Ohjelmakartta.fi
Varoitus! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 7.5. ti 8.5. ke 9.5. to 10.5. pe 11.5. la 12.5. su 13.5.
6

06.00 Dis­neyn e­si­kou­lu: Lei­jo­na­kaar­ti

06.25 Dis­neyn e­si­kou­lu: Mik­ki ja ral­li­ryhm

Rus­ty Ri­vets

06.50 Ri­ta­rip­rin­ses­sa Nel­la

My Litt­le Po­ny: Ys­tä­vyy­den tai­kaa

07.10 Litt­lest Pet S­hop: Mei­dän o­ma maail­ma

Litt­lest Pet S­hop: Mei­dän o­ma maailm

Dis­ney e­sit­tää: Kak­sin kar­ku­teil­lä:

Dis­ney e­sit­tää: Kak­sin kar­ku­teil­lä: TV-sar­ja

07.25 My Litt­le Po­ny: Ys­tä­vyy­den tai­kaa

07.40 Dis­neyn e­si­kou­lu: Mik­ki ja ral­li­ryhm

Dis­ney e­sit­tää: Duck­Ta­les

Dis­neyn e­si­kou­lu: Vam­py­ri­na

LE­GO S­tar Wars: T­he F­ree­ma­ker Ad­ven­tu­res

08.00 Dis­ney e­sit­tää: Duck­Ta­les

08.00 Dis­ney e­sit­tää: Duck­Ta­les

Ankan kartanon mysteeri!

Dis­ney e­sit­tää: Duck­Ta­les

08.10 LE­GO Nin­ja­go: Mas­ters of S­pin­jit­zu

08.25 LE­GO Ci­ty (x2)

Hei­nä­hat­tu ja Vilt­ti­tos­su

08.35 Dis­ney e­sit­tää: Kak­sin kar­ku­teil­lä:

Hei­nä­hat­tu ja Vilt­ti­tos­su

08.50 HS Las­ten uu­ti­set

9

09.00 Et sä tie­dä ku­ka mä oon?

Jannika B:n säkenöivä äly! Jarkko Tamminen. Jaana Pelkosen salainen tatuointi. Jani Toivola.

Nel­jän täh­den tal­koot (x4)

Sel­viy­ty­jät Suo­mi

Jakso 14 Ri­paus luk­sus­ta. Lop­pu lä­hes­tyy ja o­ma e­tu a­jaa ys­tä­vyy­den e­del­le. Kil­pai­li­jat ot­ta­vat mit­taa toi­sis­taan me­ren yl­lä ja voit­ta­ja pää­see naut­ti­maan y­lel­li­sis­tä puit­teis­ta.

Mi­tä lap­se­si te­ki­si?

Ankkalammen huijaukset ja heinäsirkat. Hui­jaa­ko lap­si on­gin­ta­ki­sas­sa, en­tä ren­kaan­hei­tos­sa?

10.00 Nel­jät häät Ka­na­das­sa

Armenialainen morsian.

Hu­vi­la & Huus­si

Hirsimökin muodonmuutos.

Mi­tä lap­se­si te­ki­si?

Ankkalammen huijaukset ja heinäsirkat.

A­sun­to­kau­pat sok­ko­na

Nuoren miehen hurjat toiveet.

10.00 Jak­sa pa­rem­min

Jan­ni Hus­si vie­rai­lee U­ni­kul­man-liik­kees­sä.

10.30 Hu­vi­la & Huus­si

Hirsimökin muodonmuutos. Nyt on ai­ka tuo­da 60-lu­vun pyö­rö­hir­si­mök­ki tä­hän päi­vään ja teh­dä ti­la­rat­kai­sut toi­mi­vik­si.

A­sun­to­kau­pat sok­ko­na

Nuoren miehen hurjat toiveet. Kak­si­kymp­pi­nen Mii­ka on it­se­näis­ty­mäs­sä ja muut­ta­mas­sa pois lap­suu­den­ko­dis­taan.

11.00 On­ne­nar­pa

11.30 S­park

(2016) S­park on toi­min­nan­täy­tei­nen a­va­ruu­sa­ni­maa­tio täyn­nä jän­ni­tys­tä ja haus­kuut­ta suu­rel­la sy­dä­mel­lä. S­park-a­pi­nan ko­tip­la­neet­ta am­mu­taan toh­jok­si, jo­ten hän läh­tee ys­tä­vi­neen ha­ke­maan il­keää ken­raa­li Z­hon­gia oi­keu­den e­teen.

Ha­luat­ko mil­jo­nää­rik­si? Ju­nior

Ne­los­luok­ka­lai­set haa­vei­le­vat kir­jas­tos­ta.
12

12.00 Tie­dä ja Voi­ta

Kotimainen visailuohjelma. Ko­ti­mai­nen vi­sai­luoh­jel­ma.

12.30 Mar­vel: T­he In­vin­cib­le I­ron Man

(2007) To­ny S­tark ra­hoit­taa hank­keen, jon­ka tar­koi­tuk­se­na on nos­taa mui­nai­nen kii­na­lai­nen kau­pun­ki maan uu­me­nis­ta.

13.20 Pien­tä pi­laa

13.30 Te­ho­ne­liöt haus­sa

13.55 Haa­pa­sa­lon Suo­mi

Kymenlaakso Lappi.

Han­sin g­ril­li­ke­sä

Nel­jän täh­den tal­koot (x2)

14.15 Te­ho­ne­liöt haus­sa

Uuden yrittäjän koti.

14.50 Rem­pal­la kau­pak­si

Nurinkurisia taloja. Nukkekoteja. Kasarikauhistus. Moskasta myyntivaltiksi. Pohjois-Lontoon taloja.

14.50 Nel­jän täh­den tal­koot (x2)

15

15.00 Lei­jo­nan luo­la U­SA (x2)

Kasviksia pöytään. Karvat ojennukseen.

15.50 Na­pa­kymp­pi

Käsistään kätevät. Vauhtia veressä.

Mi­tä lap­se­si te­ki­si?

Ankkalammen huijaukset ja heinäsirkat.

A­sun­to­kau­pat sok­ko­na

Nuoren miehen hurjat toiveet.

Suo­men haus­kin ta­vis

Se hetki. Fi­naa­li.

15.50 Lei­jo­nan luo­la U­SA

Täs­sä oh­jel­mas­sa la­da­taan bis­ne­si­deat tis­kil­le ja kat­so­taan, mi­kä kon­sep­ti ot­taa tuul­ta al­leen.

16.50 On­ne­nar­pa

16.50 Na­pa­kymp­pi

Koiraihmiset. Nei­ti X se­kä koi­ra kai­paa­vat seu­raa.

17.00 Ha­luat­ko mil­jo­nää­rik­si?

Päiväkotihoitaja on cool nörtti. Kyl­mät her­mot vie­vät pit­käl­le ja kau­si hui­pen­tuu tä­nä il­ta­na ar­voi­sel­laan ta­val­la!

Ha­luat­ko mil­jo­nää­rik­si? Ju­nior

Fudistemppuja ja apua oljenkorsista. Ju­nio­rit val­taa­vat s­tu­dion ja pe­laa­jien hin­ku pe­laa­maan on mie­le­tön!

Nel­jän täh­den tal­koot (x4)

A­sun­to­kau­pat sok­ko­na

Nuoren miehen hurjat toiveet. Kak­si­kymp­pi­nen Mii­ka on it­se­näis­ty­mäs­sä ja muut­ta­mas­sa pois lap­suu­den­ko­dis­taan.

Mi­tä lap­se­si te­ki­si?

Ankkalammen huijaukset ja heinäsirkat. Hui­jaa­ko lap­si on­gin­ta­ki­sas­sa, en­tä ren­kaan­hei­tos­sa? En­tä us­kal­taa­ko hän mais­taa hei­nä­sirk­kaa?

17.50 Mi­tä lap­se­si te­ki­si?

Ankkalammen huijaukset ja heinäsirkat. Hui­jaa­ko lap­si on­gin­ta­ki­sas­sa, en­tä ren­kaan­hei­tos­sa? En­tä us­kal­taa­ko hän mais­taa hei­nä­sirk­kaa?

17.50 Hu­vi­la & Huus­si

Hirsimökin muodonmuutos. Nyt on ai­ka tuo­da 60-lu­vun pyö­rö­hir­si­mök­ki tä­hän päi­vään ja teh­dä ti­la­rat­kai­sut toi­mi­vik­si.
18

18.00 Lei­jo­nan luo­la U­SA

Kasviksia pöytään. Karvat ojennukseen.

Te­ho­ne­liöt haus­sa

Ulkoilmaihmisten unelma.

18.00 Na­pa­kymp­pi

Tatskassa. Nei­ti X koh­taa in­tia­lais-po­ri­lai­sen u­nel­ma­vä­vyn. Her­ra X:n kä­sil­lä on se­kä nei­ti et­tä tä­män i­sä. Jan­ne saa sei­näl­tä kyy­tiä.

18.30 Sel­viy­ty­jät Suo­mi

Ripaus luksusta. Lop­pu lä­hes­tyy ja o­ma e­tu a­jaa ys­tä­vyy­den e­del­le. Kil­pai­li­jat ot­ta­vat mit­taa toi­sis­taan me­ren yl­lä ja voit­ta­ja pää­see naut­ti­maan y­lel­li­sis­tä puit­teis­ta.

18.50 Ha­luat­ko mil­jo­nää­rik­si?

Rohkeimmat pelaajat ja isoimmat voitot. Mil­joo­na on jo­kai­sen kil­pai­li­jan suu­rin u­nel­ma, mut­ta vain o­sa on pääs­syt ta­voit­te­le­maan si­tä Jaa­jo Lin­non­maan i­sän­nöi­mien kau­sien ai­ka­na.

19.00 Ha­luat­ko mil­jo­nää­rik­si? Ju­nior

Fudistemppuja ja apua oljenkorsista. Ju­nio­rit val­taa­vat s­tu­dion ja pe­laa­jien hin­ku pe­laa­maan on mie­le­tön!

Vie­rais­sa

Lopullista kirjeenvaihtoa. Täs­sä jak­sos­sa vaih­to­pa­rit saa­vat vih­doin pa­la­ta o­man kump­pa­nin­sa luok­se. En­nen si­tä he kir­joit­ta­vat hä­nel­le kir­jeen.

A­sun­to­kau­pat sok­ko­na

Nuoren miehen hurjat toiveet. Kak­si­kymp­pi­nen Mii­ka on it­se­näis­ty­mäs­sä ja muut­ta­mas­sa pois lap­suu­den­ko­dis­taan.

19.00 T­he Wall Suo­mi

Ikuista ystävyyttä seinän edessä. Dio­go ja Au­kus­ti, par­haat ys­tä­vyk­set Tam­pe­reel­ta, o­vat päät­tä­neet kaa­taa sei­nän ja jär­jes­tää vuo­si­sa­dan bi­leet.

Ha­luat­ko mil­jo­nää­rik­si? Ju­nior

Ne­los­luok­ka­lai­set haa­vei­le­vat kir­jas­tos­ta. Yh­teis­työ on voi­maa, kun jouk­kueet päh­käi­le­vät vas­tauk­sia Jaa­jo Lin­non­maan e­sit­tä­miin ky­sy­myk­siin!

20.00 A­sun­to­kau­pat sok­ko­na

Nuoren miehen hurjat toiveet. UU­SI SAR­JA! Kak­si­kymp­pi­nen Mii­ka on it­se­näis­ty­mäs­sä ja muut­ta­mas­sa pois lap­suu­den­ko­dis­taan.

Mi­tä lap­se­si te­ki­si?

Ankkalammen huijaukset ja heinäsirkat. Hui­jaa­ko lap­si on­gin­ta­ki­sas­sa, en­tä ren­kaan­hei­tos­sa? En­tä us­kal­taa­ko hän mais­taa hei­nä­sirk­kaa?

Na­pa­kymp­pi

Tatskassa. Koiraihmiset.

Ha­luat­ko mil­jo­nää­rik­si? Ju­nior

Ne­los­luok­ka­lai­set haa­vei­le­vat kir­jas­tos­ta. UU­SI SAR­JA! Yh­teis­työ on voi­maa, kun jouk­kueet päh­käi­le­vät vas­tauk­sia Jaa­jo Lin­non­maan e­sit­tä­miin ky­sy­myk­siin!

Ha­luat­ko mil­jo­nää­rik­si?

Rohkeimmat pelaajat ja isoimmat voitot. Mil­joo­na on jo­kai­sen kil­pai­li­jan suu­rin u­nel­ma, mut­ta vain o­sa on pääs­syt ta­voit­te­le­maan si­tä Jaa­jo Lin­non­maan i­sän­nöi­mien kau­sien ai­ka­na.

Sel­viy­ty­jät Suo­mi

Veitsenterällä. Mang­ro­ve­met­säs­sä käy­dään ar­mo­ton kil­pa­juok­su, jos­ta vain sit­keim­mät jat­ka­vat fi­naa­liin. Il­lal­la koh­da­taan tiuk­ka tuo­ma­ris­to, ja fi­na­lis­tit ko­ke­vat pii­naa­van kak­sin­tais­te­lun. Ää­nes­tyk­sen päät­teek­si ju­lis­te­taan Sel­viy­ty­jät Suo­mi -voit­ta­ja, jo­ka lu­nas­taa it­sel­leen 30,000 eu­roa! Ko­ti­mai­nen viih­deoh­jel­ma. (93') Oh­jel­man teks­ti­tys teks­ti-tv:n si­vul­la 333.

20.55 Ke­no ja Synt­tä­rit

21

21.00 Sy­ke

Lef­fa­soh­va: Vel­je­ni var­ti­ja

21.10 Ke­no ja Synt­tä­rit

21.15 Vel­je­ni var­ti­ja

(2017) E­lä­mä­ker­ral­li­nen d­raa­mae­lo­ku­va su­per­täh­ti C­hee­kin e­lä­mäs­tä ja hä­nen suh­tees­taan kak­sois­ve­li Je­reen. Lä­pi käy­dään niin lap­suu­den ja nuo­ruu­den ki­pei­tä ta­pah­tu­mia kuin myö­hem­min ta­pah­tu­nut nou­su suo­mi­rä­pin hui­pul­le ja ko­ko kan­sa­kun­nan suo­si­kik­si. Pääo­sas­sa lois­taa hui­kean kak­sois­roo­lin Je­re­nä ja Ja­re­na te­ke­vä Ant­ti Hol­ma.

Bad Moms

(2016) Komedia äitiyden haasteista. A­my Mitc­hell (Mi­la Ku­nis) on kah­den lap­sen äi­ti, jo­ka jou­tuu huo­leh­ti­maan myös työs­tään ja mie­hes­tään. Kun äi­ti vaih­taa va­paal­le, e­lä­mä muut­tuu ren­nom­mak­si, mut­ta e­teen tu­lee myös yl­lät­tä­viä han­ka­luuk­sia.

21.30 Hu­vi­la & Huus­si

Hirsimökin muodonmuutos. Nyt on ai­ka tuo­da 60-lu­vun pyö­rö­hir­si­mök­ki tä­hän päi­vään ja teh­dä ti­la­rat­kai­sut toi­mi­vik­si.

Suo­men huu­to­kaup­pa­kei­sa­ri Ep­san­jas­sa

Kierros koiratarhalla. Saa­ko A­ki nim­ma­roi­dut Ma­nU- ja C­hel­sea-pe­li­pai­dat mu­kaan­sa? Kuin­ka Mac­Gy­ver-Mark­ku sel­viää seik­kai­lus­taan vuo­ris­tos­sa?

Temp­ta­tion Is­land Suo­mi 5

Tänään Juhis-kännit! Nyt se sitten kusi koko homman.

22.00 Sel­viy­ty­jät Suo­mi Ext­ra

Sel­viy­ty­jät Suo­mi Ext­ra - Veit­sen­te­räl­lä.

22.30 Val­men­ta­ja

(2017) E­lä­män­ker­tae­lo­ku­va ka­ris­maat­ti­sen lii­ke­mies-me­dia­per­soo­na Ja­ri Sa­ras­vuon (Mik­ko Nou­siai­nen) nou­sus­ta, u­hos­ta ja tu­hos­ta. 1990-lu­vun ja 2000-lu­vun hul­lui­na vuo­si­na Ja­ri muut­tuu me­dia­per­soo­nas­ta val­men­nus­gu­ruk­si, jon­ka lä­hi­pii­riin kuu­luu kiis­tel­ty­jä hen­ki­löi­tä Si­mo Ran­ta­lai­ses­ta (Jark­ko Lah­ti) Jus­si Par­viai­seen (Ta­tu Si­ni­sa­lo).

Ka­don­neen jäl­jil­lä

I­TA­LIA, Car­la - Et­sin­nän es­te­lyä I­ta­lis­sa.

T­he Ha­te­ful Eight

(2015) Quen­tin Ta­ran­ti­non tii­vis­tun­nel­mai­ses­sa län­ne­ne­lo­ku­vas­sa palk­kion­met­säs­tä­jät Mar­quis War­ren (Sa­muel L. Jack­son) ja John Ruth (Kurt Rus­sell) o­vat kul­jet­ta­mas­sa van­kia (Os­car-eh­do­kas Jen­ni­fer Ja­son Leigh) Wyo­min­gin Red Roc­kiin hir­tet­tä­väk­si, kun lu­mi­myrs­ky pa­kot­taa hei­dät yö­py­mään Min­nien puo­dis­sa, jo­hon on ko­koon­tu­nut se­ka­lai­nen jouk­ko e­päi­lyt­tä­vil­tä vai­kut­ta­via mie­hiä.

Temp­ta­tion Is­land Suo­mi 5 Ext­ra

Lisää Temptistä!

22.45 Ke­no ja Synt­tä­rit

22.50 Mies ja a­las­ton a­se 33 1/3: Vii­mei­nen sol­vaus

(1994) Mies ja a­las­ton a­se -ko­me­diat­ri­lo­gian vii­mei­nen e­lo­ku­va, jos­sa jo vä­lil­lä e­läk­keel­le­kin jää­nyt po­lii­si F­rank D­re­bin (Les­lie Niel­sen) jat­kaa kon­nien jäl­jit­tä­mis­tä.

23.00 Vie­rais­sa

Lopullista kirjeenvaihtoa.

23.15 T­roi­ja

(2004) His­to­rial­li­ses­sa toi­min­tae­lo­ku­vas­sa T­roi­jan p­rins­si Pa­ris kaap­paa kau­niin He­le­nan it­sel­leen, ja kak­si kan­sa­kun­taa a­jau­tuu so­taan, jon­ka san­ka­rit muis­te­taan vie­lä vuo­si­tu­han­sien­kin pääs­tä.

23.30 T­he Wall Suo­mi

Ikuista ystävyyttä seinän edessä.

23.30 Col­la­te­ral - vää­rä ai­ka, vää­rä paik­ka

(2004)
0

00.00 A­me­ri­kan ko­vim­mat ke­räi­li­jät

Kotini on linnani.

00.30 A­me­ri­kan ko­vim­mat ke­räi­li­jät

Kitsas kylttimyyjä.

00.30 Suo­men huu­to­kaup­pa­kei­sa­ri Ep­san­jas­sa

Kierros koiratarhalla. Saa­ko A­ki nim­ma­roi­dut Ma­nU- ja C­hel­sea-pe­li­pai­dat mu­kaan­sa?

00.55 Lei­jo­nan luo­la U­SA

Kasviksia pöytään.

00.55 Na­pa­kymp­pi

Koiraihmiset.

01.30 Lei­jo­nan luo­la U­SA

Karvat ojennukseen.

01.30 Col­la­te­ral - vää­rä ai­ka, vää­rä paik­ka

(2004)

01.55 A­sun­to­kau­pat sok­ko­na

Nuoren miehen hurjat toiveet.

01.55 Sel­viy­ty­jät Suo­mi

Ripaus luksusta. Lop­pu lä­hes­tyy ja o­ma e­tu a­jaa ys­tä­vyy­den e­del­le.

Pant­ti­lai­naa­mo (x2)

Onneton onnenkeksi. Rickin kirja.

Ka­tast­ro­fin a­na­to­mia

Jämijärven lento-onnettomuus

02.30 Suo­men huu­to­kaup­pa­kei­sa­ri Ep­san­jas­sa

02.30 Ka­tast­ro­fin a­na­to­mia

02.55 Pant­ti­lai­naa­mo (x3)

02.55 Aust­ra­lian ra­jal­la (x3)

Pant­ti­lai­naa­mo (x3)

3

03.25 Pant­ti­lai­naa­mo (x2)

Sel­viy­ty­jät Suo­mi Ext­ra

03.25 Pant­ti­lai­naa­mo (x2)

03.55 Na­pa­kymp­pi

03.55 Pant­ti­lai­naa­mo (x2)

04.25 Ast­ral-TV (x4)

04.25 Ast­ral-TV (x2)

Aust­ra­lian ra­jal­la

04.55 Ast­ral-TV (x2)

04.55 Ast­ral-TV (x6)