Ohjelmakartta.fi
Varoitus! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 31.12. ti 1.1. ke 2.1. to 3.1. pe 4.1. la 5.1. su 6.1.
6

06.00 Myy­rä ja Pan­da (x10)

Vi­li Vil­pe­rin seik­kai­lut

06.15 Peu­ka­loi­sen uu­det ret­ket

06.30 Peu­ka­loi­sen uu­det ret­ket

Rus­ty Ri­vets

Rus­ty Ri­vets

06.45 Litt­lest Pet S­hop: Mei­dän o­ma maail­ma -ly­hä­ri

06.50 My Litt­le Po­ny: Ys­tä­vyy­den tai­kaa

Ri­ta­rip­rin­ses­sa Nel­la

06.55 Ri­ta­rip­rin­ses­sa Nel­la

07.15 Dis­ney e­sit­tää: S­tar Wars Re­bels

Rus­ty Ri­vets

LE­GO Le­gends of C­hi­ma

07.20 LE­GO Le­gends of C­hi­ma

07.40 Rus­ty Ri­vets

Dis­ney e­sit­tää: LE­GO S­tar Wars: T­he F­ree­ma­ker Ad­ven­tu­res

LE­GO Ju­ras­sic World: In­do­mi­nuk­sen pa­ko

K3

07.45 My Litt­le Po­ny: Ys­tä­vyy­den tai­kaa

07.55 My Litt­le Po­ny: Ys­tä­vyy­den tai­kaa

08.05 Dis­ney e­sit­tää: Kak­sin kar­ku­teil­lä: TV-sar­ja

Ri­ta­rip­rin­ses­sa Nel­la

08.10 Dis­ney e­sit­tää: A­va­lo­rin E­le­na

08.10 LE­GO Ju­ras­sic World: In­do­mi­nuk­sen pa­ko

08.20 Litt­lest Pet S­hop: Mei­dän o­ma maail­ma

08.35 LE­GO Nin­ja­go

LE­GO Nin­ja­go: Wun tee­puo­ti -koos­te

Litt­lest Pet S­hop: Mei­dän o­ma maail­ma

08.50 Ang­ry Birds B­lues

08.55 Ang­ry Birds Pig­gy Ta­les

9

09.00 Sam­myn suu­ri seik­kai­lu 2

(2012) Suo­mek­si pu­hut­tu ko­ko per­heen a­ni­maa­tio­seik­kai­lu käyn­nis­tyy, kun me­ri­kil­pi­kon­nat Sam­my ja Ray o­vat aut­ta­mas­sa poi­ka­sia me­reen.

Pien­tä pi­laa (x2)

Remp­pa vai muut­to (x2)

Pienellä budjetilla. Isoäidin aikainen talo.

Pe­las­ta hääm­me, Mi­kie

Jälleennäkemisiä. Pelasta häämme, Mikie.

LE­GO F­riends: Girlz 4 Li­fe

(2015) Suo­mek­si pu­hu­tus­sa a­ni­maa­tios­sa tyt­tö­jen ys­tä­vyys jou­tuu koe­tuk­sel­le, kun pop­täh­ti Li­vi tu­lee Heart­la­ke Ci­tyyn ja hä­nen ma­na­ge­rin­sa va­ras­taa tyt­tö­jen hit­ti­kap­pa­leen.

Haus­kat ko­ti­vi­deot

09.15 Vii­ru ja Pe­so­nen - pa­ras jou­lu i­ki­nä

(2016) Jou­luun on e­nää kak­si päi­vää, ja Vii­run ja Pe­so­sen jou­lu­val­mis­te­lut o­vat kes­ken.

10.00 Remp­pa vai muut­to

Lisää tilaa.

Ha­luat­ko mil­jo­nää­rik­si?

10.00 Jak­sa pa­rem­min

10.30 Bac­he­lor Suo­mi (x2)

Taistelu rakkaudesta alkakoon. Sulkeudun sun suosioon.

Pien­tä pi­laa (x2)

10.45 Pien­tä pi­laa (x2)

10.45 P­rin­ses­sa Lil­li­fee ja yk­si­sar­vi­nen

Suo­mek­si pu­hu­tus­sa a­ni­maa­tioe­lo­ku­vas­sa P­rin­ses­sa Lil­li­feen u­neen il­mes­tyy yk­si­sar­vi­nen ni­mel­tä Ro­sa­lie, jo­ka pyy­tää hän­tä aut­ta­maan tä­män las­taan Lu­cya.

10.55 My Litt­le Po­ny: E­quest­ria Girls 4 - I­ki­met­sän le­gen­da

(2016) Suo­mek­si pu­hu­tus­sa a­ni­maa­tio­seik­kai­lus­sa Can­ter­lo­tin kou­lu läh­tee lei­ril­le I­ki­met­sään, ja jon­kin tai­ka­voi­man vai­ku­tuk­ses­ta siel­lä al­kaa ta­pah­tua kum­mia.

11.00 Tu­los­sa: T­he Voi­ce of Fin­land

11.00 LI­VE: On­ne­nar­pa

11.05 Maa­gi­nen k­ris­tal­li

Suo­mek­si pu­hu­tus­sa a­ni­maa­tioe­lo­ku­vas­sa jou­lu on jo o­vel­la ja Jou­lu­pu­kin Maa­gi­nen k­ris­tal­li va­ras­tet­tu!
12

12.00 LI­VE: Tie­dä ja Voi­ta

Kotimainen visailuohjelma.

12.20 Tu­los­sa: Hy­vät ja huo­not uu­ti­set

12.25 Tu­los­sa: T­he Voi­ce of Fin­land

12.25 Gaa­la

Suomen suurin Gaala alkaa! Gaa­la on vih­doin tääl­lä ja ker­ran­kin pal­kin­not jae­taan juu­ri heil­le, joil­le to­del­li­nen kun­nia kuu­luu!

12.30 Haus­kat ko­ti­vi­deot

12.30 Haus­kat ko­ti­vi­deot

12.35 Tu­los­sa: T­he Voi­ce of Fin­land

12.40 Sel­viy­ty­jät

Kaltevalla pinnalla

13.25 Pien­tä pi­laa (x2)

13.25 Su­per­täh­det

(2016) Teemu Selänteen päivä Tee­mu Se­län­teen päi­vä.

13.40 ANT­TI TUIS­KU: Mun on pak­ko t­werk­kaa LI­VE

Suo­men kirk­kain pop­täh­ti Ant­ti Tuis­ku kon­ser­toi ke­vääl­lä 2018 ym­pä­ri Suo­men kat­ta­val­la hal­li­kier­tueel­la.

Sel­viy­ty­jät

Likainen puolitusina

13.55 Pe­las­ta hääm­me, Mi­kie

Jälleennäkemisiä. Pelasta häämme, Mikie. Muuri välillämme.

13.55 Kont­to­ri

Jakso 1

14.25 Tu­los­sa: Hy­vät ja huo­not uu­ti­set

14.30 Au­tot

(2006) Pi­xar-s­tu­dion ko­ko per­heen vauh­dik­kaas­ta a­ni­maa­tio­ko­me­dias­ta e­si­te­tään suo­mek­si pu­hut­tu ver­sio.

14.40 Tu­los­sa: T­his Is Us

14.45 World Vi­sion: Ri­ku ja täh­det

U­peas­sa hy­vän­te­ke­väi­syyss­how's­sa han­ki­taan kum­me­ja ke­hi­tys­mai­den lap­sil­le Ri­ku Nie­mi­sen ja Jen­ni A­le­xand­ro­van joh­dol­la.

14.50 Kont­to­ri

Jakso 1

14.55 Pien­tä pi­laa (x2)

Tu­los­sa: T­he Voi­ce of Fin­land

Tu­los­sa: Hy­vät ja huo­not uu­ti­set

15

15.00 Sel­viy­ty­jät

Me tapaamme taas

Ha­luat­ko mil­jo­nää­rik­si? (x2)

Miljoonapotti haussa jälleen!

15.05 Sel­viy­ty­jät

Viimeiset koettelemukset

15.10 Tu­los­sa: T­he Voi­ce of Fin­land

15.15 Pien­tä pi­laa

15.20 Ker­ro, ker­ro ku­vas­tin

(2012) Kun Lu­mi­kin il­keä äi­ti­puo­li kaap­paa val­ta­kun­nan oh­jat it­sel­leen, Lu­mik­ki vär­vää a­vuk­seen seit­se­män neu­vo­kas­ta jos­kin kärt­tyi­sää kää­piö­tä suis­taak­seen äi­ti­puo­len­sa val­las­ta.

15.25 S­pa­ce Dogs

(2010) Suo­mek­si pu­hut­tu ko­ko per­heen a­ni­moi­tu seik­kai­lue­lo­ku­va kah­des­ta koi­ras­ta, jot­ka pää­se­vät kos­mo­naut­ti­kou­lu­tuk­seen.

15.55 Ha­luat­ko mil­jo­nää­rik­si?

16.35 Au­tot

(2006) Pi­xar-s­tu­dion ko­ko per­heen vauh­dik­kaas­ta a­ni­maa­tio­ko­me­dias­ta e­si­te­tään suo­mek­si pu­hut­tu ver­sio.

16.55 On­ne­nar­pa

16.55 Tu­los­sa: Sel­viy­ty­jät Suo­mi

17.00 Räy­hä-Ralf

(2012) Suo­mek­si pu­hu­tus­sa a­ni­maa­tioe­lo­ku­vas­sa vi­deo­pe­lin pa­his Räy­hä-Ralf saa tar­peek­seen sii­tä, et­tä jää ai­na toi­sek­si pe­lin san­ka­ril­le Fix-It Fe­li­xil­le.

Tar­zan

(2013) Tar­za­nin le­gen­da he­rää e­loon suo­mek­si pu­hu­tus­sa seik­kai­lua­ni­maa­tios­sa.

Ur­hea

(2012) Suo­mek­si pu­hu­tus­sa a­ni­maa­tio­seik­kai­lus­sa si­su­kas s­kot­tip­rin­ses­sa Me­ri­da uh­maa i­ki­van­ho­ja pe­rin­tei­tä ja jou­tuu to­del­lis­ta roh­keut­ta vaa­ti­van teh­tä­vän e­teen.

17.00 Vain e­lä­mää

Cheek C­hee­kin päi­vä.

17.05 Kum­ba

Suo­mek­si pu­hut­tu ko­ko per­heen a­ni­maa­tioe­lo­ku­va ker­too Kum­ba-seep­ras­ta, jo­ka on vain puo­lik­si rai­dal­li­nen.

17.30 T­he Voi­ce of Fin­land

18

18.45 Pien­tä pi­laa

18.55 Tu­los­sa: T­his Is Us

18.55 Tu­los­sa: T­his Is Us

19.00 Lar­ry C­row­ne - Uu­si mah­dol­li­suus

(2011) Kun su­per­mar­ke­tin myy­jä­nä ah­ke­roi­nut Lar­ry C­row­ne saa yl­lät­täen pot­kut, hän päät­tää hank­kia it­sel­leen kou­lu­tuk­sen.

Vaia­na

(2016) TV-ENSIESITYS (103').

G­ril­lit huu­rus­sa

Vesa Keskinen ja Tuuri. Krista Siegfrids ja Kaskinen.

Tu­los­sa: T­he Voi­ce of Fin­land

In­si­de Out - mie­len so­pu­kois­sa

(2015) SUOMEKSI PUHUTTU. Seik­kai­lua­ni­maa­tio 11-vuo­tiaas­ta Ri­ley-ty­tös­tä, jon­ka e­lä­mä mul­lis­tuu, kun per­he muut­taa San F­ran­cis­coon.

Paa­vo Pe­su­sie­ni kui­val­la maal­la

(2015) Al­ku­pe­räis­kie­li­ses­sä a­ni­maa­tioe­lo­ku­vas­sa me­ri­ros­vo Pu­ri­lais­par­ta va­ras­taa Ra­vun­kuo­ri-pi­ka­ra­vin­to­lan ra­pu­pii­ras­ten oh­jeen, ja Paa­von on pak­ko lyöt­täy­tyä yh­teen vi­hol­li­sen­sa P­lank­to­nin kans­sa.

19.05 Haus­kat ko­ti­vi­deot

20.00 Po­lii­sit 2019

Käsiaseita ja kalakukkoa.

Suo­men huu­to­kaup­pa­kei­sa­ri

Muumien tilipäivä.

T­he Voi­ce of Fin­land

Ääni ratkaisee 1. UUSI KAUSI ALKAA!

20.58 Ke­no ja Synt­tä­rit

20.58 Ke­no ja Synt­tä­rit

21

21.00 T­he Ex­pen­dab­les

(2010) Kah­den su­ku­pol­ven ko­vim­mat ac­tion-täh­det yh­dis­tä­vä toi­min­tat­ril­le­ri palk­ka­so­tu­ri­ryh­mäs­tä, jo­ta Bar­ney Ross (Syl­ves­ter S­tal­lo­ne) joh­taa rau­dan­lu­jal­la ot­teel­la.

Kau­hea kank­ku­nen

(2009) Ko­me­diae­lo­ku­vas­sa kol­me ka­ve­rus­ta he­rää polt­ta­rei­den jäl­kei­se­nä aa­mu­na Las Ve­ga­sis­sa.

Ar­man ja Suo­men ri­kos­mys­tee­rit

Sarjahukuttaja.

T­his Is Us (x2)

Pilot The Big Three

21.00 Ma­le­fi­cent - Pa­ha­tar

(2014) Dis­neyn tuot­ta­ma P­rin­ses­sa Ruu­su­sen uu­sin­ta­ver­sio, jos­sa tut­tu sa­tu ker­ro­taan Pa­hat­ta­ren (Os­car-voit­ta­ja An­ge­li­na Jo­lie) nä­kö­kul­mas­ta.

Cin­de­rel­la - Tuh­ki­mon ta­ri­na

(2015) Ro­mant­ti­nen fan­ta­siae­lo­ku­va El­la-ty­tös­tä, jon­ka on­nel­li­nen lap­suus saa t­raa­gi­sen kään­teen, kun äi­ti kuo­lee ja i­sä me­nee uu­siin nai­mi­siin.

21.25 Ke­no ja Synt­tä­rit

21.30 Kau­hea kank­ku­nen 2

(2011) Kau­hea kank­ku­nen -ko­me­dian jat­ko-o­sas­sa ko­hel­le­taan täl­lä ker­taa Bang­ko­kis­sa.

22.00 Po­lii­sit - ko­ti­hä­ly­tys

Vantaa

23.00 Tu­los­sa: Sel­viy­ty­jät Suo­mi

Tu­los­sa: Hy­vät ja huo­not uu­ti­set

23.05 Suo­men huu­to­kaup­pa­kei­sa­ri

Ummikot Ruotsissa.

Po­lii­sit - ko­ti­hä­ly­tys

Vantaa

23.05 Tu­los­sa: Hy­vät ja huo­not uu­ti­set

Po­lii­sit 2019

Käsiaseita ja kalakukkoa.

23.10 Tu­los­sa: Ar­man ja Suo­men ri­kos­mys­tee­rit

Tu­los­sa: T­his Is Us

23.10 Kau­hea kank­ku­nen

(2009) Ko­me­diae­lo­ku­vas­sa kol­me ka­ve­rus­ta he­rää polt­ta­rei­den jäl­kei­se­nä aa­mu­na Las Ve­ga­sis­sa.

23.15 S­tand Up!

Stand Up!

23.35 S­hang­hai Noon

(2000) Ac­tion-su­per­täh­ti Jac­kie C­han on vauh­dik­kaan, ko­me­dial­li­sen toi­min­ta­seik­kai­lun toi­ses­sa pääo­sas­sa hen­ki­var­ti­ja Wang, jo­ka läh­tee vil­liin län­teen jäl­jit­tä­mään kid­na­pat­tua kii­na­laisp­rin­ses­saa (Lu­cy Liu).
0

00.00 Suo­men huu­to­kaup­pa­kei­sa­ri

Muumien tilipäivä.

00.05 Po­lii­sit 2019

Käsiaseita ja kalakukkoa.

00.05 Mud

(2012) Ar­kan­sa­sin jo­ki­var­teen si­joit­tu­va d­raa­mae­lo­ku­va kah­des­ta tei­ni­po­jas­ta, jot­ka tör­mää­vät au­tio­saa­rel­la et­sin­tä­kuu­lu­tet­tuun mie­heen.

00.15 Suo­men Tul­li

Jakso 7 Jakso 8

01.00 Suo­men Tul­li

Jakso 10

01.05 Suo­men Tul­li

Jakso 9

01.15 Mad­ven­tu­res I (x4)

Indonesia - Sumba, Bali. Tonga. Tonga ‒ Peru.

01.15 Suo­men Tul­li (x2)

Jakso 9 Jakso 10

01.50 Suo­men Tul­li (x2)

Jakso 7 Jakso 8

01.55 Mad­ven­tu­res I (x2)

U.

02.00 Mad­ven­tu­res I (x2)

Amazonia. Peru & Ecuador.

02.20 Sel­viy­ty­jät

Likainen puolitusina

Sel­viy­ty­jät

Viimeiset koettelemukset

02.45 Ast­ral-TV (x2)

3

03.00 Ast­ral-TV (x2)

03.05 Sel­viy­ty­jät

Me tapaamme taas

03.15 Ast­ral-TV (x2)

03.20 Ast­ral-TV (x2)

03.50 Ast­ral-TV (x2)

04.00 Ast­ral-TV (x2)

04.15 Ast­ral-TV (x2)