Ohjelmakartta.fi
ma 16.9. ti 17.9. ke 18.9. to 19.9. pe 20.9. la 21.9. su 22.9.
6 06.00 Las­te­noh­jel­mia: Myy­rä ja Pan­da Las­te­noh­jel­mia: Rus­ty Ri­vets
06.15 Litt­lest Pet S­hop: Mei­dän o­ma maail­ma
06.25 Ri­ta­rip­rin­ses­sa Nel­la Myy­rä ja Pan­da
06.40 Vi­li Vil­pe­rin seik­kai­lut
06.55 Dis­neyn e­si­kou­lu: Mik­ki ja ral­li­ryh­mä LE­GO Ci­ty e­sit­tää Las­te­noh­jel­mia: Rus­ty Ri­vets
07.10 Rus­ty Ri­vets
07.20 Las­te­noh­jel­mia: Hatc­hi­mals 07.20 Litt­lest Pet S­hop: Mei­dän o­ma maail­ma
07.25 My Litt­le Po­ny: Ys­tä­vyy­den tai­kaa Litt­lest Pet S­hop: Mei­dän o­ma maail­ma My Litt­le Po­ny: Ys­tä­vyy­den tai­kaa
07.45 Vilt­ti­tos­su Las­te­noh­jel­mia: LE­GO F­riends: Tyt­tö­jen tär­keä teh­tä­vä (x2) My Litt­le Po­ny: Ys­tä­vyy­den tai­kaa
07.55 LE­GO Nin­ja­go: Mas­ters of S­pin­jit­zu
08.10 LE­GO Nin­ja­go: Mas­ters of S­pin­jit­zu LE­GO Nin­ja­go: Mas­ters of S­pin­jit­zu
08.25 LE­GO Ju­ras­sic World: Sa­lai­nen näyt­te­ly LE­GO Ju­ras­sic World: Sa­lai­nen näyt­te­ly
08.35 Tei­ni-i­käis­ten mu­tant­ti­nin­ja­kil­pi­kon­nien nou­su
08.50 HS Las­ten uu­ti­set
9 09.00 E­läin­sai­raa­la (x10) Vain e­lä­mää VilleGallen päivä. Gam­lat gub­bet bu­leis­sa bi­leis­sä. Kyy­ne­leit­tä ei sel­vi­tä, kun räp­pä­ri koh­taa räp­pä­rin. JVG:n tuo­tan­toon su­kel­ta­vat E­las­ti­sen li­säk­si E­rin, Ant­ti Tuis­ku, Ve­sa­la, Mai­ja Vilk­ku­maa, Sa­mu Ha­ber ja Lau­ri Täh­kä. Yk­sin ko­to­na Suo­mi
10.00 A­sun­to­kau­pat sok­ko­na Tyyliniekkojen keittiöahdistus. Mattoaddiktin maalaisunelma. Lisää tilaa teineille. Nuoren miehen hurjat toiveet. Koko kauden suurin työmaa. 10.00 Jak­sa pa­rem­min
10.30 Mas­terC­hef Aust­ra­lia (x2) Kalaa ja perunaa. Päänvaivaa päärynästä.
11.00 LI­VE: On­ne­nar­pa
11.15 Mas­terC­hef Aust­ra­lia (x2) Kirjojen keskellä. Maustekastikkeet rivissä.
12
12.30 Tie­dä ja Voi­ta Kotimainen visailuohjelma. Ko­ti­mai­nen vi­sai­luoh­jel­ma. (115')
13.30 Suu­rin pu­dot­ta­ja Suo­mi Missä Tami? . Aa­mu­he­rä­tyk­ses­sä yk­si o­vis­ta ei au­kea.
13.55 A­sun­to­kau­pat sok­ko­na Lisää tilaa teineille. Nuoren miehen hurjat toiveet. Koko kauden suurin työmaa. Eron jälkeen uuteen kotiin. Unelmien keittiötä etsimässä.
14.30 Pien­tä pi­laa (x2) E­läin­sai­raa­la
14.40 Yk­sin ko­to­na Suo­mi
14.55 Tu­los­sa: Sy­ke Haa­pa­sa­lon Suo­mi Pirkanmaa. Haa­pa­sa­lon Suo­mi Pohjois-Pohjanmaa. Tu­los­sa: Sy­ke Haa­pa­sa­lon Suo­mi Lappi.
15 15.00 Haa­pa­sa­lon Suo­mi Keski-Suomi. 15.00 Tu­los­sa: Temp­ta­tion Is­land Suo­mi 6 15.00 Haus­kat ko­ti­vi­deot UUSI KAUSI! Mirk­ku­pyy­dys on vi­ri­tet­ty ja mu­na­to­ti vil­liin­nyt­tää Ter­tun.
15.05 Haa­pa­sa­lon Suo­mi Kymenlaakso.
15.40 E­läin­sai­raa­la 15.40 E­läin­sai­raa­la
15.50 Toi­sen­lai­set äi­dit Tahtomattaan erotettu perhe. Ha­luat­ko mil­jo­nää­rik­si? Tavoitteena miljoonalla hyvää. 15.50 E­läin­sai­raa­la Jo­ne ja täh­det Anssi Kela Kaivohuoneella.
16.00 Ra­dio Suo­mi­po­pin Hel­sin­ki-päi­vän kon­sert­ti
16.10 Suo­men huu­to­kaup­pa­kei­sa­ri Hiekaton hiekkalaatikko. Mark­ku tuu­naa hie­kat­to­man hiek­ka­laa­ti­kon.
16.20 On­ne­nar­pa
16.25 Lei­jo­nan luo­la U­SA Teetä ja tuutulauluja. 16.25 Tar­zan (Tarzan 2013). Tar­za­nin le­gen­da he­rää e­loon suo­mek­si pu­hu­tus­sa seik­kai­lua­ni­maa­tios­sa. Vain 3-vuo­tias John jää hen­kiin jou­dut­tuaan van­hem­pi­neen len­to­tur­maan sy­väl­lä Af­ri­kan vii­da­kos­sa, ja hä­nes­tä kas­vaa e­läin­ten kes­kuu­des­sa vah­va nuo­ri­mies Tar­zan.
16.35 On­ne­nar­pa
16.40 Yk­sin ko­to­na Suo­mi
16.55 On­ne­nar­pa 16.55 On­ne­nar­pa
17.00 Pien­tä pi­laa (x2) Mas­terC­hef Aust­ra­lia Maustekastikkeet rivissä. Haas­te­kil­pai­lun hä­vin­neen jouk­kueen jä­se­net tun­nis­ta­vat kil­paa maus­te­kas­tik­kei­ta. Vii­si huo­noin­ta kok­kaa py­syäk­seen ki­sas­sa. Lo­puk­si tuo­ma­rit ja Ni­gel­la o­pet­ta­vat kil­pai­li­joil­le suo­sik­ki­ruo­kiaan. 17.00 Suo­men huu­to­kaup­pa­kei­sa­ri Hiekaton hiekkalaatikko. Mark­ku tuu­naa hie­kat­to­man hiek­ka­laa­ti­kon. A­ki ja He­li ai­ko­vat os­taa J.
17.10 Suu­rin pu­dot­ta­ja Suo­mi Tunteikas tiimijako. A­ki ja Jan­ni lait­ta­vat kil­pai­li­jat tiuk­kaan kun­to­tes­tiin, jon­ka tu­lok­set ker­to­vat ka­rua kiel­tä. 17.10 Yl­lä­tys yh­des­sä pöy­däs­sä Uusia alkuja.
17.25 Mas­terC­hef Aust­ra­lia Kalaa ja perunaa. Le­gen­do­jen vii­kon en­sim­mäi­nen vie­rai­le­va kok­ki on Rick S­tein, jon­ka mys­tee­ri­laa­ti­kos­ta löy­tyy see­piaa. Luo­vuus­tes­tis­sä pi­tää yh­dis­tää ka­la ja pe­ru­na.
17.40 Mas­terC­hef Aust­ra­lia Päänvaivaa päärynästä. Huip­pu­kok­ki C­la­re S­myth tuo pai­ne­tes­tiin jou­tu­neil­le pää­ry­näi­sen päh­ki­nän pur­ta­vak­si. 17.40 Tu­los­sa: Sy­ke
17.45 Vain e­lä­mää VilleGallen päivä. Gam­lat gub­bet bu­leis­sa bi­leis­sä. Kyy­ne­leit­tä ei sel­vi­tä, kun räp­pä­ri koh­taa räp­pä­rin. JVG:n tuo­tan­toon su­kel­ta­vat E­las­ti­sen li­säk­si E­rin, Ant­ti Tuis­ku, Ve­sa­la, Mai­ja Vilk­ku­maa, Sa­mu Ha­ber ja Lau­ri Täh­kä. Ko­ti­mai­nen mu­siik­kioh­jel­ma. (95') Oh­jel­man teks­ti­tys teks­ti-tv:n si­vul­la 333.
18 18.00 Suu­rin pu­dot­ta­ja Suo­mi Missä Tami? . Aa­mu­he­rä­tyk­ses­sä yk­si o­vis­ta ei au­kea. Jan­ni ja A­ki lait­ta­vat kaik­ki tiu­kil­le vii­mei­ses­sä t­ree­nis­sä en­nen pun­ni­tus­ta.
18.10 Tu­los­sa: Sy­ke
18.15 Mas­terC­hef Aust­ra­lia Kirjojen keskellä. Kau­den toi­nen jouk­kue­haas­te pi­de­tään u­peis­sa puit­teis­sa Vic­to­rian o­sa­val­tion kir­jas­tos­sa.
18.30 Ha­luat­ko mil­jo­nää­rik­si? Besserwisser tietää. Kil­pai­lu jat­kuu! Ku­ka pää­see täl­lä ker­taa ta­voit­te­le­maan mil­joo­naa?
18.55 Tu­los­sa: Temp­ta­tion Is­land Suo­mi 6
19.00 Yk­sin ko­to­na Suo­mi Kau­si 1. Jak­so 3/10. Uu­des­sa rea­li­ty-sar­jas­sa van­hem­mat luo­vut­ta­vat kai­ken vas­tuun ko­din­hoi­dos­ta lap­sil­leen kol­mek­si päi­väk­si ja pois­tu­vat it­se viet­tä­mään vii­kon­lop­pua muual­le. Jo­ne ja täh­det Anssi Kela Kaivohuoneella. Jo­ne Ni­ku­la tu­tus­tuu Ans­si Ke­lan keik­ka­päi­vään. Min­kä ru­man sa­lai­suu­den Ans­si ja e­tu­ri­vin fa­nit ja­ka­vat? Suu­rin pu­dot­ta­ja Suo­mi Missä Tami? . Aa­mu­he­rä­tyk­ses­sä yk­si o­vis­ta ei au­kea. Jan­ni ja A­ki lait­ta­vat kaik­ki tiu­kil­le vii­mei­ses­sä t­ree­nis­sä en­nen pun­ni­tus­ta. Haus­kat ko­ti­vi­deot UUSI KAUSI! Mirk­ku­pyy­dys on vi­ri­tet­ty ja mu­na­to­ti vil­liin­nyt­tää Ter­tun. Vie­raa­na näh­dään high­ligh­tin suo­je­lu­py­hi­mys Hen­ry Har­ju­so­la.
19.30 Yl­lä­tys yh­des­sä pöy­däs­sä Uusia alkuja. 19.30 Sel­viy­ty­jät Suo­mi Taju kankaalla. UU­SI KAU­SI! Jak­sos­sa her­kis­ty­tään äi­tien­päi­vän viet­toon. Pian hei­mois­sa tu­lee oi­keas­ti äi­tiä i­kä­vä, kun puu­pos­ti tuo yl­lät­tä­viä uu­ti­sia, jois­ta kaik­ki ei­vät pi­dä. Ää­rim­mäi­nen kuu­muus ja ki­sat uu­vut­ta­vat kil­pai­li­joi­ta lä­hes tain­nok­siin.
20.00 Yk­sin ko­to­na Suo­mi Kau­si 1. Jak­so 3/10. Uu­des­sa rea­li­ty-sar­jas­sa van­hem­mat luo­vut­ta­vat kai­ken vas­tuun ko­din­hoi­dos­ta lap­sil­leen kol­mek­si päi­väk­si ja pois­tu­vat it­se viet­tä­mään vii­kon­lop­pua muual­le. Jo­ne ja täh­det Anssi Kela Kaivohuoneella. Jo­ne Ni­ku­la tu­tus­tuu Ans­si Ke­lan keik­ka­päi­vään. Min­kä ru­man sa­lai­suu­den Ans­si ja e­tu­ri­vin fa­nit ja­ka­vat? Suu­rin pu­dot­ta­ja Suo­mi Missä Tami? . UU­SI JAK­SO! Aa­mu­he­rä­tyk­ses­sä yk­si o­vis­ta ei au­kea. Jan­ni ja A­ki lait­ta­vat kaik­ki tiu­kil­le vii­mei­ses­sä t­ree­nis­sä en­nen pun­ni­tus­ta. Suo­men huu­to­kaup­pa­kei­sa­ri Hiekaton hiekkalaatikko. Mark­ku tuu­naa hie­kat­to­man hiek­ka­laa­ti­kon. A­ki ja He­li ai­ko­vat os­taa J. Vain e­lä­mää VilleGallen päivä. Gam­lat gub­bet bu­leis­sa bi­leis­sä. Kyy­ne­leit­tä ei sel­vi­tä, kun räp­pä­ri koh­taa räp­pä­rin. JVG:n tuo­tan­toon su­kel­ta­vat E­las­ti­sen li­säk­si E­rin, Ant­ti Tuis­ku, Ve­sa­la, Mai­ja Vilk­ku­maa, Sa­mu Ha­ber ja Lau­ri Täh­kä. Ko­ti­mai­nen mu­siik­kioh­jel­ma. (95') Oh­jel­man teks­ti­tys teks­ti-tv:n si­vul­la 333. Ha­luat­ko mil­jo­nää­rik­si? Besserwisser tietää. Kil­pai­lu jat­kuu! Ku­ka pää­see täl­lä ker­taa ta­voit­te­le­maan mil­joo­naa?
20.55 Ke­no ja Synt­tä­rit 20.55 Ke­no ja Synt­tä­rit
21 21.00 Ar­man Poh­jan­täh­den al­la Kehitysvammaistyö: oikeus onneen. Ar­man saa en­si­kos­ke­tuk­sen ke­hi­tys­vam­mais­työ­hön ja op­pii kom­mu­ni­koi­maan ih­mi­sil­le, joi­ta yh­teis­kun­ta on ai­na ym­mär­tä­nyt vää­rin. Suo­men huu­to­kaup­pa­kei­sa­ri Hiekaton hiekkalaatikko. Mark­ku tuu­naa hie­kat­to­man hiek­ka­laa­ti­kon. A­ki ja He­li ai­ko­vat os­taa J. Kar­ja­lai­sen­kin o­mis­ta­man ki­ta­ran Ju­ha Lai­ti­lal­ta. Ja­mes Bond: 007 S­pect­re (Spectre 2015). Toi­min­tae­lo­ku­vas­sa a­gent­ti Ja­mes Bond (Da­niel C­raig) pää­see ri­kol­lis­syn­di­kaat­ti S­pect­ren jäl­jil­le, mut­ta saa pian huo­ma­ta sen lon­ke­roi­den yl­tä­vän kauas hä­nen o­maan men­nei­syy­teen­sä. B­ri­tan­nian tie­dus­te­lu­pal­ve­lu­jen yh­dis­tä­mi­sen myö­tä Bond saa uu­den po­mon, jo­ka luot­taa maail­man­laa­jui­seen val­von­ta­ver­kos­toon e­nem­män kuin soo­loi­le­viin a­gent­tei­hin. Pääo­sis­sa: Da­niel C­raig, Ch­ris­toph Waltz, Léa Sey­doux, Ralph Fien­nes, Ben W­his­haw, And­rew S­cott. T­hor: T­he Dark World (Thor: The Dark World 2013). Su­per­san­ka­rie­lo­ku­van jat­ko-o­sas­sa mus­tien hal­tioi­den joh­ta­ja Ma­le­kith (Ch­ris­top­her Ecc­les­ton) tah­too syös­tä ko­ko maail­man­kaik­keu­den pi­mey­teen. T­hor (Ch­ris Hems­worth) jou­tuu luot­ta­maan pe­tol­li­sen Lo­kin (Tom Hidd­les­ton) a­puun y­rit­täes­sään es­tää tu­hon, ja hä­nen ra­kas­ta­man­sa Ja­ne (Na­ta­lie Port­man) puo­les­taan sel­vit­tää a­siaa pian tais­te­lu­tan­te­reek­si muut­tu­vas­ta Lon­toos­ta kä­sin. 21.00 Yes Man (Yes Man 2008). Pank­ki­vir­kai­li­ja Carl Al­len (Jim Car­rey) on mies, jol­le ei kos­kaan ta­pah­du mi­tään. New a­ge -hen­ki­sen e­lä­män­hal­lin­ta­se­mi­naa­rin seu­rauk­se­na hän päät­tää sa­noa ai­van kaik­keen "kyl­lä", mi­kä tuo hä­nel­le uu­sia jän­nit­tä­viä ys­tä­viä ja kau­niin tyt­töys­tä­vän, mut­ta pian hän saa huo­ma­ta, et­tä ai­van kaik­keen ei suin­kaan kan­nat­tai­si suos­tua. Jim Car­rey voit­ti e­lo­ku­vas­ta par­haan ko­me­diae­siin­ty­mi­sen pal­kin­non vuo­den 2009 MTV Mo­vie A­ward­sis­sa. Big B­rot­her Suo­mi Kau­si 1. Jak­so 22/71. Jouk­ko toi­sil­leen tun­te­mat­to­mia ih­mi­siä viet­tää 10 viik­koa sul­je­tuis­sa o­lois­sa Big B­rot­he­rin a­la­ti val­vo­van sil­män al­la. A­suk­kaat suo­rit­ta­vat BB-ta­los­sa e­ri­lai­sia teh­tä­viä ja nou­dat­ta­vat Big B­rot­he­rin heil­le an­ta­mia oh­jei­ta.
22.00 En­tou­ra­ge (Entourage 2015). Fil­mi­täh­ti Vin­cent C­ha­se ka­ve­rei­neen jat­kaa seik­kai­lu­jaan Hol­ly­woo­din ih­me­maas­sa. Vin­cent on en­sim­mäis­tä ker­taa oh­jaa­jan pal­lil­la, ei­kä on­gel­mil­ta voi­da vält­tyä. On­nek­si a­pu­na ja tu­ke­na on myös s­tu­dioi­den rau­tai­nen am­mat­ti­lai­nen, A­ri Gold. Sel­viy­ty­jät Suo­mi Palavat päreet. UU­SI KAU­SI! Hei­mo­lais­ten pä­reet pa­la­vat kui­via sy­tyk­kei­tä no­peam­min ja o­lo­suh­teet pis­tä­vät kil­pai­li­joi­ta koe­tuk­sel­le.
22.15 Ke­no ja Synt­tä­rit
22.20 Ko­ti­mai­nen E­lo­ku­va: Na­pa­pii­rin san­ka­rit 3 (Napapiirin sankarit 3 2016). Jus­si läh­tee tun­tu­ri­vael­luk­sel­le et­si­mään e­lä­mä­ni­loa ja vas­tauk­sia e­lä­män suu­riin ky­sy­myk­siin. Mu­kaan tun­kee mui­ta­kin, jo­ten yl­lät­täen suun­ni­tel­miin tu­lee jäl­leen pa­ri muut­tu­jaa.
22.30 Sel­viy­ty­jät Suo­mi Ext­ra
23.00 Jo­ne ja täh­det Anssi Kela Kaivohuoneella. Jo­ne Ni­ku­la tu­tus­tuu Ans­si Ke­lan keik­ka­päi­vään.
23.15 48 tun­tia ri­kok­ses­ta Todistustaakka. 23.15 Ar­man Poh­jan­täh­den al­la Kehitysvammaistyö: oikeus onneen.
23.30 Sel­viy­ty­jät Suo­mi Ext­ra
0 00.00 Gor­don Ram­say: Kup­pi­lat kun­toon 24 tun­nis­sa Surusta sekaisin. Ar­man Poh­jan­täh­den al­la Kehitysvammaistyö: oikeus onneen. 00.00 48 tun­tia ri­kok­ses­ta Todistustaakka.
00.10 Tu­los­sa: Temp­ta­tion Is­land Suo­mi 6
00.15 Ar­man ja Suo­men ri­kos­mys­tee­rit Mattolaiturin ruumis. 00.15 A­me­ri­kan ra­ja­var­ti­jat (x2) Luita laukussa. Kohtalokas harharetki. 00.15 En­tou­ra­ge (Entourage 2015). Fil­mi­täh­ti Vin­cent C­ha­se ka­ve­rei­neen jat­kaa seik­kai­lu­jaan Hol­ly­woo­din ih­me­maas­sa. Vin­cent on en­sim­mäis­tä ker­taa oh­jaa­jan pal­lil­la, ei­kä on­gel­mil­ta voi­da vält­tyä.
00.30 G­ra­vi­ty (Gravity 2013).
00.50 A­me­ri­kan ra­ja­var­ti­jat (x2) Luita laukussa. Kohtalokas harharetki.
01.00 Pe­las­tus­he­li­kop­te­ri (x2) Sepe, Oulu. Ra­dio Suo­mi­po­pin Hel­sin­ki-päi­vän kon­sert­ti
01.15 Su­per­täh­det Kiira Korven päivä. 01.15 Pe­las­tus­he­li­kop­te­ri (x2) Rajavartiolaitos, vartiolentolaivue. Ilmari, Joroinen.
01.30 Jo­ne ja täh­det Anssi Kela Kaivohuoneella.
01.50 Pe­las­tus­he­li­kop­te­ri (x2) Rajavartiolaitos, vartiolentolaivue. Ilmari, Joroinen.
02.00 Kaup­pa­neu­vos Jeth­ro
02.20 Pe­las­tus­he­li­kop­te­ri (x2) G­ril­lit huu­rus­sa Pe­las­tus­he­li­kop­te­ri (x4)
02.45 Ast­ral-TV (x4) 02.45 Ast­ral-TV (x2)
3
03.20 Ast­ral-TV (x6)
03.30 Kaup­pa­neu­vos Jeth­ro
04.25 Ast­ral-TV (x2)