Ohjelmakartta.fi
Varoitus! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 9.4. ti 10.4. ke 11.4. to 12.4. pe 13.4. la 14.4. su 15.4.
6

06.00 Myy­rä ja Pan­da (x10)

Rus­ty Ri­vets

06.25 Rus­ty Ri­vets

Litt­lest Pet S­hop: Mei­dän o­ma maail­ma

06.40 Myy­rä ja Pan­da

06.50 Litt­lest Pet S­hop: Mei­dän o­ma maail­ma

Rus­ty Ri­vets

Dis­neyn e­si­kou­lu: Mik­ki ja ral­li­ryh­mä

07.10 Ri­ta­rip­rin­ses­sa Nel­la

07.20 My Litt­le Po­ny: Ys­tä­vyy­den tai­kaa

07.35 Dis­neyn e­si­kou­lu: Mik­ki ja ral­li­ryhm

LE­GO Nin­ja­go

07.45 Peu­ka­loi­sen uu­det ret­ket

08.00 LE­GO Nin­ja­go: Wun tee­puo­ti

K3 (x4)

08.05 Ang­ry Birds B­lues

08.10 Dis­ney e­sit­tää: LE­GO S­tar Wars: T­he F­ree­ma­ker Ad­ven­tu­res

Dis­ney e­sit­tää: Duck­Ta­les

08.25 Dis­ney e­sit­tää: A­va­lo­rin E­le­na

Ihannesisko. Kuumapää. Nuoruuden saari. Lumouksen vallassa. Loikkiva löytö.

Dis­ney e­sit­tää: A­va­lo­rin E­le­na

LE­GO F­riends

08.50 Ang­ry Birds B­lues (x2)

HS Las­ten uu­ti­set

9

09.00 Haa­pa­sa­lon Suo­mi

Kainuu Etelä- ja Keski-Pohjanmaa. Uusimaa. Keski-Suomi. Pirkanmaa.

Sel­viy­ty­jät Suo­mi

Jakso 10 Pak­ka ha­joaa. Do­mi­noe­fek­ti to­teu­tuu niin kil­pai­luis­sa kuin lei­ris­sä­kin. Voit­ta­jaa o­dot­taa e­ris­tys o­mal­le saa­rel­le, mut­ta yk­si­näi­syys tuot­taa­kin yl­lät­tä­vää e­tua.

Mi­tä lap­se­si te­ki­si?

Pahaa kakkua ja naudankieltä. Nar­raa­ko lap­si tyk­kää­vän­sä pa­has­ta c­hi­li­ka­kus­ta lei­pu­ria miel­lyt­tääk­seen?

10.00 Toi­sen­lai­set äi­dit

Kohotusleikkaus imetyksen esteenä.

Hu­vi­la & Huus­si

Sauna kallellaan.

Mi­tä lap­se­si te­ki­si?

Pahaa kakkua ja naudankieltä.

A­sun­to­kau­pat sok­ko­na

Ostaisitko kodin sokkona?

Toi­sen­lai­set äi­dit

Tahtomattaan erotettu perhe.

10.00 Jak­sa pa­rem­min

Pa­laam­me s­ko­lioo­sis­ta kär­si­vän Ju­han luo.

10.30 Hu­vi­la & Huus­si

Sauna kallellaan. Jak­son per­het­tä ah­dis­taa sau­na­mök­ki, jo­ka on i­has­tut­ta­vas­ti jär­ven ran­nal­la, mut­ta uh­kaa­vas­ti kal­lel­laan.

A­sun­to­kau­pat sok­ko­na

Ostaisitko kodin sokkona?

11.00 On­ne­nar­pa

11.30 Pien­tä pi­laa (x2)

Te­ho­ne­liöt haus­sa

Nyt kes­ki­ty­tään i­has­tut­ta­viin pie­niin ko­tei­hin!

11.50 Remp­pa vai muut­to UK (x2)

Nuoren parin koti. Toiveet hukassa.
12

12.00 Tie­dä ja Voi­ta

Kotimainen visailuohjelma. Ko­ti­mai­nen vi­sai­luoh­jel­ma.

12.00 Rem­pal­la kau­pak­si

Aarteet esiin, roskat piiloon.

12.55 T­he Wall Suo­mi

Kaverukset haastavat seinän. Par­haat ys­tä­vyk­set Sii­ri ja Vii­vi haa­vei­le­vat yh­tei­ses­tä u­nel­ma­mat­kas­ta.

13.55 Lei­jo­nan luo­la U­SA

Aarrejahdissa.

Nel­jät häät Suo­mi

Lei­jo­nan luo­la U­SA (x4)

Petrol / Sap! / Everytable GUNNAR Optiks / Avocaderia / SolSource / Sunniva Eggmazing Egg Decorator / Hugo's Amazing Tape / Coolpeds / Coinout Bermies / Lace Your Face / Palmini (O.A. Foods) / Thrive+

14.55 Na­pa­kymp­pi

TV:stä tutut.

Remp­pa vai muut­to UK

Koti East Endissä.

Rem­pal­la kau­pak­si

Aarteet esiin, roskat piiloon. Tyylitaiturit.

Remp­pa vai muut­to UK

Tilaa ukille.
15

15.55 Ha­luat­ko mil­jo­nää­rik­si?

Kaatuuko kisailu kenkiin?

Na­pa­kymp­pi

Lasten ehdoilla.

Mi­tä lap­se­si te­ki­si?

Pahaa kakkua ja naudankieltä.

Te­ho­ne­liöt haus­sa

Suo­men haus­kin ta­vis

Aikamoinen sirkus.

Na­pa­kymp­pi

Karvoja siellä ja täällä. Kol­men kis­san Nei­ti X:s­tä ki­saa ap­pel­sii­ni, a­na­nas ja ram­bu­tan.

Suo­men huu­to­kaup­pa­kei­sa­ri Ep­san­jas­sa

Uu­det tuu­let pu­hal­ta­vat Suo­men huu­to­kaup­pa­kei­sa­ris­sa, sil­lä A­ki ja He­li pe­rus­ta­vat huu­to­kau­pan Es­pan­jan au­rin­ko­ran­ni­kol­le.

16.25 On­ne­nar­pa

16.30 A­sun­to­kau­pat sok­ko­na

Ostaisitko kodin sokkona?

16.55 On­ne­nar­pa

16.55 On­ne­nar­pa

17.00 Lei­jo­nan luo­la U­SA

Petrol / Sap! / Everytable Mah­lat vir­taa­maan. Lei­jo­nil­le tar­jo­taan kah­ta e­ri juo­maa, ja mo­lem­mat ja­ka­vat mie­li­pi­tei­tä.

Nel­jän täh­den tal­koot (x4)

17.00 A­sun­to­kau­pat sok­ko­na

Ostaisitko kodin sokkona?

Mi­tä lap­se­si te­ki­si?

Pahaa kakkua ja naudankieltä. Nar­raa­ko lap­si tyk­kää­vän­sä pa­has­ta c­hi­li­ka­kus­ta lei­pu­ria miel­lyt­tääk­seen?

Na­pa­kymp­pi

Salil eka, salil vika. Bo­dy­fit-Nei­ti X yl­lät­tää e­läi­nää­nil­lä. Jan­ne bon­gaa me­lan­ko­li­set rin­ta­li­hak­set. Her­ra X:n ky­sy­myk­ses­sä on ri­paus ai­kuis­viih­det­tä.

17.30 Lei­jo­nan luo­la U­SA

Eroon krapulasta. B­ra­si­lia­lai­nen ui­ma­hou­suy­rit­tä­jä saa lei­jo­nat hy­väl­le tuu­lel­le.
18

18.00 T­he Voi­ce of Fin­land

T­he Voi­ce of Fin­lan­din pu­nai­sil­la tuo­leil­la is­tu­vat kah­dek­san­nel­la kau­del­la van­hat tu­tut suo­si­kit Ol­li Lind­holm, An­na Puu, Red­ra­ma ja To­ni Wir­ta­nen! Suo­men ko­vim­mat ar­tis­ti­täh­det o­vat val­mii­na val­men­ta­maan in­nok­kai­ta lau­la­ja­tu­lok­kai­ta u­ran­sa al­kuun.

Lei­jo­nan luo­la U­SA

Trendiruokia ja -juomia. Pääsiäismunat koreaksi.

18.00 Mi­tä lap­se­si te­ki­si?

Pahaa kakkua ja naudankieltä. Nar­raa­ko lap­si tyk­kää­vän­sä pa­has­ta c­hi­li­ka­kus­ta lei­pu­ria miel­lyt­tääk­seen?

T­he Voi­ce of Fin­land

T­he Voi­ce of Fin­lan­din pu­nai­sil­la tuo­leil­la is­tu­vat kah­dek­san­nel­la kau­del­la van­hat tu­tut suo­si­kit Ol­li Lind­holm, An­na Puu, Red­ra­ma ja To­ni Wir­ta­nen! Suo­men ko­vim­mat ar­tis­ti­täh­det o­vat val­mii­na val­men­ta­maan in­nok­kai­ta lau­la­ja­tu­lok­kai­ta u­ran­sa al­kuun. Vain ää­ni rat­kai­see!

Hu­vi­la & Huus­si

Sauna kallellaan. Jak­son per­het­tä ah­dis­taa sau­na­mök­ki, jo­ka on i­has­tut­ta­vas­ti jär­ven ran­nal­la, mut­ta uh­kaa­vas­ti kal­lel­laan.

18.30 Sel­viy­ty­jät Suo­mi

Pakka hajoaa. Do­mi­noe­fek­ti to­teu­tuu niin kil­pai­luis­sa kuin lei­ris­sä­kin. Voit­ta­jaa o­dot­taa e­ris­tys o­mal­le saa­rel­le, mut­ta yk­si­näi­syys tuot­taa­kin yl­lät­tä­vää e­tua.

19.00 Vie­rais­sa

Seksi vie. Tä­nään pöy­däl­le nos­te­taan sek­suaa­li­suus. Voi­ko va­ra­puo­li­son kans­sa har­joi­tel­la sek­suaa­lis­ta ve­to­voi­maa ja ke­miaa?

A­sun­to­kau­pat sok­ko­na

Ostaisitko kodin sokkona?

19.00 T­he Wall Suo­mi

Ys­tä­vyk­set yh­teis­tuu­min sei­nää vas­taan. Sa­muel ja Mir­va haa­vei­le­vat voit­to­po­tis­ta, jol­la ra­hoit­taa yh­tei­nen reis­su.

19.00 Ha­luat­ko mil­jo­nää­rik­si?

Sairaanhoitajan röntgenpiina. Vie­kö jän­ni­tys sel­keän a­jat­te­lun kes­ki­pen­kil­lä vai hal­lit­se­vat­ko kil­pai­li­jat her­mon­sa? Mil­joo­na on vain 15 oi­kean vas­tauk­sen pääs­sä.

20.00 A­sun­to­kau­pat sok­ko­na

Ostaisitko kodin sokkona?

Mi­tä lap­se­si te­ki­si?

Pahaa kakkua ja naudankieltä. Nar­raa­ko lap­si tyk­kää­vän­sä pa­has­ta c­hi­li­ka­kus­ta lei­pu­ria miel­lyt­tääk­seen?

Na­pa­kymp­pi

Karvoja siellä ja täällä. Salil eka, salil vika.

T­he Voi­ce of Fin­land

T­he Voi­ce of Fin­lan­din pu­nai­sil­la tuo­leil­la is­tu­vat kah­dek­san­nel­la kau­del­la van­hat tu­tut suo­si­kit Ol­li Lind­holm, An­na Puu, Red­ra­ma ja To­ni Wir­ta­nen! Suo­men ko­vim­mat ar­tis­ti­täh­det o­vat val­mii­na val­men­ta­maan in­nok­kai­ta lau­la­ja­tu­lok­kai­ta u­ran­sa al­kuun. Vain ää­ni rat­kai­see!

Ha­luat­ko mil­jo­nää­rik­si?

Sairaanhoitajan röntgenpiina. Uu­det jak­sot! Vie­kö jän­ni­tys sel­keän a­jat­te­lun kes­ki­pen­kil­lä vai hal­lit­se­vat­ko kil­pai­li­jat her­mon­sa? Mil­joo­na on vain 15 oi­kean vas­tauk­sen pääs­sä.

Sel­viy­ty­jät Suo­mi

Jakso 11 Kaik­ki kei­not käyt­töön. Kol­me no­pein­ta kil­pai­li­jaa pää­see mais­ta­maan ke­säi­siä herk­ku­ja mök­ki­ti­kan mer­keis­sä. Sa­mal­la kun van­ho­ja liit­to­ja ky­see­na­lais­te­taan, y­ri­te­tään uu­sia luo­da e­pä­toi­von vim­mal­la. Us­ko o­miin pää­tök­siin hor­juu ja ko­ko­nai­suus a­le­taan näh­dä uu­des­sa va­los­sa.

20.55 Ke­no ja Synt­tä­rit

20.55 Ke­no ja Synt­tä­rit

21

21.00 Sy­ke

21.00 T­he Wall Suo­mi

Kaverukset haastavat seinän. Par­haat ys­tä­vyk­set Sii­ri ja Vii­vi haa­vei­le­vat yh­tei­ses­tä u­nel­ma­mat­kas­ta. Sei­näl­tä voi kui­ten­kin voit­taa ra­haa vain oi­keil­la vas­tauk­sil­la.

21.30 Hu­vi­la & Huus­si

Sauna kallellaan. Uu­det jak­sot! Jak­son per­het­tä ah­dis­taa sau­na­mök­ki, jo­ka on i­has­tut­ta­vas­ti jär­ven ran­nal­la, mut­ta uh­kaa­vas­ti kal­lel­laan.

Suo­men huu­to­kaup­pa­kei­sa­ri Ep­san­jas­sa

Uu­det tuu­let pu­hal­ta­vat Suo­men huu­to­kaup­pa­kei­sa­ris­sa, sil­lä A­ki ja He­li pe­rus­ta­vat huu­to­kau­pan Es­pan­jan au­rin­ko­ran­ni­kol­le.

Temp­ta­tion Is­land Suo­mi 5

Temp­ta­tion Is­land Suo­mi on ää­rim­mäi­nen deit­tioh­jel­ma, jos­sa pa­ris­kun­nil­le an­ne­taan ti­lai­suus tes­ta­ta, kes­tää­kö o­ma pa­ri­suh­de vai on­ko pa­ra­tii­sin kiel­let­ty he­del­mä sit­ten­kin hou­kut­te­le­vam­pi. Ko­ti­mai­nen rea­li­tyoh­jel­ma. (42') Oh­jel­man teks­ti­tys teks­ti-tv:n si­vul­la 333.

21.30 Sel­viy­ty­jät Suo­mi Ext­ra

Sel­viy­ty­jät Suo­mi Ext­ra - Kaik­ki kei­not käyt­töön.

21.55 Ke­no ja Synt­tä­rit

22.00 G­ra­vi­ty

(2013) Al­fon­so Cua­rónin lois­te­lias a­va­ruust­ril­le­ri sai pe­rä­ti seit­se­män Os­ca­ria, mm. par­haas­ta oh­jauk­ses­ta ja ku­vauk­ses­ta, ja myös pääo­sa­ne­sit­tä­jä Sand­ra Bul­lock o­li eh­dol­la.

In­fer­no

Ke­no ja Synt­tä­rit

22.05 S­tar Wars: Im­pe­riu­min vas­tais­ku

(1980) U­sei­den par­haa­na pi­tä­mäs­sä S­tar Wars -e­lo­ku­vas­sa Im­pe­riu­mi a­jaa ka­pi­nal­li­set pa­ko­sal­le sa­lai­ses­ta tu­ki­koh­das­taan jääp­la­neet­ta Hot­hil­la. Yh­des­sä paen­nei­den Han So­lon ja p­rin­ses­sa Leian vä­lil­le syt­tyy ro­mans­si. Lu­ke S­ky­wal­ker ha­keu­tuu je­di­mes­ta­ri Yo­dan op­piin ja a­jau­tuu yh­tee­not­toon Darth Va­de­rin kans­sa. E­lo­ku­va pal­kit­tiin ää­ni- ja e­ri­kois­te­hos­teis­taan Os­ca­reil­la.

22.30 Pa­ci­fic Rim

(2013) Os­car-pal­ki­tun Guil­ler­mo del To­ron oh­jaa­mas­sa tie­tei­se­lo­ku­vas­sa mar­salk­ka Pen­te­cost (Id­ris El­ba) hou­kut­te­lee vel­jen­sä kuo­le­mas­ta toi­pu­van Ra­leigh Bec­ke­tin (C­har­lie Hun­nam) o­sal­lis­tu­maan maail­man vii­mei­sil­lä jä­ger-ro­bo­teil­la käy­tä­vään tais­te­luun jät­ti­läis­hir­viöi­tä vas­taan.

Ka­don­neen jäl­jil­lä

Kos­ket­ta­vas­sa oh­jel­mas­sa et­si­tään ka­don­nei­ta rak­kai­ta, joi­hin yh­teys on syys­tä tai toi­ses­ta kat­ken­nut tai yh­teyt­tä ei o­le fyy­si­ses­ti kos­kaan ol­lut­kaan.

T­he A­ma­zing S­pi­der-Man 2

Temp­ta­tion Is­land Suo­mi 5 Ext­ra

Lisää Temptistä!

23.00 Vie­rais­sa

Seksi vie.

23.30 T­he Wall Suo­mi

Ys­tä­vyk­set yh­teis­tuu­min sei­nää vas­taan.

23.55 A­me­ri­kan ko­vim­mat ke­räi­li­jät

Hurjapäistä hartauteen.

O­lym­pos on val­loi­tet­tu

Tii­vis­tun­nel­mai­ses­sa toi­min­tat­ril­le­ris­sä Val­koi­nen ta­lo jou­tuu ter­ro­ris­ti­hyök­käyk­sen koh­teek­si, jon­ka yh­tey­des­sä p­re­si­dent­ti kid­na­pa­taan.
0

00.30 A­me­ri­kan ko­vim­mat ke­räi­li­jät

Länkkäreitä ja lentäviä esineitä.

00.30 Co­nan t­he Bar­ba­rian

(2011) Kaik­kien ai­ko­jen tun­ne­tuin bar­baa­ri­san­ka­ri Co­nan te­kee sy­käh­dyt­tä­vän pa­luun vauh­dik­kaas­sa toi­min­ta­seik­kai­lus­sa, jon­ka ni­mik­ko­roo­lis­sa näh­dään mm. Ga­me of Th­ro­nes -sar­jas­ta tut­tu Ja­son Mo­moa.

00.40 Suo­men huu­to­kaup­pa­kei­sa­ri Ep­san­jas­sa

01.00 Lei­jo­nan luo­la U­SA

Mahlat virtaamaan.

01.00 Lei­jo­nan luo­la U­SA

Eroon krapulasta.

01.10 Sel­viy­ty­jät Suo­mi

Pakka hajoaa. Do­mi­noe­fek­ti to­teu­tuu niin kil­pai­luis­sa kuin lei­ris­sä­kin.

01.30 Lei­jo­nan luo­la U­SA

Trendiruokia ja -juomia.

01.30 Co­nan t­he Bar­ba­rian

(2011) Kaik­kien ai­ko­jen tun­ne­tuin bar­baa­ri­san­ka­ri Co­nan te­kee sy­käh­dyt­tä­vän pa­luun vauh­dik­kaas­sa toi­min­ta­seik­kai­lus­sa, jon­ka ni­mik­ko­roo­lis­sa näh­dään mm. Ga­me of Th­ro­nes -sar­jas­ta tut­tu Ja­son Mo­moa.

02.00 Na­pa­kymp­pi

02.10 A­sun­to­kau­pat sok­ko­na

02.20 48 tun­tia ri­kok­ses­ta

02.30 Suo­men huu­to­kaup­pa­kei­sa­ri Ep­san­jas­sa

02.40 Sel­viy­ty­jät Suo­mi Ext­ra

02.40 48 tun­tia ri­kok­ses­ta

3

03.00 Po­lii­sit - ko­ti­hä­ly­tys

03.00 Po­lii­sit - ko­ti­hä­ly­tys (x2)

03.10 Lei­jo­nan luo­la U­SA

03.20 Po­lii­sit - ko­ti­hä­ly­tys

03.20 Gor­don Ram­say ja ko­kaii­ni

03.50 Gor­don Ram­say ja ko­kaii­ni

04.00 Ast­ral-TV (x2)

04.00 Na­pa­kymp­pi

04.00 Ast­ral-TV (x2)

04.20 Ast­ral-TV (x2)

04.20 Ast­ral-TV (x2)

04.50 Ast­ral-TV (x4)

04.50 Ast­ral-TV (x2)