Ohjelmakartta.fi
ma 12.8. ti 13.8. ke 14.8. to 15.8. pe 16.8. la 17.8. su 18.8.
6 06.00 Las­te­noh­jel­mia: Myy­rä ja Pan­da Las­te­noh­jel­mia: Myy­rä ja Pan­da (x4)
06.10 Rus­ty Ri­vets Dis­neyn e­si­kou­lu: Mik­ki ja ral­li­ryh­mä
06.25 Litt­lest Pet S­hop: Mei­dän o­ma maail­ma (x4)
06.40 Litt­lest Pet S­hop: Mei­dän o­ma maail­ma
06.55 Ri­ta­rip­rin­ses­sa Nel­la Vam­py­ri­na My Litt­le Po­ny: Ys­tä­vyy­den tai­kaa
07.20 LE­GO F­riends: Tyt­tö­jen tär­keä teh­tä­vä Las­te­noh­jel­mia: My Litt­le Po­ny: Ys­tä­vyy­den tai­kaa Las­te­noh­jel­mia: LE­GO F­riends: Tyt­tö­jen tär­keä teh­tä­vä Las­te­noh­jel­mia: My Litt­le Po­ny: Ys­tä­vyy­den tai­kaa Las­te­noh­jel­mia: My Litt­le Po­ny: Ys­tä­vyy­den tai­kaa LE­GO F­riends: Tyt­tö­jen tär­keä teh­tä­vä
07.35 LE­GO Nin­ja­go: Mas­ters of S­pin­jit­zu 07.35 LE­GO Nin­ja­go: Mas­ters of S­pin­jit­zu 07.35 LE­GO Nin­ja­go: Mas­ters of S­pin­jit­zu
07.45 Tei­ni-i­käis­ten mu­tant­ti­nin­ja­kil­pi­kon­nien nou­su 07.45 Tei­ni-i­käis­ten mu­tant­ti­nin­ja­kil­pi­kon­nien nou­su
08.00 Tei­ni-i­käis­ten mu­tant­ti­nin­ja­kil­pi­kon­nien nou­su LE­GO Nin­ja­go: Mas­ters of S­pin­jit­zu Tei­ni-i­käis­ten mu­tant­ti­nin­ja­kil­pi­kon­nien nou­su LE­GO Nin­ja­go: Mas­ters of S­pin­jit­zu Tei­ni-i­käis­ten mu­tant­ti­nin­ja­kil­pi­kon­nien nou­su Tei­ni-i­käis­ten mu­tant­ti­nin­ja­kil­pi­kon­nien nou­su
08.25 LE­GO Ci­ty 08.25 LE­GO Ci­ty 08.25 T­rans­for­mers Cy­ber­ver­se (x4)
08.30 Hei­nä­hat­tu ja Vilt­ti­tos­su K3 (x8) Megamuistisieppari. Huono onni vainoaa. Vahanukkeleikkiä. Bermudan K-kolmikko. K3 vs. K3:n ryöstö. K3 tuplana. Rakkaussekoiluja.
08.50 LE­GO Ci­ty -ly­hä­ri Las­te­noh­jel­mia: HS Las­ten uu­ti­set
9 09.00 Remp­pa vai muut­to: Lo­ma­ko­dit Mökki muistojen järveltä. Jokimaisemissa. Mökillä otetaan rennosti, mies! Perheen ehdoilla. Rantoja ja rinteitä. Hui­si Hai 2 Huisi Hai on täällä taas! Suo­mek­si pu­hu­tus­sa ko­ko per­heen a­ni­maa­tioe­lo­ku­vas­sa pa­ha­mai­nei­nen T­roy-hai päät­tää koe­tel­la riut­taa, jos­sa Pa­nu ja muut ka­lat a­sus­ta­vat. Huus­si Saaristomökin tilaratkaisut.
10.00 Ha­luat­ko mil­jo­nää­rik­si? Ju­nior Taide-ekspertit ja pelkojen tuntijat. Kuka on Sasha? Fudispoikien tiukka peli. Nel­jän täh­den tal­koot (x4) 10.00 Jak­sa pa­rem­min Uudet jaksot alkavat!
10.30 Tu­los­sa: Suo­men huu­to­kaup­pa­kei­sa­ri
10.35 Pien­tä pi­laa (x2) Rem­pal­la kau­pak­si (x3) Erikoisia koteja. Haussa ateljee. Tilaa lapsenlapsille.
10.55 LI­VE: On­ne­nar­pa Remp­pa vai muut­to Van­cou­ver Luonnon helmassa. Da­niel­le ja Joel lap­si­neen a­su­vat val­ta­vas­sa ta­los­sa luon­non hel­mas­sa.
11.55 Tie­dä ja Voi­ta Kotimainen visailuohjelma. Ko­ti­mai­nen vi­sai­luoh­jel­ma. (115') Rem­pal­la kau­pak­si Ravintolatyylejä. A­man­da aut­taa kol­mea ta­lo­no­mis­ta­jaa West Sus­se­xis­sa pa­ne­maan ko­tin­sa myyn­ti­kun­toon.
12
13.00 Nel­jän täh­den tal­koot (x2)
13.50 Hou­se Ru­les Aust­ra­lia Kohtalo puuttuu peliin. Vesileikkejä. Hou­se Ru­les Aust­ra­lia Keskeneräistä. Hou­se Ru­les Aust­ra­lia Onnea ja epäonnea. Hou­se Ru­les Aust­ra­lia Verta, hikeä ja kyyneleitä. 13.50 Pien­tä pi­laa
14.00 Pien­tä pi­laa Nel­jän täh­den tal­koot (x2)
14.10 Sel­viy­ty­jät Suo­mi (2013) Veitsenterällä. Mang­ro­ve­met­säs­sä käy­dään ar­mo­ton kil­pa­juok­su, jos­ta vain sit­keim­mät jat­ka­vat fi­naa­liin. Il­lal­la koh­da­taan tiuk­ka tuo­ma­ris­to, ja fi­na­lis­tit ko­ke­vat pii­naa­van kak­sin­tais­te­lun.
15 15.00 Pien­tä pi­laa (x2) 15.00 Pien­tä pi­laa (x2) 15.00 Mar­vel: T­he In­vin­cib­le I­ron Man (The Invincible Iron Man/USA 2007). To­ny S­tark ra­hoit­taa hank­keen, jon­ka tar­koi­tuk­se­na on nos­taa mui­nai­nen kii­na­lai­nen kau­pun­ki maan uu­me­nis­ta.
15.10 Pien­tä pi­laa 15.10 Pien­tä pi­laa (x2)
15.15 Ha­luat­ko mil­jo­nää­rik­si? Ju­nior Taide-ekspertit ja pelkojen tuntijat. Kuka on Sasha?
15.20 Huus­si Saaristomökin tilaratkaisut. Toi­sen­lai­set tei­niäi­dit S­pe­cial KOOSTE:. Ha­luat­ko mil­jo­nää­rik­si? Ju­nior Fudispoikien tiukka peli.
15.50 Lei­jo­nan luo­la U­SA Belgialaisia vohveleita.
16.15 Toi­sen­lai­set tei­niäi­dit S­pe­cial KOOSTE: Eroja ja uusia alkuja. On­ne­nar­pa 16.15 On­ne­nar­pa Tu­los­sa: Suo­men huu­to­kaup­pa­kei­sa­ri
16.20 Toi­sen­lai­set tei­niäi­dit S­pe­cial (x2) KOOSTE: Uhmaa ja kehuja. On­ne­nar­pa 16.20 Lei­jo­nan luo­la U­SA Vuohijoogaa. Yl­lä­tys yh­des­sä pöy­däs­sä Poppareita ja räppäreitä.
16.25 Lei­jo­nan luo­la U­SA Tiedostavia turreja.
16.45 On­ne­nar­pa 16.45 Haus­kat ko­ti­vi­deot UUSI KAUSI! Sam­pon seu­ra­na vi­deoi­ta kat­sas­ta­vat A­ven­ger­sit e­li Kos­ta­jat -mie­hi­tyk­sel­lä Rau­ta­mies, Hä­mä­häk­ki­mies, Mus­ta Les­ki ja ei Dr.
16.50 Lei­jo­nan luo­la U­SA Vuohijoogaa. 16.50 On­ne­nar­pa 16.50 Tank­kaus­ta­ri­nat (x4) Pääsiäisyllätyksiä. Tankotanssia ja rasvaisia juttuja. Sukulaisia ja tatuointeja. Rekkoja ja mehiläisiä.
16.55 Nel­jän täh­den tal­koot (x2)
17.20 Lei­jo­nan luo­la U­SA Vastaisku puhelinmyyjille. Pu­he­lin­myy­jät voi­vat ol­la rie­sa, jo­ten mil­tä kuu­los­tai­si so­vel­lus, jo­ka vas­taa myy­jien pu­he­lui­hin ja ? Tu­los­sa: Suo­men huu­to­kaup­pa­kei­sa­ri 17.20 Rem­pal­la kau­pak­si Tilaa lapsenlapsille. Paul ja Pol­ly et­si­vät Ox­fords­hi­res­tä ta­loa, jos­sa riit­tää ti­laa vie­rai­le­vil­le lap­sen­lap­sil­le.
17.30 Nel­jän täh­den tal­koot (x2)
17.45 Rem­pal­la kau­pak­si Ravintolatyylejä. A­man­da aut­taa kol­mea ta­lo­no­mis­ta­jaa West Sus­se­xis­sa pa­ne­maan ko­tin­sa myyn­ti­kun­toon. 17.45 Mi­tä lap­se­si te­ki­si? Kakkatunnistus ja K-18 herkut. Hui­jaa­ko lap­si nap­si­mal­la sa­laa herk­ku­ja ai­kuis­ten K-18 tar­jot­ti­mel­ta, en­tä ku­ka on pa­ras e­läi­men ka­kan tun­nis­ta­ja?
17.55 Tu­los­sa: Suo­men huu­to­kaup­pa­kei­sa­ri
18 18.00 Rem­pal­la kau­pak­si Haussa ateljee. A­man­dan os­ta­jat Wil­liam ja He­len et­si­vät Ox­fords­hi­res­tä ko­tia, jos­sa on ti­laa tai­tei­li­ja He­le­nin a­tel­jeel­le.
18.20 Rem­pal­la kau­pak­si Erikoisia koteja. A­man­dal­la on täl­lä ker­taa tar­jol­la os­ta­jil­leen C­hes­hi­res­sä pa­ri e­ri­koi­sem­paa ko­ti­vaih­toeh­toa: 1700-lu­vun tuu­li­myl­ly ja en­ti­nen kap­pe­li. 18.20 T­he Voi­ce of Fin­land Kau­si 8. Jak­so 20/24. K­noc­kout 4. Vii­mei­nen K­noc­kout-jak­so on tiuk­kaa ty­ki­tys­tä, kun la­val­le nou­see To­ni Wir­ta­sen tii­min lau­la­jat.
18.30 Hy­vät ja huo­not uu­ti­set Radiotaajuuksia. Muu­sik­ko A­ki Tyk­ki vie­raa­na.
18.45 Vaia­na (Moana 2016). Mui­nai­seen Po­ly­ne­siaan si­joit­tu­vas­sa a­ni­maa­tios­sa nuo­ri Vaia­na-tyt­tö y­rit­tää pe­las­taa kan­san­sa yh­des­sä puo­li­ju­ma­la Mauin kans­sa. Uh­ka­roh­keal­la mat­kal­laan he pur­jeh­ti­vat tun­te­mat­to­mil­la ve­sil­lä Tyy­nen­me­ren hal­ki. Ää­ni­roo­leis­sa: Au­li'i C­ra­val­ho, D­way­ne John­son, Rac­hel Hou­se, Te­mue­ra Mor­ri­son, Jer­mai­ne C­le­ment. Mons­te­rit-y­lio­pis­to (Monsters University 2013). Ma­sin ja Ta­ren o­pis­ke­lua­jois­ta ker­to­va a­ni­maa­tioe­lo­ku­va pal­jas­taa, mi­ten e­ri­pu­rai­sen ja e­pä­suh­tai­sen pa­ri­val­ja­kon hul­vat­to­mat toi­lai­lut hit­sa­si­vat hei­dät hi­taas­ti mut­ta vää­jää­mät­tö­mäs­ti yh­teen.
18.55 Tu­los­sa: Big B­rot­her Suo­mi
19.00 Yl­lä­tys yh­des­sä pöy­däs­sä Poppareita ja räppäreitä. 19.00 T­he Voi­ce of Fin­land Kau­si 8. Jak­so 19/24. K­noc­kout 3. Kol­man­nes­sa K­noc­kout-jak­sos­sa la­val­le nou­see An­na Puun vä­ri­käs tii­mi. Lau­la­jat nou­se­vat uu­del­le ta­sol­le, jo­ka tar­koit­taa val­men­ta­jal­le vai­kei­ta pää­tök­siä.
19.25 Tu­los­sa: Big B­rot­her Suo­mi
19.30 Huus­si Saaristomökin tilaratkaisut. I­dyl­li­nen pi­ha­pii­ri ja me­ren lä­hei­syys o­vat pi­tä­neet saa­ris­to­mö­kin käy­tös­sä, mut­ta si­sä­ti­lat ei­vät pal­ve­le o­mis­ta­jien tar­pei­ta. Remp­pa vai muut­to Van­cou­ver Luonnon helmassa. Da­niel­le ja Joel lap­si­neen a­su­vat val­ta­vas­sa ta­los­sa luon­non hel­mas­sa. A­sun­to­kau­pat sok­ko­na Eron jälkeen uuteen kotiin. Jer­tan vuo­si on ol­lut muu­tok­sia täyn­nä. E­ron ja pa­ri­ta­lon puo­lik­kaan myyn­nin jäl­keen haa­veis­sa on löy­tää o­ma ko­ti, jos­sa rau­hoit­tua kii­reen kes­kel­lä.
19.55 Tu­los­sa: Suo­men huu­to­kaup­pa­kei­sa­ri
20.00 Haus­kat ko­ti­vi­deot UUSI KAUSI! Sam­pon seu­ra­na vi­deoi­ta kat­sas­ta­vat A­ven­ger­sit e­li Kos­ta­jat -mie­hi­tyk­sel­lä Rau­ta­mies, Hä­mä­häk­ki­mies, Mus­ta Les­ki ja ei Dr.
20.30 Tank­kaus­ta­ri­nat Pääsiäisyllätyksiä. Tankotanssia ja rasvaisia juttuja. Sukulaisia ja tatuointeja. Rekkoja ja mehiläisiä.
20.55 Ke­no ja Synt­tä­rit
21 21.00 Ja­mes Bond: 007 ja kuo­le­man kat­se (A View to a Kill/Britannia-USA 1985). Ro­ger Moo­re saa vii­mei­sen Bond-seik­kai­lun­sa pääo­sas­sa vas­taan­sa häi­käi­le­mät­tö­män teol­li­suus­mil­jo­nää­ri Max Zo­ri­nin (Ch­ris­top­her Wal­ken), jo­ka pyr­kii hal­lit­se­maan ko­ko maail­man mik­ro­si­ru­tuo­tan­toa ja tu­hoa­maan Ka­li­for­nian Pii­laak­son kä­ty­rin­sä May Dayn (muu­sik­ko­täh­ti G­ra­ce Jo­nes) a­vus­tuk­sel­la. Ja­mes Bond: 007 vaa­ran vyö­hyk­keel­lä (The Living Daylights/Britannia 1987). Ti­mot­hy Dal­ton de­by­toi Ja­mes Bon­din roo­lis­sa vauh­dik­kaas­sa seik­kai­lus­sa, jon­ka a­lus­sa san­ka­ria­gen­tin on tur­vat­ta­va KGB-ken­raa­li Kos­ko­vin (Je­roen K­rab­be) loik­kau­so­pe­raa­tion se­lus­ta T­sek­kos­lo­va­kian B­ra­tis­la­vas­sa. Sa­mal­la hän koh­taa tark­ka-am­pu­ja­sel­lis­ti Ka­ra Mi­lo­vyn (Ma­ryam d'A­bo). Ja­mes Bond: 007 ja lu­pa tap­paa (Licence to Kill/Britannia-USA 1989). Toi­nen Ti­mot­hy Dal­to­nin pääo­sit­ta­ma Ja­mes Bond -seik­kai­lu saa al­kun­sa, kun san­ka­ria­gen­tin ys­tä­vä Fe­lix Lei­ter (Da­vid He­di­son) ko­kee ko­via huu­me­pa­ro­ni Sanc­he­zin (Ro­bert Da­vi) kyn­sis­sä. B­ri­tan­nian sa­lai­nen pal­ve­lu pak­ko­lo­maut­taa Bon­din, ja hän läh­tee hen­ki­lö­koh­tai­sel­le kos­to­ret­kel­le. s Re­ven­ge (Pi­ra­tes of t­he Ca­rib­bean: Dead Men Tell No Ta­les 2017). Ra­kas­tet­tu me­ri­ros­vo Jack S­par­row saa pe­rään­sä pe­lot­ta­van vi­hol­li­sen seik­kai­lu­sar­jan vii­den­nes­sä e­lo­ku­vas­sa. E­lä­väk­si kuol­leek­si ki­rot­tu kap­tee­ni Sa­la­zar van­noo kos­toa vuo­sien ta­kai­ses­ta nöy­ryy­tyk­ses­tä, ja Jac­kin ai­noa pe­las­tus on maa­gi­nen Po­sei­do­nin kol­mi­kär­ki, jon­ka voi­mia ha­vit­te­lee mo­ni muu­kin. Na­tio­nal T­rea­su­re: Sa­lai­suuk­sien kir­ja (Na­tio­nal T­re­su­re: Book of Sec­rets/U­SA 2007). Ni­co­las Ca­ge uu­sii pää­roo­lin­sa aar­teen­met­säs­tä­jä Ben Ga­te­si­na hui­mas­sa toi­min­ta­seik­kai­lus­sa, jon­ka on tuot­ta­nut la­ji­tyy­pin mes­ta­ri Jer­ry B­ruck­hei­mer. Ta­ri­na käyn­nis­tyy, kun Ga­te­sin e­si-i­sää e­päil­lään o­sal­li­sek­si Ab­ra­ham Lin­col­nin sa­la­mur­haan. Ko­ti­mai­nen E­lo­ku­va: Luok­ka­ko­kous 2 (Luokkakokous 2 2016). Me­nes­tys­ko­me­dian jat­ko-o­sas­sa Tuo­mas on me­nos­sa nai­mi­siin, ja us­kol­li­set ka­ve­rit Nip­pe ja Ant­ti päät­tä­vät tie­tys­ti jär­jes­tää kun­non polt­ta­rit. Kun rie­hak­kaat re­mu­juh­lat vaih­tu­vat yl­lät­täen hau­ta­jai­siin, ko­hel­luk­sen mää­rä vain kas­vaa. Pääo­sis­sa: A­ku Hir­vi­nie­mi, Jaa­jo Lin­non­maa, Sa­mi Hed­berg, Kal­le Lam­berg, He­le­na Vie­rik­ko, Nii­na Lah­ti­nen. E­ly­sium (Elysium 2013). Vuon­na 2154 Maa on y­li­kan­soi­tet­tu ja pa­hoin saas­tu­nut. Ri­kas e­liit­ti a­suu Maa­ta kier­tä­väl­lä E­ly­sium-a­va­ruu­sa­se­mal­la, mut­ta köy­hä e­nem­mis­tö jou­tuu e­lä­mään kur­juu­des­sa maa­pal­lol­la. Max (Matt Da­mon) jou­tuu koh­ta­lok­kaa­seen sä­tei­lyon­net­to­muu­teen työ­pai­kal­laan. Ai­noa pa­ran­nus­kei­no on E­ly­siu­mis­sa, jon­ne pääs­täk­seen Max lu­paa hank­kia ri­kol­lis­po­mol­le teol­li­suus­po­hat­ta John Car­ly­len (Wil­liam Ficht­ner) pääs­sään kan­ta­mat pank­ki­koo­dit ja sa­la­sa­nat.
22.50 T­he Ex­pen­dab­les 3 (Expendables 3, The 2014). Ac­tion-su­per­täh­tiä täy­teen pa­ka­tus­sa toi­min­tae­lo­ku­vas­sa Bar­ney Ros­sin (Syl­ves­ter S­tal­lo­ne) joh­ta­ma ryh­mä saa vas­taan­sa häi­käi­le­mät­tö­män a­se­kaup­piaan S­to­ne­bank­sin (Mel Gib­son). Kun S­to­ne­banks siep­paa Ros­sin ryh­män uu­det jä­se­net, kei­kas­ta tu­lee hen­ki­lö­koh­tai­nen, ei­kä hen­ki­lö­va­hin­goil­ta to­del­la­kaan väl­ty­tä.
23.20 48 tun­tia ri­kok­ses­ta Kuvatodiste. Nel­jän lap­sen äi­ti am­mu­taan kyl­mä­ve­ri­ses­ti au­toon­sa.
23.40 Tank­kaus­ta­ri­nat Pääsiäisyllätyksiä. Tankotanssia ja rasvaisia juttuja. Sukulaisia ja tatuointeja. Rekkoja ja mehiläisiä. Fu­ry (Fury 2014).
0
00.10 Hol­mes NYC Poltetut. Taikurin käsikirja. S­tand Up! (x2) Stand Up! 48 tun­tia ri­kok­ses­ta Kuvatodiste.
00.20 Ar­ma­ged­don (Armageddon/USA 1998).
01.10 Tu­los­sa: Suo­men huu­to­kaup­pa­kei­sa­ri Ar­man ja Suo­men ri­kos­mys­tee­rit Viimeinen kyyti.
01.15 Ar­man ja Suo­men ri­kos­mys­tee­rit Arvokuljetusryöstö. 01.15 Ar­man ja Suo­men ri­kos­mys­tee­rit Erakkosurma. 01.15 Hol­mes NYC (x2) Poltetut. Taikurin käsikirja.
02.05 Po­lii­sit - ko­ti­hä­ly­tys
02.15 Po­lii­sit - ko­ti­hä­ly­tys (x2)
3
03.05 Par­mas 03.05 Po­lii­sit - ko­ti­hä­ly­tys
03.25 Po­lii­sit - ko­ti­hä­ly­tys
04.05 Ast­ral-TV (x8) 04.05 Ast­ral-TV (x2)
04.25 Ast­ral-TV (x2) 04.25 Ast­ral-TV (x2)