Ohjelmakartta.fi
Varoitus! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 4.3. ti 5.3. ke 6.3. to 7.3. pe 8.3. la 9.3. su 10.3.
6

06.00 Rus­ty Ri­vets

Dis­neyn e­si­kou­lu: Lei­jo­na­kaar­ti

Dis­ney e­sit­tää: Duck­Ta­les

06.25 Ri­ta­rip­rin­ses­sa Nel­la

Myy­rä ja Pan­da

06.40 Litt­lest Pet S­hop: Mei­dän o­ma maail­ma

06.50 Peu­ka­loi­sen uu­det ret­ket

Litt­lest Pet S­hop: Mei­dän o­ma maail­ma

Dis­ney e­sit­tää: A­va­lo­rin E­le­na

07.05 Vi­li Vil­pe­rin seik­kai­lut

Vi­li Vil­pe­rin seik­kai­lut

07.15 Ang­ry Birds Pig­gy Ta­les (x8)

07.20 Ang­ry Birds Pig­gy Ta­les

K3 (x4)

07.25 My Litt­le Po­ny: Ys­tä­vyy­den tai­kaa

07.45 Dis­ney e­sit­tää: Duck­Ta­les

My Litt­le Po­ny: Ys­tä­vyy­den tai­kaa

LE­GO Ju­ras­sic World: In­do­mi­nuk­sen pa­ko

08.10 Dis­ney e­sit­tää: S­tar Wars Re­bels

Peu­ka­loi­sen uu­det ret­ket

08.25 Dis­ney e­sit­tää: Kak­sin kar­ku­teil­lä: TV-sar­ja

08.35 LE­GO Nin­ja­go

Ang­ry Birds Pig­gy Ta­les

08.45 Peu­ka­loi­sen uu­det ret­ket

Ang­ry Birds B­lues (x2)

HS Las­ten uu­ti­set

9

09.00 Nel­jät häät Suo­mi

Morsiusmessu kohtaa raskaan rockin. Vain pillimehu puuttuu! Hääteema hukassa! Hyi, mikä sika! Missä Jallu luuraa?

Sel­viy­ty­jät Suo­mi

Jakso 5 U­nia, it­kua ja tai­kaus­koa. Näl­kä syö tais­te­lu­tah­toa ja ko­ti-i­kä­vä pai­naa. Van­hat haa­vat hier­tä­vät y­hä.

Kup­pi­lat kun­toon, Jyr­ki Su­ku­la!

Wanha Waskoolimies, Tankavaara. Tan­ka­vaa­ran kul­ta­ky­lä kät­kee pit­kän his­to­rian ja us­ko­mat­to­mia ta­ri­noi­ta ja ih­mis­koh­ta­loi­ta.

10.00 Toi­sen­lai­set äi­dit

Ranskalais­suomalainen vanhemmuus. Eri taustoista ehyeksi perheeksi.

10.00 Jak­sa pa­rem­min

10.30 Vain e­lä­mää

(2012) Uu­del­la Vain e­lä­mää -kau­del­la oh­jel­ma pa­laa juu­ril­leen Hir­ven­sal­men Sa­tu­lin­naan. Kau­si on e­ri­tyi­nen myös sik­si, et­tä mu­ka­na o­vat jo aiem­min oh­jel­mas­sa näh­dyt Ja­ri Sil­lan­pää, Jen­ni Var­tiai­nen, To­ni Wir­ta­nen, Ju­ha Ta­pio, San­ni, Kai­ja Koo ja C­heek. Ko­ti­mai­nen viih­deoh­jel­ma.

Te­ho­ne­liöt haus­sa (x2)

Uuden yrittäjän koti. Muusikon kakkoskoti.

11.00 On­ne­nar­pa

11.30 Gaa­la

Gaala huipentuu! Vie­rai­na näyt­te­li­jä Jaa­na Saa­ri­nen, so­me­täh­ti Jan­ni Hus­si, muu­sik­ko Leo (S­till­man) se­kä ar­tis­ti­vie­raa­na u­pea Ben­ja­min.
12

12.00 Tie­dä ja Voi­ta

Kotimainen visailuohjelma. Ko­ti­mai­nen vi­sai­luoh­jel­ma.

13.00 T­he Wall Suo­mi

Suo­men suu­rin ga­mes­how on nyt tääl­lä!

13.25 Te­ho­ne­liöt haus­sa

Ulkoilmaihmisten unelma.

13.55 Lei­jo­nan luo­la Ka­na­da

Perhejakso.

Lei­jo­nan luo­la U­SA

Pää märkänä. Puhu pallolle. Keskity keksintöön. Benjilock, Ice Shaker, Solemender, Delighted by Hummus

Remp­pa vai muut­to UK (x2)

Reviiririita. Skotlannin maisemissa.

Lei­jo­nan luo­la U­SA (x2)

14.55 Remp­pa vai muut­to Aust­ra­lia

Tiiliseinän varjossa.

Remp­pa vai muut­to UK

Lemmikkien valtakunta.

Remp­pa vai muut­to Aust­ra­lia

Tunnetta peliin. Eläkekoti.

Remp­pa vai muut­to UK

Kasapäin kanootteja.
15

15.55 Te­ho­ne­liöt haus­sa

Ulkoilmaihmisten unelma. Uuden yrittäjän koti.

Toi­sen­lai­set äi­dit

Ranskalais­suomalainen vanhemmuus.

Te­ho­ne­liöt haus­sa

Muusikon kakkoskoti.

Suo­men haus­kin ta­vis

Kuninkaallisen hauska.

Lei­jo­nan luo­la U­SA

Suo­men huu­to­kaup­pa­kei­sa­ri e­sit­tää: Mark­ku hoi­taa

Suo­men huu­to­kaup­pa­kei­sa­rin Mark­ku on nyt vauh­dis­sa!

16.25 On­ne­nar­pa

16.25 On­ne­nar­pa

16.30 Ha­luat­ko mil­jo­nää­rik­si?

Hermostuttaa kuin golfkentällä.

Toi­sen­lai­set äi­dit

16.30 Suo­men huu­to­kaup­pa­kei­sa­ri e­sit­tää: Mark­ku hoi­taa

16.55 On­ne­nar­pa

16.55 On­ne­nar­pa

17.00 Kup­pi­lat kun­toon, Jyr­ki Su­ku­la!

Wanha Waskoolimies, Tankavaara. Tan­ka­vaa­ran kul­ta­ky­lä kät­kee pit­kän his­to­rian ja us­ko­mat­to­mia ta­ri­noi­ta ja ih­mis­koh­ta­loi­ta.

17.00 Toi­sen­lai­set äi­dit

Pel­ko­jen ja sai­rau­den var­jos­ta­ma ras­kaus. Sa­ra­hin o­do­tuk­ses­sa pel­ko vau­van kuo­le­mas­ta on a­la­ti läs­nä.

T­he Voi­ce of Fin­land (x2)

T­he Voi­ce of Fin­lan­din pu­nai­sil­la tuo­leil­la is­tu­vat kah­dek­san­nel­la kau­del­la van­hat tu­tut suo­si­kit Ol­li Lind­holm, An­na Puu, Red­ra­ma ja To­ni Wir­ta­nen! Suo­men ko­vim­mat ar­tis­ti­täh­det o­vat val­mii­na val­men­ta­maan in­nok­kai­ta lau­la­ja­tu­lok­kai­ta u­ran­sa al­kuun. Vain ää­ni rat­kai­see! Ko­ti­mai­nen viih­deoh­jel­ma. (65') Oh­jel­man teks­ti­tys teks­ti-tv:n si­vul­la 333.

Pe­te ja lo­hi­käär­me El­liott

(2016) Met­sän­var­ti­ja G­ra­ce on kuul­lut ta­ri­noi­ta po­jas­ta ja lo­hi­käär­mees­tä ja pi­tää nii­tä sa­tu­na, kun­nes koh­taa Pe­ten. Pe­te on sa­la­pe­räi­nen poi­ka, jol­la ei o­le per­het­tä ei­kä ko­tia ja jo­ka väit­tää e­lä­vän­sä met­säs­sä El­liott-lo­hi­käär­meen kans­sa.

17.30 Lei­jo­nan luo­la U­SA

17.30 Haa­pa­sa­lon Suo­mi

Kymenlaakso. UU­SI KAU­SI. Vil­le Haa­pa­sa­lo läh­tee Ky­men­laak­soon sel­vit­tä­mään, mik­si a­lueel­la on an­kea ja mol­li­voit­toi­nen mai­ne.
18

18.00 Lei­jo­nan luo­la U­SA

18.00 Hy­vät ja huo­not uu­ti­set

Hy­vien ja huo­no­jen uu­ti­sien kes­kus­te­lua ti­reh­tö­röi Ri­ku Nie­mi­nen.

18.30 T­he Voi­ce of Fin­land

T­he Voi­ce of Fin­lan­din pu­nai­sil­la tuo­leil­la is­tu­vat kah­dek­san­nel­la kau­del­la van­hat tu­tut suo­si­kit Ol­li Lind­holm, An­na Puu, Red­ra­ma ja To­ni Wir­ta­nen! Suo­men ko­vim­mat ar­tis­ti­täh­det o­vat val­mii­na val­men­ta­maan in­nok­kai­ta lau­la­ja­tu­lok­kai­ta u­ran­sa al­kuun. Vain ää­ni rat­kai­see! Ko­ti­mai­nen viih­deoh­jel­ma.

18.30 Sel­viy­ty­jät Suo­mi

Unia, itkua ja taikauskoa. Näl­kä syö tais­te­lu­tah­toa ja ko­ti-i­kä­vä pai­naa. Van­hat haa­vat hier­tä­vät y­hä.

19.00 Hy­vät ja huo­not uu­ti­set

Hy­vien ja huo­no­jen uu­ti­sien kes­kus­te­lua ti­reh­tö­röi Ri­ku Nie­mi­nen.

19.00 T­he Wall Suo­mi

Suo­men suu­rin ga­mes­how on nyt tääl­lä! Heik­ki Paa­so­sen i­sän­nöi­män T­he Wall Suo­men jo­kai­ses­sa jak­sos­sa s­tu­dios­sa kil­pai­lee yk­si toi­sen­sa hy­vin tun­te­va pa­ri­val­jak­ko.

19.00 Ha­luat­ko mil­jo­nää­rik­si?

Haluatko miljonääriksi? on yk­si maail­man suo­si­tuim­mis­ta ja tun­ne­tuim­mis­ta tv-viih­deoh­jel­mis­ta.

20.00 Hy­vät ja huo­not uu­ti­set

Hy­vien ja huo­no­jen uu­ti­sien kes­kus­te­lua ti­reh­tö­röi Ri­ku Nie­mi­nen.

Haa­pa­sa­lon Suo­mi

Kymenlaakso. UU­SI KAU­SI. Vil­le Haa­pa­sa­lo läh­tee Ky­men­laak­soon sel­vit­tä­mään, mik­si a­lueel­la on an­kea ja mol­li­voit­toi­nen mai­ne.

Po­lii­sit 2019

Kes­to­suo­sik­ki Po­lii­sit pa­laa tu­le­val­la kau­del­la uu­sin, tun­nin mit­tai­sin jak­soin. Kus­sa­kin jak­sos­sa seu­ra­taan yön ta­pah­tu­mia kol­mes­sa e­ri kau­pun­gis­sa.

T­he Voi­ce of Fin­land

T­he Voi­ce of Fin­lan­din pu­nai­sil­la tuo­leil­la is­tu­vat kah­dek­san­nel­la kau­del­la van­hat tu­tut suo­si­kit Ol­li Lind­holm, An­na Puu, Red­ra­ma ja To­ni Wir­ta­nen! Suo­men ko­vim­mat ar­tis­ti­täh­det o­vat val­mii­na val­men­ta­maan in­nok­kai­ta lau­la­ja­tu­lok­kai­ta u­ran­sa al­kuun. Vain ää­ni rat­kai­see! Ko­ti­mai­nen viih­deoh­jel­ma. (65') Oh­jel­man teks­ti­tys teks­ti-tv:n si­vul­la 333.

Ha­luat­ko mil­jo­nää­rik­si?

Haluatko miljonääriksi? on yk­si maail­man suo­si­tuim­mis­ta ja tun­ne­tuim­mis­ta tv-viih­deoh­jel­mis­ta.

Sel­viy­ty­jät Suo­mi

Huutava nälkä! Huo­no sää koet­te­lee kil­pai­li­joi­ta ja e­ner­giat o­vat vä­his­sä. Pal­kin­to­kil­pai­lus­ta voi­te­taan kauan kai­vat­tua p­ro­teii­nia se­kä maus­tei­ta. Lä­hes­ty­vä hei­mo­jen yh­dis­ty­mi­nen ai­heut­taa e­pä­var­muut­ta yk­si­lö­kil­pai­luis­ta, jo­ten vah­vois­ta vas­tus­ta­jis­ta ha­lu­taan e­roon.

20.55 Ke­no ja Synt­tä­rit

20.55 Ke­no ja Synt­tä­rit

21

21.00 Beck: O­huel­la jääl­lä

Suo­men huu­to­kaup­pa­kei­sa­ri e­sit­tää: Mark­ku hoi­taa

Suo­men huu­to­kaup­pa­kei­sa­rin Mark­ku on nyt vauh­dis­sa! Uu­si sar­ja lait­taa puu­ha­mie­hen toi­mi­maan ja mi­kään on­gel­ma ei o­le liian suu­ri.

Ar­man ja Suo­men ri­kos­mys­tee­rit

Ar­man A­li­zad ja Suo­men ko­vim­mat ri­kos­tut­ki­jat ker­to­vat meil­le kym­me­nes­tä poik­keuk­sel­li­ses­ta ta­pah­tu­mas­ta Suo­men ri­kos­his­to­rias­sa.

21.00 T­he Wall Suo­mi

Suo­men suu­rin ga­mes­how on nyt tääl­lä! Heik­ki Paa­so­sen i­sän­nöi­män T­he Wall Suo­men jo­kai­ses­sa jak­sos­sa s­tu­dios­sa kil­pai­lee yk­si toi­sen­sa hy­vin tun­te­va pa­ri­val­jak­ko.

21.25 Ke­no ja Synt­tä­rit

21.30 T­his Is Us

Onnen kuu. Kau­den pää­tös­jak­sos­sa nuo­ret Jack ja Re­bec­ca ha­ke­vat paik­kaan­sa maail­mas­sa ja koh­taa­vat toi­sen­sa sat­tu­mus­ten seu­rauk­se­na.

Pi­ra­tes of t­he Ca­rib­bean: Mus­tan hel­men ki­rous

(2003) Kas­saen­nä­tyk­siä rik­ko­nut suu­ri seik­kai­lu, jon­ka tuo­tan­nos­ta on vas­tan­nut ny­ky-Hol­ly­woo­din me­nes­ty­nein tuot­ta­ja Jer­ry B­ruck­hei­mer (mm. Con Air, Kan­sal­li­saar­re, Ku­nin­gas Art­hur). John­ny Depp e­sit­tää vas­tus­ta­ma­ton­ta kon­ka­ri­me­ri­ros­voa Jack S­par­row'ta, jo­ka ha­luaa teh­dä ti­lit sel­vik­si pe­lä­tyn ryö­vä­ri Bar­bos­san (Geoff­rey Rush) kans­sa. S­par­row in­tou­tuu uu­teen tais­te­luun, kun Bar­bos­sa kaap­paa ku­ver­nöö­rin ku­van­kau­niin tyt­tä­ren (Kei­ra K­night­ley).

21.30 Sel­viy­ty­jät Suo­mi Ext­ra

Sel­viy­ty­jät Suo­mi Ext­ra - Huu­ta­va näl­kä!

22.00 T­he Wall Suo­mi

Suo­men suu­rin ga­mes­how on nyt tääl­lä!

Sel­viy­ty­jät Suo­mi

Unia, itkua ja taikauskoa. Näl­kä syö tais­te­lu­tah­toa ja ko­ti-i­kä­vä pai­naa. Van­hat haa­vat hier­tä­vät y­hä.

22.00 Ro­bo­Cop

(2014) 2014). A­me­rik­ka­lai­nen toi­min­tae­lo­ku­va. Kun ri­kos­tut­ki­ja A­lex Murp­hy louk­kaan­tuu va­ka­vas­ti rä­jäh­dyk­ses­sä, tais­te­lu­ro­bot­te­ja val­mis­ta­va Om­ni­Corp nä­kee ti­lai­suu­ten­sa koit­ta­neen. Murp­hys­tä teh­dään en­sim­mäi­nen ro­bot­ti­po­lii­si Det­roi­tin ka­duil­le. Jack­son, Ab­bie Cor­nish.

Ke­no ja Synt­tä­rit

22.05 S­tar Wars: Pi­meä uh­ka

(1999) Geor­ge Lu­ca­sin oh­jaa­ma e­sio­sa huip­pu­suo­si­tul­le Täh­tien so­ta -t­ri­lo­gial­le. Kaup­pa­liit­to uh­kaa rau­ha­no­mais­ta Na­boo-p­la­neet­taa, jol­loin je­di­ri­ta­rit Qui-Gon Jinn (Liam Nee­son) ja O­bi-Wan Ke­no­bi (E­wan McG­re­gor) lä­he­te­tään neu­vot­te­le­maan ti­lan­tees­ta. Sii­tä käyn­nis­tyy hui­kea seik­kai­lu, jon­ka tuok­si­nas­sa je­dit tu­tus­tu­vat ku­nin­ga­tar A­mi­da­laan (Na­ta­lie Port­man) ja nuo­reen A­na­kin S­ky­wal­ke­riin (Ja­ke L­loyd), jol­la on mer­kit­tä­vä roo­li ko­ko kau­kai­sen ga­lak­sin tu­le­vai­suu­des­sa .

22.30 T­he Ex­pen­dab­les 3

(2014) Ac­tion-su­per­täh­tiä täy­teen pa­ka­tus­sa toi­min­tae­lo­ku­vas­sa Bar­ney Ros­sin (Syl­ves­ter S­tal­lo­ne) joh­ta­ma ryh­mä saa vas­taan­sa häi­käi­le­mät­tö­män a­se­kaup­piaan S­to­ne­bank­sin (Mel Gib­son).

23.00 A­me­ri­kan ko­vim­mat ke­räi­li­jät

Lyömätön laskupää.

23.10 Ar­man ja Suo­men ri­kos­mys­tee­rit

Kuin tuhka tuuleen.

23.30 Sel­viy­ty­jät Suo­mi Ext­ra

0

00.00 Lei­jo­nan luo­la U­SA

Lei­jo­nan luo­la U­SA

Po­lii­sit 2019

00.25 A­me­ri­kan ko­vim­mat ke­räi­li­jät

Sankaritarinoita.

Ter­mi­na­tor Ge­ni­sys

(2015)

Con Air - len­to va­pau­teen

(1997) Ni­co­las Ca­ge e­sit­tää pääo­saa toi­min­tat­ril­le­ris­sä, jos­sa jouk­ko vaa­ral­li­sia van­ke­ja on tar­koi­tus siir­tää uu­teen, huip­pu­tur­val­li­seen van­ki­laan. Juu­ri va­pau­tet­tu Ca­me­ron saa kyy­din sa­mal­la Con Air -len­nol­la.

00.55 Suo­men huu­to­kaup­pa­kei­sa­ri e­sit­tää: Mark­ku hoi­taa

Lei­jo­nan luo­la U­SA

00.55 Po­lii­sit 2019

Kes­to­suo­sik­ki Po­lii­sit pa­laa tu­le­val­la kau­del­la uu­sin, tun­nin mit­tai­sin jak­soin.

01.10 Hy­vät ja huo­not uu­ti­set

01.30 S­tand Up! (x2)

Stand Up!

01.55 S­tand Up!

Stand Up! -oh­jel­man kol­mas kau­si!

Haa­pa­sa­lon Suo­mi

Kymenlaakso. UU­SI KAU­SI.

01.55 Ast­ral-TV (x2)

02.10 Mad Cook S­how

02.50 Mad Cook S­how

S­tand Up!

02.50 48 tun­tia ri­kok­ses­ta

3

03.10 Ast­ral-TV (x2)

03.30 Ast­ral-TV (x2)

03.50 Ast­ral-TV (x4)

03.50 Ast­ral-TV (x4)