Ohjelmakartta.fi
Varoitus! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 25.3. ti 26.3. ke 27.3. to 28.3. pe 29.3. la 30.3. su 31.3.
6

06.00 Myy­rä ja Pan­da

Peu­ka­loi­sen uu­det ret­ket

Ast­ral-TV

06.10 Dis­neyn e­si­kou­lu: Lei­jo­na­kaar­ti

Myy­rä ja Pan­da

06.30 Rus­ty Ri­vets

Ri­ta­rip­rin­ses­sa Nel­la

Dis­ney e­sit­tää: Duck­Ta­les

06.55 Litt­lest Pet S­hop: Mei­dän o­ma maail­ma

Dis­ney e­sit­tää: A­va­lo­rin E­le­na

Peu­ka­loi­sen uu­det ret­ket

07.15 Litt­lest Pet S­hop: Mei­dän o­ma maail­ma -ly­hä­ri

07.15 Myy­rä ja Pan­da

07.20 Dis­ney e­sit­tää: Kak­sin kar­ku­teil­lä: TV-sar­ja

K3 (x2)

07.30 Dis­ney e­sit­tää: Duck­Ta­les

07.45 Dis­ney e­sit­tää: Duck­Ta­les

Rus­ty Ri­vets

07.55 Dis­ney e­sit­tää: A­va­lo­rin E­le­na

08.10 Ang­ry Birds Pig­gy Ta­les (x10)

Litt­lest Pet S­hop: Mei­dän o­ma maail­ma

08.20 Dis­ney e­sit­tää: LE­GO S­tar Wars: T­he F­ree­ma­ker Ad­ven­tu­res

My Litt­le Po­ny: Ys­tä­vyy­den tai­kaa

K3 (x2)

08.45 Peu­ka­loi­sen uu­det ret­ket

Ang­ry Birds B­lues (x2)

Dis­neyn e­si­kou­lu: Mik­ki ja ral­li­ryh­mä

9

09.00 Ka­don­neen jäl­jil­lä

Pikkuveljen jäljillä Thaimaassa. Pohjoisirlantilaisen perimä. Isän perässä Pohjois-Ruotsissa. Kreikkalaisen isän arvoitus.

Sel­viy­ty­jät Suo­mi

Jakso 8 Aar­teen­met­säs­tys. Uu­si saa­ri kät­kee suo­jaan­sa yl­lä­tyk­sen, jo­ka vai­kut­taa o­leel­li­ses­ti voi­ma­suh­tei­siin.

09.10 Litt­lest Pet S­hop: Mei­dän o­ma maail­ma

09.25 My Litt­le Po­ny: Ys­tä­vyy­den tai­kaa

09.50 HS Las­ten uu­ti­set

10.00 Toi­sen­lai­set äi­dit

Lääketieteen avulla vanhemmiksi.

Hu­vi­la & Huus­si

Kartanon aarre.

Mi­tä lap­se­si te­ki­si?

Muffinsseja ja torakoita.

Toi­sen­lai­set äi­dit

Suurperheen yllätysvauva. Kontrollintäyteinen raskaus.

10.00 E­dus­kun­ta­vaa­lit 2019: Lap­sil­la on a­siaa

10.30 Hu­vi­la & Huus­si

Kartanon aarre. Sa­to­ja vuo­sia van­ha kar­ta­no on Lee­nan ja Ris­ton u­nel­ma.

11.00 On­ne­nar­pa

11.00 Jak­sa pa­rem­min

Mi­ten uu­si vuo­de on vai­kut­ta­nut toi­mit­ta­ja Kat­ja S­tåh­lin nuk­ku­mi­seen?

11.30 Te­ho­ne­liöt haus­sa (x2)

Kasvavan perheen unelma. Pikkukoti Omahan keskustasta.

Te­ho­ne­liöt haus­sa

Kahden kaupungin vaiheilla.
12

12.00 Tie­dä ja Voi­ta

Kotimainen visailuohjelma. Ko­ti­mai­nen vi­sai­luoh­jel­ma.

12.00 Remp­pa vai muut­to Aust­ra­lia (x2)

Talotohtorit. Tiiliseinän varjossa.

12.30 E­dus­kun­ta­vaa­lit 2019: Lap­sil­la on a­siaa

13.30 Remp­pa vai muut­to UK

Muuttopahoinvointia.

13.55 Lei­jo­nan luo­la U­SA

recharj, stasher, iFork Puhuva koira. Koira pandan vaatteissa. Toppauksia takamukseen. Muotia Afrikasta.

13.55 T­he Wall Suo­mi

I­sä ja ty­tär i­so­jen a­sioi­den ää­rel­lä. E­li­na tuo i­sän­sä Se­pon sei­nän e­teen.

14.30 Lei­jo­nan luo­la U­SA (x2)

Rokblok, The Original Comfy, The Christmas Tree Hugger, Modern Christmas Tree FRYWALL, Birddogs, Inirv, Elliptical Stroller

14.55 Remp­pa vai muut­to Aust­ra­lia

Talotohtorit.

Remp­pa vai muut­to UK

Perinteitä vai helppoutta?

Remp­pa vai muut­to Aust­ra­lia

Tiiliseinän varjossa.

Rem­pal­la kau­pak­si

Väriä kerrakseen.

Remp­pa vai muut­to UK

Asunto Wappingissa.

14.55 Lei­jo­nan luo­la U­SA (x2)

recharj, stasher, iFork G.O.A.T., The Longhairs, Joe's Gourmet Fish Fry
15

15.55 Te­ho­ne­liöt haus­sa

Kasvavan perheen unelma.

Toi­sen­lai­set äi­dit

Uusperheen ensimmäinen yhteinen lapsi.

Mi­tä lap­se­si te­ki­si?

Muffinsseja ja torakoita.

Te­ho­ne­liöt haus­sa

Pikkukoti Omahan keskustasta.

Suo­men haus­kin ta­vis

Identiteetit vaihtoon.

16.25 On­ne­nar­pa

16.25 On­ne­nar­pa

16.30 Ha­luat­ko mil­jo­nää­rik­si?

Jännitystä hotseatilla.

16.30 Suo­men huu­to­kaup­pa­kei­sa­ri e­sit­tää: Mark­ku hoi­taa

Leuanvetoa ja haitarihaaste.

16.30 Na­pa­kymp­pi

Siskolle säpinää. Jan­ne pu­dot­taa pik­ku­sis­kon­sa ko­si­joil­le uu­tis­pom­min ja le­väh­tää het­ki­sen A:l­la.

16.55 On­ne­nar­pa

16.55 On­ne­nar­pa

17.00 Toi­sen­lai­set äi­dit

Reissuleski ja kolmen lapsen arki. Voimaannuttava synnytys.

17.00 Hy­vät ja huo­not uu­ti­set

Hiukkasenkiihdytin. Näyt­te­li­jä Lee­na Pöys­ti on vie­raa­na, ja hän pal­jas­taa oh­jel­mas­sa e­ri­tyis­tai­ton­sa, min­kä li­säk­si Ri­kun ky­ky ker­toa puu­jal­ka­vit­se­jä haas­te­taan.

17.00 Suo­men huu­to­kaup­pa­kei­sa­ri e­sit­tää: Mark­ku hoi­taa

Leuanvetoa ja haitarihaaste. Mus­ke­li­mies Vert­ti Har­ju­nie­mi haas­taa Mar­kun ja Ti­mon voi­mai­luun.

17.30 Lei­jo­nan luo­la U­SA

Rokblok, The Original Comfy, The Christmas Tree Hugger, Modern Christmas Tree Lah­ja­pa­ket­te­ja te­ko­kuu­sen al­le.

17.30 Lei­jo­nan luo­la U­SA

Puhuva koira. Lu­mi­kin ta­ri­nas­ta ins­pi­roi­tu­nut y­rit­tä­jä lait­taa lem­mi­kit pu­hu­maan.

17.30 Mi­tä lap­se­si te­ki­si?

Muffinsseja ja torakoita. Uu­si sar­ja! Hui­jaa­ko lap­si kur­kis­ta­mal­la sa­laa muf­fins­si­purk­kiin, en­tä roh­ke­nee­ko hän siir­tää si­hi­se­vän jät­ti­to­ra­kan uu­teen ter­ra­rioon?
18

18.00 Lei­jo­nan luo­la U­SA

Röyhkeydestä rangaistaan. Torkkumalla tulosta.

18.00 Mi­tä lap­se­si te­ki­si?

Muffinsseja ja torakoita. Uu­si sar­ja!

18.00 Na­pa­kymp­pi

Lätkässä. Nei­ti X:ää kiin­nos­taa kiek­ko, kal­ja ja kel­lot. Jan­ne pää­see hie­ro­van Her­ra X:n kä­sit­te­lyyn ja naut­tii sy­li­hoi­dos­ta.

18.30 T­he Voi­ce of Fin­land

K­noc­kout 3. Kol­man­nes­sa K­noc­kout-jak­sos­sa la­val­le nou­see An­na Puun vä­ri­käs tii­mi. Lau­la­jat nou­se­vat uu­del­le ta­sol­le, jo­ka tar­koit­taa val­men­ta­jal­le vai­kei­ta pää­tök­siä.

18.30 Sel­viy­ty­jät Suo­mi

Aarteenmetsästys. Uu­si saa­ri kät­kee suo­jaan­sa yl­lä­tyk­sen, jo­ka vai­kut­taa o­leel­li­ses­ti voi­ma­suh­tei­siin. Yk­si­lö­pe­li käyn­nis­tyy ja lii­tot ha­ke­vat paik­kaan­sa.

18.30 T­he Voi­ce of Fin­land

K­noc­kout 4. Vii­mei­nen K­noc­kout-jak­so on tiuk­kaa ty­ki­tys­tä, kun la­val­le nou­see To­ni Wir­ta­sen tii­min lau­la­jat. Vain puo­let lau­la­jis­ta pää­see jat­koon, jo­ten nyt lai­te­taan kaik­ki pe­liin!

19.00 Vie­rais­sa

Oikeanlaista kemiaa. Ra­di­kaa­li vaih­to­ko­kei­lu sy­sä­tään kun­nol­la käyn­tiin. Uu­sien puo­li­soi­den on ai­ka tu­tus­tua toi­siin­sa, hank­kia luot­ta­mus­ta ja o­pe­tel­la yh­teis­työ­ky­kyä.

Hy­vät ja huo­not uu­ti­set

Hiukkasenkiihdytin. Näyt­te­li­jä Lee­na Pöys­ti on vie­raa­na, ja hän pal­jas­taa oh­jel­mas­sa e­ri­tyis­tai­ton­sa, min­kä li­säk­si Ri­kun ky­ky ker­toa puu­jal­ka­vit­se­jä haas­te­taan.

19.00 T­he Wall Suo­mi

Veljekset vastaan seinä. Vel­jek­set Ja­mi ja Jes­se o­vat saa­pu­neet kat­so­maan, mil­lai­sen haas­teen sei­nä heil­le tar­joaa.

19.00 Hu­vi­la & Huus­si

Kartanon aarre. Sa­to­ja vuo­sia van­ha kar­ta­no on Lee­nan ja Ris­ton u­nel­ma. Mik­ko ja Vil­ja ai­ko­vat teh­dä huo­neis­ta rans­ka­lais­tyyp­pi­siä, kun­nes pu­ret­tu­jen pin­to­jen al­ta löy­tyy suu­ri yl­lä­tys.

20.00 Hy­vät ja huo­not uu­ti­set

Hiukkasenkiihdytin. Hy­vien ja huo­no­jen uu­ti­sien kes­kus­te­lua ti­reh­tö­röi Ri­ku Nie­mi­nen. Vie­rai­le­va­na pa­ne­lis­ti­na näh­dään näyt­te­li­jä Lee­na Pöys­ti!

Mi­tä lap­se­si te­ki­si?

Muffinsseja ja torakoita. Uu­si sar­ja! Hui­jaa­ko lap­si kur­kis­ta­mal­la sa­laa muf­fins­si­purk­kiin, en­tä roh­ke­nee­ko hän siir­tää si­hi­se­vän jät­ti­to­ra­kan uu­teen ter­ra­rioon?

Na­pa­kymp­pi

Siskolle säpinää. Lätkässä.

T­he Voi­ce of Fin­land

K­noc­kout 4. Vii­mei­nen K­noc­kout-jak­so on tiuk­kaa ty­ki­tys­tä, kun la­val­le nou­see To­ni Wir­ta­sen tii­min lau­la­jat. Vain puo­let lau­la­jis­ta pää­see jat­koon, jo­ten nyt lai­te­taan kaik­ki pe­liin!

Ha­luat­ko mil­jo­nää­rik­si?

Opettajan kiirastuli. Uu­det jak­sot! On­ko voi­mae­läi­mis­tä hyö­tyä, kun tar­jol­la on mil­joo­na eu­roa? Kil­pai­li­jat ta­voit­te­le­vat u­nel­miaan ja mil­joo­naa eu­roa Jaa­jo Lin­non­maan joh­dol­la.

Ha­luat­ko mil­jo­nää­rik­si?

Opettajan kiirastuli. On­ko voi­mae­läi­mis­tä hyö­tyä, kun tar­jol­la on mil­joo­na eu­roa? Kil­pai­li­jat ta­voit­te­le­vat u­nel­miaan ja mil­joo­naa eu­roa Jaa­jo Lin­non­maan joh­dol­la.

20.55 Ke­no ja Synt­tä­rit

20.55 Ke­no ja Synt­tä­rit

21

21.00 Sy­ke

21.00 T­he Wall Suo­mi

I­sä ja ty­tär i­so­jen a­sioi­den ää­rel­lä. E­li­na tuo i­sän­sä Se­pon sei­nän e­teen. Kirk­kaa­na siin­tää u­nel­ma i­sois­ta eu­rois­ta, jot­ka sii­vit­täi­si­vät Se­pon e­läk­keel­le.

Sel­viy­ty­jät Suo­mi

Jakso 9 Ou­to­ja so­pi­muk­sia. Pal­kin­to­mat­ka t­roop­pi­seen kah­vi­laan an­taa puit­teet tie­dus­te­lul­le ja roh­keil­le eh­do­tuk­sil­le. Vä­sy­mys a­jaa kil­pai­li­jat te­ke­mään e­päe­dul­li­sia so­pi­muk­sia ja tie­don pi­mit­tä­mi­nen o­mil­ta liit­to­lai­sil­ta kos­tau­tuu ran­kas­ti. Ko­ti­mai­nen viih­deoh­jel­ma.

21.25 Ke­no ja Synt­tä­rit

21.30 Hu­vi­la & Huus­si

Kartanon aarre. UU­SI KAU­SI! Sa­to­ja vuo­sia van­ha kar­ta­no on Lee­nan ja Ris­ton u­nel­ma.

Suo­men huu­to­kaup­pa­kei­sa­ri e­sit­tää: Mark­ku hoi­taa

Leuanvetoa ja haitarihaaste. Mus­ke­li­mies Vert­ti Har­ju­nie­mi haas­taa Mar­kun ja Ti­mon voi­mai­luun.

Temp­ta­tion Is­land Suo­mi 5

Temp­ta­tion Is­land Suo­mi on ää­rim­mäi­nen deit­tioh­jel­ma, jos­sa pa­ris­kun­nil­le an­ne­taan ti­lai­suus tes­ta­ta, kes­tää­kö o­ma pa­ri­suh­de vai on­ko pa­ra­tii­sin kiel­let­ty he­del­mä sit­ten­kin hou­kut­te­le­vam­pi. Ko­ti­mai­nen rea­li­tyoh­jel­ma. (42') Oh­jel­man teks­ti­tys teks­ti-tv:n si­vul­la 333.

Pi­ra­tes of t­he Ca­rib­bean: Vie­rail­la ve­sil­lä

(2011) McNally, Sam Claflin.

22.00 S­her­lock Hol­mes: A Ga­me of S­ha­dows

(2011) Supertähti Robert Downey Jr. pa­laa le­gen­daa­ri­sen S­her­lock Hol­me­sin roo­liin rin­nal­laan us­kol­li­nen toh­to­ri Wat­son (Ju­de Law). Täl­lä ker­taa Hol­mes saa vas­taan­sa vaa­ral­li­sen mes­ta­ri­ri­kol­li­sen p­ro­fes­so­ri Mo­riar­tyn, jon­ka pi­rul­li­nen suun­ni­tel­ma uh­kaa ko­ko Eu­roop­paa. A­vuk­seen san­ka­ri­kak­sik­ko saa roh­kean mus­ta­lais­nai­sen, jon­ka ka­don­nut ve­li liit­tyy jo­ten­kin Mo­riar­tyn suun­ni­tel­maan.

22.30 Teit meis­tä kau­niin

(2016) I­sän­sä kuol­tua Hei­no­laan muut­ta­nut To­ni Wir­ta­nen pe­rus­taa punk-bän­din ka­ve­rin­sa Ant­ti Lau­ta­lan kans­sa. Kun po­ruk­kaan liit­tyy vie­lä Si­pe San­ta­puk­ki, bän­di ni­me­tään A­pu­lan­nak­si. Vaih­to-op­pi­laak­si Hei­no­laan tul­lut Man­dy liit­tyy ba­sis­tik­si, ja sa­mal­la ku­vioi­hin il­mes­tyy pa­ha­mai­nei­nen Tuuk­ka Te­mo­nen.

Tu­los­sa: Na­pa­kymp­pi

Sel­viy­ty­jät Suo­mi

Aarteenmetsästys. Uu­si saa­ri kät­kee suo­jaan­sa yl­lä­tyk­sen, jo­ka vai­kut­taa o­leel­li­ses­ti voi­ma­suh­tei­siin. Yk­si­lö­pe­li käyn­nis­tyy ja lii­tot ha­ke­vat paik­kaan­sa.

Temp­ta­tion Is­land Suo­mi 5 Ext­ra

Läheisyydenkaipuu yllättää.

22.30 Sel­viy­ty­jät Suo­mi Ext­ra

Sel­viy­ty­jät Suo­mi Ext­ra - Ou­to­ja so­pi­muk­sia.

22.35 T­he Wall Suo­mi

Veljekset vastaan seinä. Vel­jek­set Ja­mi ja Jes­se o­vat saa­pu­neet kat­so­maan, mil­lai­sen haas­teen sei­nä heil­le tar­joaa.

23.00 Vie­rais­sa

Oikeanlaista kemiaa.

23.00 Ke­no ja Synt­tä­rit

23.05 Ro­gue O­ne: A S­tar Wars S­to­ry

(2016) Im­pe­riu­min Kuo­le­man­täh­ti-tais­te­lua­se­man pää­suun­nit­te­li­jan ty­tär Jyn Er­so (Fe­li­ci­ty Jo­nes) lyöt­täy­tyy yh­teen ka­pi­nal­lis­ten kans­sa et­siäk­seen i­sän­sä ja va­ras­taak­seen a­se­man pii­rus­tuk­set. E­pi­so­di IV:n "e­sio­sa" sai Os­car-eh­dok­kuu­det ää­ni­mik­sauk­ses­ta ja e­ri­kois­te­hos­teis­ta.

23.35 A­me­ri­kan ko­vim­mat ke­räi­li­jät

Jukeboksien jäljillä.
0

00.00 Sel­viy­ty­jät Suo­mi Ext­ra

A­me­ri­kan ko­vim­mat ke­räi­li­jät

Bensaa suonissa.

00.20 Ar­ma­ged­don

00.30 Lei­jo­nan luo­la U­SA

Röyhkeydestä rangaistaan. Torkkumalla tulosta.

00.30 T­he Last S­tand

Toi­min­tae­lo­ku­van pääo­sas­sa näh­dään Ar­nold Sch­war­ze­neg­ger, jo­ka e­sit­tää se­rif­fi O­wen­sia, jo­ka viet­tää rau­hal­lis­ta e­lä­mää Mek­si­kon ra­jal­la si­jait­se­vas­sa pik­ku­kau­pun­gis­sa.

00.55 Lei­jo­nan luo­la U­SA

Lahjapaketteja tekokuusen alle.

00.55 Lei­jo­nan luo­la U­SA

Puhuva koira.

01.30 Po­lii­sit 2019

Rälläkällä katon läpi.

Na­pa­kymp­pi

Siskolle säpinää.

01.50 Po­lii­sit 2019

Ryöstö ja etsintöjä.

01.50 Na­pa­kymp­pi

Lätkässä.

01.50 Po­lii­sit 2019 (x2)

Ryöstö ja etsintöjä. Rälläkällä katon läpi.

02.30 Suo­men huu­to­kaup­pa­kei­sa­ri e­sit­tää: Mark­ku hoi­taa

Po­lii­sit - ko­ti­hä­ly­tys

02.50 Hy­vät ja huo­not uu­ti­set

02.50 Po­lii­sit - ko­ti­hä­ly­tys

02.50 48 tun­tia ri­kok­ses­ta

3

03.25 Ar­man Poh­jan­täh­den al­la

03.25 48 tun­tia ri­kok­ses­ta

03.50 Ast­ral-TV (x2)

03.50 Ar­man Poh­jan­täh­den al­la

03.50 Ar­man Poh­jan­täh­den al­la (x2)

04.25 Ast­ral-TV (x4)

04.25 Ast­ral-TV (x2)

04.50 Ast­ral-TV (x2)

04.50 Ast­ral-TV

05.50 Ast­ral-TV