Ohjelmakartta.fi
Varoitus! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 30.7. ti 31.7. ke 1.8. to 2.8. pe 3.8. la 4.8. su 5.8.

05.00 Ast­ral-TV

6

06.00 T­rans­for­mers Res­cue Bots

06.25 LE­GO F­riends

LE­GO El­ves

06.25 LE­GO F­riends

His­se Hok­saus­maas­sa

LE­GO Ci­ty

06.45 Myy­rä ja Pan­da

Ang­ry Birds B­lues

Ang­ry Birds Pig­gy Ta­les (x5)

Ang­ry Birds Pig­gy Ta­les

07.00 Ri­ta­rip­rin­ses­sa Nel­la

06.55 Kung Fu Pan­da

07.00 Kung Fu Pan­da

Ang­ry Birds B­lues (x4)

07.10 Kung Fu Pan­da

07.20 Vi­li Vil­pe­rin seik­kai­lut

07.25 Kung Fu Pan­da

07.25 Vi­li Vil­pe­rin seik­kai­lut

So­nic Boom

07.35 My Litt­le Po­ny: Ys­tä­vyy­den tai­kaa

So­nic Boom

07.45 Dis­neyn e­si­kou­lu: Lei­jo­na­kaar­ti

My Litt­le Po­ny: Ys­tä­vyy­den tai­kaa -ly­hä­ri

07.50 Dis­ney e­sit­tää: A­va­lo­rin E­le­na

My Litt­le Po­ny: Ys­tä­vyy­den tai­kaa -ly­hä­ri

07.55 Peu­ka­loi­sen uu­det ret­ket

07.55 Peu­ka­loi­sen uu­det ret­ket

08.10 My Litt­le Po­ny: Ys­tä­vyy­den tai­kaa

Vi­li Vil­pe­rin seik­kai­lut

08.10 Ri­ta­rip­rin­ses­sa Nel­la

So­nic Boom (x2)

So­nic Boom

08.35 Dis­ney e­sit­tää: S­tar Wars Re­bels

My Litt­le Po­ny: Ys­tä­vyy­den tai­kaa

08.35 Dis­ney e­sit­tää: S­tar Wars Re­bels

K3

Ang­ry Birds Pig­gy Ta­les

9

09.00 Can­di­ce si­sus­taa

A­me­rik­ka­lai­nen li­fes­ty­leoh­jel­ma.

Haus­kat ko­ti­vi­deot (x2)

Ko­ti­mai­nen viih­deoh­jel­ma.

09.00 Suo­men haus­kin ta­vis

Höy­he­niä ja ter­vaa. Ko­ti­mai­nen ko­me­dia­sar­ja.

09.30 Lei­jo­nan luo­la

Ko­ti­mai­nen rea­li­ty­sar­ja.

Remp­pa vai muut­to: Jil­lian ja Jus­tin

A­me­rik­ka­lai­nen rea­li­ty­sar­ja.

10.00 Maail­man par­haat hu­pi­vi­deot

E­le­tään her­roik­si.

10.30 On­ne­nar­pa

10.30 Jak­sa pa­rem­min

11.00 Mas­terC­hef Suo­mi (x2)

Ko­ti­mai­nen ruo­ka­rea­li­ty.

Nes­te Ral­li Fin­land: Ki­sa­koos­te

12

12.00 Tie­dä ja Voi­ta

Ko­ti­mai­nen vi­sai­luoh­jel­ma.

12.00 Pien­tä pi­laa (x2)

12.15 Fin­ding Ne­ver­land - ta­ri­nan läh­teil­lä

Kos­ket­ta­van ja pal­ki­tun d­raa­man pääo­sas­sa lois­taa Os­car-eh­do­kas John­ny Depp, jo­ka e­sit­tää Pe­ter Pa­nin luo­jaa J. (2004)

13.00 Pien­tä pi­laa (x2)

13.20 As­te­rix ja vii­kin­git

As­te­rix ja O­be­lix saa­vat teh­tä­väk­seen kou­lia Gal­lian ky­lään saa­pu­nees­ta pääl­li­kön vel­jen­po­jas­ta raa­vaan mie­hen. (2006)

13.55 Suo­men haus­kin ta­vis

Yk­si­sar­vi­nen ja kal­ju. Ko­ti­mai­nen ko­me­dia­sar­ja.

Ha­luat­ko mil­jo­nää­rik­si?

13.55 Na­pa­kymp­pi

Ko­ti­mai­nen viih­deoh­jel­ma.

14.20 Lei­jo­nan luo­la U­SA (x2)

14.55 Vain e­lä­mää

(2012)

Haus­kat ko­ti­vi­deot

14.55 Hei­koin lenk­ki

Ko­ti­mai­nen vi­sai­luoh­jel­ma.
15

15.00 Lei­jo­nan luo­la U­SA (x2)

On­ne­nar­pa

16.00 Hu­vi­la & Huus­si

Pal­lon ym­pä­ri

Ts­her­no­by­lin ar­moil­la. Ko­ti­mai­nen viih­deoh­jel­ma.

16.20 Maail­man par­haat hu­pi­vi­deot

Au­voa au­rin­gos­sa.

16.50 Veik­kaus­lii­ga LI­VE: Fu­tis­kier­ros

17.00 Lei­jo­nan luo­la U­SA

Lei­jo­nan luo­la U­SA (x2)

17.00 Mons­te­rit Oy

Vauh­dik­kaas­sa seik­kai­lua­ni­maa­tios­sa Mons­te­ri­las­sa a­su­vat hir­viöt tuot­ta­vat e­ner­giaa lap­sia pe­lot­te­le­mal­la. (2012)
18

18.00 Mas­terC­hef Suo­mi

Ko­ti­mai­nen ruo­ka­rea­li­ty.

Hei­koin lenk­ki

Ko­ti­mai­nen vi­sai­luoh­jel­ma.

19.00 Ha­luat­ko mil­jo­nää­rik­si?

Suo­men haus­kin ta­vis

Höy­he­niä ja ter­vaa. Ko­ti­mai­nen ko­me­dia­sar­ja.

19.00 Suo­men huu­to­kaup­pa­kei­sa­ri

Na­pa­kymp­pi (x2)

Ko­ti­mai­nen viih­deoh­jel­ma.

19.00 Vain e­lä­mää (x2)

(2012)

20.00 Hei­koin lenk­ki

Ko­ti­mai­nen vi­sai­luoh­jel­ma.

Suo­men huu­to­kaup­pa­kei­sa­ri

He­li säi­käh­tää.

20.00 Pal­lon ym­pä­ri

Ts­her­no­by­lin ar­moil­la. Ko­ti­mai­nen viih­deoh­jel­ma.

Haus­kat ko­ti­vi­deot

Ke­no ja Synt­tä­rit

21

21.00 007 - Hä­nen ma­jes­teet­tin­sa sa­lai­ses­sa pal­ve­luk­ses­sa

Sa­lai­nen a­gent­ti Ja­mes Bond (Geor­ge La­zen­by) saa teh­tä­väk­seen so­lut­tau­tua S­veit­siin, jon­ne S­pect­re-joh­ta­ja Ernst S­tav­ro B­lo­fel­din (Tel­ly Sa­va­las) e­päil­lään pii­lou­tu­neen. (1969)

007 - Ti­man­tit o­vat i­kui­sia

Sean Con­ne­ry te­kee ko­mean pa­luun Ja­mes Bon­din roo­liin sar­jan seit­se­män­nes­sä seik­kai­lus­sa, jos­sa sa­lai­nen a­gent­ti sel­vit­tää sa­la­pe­räis­tä ti­mant­tien sa­la­kul­je­tus­vyyh­tiä. (1971)

21.00 007 - E­lä ja an­na tois­ten kuol­la

En­sim­mäi­nen Ro­ger Moo­ren pääo­sit­ta­ma Ja­mes Bond -seik­kai­lu kul­jet­taa sa­lai­sen a­gen­tin New Yor­kin Har­le­miin, mys­ti­seen New Or­lean­siin ja siel­tä e­del­leen Ka­ri­bian­me­ren hou­rei­siin mai­se­miin. (1973)

T­he Ex­pen­dab­les 2

Toi­min­ta­seik­kai­lu mars­sit­taa ka­me­roi­den e­teen jäl­leen Bar­ney Ros­sin (Syl­ves­ter S­tal­lo­ne) joh­ta­man palk­ka­so­tu­rei­den e­liit­ti­jou­kon, jo­ka läh­tee van­han kon­ka­rin C­hurc­hin (B­ru­ce Wil­lis) ke­ho­tuk­ses­ta heit­tä­mään hel­pol­ta vai­kut­ta­van ru­tii­ni­kei­kan. (2012)

21.00 S­tar Wars: K­loo­nien hyök­käys

A­va­ruus­saa­gan toi­ses­sa o­sas­sa A­na­kin S­ky­wal­ker ja O­bi-Wan Ke­no­bi mää­rä­tään se­naat­to­ri­na toi­mi­van Pad­mé A­mi­da­lan hen­ki­var­ti­joik­si. (2002)

P­ret­ty Wo­man

Kaik­kien ai­ko­jen me­nes­ty­neim­pien ro­mant­tis­ten ko­me­dioi­den jouk­koon ko­hon­nut ker­to­mus ko­va­pin­tai­ses­ta bis­nes­mie­hes­tä (Ric­hard Ge­re) ja hy­vä­sy­dä­mi­ses­tä i­lo­ty­tös­tä (Ju­lia Ro­berts), joi­den koh­taa­mi­ses­ta Los An­ge­le­sis­sa käyn­nis­tyy u­pea, mo­ni­pol­vi­nen ja suu­ria tun­tei­ta tul­vi­va tuh­ki­mo­ta­ri­na. (1990)

21.00 Beck: Sai­raa­la­mur­hat

ALS-tau­tia sai­ras­ta­va nai­nen kuo­lee sai­raa­las­sa. (2015)

22.50 Pal­lon ym­pä­ri

Ts­her­no­by­lin ar­moil­la. Ko­ti­mai­nen viih­deoh­jel­ma.

23.10 Ka­tast­ro­fin a­na­to­mia

Ts­her­no­byl.

23.25 Suo­men huu­to­kaup­pa­kei­sa­ri

Ir­to­päi­nen kis­sa.

23.30 Ka­tast­ro­fin a­na­to­mia

T­su­na­mi.

23.30 P­la­toon - nuo­ret so­ti­laat

Nel­jän Os­ca­rin (mm. (1986)

23.50 Suo­men huu­to­kaup­pa­kei­sa­ri

Ta­kis­ta ta­va­rak­si.

23.50 Suo­men huu­to­kaup­pa­kei­sa­ri

Ir­to­päi­nen kis­sa.

23.55 S­tar T­rek

Los­tin luo­jan J. (2009)
0

00.10 Ar­man Poh­jan­täh­den al­la

Pa­lo­mies. Ko­ti­mai­nen do­ku­men­taa­ri­nen sar­ja.

00.25 Ar­man ja Suo­men ri­kos­mys­tee­rit

Ham­mas­mur­haa­ja. Ko­ti­mai­nen do­ku­men­taa­ri­nen sar­ja.

00.30 Ar­man Poh­jan­täh­den al­la

Va­hin­ko­sa­nee­raa­ja. Ko­ti­mai­nen do­ku­men­taa­ri­nen sar­ja.

00.50 Ar­man ja Suo­men ri­kos­mys­tee­rit

Ka­don­nut hen­ki­lö. Ko­ti­mai­nen do­ku­men­taa­ri­nen sar­ja.

00.50 Ka­tast­ro­fin a­na­to­mia (x2)

01.10 Ex on t­he Beach Ruot­si

Pa­ri e­ro­te­taan. Ruot­sa­lai­nen rea­li­ty­sar­ja.

01.25 G­ril­lit huu­rus­sa

Ou­lu. Ko­ti­mai­nen rea­li­ty­sar­ja.

01.30 Na­pa­mie­het

01.50 Ex on t­he Beach Ruot­si

Ai­toa rak­kaut­ta. Ruot­sa­lai­nen rea­li­ty­sar­ja.

02.00 Ex on t­he Beach Ruot­si

Rak­kaut­ta ja ra­pu­juh­lia. Ruot­sa­lai­nen rea­li­ty­sar­ja.

02.00 Suo­men huu­to­kaup­pa­kei­sa­ri

Ta­kis­ta ta­va­rak­si.

02.10 Ant­ho­ny Bour­dain maail­mal­la

A­ma­zo­nin aar­tei­ta. A­me­rik­ka­lai­nen sar­ja.

02.25 Ex on t­he Beach Ruot­si

Val­heen van­ki­na. Ruot­sa­lai­nen rea­li­ty­sar­ja.

02.35 G­ril­lit huu­rus­sa

Ou­lu. Ko­ti­mai­nen rea­li­ty­sar­ja.

02.50 Ant­ho­ny Bour­dain maail­mal­la

Yl­lä­tys­ten Wien. A­me­rik­ka­lai­nen sar­ja.

02.50 Ast­ral-TV

3

03.00 Ant­ho­ny Bour­dain maail­mal­la

His­to­rian ha­vi­naa Kuu­bas­sa. A­me­rik­ka­lai­nen sar­ja.

03.00 Na­pa­mie­het

03.10 S­tand Up! - S­PE­SIAA­LI: I­la­ri Jo­hans­son

03.25 Ant­ho­ny Bour­dain maail­mal­la

Mis­sou­rin met­säs­tys­mail­la. A­me­rik­ka­lai­nen sar­ja.

03.30 Ast­ral-TV

03.35 Ast­ral-TV

03.50 S­tand Up! - S­PE­SIAA­LI: Nau­ru­par­tio

04.00 Ast­ral-TV

04.10 Ast­ral-TV

04.25 Ast­ral-TV

04.50 Ast­ral-TV