 Jak­sa pa­rem­min
10.30 LI­VE: On­ne­nar­pa 10.30 Ran­ta­vah­dit (x2) Kosto on suloinen. Murhenäytelmä.
10.55 Pien­tä pi­laa (x3)
11.15 Ran­ta­vah­dit (x4) Hätää helteessä. Musta hevonen. Sähläristä sankariksi. Kutsumaton käpälöijä.
11.30 Pien­tä pi­laa (x2)
11.45 Remp­pa vai muut­to Van­cou­ver Yhtä upea kuin uima-allas. Ja­mien ja Jar­ret­tin 70-lu­vun ta­lon ul­ko­puo­li on u­pea, mut­ta si­sä­puo­li ei niin­kään.
12 12.00 Tie­dä ja Voi­ta Kotimainen visailuohjelma. Ko­ti­mai­nen vi­sai­luoh­jel­ma.
12.45 Gor­don Ram­say: Kup­pi­lat kun­toon 24 tun­nis­sa Sukupolvien välinen kuilu.
13.15 Remp­pa vai muut­to Van­cou­ver Remontti saa riittää. Li­sa ja Marc o­vat kor­jail­leet ?huo­noin­ta ta­loaan par­haal­la a­lueel­la?
13.45 Nel­jän täh­den tal­koot (x2)
13.55 Hou­se Ru­les Aust­ra­lia Verhodraamaa. Hou­se Ru­les Aust­ra­lia Omaan nilkkaan. Rajakiistoja. Itsekkyys huipussaan. Hou­se Ru­les Aust­ra­lia Täyden kympin suoritus.
14.15 Nel­jän täh­den tal­koot (x2)
14.45 Haus­kat ko­ti­vi­deot UUSI KAUSI! Tä­nään a­sen­nam­me S­ky­Ne­tin pol­ku­pyö­rään, vie­täm­me laa­tuai­kaa Sy­väl­lä Joel­la ja Ol­ga Te­mo­nen saa­puu pai­kal­le ker­to­maan va­lit­tu­ja a­sioi­ta.
15 15.00 Pien­tä pi­laa (x4) Ran­ta­vah­dit
15.15 Gor­don Ram­say: Kup­pi­lat kun­toon 24 tun­nis­sa Sukupolvien välinen kuilu.
15.25 Ran­ta­vah­dit (x4) Hätää helteessä. Musta hevonen. Sähläristä sankariksi. Kutsumaton käpälöijä. Hu­vi­la & Huus­si Lato hyötykäyttöön. A­me­ri­kan ra­ja­var­ti­jat (x2) Pillerijahdissa. Hikoilua ja harhailua. Ran­ta­vah­dit (x2) Murhenäytelmä. Syksy saa.
15.45 Mi­tä lap­se­si te­ki­si? Ankkalammen huijaukset ja heinäsirkat. Hui­jaa­ko lap­si on­gin­ta­ki­sas­sa, en­tä ren­kaan­hei­tos­sa?
16.15 Pien­tä pi­laa (x2)
16.20 A­me­ri­kan ra­ja­var­ti­jat Luita laukussa. Kohtalokas harharetki. Turistimorsian. On­ne­nar­pa A­me­ri­kan ra­ja­var­ti­jat (x2) Ruokaratsia. Laukku täynnä laukkuja.
16.30 Lei­jo­nan luo­la U­SA Karvat ojennukseen. 16.30 Mar­vel: Ul­ti­ma­te A­ven­gers (2006) Vauh­dik­kaas­sa ja jän­nit­tä­väs­sä a­ni­maa­tioe­lo­ku­vas­sa S.H.I.E.L.D.-jär­jes­tön ken­raa­li Nick Fu­ry ko­koaa Kos­ta­jat-su­per­san­ka­ri­ryh­män puo­lus­ta­maan maail­maa a­va­ruu­des­ta tul­leel­ta uh­kal­ta.
16.45 Pien­tä pi­laa
16.55 On­ne­nar­pa 16.55 Gam­ba: San­ka­ri­hii­ren Seik­kai­lut (2015) Suo­mek­si pu­hu­tus­sa a­ni­maa­tio­seik­kai­lus­sa kau­pun­ki­lais­hii­ri Gam­ba läh­tee ys­tä­vän­sä Mam­pu­kun kans­sa kau­pun­gis­ta et­si­mään mer­ta.
17.00 Lei­jo­nan luo­la U­SA Kasviksia pöytään. Kas­vis­ruo­kien suo­sio nä­kyy myös Lei­jo­nan luo­las­sa, sil­lä tar­jol­la on kah­ta­kin kas­vis­ruo­kaa: val­mii­ta tölk­ki­keit­to­ja ja kas­vis­sus­hia. Gor­don Ram­say: Kup­pi­lat kun­toon 24 tun­nis­sa Sukupolvien välinen kuilu. Nel­jän täh­den tal­koot (x2)
17.25 On­ne­nar­pa
17.30 Nel­jän täh­den tal­koot (x2) Lei­jo­nan luo­la U­SA Kasviksia pöytään. Kas­vis­ruo­kien suo­sio nä­kyy myös Lei­jo­nan luo­las­sa, sil­lä tar­jol­la on kah­ta­kin kas­vis­ruo­kaa: val­mii­ta tölk­ki­keit­to­ja ja kas­vis­sus­hia.
18 18.00 Po­lii­sit 2019 Ryöstö ja etsintöjä. Rälläkällä katon läpi. Hy­vät ja huo­not uu­ti­set Moksiskaan. 18.00 Sel­viy­ty­jät Suo­mi (x2) (2013) Jakso 11 Jakso 12
18.30 G­ril­lit huu­rus­sa Tuukka Kotti ja Forssa. Mis­sä o­vat Fors­san par­haat g­ril­lit? T­he Voi­ce of Fin­land Kak­sin­tais­te­lu 2. Kak­sin­tais­te­lut jat­ku­vat! Pa­nok­set o­vat kor­keal­la ja tun­teet pin­nas­sa, kun vain toi­nen lau­la­jis­ta voit­taa jat­ko­pai­kan.
18.50 Toy S­to­ry 3 (2010) Pe­rä­ti vii­del­lä Os­car-eh­dok­kuu­del­la huo­mioi­tu ja vuo­den par­haan a­ni­maa­tioe­lo­ku­van Os­ca­ril­la pal­kit­tu vauh­di­kas seik­kai­lu saa al­kun­sa, kun aiem­mis­ta Toy S­to­ry -e­lo­ku­vis­ta tu­tut san­ka­rit Woo­dy ja Buzz Ligh­tyear pää­ty­vät ys­tä­vi­neen va­hin­gos­sa päi­vä­ko­ti Päi­vän­pais­tee­seen.
19.00 Gor­don Ram­say: Kup­pi­lat kun­toon 24 tun­nis­sa Sukupolvien välinen kuilu. Gor­don y­rit­tää pe­las­taa Ka­li­for­nian Her­mo­sa Beac­hil­la si­jait­se­van ra­vin­to­lan, jon­ka me­nes­tys­tä hait­taa­vat o­mis­ta­jien, po­jan ja i­sä­puo­len, kes­ki­näi­set kah­nauk­set. Remp­pa vai muut­to Van­cou­ver Remontti saa riittää. Yhtä upea kuin uima-allas.
19.30 T­he Voi­ce of Fin­land Kak­sin­tais­te­lut 1. Kak­sin­tais­te­lu-vai­he al­kaa lois­tok­kaa­na! Kil­pai­li­jat lau­la­vat vas­tak­kain, ja vain toi­nen as­tuu ke­häs­tä voit­ta­ja­na.
20.00 Hu­vi­la & Huus­si Lato hyötykäyttöön. Mök­ki­pi­han van­ha la­to pi­täi­si saa­da hyö­ty­käyt­töön. Ka­don­neen jäl­jil­lä NORJA, Eddie - Valmis vastauksiin. 27-vuo­tias hel­sin­ki­läi­nen rap-muu­sik­ko Ed­die on ke­rän­nyt roh­keu­ten­sa ja on nai­sys­tä­vän­sä yl­lyt­tä­mä­nä ha­ke­nut mu­kaan oh­jel­maan. A­sun­to­kau­pat sok­ko­na Lisää tilaa teineille. Ro­va­nie­mel­tä ko­toi­sin o­le­va Sa­ri on a­su­nut 16 vuot­ta Hel­sin­gin K­ruu­nun­haas­sa. 20.00 Haus­kat ko­ti­vi­deot UUSI KAUSI! Tä­nään a­sen­nam­me S­ky­Ne­tin pol­ku­pyö­rään, vie­täm­me laa­tuai­kaa Sy­väl­lä Joel­la ja Ol­ga Te­mo­nen saa­puu pai­kal­le ker­to­maan va­lit­tu­ja a­sioi­ta.
20.55 Ke­no ja Synt­tä­rit
21 21.00 Ja­mes Bond: 007 - Hä­nen ma­jes­teet­tin­sa sa­lai­ses­sa pal­ve­luk­ses­sa (1969) Sa­lai­nen a­gent­ti Ja­mes Bond (Geor­ge La­zen­by) saa teh­tä­väk­seen so­lut­tau­tua S­veit­siin, jon­ne S­pect­re-joh­ta­ja Ernst S­tav­ro B­lo­fel­din (Tel­ly Sa­va­las) e­päil­lään pii­lou­tu­neen. Hän saa ai­sa­pa­rik­seen mää­rä­tie­toi­sen ja seik­kai­lun­ha­lui­sen Te­re­san (Dia­na Rigg). B­lo­feld löy­tyy Al­peil­ta, jos­sa hän hau­too mil­joo­nien ih­mis­ten sur­maa­mi­sen mah­dol­lis­ta­vaan jouk­ko­tu­hoa­see­seen liit­ty­vää suun­ni­tel­maa. Ja­mes Bond: 007 - Ti­man­tit o­vat i­kui­sia (1971) Sean Con­ne­ry te­kee ko­mean pa­luun Ja­mes Bon­din roo­liin sar­jan seit­se­män­nes­sä seik­kai­lus­sa, jos­sa sa­lai­nen a­gent­ti sel­vit­tää sa­la­pe­räis­tä ti­mant­tien sa­la­kul­je­tus­vyyh­tiä. Hän so­lut­tau­tuu sa­la­kul­je­tu­sor­ga­ni­saa­tiion ja saa kump­pa­nik­seen sä­hä­kän se­kä ku­van­kau­niin Tif­fa­ny Ca­sen (Jill St. John). Ja­mes Bond: 007 - E­lä ja an­na tois­ten kuol­la (1973) En­sim­mäi­nen Ro­ger Moo­ren pääo­sit­ta­ma Ja­mes Bond -seik­kai­lu kul­jet­taa sa­lai­sen a­gen­tin New Yor­kin Har­le­miin, mys­ti­seen New Or­lean­siin ja siel­tä e­del­leen Ka­ri­bian­me­ren hou­rei­siin mai­se­miin. Bond sel­vit­tää kol­men MI6-a­gen­tin sa­maan ai­kaan ta­pah­tu­nei­ta mur­hia. Taus­tal­ta pal­jas­tuu hur­jia voo­doo-ri­tuaa­le­ja se­kä suu­ruu­den­hul­lu­jen huu­me­pa­ro­nei­den suun­ni­tel­ma pa­kot­taa ko­ko maail­ma huu­meor­jik­seen. Roc­ky V (1990) Syl­ves­ter S­tal­lo­ne pa­laa huip­pu­nyrk­kei­li­jä Roc­ky Bal­boan roo­liin, jo­ta Roc­ky IV -e­lo­ku­vas­sa ta­pah­tu­nut tap­pio neu­vos­to­liit­to­lai­sel­le is­ku­ko­neel­le I­van D­ra­gol­le on muo­kan­nut rat­kai­se­vas­ti. Roc­ky ei e­nää saa nous­ta ke­hään ja ryh­tyy val­men­ta­maan nuor­ta lu­paus­ta Tom­my Gun­nia (Tom­my Mor­ri­son). Roc­ky Bal­boa (2006) Sar­jan pää­tö­se­lo­ku­vas­sa en­ti­nen nyrk­kei­ly­mes­ta­ri Roc­ky e­lää pie­ni­muo­tois­ta e­lä­mää ra­vin­to­lan­pi­tä­jä­nä sur­ren e­des­men­nyt­tä vai­moaan. Lo­pul­ta hän päät­tää nous­ta vie­lä ker­ran ke­hään pääs­täk­seen e­roon de­mo­neis­taan. Pääo­sis­sa Syl­ves­ter S­tal­lo­ne, Burt Young, An­to­nio Tar­ver. Nuo­tin vie­res­tä (2014) Lau­ri Nurk­sen oh­jaa­mas­sa d­raa­ma­ko­me­dias­sa Ar­to Mul­kon­saa­ri (Ri­ku Nie­mi­nen) läh­tee Lee­na-äi­tin­sä (Lee­na Uo­ti­la) kans­sa koh­ti Kot­kas­sa jär­jes­tet­tä­viä ka­rao­ken SM-kil­pai­lu­ja. A­luk­si Ar­to pa­nee ko­ko hank­keel­le vas­taan mut­ta hel­tyy pik­ku hil­jaa, kun huo­maa, kuin­ka tär­keä a­sia lau­la­mi­nen juu­ri puo­li­son­sa me­net­tä­neel­le äi­dil­le on. Mis­sion Im­pos­sib­le - G­host P­ro­to­col (2011) Me­nes­ty­se­lo­ku­va­sar­jan toi­sek­si vii­mei­nen o­sa on myös Sa­mu­li E­del­man­nin to­del­li­nen Hol­ly­wood-de­byyt­ti. Toi­min­nal­la ja jän­ni­tyk­sel­lä la­dat­tu ta­ri­na käyn­nis­tyy, kun Nat­han Hun­tin (Tom C­rui­se) joh­ta­maa e­liit­ti­ryh­mää e­päil­lään K­rem­lis­sä ta­pah­tu­nees­ta pom­mi-is­kus­ta. Ter­ro­ris­mi­syy­tös­ten myö­tä eks­pert­tien on pai­nut­ta­va maan al­le, ja is­kun to­del­lis­ten te­ki­jöi­den vauh­di­kas ta­kaa-a­jo kul­jet­taa hei­dät Mos­ko­vas­ta Du­bai­hin ja e­del­leen In­tian ek­soot­ti­seen Mum­bai­hin.
23.05 Ar­man ja Suo­men ri­kos­mys­tee­rit Mattolaiturin ruumis. M:I III - Vaa­ral­li­nen teh­tä­vä III (2006) Tom C­rui­se te­kee ko­mean pa­luun Et­han Hun­tin roo­liin toi­min­ta­seik­kai­lu­jen sar­jan kol­man­nes­sa o­sas­sa, jon­ka on oh­jan­nut Lost-sar­jan luo­ja J. T­he Ni­ce Guys (2016) Ryan Gos­ling ja Rus­sell C­ro­we o­vat räh­jäi­nen et­si­vä­kak­sik­ko 1970-lu­vun vil­liin Los An­ge­le­siin si­joit­tu­vas­sa ri­kos­ko­me­dias­sa. Por­no­täh­den kuo­le­ma ja nuo­ren ty­tön ka­toa­mi­nen käyn­nis­tä­vät ta­pah­tu­ma­sar­jan, jos­ta ei toi­min­taa puu­tu.
23.30 Hol­mes NYC Nettitähdet tähtäimessä. S­tand Up! (x2)
23.40 Hol­mes NYC Tuskailua tynnyreistä. 23.40 K­nock K­nock (2015) T­ril­le­ris­sä per­hee­ni­sä E­van (Kea­nu Ree­ves) jää vii­kon­lo­puk­si yk­sin muun per­heen ol­les­sa mat­koil­la ja pääs­tää kak­si ek­sy­nyt­tä nuor­ta nais­ta ko­tiin­sa sa­teen­suo­jaan.
0
00.10 Po­lii­sit - ko­ti­hä­ly­tys Vantaa.
00.30 Po­lii­sit 2019 Rälläkällä katon läpi.
00.50 Po­lii­sit 2019 Ryöstö ja etsintöjä.
01.10 Ka­tast­ro­fin a­na­to­mia (x2) Ampumaratasurmat. Myrkkyhoitajan sarjamurhat.
01.30 Po­lii­sit - ko­ti­hä­ly­tys Pori. Lahti. 01.30 Po­lii­sit - ko­ti­hä­ly­tys (x2) Vantaa. Pori. Hol­mes NYC (x2) Tuskailua tynnyreistä Nettitähdet tähtäimessä Po­lii­sit - ko­ti­hä­ly­tys (x2) Lahti. Vantaa.
01.50 Po­lii­sit - ko­ti­hä­ly­tys Vantaa.
02.30 Kaup­pa­neu­vos Jeth­ro (x2) Gor­don Ram­say: Kup­pi­lat kun­toon 24 tun­nis­sa
02.50 Kaup­pa­neu­vos Jeth­ro (x2)
3
03.10 Yl­peäs­ti e­ri­lai­set
03.30 Kaup­pa­neu­vos Jeth­ro 03.30 Ast­ral-TV (x2)
03.40 Myy­tin­rä­jäyt­tä­jät 03.40 Myy­tin­rä­jäyt­tä­jät
04.10 Ast­ral-TV (x2)
04.30 Ast­ral-TV (x4) 04.30 Ast­ral-TV (x2) 04.30 Ast­ral-TV (x2)
04.50 Ast­ral-TV (x2)