Ohjelmakartta.fi
Huom! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
6.4. 7.4. 8.4. 9.4. 10.4. 11.4. 12.4.
6
06.00 Ri­ta­rip­rinsessa Nella
06.00 Rusty Rivets
06.25 Dis­neyn esikoulu: Fan­cy Nancy Clancy
06.25 Ri­ta­rip­rinsessa Nella
06.50 LE­GO Ci­ty Adventures
06.50 Dis­neyn esikoulu: Vampyrina
Las­te­noh­jelma. (23')
07.05 Dis­ney esittää: Ducktales
07.05 Art­hur ja minimoit
07.15 LE­GO Ci­ty Adventures
07.30 LE­GO Ju­ras­sic World: Is­la Nub­larin legenda
07.30 Art­hur ja minimoit
Kau­si 1. (23')
07.55 LEGO Ninjago
07.55 Ba­ku­gan: Battle Planet
08.10 Trans­for­mers Cyberverse
08.10 Dis­ney esittää: Ul­ti­ma­te Spi­der-Man vs. Sinister 6
08.20 LE­GO Star Wars
08.30 Ang­ry Birds Piggy Tales
08.35 Ba­ku­gan: Battle Planet
08.45 Ang­ry Birds Blues
9
09.00 Tä­hän ai­kaan ensi vuonna
Ko­ti­mai­nen viih­deoh­jel­ma. (42') Oh­jel­man teks­ti­tys teks­ti-tv:n sivulla 333.
09.00 Ka­don­neen ar­kin metsästäjät
(Ooops! Noah Is Go­ne. . . 2015) ...
09.00 Gam­ba: San­ka­ri­hii­ren Seikkailut
(Gamba: Ganba to nakamatachi 2015)
09.00 Yk­sin kotona Suomi
10.00 MasterChef USA
Ame­rik­ka­lai­nen realitysarja.
ma: Perunat pääosassa.
ti: Haastavat häät.
ke: Latinolaatikko ja piirakkaa.
to: Kaksi hummerihaastetta.
10.00 Jaksa paremmin
10.30 Eläinsairaala
10.45 Gam­ba: San­ka­ri­hii­ren Seikkailut
(Gamba: Ganba to nakamatachi 2015)
10.45 Haus­kat kotivideot
11.00 LIVE: Onnenarpa
11.00 Haus­kat kotivideot
11.40 Yk­sin kotona Suomi
12
12.00 Tie­dä ja Voita
Ko­ti­mai­nen vi­sai­luoh­jelma. (85')
ma: Kotimainen visailuohjelma.
12.00 Rik­kaat ja rahattomat
Maailmanparantajat.
12.40 Huisi Hai 2
Huisi Hai on täällä taas!
12.40 Remp­pa vai muut­to Vancouver
Ka­na­da­lai­nen rea­li­ty­sarja. (43')
12.40: Odottavan aika on pitkä.
13.40: Pikkutalo vai lukaali?
14.40: Kahden kerroksen väkeä.
13.00 Huussi
Koko suvun mökki.
13.55 Huussi
Kau­si 6. Ko­ti­mai­nen li­fes­ty­leoh­jel­ma. Oh­jel­man teks­ti­tys teks­ti-tv:n sivulla 333.
14.00 Farmi Suomi
Kuka pelaa, kuka ei? . Yh­den kil­pai­li­jan vir­hear­vioin­nis­ta seu­raa ran­gais­tus kai­kil­le far­milaisille...
14.20 Pientä pilaa
14.30 Eläinsairaala
14.55 Eläinsairaala
14.55 Kimpassa
Ko­ti­mai­nen kes­kus­te­luoh­jel­ma. Oh­jel­man teks­ti­tys teks­ti-tv:n sivulla 333.
15.00 Huussi
Koko suvun mökki.
15
15.25 MasterChef USA
Haastavat häät.
15.25 Remp­pa vai muut­to Vancouver
Ka­na­da­lai­nen rea­li­ty­sarja. (43')
15.25: Kahden kerroksen väkeä.
16.25: Tyhjenevä pesä.
15.40 Vaa­lean­pu­nai­nen pantteri
(The Pink Panther/USA-Tsekki 2006)
15.55 MasterChef USA
Ame­rik­ka­lai­nen realitysarja.
ti: Latinolaatikko ja piirakkaa.
ke: Kaksi hummerihaastetta.
to: 101 veteraania.
16.00 Haus­kat kotivideot
16.20 Onnenarpa
16.25 HS Lasten uutiset
16.30 Remp­pa vai muut­to Vancouver
16.50 Onnenarpa
16.55 HS Lasten uutiset
17.00 Remp­pa vai muut­to Vancouver
Ka­na­da­lai­nen rea­li­ty­sarja. (43')
ti: Pikkutalo vai lukaali?
ke: Kahden kerroksen väkeä.
to: Tyhjenevä pesä.
17.00 Vaa­lean­pu­nai­nen pantteri
(The Pink Panther/USA-Tsekki 2006)
17.30 PlayOff: Ha­luat­ko jal­ka­pal­lotähdeksi?
PlayOff kausi huipentuu tänään!
17.30 Farmi Suomi
Kuka pelaa, kuka ei? . Yh­den kil­pai­li­jan vir­hear­vioin­nis­ta seu­raa ran­gais­tus kai­kil­le far­milaisille...
17.25 Mar­vel: Next Aven­gers: He­roes of Tomorrow
(Next Avengers: Heroes of Tomorrow/USA 2008)
18
18.00 Ha­luat­ko mil­jonääriksi?
Voittorahoilla papukaija.
18.00 Nel­jät häät Amerikassa
Maalaistunnelmaa ja mahtipontisuutta.
18.00 Rik­kaat ja rahattomat
Maailmanparantajat.
18.30 The Voi­ce of Finland
Knockout 4. Knoc­kout-vai­he hui­pen­tuu Red­ra­man tii­min häi­käi­se­viin esityksiin...
19.00 Bur­ge­ri­mies Euroopassa
19.00 Han­sin matkassa
Tarja Turunen.
19.00 Huussi
Koko suvun mökki.
19.00 Han­sin matkassa
Tarja Turunen.
19.00 The Voi­ce of Finland
Huip­pu­suo­sit­tu The Voi­ce of Fin­land on nyt suu­rem­pi kuin kos­kaan! Uu­del­la 9. kau­del­la val­men­ta­jia on enem­män, lau­la­jia on enem­män ja jak­sot ovat pidempiä!..
19.00 Mad­ventures Suomi
Romahdusheimo. Vie­lä het­ki sit­ten em­me ol­leet kuul­leet­kaan ko­ro­na­viruksesta...
20.00 Huussi
Koko suvun mökki. UUSI KAUSI!..
20.00 Han­sin matkassa
Tarja Turunen.
20.00 Rik­kaat ja rahattomat
Maailmanparantajat.
20.00 Farmi Suomi
Kuka pelaa, kuka ei? . UUSI KAUSI!..
20.00 The Voi­ce of Finland
Huip­pu­suo­sit­tu The Voi­ce of Fin­land on nyt suu­rem­pi kuin kos­kaan! Uu­del­la 9. kau­del­la val­men­ta­jia on enem­män, lau­la­jia on enem­män ja jak­sot ovat pidempiä!..
20.00 Ha­luat­ko mil­jonääriksi?
"Loistavaa, loistavaa lauantai-iltaa!
20.58 Ke­no ja Synttärit
20.58 Ke­no ja Synttärit
21
21.00 Lap­si tun­te­mat­toman kanssa
21.00 Mad­ventures Suomi
Romahdusheimo. UUSI KAUSI!..
21.00 Temp­ta­tion Is­land Suomi 7
Ruoski mua!
21.00 Ha­luat­ko mil­jonääriksi?
"Loistavaa, loistavaa lauantai-iltaa!
21.00 Ho­bit­ti - Odot­tamaton matka
Seik­kai­lue­lo­ku­vien sar­jan en­sim­mäi­nen osa seu­raa Bil­bo Rep­pu­lia (Mar­tin Free­man), jo­ka saa teh­tä­väk­seen Ere­bo­rin kää­piö­val­ta­kun­nan pe­las­ta­mi­sen lo­hi­käär­me Smau­gin hir­mu­val­las­ta. Hän saa avuk­seen vel­ho Gan­dal­fin (Ian Mc­Kel­len) ja 13 kää­piön jou­kon. J.R.R...
(The Hobbit: An Unexpected Journey/USA-Uusi-Seelanti 2012)
21.25 Ke­no ja Synttärit
21.30 Temp­ta­tion Is­land Suomi 7
Paskasti tehty.
21.55 Ke­no ja Synttärit
22.00 Sex Tape Suomi
Miten sä puhut mulle?
22.00 Rik­kaat ja rahattomat
Pikavippejä ja ennakkoluuloja.
22.00 Sex Tape Suomi
Pyydä niin saat?
22.00 Trans­for­mers: Kaa­tu­neiden kosto
En­sim­mäi­ses­tä Trans­for­mers-me­nes­tyk­ses­tä tu­tut te­ki­jät te­ke­vät näyt­tä­vän pa­luun vauh­dik­kaas­sa toi­min­ta­seik­kai­lus­sa, jos­sa juu­ri ylio­pis­ton aloit­ta­nut Sam (Shia La­Beouf) ajau­tuu jäl­leen ro­bot­tien tu­lilinjalle...
(Transformers: Revenge of the Fallen/USA 2009)
22.00 Beck: Gunvald
Tun­net­tu tut­ki­va jour­na­lis­ti sur­ma­taan ko­tiin­sa. Syyl­lis­tä et­si­tään niin ää­rioi­keis­to­lais­ten kuin Tuk­hol­man ala­maail­man ri­veis­tä, ei­vät­kä ju­tun tut­ki­jat­kaan sel­viä eh­jin nahoin...
(Beck 31 - Gunvald 2016)
22.30 Temp­ta­tion Is­land Suomi 7 Extra
23.00 Temp­ta­tion Is­land Suomi 7
Ko­ti­mai­nen rea­li­ty­sar­ja. Oh­jel­man teks­ti­tys teks­ti-tv:n sivulla 333.
23.00 Narcos
Hyvät, pahat ja kuolleet.
23.00 El Chapo
Rajan yli.
0
00.00 Lap­si tun­te­mat­toman kanssa
00.00 Mad­ventures Suomi
00.10 Mad­ventures Suomi
00.00 Trans­for­mers: Kaa­tu­neiden kosto
(Transformers: Revenge of the Fallen/USA 2009)
00.10 Rik­kaat ja rahattomat
00.20 Beck: Gunvald
Tun­net­tu tut­ki­va jour­na­lis­ti sur­ma­taan kotiinsa...
(Beck 31 - Gunvald 2016)
01.00 Suo­men huu­to­kauppakeisari
Ko­ti­mai­nen rea­litysarja...
01.05 The Gift
01.10 Narcos
02.00 Ka­tast­ro­fin anatomia
Ko­ti­mai­nen do­ku­men­taa­ri­nen sar­ja. Oh­jel­man teks­ti­tys teks­ti-tv:n sivulla 333.
02.20 Suo­men huu­to­kauppakeisari
02.20 Bur­ge­ri­mies Euroopassa
3
04.01 Astral-TV
04.06 Astral-TV
04.21 Astral-TV
04.20 Astral-TV