Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 1 2 3 4 5 Report Katsotuimmat
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
4.1. 5.1. 6.1. 7.1. 8.1. 9.1. 10.1.
6
06.00 Vaa­ral­li­sen val­ta­tien pe­las­tajat Kanada
Ka­na­dan ja USA:n ra­ja­maas­tos­sa kul­ke­va Co­qui­hal­la on yk­si pe­tol­li­sim­pia moot­to­ri­tei­tä maailmalla...
05.45 Hirviökala
05.45 Poh­joi­sen val­ta­tien pelastajat
05.45: Etelä-Norjassa odotetaan rankkoja lumisateita.
06.30: Talvi on tulossa Norjaan.
05.45 Ää­rim­mäi­nen sel­viy­ty­jä - parhaat palat
06.30 Hur­jim­mat eläimet
pe: Val­ko­hai tu­lee toi­sen hain ja sen ate­rian väliin,..
06.30 Us­ko­ma­ton eläin­lääkäri Pol
06.45 Hirviökala
07.15 Food Factory
07.15 Us­ko­ma­ton eläin­lää­kä­ri Pol: parhaat palat
08.00: Eläimet ovat mestareita aiheuttamaan hämmennystä.
07.15 Hain hampaissa
Vuo­den 2018 ke­säl­lä New York on hyök­käyk­sen kohteena...
07.30 Hur­jim­mat eläimet
ma: An elephant has a run in with a car of tourists.
ti: A pair of giraffes battle viciously for dominance.
08.00 Au­tojen ensiapu
to: Ita­lia­lai­sen au­to­fa­nin, Garyn,..
08.00 Ki­rot­tu­jen paikkojen atlas
Kaik­ki ovat kuul­leet ve­ren­hi­moi­ses­ta Draculasta,..
08.15 Food Factory
08.50 Du­bain lentokenttä
to: 9...
pe: 10. Joh­nil­la on vain muu­ta­ma het­ki ai­kaa katsoa,..
08.50 Hain hampaissa
08.50 Al­bert Lin ja ka­don­neet kaupungit
9
09.00 Au­tojen ensiapu
Sy­dän­tä läm­mit­tä­vä ja tv-kat­so­jat puo­lel­leen voit­ta­nut Au­to­jen en­sia­pu on täällä taas!..
09.40 Aust­ra­lian rajalla
Aust­ra­lia­lai­nen to­si-tv-ohjelma.
Kausi 6. Jaksot 1-6. (Kausi alkaa!)
09.40 Maail­man suu­rin tiikerihai
09.40 Poh­jo­lan villi luonto
Skan­dien vuo­ret Nor­jas­sa ja Ruot­sis­sa ovat lu­mi­peit­tei­siä, tuulisia,..
09.50 Du­bain lentokenttä
10.35 Us­ko­ma­ton eläin­lääkäri Pol
10.30 Len­to­turmatutkinta
la: Ohjaamovika. Heathrow'n arvoitus. Vain len­tä­jän no­pea toi­min­ta py­säyt­ti suu­ron­nettomuuden,..
su: Petetty lentäjä. Scan­di­na­vian Air­li­ne­sin len­to 751 lei­mah­ti liek­kei­hin nousussa,.. Kuolemanväsynyt.
10.40 Aust­ra­lian rajalla
Epäi­lyt­tä­vien ta­paus­ten tun­nis­ta­mi­ses­sa on tär­kein­tä am­mat­ti­lai­sen vai­nu, mut­ta tar­pee­seen tu­le­vat myös ny­kyai­kai­set apukeinot,..
11.25 Yu­ko­nin eläinlääkäri
to: Li­sään­ty­mi­sai­kaan pi­tää kiirettä,..
pe: En­nen kuin lu­mi­pei­te on liian paksu,..
11.35 Us­ko­ma­ton eläin­lääkäri Pol
12
12.25 Yu­ko­nin eläinlääkäri
Yu­ko­nin ter­ri­to­rion sa­dat eläin­la­jit ja sil­män­kan­ta­mat­to­miin jat­ku­vat erä­maat var­mis­tavat sen,..
12.20 Ton­ni­ka­lan saa­lis­ta­jat: Poh­joi­nen vs Etelä
12.20 Ih­meel­li­set superautot
13.15: Lam­borg­hi­ni Aven­ta­dor SVJ on ko­vaää­ni­sin, räi­kein ja uh­mak­kain hyperauto,..
12.20 Eu­roop­pa yl­häältä päin
13.15: Us­ko­ma­ton il­ma­teit­se teh­tä­vä mat­ka Sak­san yli pal­jas­taa kau­pun­gin ko­koi­sen tehtaan,
14.10: Uskomaton matka ilmojen halki yli Alankomaiden. Oh­jel­mas­sa näh­dään van­ho­ja tuu­limyllyjä,..
15.05: Tä­mä us­ko­ma­ton mat­ka il­ma­teit­se pal­jas­taa Ison-Bri­tan­nian ai­van uu­del­la tavalla...
16.00: Us­ko­ma­ton mat­ka il­ma­teit­se pal­jas­taa Puo­lan ai­van uu­del­la tavalla...
17.00: Us­ko­ma­ton mat­ka il­ma­teit­se pal­jas­taa Es­pan­jan uu­del­la ta­val­la. Len­tä­vät ka­me­rat kii­tä­vät Sag­ra­da Fa­mi­lian yllä,..
13.20 Ton­ni­ka­lan saa­lis­ta­jat: Poh­joi­nen vs Etelä
Si­nie­vä­ton­ni­ka­la­kau­si Ou­ter Bank­seil­lä on ko­vin tä­hän asti...
13.15 Saa­ri ilman lakeja
ke: Epäonnenpotkuja.
to: Kirvesmiehen tarina.
pe: Maryn mustakarhu. Ma­ry läh­tee en­sim­mäis­tä ker­taa mus­ta­kar­hujahtiin...
14.15 Saa­ri ilman lakeja
14.10 Food Factory
Katso,..
to: Katso,.. Katso,..
pe: Katso,.. Katso,..
14.10 Aust­ra­lian rajalla
Aust­ra­lia­lai­nen to­si-tv-ohjelma.
14.10: Hälytystila.
14.35: Monta työtä.
15.05: Bilettäjät Balilta.
15.30: Tekohampaita ja timantteja.
16.00: Tuoreita näkinkenkiä.
16.30: Äidin neuvot.
17.00: Petollisia naamioita.
17.30: Salaperäinen poikaystävä.
18.00: Pulveria lumilautailijalle.
18.30: Tupakantuskat. Ni­ko­tii­nia kaivataan,..
15
15.10 Food Factory
Jo­kai­sen sip­si­pus­sin, oluttölkin,..
ti: Katso,.. Katso,..
15.05 Alek­san­te­ri Suu­ren ka­donnut hauta
15.05 Sto­ne­hen­geä tul­kit­se­mas­sa: Sa­lai­suu­det paljastuvat
15.05 Ki­vi­kau­den jät­tien arvoitus
16.05 Ama­zo­nin ka­don­neet kau­pun­git: le­gen­dat ovat totta
16.05 Tu­tank­ha­mo­nin Aar­teet: Vii­meinen Farao
16.00 Aust­ra­lian rajalla
Aust­ra­lia­lai­nen to­si-tv-ohjelma.
Kausi 6. Jaksot 1-6. (Kausi alkaa!)
17.00 Aust­ra­lian rajalla
Epäi­lyt­tä­vien ta­paus­ten tun­nis­ta­mi­ses­sa on tär­kein­tä am­mat­ti­lai­sen vai­nu, mut­ta tar­pee­seen tu­le­vat myös ny­kyai­kai­set apu­kei­not, ku­ten skan­ne­rit ja eri­la­set tietopankit.
17.00 Au­tojen ensiapu
to: Tim ja Fuzz en­ti­söi ke­vyen brit­ti­läi­sen tas­kun­ra­ke­tin Lo­tus Eli­sen. Au­ton omis­ta­ja, Sarah,..
pe: Tim ja Fuzz mat­kus­ta­vat Mil­ton Key­ne­siin pe­las­taak­seen vuo­den 1930 Ford Model A:n,..
18
18.00 Au­tojen ensiapu
ti: Kel os­ti rak­kaan brit­ti­läi­sen tie­hir­mun­sa 1970-lu­vul­la, ei­kä hän ras­ki­nut luo­pua nuo­ruu­ten­sa autonsa...
18.00 Len­to­turmatutkinta
to: Lä­hes­tyes­sään Char­lot­tea Poh­jois-Ca­ro­li­nas­sa USAi­rin len­to 1016 jää niin ran­kan sa­teen keskelle,..
pe: Thai Air­way­sin len­to 311 on me­nos­sa koh­ti Kat­man­dua ja len­tää ai­van Hi­ma­la­jan huip­pu­jen yllä,..
18.00 Ton­ni­ka­lan saa­lis­ta­jat: Poh­joi­nen vs Etelä
Kun tuu­lio­lo­suh­teet muut­tu­vat Ore­go­nin pa­ha­mai­nei­sil­la hiek­ka-alueil­la vaa­rallisiksi,..
19.00 Len­to­turmatutkinta
Kun ko­ne pu­toaa, mis­sä ta­han­sa päin maail­maa, tut­ki­ja­ryh­mä kii­reh­tii pai­kal­le sel­vit­tä­mään syy­tä. Tar­kas­te­lem­me joi­tain maail­man ka­ma­lim­mis­ta len­to-on­net­to­muuk­sis­ta sil­min­nä­ki­jöi­den kertomusten,
19.00 Aust­ra­lian rajalla
Aust­ra­lia­lai­nen to­si-tv-ohjelma.
ke: Tuoreita näkinkenkiä. Äidin neuvot.
to: Petollisia naamioita. Salaperäinen poikaystävä.
pe: Pulveria lumilautailijalle. Tupakantuskat. Ni­ko­tii­nia kaivataan,..
19.00 Eu­roop­pa yl­häältä päin
Us­ko­ma­ton il­ma­teit­se teh­tä­vä mat­ka Sak­san yli pal­jas­taa kau­pun­gin ko­koi­sen tehtaan,
19.00 Len­to­tur­ma­tut­kin­ta - eri­koisraportti
Kol­me on­net­to­muut­ta pal­jas­taa, et­tä jos huol­to ei tar­kis­ta mut­te­rei­ta ja ruu­ve­ja, ei ka­tast­ro­fi ole kaukana...
20.00 Aust­ra­lian rajalla
Epäi­lyt­tä­vien ta­paus­ten tun­nis­ta­mi­ses­sa on tär­kein­tä am­mat­ti­lai­sen vai­nu, mut­ta tar­pee­seen tu­le­vat myös ny­kyai­kai­set apu­kei­not, ku­ten skan­ne­rit ja eri­la­set tietopankit.
20.00 Mars: Spa­ceX:n sisällä
20.00 Nat­sien jät­ti­mäi­set ra­kennusurakat
Nor­ja on poh­joi­nen etulinja,..
20.00 Us­ko­ma­ton eläin­lääkäri Pol
Hän on taas täällä!
20.00 Maail­man­his­to­rian upeimmat aarteet
Lii­ty pro­fes­so­ri Bet­ta­ny Hug­he­sin mat­kaan, kun hän tut­kii Pom­pe­jia. Bet­ta­ny va­lit­see kym­me­nen aarretta,..
20.00 Ki­rot­tu­jen paikkojen atlas
Sam suun­taa Län­si-Vir­gi­niaan sel­vit­tääk­seen Moth­ma­nin eli Koi­mie­hen kirousta...
21
21.00 Au­tojen ensiapu
Autoilu-unelmia toteutetaan jo kahdeksannella kaudella.
21.00 Sa­la­kau­pan julmat kasvot
21.00 Tur­va­tar­kas­tus: En­sim­mäinen luokka
Lasten vanhemmat pidätetään huumeiden salakuljetuksesta.
21.00 Yu­ko­nin kultamaat
Alia haittaavat laiterikot, jotka uhkaavat tuottoja. P. J. ja An­dy aloit­ta­vat epä­toi­von aja­mi­na yövuoron...
21.00 Eläin­tar­han salaisuudet
Eläin­tar­han lää­kä­reis­tä kuo­riu­tuu sankareita,..
21.00 Van­ki­las­sa ulkomailla
Yk­sin­huol­ta­ja Me­la­nie Di Egi­dio saa ko­lum­bia­lai­sel­ta kon­tak­til­taan kai­ken tar­vit­ta­van toi­sel­la huu­me­mat­kal­laan Ecuadoriin...
21.00 Sa­la­kau­pan julmat kasvot
22.00 Ro­mut­ta­mon superauto
22.00 Ää­rim­mäis­tä sel­viy­ty­mis­tä: toi­nen maailmasota
22.00 Huumebisnes Oy
ke: Pillerimaa.
to: Havaijin jää.
pe: Alaskan heroiinibuumi. Syr­jäi­nen Alas­ka tar­joaa huu­mei­den­vä­lit­tä­jil­le val­ta­vat tuotot,..
la: New Yorkin kokaiini. Huu­mei­ta tuo­daan USA:han jo enem­män Ka­ri­bian kuin Mek­si­kon kautta...
22.00 Ki­ven sisällä
Vangit vastaan vartijat.
23.00 Huumebisnes Oy
Huu­meet muo­dos­ta­vat mil­jar­dien dol­la­rei­den bisneksen,..
23.00 Rajasota
ke: Agentit ryömivät huumeiden salakuljetustunnelissa.
pe: USA:n raja- ja tullivalvonnan (CBP)..
23.00 Sa­la­kul­jet­ta­jat satimeen
00.00 Rajasota
23.55 Sa­la­kau­pan julmat kasvot
23.55 Mars: Spa­ceX:n sisällä
23.55 Nat­sien jät­ti­mäi­set ra­kennusurakat
23.55 Us­ko­ma­ton eläin­lääkäri Pol
23.55 Maail­man­his­to­rian upeimmat aarteet
0
00.45 Ää­rim­mäis­tä sel­viy­ty­mis­tä: toi­nen maailmasota
00.45 Tur­va­tar­kas­tus: En­sim­mäinen luokka
00.45 Yu­ko­nin kultamaat
00.45 Eläin­tar­han salaisuudet
00.45 Nat­sien jät­ti­mäi­set ra­kennusurakat
00.55 Au­tojen ensiapu
01.35 Aust­ra­lian rajalla
01.45 Ro­mut­ta­mon superauto
02.00 Len­to­turmatutkinta
Kausi 16. Jaksot 4-6.
02.00 Ki­rot­tu­jen paikkojen atlas
02.00 Van­ki­las­sa ulkomailla
02.35 Aust­ra­lian rajalla
02.45 Cos­mos: kaik­ki elämästä
Kausi 1. Jaksot 8-10.
02.45 Huumebisnes Oy
02.45 Het­ki ennen tuhoa
3
03.00 Len­to­turmatutkinta
03.25 Ää­rim­mäi­nen selviytyjä
03.30 To­tuus tarun takana
Ufot.
03.30 Eu­roo­pan syntyhistoria
Tuli.
03.45 Cos­mos: kaik­ki elämästä
04.10 Poh­joi­sen val­ta­tien pelastajat
Jaksot 7-1.
04.30 Ää­rim­mäi­nen selviytyjä
05.00 Vaa­ral­li­sen val­ta­tien pe­las­tajat Kanada
05.00 Vaa­ral­li­sen val­ta­tien pelastajat
05.00 Ki­ven sisällä
05.00 Alamaailma Oy
05.15 Poh­joi­sen val­ta­tien pelastajat
05.45 Hirviökala
05.45 Poh­joi­sen val­ta­tien pelastajat
05.45 Ää­rim­mäi­nen sel­viy­ty­jä - parhaat palat