Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 35 36 37 38 39 Kanava Suora
13.9. 14.9. 15.9. 16.9. 17.9. 18.9. 19.9.
6
06.00 Ha­li­nal­let: Ter­ve­tu­loa Halimaahan
06.00 Hatchimals
06.10 Bing
06.20 Bing
06.15 Ha­li­nal­let: Ter­ve­tu­loa Halimaahan
06.25 Rusty Rivets
Kau­si 2. Rus­ty Ri­vets -ani­maa­tio­sar­jan taus­tal­la ovat su­per­suo­si­tun Ryh­mä Haun luojat!..
Kausi 2. Jaksot 1-7. (Kausi alkaa!)
06.50 Py­jamasankarit
Kau­si 1. Ka­ve­rus­kopla Kolli,..
Kausi 1. Jaksot 1-5. (Sarja alkaa!)
07.00 Py­jamasankarit
Kau­si 1. Ka­ve­rus­kopla Kolli,..
Kausi 1. Jaksot 6-7.
07.15 Ang­ry Birds Stella
07.15 My Litt­le Po­ny: Ys­tä­vyyden taikaa
07.20 K3
07.25 Ang­ry Birds Stella
07.30 LE­GO Friends: Tyt­tö­jen tär­keä tehtävä
07.35 Sunny Bunnies
07.30 Tashi
07.40 LE­GO Ci­ty Adventures
07.40 LE­GO Friends: Tyt­tö­jen tär­keä tehtävä
07.45 K3
07.50 LEGO Ninjago
07.50 LE­GO Ci­ty Adventures
08.00 LEGO Ninjago
08.00 Sunny Bunnies
08.05 Ang­ry Birds Toons
08.05 LE­GO Friends: Tyt­tö­jen tär­keä tehtävä
08.10 Art­hur ja minimoit
Kau­si 1. Oh­jel­man teks­ti­tys teks­ti-tv:n sivulla 333.
08.15 LEGO Ninjago
08.25 LE­GO Star Wars
Kausi 1. Jaksot 3-4.
08.35 Tei­ni-ikäis­ten mu­tant­ti­nin­ja­kil­pi­konnien nousu
Kau­si 1. Rap­hael, Leo­nar­do, Do­na­tel­lo ja Mic­he­lan­ge­lo ovat täällä taas!..
08.50 Ang­ry Birds Toons
08.50 HS Lasten uutiset
9
09.00 Haus­kat kotivideot
ma: Kansallisromanttiset jaksot alkavat!
ti: Tä­nään lap­si saa en­sim­mäi­sen fur­ry-traumansa,..
la: Tiskatessa roiskuu. Missä kieleni on?
su: Jak­sos­sa esi­tel­lään kuu­si en­sim­mäis­tä fi­naa­livideota,.. 100 000 dollarin naurupläjäys. Tä­nään ratkeaa,..
10.00 Hu­vila & Huussi
Ko­ti­mai­nen li­fes­ty­leoh­jel­ma. Oh­jel­man teks­ti­tys teks­ti-tv:n sivulla 333.
ma: Sauna kallellaan.
ti: Sukumökin päivitys.
ke: Maailmanmestarin mökkipulmat.
to: Lato hyötykäyttöön.
pe: Hirsimökin muodonmuutos.
10.00 Mas­terC­hef Australia
Ensimmäinen finaalipäivä. Fi­naa­lin en­sim­mäi­se­nä päi­vä­nä käy­dään kak­si kierrosta...
10.00 Jaksa paremmin
10.30 Mas­terC­hef Australia
Toinen finaalipäivä. En­sim­mäi­sen fi­naa­li­päi­vän jäl­keen kär­ki­kol­mik­ko on nel­jän pis­teen si­säl­lä. Toi­se­na päi­vä­nä kil­pai­lu hui­pen­tuu pai­ne­tes­tis­sä kah­teen Pe­ter Gil­mo­ren mo­ni­mut­kai­seen an­nok­seen. Aust­ra­lia­lai­nen sarja. (98')
11.00 LI­VE: Onnenarpa
11.20 Remp­pa vai muutto
Talo täynnä aarteita. Ca­ro­li­ne ja Vann asu­vat 1940-lu­vun ta­los­sa tyt­tä­ren­sä ja poi­kan­sa kanssa,..
12
12.20 Hu­vi­la & Huus­si Asuntomessuilla
Ko­ti­mai­nen si­sus­tu­soh­jelma. (22')..
Kausi 2. Jaksot 3-4.
12.40 Rem­palla tuloja
Mökille vuoden ympäri.
12.55 LI­VE: Tie­dä ja Voita
Ko­ti­mai­nen vi­sai­luoh­jelma. (115')
ma: Kotimainen visailuohjelma.
13.10 Paa­vo Pe­su­sieni -elokuva
Tan­ga­las­sa ta­pah­tuu kum­mia: ku­nin­gas Nep­tu­nuk­sen (Ja­ri Sa­lo) kruu­nu on ka­teis­sa, ja Ra­vun­kuo­ri-ra­vin­to­lan joh­ta­ja Ei­na­ri Ra­pua (Ar­to Nie­mi­nen) epäil­lään sen anas­tamisesta...
(SpongeBob SquarePants Movie, The 2004)
13.20 Tin­tin seik­kai­lut: Yk­si­sar­vi­sen salaisuus
Ra­kas­tet­tu sar­ja­ku­va­san­ka­ri Tint­ti ja hä­nen us­kol­li­nen koi­ran­sa Mi­lou he­rää­vät hen­kiin ani­maa­tioe­lokuvassa,..
(Adventures of Tintin, The 2011)
13.55 Haus­kat kotivideot
Kau­si 25. Ko­ti­mai­nen viih­deoh­jel­ma. (41') Oh­jel­man teks­ti­tys teks­ti-tv:n sivulla 333.
13.55 Haus­kat kotivideot
14.50 Tulossa...
14.55 Rem­palla tuloja
Kausi 11. Jaksot 2-3.
14.55 Bur­ge­ri­mies Suomessa
Ko­ti­mai­nen ruo­ka­rea­li­ty. Oh­jel­man teks­ti­tys teks­ti-tv:n sivulla 333.
ke: Jäätävää herkuttelua.
pe: Karhua Kuusamossa.
15.00 Remp­pa vai muutto Suomi
Lapsiperhe aikuisten kodissa.
15
15.25 Puu­tar­han pelastajat
Eng­lan­ti­lai­nen li­fes­ty­leoh­jelma. (43')
ma: Rakkaudesta luontoon.
ti: Viherpeukalon pakopaikka.
15.30 Suo­men huu­to­kauppakeisari
Tan­go­ku­nin­ga­tar Kai­ja Poh­jo­la ihas­tuu kei­sa­ril­li­siin sil­miin. Mark­ku tes­taa pontikkap...
15.55 Rem­palla tuloja
15.55 Puu­tar­han pelastajat
Eng­lan­ti­lai­nen li­fes­ty­leoh­jelma. (43')
to: Radan varjossa.
pe: Rinteen laella. Tie­dos­sa on var­si­nai­nen unel­maprojekti,..
16.00 Tulossa...
16.05 Saa­pasjalkakissa
Suo­mek­si pu­hu­tus­sa ani­maa­tios­sa seik­kai­lee Sh­re­kis­tä tu­tuk­si tul­lut Saa­pas­jal­ka­kis­sa. Hui­ma seik­kai­lu saa al­kun­sa, kun Saa­pas­jal­ka­kis­sa kuu­lee, et­tä pa­ha­mai­nei­sel­la ri­kol­lis­kak­si­kol­la Taa­vil­la ja An­nil­la on hal­lus­saan tai­ka­pa­pu­ja, joi­ta Saa­pas­jal­ka­kis­sa on et­si­nyt pitkään.
16.25 Onnenarpa
16.30 Sel­viy­tyjät Suomi
Vaarallinen visiitti. Pal­kin­to­kil­pai­lun voit­ta­jat pää­se­vät siep­paa­maan vas­tak­kai­ses­ta hei­mos­ta yh­den jä­se­nen, jon­ka he saa­vat pi­tää vie­raa­naan seu­raa­vaan kil­pai­luun saakka...
16.30 The Voi­ce of Fin­land: All Stars
Ääni ratkaisee 3. Val­men­ta­jat ovat ih­meis­sään, kuin­ka kil­pai­li­jat ei­vät ole ol­leet fi­na­lis­te­ja, ta­so on maail­manluokkaa...
16.30 Puu­tar­han pelastajat
Kleingarten.
16.30 Sel­viy­tyjät Suomi
Vaarallinen visiitti. Pal­kin­to­kil­pai­lun voit­ta­jat pää­se­vät siep­paa­maan vas­tak­kai­ses­ta hei­mos­ta yh­den jä­se­nen, jon­ka he saa­vat pi­tää vie­raa­naan seu­raa­vaan kil­pai­luun saakka...
16.55 Onnenarpa
17.00 Hu­vi­la & Huus­si Asuntomessuilla
Ko­ti­mai­nen si­sus­tu­soh­jelma. (22')..
17.00 Haus­kat kotivideot
17.00: Tiskatessa roiskuu.
17.30: Missä kieleni on?
18.00: Jak­sos­sa esi­tel­lään kuu­si en­sim­mäis­tä fi­naa­livideota,..
18.30: 100 000 dollarin naurupläjäys. Tä­nään ratkeaa,..
17.30 Suo­men huu­to­kauppakeisari
Tan­go­ku­nin­ga­tar Kai­ja Poh­jo­la ihas­tuu kei­sa­ril­li­siin silmiin...
17.55 Mas­terC­hef Australia
Toinen finaalipäivä. En­sim­mäi­sen fi­naa­li­päi­vän jäl­keen kär­ki­kol­mik­ko on nel­jän pis­teen si­säl­lä. Toi­se­na päi­vä­nä kil­pai­lu hui­pen­tuu pai­ne­tes­tis­sä kah­teen Pe­ter Gil­mo­ren mo­ni­mut­kai­seen an­nok­seen. Aust­ra­lia­lai­nen sarja. (98')
18.00 Suo­men huu­to­kauppakeisari
Tan­go­ku­nin­ga­tar Kai­ja Poh­jo­la ihas­tuu kei­sa­ril­li­siin sil­miin. Mark­ku tes­taa pontikkap. ...
17.55 The Voi­ce of Fin­land: All Stars
Knockout 1. The Voi­ce All Star­sin ar­mo­ton Knoc­kout-vai­he al­kaa! Bra­vuu­ri-esi­tys­ten pe­rus­teel­la vain kak­si kus­ta­kin tii­mis­tä pää­see jat­koon. En­sim­mäi­ses­sä Knoc­kout-jak­sos­sa sel­vitetään,..
18
18.30 Mas­terC­hef Australia
Ensimmäinen finaalipäivä. Fi­naa­lin en­sim­mäi­se­nä päi­vä­nä käy­dään kak­si kier­ros­ta. Mys­tee­ri­laa­ti­kon ai­nek­set ovat va­lin­neet aust­ra­lia­lai­set huippukokit...
18.30 BumtsiBum
Taidokasta hassuttelua. Bumt­si­Bu­min leik­ki­mie­li­seen pis­te­tais­toon käy­vät Ar­ja Ko­ri­se­va ja Rei­no Nor­din se­kä Mai­ja Vilk­ku­maa ja Res­su Redford...
18.30 BumtsiBum
Musiikin riemua. Bumt­si­Bum tar­joi­lee jäl­leen kat­tauk­sen upei­ta mu­siik­kie­si­tyk­siä. Jak­sos­sa vie­rai­le­vat Su­vi Te­räs­nis­ka, Art­tu Wis­ka­ri, Han­na Pa­ka­ri­nen se­kä Tom­mi Län­ti­nen. Me­no on taat­tu jo en­si­tah­deis­ta alkaen,..
19.00 Hur­ja pai­non­pudotus Suomi
Liian paksu perhoseksi.
19.00 Remp­pa vai muutto Suomi
Lapsiperhe aikuisten kodissa.
19.25 Tulossa...
19.30 Sel­viy­tyjät Suomi
Silmästä silmään. UU­SI JAK­SO! Hei­mo­jen se­koi­tus pis­tää kap­tee­nit suur­ten va­lin­to­jen eteen, ja aree­nal­le vii­mei­sek­si jää­nyt haas­taa toi­sen kil­pai­li­jan kak­sin­tais­te­luun. Hä­vin­neen mat­ka päät­tyy vä­lit­tö­mäs­ti, ja muut kii­reh­ti­vät suo­jaa­maan se­lus­taan­sa uu­sil­la liitoilla.
20.00 Hu­vi­la & Huus­si Asuntomessuilla
UU­SI JAK­SO! Ko­ti­mai­nen si­sus­tu­soh­jelma. (22')
20.00 Suo­men huu­to­kauppakeisari
Tan­go­ku­nin­ga­tar Kai­ja Poh­jo­la ihas­tuu kei­sa­ril­li­siin silmiin...
20.00 Hur­ja pai­non­pudotus Suomi
Liian paksu perhoseksi. Uusi jakso!..
20.00 Remp­pa vai muutto Suomi
Lapsiperhe aikuisten kodissa.
20.00 BumtsiBum
Musiikin riemua. Bumt­si­Bum tar­joi­lee jäl­leen kat­tauk­sen upei­ta mu­siik­kie­si­tyk­siä. Jak­sos­sa vie­rai­le­vat Su­vi Te­räs­nis­ka, Art­tu Wiskari,..
20.00 The Voi­ce of Fin­land: All Stars
Knockout 1. The Voi­ce All Star­sin ar­mo­ton Knoc­kout-vai­he al­kaa! Bra­vuu­ri-esi­tys­ten pe­rus­teel­la vain kak­si kus­ta­kin tii­mis­tä pää­see jatkoon...
20.58 Ke­no ja Synttärit
21
21.00 Big Brother Suomi
Asuk­kaat ovat vih­doin ta­los­sa ja hei­dän ar­keaan sää­te­lee iso­vel­jen pää­hän­pis­tot ja yl­lät­tä­vät teh­tä­vät 12 vii­kon ajan. Ko­ti­mai­nen rea­li­tyoh­jelma. (66')
ma: Nyt kytätään!
21.25 Ke­no ja Synttärit
21.30 Big Brother Suomi
Asuk­kaat ovat vih­doin ta­los­sa ja hei­dän ar­keaan sää­te­lee iso­vel­jen pää­hän­pis­tot ja yl­lät­tä­vät teh­tä­vät 12 vii­kon ajan. Ko­ti­mai­nen rea­li­tyoh­jelma. (66')
pe: Nyt kytätään!
22.30 Tulossa...
22.30 Tulossa...
22.30 Tulossa...
22.30 Tulossa...
22.35 4D: Pa­rinvaihtajat
4D: Parinvaihtajat. 1,2 mil­joo­naa brit­tiä har­ras­taa pa­rinvaihtoa...
22.35 Suo­men huu­to­kauppakeisari
22.35 Hur­ja pai­non­pudotus Suomi
Liian paksu perhoseksi.
22.35 Remp­pa vai muutto Suomi
Lapsiperhe aikuisten kodissa.
23.00 8-pallo
Aku Lou­hi­mie­hen oh­jaa­ma jän­ni­tysd­raa­ma juu­ri van­ki­las­ta va­pau­tu­nees­ta Pi­kes­tä (Jes­si­ca Grabowsky)..
(8-pallo/Suomi 2013)
23.00 En­ke­lit ja demonit
Va­ti­kaa­nis­sa sur­raan paa­vin kuo­le­maa ja val­mis­tau­du­taan konk­laa­viin, jos­sa ka­to­li­sel­le kir­kol­le pi­täi­si va­li­ta uu­si joh­ta­ja nel­jän pre­fe­ri­ton joukosta...
(Angels & Demons 2009)
23.00 Korso
Mik­ko Neu­vo­nen (mm. Miss Fark­ku-Suo­mi) on sär­mik­kään draa­man pääo­sas­sa pa­ri­kymp­pi­nen Mar­kus, jo­ka asuu Van­taan pa­ha­mai­nei­ses­sa Kor­sos­sa äi­tin­sä ja pik­ku­sis­kon­sa He­tan (Ii­da Lam­pe­la) kanssa...
(Korso/Suomi 2014)
23.40 Poliisit 2021
23.35 Sex Tape Suomi
23.35 4D: Seksin saloja
23.35 Mad­ventures Suomi
0
00.40 Ame­ri­kan ko­vim­mat keräilijät
Ame­rik­ka­lai­nen realitysarja.
Kausi 14. Jaksot 28-28.
00.50 4D: Seksin saloja
4D: Seksin saloja.
01.15 The Expendables 2
Toi­min­ta­seik­kai­lu mars­sit­taa ka­me­roi­den eteen jäl­leen Bar­ney Ros­sin (Syl­ves­ter Stallone)..
(The Expendables 2/USA 2012)
01.40 Narcos
01.35 Aust­ra­lian rajalla
Kausi 9. Jaksot 19-4.
01.50 8-pallo
(8-pallo/Suomi 2013)
01.55 Poliisit 2021
Rajat kiinni. Suo­mi on poik­keustilassa...
02.40 Aust­ra­lian rajalla
Aust­ra­lia­lai­nen realitysarja.
02.35 Ar­man Poh­jan­tähden alla
02.40 Sex Tape Suomi
02.35 Ar­man Poh­jan­tähden alla
02.55 Ame­ri­kan ko­vim­mat keräilijät
3
03.15 Ame­ri­kan ko­vim­mat keräilijät
03.40 Ar­man Poh­jan­tähden alla
03.35 Astral-TV
03.40 Ar­man Poh­jan­tähden alla
03.35 Astral-TV
04.05 Astral-TV
04.15 Astral-TV
04.40 Astral-TV
04.40 Astral-TV