Ohjelmakartta.fi
Huom! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 24.6. ti 25.6. ke 26.6. to 27.6. pe 28.6. la 29.6. su 30.6.
6

06.00 Dis­neyn e­si­kou­lu: Lei­jo­na­kaar­ti

Myy­rä ja Pan­da (x2)

06.25 Rus­ty Ri­vets

06.50 Litt­lest Pet S­hop: Mei­dän o­ma maail­ma

Dis­ney e­sit­tää: Duck­Ta­les

07.05 Dis­ney e­sit­tää: Kak­sin kar­ku­teil­lä: TV-sar­ja

Dis­ney e­sit­tää: A­va­lo­rin E­le­na

Dis­ney e­sit­tää: A­va­lo­rin E­le­na

07.25 LE­GO S­tar Wars

07.40 LE­GO S­tar Wars

07.50 Dis­neyn e­si­kou­lu: Vam­py­ri­na

LE­GO Nin­ja­go: Mas­ters of S­pin­jit­zu

08.00 Tei­ni-i­käis­ten mu­tant­ti­nin­ja­kil­pi­kon­nien nou­su

Tei­ni-i­käis­ten mu­tant­ti­nin­ja­kil­pi­kon­nien nou­su

08.10 Dis­neyn e­si­kou­lu: Mik­ki ja ral­li­ryh­mä

My Litt­le Po­ny: Ys­tä­vyy­den tai­kaa

Hei­nä­hat­tu ja Vilt­ti­tos­su

08.25 LE­GO Ci­ty (x2)

08.30 LE­GO S­tar Wars: T­he F­ree­ma­ker Ad­ven­tu­res

08.35 Dis­ney e­sit­tää: A­va­lo­rin E­le­na

LE­GO S­tar Wars: T­he F­ree­ma­ker Ad­ven­tu­res

08.55 Litt­lest Pet S­hop: Mei­dän o­ma maail­ma -ly­hä­ri

9

09.00 Pal­lon ym­pä­ri

Selfie hain kanssa.

A­sun­to­kau­pat sok­ko­na

Lisää tilaa teineille. Nuoren miehen hurjat toiveet.

Nel­jän täh­den tal­koot (x4)

Ha­luat­ko mil­jo­nää­rik­si? Ju­nior

Taide-ekspertit ja pelkojen tuntijat.

Huus­si

Pienen pihan tilaratkaisu. Ku­kan ja Ka­rin hank­ki­man mum­mon­mö­kin pi­ha­pii­riin kai­va­taan ti­la­rat­kai­su­jen jär­keis­tä­mis­tä.

10.00 Toi­sen­lai­set tei­niäi­dit S­pe­cial

Suo­men huu­to­kaup­pa­kei­sa­ri e­sit­tää: Mark­ku hoi­taa

Pohjanmaan seriffi ja kampaaja.

Jak­sa pa­rem­min

10.30 On­ne­nar­pa

10.30 Ran­ta­vah­dit

Tulikaste.

11.00 Vii­dak­ko­jen­gi

(Delhi Safari 2012). Roh­kea leo­par­din pen­tu, leo­par­die­mo, a­pi­na, kar­hu ja pa­pu­kai­ja läh­te­vät mat­kal­le koh­ti kau­kais­ta Del­hiä pe­las­taak­seen ko­ti­met­sän­sä, jon­ka ih­mi­nen uh­kaa tu­ho­ta.

s Sec­ret Fas­hion S­how 2018

Vic­to­ria's Sec­ret Fas­hion S­how 2018. Vic­to­ria's Sec­re­tin vuo­den 2018 muo­ti­näy­tök­ses­sä New Yor­kis­sa la­val­la näh­dään vii­meis­tä ker­taa i­ko­ni­nen Ad­ria­na Li­ma.
12

12.00 Tie­dä ja Voi­ta

Kotimainen visailuohjelma. Ko­ti­mai­nen vi­sai­luoh­jel­ma. (115')

12.00 Gor­don Ram­say: Kup­pi­lat kun­toon 24 tun­nis­sa

Surusta sekaisin.

13.00 Nel­jän täh­den tal­koot (x4)

13.55 Hou­se Ru­les Aust­ra­lia

Palkkiopotti pelissä. Ratkaiseva huutokauppa.

Hou­se Ru­les Aust­ra­lia

Poikamieskämpästä lemmenpesäksi. Katseenvangitsija.

Hou­se Ru­les Aust­ra­lia

Kirpaiseva kritiikki.

Gor­don Ram­say: Kup­pi­lat kun­toon 24 tun­nis­sa

Surusta sekaisin. Gor­don y­rit­tää pe­las­taa Los An­ge­le­sis­sa si­jait­se­van B­rowns­to­ne Bist­ron, jo­ka tar­joi­lee ka­ri­bia­lais­ta ruo­kaa.

A­sun­to­kau­pat sok­ko­na

Nuoren miehen hurjat toiveet. Kak­si­kymp­pi­nen Mii­ka on it­se­näis­ty­mäs­sä ja muut­ta­mas­sa pois lap­suu­den­ko­dis­taan.
15

15.00 Te­ho­ne­liöt haus­sa

Seikkailijan poikamiesboksi.

S­pa­ce Dogs 2

(Space Dogs 2 2014). Suo­mek­si pu­hu­tus­sa seik­kai­lua­ni­maa­tios­sa ast­ro­naut­ti­koi­rat Bel­ka ja St­rel­ka ys­tä­vi­neen sin­gah­ta­vat kauas a­va­ruu­teen.

15.10 Pien­tä pi­laa

15.20 Ran­ta­vah­dit

Tulikaste. Myrskyvaroitus. Vilinää, vilskettä. Timanttista toimintaa.

T­he Wall Suo­mi

Ikuista ystävyyttä seinän edessä.

15.30 A­sun­to­kau­pat sok­ko­na

Lisää tilaa teineille. Ro­va­nie­mel­tä ko­toi­sin o­le­va Sa­ri on a­su­nut 16 vuot­ta Hel­sin­gin K­ruu­nun­haas­sa.

15.50 Vie­rais­sa

Lopullista kirjeenvaihtoa. Päätös.

Huus­si

Pienen pihan tilaratkaisu.

T­he Wall Suo­mi

Isä, tytär ja haave talosta.

16.25 Toi­sen­lai­set tei­niäi­dit S­pe­cial

KOOSTE:.

Ju­ha Ta­pio - Pie­niä tai­ko­ja s­tu­dio­li­ve

16.35 Pien­tä pi­laa

16.45 Suo­mi­pop Fes­ti­vaa­li: Tun­nel­mia vuo­del­ta 2018

Tam­mer­fest: Tun­nel­mia vuo­del­ta 2018

16.45 Haus­kat ko­ti­vi­deot

UUSI KAUSI! Viit­to­ma­kie­li­nen s­pe­siaa­lim­me on taas tääl­lä - vie­raa­naan lois­ta­va Sil­va Belg­hi­ti ja viit­to­mien Su­per­tai­ta­ja Sir­pa Pel­ko­nen!

16.55 On­ne­nar­pa

17.00 Suo­men huu­to­kaup­pa­kei­sa­ri e­sit­tää: Mark­ku hoi­taa

Pohjanmaan seriffi ja kampaaja. Lau­la­ja I­ri­nan kum­mi­koh­tees­sa Mark­kua ja Ti­moa vas­tas­sa on lap­sia, e­läi­miä ja e­tei­sen kaaos.

Gor­don Ram­say: Kup­pi­lat kun­toon 24 tun­nis­sa

Surusta sekaisin. Gor­don y­rit­tää pe­las­taa Los An­ge­le­sis­sa si­jait­se­van B­rowns­to­ne Bist­ron, jo­ka tar­joi­lee ka­ri­bia­lais­ta ruo­kaa.

Nel­jän täh­den tal­koot (x4)

Pal­lon ym­pä­ri

Tshernobylin armoilla. Mik­ko jou­tuu pa­ra­tii­sis­ta suo­raan sä­tei­lya­lueel­le Ts­her­no­by­liin.

17.30 Jus­tus ja ur­heat ri­ta­rit

(Jus­tin and t­he K­nights of Va­lour 2013). Seik­kai­lul­li­nen suo­mek­si pu­hut­tu a­ni­maa­tioe­lo­ku­va ker­too Jus­tuk­ses­ta, jo­ka u­nel­moi ryh­ty­vän­sä ri­ta­rik­si i­soi­sän­sä ta­paan, mut­ta i­sä ha­luaa po­jas­taan la­ki­mie­hen. Jus­tus ei an­na pe­rik­si, vaan päät­tää seu­ra­ta u­nel­maan­sa.

17.45 Mi­tä lap­se­si te­ki­si?

Taikuutta ja klimppisoppaa. Jak­saa­ko lap­si o­dot­taa, vai ko­kei­lee­ko teh­dä sa­laa tai­ka­tem­pun? En­tä suos­tuu­ko hän mais­ta­maan mum­mon te­ke­mää k­limp­pi­sop­paa?
18

18.00 Po­lii­sit 2019

Käsiaseita ja kalakukkoa. Kadonnut lapsi.

Hy­vät ja huo­not uu­ti­set

Pastaa tuulettimeen. Mint­tu Mus­ta­kal­lio on uu­den kau­den en­sim­mäi­se­nä vie­raa­na.

G­ril­lit huu­rus­sa

Samae Koskinen ja Riihimäki. G­ril­lit huu­rus­sa on jäl­leen eet­te­ris­sä en­nen­nä­ke­mät­tö­min jak­soin!

Ha­luat­ko mil­jo­nää­rik­si? Ju­nior

Taide-ekspertit ja pelkojen tuntijat.

18.45 Mons­te­rit-y­lio­pis­to

(Monsters University 2013). Ma­sin ja Ta­ren o­pis­ke­lua­jois­ta ker­to­va a­ni­maa­tioe­lo­ku­va pal­jas­taa, mi­ten e­ri­pu­rai­sen ja e­pä­suh­tai­sen pa­ri­val­ja­kon hul­vat­to­mat toi­lai­lut hit­sa­si­vat hei­dät hi­taas­ti mut­ta vää­jää­mät­tö­mäs­ti yh­teen.

19.00 Gor­don Ram­say: Kup­pi­lat kun­toon 24 tun­nis­sa

Surusta sekaisin. Gor­don y­rit­tää pe­las­taa Los An­ge­le­sis­sa si­jait­se­van B­rowns­to­ne Bist­ron, jo­ka tar­joi­lee ka­ri­bia­lais­ta ruo­kaa.

T­he Wall Suo­mi

Isä, tytär ja haave talosta. Pek­ka tu­lee tyt­tä­ren­sä kans­sa koh­taa­maan sei­nän. E­ri­ka Nyst­röm on beach vol­ley -täh­ti, mut­ta nyt ei hy­vä pomp­pu rii­tä.

Ha­luat­ko mil­jo­nää­rik­si? Ju­nior

Taide-ekspertit ja pelkojen tuntijat. Tä­nään näh­dään i­so­ja tuu­le­tuk­sia, kun kil­pai­li­jat ta­voit­te­le­vat mil­joo­naa Jaa­jo Lin­non­maan i­sän­nöi­mä­nä!

T­he Wall Suo­mi

Ikuista ystävyyttä seinän edessä. Huip­pu­jal­ka­pal­loi­li­ja Dio­go To­mas ja hä­nen bes­tik­sen­sä Au­kus­ti o­vat päät­tä­neet kaa­taa sei­nän ja jär­jes­tää vuo­si­sa­dan bi­leet.

T­he Voi­ce of Fin­land

Kau­si 8. Jak­so 6/24. Ää­ni rat­kai­see 6. Täh­ti­val­men­ta­jien tais­te­lu par­hais­ta lau­la­jis­ta käy y­hä kii­vaam­pa­na!

19.30 Sel­viy­ty­jät Suo­mi

(2013) Käärmeitä paratiisissa. Lei­ris­sä koe­taan kau­hun het­kiä, kun yk­si kil­pai­li­jois­ta jou­tuu yöl­li­sen hyök­käyk­sen koh­teek­si. Kil­pai­lun yh­tey­des­sä hei­mot se­koit­tu­vat ja liit­to­lai­set jou­tu­vat e­roon toi­sis­taan. Uu­si ti­lan­ne vaa­tii so­peu­tu­mis­ky­kyä se­kä no­peaa rea­goin­tia.

20.00 Huus­si

Pienen pihan tilaratkaisu. Ku­kan ja Ka­rin hank­ki­man mum­mon­mö­kin pi­ha­pii­riin kai­va­taan ti­la­rat­kai­su­jen jär­keis­tä­mis­tä.

Ka­don­neen jäl­jil­lä

Kau­si 3. Jak­so 3/8. RUOT­SI, Kir­si - Ruot­sia ris­tiin ras­tiin. Kir­sin i­sä on tiet­tä­väs­ti muut­ta­nut Ruot­siin Kir­sin ol­les­sa vas­ta vau­va.

A­sun­to­kau­pat sok­ko­na

Voiko edes remontti pelastaa? . Mai­ja ja Te­ro o­vat ra­van­neet lu­kui­sis­sa a­sun­to­näy­töis­sä, mut­ta se oi­kea ei tärp­pää.

T­he Voi­ce of Fin­land

Kau­si 8. Jak­so 5/24. Ää­ni rat­kai­see 5. Lau­lu­vir­tuoo­si hä­kel­lyt­tää val­men­ta­jat, ei­kä ke­hu­ja sääs­tel­lä: “lau­lat kuin soit­tai­sit ki­ta­raa!

Haus­kat ko­ti­vi­deot

UUSI KAUSI! Viit­to­ma­kie­li­nen s­pe­siaa­lim­me on taas tääl­lä - vie­raa­naan lois­ta­va Sil­va Belg­hi­ti ja viit­to­mien Su­per­tai­ta­ja Sir­pa Pel­ko­nen!

20.55 Ke­no ja Synt­tä­rit

21

21.00 Ka­don­neen aar­teen met­säs­tä­jät

(Raiders of the Lost Ark/USA 1981). Le­gen­daa­ri­nen In­dia­na Jo­nes -seik­kai­lu­jen sar­ja käyn­nis­tyy suu­re­lo­ku­val­la, jo­ka huo­mioi­tiin kah­dek­sal­la Os­car-eh­dok­kuu­del­la ja pal­kit­tiin nel­jäl­lä Os­ca­ril­la. Hui­ma ta­ri­na kul­jet­taa seik­kai­li­ja-ar­keo­lo­gi In­dia­na Jo­ne­sia (Har­ri­son Ford) ym­pä­ri maail­man toi­nen tois­taan yl­lä­tyk­sel­li­sem­piin haas­tei­siin tut­ki­mus­mat­kal­la, jon­ka pää­mää­rä­nä on myyt­ti­sen lii­to­nar­kin löy­tä­mi­nen.

In­dia­na Jo­nes ja tuo­mion temp­pe­li

(In­dia­na Jo­nes and t­he Temp­le of Doom/U­SA 1984). Le­ge­daa­ri­sen seik­kai­lue­lo­ku­vien sar­jan toi­nen o­sa pal­kit­tiin Os­ca­ril­la u­peis­ta e­ri­kois­te­hos­teis­taan. Täl­lä ker­taa hui­ma­päi­nen tut­ki­mus­ret­ki kul­jet­taa In­dia­na Jo­ne­sin (Har­ri­son Ford) Aa­siaan. Pääo­sis­sa: Har­ri­son Ford, Ka­te Caps­haw, Ke Huy Quan, Am­rish Pu­ri, Dan Ayk­royd.

In­dia­na Jo­nes ja vii­mei­nen ris­ti­ret­ki

(In­dia­na Jo­nes and t­he Last C­ru­sa­de/U­SA 1989). Le­gen­daa­ri­sen In­dia­na Jo­nes -e­lo­ku­va­sar­jan Os­car-pal­kit­tu kol­mas o­sa e­sit­te­lee kat­so­jil­le seik­kai­li­ja-ar­keo­lo­gin i­sän, jo­ta e­sit­tää Sean Con­ne­ry. In­dia­na Jo­nes ryh­tyy tut­ki­maan i­sän­sä sa­la­pe­räis­tä ka­toa­mis­ta, jo­ka on ta­pah­tu­nut tä­män jäl­jit­täes­sä myyt­tis­tä G­raa­lin mal­jaa.

In­dia­na Jo­nes ja k­ris­tal­li­kal­lon val­ta­kun­ta

(In­dia­na Jo­nes and t­he King­dom of t­he C­rys­tal S­kull/U­SA 2008). In­dia­na Jo­nes -sar­ja hui­pen­tuu vauh­dik­kaa­seen seik­kai­luun, jo­ka pa­kot­taa ar­keo­lo­gi­san­ka­rin kas­vok­kain vii­da­kon vaa­ro­jen, y­li­maal­lis­ten voi­mien ja kyl­mä­ve­ri­sen I­ri­na S­pal­kon (Ca­te B­lanc­hett) joh­ta­mien neu­vos­to­liit­to­lais­ten a­gent­tien kans­sa.

T­he Ha­te­ful Eight

(The Hateful Eight 2015). Quen­tin Ta­ran­ti­non tii­vis­tun­nel­mai­ses­sa län­ne­ne­lo­ku­vas­sa palk­kion­met­säs­tä­jät Mar­quis War­ren (Sa­muel L. Jack­son) ja John Ruth (Kurt Rus­sell) o­vat kul­jet­ta­mas­sa van­kia (Os­car-eh­do­kas Jen­ni­fer Ja­son Leigh) Wyo­min­gin Red Roc­kiin hir­tet­tä­väk­si, kun lu­mi­myrs­ky pa­kot­taa hei­dät yö­py­mään Min­nien puo­dis­sa, jo­hon on ko­koon­tu­nut se­ka­lai­nen jouk­ko e­päi­lyt­tä­vil­tä vai­kut­ta­via mie­hiä. Län­ne­ne­lo­ku­vien sä­vel­tä­jä­maest­ro En­nio Mor­ri­co­ne voit­ti e­lo­ku­van mu­sii­kis­ta an­sai­tus­ti Os­ca­rin.

T­he Lo­ne Ran­ger

(Lone Ranger, The 2013). Le­gen­daa­ri­nen Yk­si­näi­nen rat­sas­ta­ja a­lias John Reid jah­taa toi­min­ta­seik­kai­lus­sa pa­ha­mai­neis­ta lain­suo­ja­ton­ta. Kun in­tiaa­ni­so­tu­ri Ton­to pe­las­taa Rei­din hen­gen, kak­sik­ko ryh­tyy yh­des­sä pa­laut­ta­maan jär­jes­tys­tä vil­liin län­teen. Pääo­sis­sa: John­ny Depp, Ar­mie Ham­mer, Wil­liam Ficht­ner, Tom Wil­kin­son, Ruth Wil­son. Oh­jaus: Go­re Ver­bins­ki. (143')

Hack­saw Rid­ge - a­see­ton so­ti­las

(Hacksaw Ridge 2016). Mel Gib­so­nin oh­jaa­mas­sa to­si­ta­pah­tu­miin pe­rus­tu­vas­sa so­tae­lo­ku­vas­sa a­seis­ta­kiel­täy­ty­jä Des­mond Doss vär­väy­tyy ar­mei­jaan lää­kin­tä­mie­hek­si ja pää­tyy kes­kel­le toi­sen maail­man­so­dan raa­kaa näyt­tä­möä. Pääo­sis­sa: And­rew Gar­field, Vin­ce Vaughn, Sam Wort­hingt­hon, Te­re­sa Pal­mer, Hu­go Wea­ving, Rac­hel G­rif­fiths. Oh­jaus: Mel Gib­son. (133')

23.25 Suo­men huu­to­kaup­pa­kei­sa­ri Ep­san­jas­sa

Keisarillinen kielikylpy. Oli synkkä ja myrskyinen.

23.25 Suo­men huu­to­kaup­pa­kei­sa­ri Ep­san­jas­sa

Markku, olet myyty! .

23.40 Suo­men huu­to­kaup­pa­kei­sa­ri Ep­san­jas­sa

Chef Sir Markku.

23.40 Af­ter­math

(Aftermath 2017). Ar­nold Sch­war­ze­neg­ge­rin täh­dit­tä­mäs­sä to­si­ta­pah­tu­mien in­noit­ta­mas­sa e­lo­ku­vas­sa ra­ken­nus­mies Ro­man Mel­nyk me­net­tää lä­hei­sen­sä len­to-on­net­to­muu­des­sa.
0

00.00 s T­hir­teen

(Ocean's Thirteen 2007). S­te­ven So­der­berg­hin su­per­täh­dil­lä ryy­di­tet­ty ri­kos­ko­me­diat­ri­lo­gia hui­pen­tuu, kun Dan­ny O­cean (Geor­ge C­loo­ney) ko­koaa po­ru­kan kos­taak­seen häi­käi­le­mät­tö­mäl­le ka­si­no­pam­pul­le (Al Pa­ci­no), jo­ka on ve­dät­tä­nyt Reu­be­nia (El­liott Gould) lii­kea­siois­sa.

00.25 Hol­mes NYC

Saalistajan saalistaja. Tappava annos.

00.25 Ar­man ja Suo­men ri­kos­mys­tee­rit

Punavuoren kaksoissurma.

Un­loc­ked

(Unlocked 2017).

00.40 S­tand Up! - S­PE­SIAA­LI: Nau­ru­par­tio

01.25 Suo­men huu­to­kaup­pa­kei­sa­ri Ep­san­jas­sa

Keisarillinen kielikylpy. Oli synkkä ja myrskyinen.

01.25 Suo­men huu­to­kaup­pa­kei­sa­ri Ep­san­jas­sa

Markku, olet myyty! .

01.40 Suo­men huu­to­kaup­pa­kei­sa­ri Ep­san­jas­sa

Chef Sir Markku.

01.40 Myy­tin­rä­jäyt­tä­jät

Asetyleeniraketti. Uu­ti­sen mu­kaan nuo­tioon hei­tet­ty a­se­ty­lee­ni­säi­liö o­li­si len­tä­nyt kuin ra­ket­ti.

02.25 Vir­ta

02.25 S­tand Up! - S­PE­SIAA­LI: Nau­ru­par­tio

Kyl­mä­ve­ri­ses­ti si­nun

Hol­mes NYC (x2)

02.40 Gor­don Ram­say: Kup­pi­lat kun­toon 24 tun­nis­sa

02.40 Kyl­mä­ve­ri­ses­ti si­nun

3

03.25 Rik­kai­den pant­ti­lai­naa­mo

03.25 Yl­peäs­ti e­ri­lai­set

Myy­tin­rä­jäyt­tä­jät

03.40 Rik­kai­den pant­ti­lai­naa­mo

03.40 Po­lii­sit 2019

04.30 Ast­ral-TV (x4)

04.30 Ast­ral-TV (x6)

04.45 Ast­ral-TV (x2)

04.45 Ast­ral-TV (x2)