Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 14 15 16 17 18 Kanava Suora
19.4. 20.4. 21.4. 22.4. 23.4. 24.4. 25.4.
6
06.00 Rusty Rivets
Kau­si 2. Rus­ty Ri­vets -ani­maa­tio­sar­jan taus­tal­la ovat su­per­suo­si­tun Ryh­mä Haun luojat!..
Kausi 2. Jaksot 8-14.
06.25 Bing
06.25 Hatchimals
06.35 Ri­ta­rip­rinsessa Nella
Kau­si 1. Esi­kou­lu­lai­sil­le suun­na­tus­sa ani­maa­tio­sar­jas­sa seik­kail­laan roh­kean Nel­lan matkassa,..
06.30 Bing
06.50 Ri­ta­rip­rinsessa Nella
Kausi 1. Jaksot 33-34.
07.00 My Litt­le Po­ny: Pony Life
07.15 LE­GO Friends: Tyt­tö­jen tär­keä tehtävä
07.15 My Litt­le Po­ny: Pony Life
07.30 Art­hur ja minimoit
Kausi 1. Jaksot 19-25.
07.55 Sonic Boom
08.10 LEGO Ninjago
08.25 Ang­ry Birds Stella
08.25 Tei­ni-ikäis­ten mu­tant­ti­nin­ja­kil­pi­konnien nousu
Kau­si 1. Rap­hael, Leonardo,..
08.35 Tei­ni-ikäis­ten mu­tant­ti­nin­ja­kil­pi­konnien nousu
Kau­si 1. Rap­hael, Leo­nar­do, Do­na­tel­lo ja Mic­he­lan­ge­lo ovat täällä taas!..
08.50 Ang­ry Birds Stella
08.50 HS Lasten uutiset
9
09.00 Napakymppi
Ko­ti­mai­nen viih­deoh­jel­ma. Oh­jel­man teks­ti­tys teks­ti-tv:n sivulla 333.
ma: Tunteita ja twerkkausta.
ti: Sarjakuvia ja iskuyrityksiä.
ke: Rokki soikoon.
to: Käsistään kätevät.
pe: Vauhtia veressä.
09.00 Farmi Suomi
Pinna kiristyy. Työ­mää­rä on ylit­tä­nyt kaik­kien odo­tuk­set ja far­mi­lai­set ovat näl­käi­siä ja väsyneitä...
09.00 Haus­kat kotivideot
Tä­nään et­si­tään mui­jaa seuraavaa,..
10.00 Kiin­teis­tö­vel­jek­set: Rem­pal­la uuteen kotiin
Ka­na­da­lai­nen li­fes­ty­leoh­jelma. (42')
ma: Yksin eteenpäin.
ti: Kaupungin humuun.
ke: Arvoalueen unelma. Frank,..
to: Nuorenparin uusi alku.
pe: Tilaa tanssitytöille. She­ry­lin ja Fran­kin ta­lo on käy­nyt pieneksi,..
10.00 Jaksa paremmin
10.30 Hu­vila & Huussi
Epäkäytännöllisestä ihanaksi. Si­sa­rus­ten yh­teis­mö­kil­lä ei toi­mi mikään...
10.30 Rem­palla tuloja
Äidin ja tyttären maalaisunelma.
11.00 LI­VE: Onnenarpa
11.00 Remp­pa vai muut­to Australia
Kotitöiden kurimuksessa.
11.30 Rem­palla tuloja
11.30: Rotanpesä.
12.00: Ötökkämökki.
12
12.00 LI­VE: Tie­dä ja Voita
Ko­ti­mai­nen vi­sai­luoh­jelma. (115')
ma: Kotimainen visailuohjelma.
12.05 Tans­sin superäidit
Ame­rik­ka­lai­nen realitysarja.
12.05: Abbyn paluu.
12.55: Uusi alku.
13.55: Äitikulta. Äi­tien tois­tai­sek­si so­pui­sat vä­lit al­ka­vat ki­ris­tyä pai­nei­den takia,..
12.30 Remp­pa vai muut­to Australia
Nolo koti. Vie­rai­den kut­su­mi­nen ko­tiin on tär­keää An­nal­le ja Antonylle,..
13.35 Pientä pilaa
13.40 Tans­sin superäidit
Uusi tiimi.
13.55 Kiin­teis­tö­vel­jek­set: Rem­pal­la uuteen kotiin
Ka­na­da­lai­nen li­fes­ty­leoh­jelma. (42')
ma: Yksin eteenpäin.
ti: Kaupungin humuun.
ke: Arvoalueen unelma. Frank,..
to: Nuorenparin uusi alku.
pe: Tilaa tanssitytöille.
14.10 Hei­nä­hat­tu, Vilt­ti­tos­su ja Ru­ben­sin veljekset
Kat­ti­la­kos­ken per­heen hu­vi­la­lo­ma al­kaa vää­rin­kä­si­tyk­sel­lä, jon­ka seu­rauk­se­na per­he pää­tyy ky­län po­lii­sien mök­ki­naapuriksi...
(Heinähattu, Vilttitossu ja Rubensin veljekset 2017)
14.55 Remp­pa vai muut­to Australia
Nolo koti.
14.55 Tans­sin superäidit
14.55 Tans­sin superäidit
Ame­rik­ka­lai­nen realitysarja.
ke: Abbyn paluu.
to: Uusi alku.
pe: Äitikulta.
14.50 Viidakkokirja
Seik­kai­lue­lo­ku­va ra­kas­te­tus­ta klas­si­kos­ta ker­too ih­mis­pen­tu Mowg­lin ta­ri­nan upeil­la eri­kois­te­hos­teil­la ryy­di­tet­ty­nä. Pääo­sis­sa: Neel Set­hi, Ben Kings­ley, Id­ris El­ba, Bill Mur­ray, Ch­ris­top­her Wal­ken, Scar­lett Jo­hans­son. Oh­jaus: Jon Fav­reau. (101')
(The Jungle Book 2016)
15
15.25 Remp­pa vai muut­to Australia
Kotitöiden kurimuksessa.
16.00 Ha­luat­ko mil­jonääriksi?
Onko kaverista apua?
15.55 Ha­luat­ko mil­jonääriksi?
Tuo­tan­to Rab­bit Films. Ko­ti­mai­nen vi­sai­luoh­jel­ma. Oh­jel­man teks­ti­tys teks­ti-tv:n sivulla 333.
ke: Muutaman sadasosan tähden.
to: Ompelijan pieni toive.
pe: Ylioppilas tulessa.
16.00 Lei­jo­nan luola USA
Juustossa löytyy. ? Gou­dan gu­ru ja moz­za­rel­lan mes­ta­ri? on ke­hit­tä­nyt juus­to­leik­ku­rin, jo­ka viipaloi,..
16.30 Onnenarpa
16.35 Ha­luat­ko mil­jonääriksi?
Palkankorotus tiedossa. Mil­joo­na eu­roa lähestyy,..
16.55 Onnenarpa
16.55 Onnenarpa
17.00 Haus­kat kotivideot
Haus­ko­jen ko­ti­vi­deoi­den sää­tie­do­tus lu­paa salamia,..
17.00 Haus­kat kotivideot
Mik­ki Hii­ri en­na­koi tuhoa,..
17.00 Diili
Virtuaalivisionäärit. Nel­jä jäl­jel­lä ole­vaa kil­pai­li­jaa tais­te­lee pai­kas­taan finaalissa...
17.00 Men­tal Samurai Suomi
Löytyykö tänään todellinen ilmojen mestari?
17.00 Suo­men huu­to­kauppakeisari
Pölyttäjät. Käy­kö kaup­pa lau­la­ja Kat­ja Kät­kän kanssa?..
17.00 Mes­ta­reiden mestari
Osuuko omaan nilkkaan? . Ru­tii­nit al­ka­vat muo­dos­tua ja roo­lit kir­kas­tua niin "ko­to­na" kuin ki­sois­sa­kin. Jo­ku kan­taa ras­kaam­man taakan,..
17.30 Haus­kat kotivideot
Tä­nään ta­paam­me ly­kant­ro­fi­sen Lii­san, et­sim­me Nar­niaa ja suo­ri­tam­me ko­tiam­putaation...
18
18.00 Bur­ge­ri­mies Suomessa
Sahdissa mars!
18.00 Su­perkauppiaat
Lihapullamestari työssään.
18.00 Hu­vila & Huussi
Epäkäytännöllisestä ihanaksi. Si­sa­rus­ten yh­teis­mö­kil­lä ei toi­mi mikään...
18.00 The Voi­ce of Finland
Ää­nen juh­la hui­pen­tuu kau­den vii­mei­ses­sä lä­he­tyk­ses­sä. Jäl­jel­lä on nel­jä ti­mant­ti­sin­ta lau­la­jaa, jois­ta jo­kai­nen esit­tää kak­si kap­pa­let­ta. Ku­ka vie juh­la­kau­den voi­ton? La­val­le nou­se­vat myös Ha­loo Hel­sin­ki! ja Sa­mu Ha­ber. Ko­ti­mai­nen mu­siik­kioh­jelma. (86')
18.00 Sel­viy­tyjät Suomi
Riitapukarit. Kil­pai­lun pai­ne käy joil­le­kin pe­laa­jil­le yli­voi­mai­sek­si, ja tun­teet pur­kau­tu­vat pie­nim­mäs­tä­kin vas­toin­käy­mi­ses­tä. Rä­jäh­dy­sal­tis il­ma­pii­ri käy ras­kaak­si ko­ko heimolle,
18.30 Mes­ta­reiden mestari
Yhteistyö on avain voittoon.
18.30 Farmi Suomi
Pinna kiristyy. Työ­mää­rä on ylit­tä­nyt kaik­kien odo­tuk­set ja far­mi­lai­set ovat näl­käi­siä ja väsyneitä...
19.00 Su­perkauppiaat
Lihapullamestari työssään.
19.00 Lei­jo­nan luola USA
Juustossa löytyy. ? Gou­dan gu­ru ja moz­za­rel­lan mes­ta­ri? on ke­hit­tä­nyt juus­to­leik­ku­rin, jo­ka viipaloi,..
19.00 Haus­kat kotivideot
Tä­nään et­si­tään mui­jaa seuraavaa,..
19.30 Sel­viy­tyjät Suomi
Ryövärit. Me­nes­tys tuo mu­ka­naan it­se­var­muut­ta ja ajaa jot­kut pe­laa­jat yhä röyh­keäm­piin te­koi­hin. Li­kai­nen pe­li­tak­tiik­ka he­rät­tää lei­ris­sä katkeruutta,..
19.30 Farmi Suomi
Yllätys Tampereelta. UU­SI JAK­SO! Far­mi­lai­set he­rää­vät uu­teen aa­mun, kun hiek­ka­tie­tä pit­kin tal­lus­taa yl­lä­tys Tam­pe­reel­ta. Pak­kaa se­koi­te­taan kun­nol­la, kun far­mi­lais­ten pe­li­tak­tii­kat me­nee uusiksi...
20.00 Hu­vila & Huussi
Epäkäytännöllisestä ihanaksi. Si­sa­rus­ten yh­teis­mö­kil­lä ei toi­mi mikään...
20.00 Mes­ta­reiden mestari
Osuuko omaan nilkkaan?
20.00 Bur­ge­ri­mies Suomessa
Angelin pojat.
20.00 The Voi­ce of Finland
Ää­nen juh­la hui­pen­tuu kau­den vii­mei­ses­sä lä­he­tyk­ses­sä. Jäl­jel­lä on nel­jä ti­mant­ti­sin­ta lau­la­jaa, jois­ta jo­kai­nen esit­tää kak­si kap­pa­let­ta. Ku­ka vie juh­la­kau­den voi­ton? La­val­le nou­se­vat myös Ha­loo Hel­sin­ki! ja Samu Haber.
20.00 Sel­viy­tyjät Suomi
Riitapukarit. UU­SI JAK­SO! Kil­pai­lun pai­ne käy joil­le­kin pe­laa­jil­le yli­voi­mai­sek­si, ja tun­teet pur­kau­tu­vat pie­nim­mäs­tä­kin vas­toin­käy­mi­ses­tä. Rä­jäh­dy­sal­tis il­ma­pii­ri käy ras­kaak­si ko­ko heimolle,
20.58 Ke­no ja Synttärit
20.58 Ke­no ja Synttärit
21
21.00 Diili
Virtuaalivisionäärit. Nel­jä jäl­jel­lä ole­vaa kil­pai­li­jaa tais­te­lee pai­kas­taan finaalissa...
21.00 Suo­men huu­to­kauppakeisari
Pölyttäjät. Käy­kö kaup­pa lau­la­ja Kat­ja Kät­kän kanssa?..
21.00 Temp­ta­tion Is­land Suomi 9
Ko­ti­mai­nen rea­li­tyoh­jel­ma. Oh­jel­man teks­ti­tys teks­ti-tv:n sivulla 333.
ke: VP:n ja Annan viimeinen iltanuotio.
to: Unelmatreffit, osa 2.
21.00 Harjoittelija
Ro­bert De Ni­ro näyt­te­lee draa­ma­ko­me­dias­sa eläk­keel­le jää­nyt­tä Ben Whit­ta­ke­ria, jo­ka saa se­nio­ri­har­joit­te­li­jan pai­kan net­ti­vaa­te­kau­pan pää­kont­to­ril­ta. Yri­tys­tä luot­saa kun­nian­hi­moi­nen nuo­ri yrit­tä­jä Ju­les Os­tin (An­ne Hat­ha­way), jol­la on vai­keuk­sia so­vit­taa yh­teen vaa­ti­vaa työ­tä ja per­he-elä­mää. Vaik­ka Ju­les suh­tau­tuu­kin Be­niin epäi­le­väisesti,..
(Harjoittelija 2015)
21.30 Sel­viy­ty­jät Suomi Extra
22.00 Hu­vila & Huussi
Epäkäytännöllisestä ihanaksi. Si­sa­rus­ten yh­teis­mö­kil­lä ei toi­mi mikään...
22.00 Tulossa...
22.00 Temp­ta­tion Is­land Suomi 9 Extra
22.00 Ke­no ja Synttärit
22.05 Diili
Virtuaalivisionäärit. Nel­jä jäl­jel­lä ole­vaa kil­pai­li­jaa tais­te­lee pai­kas­taan finaalissa...
22.05 Ant-Man
Mar­ve­lin su­per­san­ka­riu­ni­ver­su­miin si­joit­tu­vas­sa toi­min­ta­ko­me­dias­sa mur­to­va­ras Scott Lang (Paul Rudd) va­pau­tuu van­ki­las­ta ja yrit­tää py­syä kai­dal­la tiel­lä, mut­ta kun kämp­pä­ka­ve­ri Luis (Mic­hael Peña)..
(Ant-Man 2015)
22.05 Nou­seva Jupiter
Näyt­tä­väs­sä tie­tei­se­lo­ku­vas­sa nuo­rel­le Ju­pi­te­ril­le (Mi­la Ku­nis) pal­jas­tuu, et­tä hän on lu­kui­sia pla­neet­to­ja omis­ta­van Ab­ra­sa­xin su­vun pe­ril­li­nen. Ju­pi­ter käy tais­te­luun maa­pal­lon puo­les­ta yh­des­sä en­ti­sen so­ti­laan, Cai­nen (Chan­ning Ta­tum) kans­sa. Pääo­sis­sa: Chan­ning Ta­tum, Mi­la Ku­nis, Sean Bean,..
(Jupiter Ascending 2015)
22.30 Tulossa...
22.30 Tulossa...
22.35 Ar­man ja Suo­men ri­kosmysteerit
Varkauden paloittelusurma.
22.35 Suo­men huu­to­kauppakeisari
Pölyttäjät.
23.00 Bur­ge­ri­mies Suomessa
Sahdissa mars!
23.35 Ka­nadan rajalla
23.35 Stand Up!
23.35 Ar­man ja Suo­men ri­kosmysteerit
23.30 Ant-Man
Mar­ve­lin su­per­san­ka­riu­ni­ver­su­miin si­joit­tu­vas­sa toi­min­ta­ko­me­dias­sa mur­to­va­ras Scott Lang (Paul Rudd)..
(Ant-Man 2015)
0
00.00 Stand Up!
00.35 Narcos: Mexico
Suuria suunnitelmia.
00.35 Narcos
00.35 Ka­nadan rajalla
00.30 Na­pa­pii­rin sankarit 2
Me­nes­tys­ko­me­dian jat­ko-osas­sa Jan­ne ja Ina­ri ovat saa­neet lapsen...
(Napapiirin sankarit 2 2014)
00.40 G.I. Joe: Kosto
(G. I. ...
01.00 Aust­ra­lian rajalla
Aust­ra­lia­lai­nen realitysarja.
01.40 Aust­ra­lian rajalla
Aust­ra­lia­lai­nen realitysarja.
01.35 Po­lii­sit - kotihälytys
01.50 Po­lii­sit - kotihälytys
01.55 Narcos: Mexico
Suuria suunnitelmia. Félix esit­tää uh­ka­roh­kean tarjouksen,..
02.05 El Chapo
02.20 El Chapo
02.40 Po­lii­sit - kotihälytys
02.35 Ame­ri­kan rajavartijat
02.50 Ame­ri­kan rajavartijat
Ame­rik­ka­lai­nen realitysarja.
03.00 Po­lii­sit - kotihälytys
03.00 Ame­ri­kan rajavartijat
Ame­rik­ka­lai­nen rea­li­ty­sarja. (21')
3
03.20 Ame­ri­kan rajavartijat
03.10 Ame­ri­kan rajavartijat
Ame­rik­ka­lai­nen rea­li­ty­sarja. (21')
03.40 Ame­ri­kan rajavartijat
03.35 Astral-TV
03.50 Astral-TV
04.00 Ame­ri­kan rajavartijat
03.50 Astral-TV
04.10 Astral-TV
04.10 Astral-TV
04.30 Astral-TV