Ohjelmakartta.fi
ma 20.1. ti 21.1. ke 22.1. to 23.1. pe 24.1. la 25.1. su 26.1.
6 06.00 Rusty Rivets
06.25 Ri­ta­rip­rinsessa Nella Dis­neyn esikoulu: Mik­ki ja ralliryhm
06.45 Bing Ri­ta­rip­rinsessa Nella Ri­ta­rip­rinsessa Nella
06.55 Litt­lest Pet Shop: Mei­dän oma maailma
07.10 Hatchimals (x10) Litt­lest Pet Shop: Mei­dän oma maailma
07.15 Litt­lest Pet Shop: Mei­dän oma maailma
07.20 LE­GO Ci­ty Adventures My Litt­le Po­ny: Ys­tä­vyyden taikaa
07.30 Tei­ni-ikäis­ten mu­tant­ti­ninjakilpikon Dis­ney esittää: Ul­ti­ma­te Spi­der-Man vs. Sinister 6 07.30 My Litt­le Po­ny: Ys­tä­vyyden taikaa
07.50 LE­GO Nin­ja­go: Mas­ters of Spinjitzu Tei­ni-ikäis­ten mu­tant­ti­ninjakilpikon Ang­ry Birds Blues
08.00 LE­GO Ju­ras­sic World: Is­la Nub­larin legenda LE­GO Ju­ras­sic World: Is­la Nub­larin legenda
08.20 My Litt­le Po­ny: Ys­tä­vyyden taikaa 08.20 LE­GO Nin­ja­go: Mas­ters of Spinjitzu Kummitustarina.
08.35 LE­GO Nin­ja­go: Mas­ters of Spinjitzu Muutoksen tuulet.
08.45 LE­GO Friends: Tyt­tö­jen tär­keä tehtävä 08.45 HS Lasten uutiset
9 09.00 Yk­sin kotona Suomi Haus­kat kotivideot Mi­tä lap­sesi tekisi?
10.00 Haus­kat kotivideot The Wall Suomi Kullankaivajat eurojahdissa. Moporahoja metsästämässä. Veljekset vastaan seinä. Suo­men huu­to­kauppakeisari Pieni kelkka, iso hinta? . Jaksa paremmin
10.30 Aust­ra­lian rajalla (x2) Liemessä. Isoja lasteja.
11.00 LIVE: Onnenarpa The Wall Suomi (x2) Moporahoja metsästämässä. Veljekset vastaan seinä.
11.30 The Wall Suomi Kau­si 2. Jak­so 7/12. Isä ja ty­tär iso­jen asioi­den äärellä.
12
12.30 Tie­dä ja Voita Kotimainen visailuohjelma. Ko­ti­mai­nen vi­sai­luoh­jelma. (85') 12.30 Remp­pa vai muut­to Vancouver Monta lasta.
13.00 Aust­ra­lian rajalla
13.30 Remp­pa vai muut­to Vancouver Viemärimurheita. Mi­ken ja Mic­hel­len ta­lon ala­ker­ta on pu­ret­tu ve­si­va­hin­gon jäljiltä. Kimpassa Kalle ja Riina-Maija Palander.
13.55 Yk­sin kotona Suomi
14.30 Hac­hi­ko - Ta­ri­na us­kollisuudesta (Hac­hi­ko: A Dog's Sto­ry/USA-Bri­tan­nia 2009). Kos­ket­ta­va ta­ri­na kiin­ty­myk­ses­tä, us­kol­li­suu­des­ta ja kuo­le­mat­to­mas­ta rak­kau­des­ta pe­rus­tuu to­si­ta­pah­tu­miin, joi­den kes­ki­pis­tees­sä on aki­ta-koira Hachiko. Pai­na­jai­nen perheessä (Meet the Fockers 2004). Per­he on pai­na­jai­nen -suo­sik­ki­ko­me­dian jat­ko-osas­sa Greg Foc­ke­rin ja Pam Byr­ne­sin van­hem­mat koh­taa­vat en­sim­mäistä kertaa.
14.50 Ra­dio Suo­mi­po­pin Hel­sin­ki-päi­vän konsertti Pientä pilaa (x6) Piilokamerakuvauksen parhaimpia paloja. Mas­terC­hef Australia Maustekastikkeet rivissä.
15
15.10 Mas­terC­hef Australia Nigellan pistaasiviesti. Ra­dio Suo­mi­po­pin Hel­sin­ki-päi­vän konsertti
15.40 Tulossa: The Voi­ce of Finland Mas­terC­hef Australia Vanukashaaste. Mas­terC­hef Australia Kirjojen keskellä.
15.45 Mas­terC­hef Australia Kanaa Nigellan tapaan.
16.30 Vain elämää Pepe Willbergin päivä. Felk­kis­tä fa­ni­pai­dois­sa. Tä­nään on vih­doin ai­ka ope­tel­la vas­taa­not­ta­maan kiitosta.
16.50 Onnenarpa
16.55 Onnenarpa Remp­pa vai muut­to Vancouver Remontti puolitiessä. Onnenarpa 16.55 Tulossa: The Voi­ce of Finland
17.00 Remp­pa vai muut­to Vancouver (x2) Viemärimurheita. Monta lasta. Remp­pa vai muut­to Vancouver Seesteisyyttä etsimässä. Jatkuva remontti. 17.00 Remp­pa vai muut­to Vancouver Rantatalo. 17.00 Vain elämää Jatkot! . Mu­siik­ki­lei­rin pää­tös­päi­vä on kaik­kien fren­dien päi­vä. Lau­ri, El­li­noo­ra, An­ne, Py­hi­mys, Tuu­re, Eve­li­na ja Pe­pe is­tu­vat vii­meis­tä ker­taa yh­tei­sen pöy­dän ääressä.
17.55 Tulossa: The Voi­ce of Finland
18 18.00 The Wall Suomi Veljekset vastaan seinä. Kaverukset haastavat seinän.
18.25 Tulossa: The Voi­ce of Finland Tulossa Nelonen Median kanavilla.
18.30 Autot (Cars 2006). Mai­neik­kaan Pi­xar-stu­dion ani­maa­tio­seik­kai­lu ker­too kil­pa-au­to Sa­la­ma Mc­Quee­nis­ta, jol­le tär­kein­tä elä­mäs­sä on kil­pai­le­mi­nen, voit­ta­mi­nen ja huomio.
19.00 The Wall Suomi Moporahoja metsästämässä. Kimpassa Suo­men huu­to­kauppakeisari Pieni kelkka, iso hinta? . Poliisit 2020 Järkyttyneitä mieliä. Kou­vo­las­sa au­te­taan it­se­tu­hois­ta nuor­ta ja sel­vi­te­tään pa­hoinpitelyä. Haus­kat kotivideot 19.00 Suo­men huu­to­kauppakeisari Pieni kelkka, iso hinta? . Ma­to Val­to­nen myy Mulk­vist-tos­sut, Hel­sin­gin tuo­mio­kir­kon pa­la­sen se­kä Le­ning­rad Cow­boys -sikspäkin.
19.55 Tulossa: Keihäsmatkat
20.00 Kimpassa Kalle ja Riina-Maija Palander. Parmas Poliisit 2020 Järkyttyneitä mieliä. Suo­men huu­to­kauppakeisari Pieni kelkka, iso hinta? Ko­tim. Elokuva: Na­pa­pii­rin sankarit 3 (Napapiirin sankarit 3 2016). Jus­si läh­tee tun­tu­ri­vael­luk­sel­le et­si­mään elä­mä­ni­loa ja vas­tauk­sia elä­män suu­riin kysymyksiin. 20.00 Keihäsmatkat
20.55 Ke­no ja Synttärit Illan Keno-arvonnan tulokset. 20.55 Ke­no ja Synttärit Illan Keno-arvonnan tulokset.
21 21.00 Parmas Suo­men huu­to­kauppakeisari Pieni kelkka, iso hinta? . Ar­man ja Suo­men ri­kosmysteerit Teloitus. UU­SI KAU­SI! Elo­kuus­sa 2018 per­hee­ni­sä löy­tyi ko­dis­taan ammuttuna. Paa­so­sen polt­taritoimisto Morsian ajaa tankilla. Mor­sian Kat­ja Toi­va­sen unel­ma on ol­la rea­li­tyoh­jelman tähti. 21.00 Beck: Pa­ho­lai­sen asianajaja (Beck 38: Djävulens advokat 2018). Ra­vin­to­loit­si­jan mur­han sil­min­nä­ki­jät vai­ke­ne­vat ei­kä tut­kin­ta ete­ne. Alex jou­tuu poh­ti­maan asia­na­ja­ja­vel­jen­sä yh­teyk­siä tut­kin­taan, mut­ta pi­tää ha­vain­tonsa salassa. Ko­tim. Elokuva: Na­pa­pii­rin sankarit 3 (Napapiirin sankarit 3 2016). Jus­si läh­tee tun­tu­ri­vael­luk­sel­le et­si­mään elä­mä­ni­loa ja vas­tauk­sia elä­män suu­riin ky­sy­myk­siin. Mu­kaan tun­kee mui­ta­kin, jo­ten yl­lät­täen suun­ni­tel­miin tu­lee jäl­leen pa­ri muut­tu­jaa. Ina­ril­le au­keaa ura­mah­dol­li­suus suo­pot­ku­pal­lo­ki­sois­sa, mut­ta jouk­kuee­seen kuu­lu­va Pik­ku-Mik­ko on ar­vaa­ma­ton riskitekijä.
21.55 Tulossa: Keihäsmatkat
22.00 Poliisit 2020 Verinen yö. Hel­sin­gis­sä sel­vi­te­tään ra­jua puu­ko­tus­ta ja aseel­la uhkailua. Tulossa: Keihäsmatkat Narcos Valtaa ja turmelusta. Hal­lin­non kor­rup­tion laa­juus sel­viää Murp­hyl­le, kun hän ja Peña yrit­tä­vät to­dis­taa, et­tei Es­co­bar ole kel­vol­li­nen edus­ta­maan kansaa. Tulossa: Keihäsmatkat
22.05 Ar­man ja Suo­men ri­kosmysteerit Tanssijatytön kuolema. Syk­syl­lä vuon­na 2000 itä­suo­ma­lai­ses­sa kau­pun­gis­sa 14-vuo­tias kou­lu­tyt­tö löy­tyi kuo­liaak­si pa­hoinpideltynä. 22.05 Parmas Ke­no ja Synttärit
22.15 Beck: Vail­la aikomusta (Beck 37: Utan uppsåt 2018). Ko­tiin­sa kuol­leen nai­sen kuo­le­maa epäil­lään hen­kirikokseksi.
22.55 Tulossa: Keihäsmatkat
23.00 Hy­vät ja huonot uutiset 23.00 Tulossa: Keihäsmatkat Hy­vät ja huonot uutiset Runoratsu laukkaa. 23.00 Paa­so­sen polt­taritoimisto Morsian ajaa tankilla. Mor­sian Kat­ja Toi­va­sen unel­ma on ol­la rea­li­tyoh­jelman tähti.
23.05 Hy­vät ja huonot uutiset 23.05 Lef­fa­soh­va: Na­pa­pii­rin sankarit 3
23.40 Unb­rea­kab­le - särkymätön (Unbreakable/USA 2000). Bru­ce Wil­lis esit­tää tril­le­rin pääo­sas­sa Da­vid Dun­nia, jo­ka on tu­hoi­san ju­naon­net­to­muu­den ai­noa mys­ti­ses­ti eloonjäänyt.
0 00.00 Kimpassa Kalle ja Riina-Maija Palander. Suo­men huu­to­kauppakeisari Pieni kelkka, iso hinta? . Ar­man ja Suo­men ri­kosmysteerit Teloitus. Narcos Valtaa ja turmelusta. 00.00 Ter­mi­nator Genisys (Terminator Genisys 2015).
00.15 Ka­tast­ro­fin anatomia Malagan linja-autoturma.
01.00 Ka­tast­ro­fin anatomia Malagan linja-autoturma. Ampumaratasurmat. Myrkkyhoitajan sarjamurhat. Paa­so­sen polt­taritoimisto Morsian ajaa tankilla.
01.15 Astral-TV (x2)
01.50 Astral-TV (x2) 01.50 Ka­tast­ro­fin anatomia Myrkkyhoitajan sarjamurhat.
02.00 Kupla
02.30 Ka­tast­ro­fin anatomia
02.50 Astral-TV (x6) 02.50 Astral-TV (x2)
3
03.30 Astral-TV (x2)