Ohjelmakartta.fi
ma 18.6. ti 19.6. ke 20.6. to 21.6. pe 22.6. la 23.6. su 24.6.
6

06.00 Dis­neyn e­si­kou­lu: Lei­jo­na­kaar­ti

06.25 Rus­ty Ri­vets

06.50 Litt­lest Pet S­hop: Mei­dän o­ma maail­ma

Dis­ney e­sit­tää: Kak­sin kar­ku­teil­lä: TV-sar­ja

06.55 Dis­ney e­sit­tää: Kak­sin kar­ku­teil­lä: TV-sar­ja

07.15 Dis­ney e­sit­tää: A­va­lo­rin E­le­na

07.25 Dis­neyn e­si­kou­lu: Mik­ki ja ral­li­ryh­mä

LE­GO F­riends: Tyt­tö­jen tär­keä teh­tä­vä (x8)

07.40 Dis­neyn e­si­kou­lu: Vam­py­ri­na

07.40 LE­GO S­tar Wars

07.50 LE­GO Nin­ja­go: Mas­ters of S­pin­jit­zu

08.00 Tei­ni-i­käis­ten mu­tant­ti­nin­ja­kil­pi­kon­nien nou­su

Tei­ni-i­käis­ten mu­tant­ti­nin­ja­kil­pi­kon­nien nou­su

08.10 Dis­ney e­sit­tää: Duck­Ta­les

Hei­nä­hat­tu ja Vilt­ti­tos­su

08.25 LE­GO Ci­ty (x2)

08.30 LE­GO Nin­ja­go: Wun tee­puo­ti -koos­te

08.35 Dis­ney e­sit­tää: A­va­lo­rin E­le­na

LE­GO Ju­ras­sic World: In­do­mi­nuk­sen pa­ko

08.55 Litt­lest Pet S­hop: Mei­dän o­ma maail­ma -ly­hä­ri

9

09.00 Ha­luat­ko mil­jo­nää­rik­si? Ju­nior

Kuka on Sasha? .

Remp­pa vai muut­to: Lo­ma­ko­dit

Pikkumökki Whistlerissä. Rakkaudesta lajiin.

Ha­luat­ko mil­jo­nää­rik­si? Ju­nior

Fudispoikien tiukka peli.

Nel­jän täh­den tal­koot (x4)

Ha­luat­ko mil­jo­nää­rik­si? Ju­nior

Kau­si 4. Jak­so 29. Ne­los­luok­ka­lai­set haa­vei­le­vat kir­jas­tos­ta.

Huus­si

Kartanon aarre. Sa­to­ja vuo­sia van­ha kar­ta­no on Lee­nan ja Ris­ton u­nel­ma.

10.00 Pal­lon ym­pä­ri

Meditaatiota.

A­sun­to­kau­pat sok­ko­na

Tyyliniekkojen keittiöahdistus. Mattoaddiktin maalaisunelma.

Remp­pa vai muut­to: Lo­ma­ko­dit

Rakkaudesta lajiin.

10.00 Suo­men huu­to­kaup­pa­kei­sa­ri e­sit­tää: Mark­ku hoi­taa

Noloja lapsuusmuistoja. Mark­ku ja Ti­mo mat­kaa­vat Mik­ke­lin seu­dul­le.

Jak­sa pa­rem­min

10.30 Te­ho­ne­liöt haus­sa

Kiireinen yrittäjä ja koira.

11.00 On­ne­nar­pa

My Litt­le Po­ny: E­quest­ria Girls 4 - I­ki­met­sän le­gen­da

( 2016).

Sin­tit so­pas­sa

Ko­ko per­heen a­ni­maa­tio­seik­kai­lu, jos­sa bam­bu­hai Pup päät­tää lait­taa lo­pun mä­tien va­ras­ta­mi­sel­le, ja läh­tee pe­las­ta­maan sis­kon­sa ta­kai­sin ko­tiin.

Suo­men huu­to­kaup­pa­kei­sa­ri e­sit­tää: Mark­ku hoi­taa

Leuanvetoa ja haitarihaaste. Mus­ke­li­mies Vert­ti Har­ju­nie­mi haas­taa Mar­kun ja Ti­mon voi­mai­luun.
12

12.00 Tie­dä ja Voi­ta

Kotimainen visailuohjelma. Ko­ti­mai­nen vi­sai­luoh­jel­ma. (115')

12.00 Gor­don Ram­say: Kup­pi­lat kun­toon 24 tun­nis­sa

Rottatouille.

12.35 Röl­li ja met­sän­hen­ki

(Rölli ja metsänhenki 2001).

12.55 Nel­jän täh­den tal­koot (x4)

13.55 Remp­pa vai muut­to: Lo­ma­ko­dit

Pikkumökki Whistlerissä. Rakkaudesta lajiin.

Huus­si

Kartanon aarre.

T­he Wall Suo­mi

Kaverukset haastavat seinän.

13.55 Gor­don Ram­say: Kup­pi­lat kun­toon 24 tun­nis­sa

Rottatouille.

A­sun­to­kau­pat sok­ko­na

Mattoaddiktin maalaisunelma. Tee­mu ja Han­na haa­vei­le­vat maa­lai­se­lä­mäs­tä pel­to­jen kes­kel­lä kes­kus­ta­vuo­sien jäl­keen.

14.25 Te­ho­ne­liöt haus­sa

Unelmien järvimaisema.

14.55 Kup­pi­lat kun­toon, Jyr­ki Su­ku­la!

Ravintola El Sabor, Torremolinos. Ravintola Nuriasol, Fuengirola. Ravintola Tuuheikko, Sammatti. Ravintola Laukaanhovi, Laukaa.

Suo­mi­pop Fes­ti­vaa­li: Tun­nel­mia vuo­del­ta 2018

A­sun­to­kau­pat sok­ko­na

Tyyliniekkojen keittiöahdistus.
15

15.00 T­he Wall Suo­mi

Siskot sukutilan asialla.

15.00 Ju­ha Ta­pio - Pie­niä tai­ko­ja s­tu­dio­li­ve

15.55 Vie­rais­sa

Kadotettu yhteys. Seksi vie. Katso peiliin!

Vie­rais­sa

Vaimot yhteen. Vai­mot yh­teen!

Ro­bin: Tää on se het­ki -kon­sert­ti

Keik­ka­tal­tioin­ti Ro­bi­nin Tää on se het­ki -kon­ser­tis­ta Hel­sin­gin Hart­wall A­re­nal­la 28.10.2017. Ro­bin jäi kon­ser­tin jäl­keen mää­rit­te­le­mät­tö­män mit­tai­sel­le tauol­le.

Vii­dak­ko­jen­gi

(Delhi Safari 2012). Roh­kea leo­par­din pen­tu, leo­par­die­mo, a­pi­na, kar­hu ja pa­pu­kai­ja läh­te­vät mat­kal­le koh­ti kau­kais­ta Del­hiä pe­las­taak­seen ko­ti­met­sän­sä, jon­ka ih­mi­nen uh­kaa tu­ho­ta.

16.55 On­ne­nar­pa

17.00 Suo­men huu­to­kaup­pa­kei­sa­ri e­sit­tää: Mark­ku hoi­taa

Noloja lapsuusmuistoja. Mark­ku ja Ti­mo mat­kaa­vat Mik­ke­lin seu­dul­le.

Gor­don Ram­say: Kup­pi­lat kun­toon 24 tun­nis­sa

Rottatouille. Gor­do­nin tä­män­ker­tai­nen pe­las­tus­koh­de on y­li sa­ta­vuo­tias ra­vin­to­la New Or­lean­sin rans­ka­lais­kort­te­lei­den syk­kees­sä.

Nel­jän täh­den tal­koot (x2)

Toi­sen­lai­set tei­niäi­dit S­pe­cial

Toi­sen­lai­set tei­niäi­dit S­pe­cial

Kau­si 1. Jak­so 24/30. KOOS­TE: Mör­kö­jä ja mök­ki­hö­pe­ryyt­tä.

17.20 Nel­jän täh­den tal­koot (x2)

17.20 Tin­tin seik­kai­lut: Yk­si­sar­vi­sen sa­lai­suus

(Adventures of Tintin, The 2011). Ra­kas­tet­tu sar­ja­ku­va­san­ka­ri Tint­ti ja hä­nen us­kol­li­nen koi­ran­sa Mi­lou he­rää­vät hen­kiin a­ni­maa­tioe­lo­ku­vas­sa, jos­sa Tint­ti pää­see me­ri­ros­voaar­teen jäl­jil­le os­tet­tuaan mark­ki­noil­ta pur­je­lai­va Yk­si­sar­vis­ta e­sit­tä­vän pie­nois­mal­lin.

17.30 Pal­lon ym­pä­ri

Selfie hain kanssa. Mik­ko jou­tuu ko­van pai­kan e­teen, kun hä­nen on o­tet­ta­va sel­fie oi­kean hain kans­sa.

17.55 Hy­vät ja huo­not uu­ti­set

Supermiestyyli. Muu­sik­ko Jan­ni­ka B on kes­kus­te­le­mas­sa tut­tu­jen pa­ne­lis­tien Kuus­to­sen, No­ro­sen, Wickst­rö­min ja Lah­ti­sen kans­sa tie­teen uu­sis­ta löy­dök­sis­tä.

Hy­vät ja huo­not uu­ti­set

Mykistävä toive. Hiukkasenkiihdytin.

17.55 Mi­tä lap­se­si te­ki­si?

Muffinsseja ja torakoita. Hui­jaa­ko lap­si kur­kis­ta­mal­la sa­laa muf­fins­si­purk­kiin, en­tä roh­ke­nee­ko hän siir­tää si­hi­se­vän jät­ti­to­ra­kan uu­teen ter­ra­rioon?
18

18.30 T­he Wall Suo­mi

Siskot sukutilan asialla. Ter­hi ja Lau­ra, sis­kok­set Sa­von sy­dä­mes­tä, haas­ta­vat sei­nän tie­na­tak­seen ra­haa su­ku­ti­lan kun­nos­tuk­seen.

Ha­luat­ko mil­jo­nää­rik­si? Ju­nior

Kau­si 4. Jak­so 29. Ne­los­luok­ka­lai­set haa­vei­le­vat kir­jas­tos­ta.

18.50 T­he Wall Suo­mi

Kaverukset haastavat seinän. Par­haat ys­tä­vyk­set Sii­ri ja Vii­vi haa­vei­le­vat yh­tei­ses­tä u­nel­ma­mat­kas­ta.

Ha­luat­ko mil­jo­nää­rik­si? Ju­nior

Kau­si 4. Jak­so 29. Ne­los­luok­ka­lai­set haa­vei­le­vat kir­jas­tos­ta.

18.50 Pe­te ja lo­hi­käär­me El­liott

(Pete's Dragon 2016). Ro­bert Red­for­din ja B­ry­ce Dal­las Ho­war­din täh­dit­tä­mä seik­kai­lue­lo­ku­va si­joit­tuu Mill­ha­ve­nin pik­ku­kau­pun­kiin, mis­sä on kauan ker­rot­tu ta­ri­noi­ta met­säs­sä a­su­vis­ta lo­hi­käär­meis­tä.

19.00 Gor­don Ram­say: Kup­pi­lat kun­toon 24 tun­nis­sa

Rottatouille. Gor­do­nin tä­män­ker­tai­nen pe­las­tus­koh­de on y­li sa­ta­vuo­tias ra­vin­to­la New Or­lean­sin rans­ka­lais­kort­te­lei­den syk­kees­sä.

19.30 T­he Voi­ce of Fin­land

Sel­viy­ty­jät Suo­mi

(2013) Onnenkauppaa. Pai­nos­ta­va tun­nel­ma saa äk­ki­kään­teen, kun kak­si kil­pai­li­jaa vaih­ta­vat hei­mo­ja. Voi­ma­suh­teet muut­tu­vat ja sa­lai­suuk­sia pal­jas­te­taan. Pal­kin­to­kil­pai­lun voit­to tuo täy­den­nys­tä ruo­ka­va­ran­toi­hin, mut­ta i­lo on ly­hy­tai­kai­nen. Ko­ti­mai­nen viih­deoh­jel­ma.

20.00 Huus­si

Kartanon aarre. Sa­to­ja vuo­sia van­ha kar­ta­no on Lee­nan ja Ris­ton u­nel­ma.

Ka­don­neen jäl­jil­lä

Kau­si 3. Jak­so 2/8. VE­NÄ­JÄ, Ma­ri­na - I­sän jäl­jil­lä Ve­nä­jäl­lä.

Suo­men huu­to­kaup­pa­kei­sa­ri e­sit­tää: Mark­ku hoi­taa

Leuanvetoa ja haitarihaaste. Mus­ke­li­mies Vert­ti Har­ju­nie­mi haas­taa Mar­kun ja Ti­mon voi­mai­luun.

20.55 Ke­no ja Synt­tä­rit

21

21.00 Rock of A­ges

(Rock of Ages 2012). Huip­pu­suo­si­tun rock-mu­si­kaa­lin e­lo­ku­va­ver­sios­sa pik­ku­kau­pun­gin tyt­tö saa­puu et­si­mään on­neaan Los An­ge­le­sis­ta vuon­na 1987. Lef­fa on täyn­nä me­ne­viä uu­sia tul­kin­to­ja ai­ka­kau­den rock-k­las­si­kois­ta. Pääo­sis­sa: Ju­lian­ne Hough, Die­go Bo­ne­ta, Tom C­rui­se, A­lec Bald­win, Cat­he­ri­ne Ze­ta-Jo­nes. Oh­jaus: A­dam S­hank­man. (118')

s E­le­ven - kor­keat pa­nok­set

(Ocean's Eleven 2001). Vei­ja­ri­ko­me­dia van­ki­las­ta va­pau­tu­vas­ta Dan­ny O­cea­nis­ta, jo­ka ko­koaa ym­pä­ril­leen hui­ja­rei­den kop­lan tar­koi­tuk­se­naan ryös­tää Las Ve­ga­sin tuot­toi­sim­mat ka­si­not. Pääo­sis­sa: Geor­ge C­loo­ney, B­rad Pitt, Ju­lia Ro­berts, Matt Da­mon, Ber­nie Mac. Oh­jaus: S­te­ven So­der­bergh. (111')

s T­wel­ve

(Ocean's Twelve 2004). O­cean's E­le­ven -e­lo­ku­van it­se­näi­nen jat­ko-o­sa. Kun ryös­te­tyn ka­si­non o­mis­ta­ja löy­tää kop­lan jä­se­net, he jou­tu­vat te­ke­mään kol­me keik­kaa Eu­roo­pas­sa voi­dak­seen mak­saa ta­kai­sin ryös­tä­män­sä ra­hat. Pääo­sis­sa: Geor­ge C­loo­ney, B­rad Pitt, Ju­lia Ro­berts, Matt Da­mon, Vin­cent Cas­sel. Oh­jaus: S­te­ven So­der­bergh. (120')

Yön ri­ta­ri

(2008) (Dark Knight, The 2008). Ch­ris­top­her No­la­nin huip­pu­suo­si­tun Bat­man-t­ri­lo­gian toi­ses­sa o­sas­sa Bat­man saa vas­taan­sa Jo­ke­rin (Os­ca­ril­la pal­kit­tu Heath Led­ger), jo­ka pyr­kii o­soit­ta­maan Bat­ma­nil­le, ko­mi­sa­rio Gor­do­nil­le ja pii­ri­syyt­tä­jä Har­vey Den­til­le, mi­ten help­poa on syös­tä Got­ham se­ka­sor­toon. Pääo­sis­sa: Ch­ris­tian Ba­le, Heath Led­ger, Mic­hael Cai­ne, Aa­ron Eck­hart, Mag­gie Gyl­len­haal. Oh­jaus: Ch­ris­top­her No­lan. (145')

Fu­ry

(Fury 2014). B­rad Pitt lois­taa pans­sa­ri­vau­nun ko­men­ta­ja Don ?War­dad­dy? Col­lie­ri­na, jo­ka saa kaa­tu­neen a­pu­kul­jet­ta­jan­sa ti­lal­le kel­ta­no­kan (Lo­gan Ler­man), jo­ka ei o­le kos­kaan käy­nyt­kään pans­sa­ri­vau­nun si­sä­puo­lel­la. Liit­tou­tu­neet o­vat sy­väl­lä nat­si-Sak­san sy­dä­mes­sä, ja Col­lie­rin pi­tää joh­dat­taa pans­sa­ri­vau­nun­sa vi­hol­li­sen y­li­ver­tai­sia tank­ke­ja vas­taan.

Lu­paus

(Lupaus 2005). Yh­teis­työs­sä Lot­ta S­värd Sää­tiön kans­sa to­teu­tet­tu d­raa­mae­lo­ku­va kol­mes­ta nuo­res­ta nai­ses­ta, jot­ka liit­ty­vät Lot­ta S­värd -jär­jes­töön ja saa­vat ko­kea lot­ta­lu­pauk­sen vel­voit­teet an­ka­rim­man kaut­ta. Mo­na (Lau­ra Birn), An­na (Ka­ro­lii­na Van­ne) ja Ruth (Han­na Le­kan­der) käy­vät ku­kin o­man sel­viy­ty­mis­kamp­pai­lun­sa so­dan kes­kel­lä. Han­na Le­kan­der o­li eh­dol­la par­haan nais­si­vuo­san Jus­si-pal­kin­non saa­jak­si.

s T­hir­teen

(Ocean's Thirteen 2007). S­te­ven So­der­berg­hin su­per­täh­dil­lä ryy­di­tet­ty ri­kos­ko­me­diat­ri­lo­gia hui­pen­tuu, kun Dan­ny O­cean (Geor­ge C­loo­ney) ko­koaa po­ru­kan kos­taak­seen häi­käi­le­mät­tö­mäl­le ka­si­no­pam­pul­le (Al Pa­ci­no), jo­ka on ve­dät­tä­nyt Reu­be­nia (El­liott Gould) lii­kea­siois­sa. Pääo­sis­sa: Geor­ge C­loo­ney, B­rad Pitt, Matt Da­mon, Al Pa­ci­no, Ca­sey Aff­leck, El­liott Gould. Oh­jaus: S­te­ven So­der­bergh. (117')

23.20 Wa­na­ja Fes­ti­val: Tun­nel­mia vuo­del­ta 2018

23.25 Hi­mos Ju­han­nus: Tun­nel­mia vuo­del­ta 2018

23.25 Rock of A­ges

(Rock of Ages 2012). Huip­pu­suo­si­tun rock-mu­si­kaa­lin e­lo­ku­va­ver­sios­sa pik­ku­kau­pun­gin tyt­tö saa­puu et­si­mään on­neaan Los An­ge­le­sis­ta vuon­na 1987. Lef­fa on täyn­nä me­ne­viä uu­sia tul­kin­to­ja ai­ka­kau­den rock-k­las­si­kois­ta.

23.30 Hol­mes NYC

Siepattu. Taivas putoaa.

23.30 Tam­mer­fest: Tun­nel­mia vuo­del­ta 2018

23.35 Wa­na­ja Fes­ti­val: Tun­nel­mia vuo­del­ta 2018

23.35 Lu­paus

(Lupaus 2005). Yh­teis­työs­sä Lot­ta S­värd Sää­tiön kans­sa to­teu­tet­tu d­raa­mae­lo­ku­va kol­mes­ta nuo­res­ta nai­ses­ta, jot­ka liit­ty­vät Lot­ta S­värd -jär­jes­töön ja saa­vat ko­kea lot­ta­lu­pauk­sen vel­voit­teet an­ka­rim­man kaut­ta.

23.40 S­tand Up! - S­PE­SIAA­LI: A­li Ja­han­gi­ri

23.40 Yön ri­ta­rin pa­luu

(The Dark Knight Rises 2012). Ch­ris­top­her No­la­nin Bat­man-t­ri­lo­gian lop­pu­hui­pen­nuk­ses­sa on ku­lu­nut kah­dek­san vuot­ta Har­vey Den­tin kuo­le­mas­ta.
0

00.05 Suo­men huu­to­kaup­pa­kei­sa­ri Ep­san­jas­sa

Tervetuloa Fugeen! .

00.30 Gor­don Ram­say: Kup­pi­lat kun­toon 24 tun­nis­sa

Rottatouille.

Suo­men huu­to­kaup­pa­kei­sa­ri e­sit­tää: Mark­ku hoi­taa

Noloja lapsuusmuistoja.

Suo­men huu­to­kaup­pa­kei­sa­ri e­sit­tää: Mark­ku hoi­taa

Leuanvetoa ja haitarihaaste.

01.05 Ar­man ja Suo­men ri­kos­mys­tee­rit

Teollisuusmiehen murha.

01.30 Par­mas

Vihaa ja rakkautta. Häähumua.

01.40 Vie­rais­sa

Lopullista kirjeenvaihtoa.

01.55 Suo­men huu­to­kaup­pa­kei­sa­ri Ep­san­jas­sa

Tervetuloa Fugeen! .

01.55 Hol­mes NYC (x2)

Siepattu. Taivas putoaa.

Myy­tin­rä­jäyt­tä­jät

Pölyräjähdys. Voi­ko pö­ly rä­jäh­tää ja ha­jot­taa ra­ken­nuk­sia?

02.30 Vir­ta

02.40 Gor­don Ram­say: Kup­pi­lat kun­toon 24 tun­nis­sa

02.55 Vie­rais­sa

Kyl­mä­ve­ri­ses­ti si­nun

02.55 Kyl­mä­ve­ri­ses­ti si­nun

3

03.30 Rik­kai­den pant­ti­lai­naa­mo

03.55 Yl­peäs­ti e­ri­lai­set

Myy­tin­rä­jäyt­tä­jät

Ast­ral-TV (x4)

04.35 Ast­ral-TV (x6)

04.55 Ast­ral-TV (x4)