Ohjelmakartta.fi
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 1.7. ti 2.7. ke 3.7. to 4.7. pe 5.7. la 6.7. su 7.7.
6 06.00 Las­te­noh­jel­mia: Litt­lest Pet S­hop: Mei­dän o­ma maail­ma Las­te­noh­jel­mia: Myy­rä ja Pan­da (x4)
06.05 Dis­ney e­sit­tää: A­va­lo­rin E­le­na Dis­ney e­sit­tää: A­va­lo­rin E­le­na
06.25 Las­te­noh­jel­mia: Rus­ty Ri­vets 06.25 Dis­ney e­sit­tää: A­va­lo­rin E­le­na
06.40 Las­te­noh­jel­mia: Rus­ty Ri­vets
06.50 Dis­ney e­sit­tää: Duck­Ta­les 06.50 Kak­sin kar­ku­teil­lä: TV-sar­ja
07.05 Dis­ney e­sit­tää: Duck­Ta­les
07.15 Las­te­noh­jel­mia: LE­GO S­tar Wars: T­he F­ree­ma­ker Ad­ven­tu­res Las­te­noh­jel­mia: LE­GO S­tar Wars: T­he F­ree­ma­ker Ad­ven­tu­res Las­te­noh­jel­mia: My Litt­le Po­ny: Ys­tä­vyy­den tai­kaa
07.35 Dis­neyn e­si­kou­lu: Mik­ki ja ral­li­ryh­mä 07.35 Tei­ni-i­käis­ten mu­tant­ti­nin­ja­kil­pi­kon­nien nou­su
07.45 LE­GO Nin­ja­go: Mas­ters of S­pin­jit­zu
07.55 Vam­py­ri­na 07.55 Dis­ney e­sit­tää: Duck­Ta­les Dis­ney e­sit­tää: Duck­Ta­les
08.05 My Litt­le Po­ny: Ys­tä­vyy­den tai­kaa Las­te­noh­jel­mia: My Litt­le Po­ny: Ys­tä­vyy­den tai­kaa Las­te­noh­jel­mia: Hei­nä­hat­tu ja Vilt­ti­tos­su
08.25 Dis­ney e­sit­tää: Kak­sin kar­ku­teil­lä: TV-sar­ja 08.25 Las­te­noh­jel­mia: LE­GO Ci­ty (x2)
08.30 Dis­ney e­sit­tää: Kak­sin kar­ku­teil­lä: TV-sar­ja 08.30 Las­te­noh­jel­mia: LE­GO S­tar Wars: T­he F­ree­ma­ker Ad­ven­tu­res
08.35 Dis­ney e­sit­tää: Kak­sin kar­ku­teil­lä: TV-sar­ja LE­GO S­tar Wars: T­he F­ree­ma­ker Ad­ven­tu­res
08.55 Litt­lest Pet S­hop: Mei­dän o­ma maail­ma -ly­hä­ri
9 09.00 Te­ho­ne­liöt haus­sa Seikkailijan poikamiesboksi. Ulkoilmaihmisten unelma. Uuden yrittäjän koti. Muusikon kakkoskoti. Rantaelämää. Ha­luat­ko mil­jo­nää­rik­si? Ju­nior Kuka on Sasha? Jouk­kueet o­vat val­mii­na ta­voit­te­le­maan mil­joo­naa o­man ryh­män­sä hy­väk­si. Hu­vi­la & Huus­si Sauna kallellaan. Jak­son per­het­tä ah­dis­taa sau­na­mök­ki, jo­ka on i­has­tut­ta­vas­ti jär­ven ran­nal­la, mut­ta uh­kaa­vas­ti kal­lel­laan.
09.30 Pal­lon ym­pä­ri Tshernobylin armoilla. A­sun­to­kau­pat sok­ko­na Koko kauden suurin työmaa. Eron jälkeen uuteen kotiin. Nel­jän täh­den tal­koot (x4)
10.00 Suo­men huu­to­kaup­pa­kei­sa­ri e­sit­tää: Mark­ku hoi­taa Leuanvetoa ja haitarihaaste. Mus­ke­li­mies Vert­ti Har­ju­nie­mi haas­taa Mar­kun ja Ti­mon voi­mai­luun. Jak­sa pa­rem­min Jan­ni Hus­si vie­rai­lee U­ni­kul­man-liik­kees­sä.
10.30 LI­VE: On­ne­nar­pa 10.30 Ran­ta­vah­dit (x3) Kalsareita ja kohtalonhetkiä. Kiireisten kahakka. Bondista polvi paranee.
11.00 Oz­zy (2016) Suo­mek­si pu­hu­tus­sa hu­pai­sas­sa a­ni­maa­tio­seik­kai­lus­sa Mar­ti­nin per­he on läh­dös­sä lo­ma­mat­kal­le Ja­pa­niin, ei­kä per­heen ra­kas koi­ra Oz­zy pää­se mu­kaan.
12 12.00 Tie­dä ja Voi­ta Kotimainen visailuohjelma. Ko­ti­mai­nen vi­sai­luoh­jel­ma. 12.00 Gor­don Ram­say: Kup­pi­lat kun­toon 24 tun­nis­sa Syvän etelän eväät. Gor­don ha­luaa pe­las­taa S­her­man?
12.50 Nel­jän täh­den tal­koot (x2) Nel­jän täh­den tal­koot (x2)
13.50 Hou­se Ru­les Aust­ra­lia Kyyhkyläisten kotikierros. Hikistä hommaa. Hou­se Ru­les Aust­ra­lia Kaikki keinot käyttöön. Hou­se Ru­les Aust­ra­lia Pettymyksen kyyneliä. Hou­se Ru­les Aust­ra­lia Kirpeitä kommentteja. Gor­don Ram­say: Kup­pi­lat kun­toon 24 tun­nis­sa Syvän etelän eväät. Gor­don ha­luaa pe­las­taa S­her­man?
14.00 A­sun­to­kau­pat sok­ko­na Eron jälkeen uuteen kotiin. Jer­tan vuo­si on ol­lut muu­tok­sia täyn­nä.
14.50 A­sun­to­kau­pat sok­ko­na Koko kauden suurin työmaa.
15 15.00 Hu­vi­la & Huus­si Sauna kallellaan. 15.00 Mor­sia­men i­sä (1991) Mes­ta­ri­koo­mik­ko S­te­ve Mar­tin e­sit­tää hul­vat­to­man me­nes­tys­ko­me­dian pääo­sas­sa k­rii­sin kes­kel­lä kie­ris­ke­le­vää i­sää, jo­ka ei malt­tai­si pääs­tää ty­tär­tään alt­ta­ril­le.
15.10 Pien­tä pi­laa (x4) 15.10 Pien­tä pi­laa
15.20 Ran­ta­vah­dit Kalsareita ja kohtalonhetkiä. Kiireisten kahakka. 15.20 Ran­ta­vah­dit Bondista polvi paranee. A­me­ri­kan ra­ja­var­ti­jat (x2) Härkää sarvista. Khatia ja käteistä.
15.50 A­me­ri­kan ra­ja­var­ti­jat (x4) Kalloja ja kokaiinia. Juhlahumua ja hankala asiakas. Synnytyskipuja. Eläkeläisten kalaretki. A­me­ri­kan ra­ja­var­ti­jat (x4) Kokaiinia Karibialta. Kosiomatkalla. Veitsiä ja nyrkkirautoja. Herkkuja ja hedelmiä. 15.50 Ker­ro, ker­ro ku­vas­tin (2012) Kun Lu­mi­kin il­keä äi­ti­puo­li kaap­paa val­ta­kun­nan oh­jat it­sel­leen, Lu­mik­ki vär­vää a­vuk­seen seit­se­män neu­vo­kas­ta jos­kin kärt­tyi­sää kää­piö­tä suis­taak­seen äi­ti­puo­len­sa val­las­ta.
16.20 On­ne­nar­pa
16.25 Pal­lon ym­pä­ri Finaali. Ku­ka lo­pul­ta voit­taa?
16.50 On­ne­nar­pa
16.55 Wa­na­ja Fes­ti­val: Tun­nel­mia vuo­del­ta 2018 Suo­mi­pop Fes­ti­vaa­li: Tun­nel­mia vuo­del­ta 2018 On­ne­nar­pa
17.00 Suo­men huu­to­kaup­pa­kei­sa­ri e­sit­tää: Mark­ku hoi­taa Leuanvetoa ja haitarihaaste. Mus­ke­li­mies Vert­ti Har­ju­nie­mi haas­taa Mar­kun ja Ti­mon voi­mai­luun. Gor­don Ram­say: Kup­pi­lat kun­toon 24 tun­nis­sa Syvän etelän eväät. Gor­don ha­luaa pe­las­taa S­her­man? Nel­jän täh­den tal­koot (x4)
17.10 Haus­kat ko­ti­vi­deot UUSI KAUSI! Tä­nään poh­dim­me on­ko ky­sees­sä #tans­si­vai­koh­taus, ta­paam­me Kar­das­his­ta­nin voi­mis­te­lu­jouk­kueen se­kä Nii­na Lah­ti­sen.
17.25 Ha­luat­ko mil­jo­nää­rik­si? Ju­nior Kuka on Sasha? Jouk­kueet o­vat val­mii­na ta­voit­te­le­maan mil­joo­naa o­man ryh­män­sä hy­väk­si.
18 18.00 Po­lii­sit 2019 Avaimet kaivossa. Lapsikaappaus ja rattijuoppoja. Hy­vät ja huo­not uu­ti­set Jalkaa kohti. Vie­raa­na lau­la­ja Art­tu Wis­ka­ri. G­ril­lit huu­rus­sa Reijo Mäki ja Turku. Uu­den kau­den jak­sot jat­ku­vat! 18.00 Sel­viy­ty­jät Suo­mi (x2) (2013) Jakso 5 Jakso 6 Mi­tä lap­se­si te­ki­si? Pahaa kakkua ja naudankieltä. Nar­raa­ko lap­si tyk­kää­vän­sä pa­has­ta c­hi­li­ka­kus­ta lei­pu­ria miel­lyt­tääk­seen?
18.25 Wa­na­ja Fes­ti­val: Tun­nel­mia vuo­del­ta 2018
18.30 T­he Voi­ce of Fin­land Taas lauletaan tuoleja ympäri! Red­ra­ma in­nos­tuu rä­pis­tä, To­ni oop­pe­ras­ta ja Ol­li yl­lät­tää kaik­ki muut va­lin­nal­laan.
19.00 Gor­don Ram­say: Kup­pi­lat kun­toon 24 tun­nis­sa Syvän etelän eväät. Gor­don ha­luaa pe­las­taa S­her­man?s-ni­mi­sen ra­vin­to­lan Mis­sis­si­pin G­reen­vil­les­sä, sil­lä au­tioi­tu­nut pik­ku­kau­pun­ki kai­paa e­lä­vöit­tä­mis­tä ja yh­tei­söl­li­syyt­tä. Remp­pa vai muut­to Van­cou­ver Unelmia maasta. An­gie ja S­hawn lap­si­neen o­vat a­su­neet sa­mas­sa ta­los­sa jo vuo­sia, mut­ta las­ten kas­vet­tua tei­neik­si per­he kai­paa li­sää ti­laa. Ha­luat­ko mil­jo­nää­rik­si? Ju­nior Kuka on Sasha? Jouk­kueet o­vat val­mii­na ta­voit­te­le­maan mil­joo­naa o­man ryh­män­sä hy­väk­si. T­he Voi­ce of Fin­land Seit­se­män uut­ta lau­la­ja­ko­ke­las­ta nou­see Ää­ni rat­kai­see -la­val­le. Vai­kei­den pää­tös­ten e­des­sä o­vat niin kil­pai­li­jat kuin val­men­ta­jat­kin. 19.00 Up - koh­ti kor­keuk­sia (2009) Par­haan a­ni­maa­tioe­lo­ku­van Os­ca­ril­la pal­kit­tu ta­ri­na 78-vuo­tiaas­ta Carl F­red­rick­se­nis­ta, jo­ka läh­tee van­hoil­la päi­vil­lään seik­kai­lul­le, jos­ta hä­nen e­des­men­nyt vai­mon­sa haa­vei­li. Pian Carl ta­loi­neen nou­see il­ma­pal­lo­jen a­vul­la tai­vaal­le ja a­loit­taa mat­kan­sa koh­ti tut­ki­mat­to­mia maail­man­kolk­kia.
20.00 Hu­vi­la & Huus­si Sauna kallellaan. Jak­son per­het­tä ah­dis­taa sau­na­mök­ki, jo­ka on i­has­tut­ta­vas­ti jär­ven ran­nal­la, mut­ta uh­kaa­vas­ti kal­lel­laan. Ka­don­neen jäl­jil­lä LAT­VIA, K­ris­ti­na - Hä­mä­riä muis­ti­ku­via. Kol­me­kymp­pi­sen, vi­ro­lai­sen K­ris­ti­nan lat­via­lai­nen i­sä on ai­koi­naan jät­tä­nyt rii­tai­san e­ron jäl­keen vi­ro­lai­sen per­heen­sä. A­sun­to­kau­pat sok­ko­na En­sin t­ref­fit alt­ta­ril­la, sit­ten a­sun­to sok­ko­na! Ant­ti ja Sa­ri ta­pa­si­vat En­sit­ref­fit alt­ta­ril­la -oh­jel­mas­sa ja me­ni­vät nai­mi­siin nä­ke­mät­tä toi­siaan e­tu­kä­teen. Suo­men huu­to­kaup­pa­kei­sa­ri Ep­san­jas­sa Luksusjahti ja kiinakauppa. A­ki ja He­li pää­se­vät tin­kaa­maan merk­ki­tuot­teis­ta me­rel­le. Haus­kat ko­ti­vi­deot UUSI KAUSI! Tä­nään poh­dim­me on­ko ky­sees­sä #tans­si­vai­koh­taus, ta­paam­me Kar­das­his­ta­nin voi­mis­te­lu­jouk­kueen se­kä Nii­na Lah­ti­sen.
20.55 Ke­no ja Synt­tä­rit
21 21.00 Be­ver­ly Hills kyt­tä (1984) Vauh­di­kas toi­min­ta­ko­me­dia käyn­nis­tää kol­mio­sai­sen Be­ver­ly Hills kyt­tä -e­lo­ku­vien sar­jan. Toi­min­nan kes­ki­pis­tee­nä on o­mia pol­ku­jaan kul­ke­va det­roi­ti­lais­po­lii­si A­xel Fo­ley (Ed­die Murp­hy), jo­ka saa­puu Los An­ge­le­siin jäl­jit­tä­mään van­han ys­tä­vän­sä mur­haa­jia. Be­ver­ly Hills kyt­tä II (1987) Hul­va­ton toi­min­ta­ko­me­dia kul­jet­taa le­gen­dak­si ko­hon­neen A­xel Fo­leyn (Ed­die Murp­hy) ta­kai­sin ko­ti­kau­pun­kiin­sa Det­roi­tiin. Mo­ni­tai­tu­rin a­pua tar­vi­taan kui­ten­kin pian myös Be­ver­ly Hill­sis­sä, jos­sa hä­nen van­hat po­lii­si­kol­le­gan­sa o­vat vaa­ras­sa. To­ny S­cot­tin (mm. Be­ver­ly Hills kyt­tä III (1994) Vauh­dik­kaan toi­min­ta­ko­me­diae­lo­ku­vien sar­jan pää­tö­so­san on oh­jan­nut B­lues B­rot­hers -le­gen­da John Lan­dis. A­xel Fo­leyn (Ed­die Murp­hy) e­si­mies saa kuu­lan kal­loon­sa, ja jäl­jet joh­ta­vat no­pea­liik­kei­sen san­ka­ri­po­lii­sin Ka­li­for­nian Won­der­world-hu­vi­puis­toon. Pi­ra­tes of t­he Ca­rib­bean: Mus­tan hel­men ki­rous (2003) Kas­saen­nä­tyk­siä rik­ko­nut suu­ri seik­kai­lu, jon­ka tuo­tan­nos­ta on vas­tan­nut ny­ky-Hol­ly­woo­din me­nes­ty­nein tuot­ta­ja Jer­ry B­ruck­hei­mer (mm. Con Air, Kan­sal­li­saar­re, Ku­nin­gas Art­hur). John­ny Depp e­sit­tää vas­tus­ta­ma­ton­ta kon­ka­ri­me­ri­ros­voa Jack S­par­row'ta, jo­ka ha­luaa teh­dä ti­lit sel­vik­si pe­lä­tyn ryö­vä­ri Bar­bos­san (Geoff­rey Rush) kans­sa. Pi­ra­tes of Ca­rib­bean: Kuol­leen mie­hen kirs­tu (2006) Kap­tee­ni Jack S­par­row (John­ny Depp) te­kee hui­man pa­luun vauh­dik­kaas­sa toi­min­ta­seik­kai­lus­sa, jon­ka vi­suaa­li­set te­hos­teet pal­kit­tiin Os­ca­ril­la. Neu­vok­kaan Will Tur­ne­rin (Or­lan­do B­loom) ja val­loit­ta­van E­li­za­beth S­wan­nin (Kei­ra K­night­ley) on sän­nät­tä­vä S­par­row'n pe­rään, kun mies y­rit­tää es­tää i­kui­sen ki­rouk­sen hank­ki­mal­la kä­siin­sä Kuol­leen mie­hen kirs­tun. Pi­ra­tes of t­he Ca­rib­bean: Maail­man lai­dal­la (2007) Hui­man seik­kai­lue­lo­ku­va­sar­jan kol­mas o­sa käyn­nis­tyy, kun kap­tee­ni Jack S­par­row (John­ny Depp) on va­pau­tet­ta­va Len­tä­vän hol­lan­ti­lai­sen kap­tee­nin Da­vy Jo­ne­sin (Bill Nig­hy) kyn­sis­tä. Hui­kea mat­ka kul­jet­taa san­ka­rit maail­man lai­dal­le, jos­sa jo­kai­sen heis­tä on va­lit­ta­va lo­pul­li­ses­ti puo­len­sa. John­ny Depp pal­kit­tiin roo­li­suo­ri­tuk­ses­taan MTV Mo­vie A­war­dil­la, min­kä li­säk­si e­lo­ku­va sai Yh­dys­val­lois­sa vuo­den par­haan e­lo­ku­van Peop­le's C­hoi­ce A­ward -pal­kin­non. Pi­ra­tes of t­he Ca­rib­bean: Vie­rail­la ve­sil­lä (2011) McNally, Sam Claflin.
23.10 Suo­mi­pop Fes­ti­vaa­li: Tun­nel­mia vuo­del­ta 2018
23.15 Wa­na­ja Fes­ti­val: Tun­nel­mia vuo­del­ta 2018 Suo­men huu­to­kaup­pa­kei­sa­ri Ep­san­jas­sa Tervemenoa ja -tuloa, Markku! Wa­na­ja Fes­ti­val: Tun­nel­mia vuo­del­ta 2018
23.20 Suo­men huu­to­kaup­pa­kei­sa­ri Ep­san­jas­sa Kierros koiratarhalla. 23.20 Suo­men huu­to­kaup­pa­kei­sa­ri Ep­san­jas­sa Saunoja ja sählinkiä.
23.50 Ar­man ja Suo­men ri­kos­mys­tee­rit Ihmisryöstön anatomia. 23.50 Dal­las Buyers C­lub (2013) Matt­hew Mc­Co­nag­hey e­sit­tää to­si­ta­pah­tu­miin pe­rus­tu­vas­sa d­raa­mas­sa rai­lak­kaas­ti e­lä­vää säh­kö­mies­tä ja här­kä­ro­deo­har­ras­ta­jaa Ron Wood­roo­fia, jo­ka saa HIV-diag­noo­sin.
0
00.05 Hack­saw Rid­ge - a­see­ton so­ti­las (2016)
00.15 Hol­mes NYC Varjojen mailla Var­jo­jen mail­la. Hol­mes NYC Mysteerilihaa. S­tand Up! - S­PE­SIAA­LI: I­la­ri Jo­hans­son
00.30 La­ra C­roft Tomb Rai­der: E­lä­män läh­de tuhoisat suunnitelmat. Ai­sa­pa­rik­seen C­roft kiin­nit­tää en­ti­sen ra­kas­tet­tun­sa, tai­ta­van mut­ta e­pä­luo­tet­ta­van palk­ka­so­tu­rin Ter­ry S­he­ri­da­nin (Ge­rard But­ler).
00.55 Suo­men huu­to­kaup­pa­kei­sa­ri Ep­san­jas­sa Luksusjahti ja kiinakauppa.
01.10 Pien­tä pi­laa
01.15 Suo­men huu­to­kaup­pa­kei­sa­ri Ep­san­jas­sa Kierros koiratarhalla. Tervemenoa ja -tuloa, Markku! Saunoja ja sählinkiä.
01.55 Po­lii­sit 2019 (x2) Avaimet kaivossa. Lapsikaappaus ja rattijuoppoja.
02.15 Vir­ta Gor­don Ram­say: Kup­pi­lat kun­toon 24 tun­nis­sa 02.15 Myy­tin­rä­jäyt­tä­jät
02.50 Myy­tin­rä­jäyt­tä­jät Hol­mes NYC (x2)
3
03.15 Rik­kai­den pant­ti­lai­naa­mo 03.15 Kyl­mä­ve­ri­ses­ti si­nun
03.50 Yl­peäs­ti e­ri­lai­set Kyl­mä­ve­ri­ses­ti si­nun
04.20 Ast­ral-TV (x6) 04.20 Ast­ral-TV (x2)
04.55 Ast­ral-TV (x6)