Ohjelmakartta.fi
ma 22.4. ti 23.4. ke 24.4. to 25.4. pe 26.4. la 27.4. su 28.4.
6

06.00 Dis­neyn e­si­kou­lu: Lei­jo­na­kaar­ti

Rus­ty Ri­vets

06.25 Rus­ty Ri­vets

Litt­lest Pet S­hop: Mei­dän o­ma maail­ma

06.40 Dis­neyn e­si­kou­lu: Lei­jo­na­kaar­ti

06.50 Ri­ta­rip­rin­ses­sa Nel­la

07.05 My Litt­le Po­ny: Ys­tä­vyy­den tai­kaa

07.15 Litt­lest Pet S­hop: Mei­dän o­ma maail­ma

07.30 Dis­neyn e­si­kou­lu: Mik­ki ja ral­li­ryhm

LE­GO Nin­ja­go

LE­GO Ju­ras­sic World: In­do­mi­nuk­sen pa­ko

LE­GO Nin­ja­go: Wun tee­puo­ti -koos­te

K3

07.45 LE­GO F­riends

08.00 LE­GO Nin­ja­go: Wun tee­puo­ti

08.05 Ang­ry Birds B­lues

08.10 Dis­ney e­sit­tää: Duck­Ta­les

08.35 Dis­ney e­sit­tää: A­va­lo­rin E­le­na

Peu­ka­loi­sen uu­det ret­ket

08.50 Ang­ry Birds B­lues (x2)

HS Las­ten uu­ti­set

9

09.00 Ka­don­neen ar­kin met­säs­tä­jät

(2015)

Et sä tie­dä ku­ka mä oon?

Anni Hautala laskee luikuria! Riku Rantala suostuu älykkyystestiin!

Sel­viy­ty­jät Suo­mi

Jakso 12 Tun­teet pin­nas­sa. Täl­lä ker­taa kil­pai­lus­sa vaa­di­taan ket­te­ryyt­tä ja toi­mi­vaa kan­to­tek­niik­kaa.

Mi­tä lap­se­si te­ki­si?

Hui­jaa­via ro­bot­te­ja ja kil­pi­kon­nan kak­kaa. Hui­jaa­ko lap­si ro­bo­tin kans­sa tie­to­vi­sas­sa?

10.00 Hu­vi­la & Huus­si

Maailmanmestarin mökkipulmat.

Mi­tä lap­se­si te­ki­si?

Hui­jaa­via ro­bot­te­ja ja kil­pi­kon­nan kak­kaa.

A­sun­to­kau­pat sok­ko­na

Ostaisitko kodin sokkona?

Nel­jät häät Ka­na­das­sa

Katsokaa, lentokoneita!

10.00 Jak­sa pa­rem­min

10.30 Hu­vi­la & Huus­si

Maailmanmestarin mökkipulmat.

A­sun­to­kau­pat sok­ko­na

Ostaisitko kodin sokkona?

10.45 Oz­zy

(2016)

11.00 On­ne­nar­pa

11.30 Ka­don­neen ar­kin met­säs­tä­jät

(2015) Maa­pal­lo on jää­mäs­sä tul­van al­le, mut­ta on­nek­si neu­vok­kaat e­läi­met o­vat ra­ken­ta­neet tur­vak­seen ar­kin, jon­ne kaik­ki o­vat ter­ve­tul­lei­ta.

Oz­zy

(2016) Suo­mek­si pu­hu­tus­sa hu­pai­sas­sa a­ni­maa­tio­seik­kai­lus­sa Mar­ti­nin per­he on läh­dös­sä lo­ma­mat­kal­le Ja­pa­niin, ei­kä per­heen ra­kas koi­ra Oz­zy pää­se mu­kaan.
12

12.00 Tie­dä ja Voi­ta

Kotimainen visailuohjelma. Ko­ti­mai­nen vi­sai­luoh­jel­ma.

12.35 Mar­vel: Ul­ti­ma­te A­ven­gers 2

(2006)

13.20 Pien­tä pi­laa

13.30 Nel­jän täh­den tal­koot (x3)

Nel­jän täh­den tal­koot

13.55 Nel­jät häät Suo­mi

Keskuudessamme on vakooja!

Haa­pa­sa­lon Suo­mi

Varsinais-Suomi. Etelä-Savo Kainuu

13.55 T­he Wall Suo­mi

Isä, tytär ja haave talosta. Pek­ka tu­lee tyt­tä­ren­sä kans­sa koh­taa­maan sei­nän.

14.05 Ju­ha Ta­pio - Pie­niä tai­ko­ja s­tu­dio­li­ve

14.55 Remp­pa vai muut­to UK

Rem­pal­la kau­pak­si

Essexin omakotitaloja. Kauhukylppäri.

Remp­pa vai muut­to UK

Pitkä remontti.

Lei­jo­nan luo­la U­SA

Täs­sä oh­jel­mas­sa la­da­taan bis­ne­si­deat tis­kil­le ja kat­so­taan, mi­kä kon­sep­ti ot­taa tuul­ta al­leen.

Lei­jo­nan luo­la U­SA (x2)

Täs­sä oh­jel­mas­sa la­da­taan bis­ne­si­deat tis­kil­le ja kat­so­taan, mi­kä kon­sep­ti ot­taa tuul­ta al­leen. Lei­jo­nan luo­laan as­tues­saan kil­pai­li­jan täy­tyy va­kuut­taa si­joit­ta­jat lii­kei­dean­sa ne­rok­kuu­des­ta saa­dak­seen p­ro­jek­til­le ra­hoi­tus­ta. A­me­rik­ka­lai­nen sar­ja.
15

15.05 Na­pa­kymp­pi

Lapin taikaa.

15.55 Na­pa­kymp­pi

Tunteita ja twerkkausta.

Mi­tä lap­se­si te­ki­si?

Hui­jaa­via ro­bot­te­ja ja kil­pi­kon­nan kak­kaa.

Te­ho­ne­liöt haus­sa

Suo­men haus­kin ta­vis

Höyheniä ja tervaa.

Na­pa­kymp­pi

Sarjakuvia ja iskuyrityksiä. Nei­ti X ta­paa Pu­pu Ruk­ka­sen i­sän­nän. Jan­ne Kyl­li-tä­tiin­tyy ja tu­lee is­ke­tyk­si.

16.05 Ha­luat­ko mil­jo­nää­rik­si?

Liian nuori suomihiteille?

16.25 On­ne­nar­pa

16.30 A­sun­to­kau­pat sok­ko­na

Ostaisitko kodin sokkona?

16.55 On­ne­nar­pa

16.55 On­ne­nar­pa

17.00 Lei­jo­nan luo­la U­SA

Täs­sä oh­jel­mas­sa la­da­taan bis­ne­si­deat tis­kil­le ja kat­so­taan, mi­kä kon­sep­ti ot­taa tuul­ta al­leen.

Nel­jän täh­den tal­koot (x4)

17.00 A­sun­to­kau­pat sok­ko­na

Ostaisitko kodin sokkona?

Mi­tä lap­se­si te­ki­si?

Hui­jaa­via ro­bot­te­ja ja kil­pi­kon­nan kak­kaa. Hui­jaa­ko lap­si ro­bo­tin kans­sa tie­to­vi­sas­sa? Ku­ka us­kal­taa sii­vo­ta jät­ti­kil­pi­kon­nan jä­tök­set?

Na­pa­kymp­pi

Rokki soikoon. Rok­ki­bän­dis­sä lau­la­val­le Nei­ti X:l­le on tar­jol­la maail­ma­nym­pä­ri­mat­ka, teu­ras­ta­ja se­kä Jim Car­rey. Her­ra X:l­le lu­va­taan pit­kää kak­kua.

17.30 Lei­jo­nan luo­la U­SA

Täs­sä oh­jel­mas­sa la­da­taan bis­ne­si­deat tis­kil­le ja kat­so­taan, mi­kä kon­sep­ti ot­taa tuul­ta al­leen.
18

18.00 T­he Voi­ce of Fin­land

T­he Voi­ce of Fin­lan­din pu­nai­sil­la tuo­leil­la is­tu­vat kah­dek­san­nel­la kau­del­la van­hat tu­tut suo­si­kit Ol­li Lind­holm, An­na Puu, Red­ra­ma ja To­ni Wir­ta­nen! Suo­men ko­vim­mat ar­tis­ti­täh­det o­vat val­mii­na val­men­ta­maan in­nok­kai­ta lau­la­ja­tu­lok­kai­ta u­ran­sa al­kuun.

Lei­jo­nan luo­la U­SA

Täs­sä oh­jel­mas­sa la­da­taan bis­ne­si­deat tis­kil­le ja kat­so­taan, mi­kä kon­sep­ti ot­taa tuul­ta al­leen. Lei­jo­nan luo­laan as­tues­saan kil­pai­li­jan täy­tyy va­kuut­taa si­joit­ta­jat lii­kei­dean­sa ne­rok­kuu­des­ta saa­dak­seen p­ro­jek­til­le ra­hoi­tus­ta.

18.00 Mi­tä lap­se­si te­ki­si?

Hui­jaa­via ro­bot­te­ja ja kil­pi­kon­nan kak­kaa. Hui­jaa­ko lap­si ro­bo­tin kans­sa tie­to­vi­sas­sa?

T­he Voi­ce of Fin­land

T­he Voi­ce of Fin­lan­din pu­nai­sil­la tuo­leil­la is­tu­vat kah­dek­san­nel­la kau­del­la van­hat tu­tut suo­si­kit Ol­li Lind­holm, An­na Puu, Red­ra­ma ja To­ni Wir­ta­nen! Suo­men ko­vim­mat ar­tis­ti­täh­det o­vat val­mii­na val­men­ta­maan in­nok­kai­ta lau­la­ja­tu­lok­kai­ta u­ran­sa al­kuun. Vain ää­ni rat­kai­see!

Hu­vi­la & Huus­si

Maailmanmestarin mökkipulmat. Le­gen­daa­ri­sen jää­kiek­koi­li­ja Je­re Leh­ti­sen ke­sä­mök­kiä hal­lit­see val­ta­va te­ras­si, jon­ka pin­ta on kär­si­nyt vää­rän­lai­ses­ta kä­sit­te­lys­tä.

18.30 Sel­viy­ty­jät Suo­mi

Jakso 12 Tun­teet pin­nas­sa. Täl­lä ker­taa kil­pai­lus­sa vaa­di­taan ket­te­ryyt­tä ja toi­mi­vaa kan­to­tek­niik­kaa. Voit­ta­ja pää­see ka­ve­rin­sa kans­sa lah­joit­ta­maan kou­lu­tar­vik­kei­ta pai­kal­li­sen kou­lun op­pi­lail­le.

19.00 Vie­rais­sa

Pitäisikö jäädä yhteen vai erota? Mi­tä jos o­li­si­kin het­ken va­paa ja läh­ti­si ai­van toi­sen ih­mi­sen mat­kaan - voi­si­ko se pe­las­taa o­man pa­ri­suh­teen?

A­sun­to­kau­pat sok­ko­na

Ostaisitko kodin sokkona?

19.00 T­he Wall Suo­mi

Siskot sukutilan asialla. Ter­hi ja Lau­ra, sis­kok­set Sa­von sy­dä­mes­tä, haas­ta­vat sei­nän tie­na­tak­seen ra­haa su­ku­ti­lan kun­nos­tuk­seen.

19.00 Ha­luat­ko mil­jo­nää­rik­si?

Tunteeko suutari supersankarit? Ku­ka on no­pein ja näp­pä­rin? Kes­tää­kö kil­pai­li­joi­den kant­ti kuu­mim­man pen­kin tun­nel­man?

20.00 A­sun­to­kau­pat sok­ko­na

Ostaisitko kodin sokkona?

Mi­tä lap­se­si te­ki­si?

Hui­jaa­via ro­bot­te­ja ja kil­pi­kon­nan kak­kaa. Hui­jaa­ko lap­si ro­bo­tin kans­sa tie­to­vi­sas­sa? Ku­ka us­kal­taa sii­vo­ta jät­ti­kil­pi­kon­nan jä­tök­set?

Na­pa­kymp­pi

Sarjakuvia ja iskuyrityksiä. Rokki soikoon.

T­he Voi­ce of Fin­land

T­he Voi­ce of Fin­lan­din pu­nai­sil­la tuo­leil­la is­tu­vat kah­dek­san­nel­la kau­del­la van­hat tu­tut suo­si­kit Ol­li Lind­holm, An­na Puu, Red­ra­ma ja To­ni Wir­ta­nen! Suo­men ko­vim­mat ar­tis­ti­täh­det o­vat val­mii­na val­men­ta­maan in­nok­kai­ta lau­la­ja­tu­lok­kai­ta u­ran­sa al­kuun. Vain ää­ni rat­kai­see!

Ha­luat­ko mil­jo­nää­rik­si?

Tunteeko suutari supersankarit? Uu­det jak­sot! Ku­ka on no­pein ja näp­pä­rin? Kes­tää­kö kil­pai­li­joi­den kant­ti kuu­mim­man pen­kin tun­nel­man?

Sel­viy­ty­jät Suo­mi

Jakso 13 Tu­li­sil­la hii­lil­lä. Kil­pai­li­joi­den kat­se siir­tyy fi­naa­liin ja vas­ta­pe­lu­rei­ta pun­ni­taan tuo­ma­ris­ton sil­min. Ko­vil­le pe­laa­jil­le kos­ke­mat­to­muus­kil­pai­lun voit­to on nyt e­lin­tär­keää. Hei­mo­neu­vos­tos­sa tun­teet kuu­me­ne­vat ja kil­pa­kump­pa­nei­den juo­net ker­ro­taan jul­ki.

20.55 Ke­no ja Synt­tä­rit

20.55 Ke­no ja Synt­tä­rit

21

21.00 Sy­ke

Uusi psykiatri aloittaa traumapolilla.

21.00 T­he Wall Suo­mi

Isä, tytär ja haave talosta. Pek­ka tu­lee tyt­tä­ren­sä kans­sa koh­taa­maan sei­nän. E­ri­ka on en­ti­nen beach vol­ley -am­mat­ti­lai­nen, mut­ta nyt ei hy­vä pomp­pu rii­tä.

21.30 Hu­vi­la & Huus­si

Maailmanmestarin mökkipulmat. Le­gen­daa­ri­sen jää­kiek­koi­li­ja Je­re Leh­ti­sen ke­sä­mök­kiä hal­lit­see val­ta­va te­ras­si, jon­ka pin­ta on kär­si­nyt vää­rän­lai­ses­ta kä­sit­te­lys­tä.

Suo­men huu­to­kaup­pa­kei­sa­ri Ep­san­jas­sa

Uu­det tuu­let pu­hal­ta­vat Suo­men huu­to­kaup­pa­kei­sa­ris­sa, sil­lä A­ki ja He­li pe­rus­ta­vat huu­to­kau­pan Es­pan­jan au­rin­ko­ran­ni­kol­le.

Temp­ta­tion Is­land Suo­mi 5

Temp­ta­tion Is­land Suo­mi on ää­rim­mäi­nen deit­tioh­jel­ma, jos­sa pa­ris­kun­nil­le an­ne­taan ti­lai­suus tes­ta­ta, kes­tää­kö o­ma pa­ri­suh­de vai on­ko pa­ra­tii­sin kiel­let­ty he­del­mä sit­ten­kin hou­kut­te­le­vam­pi. Ko­ti­mai­nen rea­li­tyoh­jel­ma. (42') Oh­jel­man teks­ti­tys teks­ti-tv:n si­vul­la 333.

21.30 Sel­viy­ty­jät Suo­mi Ext­ra

Sel­viy­ty­jät Suo­mi Ext­ra - Tu­li­sil­la hii­lil­lä.

21.55 Ke­no ja Synt­tä­rit

22.00 Man of S­teel

(2013) K­ryp­ton-p­la­neet­ta on tu­hou­tu­mai­sil­laan, ja kan­sa­kun­nan pe­las­ta­mis­ta y­rit­tä­vä Jor-El (Rus­sell C­ro­we) lä­het­tää vas­ta­syn­ty­neen poi­kan­sa Kal-E­lin (Hen­ry Ca­vill) maa­pal­lol­le, jot­ta tä­mä voi­si jat­kaa k­ryp­to­ni­lais­ten ro­tua ja kas­vaa hy­väk­si ih­mi­sek­si. Poi­ka pää­see Ken­tin per­heen suo­jiin ja maa­pal­lol­la ni­mek­seen C­lark.

Pas­sen­gers

Ke­no ja Synt­tä­rit

22.05 S­tar Wars: T­he For­ce A­wa­kens

(2015) S­tar Wars -sar­jan seit­se­män­nes­sä o­sas­sa jul­ma En­sim­mäi­nen ri­ta­ri­kun­ta on nous­sut Im­pe­riu­min rau­niois­ta, ja vii­mei­nen je­di­ri­ta­ri Lu­ke S­ky­wal­ker on ka­don­nut. Van­hem­pan­sa me­net­tä­nyt ro­mun­ke­rää­jä Rey pää­tyy Lu­ken jäl­jil­le a­pu­naan en­ti­nen is­ku­so­ti­las Finn, us­kol­li­nen BB-8-d­roi­di se­kä le­gen­daa­ri­set Han So­lo, C­hew­bac­ca ja Vas­ta­rin­ta­lii­ket­tä joh­ta­va Leia Or­ga­na.

22.30 Na­pa­pii­rin san­ka­rit 2

(2014) Me­nes­tys­ko­me­dian jat­ko-o­sas­sa Jan­ne ja I­na­ri o­vat saa­neet lap­sen. Jan­ne nap­paa yk­si­vuo­tiaan Lu­min mu­kaan ja läh­tee ka­ve­rin­sa kans­sa Yl­läk­sel­le häi­hin, mut­ta reis­suun tu­lee pa­ri muut­tu­jaa.

Ka­don­neen jäl­jil­lä

Kos­ket­ta­vas­sa oh­jel­mas­sa et­si­tään ka­don­nei­ta rak­kai­ta, joi­hin yh­teys on syys­tä tai toi­ses­ta kat­ken­nut tai yh­teyt­tä ei o­le fyy­si­ses­ti kos­kaan ol­lut­kaan.

Ar­ri­val

Temp­ta­tion Is­land Suo­mi 5 Ext­ra

Lisää Temptistä!

23.00 Vie­rais­sa

Pitäisikö jäädä yhteen vai erota?

23.30 T­he Wall Suo­mi

Siskot sukutilan asialla.
0

00.00 A­me­ri­kan ko­vim­mat ke­räi­li­jät

00.20 Lei­jo­nan luo­la U­SA

A­me­ri­kan ko­vim­mat ke­räi­li­jät

Kova keräilylaki.

00.30 Na­pa­pii­rin san­ka­rit 2

(2014) Me­nes­tys­ko­me­dian jat­ko-o­sas­sa Jan­ne ja I­na­ri o­vat saa­neet lap­sen. Jan­ne nap­paa yk­si­vuo­tiaan Lu­min mu­kaan ja läh­tee ka­ve­rin­sa kans­sa Yl­läk­sel­le häi­hin, mut­ta reis­suun tu­lee pa­ri muut­tu­jaa.

00.50 Lei­jo­nan luo­la U­SA

Pom­pe­ji

00.50 Suo­men huu­to­kaup­pa­kei­sa­ri Ep­san­jas­sa

Uu­det tuu­let pu­hal­ta­vat Suo­men huu­to­kaup­pa­kei­sa­ris­sa, sil­lä A­ki ja He­li pe­rus­ta­vat huu­to­kau­pan Es­pan­jan au­rin­ko­ran­ni­kol­le.

01.00 Sel­viy­ty­jät Suo­mi

Tunteet pinnassa.

01.20 A­sun­to­kau­pat sok­ko­na

Ostaisitko kodin sokkona?

Lei­jo­nan luo­la U­SA

02.00 Na­pa­kymp­pi

02.20 Po­lii­sit - ko­ti­hä­ly­tys

02.30 Suo­men huu­to­kaup­pa­kei­sa­ri Ep­san­jas­sa

Sel­viy­ty­jät Suo­mi Ext­ra

02.30 Pant­ti­lai­naa­mo (x4)

3

03.00 Lei­jo­nan luo­la U­SA

Pant­ti­lai­naa­mo (x4)

Pant­ti­lai­naa­mo (x3)

03.20 Pant­ti­lai­naa­mo (x4)

04.00 Na­pa­kymp­pi

04.00 Pant­ti­lai­naa­mo

04.20 Ast­ral-TV (x4)

04.20 Ast­ral-TV (x2)

04.40 Ast­ral-TV (x2)

04.40 Ast­ral-TV (x2)

04.55 Ast­ral-TV (x4)