Ohjelmakartta.fi
Varoitus! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 25.2. ti 26.2. ke 27.2. to 28.2. pe 1.3. la 2.3. su 3.3.
6

06.00 Ak­vaa­rioi­den val­tiaat

Ak­vaa­rioi­den val­tiaat

Au­ton­raa­dot ra­hak­si

06.45 Hei­mo­jen vie­mää

07.00 Hei­mo­jen vie­mää

Käär­meen­met­säs­tä­jät

Mon­suu­ni­saa­ret

07.30 Ai­vo­pe­lit (x8)

07.50 Ai­vo­pe­lit (x2)

08.00 Hir­viö­ka­la

Suuri valkosampi T­he­re a­re fish, ...and t­hen t­he­re a­re FISH.

Us­ko­ma­ton e­läin­lää­kä­ri Pol

Squeal of Fortune F­rom a col­lap­sed hor­se with a mys­te­rious b­rain in­ju­ry to a pot­bel­ly pig t­hat mis­sed her f­lu s­hot, Dr.

08.15 Vaa­ral­li­sen val­ta­tien pe­las­ta­jat Ka­na­da

Myrskyä kaikkialla Keltanokkaa koulitaan Hengissä hinauksesta Lumivyöryalue

08.55 E­lä va­paa­na tai kuo­le

Nousuvesi Luonnonvoimaa Tappokausi Kuoleman keskellä Out For Blood

Lai­van­ra­ken­ta­jat

Nousuvesikaaos Girls vs. Boys
9

09.50 Au­tio­ta­lo­jen aar­teet

Vapaamuurareiden hoitokoti, New York Hot Springs -hotelli Vermont Marble Factory Scranton Lace Factory

Maail­man ko­vim­mat kor­jaus­hank­keet

Solar Power Plant

Lyö­dään äl­li­käl­lä (x2)

Räjäytyksiä, tulta ja olutta Ihmiskuula

Ai­vo­pe­lit (x2)

Battle of the Ages In Living Color

10.35 Maail­man ko­vim­mat kor­jaus­hank­keet

Lock And Load Rocket Launch Blown Away 50 Ton Rudder

10.35 Pal­jas­ta­va 2000-lu­ku

3. jakso 3. jak­so. Do­ku­men­taa­ri­nen kat­saus mul­lis­ta­vaan 2000-lu­kuun.

Ja­pa­ni: maan ja tai­vaan vä­lis­sä

Sininen saari Ja­pan is an arc­hi­pe­la­go of im­mea­su­rab­le na­tu­ral wealth.

10.45 Hir­viö­ka­la

Giant Eels T­he­re a­re fish, .

11.25 Hir­viö­ka­la

Saharausku Jättimäinen keihäsrausku Suuri valkosampi Hyökkäys joelle

11.35 Poh­joi­sen val­ta­tien pe­las­ta­jat

Kalabisnestä

A­ma­zo­nin ka­don­neet kau­pun­git: le­gen­dat o­vat tot­ta

Amazonin kadonneet kaupungit: legendat ovat totta

Ää­rim­mäi­nen sel­viy­ty­jä - par­haat pa­lat

Äärimmäiset viidakot
12

12.15 Poh­joi­sen val­ta­tien pe­las­ta­jat

Luonnonvoimat Huono päivä Vuorireittejä Yöhön

12.30 Us­ko­ma­ton e­läin­lää­kä­ri Pol

Äiti-poro

Len­to­tur­ma­tut­kin­ta (x4)

9/11: Hyökkäys Pentagoniin Katastrofi Teneriffalla Steep Impact (Atlantic Southeast Airlines, Flight 2311) High Rise Catastrophe (El Al, Flight 1862)

13.05 Us­ko­ma­ton e­läin­lää­kä­ri Pol

Mahdottomia mehiläisiä Sikana sateessa Hyvää yötä kuu Riikinkukko kiekuu

13.25 Buc­keye Bot­tom­sin seik­kai­lut

Sylki lentää

13.55 Yu­ko­nin e­läin­lää­kä­ri

Huonojen uutisten karhu Kun hevoset lentävät Karhujen kina Vihainen äiti

14.20 A­va­ruus­suk­ku­la: voit­to­ja ja vas­toin­käy­mi­siä

Jakso 2

Au­to­jen en­sia­pu (x3)

Peugeot 205 GTI Subaru Impreza Messerschmitt KR200

Nat­sien jät­ti­mäi­set ra­ken­nu­su­ra­kat: A­me­ri­kan so­ta (x5)

Japanin soturien tie Japanin kuoleman saari Japanin puolustus Pearl Harbor Hitlerin viimeinen hyökkäys

14.45 Buc­keye Bot­tom­sin seik­kai­lut

Laukaus pimeässä

Au­to­jen en­sia­pu

Lancian uudestisyntymä

Tur­va­tar­kas­tus: Pe­ru

Turvatarkastus: Peru, 13

Vuo­si­kym­me­net uu­des­taan (x2)

Ihme jäällä Tuotto innostaa
15

15.15 La­ti­na­lai­sen A­me­ri­kan kuu­mat ra­jat (x2)

Kielletty hedelmä Viskin kalastajat

15.35 La­ti­na­lai­sen A­me­ri­kan kuu­mat ra­jat (x8)

Aavikolle haudattua Liikaa itsevarmuutta Peitetyt kasvot Viimeinen leposija Aseita ja ruusuja Ongelmia äidille Laittomat lelut Pyhät dollarit

16.10 Maail­man­lo­pun o­dot­ta­jat

Täystuho Täys­tu­ho.

16.25 Maail­man­lo­pun o­dot­ta­jat

Ryhmää ei petetä Erakot ja sydänystävät Edessä odottava taistelu Ottakaamme maamme takaisin

17.05 Yu­ko­nin kul­ta­maat

Tarpeen tullen tiukkana Tar­peen tul­len tiuk­ka­na. Karl tais­te­lee i­ki­rou­taa vas­taan.

Ää­rim­mäi­nen sel­viy­ty­jä

Palanut Maa Pa­la­nut Maa. Ha­zen Au­del läh­tee ber­be­rien pe­rin­tei­den ta­paan eep­pi­sel­le vael­luk­sel­le Sa­ha­ran au­tio­maa­han.

17.20 Yu­ko­nin kul­ta­maat

Pahassa paikassa Penni tai punta Otetaan omamme pois Mikä ei tapa, se vahvistaa
18

18.00 Ton­ni­ka­lan saa­lis­ta­jat: Poh­joi­nen vs E­te­lä

Karmaa kalan muodossa Syrjäytetty Lepään arkussa Tuna And The Beast Ota kiinni jos saat

Ai­vo­pe­lit

Jumalan aivot Ju­ma­lan ai­vot. Tie­de­mie­het ja tak­si­kus­kit se­lit­tä­vät, kuin­ka ai­vo­jen sel­keäs­ti jae­tut loh­kot o­vat jat­ku­vas­ti yh­tey­des­sä toi­siin­sa.

19.00 Vaa­ral­li­sen val­ta­tien pe­las­ta­jat

Jakso 9 Jakso 10 Jakso 11 Jakso 12 Jakso 13 Sar­jas­sa seu­ra­taan hi­naus­fir­man työn­te­ki­jöi­tä, jot­ka pe­las­ta­vat hä­tään jou­tu­nei­ta au­toi­li­joi­ta ja koh­taa­vat mi­tä mie­len­kiin­toi­sem­pia haas­tei­ta.

Maail­man­pe­rin­tö­koh­teet 360°

Evergladesin suoalue E­verg­la­de­sin suoa­lueel­la. Maail­man­pe­rin­tö­lis­tal­la o­le­vien koh­tei­den säi­lyt­tä­mi­nen tu­le­via su­ku­pol­via var­ten vaa­tii val­ta­vas­ti pyy­tee­tön­tä työ­tä.

Me­ret il­man vet­tä

Legends of Atlantis T­he Pa­ci­fic Ring of Fi­re - an un­der­wa­ter hot­bed of vol­ca­noes, me­ga-qua­kes and giant t­su­na­mis. 500 mil­lion peop­le li­ve in e­ver-p­re­sent dan­ger a­long its ed­ges.

20.00 Ih­meel­li­nen p­la­neet­ta Maa

Pako Planeetta muuttuu Vieraat elämänmuodot Herääminen Koti

Af­ri­kan kuo­let­ta­vim­mat

Etsi ja tuhoa Bots­wa­nan ka­ruil­la ta­san­goil­la e­läi­met leik­ki­vät pai­na­jais­mais­ta kuu­ru­pii­loa.

Len­to­tur­ma­tut­kin­ta

Deadly Go-Round (China Airlines Flight 140) With B­ra­zil's C­ha­pe­coen­se soc­cer team on board, La­Mia F­light 2933 is on its fi­nal app­roach to Me­del­lin, Co­lum­bia w­hen t­he c­rew sud­den­ly dec­la­res a fuel e­mer­gen­cy.
21

21.00 Au­to­jen en­sia­pu

Lancian uudestisyntymä Lan­cian uu­des­ti­syn­ty­mä. Tim ja Fuzz mat­kus­ta­vat ym­pä­ri äm­pä­ri tu­tus­tu­mas­sa par­haat päi­vän­sä näh­nei­siin au­toi­hin ja nii­den o­mis­ta­jiin, jot­ka tar­vit­se­vat kun­nos­tu­sa­pua.

Tur­va­tar­kas­tus: Pe­ru

Turvatarkastus: Peru, 13 On t­his e­pi­so­de, a­gents of t­he An­ti­nar­co­tics Di­vi­sion of Jor­ge C­ha­vez In­ter­na­tio­nal Air­port, in Li­ma, Pe­ru, deal with a ca­se of u­ni­que c­ha­rac­te­ris­tics.

Syy­rian vaa­ral­li­nen dy­nas­tia

(2018) Syyrian vaarallinen dynastia T­his se­ries tells t­he s­to­ry of t­he As­sad dy­nas­ty, and right at t­he cent­re of it a­re a coup­le w­ho met and fell in lo­ve in Lon­don, P­re­si­dent Bas­har and his wi­fe As­ma. S­he was a B­ri­tish born girl f­rom a Sy­rian fa­mi­ly, he t­rai­ned to be an eye doc­tor at St Ma­rys Hos­pi­tal in Pad­ding­ton.

Nat­sien jät­ti­mäi­set ra­ken­nu­su­ra­kat: A­me­ri­kan so­ta

Normandian maihinnousu

Us­ko­ma­ton e­läin­lää­kä­ri Pol

Lumiukko-Pol F­rom a col­lap­sed hor­se with a mys­te­rious b­rain in­ju­ry to a pot­bel­ly pig t­hat mis­sed her f­lu s­hot, Dr.

E­gyp­tin ka­don­neet aar­teet

Soturifaaraokuningatar Arc­haeo­lo­gists in­ves­ti­ga­te o­ne of t­he g­rea­test fe­ma­le p­ha­raohs in his­to­ry - Hats­hep­sut. A team dig­ging a­round her i­co­nic temp­le find c­lues a­bout her po­wer­ful reign.

Koh­tee­na P­lu­to

Kohteena Pluto New Ho­ri­zons -a­va­ruus­luo­tain on viet­tä­nyt a­va­ruu­des­sa jo lä­hes vuo­si­kym­me­nen, ja pian se täyt­tää teh­tä­vän­sä e­li saa­vut­taa P­lu­ton. Na­tio­nal Geog­rap­hic C­han­nel.

22.00 Yu­ko­nin kul­ta­maat

Talven ote

Van­ki­las­sa ul­ko­mail­la

Meksikon kartellihelvetti Te­xan Car­los Qui­jas is a hap­py, fa­mi­ly man, w­ho­se girlf­riend An­na is ex­pec­ting t­heir first c­hild.

22.00 Yu­ko­nin kul­ta­maat

Tao kun rauta on kuumaa

Yu­ko­nin e­läin­lää­kä­ri

The Boar Ultimatum Dr.

Mic­hael Pa­lin Poh­jois-Ko­reas­sa

Jakso 1 With unp­re­ce­den­ted ac­cess, Mic­hael Pa­lin em­barks on a 1300-mi­le jour­ney in­to o­ne of t­he most mys­te­rious count­ries in t­he world, North Ko­rea.

Hir­mu­hal­lit­si­joi­den kä­si­kir­ja

Diktaattorin oppikirja: Idi Amin A look at t­he tech­ni­ques u­sed by I­di A­min to ri­se f­rom humb­le be­gin­nings and build a po­wer­ful dic­ta­tors­hip in U­gan­da.

22.55 Ki­ven si­säl­lä

Lomalta linnaan Porukan pomo Rakkautta kaltereiden takana Vankilan äiti

Ki­ven si­säl­lä

Tuomiopäivä Tuo­mio­päi­vä. Kol­men van­gin mat­ka van­ki­sel­lis­tä tuo­ma­rin pu­heil­le: oi­keu­den­käyn­ti lau­ta­mie­his­tön e­des­sä on koet­te­le­mus, jo­ka saat­taa muut­taa ko­ko e­lä­män.

Van­ki­las­sa ul­ko­mail­la

Törttöilyä Thaimaassa Jim­my is a post­man f­rom Wat­ford, Eng­land and ha­tes his job.

In­si­de: A­me­ri­kan ma­fia

End Game Lop­pu­koh­taus. Ma­fia on a­la­mais­sa vuon­na 1993, kun vii­si per­het­tä rii­taan­tuu. Bo­nan­no­sin per­he sel­viää ih­meen kau­pal­la, mut­ta ve­ren­vuo­da­tus riis­täy­tyy kä­sis­tä.

23.45 Nat­sien maail­man­so­dan ou­tou­det

(2016) Salainen taidelinna Krokotiilien verilöyly

Nat­sien maail­man­so­dan ou­tou­det

(2016) Hitlerin kulta-aarre

Nat­sien maail­man­so­dan ou­tou­det

(2016) Salainen kirppupommi T­wo years af­ter it be­gan, Ja­pan's surp­ri­se at­tack on Pearl Har­bor fi­nal­ly d­raws A­me­ri­ca in­to t­he f­ray of World War II. As t­heir t­roops mo­bi­li­ze, t­he na­tion is g­rip­ped by t­he fear of a­not­her as­sault-t­his ti­me a­gainst ci­vi­lians on t­heir own ho­me soil.

23.55 Nat­sien jät­ti­mäi­set ra­ken­nu­su­ra­kat

The Atlantic Wall

So­tu­rien hau­doil­la

Navy of The Damned

Huu­me­kaup­piai­den he­lyt: S­hor­ty Guz­man

Huumekauppiaiden helyt: Shorty Guzman
0

00.40 Au­to­jen en­sia­pu

Lancian uudestisyntymä

Tur­va­tar­kas­tus: Pe­ru

Turvatarkastus: Peru, 13

00.50 Syy­rian vaa­ral­li­nen dy­nas­tia

(2018) Syyrian vaarallinen dynastia

00.50 Yu­ko­nin e­läin­lää­kä­ri

The Boar Ultimatum Dr.

E­gyp­tin ka­don­neet aar­teet

Soturifaaraokuningatar Arc­haeo­lo­gists in­ves­ti­ga­te o­ne of t­he g­rea­test fe­ma­le p­ha­raohs in his­to­ry - Hats­hep­sut.

Koh­tee­na P­lu­to

Kohteena Pluto New Ho­ri­zons -a­va­ruus­luo­tain on viet­tä­nyt a­va­ruu­des­sa jo lä­hes vuo­si­kym­me­nen, ja pian se täyt­tää teh­tä­vän­sä e­li saa­vut­taa P­lu­ton.

01.35 Yu­ko­nin kul­ta­maat

Winter's Grasp

Van­ki­las­sa ul­ko­mail­la

Meksikon kartellihelvetti

01.50 Us­ko­ma­ton e­läin­lää­kä­ri Pol

Squeal of Fortune

Sen­su­roi­ma­ton Mic­hael Wa­re

Riding for Mother Russia

Hir­mu­hal­lit­si­joi­den kä­si­kir­ja

Diktaattorin oppikirja: Idi Amin

02.30 Ko­kei­le tai kuo­le

02.45 Ko­kei­le tai kuo­le

Au­tio­ta­lo­jen aar­teet

3

03.00 Len­to­tur­ma­tut­kin­ta

03.45 Au­to­jen en­sia­pu

03.45 Mui­nai­set sa­lai­set kan­siot

A­la­maail­ma Oy

Len­to­tur­ma­tut­kin­ta

04.30 Ta­bu

04.30 Ta­bu

Ra­ja­so­ta

Au­to­jen en­sia­pu

05.15 Van­ki­las­sa ul­ko­mail­la

05.15 Poh­joi­sen val­ta­tien pe­las­ta­jat

Ta­bu