Ohjelmakartta.fi
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
16.3. 17.3. 18.3. 19.3. 20.3. 21.3. 22.3.
6
06.00 Ri­ta­rip­rinsessa Nella
06.00 Rusty Rivets
06.25 Dis­neyn esikoulu: Fan­cy Nancy Clancy
06.25 Dis­neyn esikoulu: Mik­ki ja ralliryhmä
06.50 LE­GO Ci­ty Adventures
06.50 Fan­cy Nancy Clancy
07.05 Dis­ney esittää: Ducktales
07.05 Art­hur ja minimoit
07.15 Vampyrina
07.30 LE­GO Ju­ras­sic World: Is­la Nub­larin legenda
07.40 Tei­ni-ikäis­ten mu­tant­ti­ninjakilpikon
07.40 Tei­ni-ikäis­ten mu­tant­ti­ninjakilpikon
07.55 LEGO Ninjago
08.00 Ba­ku­gan: Battle Planet
08.10 Tei­ni-ikäis­ten mu­tant­ti­ninjakilpikon
08.10 Dis­ney esittää: Ul­ti­ma­te Spi­der-Man vs. Sinister 6
08.05 Ba­ku­gan: Battle Planet
08.30 Ang­ry Birds Piggy Tales
08.30 LE­GO Ju­ras­sic World: Is­la Nub­larin legenda
08.35 Ba­ku­gan: Battle Planet
08.55 Ang­ry Birds Blues
08.50 HS Lasten uutiset
9
09.00 Mi­tä lap­sesi tekisi?
Ke­nen per­he tun­tee lap­sen­sa par­hai­ten? Ko­ti­mai­nen sar­ja. Oh­jel­man teks­ti­tys teks­ti-tv:n sivulla 333.
09.00 Haus­kat kotivideot
09.00 Mi­tä lap­sesi tekisi?
Pierutyynyjä ja 80-luvun muinaisesineitä.
10.00 Rem­palla kaupaksi
Eng­lan­ti­lai­nen li­fes­tyleohjelma.
ma: Neuvoista viis.
ti: Sijoittajan unelma.
ke: Nirsot ostajat.
to: Mopseja ja luksusta.
pe: Naisen kosketus.
10.00 Suo­men huu­to­kauppakeisari
Keisarin koiruudet.
10.00 Jaksa paremmin
10.30 Eläinsairaala
11.00 LIVE: Onnenarpa
11.00 Ka­don­neen jäljillä
Ko­ti­mai­nen rea­li­tyoh­jel­ma. Oh­jel­man teks­ti­tys teks­ti-tv:n sivulla 333.
11.00: ITALIA, Carla - Etsinnän estelyä Italissa.
12.00: VENÄJÄ, Mitte - Vastauksia Venäjältä.
11.00 Rik­kaat ja rahattomat
Intohimoista elämää. UU­SI SARJA ALKAA!..
12.00 Tie­dä ja Voita
Ko­ti­mai­nen vi­sai­luoh­jelma. (85')
ma: Kotimainen visailuohjelma.
11.55 Huussi
Anna Puun englantilainen puutarha.
12
13.00 Remp­pa vai muut­to Vancouver
Ka­na­da­lai­nen rea­li­ty­sarja. (43')
13.00: Unelmia maasta.
14.00: Ekologisempaa elämää.
15.00: Talo järven rannalla.
12.55 Farmi Suomi
Tervetuloa Farmille! . 12 julk­kis­ta saa­puu tyh­jäl­le maa­ti­lal­le ja tais­te­lu 30 000 eu­ron voit­to­po­tista alkaa...
13.55 Huussi
(41') Oh­jel­man teks­ti­tys teks­ti-tv:n sivulla 333.
ke: Metsittyneellä tontilla ei juuri ole oleskelutilaa.
pe: Siirtolohkare hyötykäyttöön ja näyttävä vesiaihe.
14.25 Remp­pa vai muut­to Vancouver
Ka­na­da­lai­nen rea­li­ty­sarja. (43')
14.25: Esteetön koti.
15.25: Epärealistisia odotuksia.
14.55 Mas­terC­hef Australia
Lännen antimia.
14.55 Nel­jän tähden talkoot
Kau­si 1. (21')..
14.55 Nel­jän tähden talkoot
15.00 Mas­terC­hef Australia
Tuplasti painetta.
15
15.25 Eläinsairaala
15.55 Mas­terC­hef Australia
Aust­ra­lia­lai­nen realitysarja.
ti: Viisi lajia Wildflowerissa.
ke: Suoraa tietä finaaliviikolle.
to: Päivällinen metsässä.
16.00 Gnoomit
(Gnome Alone 2017) . Suo­mek­si pu­hu­tus­sa ani­maa­tio­seik­kai­lus­sa Ch­loe muut­taa äi­tin­sä kans­sa uu­teen kotiin...
16.25 Onnenarpa
16.25 Mar­vel: The In­vin­cible Iron Man
(The Invincible Iron Man/USA 2007)
16.30 Remp­pa vai muut­to Vancouver
Unelmia maasta.
16.55 Onnenarpa
17.00 Remp­pa vai muut­to Vancouver
Ka­na­da­lai­nen rea­li­ty­sarja. (43')
ti: Ekologisempaa elämää.
ke: Talo järven rannalla.
to: Esteetön koti.
pe: Epärealistisia odotuksia.
17.30 PlayOff: Ha­luat­ko jal­ka­pal­lotähdeksi?
17.50 Farmi Suomi
Tervetuloa Farmille! . 12 julk­kis­ta saa­puu tyh­jäl­le maa­ti­lal­le ja tais­te­lu 30 000 eu­ron voit­to­po­tista alkaa...
18
18.00 Nel­jät häät Amerikassa
18.00 Men­tal Samurai Suomi
Löytyykö tänään todellinen ilmojen mestari?
18.00 Rik­kaat ja rahattomat
Intohimoista elämää. UU­SI SARJA ALKAA!..
18.00 Haus­kat kotivideot
18.05 Suo­men huu­to­kauppakeisari
Keisarin koiruudet. Ilk­ka Vai­nio tin­kaa lo­hi apunaan...
18.30 The Voi­ce of Finland
Kaksintaistelu 3. Kak­sin­tais­te­lut jatkuvat...
18.55 Tulossa...
19.00 Lap­si tun­te­mat­toman kanssa
"Haluan lapsen". UU­SI SARJA ALKAA!..
19.00 Suo­men huu­to­kauppakeisari
Keisarin koiruudet.
19.00 Huussi
Anna Puun englantilainen puutarha.
19.00 Men­tal Samurai Suomi
Löytyykö tänään todellinen ilmojen mestari?
19.00 Men­tal Samurai Suomi
Kissan älykkyys, mutta entäs se paineensietokyky?
19.20 The Voi­ce of Finland
Kaksintaistelu 4. Kak­sin­tais­te­luis­sa jän­ni­tys tii­vis­tyy. Upei­den ki­sa-duet­to­jen li­säk­si sy­dä­met su­lat­taa apu­val­men­ta­ja Sa­mu­li Edel­man­nin spon­taa­ni serenadi...
20.00 Huussi
Uu­si mai­se­ma­suun­nit­te­li­ja Ka­ti Ju­ka­rai­nen tai­koo puu­tar­haan lop­pu­tu­lok­sen, jo­ka on ai­van muu­ta, mi­tä An­na osa­si odottaa...
20.00 Rik­kaat ja rahattomat
Intohimoista elämää. UU­SI SARJA ALKAA!..
20.00 Farmi Suomi
Tervetuloa Farmille! . UU­SI KAUSI ALKAA!..
20.00 The Voi­ce of Finland
Kaksintaistelu 4. Kak­sin­tais­te­luis­sa jän­ni­tys tiivistyy...
20.00 The Voi­ce of Finland
Kaksintaistelu 5. Vii­mei­nen Kak­sin­tais­te­lu-jak­so on täyn­nä rii­pai­se­van kau­nii­ta tulkintoja!..
20.58 Ke­no ja Synttärit
20.58 Ke­no ja Synttärit
21
21.00 Lap­si tun­te­mat­toman kanssa
"Haluan lapsen". UU­SI SARJA ALKAA!..
21.00 Suo­men huu­to­kauppakeisari
Keisarin koiruudet.
21.00 Temp­ta­tion Is­land Suomi 7
Liian hyvä parisuhde.
21.00 Men­tal Samurai Suomi
Kissan älykkyys, mutta entäs se paineensietokyky?
21.25 Ke­no ja Synttärit
21.25 Ke­no ja Synttärit
21.30 Temp­ta­tion Is­land Suomi 7
Ei tullu kyyneleen kyyneltä.
21.30 Guar­dians of the Galaxy
(Guardians of the Galaxy 2014) . Mar­ve­lin sar­ja­ku­vaan poh­jau­tu­vas­sa toi­min­ta­ko­me­dias­sa Täh­ti­lor­din (Ch­ris Pratt) joh­ta­ma lain­suo­jat­to­mien jouk­ko met­säs­tää sa­la­pe­räis­tä Ikui­suus­ki­veä ym­pä­ri universumia...
21.40 Ke­no ja Synttärit
21.45 Inferno
(Inferno 2016) . Tom Hanks esit­tää jän­ni­ty­se­lo­ku­vas­sa pro­fes­so­ri Ro­bert Lang­do­nia, jo­ka he­rää sai­raa­las­ta muis­tin­sa me­net­tä­nee­nä ja jou­tuu pian hen­gäs­tyt­tä­väl­le pa­ko­mat­kal­le toh­to­ri Brooks (Fe­li­city Jones)..
22.00 Tulossa...
22.00 Tulossa...
22.00 Beck: Perhe
(Beck 28 - Familjen 2015) . Ri­kol­lis­ta toi­min­taa har­joit­ta­vaa ra­vin­to­loit­si­jaa am­mu­taan ka­dul­la, ei­kä mur­hay­ri­tys jää viimeiseksi...
22.05 Poliisit 2020
Päihteiden seurauksia.
22.05 Ar­man ja Suo­men ri­kosmysteerit
Perinnönjako.
22.05 Narcos
Vihdoinkin vapaa.
22.30 Temp­ta­tion Is­land Suomi 7 Extra
23.00 Stand Up!
Stand Up! -oh­jel­man kol­mas kausi!..
23.00 Tulossa...
23.05 Stand Up!
-oh­jel­man kol­mas kau­si! (42') Oh­jel­man teks­ti­tys teks­ti-tv:n sivulla 333.
ti: Stand Up!
23.55 Tulossa...
0
00.00 Lap­si tun­te­mat­toman kanssa
00.00 Tulossa...
00.00 Beck: Perhe
(Beck 28 - Familjen 2015)
00.05 Suo­men huu­to­kauppakeisari
00.10 Rik­kaat ja rahattomat
00.05 Narcos
00.05 Inferno
(Inferno 2016)
00.15 Tulossa...
00.20 En­ke­lit ja demonit
01.00 The Wall Suomi
Ko­ti­mai­nen viih­deohjelma...
02.00 Poliisit 2019
Ko­ti­mai­nen rea­li­ty­sar­ja. Oh­jel­man teks­ti­tys teks­ti-tv:n sivulla 333.
01.55 Parmas
Ko­ti­mai­nen viih­deoh­jelma. (41')..
02.35 Parmas
Ko­ti­mai­nen viih­deoh­jel­ma. (41') Oh­jel­man teks­ti­tys teks­ti-tv:n sivulla 333.
3
03.00 Ame­ri­kan ko­vim­mat keräilijät
Ame­rik­ka­lainen sarja.
03.10 Parmas
03.45 Astral-TV
04.00 Astral-TV
04.35 Astral-TV