Ohjelmakartta.fi
ma 24.2. ti 25.2. ke 26.2. to 27.2. pe 28.2. la 29.2. su 1.3.
6 06.00 Ri­ta­rip­rinsessa Nella Rusty Rivets
06.20 Bing Ri­ta­rip­rinsessa Nella
06.30 Dis­neyn esikoulu: Fan­cy Nancy Clancy Litt­lest Pet Shop: Mei­dän oma maailma
06.45 Hatchimals (x4) Bing
06.55 Rusty Rivets Litt­lest Pet Shop: Mei­dän oma maailma
07.10 Hatchimals (x4)
07.20 Tei­ni-ikäis­ten mu­tant­ti­ninjakilpikon Dis­ney esittää: Ul­ti­ma­te Spi­der-Man vs. Sinister 6 My Litt­le Po­ny: Ys­tä­vyyden taikaa
07.40 Trans­for­mers Cyberverse LEGO Ninjago LE­GO Ju­ras­sic World: In­do­minuksen pako LE­GO Nin­ja­go: Wun tee­puoti -kooste
07.55 LE­GO Nin­ja­go: Mas­ters of Spinjitzu
08.05 Tei­ni-ikäis­ten mu­tant­ti­ninjakilpikon
08.20 My Litt­le Po­ny: Ys­tä­vyyden taikaa LE­GO Nin­ja­go: Mas­ters of Spinjitzu LE­GO Nin­ja­go: Mas­ters of Spinjitzu
08.45 LE­GO Friends: Tyt­tö­jen tär­keä tehtävä 08.45 HS Lasten uutiset
08.55 Ang­ry Birds Blues
9 09.00 Toi­sen­lai­set teiniäidit Henna - Mielen mörköjä. Petra - Itsetunto-ongelmia. Elisabet - valmis äidiksi. Ronja. Haus­kat kotivideot Mi­tä lap­sesi tekisi? Kau­si 1. Jak­so 6/10. Hui­jaa­via ro­bot­te­ja ja kar­vai­sia hä­mähäkkejä.
09.55 Huussi
10.00 Rem­palla kaupaksi Synkkää ja modernia. Remppamiehen valinta. Tylsyydelle kyytiä. Puolivalmista ja tyhjää. Tylsyyttä pakoon. Suo­men huu­to­kauppakeisari Huutokauppaneuvos. Jaksa paremmin
10.30 Aust­ra­lian rajalla
11.00 LIVE: Onnenarpa Ka­don­neen jäljillä (x2) Isän perässä Pohjois-Ruotsissa. Kreikkalaisen isän arvoitus. Ka­don­neen jäljillä
12 12.00 Huussi
12.30 Tie­dä ja Voita Kotimainen visailuohjelma.
13.00 Eläinsairaala Remp­pa vai muut­to Vancouver (x2) Aktiivisen perheen unelmakoti. Mahtava pukeutumistila.
13.30 Huussi Kau­si 4. Jak­so 1/10. Pe­rin­tei­käs su­ku­mök­ki re­mon­toi­daan täy­sin uu­del­leen kol­mel­le su­ku­pol­vel­le sopivaksi.
13.55 Toi­sen­lai­set teiniäidit Toi­sen­lai­set teiniäidit Elisabet - valmis äidiksi. Toi­sen­lai­set teiniäidit Ronja. Huussi
14.30 Remp­pa vai muut­to Vancouver (x3) Omaa tilaa kaksosille. Tilaa studiolle. Kodin vangit.
14.50 Pientä pilaa (x2) Piilokamerakuvauksen parhaimpia paloja.
14.55 Mas­terC­hef Australia Mellejä ja muroja. Mas­terC­he­fin ma­kean vii­kon tu­lee avaa­maan Hes­ton Blumenthal. Nel­jän tähden talkoot 14.55 Pientä pilaa (x2) Piilokamerakuvauksen parhaimpia paloja.
15 15.00 Pientä pilaa (x2) Piilokamerakuvauksen parhaimpia paloja. 15.00 Kimpassa Juha ja Jutta Larm. Mi­kon ja Han­nan vie­rai­lu Ju­ha ja Jut­ta Lar­min luo­na on to­del­li­nen rak­kaus­ret­riit­ti. Ju­ha ja Jut­ta ker­to­vat va­lit­se­van­sa toi­sen­sa päi­vit­täin ja kir­joit­ta­vat toi­sil­leen kos­ket­ta­vat kirjeet.
15.05 Nel­jän tähden talkoot Nel­jän tähden talkoot
15.15 Nel­jän tähden talkoot
15.25 Eläinsairaala
15.35 Huussi
15.40 Mas­terC­hef Australia Tötterötaisto. Huussi
15.45 Mas­terC­hef Australia Voihan voisarvi! . 15.45 Mas­terC­hef Australia Jälkiruoka tuplana. Sokeritonta makeaa.
15.55 Gra­ce of Monaco (Grace of Monaco 2014). 1960-lu­vul­le si­joit­tu­va draa­mae­lo­ku­va ker­too pal­vo­tus­ta fil­mi­täh­des­tä Gra­ce Kel­lys­tä (Ni­co­le Kid­man), jo­ka luo­pui näyt­te­li­jä­nu­ras­taan nai­des­saan Mo­na­con ruh­ti­na­tar Rai­nier III:n (Tim Roth).
16.25 Onnenarpa
16.30 Remp­pa vai muut­to Vancouver Omaa tilaa kaksosille.
16.50 Onnenarpa
16.55 Onnenarpa Remp­pa vai muut­to Vancouver Kodin vangit. Onnenarpa
17.00 Remp­pa vai muut­to Vancouver Tilaa studiolle. Nic­kin ja Step­ha­nien ko­ti on ah­das ja van­hanaikainen. 17.00 Remp­pa vai muut­to Vancouver Aktiivisen perheen unelmakoti. Mahtava pukeutumistila.
17.30 PlayOff: Ha­luat­ko jal­ka­pal­lotähdeksi? 17.30 Huussi Tulossa: Huvila & Huussi.
17.35 Tarzan (Tarzan 2013). Tar­za­nin le­gen­da he­rää eloon suo­mek­si pu­hu­tus­sa seik­kai­lua­ni­maa­tios­sa. Vain 3-vuo­tias John jää hen­kiin jou­dut­tuaan van­hem­pi­neen len­to­tur­maan sy­väl­lä Af­ri­kan vii­da­kos­sa, ja hä­nes­tä kas­vaa eläin­ten kes­kuu­des­sa vah­va nuo­ri­mies Tarzan.
17.55 Huussi
18 18.00 Nel­jät häät Amerikassa Maalaistunnelmaa ja mahtipontisuutta. Men­tal Samurai Suomi Mental Samurai Suomi alkaa! . Uu­si jän­nit­tä­vä ga­me show ran­tau­tuu Suomeen! Kimpassa Juha ja Jutta Larm. Mi­kon ja Han­nan vie­rai­lu Ju­ha ja Jut­ta Lar­min luo­na on to­del­li­nen rak­kausretriitti. Huussi 18.00 Suo­men huu­to­kauppakeisari Huutokauppaneuvos. JP Lep­pä­luo­to kaup­paa ka­me­roi­ta ja soittimia.
18.05 Haus­kat kotivideot Tervetuloa Havaijille!
18.30 The Voi­ce of Finland Huip­pu­suo­sit­tu The Voi­ce of Fin­land on nyt suu­rem­pi kuin koskaan!
19.00 Kimpassa Juha ja Jutta Larm. Mi­kon ja Han­nan vie­rai­lu Ju­ha ja Jut­ta Lar­min luo­na on to­del­li­nen rak­kausretriitti. Suo­men huu­to­kauppakeisari Huutokauppaneuvos. JP Lep­pä­luo­to kaup­paa ka­me­roi­ta ja soittimia. Poliisit 2020 Pillit päällä. Hel­sin­gis­sä rat­su­po­lii­sit tur­vaa­vat Pri­de-kulkuetta. Men­tal Samurai Suomi Mental Samurai Suomi alkaa! . Uu­si jän­nit­tä­vä ga­me show ran­tau­tuu Suomeen! 19.00 Men­tal Samurai Suomi Kau­si 1. Jak­so 2/12. Unel­mien es­tee­nä ro­bot­ti nimeltä Eva.
19.30 The Voi­ce of Finland Kau­si 9. Jak­so 9/24. Ää­ni rat­kai­see 9. Ri­ma nou­see ja lau­la­jat pis­tä­vät parastaan!
20.00 Kimpassa Parmas Poliisit 2020 Pillit päällä. Suo­men huu­to­kauppakeisari Huutokauppaneuvos. The Voi­ce of Finland Kau­si 9. Jak­so 9/24. Ää­ni rat­kai­see 9. Ri­ma nou­see ja lau­la­jat pis­tä­vät parastaan! 20.00 The Voi­ce of Finland Kau­si 9. Jak­so 10/24. Ää­ni rat­kai­see 10. Lau­la­va put­ki­mies kir­voit­taa kyy­ne­lei­tä. Pää­se­vät­kö nuo­ri fi­lo­so­fi, teat­te­rin va­lo­mies ja jää­te­lö­teh­taan työn­te­ki­jä jatkoon?
20.55 Ke­no ja Synttärit Illan Keno-arvonnan tulokset. 20.55 Ke­no ja Synttärit Illan Keno-arvonnan tulokset.
21 21.00 Kum­me­li esit­tää: Kon­tio & Parmas Pa­ri­val­jak­ko Kon­tio & Par­mas jou­tuu kes­kel­le oma­laa­tuis­ta mys­tee­riä, kun jul­ki­sia paik­ko­ja sot­ke­taan jat­ku­vas­ti sil­lä itsellään. Suo­men huu­to­kauppakeisari Huutokauppaneuvos. JP Lep­pä­luo­to kaup­paa ka­me­roi­ta ja soittimia. Ar­man ja Suo­men ri­kosmysteerit Maaton mies. UU­SI JAK­SO! Lo­ka­kuus­sa 1998 po­lii­si sai il­moi­tuk­sen Poh­jois-Sa­vos­sa ka­don­nees­ta miehestä. Paa­so­sen polt­taritoimisto Lentävä Elvis. Sul­ha­nen Juk­ka on kut­sut­tu se­mi­naa­riin Hel­sin­kiin, jos­sa juon­ta­jan käy­tös saa mie­hen tu­ka­laan ti­lan­tee­seen esiin­tymislavalla. 21.00 Men­tal Samurai Suomi Kau­si 1. Jak­so 2/12. Unel­mien es­tee­nä ro­bot­ti nimeltä Eva.
21.25 Ke­no ja Synttärit Illan Keno-arvonnan tulokset. 21.25 Ke­no ja Synttärit Illan Keno-arvonnan tulokset.
21.30 Sherlock Holmes (Sherlock Holmes 2009). Su­per­täh­ti Ro­bert Downey Jr. 21.30 Sher­lock Hol­mes: A Ga­me of Shadows (Sher­lock Hol­mes: A Ga­me of Sha­dows 2011). Su­per­täh­ti Ro­bert Dow­ney Jr. pa­laa le­gen­daa­ri­sen Sher­lock Hol­me­sin roo­liin rin­nal­laan us­kol­li­nen toh­to­ri Wat­son (Jude Law).
22.00 Poliisit 2020 Ar­man ja Suo­men ri­kosmysteerit Narcos Parmas 22.00 Beck: Myrs­kyn silmässä (Beck: I stor­mens ö­ga/Ruot­si-Tans­ka-Nor­ja-Sak­sa-Suomi 2009).
23.00 Hy­vät ja huonot uutiset
0 00.00 Kimpassa Suo­men huu­to­kauppakeisari Ar­man ja Suo­men ri­kosmysteerit Narcos Vaa­ral­li­nen tehtävä (Mission Impossible/USA 1996). Paa­so­sen polt­taritoimisto
01.00 Ka­don­neen jäljillä Paa­so­sen polt­taritoimisto 01.00 Mis­sion Im­pos­sib­le - Rogue Nation (Mis­sion: Im­pos­sib­le - Ro­gue Nation 2015).
02.00 Supertähdet
02.25 Astral-TV (x2)
3
03.25 Astral-TV (x8)
03.40 Astral-TV (x2)