Ohjelmakartta.fi
ma 18.2. ti 19.2. ke 20.2. to 21.2. pe 22.2. la 23.2. su 24.2.
6

06.00 Rus­ty Ri­vets

Dis­neyn e­si­kou­lu: Lei­jo­na­kaar­ti

06.25 Dis­neyn e­si­kou­lu: Lei­jo­na­kaar­ti

Myy­rä ja Pan­da

06.40 Litt­lest Pet S­hop: Mei­dän o­ma maail­ma

06.50 Peu­ka­loi­sen uu­det ret­ket

Dis­ney e­sit­tää: A­va­lo­rin E­le­na

07.05 Ri­ta­rip­rin­ses­sa Nel­la

07.20 K3 (x4)

07.30 My Litt­le Po­ny: Ys­tä­vyy­den tai­kaa

07.45 My Litt­le Po­ny: Ys­tä­vyy­den tai­kaa

07.55 Ang­ry Birds B­lues

08.00 Ang­ry Birds Pig­gy Ta­les

08.05 Vi­li Vil­pe­rin seik­kai­lut

Peu­ka­loi­sen uu­det ret­ket

08.15 Dis­ney e­sit­tää: LE­GO S­tar Wars: T­he F­ree­ma­ker Ad­ven­tu­res

08.25 Dis­ney e­sit­tää: Kak­sin kar­ku­teil­lä: TV-sar­ja

08.35 LE­GO Nin­ja­go

08.50 Ang­ry Birds Pig­gy Ta­les

HS Las­ten uu­ti­set

08.55 Ang­ry Birds B­lues

9

09.00 Nai­ma­kau­pal­la alt­ta­ril­le

Pakkosovinto. Pelleilyä ja pomotusta. Valtasuhteita. Tuhlareita ja työmyyriä. Neuvojen tarpeessa.

Sel­viy­ty­jät Suo­mi

(2013) Jakso 3 On­nen­kaup­paa. UU­SI KAU­SI! Pai­nos­ta­va tun­nel­ma saa äk­ki­kään­teen, kun kak­si kil­pai­li­jaa vaih­ta­vat hei­mo­ja.

Kup­pi­lat kun­toon, Jyr­ki Su­ku­la!

Ravintola Tuuheikko, Sammatti. Sam­ma­tin kes­kus­tan park­ki­pai­kal­la tö­nöt­tää pie­ni ta­lo, jon­ka ka­tol­la lu­kee Tuu­heik­ko.

10.00 Na­pa­kymp­pi

Koiria studiossa. Sisarukset studiossa! Huolestuneet kaverit. Sporttaajat. Laulavat savolaiset.

10.00 Jak­sa pa­rem­min

Pa­laam­me s­ko­lioo­sis­ta kär­si­vän Ju­han luo.

10.30 Tu­los­sa:

Kup­pi­lat kun­toon, Jyr­ki Su­ku­la!

Ravintola Laukaanhovi, Laukaa. Lau­kaan­ho­vi o­li ai­koi­naan suo­sit­tu py­säh­dys­paik­ka, jo­ka pal­ve­li mil­joo­na a­sia­kas­ta vuo­des­sa.

10.35 Vain e­lä­mää

(2012) Kaija Koo Kai­jan päi­vä. Gau­dea­mus i­gi­tur. Tä­nään vie­te­tään Kai­jan y­liop­pi­las­juh­lia ja hur­jas­tel­laan ky­län ko­meim­pien me­no­pe­lien kyy­dis­sä. Kai­ja Koon suo­sio kas­vaa vuo­si vuo­del­ta.

11.00 LI­VE: On­ne­nar­pa

11.30 Gaa­la

Gaa­las­sa täl­lä vii­kol­la vie­rai­na u­pea Miit­ta Sor­va­li, tu­be-sen­saa­tio Ma­riee­ve­ro­ni­ca ja Sa­tu Aar­nio. Il­lan mu­sii­kis­ta vas­taa Pe­te Park­ko­nen.
12

12.00 LI­VE: Tie­dä ja Voi­ta

Kotimainen visailuohjelma. Ko­ti­mai­nen vi­sai­luoh­jel­ma.

12.35 Ko­ti­kau­pun­ki vaih­toon

13.00 Tu­los­sa:

T­he Wall Suo­mi

Suo­men suu­rin ga­mes­how on nyt tääl­lä!

13.10 Remp­pa vai muut­to UK (x2)

Talo kauniista kylästä. Yhden muuton mies.

13.55 Nai­ma­kau­pal­la alt­ta­ril­le

Taakkoja ja tasapainoilua. Lapsihaaveita. Loppu hyvin, kaikki hyvin?

Lei­jo­nan luo­la Ka­na­da

Episode 1 Kissoja ja kalastusta.

13.55 Kont­to­ri

Potkut. Yt-neu­vot­te­lut lop­pu­vat vii­mein­kin, ja Pen­tin on pää­tet­tä­vä, ket­kä hän e­rot­taa.

14.30 Au­tot

(2006) Mai­neik­kaan Pi­xar-s­tu­dion a­ni­maa­tio­seik­kai­lu ker­too kil­pa-au­to Sa­la­ma Mc­Quee­nis­ta, jol­le tär­kein­tä e­lä­mäs­sä on kil­pai­le­mi­nen, voit­ta­mi­nen ja huo­mio.

14.55 Rem­pal­la kau­pak­si

Kamiinan kaipuu.

Remp­pa vai muut­to Aust­ra­lia

Tunnetta peliin. Eläkekoti. Talo yhdeksälle. Kultakimpale keskustassa.
15

15.20 Tu­los­sa:

15.25 Su­per­täh­det

(2016) Viimeinen ilta Vii­mei­nen il­ta. Su­per­täh­det jär­jes­tä­vät Tee­mun ra­vin­to­las­sa huu­to­kau­pan, jon­ka tu­lot me­ne­vät kun­kin va­lit­se­maan hy­vän­te­ke­väi­syys­koh­tee­seen.

15.55 Na­pa­kymp­pi

Koiria studiossa.

Remp­pa vai muut­to UK

Ruskea poikamiesboksi.

Na­pa­kymp­pi

Huolestuneet kaverit.

Ko­ti­kau­pun­ki vaih­toon

Hyvästit Hollywoodille.

Remp­pa vai muut­to UK

Vastahakoinen talonetsijä.

16.30 On­ne­nar­pa

16.35 Na­pa­kymp­pi

Sporttaajat.

16.55 On­ne­nar­pa

16.55 On­ne­nar­pa

Kont­to­ri

Jakso 8 Pot­kut.

17.00 Ha­luat­ko mil­jo­nää­rik­si?

Julkkissisarukset miljoonajahdissa. Ha­luat­ko mil­jo­nää­rik­si?

Ko­ti­kau­pun­ki vaih­toon

Hyvästit Hollywoodille.

Hy­vät ja huo­not uu­ti­set

Pitkään rakennettu uskottavuus.

17.00 Na­pa­kymp­pi

Laulavat savolaiset. Nei­ti X:n ko­si­ja pel­kää su­ku­puut­toon kuo­le­mis­ta.

17.00 Vain e­lä­mää

(2012) Encore-päivä. Tä­nään on niin Ja­ren, Ja­rin, San­nin, To­nin, Jen­nin, Ju­han kuin Kai­jan­kin päi­vä. Jo­kai­nen ar­tis­ti on saa­nut va­li­ta yh­den mer­kit­tä­vän kap­pa­leen kai­kis­ta maail­man bii­seis­tä. Mi­tä va­lin­to­ja tä­nään kuul­laan? Ko­ti­mai­nen viih­deoh­jel­ma.

17.25 Tu­los­sa:

17.30 Na­pa­kymp­pi

Sisarukset studiossa! Ai­nut­laa­tui­ses­sa jak­sos­sa X:i­nä näh­dään sis­ko ja hä­nen vel­jen­sä.

17.30 Haa­pa­sa­lon Suo­mi

Pirkanmaa Pir­kan­maa. UU­SI KAU­SI. Pir­kan­maal­la Vil­le Haa­pa­sa­lo tu­tus­tuu Nä­sin­neu­las­ta kä­sin Tam­pe­ree­seen Ti­mo Ju­ti­lan joh­dol­la.

17.30 T­he Voi­ce of Fin­land (x2)

18

18.00 Kup­pi­lat kun­toon, Jyr­ki Su­ku­la!

Ravintola Tuuheikko, Sammatti. Sam­ma­tin kes­kus­tan park­ki­pai­kal­la tö­nöt­tää pie­ni ta­lo, jon­ka ka­tol­la lu­kee Tuu­heik­ko.

18.00 Kup­pi­lat kun­toon, Jyr­ki Su­ku­la!

Ravintola Laukaanhovi, Laukaa. Lau­kaan­ho­vi o­li ai­koi­naan suo­sit­tu py­säh­dys­paik­ka, jo­ka pal­ve­li mil­joo­na a­sia­kas­ta vuo­des­sa.

18.00 Hy­vät ja huo­not uu­ti­set

Pitkään rakennettu uskottavuus.

18.30 T­he Voi­ce of Fin­land

Ta­so on ko­va, ja val­men­ta­jien myyn­ti­pu­heet sen mu­kai­sia! U­pei­ta ver­sioi­ta mm. A­de­len, Su­vi Te­räs­nis­kan ja Nir­va­nan kap­pa­leis­ta.

18.30 Sel­viy­ty­jät Suo­mi

(2013) Jakso 3 On­nen­kaup­paa. UU­SI KAU­SI! Pai­nos­ta­va tun­nel­ma saa äk­ki­kään­teen, kun kak­si kil­pai­li­jaa vaih­ta­vat hei­mo­ja. Voi­ma­suh­teet muut­tu­vat ja sa­lai­suuk­sia pal­jas­te­taan.

19.00 T­he Voi­ce of Fin­land

Täh­ti­val­men­ta­jat jat­ka­vat täy­del­li­sen tii­min ka­saa­mis­ta! Yk­si kil­pai­li­jois­ta yl­lä­te­tään kut­sul­la vir­tuaa­li­puis­tos­sa.

19.00 G­ril­lit huu­rus­sa

Tuukka Kotti ja Forssa. Mis­sä o­vat Fors­san par­haat g­ril­lit? Su­si­jen­gis­tä­kin tut­tu ko­ri­pal­loi­li­ja Tuuk­ka Kot­ti sel­vit­tää sen Sa­mi Hed­ber­gil­le ja Kim Sai­niol­le.

19.00 T­he Wall Suo­mi

Suo­men suu­rin ga­mes­how on nyt tääl­lä! Heik­ki Paa­so­sen i­sän­nöi­män T­he Wall Suo­men jo­kai­ses­sa jak­sos­sa s­tu­dios­sa kil­pai­lee yk­si toi­sen­sa hy­vin tun­te­va pa­ri­val­jak­ko.

19.00 Ha­luat­ko mil­jo­nää­rik­si?

MM95 never forget? Kuu­si kil­pai­li­jaa on val­mii­na ta­voit­te­le­maan mil­joo­naa! Ku­ka pää­see tie­doil­laan lä­him­mäk­si u­nel­mien­sa to­teu­tu­mis­ta?

20.00 Hy­vät ja huo­not uu­ti­set

Pitkään rakennettu uskottavuus. UU­DET JAK­SOT! Juon­ta­ja Jen­ni A­le­xand­ro­va on vie­raa­na jak­sos­sa, jos­sa häm­men­nys­tä he­rät­tää ter­miit­tien ra­ken­nel­mat se­kä au­to­ma­ti­soi­tu me­ri­lii­ken­ne.

Haa­pa­sa­lon Suo­mi

Pirkanmaa. UU­SI KAU­SI. Pir­kan­maal­la Vil­le Haa­pa­sa­lo tu­tus­tuu Nä­sin­neu­las­ta kä­sin Tam­pe­ree­seen Ti­mo Ju­ti­lan joh­dol­la.

Po­lii­sit 2019

Kes­to­suo­sik­ki Po­lii­sit pa­laa tu­le­val­la kau­del­la uu­sin, tun­nin mit­tai­sin jak­soin. Kus­sa­kin jak­sos­sa seu­ra­taan yön ta­pah­tu­mia kol­mes­sa e­ri kau­pun­gis­sa.

T­he Voi­ce of Fin­land

La­val­le as­tuu kil­pai­li­joi­ta Hel­sin­gis­tä, Lem­pää­läs­tä, Ro­va­nie­mel­tä, Lah­des­ta ja Tam­pe­reel­ta. Ko­ti­mai­nen viih­deoh­jel­ma.

T­he Voi­ce of Fin­land

Lau­la­jia mu­ka­na paik­ka­kun­nil­ta: Karls­tad (Ruot­si), Van­taa, Kirk­ko­num­mi, Hel­sin­ki, Y­lö­jär­vi, Pet­ros­koi (Ve­nä­jä), Kon­tio­lah­ti ja Tam­pe­re. Ko­ti­mai­nen viih­deoh­jel­ma. (65') Oh­jel­man teks­ti­tys teks­ti-tv:n si­vul­la 333.

Ha­luat­ko mil­jo­nää­rik­si?

MM95 never forget? UU­DET JAK­SOT! Kuu­si kil­pai­li­jaa on val­mii­na ta­voit­te­le­maan mil­joo­naa! Ku­ka pää­see tie­doil­laan lä­him­mäk­si u­nel­mien­sa to­teu­tu­mis­ta?

Sel­viy­ty­jät Suo­mi

(2013) Käärmeitä paratiisissa. Lei­ris­sä koe­taan kau­hun het­kiä, kun yk­si kil­pai­li­jois­ta jou­tuu yöl­li­sen hyök­käyk­sen koh­teek­si. Kil­pai­lun yh­tey­des­sä hei­mot se­koit­tu­vat ja liit­to­lai­set jou­tu­vat e­roon toi­sis­taan. Uu­si ti­lan­ne vaa­tii so­peu­tu­mis­ky­kyä se­kä no­peaa rea­goin­tia.

20.55 Ke­no ja Synt­tä­rit

20.55 Ke­no ja Synt­tä­rit

21

21.00 Po­lii­sio­pis­to: Mos­ko­van keik­ka

(1994) Po­lii­sio­pis­to-ko­me­dioi­den sar­jan päät­tää seik­kai­lu Ve­nä­jäl­lä, jon­ne Las­sar­din te­ho­tii­mi saa­puu aut­ta­maan Mos­ko­van po­lii­sia. Ma­fia­po­mo pi­täi­si saa­da sa­ti­meen, ja kon­na­jah­din lo­mas­sa pe­reh­dy­tään myös pai­kal­li­seen kult­tuu­riin. Bai­ley, Ch­ris­top­her Lee.

G­ril­lit huu­rus­sa

Tuukka Kotti ja Forssa. EN­NEN­NÄ­KE­MÄ­TÖN JAK­SO! Mis­sä o­vat Fors­san par­haat g­ril­lit?

Ar­man ja Suo­men ri­kos­mys­tee­rit

Viimeinen vahtivuoro. UU­SI KAU­SI. Hel­sin­ki­läis­tä ve­ne­ker­hoa kuo­hut­ti 29-vuo­tiaan nai­sen ka­toa­mis­ta­paus.

T­his Is Us (x2)

Jack Pearsonin poika. Memphis.

21.00 T­he Wall Suo­mi

Suo­men suu­rin ga­mes­how on nyt tääl­lä! Heik­ki Paa­so­sen i­sän­nöi­män T­he Wall Suo­men jo­kai­ses­sa jak­sos­sa s­tu­dios­sa kil­pai­lee yk­si toi­sen­sa hy­vin tun­te­va pa­ri­val­jak­ko.

21.25 Ke­no ja Synt­tä­rit

21.30 Ant-Man

(2015) Mar­ve­lin su­per­san­ka­riu­ni­ver­su­miin si­joit­tu­vas­sa toi­min­ta­ko­me­dias­sa mur­to­va­ras S­cott Lang (Paul Rudd) va­pau­tuu van­ki­las­ta ja y­rit­tää py­syä kai­dal­la tiel­lä, mut­ta kun kämp­pä­ka­ve­ri Luis (Mic­hael Peña) eh­dot­taa tuot­toi­saa mur­to­keik­kaa, S­cott ei pys­ty kiel­täy­ty­mään. Mur­ron seu­rauk­se­na S­cott saa kä­siin­sä e­ri­koi­sen pu­vun, jon­ka a­vul­la hän pys­tyy muut­ta­maan ko­koaan.

21.30 Sel­viy­ty­jät Suo­mi Ext­ra

Sel­viy­ty­jät Suo­mi Ext­ra - Käär­mei­tä pa­ra­tii­sis­sa.

22.00 Po­lii­sio­pis­to: Mos­ko­van keik­ka

(1994) Po­lii­sio­pis­to-ko­me­dioi­den sar­jan päät­tää seik­kai­lu Ve­nä­jäl­lä, jon­ne Las­sar­din te­ho­tii­mi saa­puu aut­ta­maan Mos­ko­van po­lii­sia. Ma­fia­po­mo pi­täi­si saa­da sa­ti­meen, ja kon­na­jah­din lo­mas­sa pe­reh­dy­tään myös pai­kal­li­seen kult­tuu­riin.

Sel­viy­ty­jät Suo­mi

(2013) Onnenkauppaa. UU­SI KAU­SI! Pai­nos­ta­va tun­nel­ma saa äk­ki­kään­teen, kun kak­si kil­pai­li­jaa vaih­ta­vat hei­mo­ja. Voi­ma­suh­teet muut­tu­vat ja sa­lai­suuk­sia pal­jas­te­taan.

22.00 T­he Lo­ne Ran­ger

(2013) Le­gen­daa­ri­nen Yk­si­näi­nen rat­sas­ta­ja a­lias John Reid jah­taa toi­min­ta­seik­kai­lus­sa pa­ha­mai­neis­ta lain­suo­ja­ton­ta. Kun in­tiaa­ni­so­tu­ri Ton­to pe­las­taa Rei­din hen­gen, kak­sik­ko ryh­tyy yh­des­sä pa­laut­ta­maan jär­jes­tys­tä vil­liin län­teen.

Ke­no ja Synt­tä­rit

22.05 Kol­me mus­ket­ti­so­tu­ria

(2011) Suu­ren seik­kai­luk­las­si­kon 2010-lu­vul­le päi­vit­tä­vä toi­min­nal­li­nen suu­re­lo­ku­va käyn­nis­tyy Ve­net­sias­ta, jos­sa mus­ket­ti­so­tu­rei­den kol­mik­ko At­hos, Port­hos ja A­ra­mis e­sit­te­lee piin­ko­via tai­to­jaan. Pa­lat­tuaan Pa­rii­siin so­tu­rit tu­tus­tu­vat on­ne­non­ki­ja D'Ar­tag­na­niin ja a­jau­tu­vat hä­nen kans­saan vauh­tia se­kä hen­gen­vaa­ral­li­sia ti­lan­tei­ta tul­vil­laan o­le­vaan seik­kai­luun.

22.55 Ar­man ja Suo­men ri­kos­mys­tee­rit

Ihmisryöstön anatomia. UU­SI KAU­SI.

22.55 G­ril­lit huu­rus­sa

Tuukka Kotti ja Forssa. Mis­sä o­vat Fors­san par­haat g­ril­lit?

23.30 Sel­viy­ty­jät Suo­mi Ext­ra

23.50 Po­lii­sit - ko­ti­hä­ly­tys

Somen ei niin somat videot.

Need for S­peed

(2014) Toi­min­tad­raa­man pääo­sas­sa on juu­ri van­ki­las­ta pääs­syt kil­pa-a­ja­ja To­bey (Aa­ron Paul), jon­ka ri­kas lii­ke­kump­pa­ni on la­vas­ta­nut syyl­li­sek­si ri­kok­seen.

23.50 Roc­ky Bal­boa

(2006)
0

00.00 Po­lii­sit 2019

A­me­ri­kan ko­vim­mat ke­räi­li­jät

Imperiumin vastatarjous.

00.25 Po­lii­sit 2019

Kes­to­suo­sik­ki Po­lii­sit pa­laa tu­le­val­la kau­del­la uu­sin, tun­nin mit­tai­sin jak­soin.

00.55 Hy­vät ja huo­not uu­ti­set

Pitkään rakennettu uskottavuus.

00.55 Haa­pa­sa­lon Suo­mi

Pirkanmaa. UU­SI KAU­SI.

Mad Cook S­how

Ruoka ja politiikka.

00.55 Pank­ki­keik­ka

(2008) Hol­ly­wood-me­nes­tys­ten e­ri­koi­so­saa­jan Ro­ger Do­nald­so­nin (Cock­tail, Rec­ruit - a­gent­ti­ko­ke­las) jän­nit­tä­vä t­ril­le­ri Ter­ry Leat­he­rin (Ja­son S­tat­ham) joh­ta­mas­ta ri­kol­lis­jou­kos­ta, jo­ka ai­koo teh­dä B­ri­tan­nian kaik­kien ai­ko­jen suu­rim­man pank­ki­ryös­tön Lon­toon Ba­ker St­ree­til­lä.

01.25 G­ril­lit huu­rus­sa

Tuukka Kotti ja Forssa. Mis­sä o­vat Fors­san par­haat g­ril­lit?

01.55 Mad Cook S­how

Erityisruokavaliot ja dieetit.

01.55 Mad Cook S­how

Ruokakemikaalit ja safkaturvallisuus.

Ast­ral-TV (x2)

48 tun­tia ri­kok­ses­ta

Murha Maiden Lanella.

02.25 Ast­ral-TV (x2)

02.35 A­me­ri­kan ko­vim­mat ke­räi­li­jät

02.55 Ast­ral-TV (x2)

02.55 Ast­ral-TV (x2)

02.55 Ast­ral-TV (x2)

3

03.20 48 tun­tia ri­kok­ses­ta

03.35 Mad Cook S­how

04.20 Ast­ral-TV (x2)

04.35 Ast­ral-TV (x2)