Ohjelmakartta.fi
Varoitus! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 24.12. ti 25.12. ke 26.12. to 27.12. pe 28.12. la 29.12. su 30.12.
6

06.00 Myy­rä ja Pan­da (x10)

Vi­li Vil­pe­rin seik­kai­lut

06.15 Peu­ka­loi­sen uu­det ret­ket

06.30 Peu­ka­loi­sen uu­det ret­ket

Rus­ty Ri­vets

Rus­ty Ri­vets

06.45 Litt­lest Pet S­hop: Mei­dän o­ma maail­ma -ly­hä­ri

06.50 My Litt­le Po­ny: Ys­tä­vyy­den tai­kaa

Ri­ta­rip­rin­ses­sa Nel­la

06.55 Ri­ta­rip­rin­ses­sa Nel­la

07.15 Dis­ney e­sit­tää: S­tar Wars Re­bels

Rus­ty Ri­vets

Rusty rokkaa Rustyn ilmapallo

LE­GO Le­gends of C­hi­ma

07.20 LE­GO Le­gends of C­hi­ma

07.40 Rus­ty Ri­vets

Rus­ty Ri­vets

Rusty ja leirivoro

Dis­neyn e­si­kou­lu: Lei­jo­na­kaar­ti

07.40 K3

07.45 Dis­ney e­sit­tää: LE­GO S­tar Wars: T­he F­ree­ma­ker Ad­ven­tu­res

LE­GO Nin­ja­go: Wun tee­puo­ti -koos­te

07.45 My Litt­le Po­ny: Ys­tä­vyy­den tai­kaa

07.55 My Litt­le Po­ny: Ys­tä­vyy­den tai­kaa

08.05 Dis­ney e­sit­tää: Kak­sin kar­ku­teil­lä: TV-sar­ja

00.00

08.10 Ri­ta­rip­rin­ses­sa Nel­la

Dis­ney e­sit­tää: A­va­lo­rin E­le­na

08.10 Dis­ney e­sit­tää: Duck­Ta­les

08.20 Litt­lest Pet S­hop: Mei­dän o­ma maail­ma

08.35 LE­GO Nin­ja­go

LE­GO S­tar Wars

Litt­lest Pet S­hop: Mei­dän o­ma maail­ma

08.50 Ang­ry Birds B­lues

08.55 Ang­ry Birds Pig­gy Ta­les

9

09.00 O­la­fin jou­lui­nen seik­kai­lu

Sam­myn suu­ri seik­kai­lu 2

(2012) Suo­mek­si pu­hut­tu ko­ko per­heen a­ni­maa­tio­seik­kai­lu käyn­nis­tyy, kun me­ri­kil­pi­kon­nat Sam­my ja Ray o­vat aut­ta­mas­sa poi­ka­sia me­reen.

Maa­gi­nen k­ris­tal­li

Suo­mek­si pu­hu­tus­sa a­ni­maa­tioe­lo­ku­vas­sa jou­lu on jo o­vel­la ja Jou­lu­pu­kin Maa­gi­nen k­ris­tal­li va­ras­tet­tu!

Remp­pa vai muut­to

Nykyaikaa etsimässä.

Mas­terC­hef Ka­na­da (x2)

Matkalla unelmiin. Tulikoe.

Remp­pa vai muut­to (x2)

Pienellä budjetilla. Isoäidin aikainen talo.

Haus­kat ko­ti­vi­deot

09.30 Sam­myn suu­ri seik­kai­lu

(2010) Suo­mek­si pu­hut­tu ko­ko per­heen a­ni­maa­tio­seik­kai­lu me­ri­kil­pi­kon­nas­ta ni­mel­tä Sam­my, jo­ka mat­kus­taa 50 vuo­den ai­ka­na maail­man ym­pä­ri.

10.00 Mas­terC­hef Ka­na­da

Kannustusta kotijoukoilta.

10.00 Jak­sa pa­rem­min

10.30 Tu­los­sa: T­he Voi­ce of Fin­land

10.35 Mi­ni­san­ka­rit - Ruo­hon­juu­ri­ta­sol­la

(2013) Ko­ko per­heen seik­kai­lua­ni­maa­tios­sa nuo­ri, roh­kea lep­pä­kert­tu jou­tuu kes­kel­le tais­te­lun tuok­si­naa ja aut­taa pe­las­ta­maan muu­ra­hai­sys­tä­vän­sä pe­sän hir­muis­ten tu­li­muu­ra­hais­ten hyök­käyk­sel­tä.

10.35 Röl­li ja met­sän­hen­ki

(2001) Toi­ses­sa Röl­li-sa­tue­lo­ku­vas­sa röl­lit val­taa­vat rau­haa ra­kas­ta­vien men­nin­käis­ten ky­län.

10.55 Sei7se­mäs kää­piö

(2014) Ko­ko per­heen suo­mek­si pu­hu­tus­sa seik­kai­lu­ko­me­dias­sa nuo­rin seit­se­mäs­tä kää­piös­tä käyn­nis­tää va­hin­gos­sa P­rin­ses­sa Ruu­su­sen 18-vuo­tis­syn­ty­mä­päi­vil­lä pa­han noi­dan lan­get­ta­man ki­rouk­sen ja vai­pu­mi­sen vuo­si­sa­dan u­neen.

11.00 LI­VE: On­ne­nar­pa

Tu­los­sa: T­he Voi­ce of Fin­land

11.05 LE­GO F­riends: Girlz 4 Li­fe

(2015) Suo­mek­si pu­hu­tus­sa a­ni­maa­tios­sa tyt­tö­jen ys­tä­vyys jou­tuu koe­tuk­sel­le, kun pop­täh­ti Li­vi tu­lee Heart­la­ke Ci­tyyn ja hä­nen ma­na­ge­rin­sa va­ras­taa tyt­tö­jen hit­ti­kap­pa­leen.

11.15 Maa­gi­nen k­ris­tal­li

Suo­mek­si pu­hu­tus­sa a­ni­maa­tioe­lo­ku­vas­sa jou­lu on jo o­vel­la ja Jou­lu­pu­kin Maa­gi­nen k­ris­tal­li va­ras­tet­tu!
12

12.20 Jus­tus ja ur­heat ri­ta­rit

(2013) Seik­kai­lul­li­nen suo­mek­si pu­hut­tu a­ni­maa­tioe­lo­ku­va ker­too Jus­tuk­ses­ta, jo­ka u­nel­moi ryh­ty­vän­sä ri­ta­rik­si i­soi­sän­sä ta­paan, mut­ta i­sä ha­luaa po­jas­taan la­ki­mie­hen.

12.25 Tu­los­sa: T­his Is Us

12.30 Remp­pa vai muut­to

Lisää tilaa.

12.40 Tu­los­sa: T­he Voi­ce of Fin­land

12.45 Tu­los­sa: T­he Voi­ce of Fin­land

12.45 Sei7se­mäs kää­piö

(2014) Ko­ko per­heen suo­mek­si pu­hu­tus­sa seik­kai­lu­ko­me­dias­sa nuo­rin seit­se­mäs­tä kää­piös­tä käyn­nis­tää va­hin­gos­sa P­rin­ses­sa Ruu­su­sen 18-vuo­tis­syn­ty­mä­päi­vil­lä pa­han noi­dan lan­get­ta­man ki­rouk­sen ja vai­pu­mi­sen vuo­si­sa­dan u­neen.

12.50 My Litt­le Po­ny: Lah­jois­ta par­hain

LE­GO F­riends: Girlz 4 Li­fe

(2015) Suo­mek­si pu­hu­tus­sa a­ni­maa­tios­sa tyt­tö­jen ys­tä­vyys jou­tuu koe­tuk­sel­le, kun pop­täh­ti Li­vi tu­lee Heart­la­ke Ci­tyyn ja hä­nen ma­na­ge­rin­sa va­ras­taa tyt­tö­jen hit­ti­kap­pa­leen.

13.30 Vain e­lä­mää

Syk­syn pi­me­ne­vis­sä il­lois­sa nau­ti­taan seit­se­män täh­tiar­tis­tin mu­siik­ki­lei­ris­tä Hir­ven­sal­mel­la.

13.50 Mi­ni­san­ka­rit - Ruo­hon­juu­ri­ta­sol­la

(2013) Ko­ko per­heen seik­kai­lua­ni­maa­tios­sa nuo­ri, roh­kea lep­pä­kert­tu jou­tuu kes­kel­le tais­te­lun tuok­si­naa ja aut­taa pe­las­ta­maan muu­ra­hai­sys­tä­vän­sä pe­sän hir­muis­ten tu­li­muu­ra­hais­ten hyök­käyk­sel­tä.

13.55 Mas­terC­hef Ka­na­da

Matkalla unelmiin. Tulikoe.

14.15 Sel­viy­ty­jät

Ruusujen sota

14.25 My Litt­le Po­ny: Lah­jois­ta par­hain

14.35 Mas­terC­hef Aust­ra­lia

Finaali. Yl­lä­tys­ten kau­si hui­pen­tuu fi­naa­liin, jos­sa yl­lä­tyk­set jat­ku­vat.

14.55 Sel­viy­ty­jät

Kahden tulen välissä

Sel­viy­ty­jät (x2)

Kohokohtia Raskas taakka
15

15.15 Tar­zan

(2013) Tar­za­nin le­gen­da he­rää e­loon suo­mek­si pu­hu­tus­sa seik­kai­lua­ni­maa­tios­sa.

15.25 Tu­los­sa: T­he Voi­ce of Fin­land

15.30 Jou­lun Täh­det 2018 - Hel­sin­ki­Mis­sion Kynt­ti­lä­kon­sert­ti

15.35 Röl­li ja met­sän­hen­ki

(2001) Toi­ses­sa Röl­li-sa­tue­lo­ku­vas­sa röl­lit val­taa­vat rau­haa ra­kas­ta­vien men­nin­käis­ten ky­län.

15.55 Suo­men haus­kin ta­vis

Se hetki.

16.30 Tu­los­sa: T­his Is Us

16.35 Tee­na­ge Mu­tant Nin­ja Turt­les

(2014) Huip­pu­suo­sit­tuun sar­ja­ku­vaan pe­rus­tu­va su­per­san­ka­rie­lo­ku­va nel­jäs­tä mu­tant­ti­nin­ja­kil­pi­kon­nas­ta, jot­ka tais­te­le­vat ri­kol­li­suut­ta vas­taan.

16.50 On­ne­nar­pa

16.55 On­ne­nar­pa

Remp­pa vai muut­to

Pienellä budjetilla.

Tu­los­sa: T­his Is Us

17.00 LE­GO e­lo­ku­va

(2014) Le­go­jen maail­maan si­joit­tu­va al­ku­pe­räis­kie­li­nen tie­to­ko­nea­ni­maa­tio, jos­sa tui­ki ta­val­lis­ta ra­ken­nus­työ­läis­tä Em­me­tiä e­reh­dy­tään luu­le­maan va­li­tuk­si, jon­ka on mää­rä pe­las­taa ko­ko u­ni­ver­su­mi il­keän joh­ta­ja Bis­nek­sen ai­keil­ta.

17.00 Remp­pa vai muut­to

Nykyaikaa etsimässä.

17.00 I­dols

Suuri finaali: kuka vie voiton? I­dols hui­pen­tuu voit­ta­jan va­lin­taan!

17.10 Vii­ru ja Pe­so­nen - pa­ras jou­lu i­ki­nä

(2016) Jou­luun on e­nää kak­si päi­vää, ja Vii­run ja Pe­so­sen jou­lu­val­mis­te­lut o­vat kes­ken.

17.25 Suo­men huu­to­kaup­pa­kei­sa­rin jou­lu

Huutokaupalla vietetään pikkujoulua!

17.55 Haus­kat ko­ti­vi­deot

18

18.00 G­ril­lit huu­rus­sa

Jucci Hellström ja Tammisaari.

18.25 O­la­fin jou­lui­nen seik­kai­lu

18.40 Tu­los­sa: T­he Voi­ce of Fin­land

18.45 Ker­ro, ker­ro ku­vas­tin

(2012) Kun Lu­mi­kin il­keä äi­ti­puo­li kaap­paa val­ta­kun­nan oh­jat it­sel­leen, Lu­mik­ki vär­vää a­vuk­seen seit­se­män neu­vo­kas­ta jos­kin kärt­tyi­sää kää­piö­tä suis­taak­seen äi­ti­puo­len­sa val­las­ta.

18.50 F­ro­zen: huur­tei­nen seik­kai­lu

(2013) Suo­mek­si pu­hu­tus­sa a­ni­maa­tio­seik­kai­lus­sa A­ren­de­lin vas­tak­ruu­nat­tu ku­nin­ga­tar El­sa käyt­tää va­hin­gos­sa tai­ka­voi­miaan, jot­ka on pi­det­ty sa­las­sa hä­nen lap­suu­des­taan as­ti.

18.50 Zoo­kee­per

(2011) Kel­la­rin kunk­ku -sar­jan täh­ti Ke­vin Ja­mes on ko­me­dian pääo­sas­sa e­läin­tar­han hoi­ta­ja G­rif­fin, jo­ka tu­lee toi­meen pa­rem­min e­läin­suo­jat­tien­sa kuin ih­mis­ten kans­sa.

18.55 Tu­los­sa: T­he Voi­ce of Fin­land

18.55 Tu­los­sa: T­he Voi­ce of Fin­land

19.00 Vii­ru ja Pe­so­nen - pa­ras jou­lu i­ki­nä

(2016) Jou­luun on e­nää kak­si päi­vää, ja Vii­run ja Pe­so­sen jou­lu­val­mis­te­lut o­vat kes­ken.

Hac­hi­ko - Ta­ri­na us­kol­li­suu­des­ta

(2009) Kos­ket­ta­va ta­ri­na kiin­ty­myk­ses­tä, us­kol­li­suu­des­ta ja kuo­le­mat­to­mas­ta rak­kau­des­ta pe­rus­tuu to­si­ta­pah­tu­miin, joi­den kes­ki­pis­tees­sä on a­ki­ta-koi­ra Hac­hi­ko.

Tar­zan

(2013) Tar­za­nin le­gen­da he­rää e­loon suo­mek­si pu­hu­tus­sa seik­kai­lua­ni­maa­tios­sa.

19.00 Tee­na­ge Mu­tant Nin­ja Turt­les

(2014) Huip­pu­suo­sit­tuun sar­ja­ku­vaan pe­rus­tu­va su­per­san­ka­rie­lo­ku­va nel­jäs­tä mu­tant­ti­nin­ja­kil­pi­kon­nas­ta, jot­ka tais­te­le­vat ri­kol­li­suut­ta vas­taan.

20.58 Ke­no ja Synt­tä­rit

21

21.00 Ras­kas­ta Jou­lua

New Year's E­ve

(2011) Ro­mant­ti­ses­sa ko­me­dias­sa val­mis­tau­du­taan uu­den­vuo­den­juh­liin New Yor­kis­sa.

Lar­ry C­row­ne - Uu­si mah­dol­li­suus

(2011) Kun su­per­mar­ke­tin myy­jä­nä ah­ke­roi­nut Lar­ry C­row­ne saa yl­lät­täen pot­kut, hän päät­tää hank­kia it­sel­leen kou­lu­tuk­sen.

Her­cu­les

(2014) D­way­ne John­son e­sit­tää eep­pi­ses­sä toi­min­tae­lo­ku­vas­sa mur­tu­nut­ta Her­ku­les­ta, jo­ka joh­taa kul­lan­hi­mois­ten palk­ka­so­tu­rien jouk­koa.

22 Jump St­reet

(2014) Toi­min­ta­ko­me­dia 21 Jump St­ree­tin jat­ko-o­sas­sa kons­taa­pe­lit Sch­midt ja Jen­ko so­lut­tau­tu­vat col­le­geen et­sies­sään vaa­ral­lis­ta huu­met­ta kau­pit­te­le­vaa G­host-huu­me­kaup­pias­ta (Pe­ter S­tor­ma­re).

Ho­bit­ti - S­mau­gin au­tioit­ta­ma maa

(2013) J. R.

New Year's E­ve

(2011) Ro­mant­ti­ses­sa ko­me­dias­sa val­mis­tau­du­taan uu­den­vuo­den­juh­liin New Yor­kis­sa.

22.30 Tu­los­sa: T­he Voi­ce of Fin­land

22.35 B­rick Man­sions

(2014) Luc Bes­so­nin kä­si­kir­joit­ta­mas­sa ja tuot­ta­mas­sa ja hä­nen Dist­rict 13 -e­lo­ku­vaan­sa pe­rus­tu­vas­sa lä­hi­tu­le­vai­suu­den vi­sios­sa ri­kol­li­set on tel­jet­ty o­miin ki­vi­kort­te­lei­hin­sa.

23.00 Suo­men huu­to­kaup­pa­kei­sa­rin jou­lu

Huutokaupalla vietetään pikkujoulua!

Tu­los­sa: Po­lii­sit 2019

23.05 S­tand Up! (x2)

Stand Up!

23.20 Uk­kos­ta ra­dal­la

(1990) E­lo­ku­va, jo­ka yh­dis­ti Tom C­rui­sen ja Ni­co­le Kid­ma­nin.

23.25 Tu­los­sa: Po­lii­sit 2019

23.25 Pearl Har­bor

(2001) Os­ca­ril­la pal­kit­tu, ro­man­tii­kal­la maus­tet­tu toi­min­tad­raa­ma si­joit­tuu toi­seen maail­man­so­taan ja lai­vas­to­tu­ki­koh­ta Pearl Har­bo­riin, jon­ne ja­pa­ni­lai­set suun­nit­te­le­vat mas­sii­vis­ta il­mais­kua.

23.30 Ras­kas­ta Jou­lua

23.55 Suo­men Tul­li

Jakso 5
0

00.20 T­he Rock - pa­luu hel­vet­tiin

00.30 Suo­men Tul­li

Jakso 3

00.55 Mad­ven­tu­res I (x2)

Thaimaa - Koh Phangan, Koh Tao. Thaimaa - Koh Tao, Bangkok, Krabi.

01.00 Suo­men Tul­li

Jakso 4

01.05 Suo­men Tul­li

Jakso 6

01.30 Mad­ven­tu­res I (x2)

Intia ‒ Varanasi, Delhi, Rajasthan. Intia ‒ Pushkar, Rishikesh.

01.35 Suo­men Tul­li (x2)

Jakso 3 Jakso 4

02.00 Mad­ven­tu­res I (x2)

Sel­viy­ty­jät

Raskas taakka

02.05 Mad­ven­tu­res I (x2)

Indonesia - Bali, Sumba.

02.35 Sel­viy­ty­jät

Kahden tulen välissä
3

03.00 Ast­ral-TV (x2)

03.00 Suo­men Tul­li

Jakso 6

03.05 Sel­viy­ty­jät

Kohokohtia

03.10 Sel­viy­ty­jät

Kaltevalla pinnalla

03.10 Suo­men Tul­li

Jakso 5

03.35 Ast­ral-TV (x2)

03.35 Ast­ral-TV (x2)

04.00 Ast­ral-TV

04.05 Ast­ral-TV (x2)

04.10 Ast­ral-TV (x2)

04.10 Ast­ral-TV (x2)