Ohjelmakartta.fi
6.4. 7.4. 8.4. 9.4. 10.4. 11.4. 12.4.
6
06.00 Ri­ta­rip­rinsessa Nella
06.00 Rusty Rivets
06.25 Dis­neyn esikoulu: Fan­cy Nancy Clancy
06.25 Ri­ta­rip­rinsessa Nella
06.50 LE­GO Ci­ty Adventures
06.50 Dis­neyn esikoulu: Vampyrina
Las­te­noh­jelma. (23')
07.05 Dis­ney esittää: Ducktales
Aku ja tä­män vel­jen­pojat Hupu,..
07.05 Art­hur ja minimoit
07.15 LE­GO Ci­ty Adventures
07.30 LE­GO Ju­ras­sic World: Is­la Nub­larin legenda
Las­te­noh­jelma. (21')
07.30 Art­hur ja minimoit
07.55 LEGO Ninjago
07.55 Ba­ku­gan: Battle Planet
Kau­si 1. Las­te­noh­jelma. (21')
08.10 Trans­for­mers Cyberverse
08.10 Dis­ney esittää: Ul­ti­ma­te Spi­der-Man vs. Sinister 6
08.20 LE­GO Star Wars
08.30 Ang­ry Birds Piggy Tales
08.35 Ba­ku­gan: Battle Planet
Las­te­noh­jelma. (21')
08.45 Ang­ry Birds Blues
9
09.00 Tä­hän ai­kaan ensi vuonna
Ko­ti­mai­nen viih­deoh­jel­ma. (42') Oh­jel­man teks­ti­tys teks­ti-tv:n sivulla 333.
ma: Irti pelosta.
ti: Uusi minäkuva.
09.00 Tä­hän ai­kaan ensi vuonna
Ko­ti­mai­nen viih­deoh­jel­ma. (42') Oh­jel­man teks­ti­tys teks­ti-tv:n sivulla 333.
09.00 Ka­don­neen ar­kin metsästäjät
(Ooops! Noah Is Go­ne. . . 2015) . Maa­pal­lo on jää­mäs­sä tulvan alle,..
09.00 Gam­ba: San­ka­ri­hii­ren Seikkailut
Suo­mek­si pu­hu­tus­sa ani­maa­tio­seik­kai­lus­sa kau­pun­ki­lais­hii­ri Gam­ba läh­tee ys­tä­vän­sä Mam­pu­kun kans­sa kau­pun­gis­ta et­si­mään merta...
(Gamba: Ganba to nakamatachi 2015)
09.00 Yk­sin kotona Suomi
Neljän teinin yksinhuoltaja Marjo toivoo,
09.55 Pientä pilaa
10.00 MasterChef USA
Ame­rik­ka­lai­nen realitysarja.
ma: Perunat pääosassa.
ti: Haastavat häät.
10.00 Jaksa paremmin
Uudet jaksot alkavat!
10.05 MasterChef USA
Ame­rik­ka­lai­nen rea­li­ty­sarja. (39')
ke: Latinolaatikko ja piirakkaa.
to: Kaksi hummerihaastetta.
10.35 Pientä pilaa
10.30 Eläinsairaala
10.40 Gam­ba: San­ka­ri­hii­ren Seikkailut
Suo­mek­si pu­hu­tus­sa ani­maa­tio­seik­kai­lus­sa kau­pun­ki­lais­hii­ri Gam­ba läh­tee ys­tä­vän­sä Mam­pu­kun kans­sa kau­pun­gis­ta et­si­mään merta...
(Gamba: Ganba to nakamatachi 2015)
10.45 Haus­kat kotivideot
Haus­ko­jen ko­ti­vi­deoi­den uu­del­la kau­del­la näh­dään toi­nen tois­taan haus­kem­pia ko­ti­vi­deopätkiä...
11.00 LIVE: Onnenarpa
11.00 Haus­kat kotivideot
11.40 Yk­sin kotona Suomi
Neljän teinin yksinhuoltaja Marjo toivoo,
12.00 Tie­dä ja Voita
Ko­ti­mai­nen vi­sai­luoh­jelma. (85')
ma: Kotimainen visailuohjelma.
11.55 Suo­men huu­to­kauppakeisari
Markun ennätystehdas.
12
12.30 Huisi Hai 2
Huisi Hai on täällä taas! Suo­mek­si pu­hu­tus­sa ko­ko per­heen ani­maa­tioe­lo­ku­vas­sa pa­ha­mai­nei­nen Troy-hai päät­tää koe­tel­la riuttaa,..
12.35 Pientä pilaa
12.45 Rik­kaat ja rahattomat
Maailmanparantajat.
12.50 Remp­pa vai muut­to Vancouver
Ka­na­da­lai­nen rea­li­ty­sarja. (43')
12.50: Odottavan aika on pitkä.
13.45: Pikkutalo vai lukaali? . Nick pi­tää pie­nes­tä mut­ta tyy­lik­kääs­tä kodistaan,..
14.40: Kahden kerroksen väkeä. Li­sa ja Chad asu­vat upeas­sa talossa,..
13.35 Huussi
Koko suvun mökki.
13.55 Huussi
Ko­ti­mai­nen li­fes­ty­leoh­jel­ma. Oh­jel­man teks­ti­tys teks­ti-tv:n sivulla 333.
to: Eva ja Niko saavat tehtäväkseen kunnostaa pihamaan,
14.05 Pientä pilaa
14.15 Eläinsairaala
Kau­si 1. Ko­ti­mai­nen eläi­noh­jelma. (19')..
14.30 Farmi Suomi
Kuka pelaa, ku­ka ei? . Yh­den kil­pai­li­jan vir­hear­vioin­nis­ta seu­raa ran­gais­tus kai­kil­le far­milaisille...
14.55 Eläinsairaala
14.55 Kimpassa
Ko­ti­mai­nen kes­kus­te­luoh­jel­ma. Oh­jel­man teks­ti­tys teks­ti-tv:n sivulla 333.
15
15.15 Huussi
Koko suvun mökki.
15.25 MasterChef USA
Haastavat häät.
15.50 MasterChef USA
Ame­rik­ka­lai­nen realitysarja.
ti: Latinolaatikko ja piirakkaa.
ke: Kaksi hummerihaastetta.
to: 101 veteraania. Jouk­kue­haas­tees­sa val­mis­te­taan pih­vi­lou­nas­ta ve­teraaneille.
15.40 Vaa­lean­pu­nai­nen pantteri
Mes­ta­ri­koo­mik­ko Ste­ve Mar­tin on hul­vat­to­man vauh­ti­ko­me­dian pääo­sas­sa ko­mi­sa­rio Clou­seau, jo­ka ryh­tyy sel­vit­tä­mään sur­ma­tul­ta jal­ka­pal­lo­val­men­ta­jal­ta ryöstetyn,..
(The Pink Panther/USA-Tsekki 2006)
15.50 Remp­pa vai muut­to Vancouver
Ka­na­da­lai­nen rea­li­ty­sarja. (43')
15.50: Kahden kerroksen väkeä.
16.45: Tyhjenevä pesä.
16.20 Onnenarpa
16.15 Haus­kat kotivideot
16.25 HS Lasten uutiset
16.30 Remp­pa vai muut­to Vancouver
Odottavan aika on pitkä.
16.45 HS Lasten uutiset
16.50 Onnenarpa
16.55 Remp­pa vai muut­to Vancouver
Ka­na­da­lai­nen rea­li­ty­sarja. (43')
ti: Pikkutalo vai lukaali?
ke: Kahden kerroksen väkeä. Li­sa ja Chad asu­vat upeas­sa talossa,..
to: Tyhjenevä pesä.
17.10 Vaa­lean­pu­nai­nen pantteri
Mes­ta­ri­koo­mik­ko Ste­ve Mar­tin on hul­vat­to­man vauh­ti­ko­me­dian pääo­sas­sa ko­mi­sa­rio Clou­seau, jo­ka ryh­tyy sel­vit­tä­mään sur­ma­tul­ta jal­ka­pal­lo­val­men­ta­jal­ta ryöstetyn,..
(The Pink Panther/USA-Tsekki 2006)
17.25 PlayOff: Ha­luat­ko jal­ka­pal­lotähdeksi?
PlayOff kausi huipentuu tänään! Kak­si enää jäljellä...
17.30 Farmi Suomi
Kuka pelaa, ku­ka ei? . Yh­den kil­pai­li­jan vir­hear­vioin­nis­ta seu­raa ran­gais­tus kai­kil­le far­mi­lai­sil­le. Kup­pi­kun­nat saa­vat kil­pai­li­jat poh­ti­maan tois­ten­sa pe­li­liikkeitä...
17.35 Mar­vel: Next Aven­gers: He­roes of Tomorrow
Kos­ta­jien su­per­san­ka­ri­ryh­mä jou­tuu tais­te­le­maan yli­voi­mais­ta vi­hol­lis­ta vas­taan ja tu­hou­tuu, mut­ta ryh­män lap­set eh­di­tään piilottaa...
(Next Avengers: Heroes of Tomorrow/USA 2008)
17.50 Ha­luat­ko mil­jonääriksi?
Voittorahoilla papukaija.
17.55 Nel­jät häät Amerikassa
Maalaistunnelmaa ja mahtipontisuutta.
17.55 Rik­kaat ja rahattomat
Maailmanparantajat.
18
18.20 The Voi­ce of Finland
Knockout 4. Knoc­kout-vai­he hui­pen­tuu Red­ra­man tii­min häi­käi­se­viin esi­tyk­siin. Kym­me­nes­tä lau­la­jas­ta vain nel­jä saa pai­kan li­ve-lä­hetyksiin!..
18.45 Bur­ge­ri­mies Euroopassa
Skotlanti: Viskiä ja haggista!
18.50 Han­sin matkassa
Tarja Turunen. Han­sin mat­kas­sa-jak­sos­sa pää­sem­me täl­lä vii­kol­la au­rin­koi­seen Espanjaan...
18.50 Huussi
Koko suvun mökki. Täl­le mö­kil­le ovat kaik­ki su­ku­lai­set ja hei­dän vie­raan­sa ai­na ter­vetulleita...
19.00 Han­sin matkassa
Tarja Turunen. Han­sin mat­kas­sa-jak­sos­sa pää­sem­me täl­lä vii­kol­la au­rin­koi­seen Espanjaan...
19.00 Vain elämää
Vesalan päivä. Mal­ja si­sa­ruk­sil­le! Tä­nään tu­tus­tu­taan Suo­men suo­si­tuim­paan ak­ti­vi­teet­tiin ja lau­le­taan Ve­sa­lan me­nes­tys­kap­pa­lei­ta. Mu­ka­na on ko­ko tun­nes­kaa­la, kun bii­se­jä muok­kaa­vat Mai­ja Vilk­ku­maa, Sa­mu Ha­ber, Elas­ti­nen, Erin, Lau­ri Täh­kä Vil­le­Gal­le ja Antti Tuisku.
19.05 Mad­ventures Suomi
Romahdusheimo. Vie­lä het­ki sit­ten em­me ol­leet kuul­leet­kaan ko­ro­na­vi­ruk­ses­ta. Nyt pan­de­mia on saa­nut mei­dät kaik­ki miettimään,..
19.45 Suo­ra: IS Uu­ti­set ja HS Tiede
20.00 Huussi
Koko suvun mökki. UUSI KAUSI!..
20.00 Han­sin matkassa
Tarja Turunen. Han­sin mat­kas­sa-jak­sos­sa pää­sem­me täl­lä vii­kol­la au­rin­koi­seen Espanjaan...
20.00 Rik­kaat ja rahattomat
Maailmanparantajat.
20.00 Farmi Suomi
Kuka pelaa, ku­ka ei? . UU­SI KAU­SI! Yh­den kil­pai­li­jan vir­hear­vioin­nis­ta seu­raa ran­gais­tus kai­kil­le far­milaisille...
20.00 Vain elämää
Antin päivä. Nyt kom­men­toi­daan! Vuo­si sit­ten keik­ka­tauol­le jää­nyt Ant­ti Tuis­ku ot­taa en­sim­mäi­se­nä hal­tuun pöy­dän pää­pai­kan. Mi­tä hä­nel­le ny­kyään kuu­luu? Uu­sia hit­ti­ver­sioi­ta hä­nen tuo­tan­nos­taan ver­sioivat Vesala,
20.00 Ha­luat­ko mil­jonääriksi?
"Loistavaa, lois­ta­vaa lauan­tai-iltaa!..
20.58 Ke­no ja Synttärit
20.58 Ke­no ja Synttärit
21
21.00 Lap­si tun­te­mat­toman kanssa
Yllättäviä tunteita. Ari ja Rii­na ryh­ty­vät yrit­tä­mään lasta...
21.00 Mad­ventures Suomi
Romahdusheimo. UU­SI KAU­SI! En­tä jos ny­kyi­nen yh­teis­kun­ta­jär­jes­tel­mä romahtaa?..
21.00 Temp­ta­tion Is­land Suomi 7
Ruoski mua! . Pien­ryh­mät­ref­fit tuo­vat va­ra­tuil­le kai­vat­tua pi­ristystä...
21.00 Ha­luat­ko mil­jonääriksi?
"Loistavaa, lois­ta­vaa lauan­tai-iltaa!..
21.00 Ho­bit­ti - Odot­tamaton matka
Seik­kai­lue­lo­ku­vien sar­jan en­sim­mäi­nen osa seu­raa Bil­bo Rep­pu­lia (Mar­tin Free­man), jo­ka saa teh­tä­väk­seen Ere­bo­rin kää­piö­val­ta­kun­nan pe­las­ta­mi­sen lo­hi­käär­me Smau­gin hir­mu­val­las­ta. Hän saa avuk­seen vel­ho Gan­dal­fin (Ian Mc­Kel­len) ja 13 kää­piön jou­kon. J.R.R. Tol­kie­nin ro­maa­niin pe­rus­tu­van, kol­mel­la Os­car-eh­dok­kuu­del­la huo­mioi­dun suu­re­lo­ku­van on oh­jan­nut myös Ta­ru sor­mus­ten her­ras­ta -me­nes­tyk­set luo­nut Pe­ter Jackson...
(The Hobbit: An Unexpected Journey/USA-Uusi-Seelanti 2012)
21.25 Ke­no ja Synttärit
21.30 Temp­ta­tion Is­land Suomi 7
Paskasti tehty. Ryh­mät­ref­feil­lä puh­dis­tau­du­taan huo­lis­ta ja murheista,..
21.55 Ke­no ja Synttärit
22.00 Sex Tape Suomi
Miten sä puhut mulle?
22.00 Rik­kaat ja rahattomat
Pikavippejä ja ennakkoluuloja.
22.00 Sex Tape Suomi
Pyydä niin saat?
22.00 Trans­for­mers: Kaa­tu­neiden kosto
En­sim­mäi­ses­tä Trans­for­mers-me­nes­tyk­ses­tä tu­tut te­ki­jät te­ke­vät näyt­tä­vän pa­luun vauh­dik­kaas­sa toi­min­ta­seik­kai­lus­sa, jos­sa juu­ri ylio­pis­ton aloit­ta­nut Sam (Shia La­Beouf) ajau­tuu jäl­leen ro­bot­tien tu­li­lin­jal­le. Sam tie­tää asioita,..
(Transformers: Revenge of the Fallen/USA 2009)
22.00 Beck: Gunvald
Tun­net­tu tut­ki­va jour­na­lis­ti sur­ma­taan ko­tiin­sa. Syyl­lis­tä et­si­tään niin ää­rioi­keis­to­lais­ten kuin Tuk­hol­man ala­maail­man ri­veis­tä, ei­vät­kä ju­tun tut­ki­jat­kaan sel­viä eh­jin na­hoin. Tun­tei­den hil­lit­se­mi­nen ja työs­sä pär­jää­mi­nen on vaikeaa,..
(Beck 31 - Gunvald 2016)
22.30 Temp­ta­tion Is­land Suomi 7 Extra
22.55 Tulossa...
23.00 Temp­ta­tion Is­land Suomi 7
Ko­ti­mai­nen rea­li­ty­sar­ja. Oh­jel­man teks­ti­tys teks­ti-tv:n sivulla 333.
ma: Pitelemätön luonnonvara.
ti: Diippei keloi.
23.00 Narcos
Hyvät, pa­hat ja kuolleet...
23.00 El Chapo
Rajan yli.
23.50 Trans­for­mers: Kaa­tu­neiden kosto
En­sim­mäi­ses­tä Trans­for­mers-me­nes­tyk­ses­tä tu­tut te­ki­jät te­ke­vät näyt­tä­vän pa­luun vauh­dik­kaas­sa toi­min­ta­seikkailussa,..
(Transformers: Revenge of the Fallen/USA 2009)
0
00.00 Lap­si tun­te­mat­toman kanssa
00.00 Mad­ventures Suomi
00.05 Rik­kaat ja rahattomat
00.05 Mad­ventures Suomi
00.00 Beck: Gunvald
Tun­net­tu tut­ki­va jour­na­lis­ti sur­ma­taan kotiinsa...
(Beck 31 - Gunvald 2016)
01.00 Suo­men huu­to­kauppakeisari
Ko­ti­mai­nen rea­litysarja...
00.50 The Gift
Jän­ni­ty­se­lo­ku­vas­sa uu­del­le paik­ka­kun­nal­le muut­ta­nut nuo­ri pa­ris­kunta Simon ..
(The Gift 2015)
01.00 Narcos
Hyvät, pa­hat ja kuolleet...
01.50 Ka­tast­ro­fin anatomia
Ko­ti­mai­nen do­ku­men­taa­ri­nen sarja...
01.45 Bur­ge­ri­mies Euroopassa
Skotlanti: Viskiä ja haggista!
02.05 Suo­men huu­to­kauppakeisari
02.40 Ame­ri­kan ko­vim­mat keräilijät
Ame­rik­ka­lainen sarja.
02.30 Mad­ventures Suomi
02.50 Ame­ri­kan ko­vim­mat keräilijät
02.40 Astral-TV
02.55 Jo­ne ja tähdet
3
03.30 Astral-TV
03.20 Astral-TV
03.45 Astral-TV