Ohjelmakartta.fi
ma 11.11. ti 12.11. ke 13.11. to 14.11. pe 15.11. la 16.11. su 17.11.
6 06.00 Las­te­noh­jel­mia: Myy­rä ja Pan­da Las­te­noh­jel­mia: Myy­rä ja Pan­da (x4)
06.15 Dis­neyn e­si­kou­lu: Mik­ki ja ral­li­ryh­mä
06.30 Rus­ty Ri­vets
06.40 Las­te­noh­jel­mia: Litt­lest Pet S­hop: Mei­dän o­ma maailm
06.55 Ri­ta­rip­rin­ses­sa Nel­la Litt­lest Pet S­hop: Mei­dän o­ma maailm
07.10 Ri­ta­rip­rin­ses­sa Nel­la
07.20 Dis­neyn e­si­kou­lu: Vam­py­ri­na
07.35 Las­te­noh­jel­mia: My Litt­le Po­ny: Ys­tä­vyy­den tai­kaa My Litt­le Po­ny: Ys­tä­vyy­den tai­kaa
08.00 Tei­ni-i­käis­ten mu­tant­ti­nin­ja­kil­pi­kon­nien nou­su Las­te­noh­jel­mia: Hatc­hi­mals
08.05 LE­GO Nin­ja­go 08.05 Tei­ni-i­käis­ten mu­tant­ti­nin­ja­kil­pi­kon­nien nou­su
08.25 T­rans­for­mers Cy­ber­ver­se LE­GO Nin­ja­go (x3) LE­GO Nin­ja­go (x2)
08.40 Tei­ni-i­käis­ten mu­tant­ti­nin­ja­kil­pi­kon­nien nou­su
08.55 HS Las­ten uu­ti­set
9
09.05 Yk­sin ko­to­na Suo­mi Viisi lasta ja possu. Vain e­lä­mää: Jou­lu Kau­si 10. Jak­so 12. Vain e­lä­mää: Jou­lu 1/3. Tip­tap, tip­tap! Vain e­lä­mää -juh­la­kau­den ar­tis­tit ko­koon­tu­vat en­sim­mäis­tä ker­taa ke­sän jäl­keen yh­tei­sen pöy­dän ää­reen. Haa­pa­sa­lon Suo­mi Varsinais-Suomi. UU­SI KAU­SI.
10.00 Remp­pa vai muut­to UK Asunto Wappingissa. Krikettiperhe. Muuttopahoinvointia. Koti East Endissä. Tilaa ukille. 10.00 Jak­sa pa­rem­min
10.35 Mas­terC­hef Aust­ra­lia (x2) Laatikkolotto. Rakoilevat rivit. Mas­terC­hef Aust­ra­lia (x2) Maissimestarit. Ruokaa raiteilla.
11.00 LI­VE: On­ne­nar­pa
12
12.30 Tie­dä ja Voi­ta Kotimainen visailuohjelma. Ko­ti­mai­nen vi­sai­luoh­jel­ma. (115')
13.00 E­läin­sai­raa­la
13.20 Pien­tä pi­laa
13.30 Lei­jo­nan luo­la U­SA (x2) Vuosikymmen unelmia. Meloneita ja omenoita. Suo­men huu­to­kaup­pa­kei­sa­ri Rautahevonen. Sa­mu­li Hei­mo­sen hams­te­ri­tar­ra tuo muis­tot mie­leen.
13.55 Yk­sin ko­to­na Suo­mi Viisi lasta ja possu.
14.30 Suu­rin pu­dot­ta­ja Suo­mi Leirin jälkeinen elämä. Mi­ten ar­ki su­juu lei­rin jäl­keen? Mi­tä löy­tyy ke­nen­kin jää­kaa­pis­ta?
14.55 Nel­jät häät Suo­mi Vain pillimehu puuttuu! Hääteema hukassa! Hyi, mikä sika! Missä Jallu luuraa? Mollausta à la Monna.
15
15.30 Sy­ke (x4) T­he Wall Suo­mi Isoäidille puutarha.
15.55 E­läin­sai­raa­la E­läin­sai­raa­la (x2) E­läin­sai­raa­la E­läin­sai­raa­la (x2)
16.20 On­ne­nar­pa 16.20 Pien­tä pi­laa (x2) Pien­tä pi­laa (x3)
16.30 Suu­rin pu­dot­ta­ja Suo­mi Tää ei jää tähän. 16.30 Up - koh­ti kor­keuk­sia (Up 2009). Par­haan a­ni­maa­tioe­lo­ku­van Os­ca­ril­la pal­kit­tu ta­ri­na 78-vuo­tiaas­ta Carl F­red­rick­se­nis­ta, jo­ka läh­tee van­hoil­la päi­vil­lään seik­kai­lul­le, jos­ta hä­nen e­des­men­nyt vai­mon­sa haa­vei­li.
16.35 On­ne­nar­pa
16.45 T­he Wall Suo­mi Isä ja poika matkalla Miamiin. On­ne­nar­pa
16.50 On­ne­nar­pa 16.50 Lei­jo­nan luo­la U­SA Vuosikymmen unelmia.
16.55 Ha­luat­ko mil­jo­nää­rik­si? Ylioppilas tulessa. 16.55 On­ne­nar­pa
17.00 Suo­men huu­to­kaup­pa­kei­sa­ri Rautahevonen. Sa­mu­li Hei­mo­sen hams­te­ri­tar­ra tuo muis­tot mie­leen.
17.30 Mas­terC­hef Aust­ra­lia Laatikkolotto. Kil­pai­li­joi­ta o­dot­taa e­ri­lai­nen yl­lä­tys­laa­tik­ko­haas­te, jos­sa kau­del­la aiem­min näh­nyt yl­lä­tys­laa­ti­kot jae­taan heil­le sat­tu­man­va­rai­ses­ti. 17.30 Suo­men huu­to­kaup­pa­kei­sa­ri Rautahevonen. Sa­mu­li Hei­mo­sen hams­te­ri­tar­ra tuo muis­tot mie­leen. He­voi­sil­la pe­rin­tei­ses­ti tie­naa huu­to­kau­pas­sa, mut­ta en­tä De­sign by Mark­ku© -he­voi­sel­la?
17.45 Mas­terC­hef Aust­ra­lia Rakoilevat rivit. Maissimestarit. Ruokaa raiteilla.
17.55 En­nak­kos­tu­dio: Suo­mi - Liech­tens­tein
18
18.30 Vain e­lä­mää: Jou­lu Kau­si 10. Jak­so 12. Vain e­lä­mää: Jou­lu 1/3. Tip­tap, tip­tap! Vain e­lä­mää -juh­la­kau­den ar­tis­tit ko­koon­tu­vat en­sim­mäis­tä ker­taa ke­sän jäl­keen yh­tei­sen pöy­dän ää­reen. Ha­luat­ko mil­jo­nää­rik­si? Hobittikielestä voimaa. Ke­nen hok­sot­ti­met ja sor­met toi­mi­vat tä­nään no­peim­min?
19.00 T­he Wall Suo­mi Isä ja poika matkalla Miamiin. Jes­per ja Hen­ry toi­vo­vat, et­tä i­sän hy­vä tie­tä­mys ja po­jan mal­til­li­sen roh­kea pe­li­sil­mä riit­täi­si sei­nän peit­toa­mi­seen. Ar­man Poh­jan­täh­den al­la Kau­si 4. Jak­so 11/12. Le­vy­sep­pä­hit­saa­ja: ei sa­vua il­man ki­pi­nää. Suo­men huu­to­kaup­pa­kei­sa­ri Rautahevonen. Sa­mu­li Hei­mo­sen hams­te­ri­tar­ra tuo muis­tot mie­leen. He­voi­sil­la pe­rin­tei­ses­ti tie­naa huu­to­kau­pas­sa, mut­ta en­tä De­sign by Mark­ku© -he­voi­sel­la? Suu­rin pu­dot­ta­ja Suo­mi Leirin jälkeinen elämä. Mi­ten ar­ki su­juu lei­rin jäl­keen? Mi­tä löy­tyy ke­nen­kin jää­kaa­pis­ta? Mi­ten mo­ti­vaa­tio on py­sy­nyt yl­lä ko­tio­lois­sa? Jal­ka­pal­lon EM-kar­sin­nat: Suo­mi - Liech­tens­tein
19.30 Sel­viy­ty­jät Suo­mi Viimeinen voitelu. Vä­ki vä­he­nee ja tun­nel­ma vii­le­nee. Ku­kaan ei koe o­le­van­sa tur­vas­sa e­nää, kun pe­lis­sä on vain seit­se­män kil­pai­li­jaa jäl­jel­lä. Ke­nel­le hi­moit­tu lu­nas­tus­sym­bo­li on pää­ty­nyt ja min­kä pal­kin­non sil­lä saa na­pat­tua?
20.00 Huus­si Pienen pihan tilaratkaisu. Sauna kallellaan. Suu­rin pu­dot­ta­ja Suo­mi Leirin jälkeinen elämä. Mi­ten ar­ki su­juu lei­rin jäl­keen? Mi­tä löy­tyy ke­nen­kin jää­kaa­pis­ta? Suo­men huu­to­kaup­pa­kei­sa­ri Rautahevonen. Sa­mu­li Hei­mo­sen hams­te­ri­tar­ra tuo muis­tot mie­leen. He­voi­sil­la pe­rin­tei­ses­ti tie­naa huu­to­kau­pas­sa, mut­ta en­tä De­sign by Mark­ku© -he­voi­sel­la? 20.00 Ha­luat­ko mil­jo­nää­rik­si? Hobittikielestä voimaa. Ke­nen hok­sot­ti­met ja sor­met toi­mi­vat tä­nään no­peim­min?
20.55 Ke­no ja Synt­tä­rit 20.55 Ke­no ja Synt­tä­rit
21 21.00 Ar­man Poh­jan­täh­den al­la Kau­si 4. Jak­so 11/12. Le­vy­sep­pä­hit­saa­ja: ei sa­vua il­man ki­pi­nää. Suo­men huu­to­kaup­pa­kei­sa­ri Rautahevonen. Sa­mu­li Hei­mo­sen hams­te­ri­tar­ra tuo muis­tot mie­leen. He­voi­sil­la pe­rin­tei­ses­ti tie­naa huu­to­kau­pas­sa, mut­ta en­tä De­sign by Mark­ku© -he­voi­sel­la? Temp­ta­tion Is­land Suo­mi 6 Ihan suotta me aikaillaan. Enemmän ollaan pussattu ku puhuttu. Vain e­lä­mää: Jou­lu Kau­si 10. Jak­so 12. Vain e­lä­mää: Jou­lu 1/3. Tip­tap, tip­tap! Vain e­lä­mää -juh­la­kau­den ar­tis­tit ko­koon­tu­vat en­sim­mäis­tä ker­taa ke­sän jäl­keen yh­tei­sen pöy­dän ää­reen. T­he Wall Suo­mi Isoäidille puutarha. Lii­sa-mum­min puu­tar­ha­haa­veis­ta y­ri­te­tään teh­dä tot­ta, kun i­soäi­ti ja lap­sen­lap­si pää­se­vät tes­taa­maan st­ra­te­giaan­sa sei­nän e­des­sä. Ko­ti­mai­nen viih­deoh­jel­ma. Sel­viy­ty­jät Suo­mi Ext­ra Kau­si 3. Jak­so 11/15. Sel­viy­ty­jät Suo­mi Ext­ras­sa ruo­di­taan vii­kon jak­son ta­pah­tu­mat ja kuul­laan pu­don­neen ki­saa­jan tuo­reet nä­ke­myk­set, s­pe­ku­loin­tia u­noh­ta­mat­ta!
21.30 Ke­no ja Synt­tä­rit
21.35 Mort­de­cai (Mortdecai 2014). John­ny Depp lois­taa vei­ja­ri­ko­me­dian pääo­sas­sa o­ma­laa­tui­se­na lor­di C­har­lie Mort­de­cai­na, jo­ka hank­kii e­lan­ton­sa muun muas­sa hank­ki­mal­la tai­det­ta po­ha­toil­le. Kun ar­vo­kas Goyan maa­laus va­ras­te­taan, pa­has­ti ve­lois­sa o­le­va Mort­de­cai läh­tee us­kol­li­sen mies­pal­ve­li­jan­sa Joc­kin kans­sa jah­tiin, jo­ka joh­dat­taa hei­dät niin Mos­ko­vaan kuin Los An­ge­le­siin­kin.
22.00 Sy­ke Temp­ta­tion Is­land Suo­mi 6 Ext­ra Kuin feenikslintu. 22.00 Roc­ky V (Rocky V/USA 1990). Syl­ves­ter S­tal­lo­ne pa­laa huip­pu­nyrk­kei­li­jä Roc­ky Bal­boan roo­liin, jo­ta Roc­ky IV -e­lo­ku­vas­sa ta­pah­tu­nut tap­pio neu­vos­to­liit­to­lai­sel­le is­ku­ko­neel­le I­van D­ra­gol­le on muo­kan­nut rat­kai­se­vas­ti. Roc­ky ei e­nää saa nous­ta ke­hään ja ryh­tyy val­men­ta­maan nuor­ta lu­paus­ta Tom­my Gun­nia (Tom­my Mor­ri­son).
22.30 S­tand Up! Stand Up! -oh­jel­man toi­nen kau­si! Il­lan jak­sos­sa la­val­la Pe­te Ko­so­nen, Ja­mie Mac­Do­nald, Samp­sa Sim­pa­nen ja To­mi Wa­la­mies. Sel­viy­ty­jät Suo­mi Naisten kosto. Kil­pai­li­jan pit­kään jat­ku­nut et­sin­tä lei­ris­sä ei tuo­ta vie­lä­kään tu­los­ta ja hän ha­mui­lee a­pu­kä­siä yl­lät­tä­väl­tä ta­hol­ta. Ar­man Poh­jan­täh­den al­la Kau­si 4. Jak­so 11/12. Le­vy­sep­pä­hit­saa­ja: ei sa­vua il­man ki­pi­nää. Sy­ke Johanna puhuu suunsa puhtaaksi.
22.40 Ke­no ja Synt­tä­rit
22.45 Dal­las Buyers C­lub (Dallas Buyers Club 2013). Matt­hew Mc­Co­nag­hey e­sit­tää to­si­ta­pah­tu­miin pe­rus­tu­vas­sa d­raa­mas­sa rai­lak­kaas­ti e­lä­vää säh­kö­mies­tä ja här­kä­ro­deo­har­ras­ta­jaa Ron Wood­roo­fia, jo­ka saa HIV-diag­noo­sin.
23.00 Po­lii­sit 2019 Kiireinen työvuoro.
23.30 Ar­man ja Suo­men ri­kos­mys­tee­rit Punavuoren kaksoissurma. 23.30 S­tand Up! Stand Up! -oh­jel­man toi­nen kau­si!
23.50 B­rick Man­sions (Brick Mansions 2014). Luc Bes­so­nin kä­si­kir­joit­ta­mas­sa ja tuot­ta­mas­sa ja hä­nen Dist­rict 13 -e­lo­ku­vaan­sa pe­rus­tu­vas­sa lä­hi­tu­le­vai­suu­den vi­sios­sa ri­kol­li­set on tel­jet­ty o­miin ki­vi­kort­te­lei­hin­sa.
0 00.00 Sel­viy­ty­jät Suo­mi Ext­ra 00.00 48 tun­tia ri­kok­ses­ta Tunnustuksia.
00.15 Ar­man Poh­jan­täh­den al­la Kau­si 4. Jak­so 11/12. Le­vy­sep­pä­hit­saa­ja: ei sa­vua il­man ki­pi­nää.
00.30 Mad Cook S­how Ruoka ja urheilu. S­tand Up! Stand Up! -oh­jel­man toi­nen kau­si! Yl­peäs­ti e­ri­lai­set Seksuaalisuus.
01.00 Kei­sa­ri Aar­nio S­tand Up! Stand Up! -oh­jel­man toi­nen kau­si!
01.10 A Good Man (A Good Man 2014). En­ti­nen e­ri­kois­jouk­ko­jen so­ti­las John A­le­xan­der (su­per­täh­ti S­te­ven Sea­gal) y­rit­tää e­lää rau­hai­saa e­lä­mää ro­ma­nia­lai­sen ker­ros­ta­lon ta­lon­mie­he­nä.
01.30 Su­per­täh­det Minea Blomqvist-Kakko. O­SA 3 – MI­NEA B­LOMQ­VIST-KAK­KO. Kei­sa­ri Aar­nio
01.45 48 tun­tia ri­kok­ses­ta Tunnustuksia. New Or­lean­sis­sa mies am­mu­taan ka­dul­le kes­ken rau­hal­li­sen aa­mun.
02.00 A­me­ri­kan ra­ja­var­ti­jat (x2)
02.10 Pa­han jäl­keen
02.30 Mad­ven­tu­res II (x4)
02.45 A­me­ri­kan ra­ja­var­ti­jat (x2)
3 03.00 Mad­ven­tu­res I 03.00 Mad­ven­tu­res II (x2)
03.10 Ast­ral-TV (x2)
03.25 Mad­ven­tu­res II 03.25 Ast­ral-TV (x2)
03.35 Ha­luat­ko mil­jo­nää­rik­si? Ju­nior Ast­ral-TV (x2) 03.35 Ast­ral-TV (x2)
04.15 Ast­ral-TV (x2) 04.15 Ast­ral-TV (x2)
04.35 Ast­ral-TV (x2)