Ohjelmakartta.fi
Varoitus! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 4.2. ti 5.2. ke 6.2. to 7.2. pe 8.2. la 9.2. su 10.2.
6

06.00 Vaa­ral­li­sim­mat saa­lis­ta­jat

Mon­suu­ni­saa­ret

Au­ton­raa­dot ra­hak­si

06.45 Saa­ri il­man la­ke­ja

Vil­li F­lo­ri­da

Mon­suu­ni­saa­ret

07.25 Lyö­dään äl­li­käl­lä (x8)

Ai­vo­pe­lit (x2)

Hir­viö­ka­la

Us­ko­ma­ton e­läin­lää­kä­ri Pol

08.10 Lai­van­ra­ken­ta­jat

Tuli irti! Amatöörivirheitä Proomu rannalla Alaskan Nor'easter Asuntolaiva hädässä

Poh­joi­sen val­ta­tien pe­las­ta­jat

Kerjäläinen ei voi valita Rekat jumissa

08.55 Maail­man ko­vim­mat kor­jaus­hank­keet

Korkeajännitystä Teleskoopin puhdistus Jättiantenni Alaskan öljyputki Ylikulkusilta

Ai­vo­pe­lit (x6)

Käytä tai menetä Valetta, valetta Mitä et tiedä Jo oli aikakin Illuusion harhaa Sukupuolten sota
9

09.50 Au­tio­ta­lo­jen aar­teet

Bensa-aseman aarteet Hylätty panimo Hylätty pankki Haamukaupunki, Connecticut Vapaamuurareiden hoitokoti, New York

10.20 Au­ton­raa­dot ra­hak­si

Viidenkymmenen tonnin autot Vie minut kotiin Superautot romuttamolla Ranskalainen yhteys Autonraadot rahaksi

10.30 Lyö­dään äl­li­käl­lä (x4)

Mestariräjäytys Iske ja pala Kerrassaan shokeeraavaa Säikäytä ja pelota

11.10 Ton­ni­ka­lan saa­lis­ta­jat

Tavarakuumetta Älä lopeta päätyötäsi Savua vedellä Kaksi rahan perässä Laivue iskee takaisin

Yh­dis­tä­vä 90-lu­ku

5. jakso 5. jak­so.

Yh­dis­tä­vä 90-lu­ku

6. jakso 6. jak­so.
12

12.00 Poh­joi­sen val­ta­tien pe­las­ta­jat

Metsässä Yövuoro Pohjoisen valtatien pelastajat Tulta ja jäätä Äärimmäiset pelastukset

12.00 Ää­rim­mäi­nen sel­viy­ty­jä

Vaarallinen viidakko

12.10 He­ro­dek­sen ka­don­nut hau­ta

Herodeksen kadonnut hauta

12.50 Us­ko­ma­ton e­läin­lää­kä­ri Pol

Takaisin tikkaamaan Possukaunotar Tri Outolempi Lehmän leikkiä Lääkäri korjaa

Len­to­tur­ma­tut­kin­ta (x2)

Malaysian 370 tapaus Kuolettava väärinymmärrys

Len­to­tur­ma­tut­kin­ta (x2)

Pelkoa San Franciscossa Kerrostalokatastrofi

13.40 Yu­ko­nin e­läin­lää­kä­ri

Hankalat kissat Vihainen äiti Karhua kiusaamassa Raivo biisoni Härästä asiaa

14.30 In­si­de North Ko­rea's Dy­nas­ty (x4)

Kimien valtakunta Jumalan poika Ydinperhe Rakettimies

14.40 Buc­keye Bot­tom­sin seik­kai­lut

Röntgennäkö

Au­to­jen en­sia­pu

Skyline-sensaatio

Tur­va­tar­kas­tus: Pe­ru

Turvatarkastus: Peru, 10

Ruoan ta­ri­na

Ruoan vallankumoukselliset

Mars: S­pa­ce X -a­se­man si­säl­lä

Mars: Space X -aseman sisällä

Au­to­jen en­sia­pu (x3)

Sunbeam Alpine Caterham 7 Austin Tilly -kuormuri
15

15.35 Tur­va­tar­kas­tus: Ko­lum­bia

Jakso 1 Jakso 2 Jakso 3 Jakso 4 Jakso 5

16.20 Maail­man­lo­pun o­dot­ta­jat

The Time of Reckoning Pako New Yorkista Reilua tappelua ei ole olemassakaan Valmistautunut ja rohkea Kipupaikassa

17.15 Maail­maa mul­lis­ta­neet kek­sin­nöt

Viestintä Aseet Suoja Tutkijat Liikkujat

Ää­rim­mäi­nen sel­viy­ty­jä

Kivuliasta kipuamista Ki­vu­lias­ta ki­pua­mis­ta. Ha­zen kii­peää 2 100 met­rin kor­keu­teen ak­tii­vi­sel­le tu­li­vuo­rel­le maa­sai-kan­san pe­rin­teis­ten kei­no­jen ja pe­rus­vä­li­nei­den a­vul­la.
18

18.10 Ton­ni­ka­lan saa­lis­ta­jat

Ensimmäinen kala on vaikein Koettelemuksia ja tonnikalaa Wicked Tuna 6Sinievien veljeskunta Kuka nyt kapteenia tarvitsee? Ego on saapunut

Ai­vo­pe­lit

Superaistit On­ko ais­te­ja sit­ten­kään vain vii­si? E­sit­te­lys­sä pii­loais­tit, jot­ka aut­ta­vat päi­vit­täi­ses­sä e­lä­mäs­sä mm. a­jan­ta­jun kans­sa.

Sa­lat­tu Poh­jois-Ko­rea

Salattu Pohjois-Korea A­me­rik­ka­lai­nen toi­mit­ta­ja Li­sa Ling tu­tus­tuu dik­taat­to­ri Kim Jong-i­lin hal­lit­se­maan, ar­voi­tuk­sel­li­seen ja jos­kus pe­lot­ta­vaan­kin Poh­jois-Ko­reaan.

19.05 Vaa­ral­li­sen val­ta­tien pe­las­ta­jat

Suojelija Ei varoitusaikaa Järkähtämättä Hermot kireällä Katse peruutuspeiliin

Maail­man­pe­rin­tö­koh­teet 360°

Venetsia T­he ci­ty of Ve­ni­ce att­racts mil­lions of tou­rist each year with its rich his­to­ric and ar­tis­tic he­ri­ta­ge. Be­hind t­he beau­ti­ful and vib­rant fa­ca­de, lies a ci­ty in g­ra­ve dan­ger.

Me­ret il­man vet­tä

Egyptin kadonneet ihmeet T­he Ni­le was on­ce ho­me to t­he An­cient E­gyp­tians, o­ne t­he of t­he g­rea­test ci­vi­li­sa­tions on Earth.

20.00 Ih­meel­li­nen p­la­neet­ta Maa

Henkäys Myrsky Suojakilpi Genesis Selviytyminen

Af­ri­kan kuo­let­ta­vim­mat

Jengi Bots­wa­nan tais­te­lu­ken­til­lä jen­gis­sä on voi­maa.

Len­to­tur­ma­tut­kin­ta

Vaarallinen nousu Just mi­nu­tes af­ter ta­king off f­rom Buc­ha­rest, Ro­ma­nia, Ta­rom F­light 371 banks s­harp­ly to t­he left, veers off cour­se, and no­se­di­ves in­to a far­mer's field.
21

21.00 Au­to­jen en­sia­pu

Skyline-sensaatio S­ky­li­ne-sen­saa­tio. Kim ja a­vio­mie­hen­sä Mark o­vat ko­van­luo­kan au­to­hul­lu­ja. T­ra­ge­dia is­kee hei­dän kun­nos­taes­saan u­nel­ma-au­toaan, 1995-vm Nis­san S­ky­li­ne GTR:ää.

Tur­va­tar­kas­tus: Pe­ru

Turvatarkastus: Peru, 10 Se­cu­ri­ty teams at Li­ma, Pe­ru's air­port work 24-7 to s­top il­le­gal ac­ti­vi­ty. T­he big­gest th­reat: co­cai­ne s­mugg­ling.

Ge­ne­ral Ma­gic

(2018) General Magic In 1990, a new com­pa­ny cal­led Ge­ne­ral Ma­gic s­pun out f­rom App­le. It took Si­li­con Val­ley by s­torm as ru­mors sp­read of its sec­ret, "next big t­hing" p­ro­ject.

Nat­sien jät­ti­mäi­set ra­ken­nu­su­ra­kat: A­me­ri­kan so­ta

Japanin puolustus T­his is t­he s­to­ry of Ja­pan's fi­nal months of world war t­wo.

Us­ko­ma­ton e­läin­lää­kä­ri Pol

Suosittu Pol T­his week, Dr. Pol and t­he c­li­nic a­re being s­ho­we­red with ho­nors w­hi­le o­ne of a kind ca­ses co­me rol­ling in­to t­he c­li­nic surp­ri­sing e­ven t­his sea­so­ned vet.

Ka­do­te­tut A­ma­zo­nin kau­pun­git

Kadotetut Amazonin kaupungit T­he s­to­ry of t­he dis­co­ve­ry of t­he lar­gest hoard of Sa­xon Gold e­ver found.

Mars: S­pa­ce X -a­se­man si­säl­lä

Mars: Space X -aseman sisällä MARS: IN­SI­DE S­PA­CEX will go in­si­de S­pa­ceX's p­lan to get hu­ma­ni­ty to Mars, p­ro­vi­ding an unp­re­ce­den­ted g­limp­se in­to o­ne of t­he world's most re­vo­lu­tio­na­ry com­pa­nies.

22.00 Yu­ko­nin kul­ta­maat

Ei perääntymistä T­he d­ri­ve for gold be­gins to ta­ke it toll.

Van­ki­las­sa ul­ko­mail­la

Törttöilyä Thaimaassa Jim­my is a post­man f­rom Wat­ford, Eng­land and ha­tes his job.

22.00 Yu­ko­nin kul­ta­maat

Kullan hinta Hea­vy rain p­re­vents Ed and Ri­ley get­ting to t­he mi­ne.

Buc­keye Bot­tom­sin seik­kai­lut

Alasti Ke­vin's sixth birth­day is co­ming up, and Dr.

Val­ley of T­he Boom

Osa 4: Käänteisprioriteetti In t­he la­test st­ri­ke in t­he B­row­ser War, Mic­ro­soft bund­les In­ter­net Exp­lo­rer with e­ve­ry new Win­dow's PC, hit­ting Nets­ca­pe hard.

Hir­mu­hal­lit­si­joi­den kä­si­kir­ja

Diktaattorin oppikirja: Saddam Hussein An e­xa­mi­na­tion of t­he tech­ni­ques and tac­tics Sad­dam Hus­sein u­sed to ri­se f­rom a low le­vel en­for­cer to be­co­me t­he sup­re­me lea­der of I­raq.

22.45 Huu­me­bis­nes Oy

Kevätloma Cancunissa Vankilan narkomaanit New Yorkin kokaiini Detroitin halloween Pittsburghin heroiini

22.55 Päih­de­kou­kus­sa

Alkoholikoukussa Al­ko­ho­li­kou­kus­sa. Ryan on al­ko­ho­lis­ti. Kak­si lää­kä­riä ker­too al­ko­ho­lin vai­ku­tuk­sis­ta ke­hoon ja mie­leen.

In­si­de: A­me­ri­kan ma­fia

New Yorkin ja Philadelphian välinen sota New Yor­kin ja P­hi­la­delp­hian vä­li­nen so­ta.

23.40 Ra­ja­so­ta

Rajan vaarat Puolustusraja

Ra­ja­so­ta

Kuolema Rio Grandella

Ra­ja­so­ta

Ei savua ilman tulta Jokipartio

23.50 Ve­ri­set ta­ri­nat

Kostajat Joe C­row­ley ja Su­zan­nah Lips­comb tut­ki­vat kos­ton ta­ri­noi­ta.

In­si­de: Ko­kaii­ni­so­dat

Huumesukellusveneen arvoitus Huu­me­su­kel­lus­ve­neen ar­voi­tus.
0

00.30 Ge­ne­ral Ma­gic

(2018) General Magic In 1990, a new com­pa­ny cal­led Ge­ne­ral Ma­gic s­pun out f­rom App­le.

00.40 Au­to­jen en­sia­pu

Skyline-sensaatio

Tur­va­tar­kas­tus: Pe­ru

Turvatarkastus: Peru, 10

00.40 Nat­sien jät­ti­mäi­set ra­ken­nu­su­ra­kat: A­me­ri­kan so­ta

Japanin puolustus

Us­ko­ma­ton e­läin­lää­kä­ri Pol

Dr. Fix-It-All

Ka­do­te­tut A­ma­zo­nin kau­pun­git

Kadotetut Amazonin kaupungit T­he s­to­ry of t­he dis­co­ve­ry of t­he lar­gest hoard of Sa­xon Gold e­ver found.

Mars: S­pa­ce X -a­se­man si­säl­lä

Mars: Space X -aseman sisällä

01.30 Yu­ko­nin kul­ta­maat

No Backing Down

Van­ki­las­sa ul­ko­mail­la

Törttöilyä Thaimaassa

01.30 Yu­ko­nin kul­ta­maat

The Cost of Gold

Buc­keye Bot­tom­sin seik­kai­lut

Alasti

01.30 Hir­mu­hal­lit­si­joi­den kä­si­kir­ja

Diktaattorin oppikirja: Saddam Hussein

01.40 Sen­su­roi­ma­ton Mic­hael Wa­re

Fashion Week Wars Con­dem­ned by I­ran. On­ce con­si­de­red ter­ro­rists.

02.30 Ko­kei­le tai kuo­le

Vaa­ra­het­kiä vi­deol­la

3

03.00 Len­to­tur­ma­tut­kin­ta

Mui­nai­set sa­lai­set kan­siot

A­la­maail­ma Oy

Len­to­tur­ma­tut­kin­ta

03.45 Au­to­jen en­sia­pu

Ta­bu

Ra­ja­so­ta

Au­to­jen en­sia­pu

04.30 Pa­has­sa pai­kas­sa

Ta­bu

Poh­joi­sen val­ta­tien pe­las­ta­jat

Ta­bu

05.15 Ta­bu

Van­ki­las­sa ul­ko­mail­la