Ohjelmakartta.fi
Varoitus! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 27.5. ti 28.5. ke 29.5. to 30.5. pe 31.5. la 1.6. su 2.6.
6

06.00 Ton­ni­ka­lan saa­lis­ta­jat: Poh­joi­nen vs E­te­lä

Buc­keye Bot­tom­sin seik­kai­lut

Af­ri­kan kuo­let­ta­va ku­nin­gas­kun­ta

06.30 Saa­ri il­man la­ke­ja

Suu­ri vael­lus

Hir­viö­ka­la

Par­haat pa­lat: Us­ko­ma­ton e­läin­lää­kä­ri Pol

07.15 Lyö­dään äl­li­käl­lä (x10)

Yu­ko­nin kul­ta­maat

08.00 Au­to­jen en­sia­pu

Jaguar Mk. 2 Aston Martin DB6 Fiat Dino Mercedes-Benz 230SL Fiat 500

S­cien­ce of S­tu­pid - par­haat pa­lat 208 (x4)

Typerien tassujen ja kavioiden tiede Typerien urheilulajien tiede Typerien vesitemppujen tiede Typerien juhlien tiede

08.50 Au­ton­raa­dot ra­hak­si

Autonraadot rahaksi

Ro­mut ra­hak­si (x8)

Uudet tulokkaat Tulokkaat tinkijöinä Pahassa jamassa Pankin räjäytys Varma kultakätkö Raketti nousuun Ruumisarkulla rahaksi Platinapalkkapäivä

Au­to­jen en­sia­pu

Peugeot 504

E­gyp­tin au­rin­ko­ku­nin­gas: Sa­lai­suuk­sia ja aar­tei­ta

Egyptin aurinkokuningas: Salaisuuksia ja aarteita
9

09.40 E­gyp­tin ka­don­neet aar­teet

Kuoleman jälkeisen elämän kirous

Tu­tank­ha­mo­nin Aar­teet: Vii­mei­nen Fa­rao

Tutankhamonin Aarteet: Viimeinen Farao

A­lek­san­te­ri Suu­ren ka­don­nut hau­ta

Aleksanteri Suuren kadonnut hauta

Pa­luu E­gyp­tiin

Piilotetut aarteet Kartan ulkopuolella

Me­ret il­man vet­tä: Koh­ti sy­vyyk­siä

Syvyyksien aarteet Vuo­si­sa­to­jen a­jan aar­re­lai­vat kyn­ti­vät me­riä täyn­nä ho­peaa, kul­taa ja ar­vok­kai­ta ja­lo­ki­viä.

Ih­meel­li­nen p­la­neet­ta Maa

Suojakilpi Earth p­ro­tects it­self f­rom t­he sun.

10.35 Vaa­ral­li­sen val­ta­tien pe­las­ta­jat

Jakso 8 Family Matters Jakso 10 Heavy Duty Jakso 12 Sar­jas­sa seu­ra­taan hi­naus­fir­man työn­te­ki­jöi­tä, jot­ka pe­las­ta­vat hä­tään jou­tu­nei­ta au­toi­li­joi­ta ja koh­taa­vat mi­tä mie­len­kiin­toi­sem­pia haas­tei­ta.

Mayo­jen ka­don­neet aar­teet

Secrets of the Snake Altar Al­bert seu­raa uut­ta aar­re­kart­taa uu­del­le py­ra­mi­dil­le.

Vuo­si­kym­me­net uu­des­taan (x2)

Maineen hinta Internet-vallankumous

11.30 Us­ko­ma­ton e­läin­lää­kä­ri Pol

Onnen vinkaisu Pol-tergeist Tuplasti ongelmia Pol palelee Maitomissit

Len­to­tur­ma­tut­kin­ta (x2)

Disaster at Tenerife (KLM 4805 and Pan-Am 1736) Deadly Detail (China Airlines, Flight 120)

Len­to­tur­ma­tut­kin­ta

Kohtalokas käännös
12

12.25 E­läin­ten te­ho-o­sas­to

Elefantti huoneessa Blindsided Kalabaliikki Something Fishy Yllätettynä

12.25 Mor­gan F­ree­man: Mo­net ju­ma­lat (x6)

Jumalat keskuudessamme Etsimässä paholaista Näkyjä jumalasta Kuolemansynnit Pyhät lait Taivaalliset salaisuudet

13.20 Len­to­tur­ma­tut­kin­ta - e­ri­kois­ra­port­ti

Sankarilentäjät

Au­to­jen en­sia­pu

Citroen 2cv

A­las­kan po­lii­sit

Haulikkohaaste

Hos­ti­le P­la­net

Aavikot

E­gyp­tin ka­don­neet aar­teet

Kleopatran kadonnut hauta

Ra­ja­so­ta (x3)

Talletukset tankissa Piilotunneli Kartellin käteispiilo

14.15 Ra­ja­so­ta

Tunnelisavustus Keskiyön huumeansa Amfetamiiniauto Rio Granden pössypää Luoteja rajalla
15

15.10 Len­to­tur­ma­tut­kin­ta

Räjähdysherkkä todiste Kauhua Egyptin yllä Myrskyn silmässä Eksynyt lentokone Viimeiset hetket

16.05 Saa­ri il­man la­ke­ja

Kirvesmiehen tarina Maryn mustakarhu Leskentekijä Puu vs. auto Rikkinäiset putket

A­las­kan po­lii­sit

Demoneita vastaan

17.00 A­las­kan ka­la­so­dat

Kaikki mukana Jättipotti Kiirettä kalassa Kovaa kyytiä Parhaat kalavedet

Ih­meel­li­nen p­la­neet­ta Maa

Herääminen Of all li­fe on earth, how co­me we­re t­he on­ly o­nes with t­he s­marts to lea­ve our p­la­net? For 2 bil­lion years not­hing had a b­rain.
18

18.00 Poh­joi­sen val­ta­tien pe­las­ta­jat: kaaos­ta val­ta­teil­lä!

Vuoren kuningas Poh­jois­ten val­ta­tei­den pe­las­ta­jat: kaaos­ta val­ta­teil­lä!

Poh­joi­sen val­ta­tien pe­las­ta­jat

Yltäkylläisyys tai nälänhätä Sekopäistä porukkaa Tulta ja jäätä Kerjäläinen ei voi valita

Hos­ti­le P­la­net

Aavikot T­he p­la­net's hot­test ha­bi­tats - our de­serts - a­re get­ting e­ven hot­ter, d­rier and big­ger, yet a host of re­mar­kab­le a­ni­mals s­till sur­vi­ve in t­he hars­hest con­di­tions, inc­lu­ding cun­ning hye­nas, pint-si­zed meer­kats and sand-d­wel­ling s­pi­ders.

Me­ret il­man vet­tä: Koh­ti sy­vyyk­siä

Sabotaasi aavalla Me­ri­so­dan­käyn­nis­sä sa­bo­toi­jat o­vat hil­jai­nen ja var­jois­sa toi­mi­va vi­hol­li­nen.

19.00 Ra­ja­so­ta

Talletukset tankissa Piilotunneli Kartellin käteispiilo Teinit huumemuuleina Tunnelisavustus

Af­ri­kan kuo­let­ta­va ku­nin­gas­kun­ta

Bushveld Mah­ta­va mat­ka kau­kai­seen Af­ri­kas­sa si­jait­se­vaan Bush­vel­diin, jo­ka on e­räs maail­man vil­leim­mis­tä ja vaa­ral­li­sim­mis­ta ym­pä­ris­töis­tä.

Len­to­tur­ma­tut­kin­ta

Kuoleman kisa F­lying just a few hund­red feet a­bo­ve t­he de­sert, six sing­le-en­gi­ne WW2 figh­ter p­la­nes get in­to po­si­tion for t­he high­light e­vent of t­he Re­no Air Ra­ces.

20.00 Au­to­jen en­sia­pu

Citroen 2cv Tim and Fuzz t­ra­vel to Manc­hes­ter to sec­ret­ly s­teal a­way S­tep­hen's 1983 Cit­roen 2CV, a quir­ky F­rench e­co­no­my car t­hat was on­ce t­he p­ri­de and joy of ow­ner S­tep­hen.

A­las­kan po­lii­sit

Haulikkohaaste T­his o­ne-hour e­pi­so­de of "A­las­ka S­ta­te T­roo­pers," fol­lows t­roo­pers as t­hey na­vi­ga­te a s­tan­doff in t­he re­mo­te ci­ty of Sol­dot­na, fend off g­rizz­lies on t­he is­land of Ko­diak, and de­tain d­ri­vers con­cea­ling t­hou­sands of dol­lars worth of he­roin.

Bil­ly T­he Ki­din le­gen­da

(2015) Billy The Kidin legenda Vuon­na 2014 löy­det­ty va­lo­ku­va yl­lät­ti tut­ki­jat. Ku­vas­sa e­siin­tyy su­rul­li­sen­kuu­lui­sa lain­suo­ja­ton Bil­ly T­he Kid.

SS:n si­sä­pii­ris­sä: Val­taan­nou­su

SS:n sisäpiirissä: Valtaannousu Toi­sen maail­man­so­dan ai­ka­na SS-jou­kot pi­ti­vät it­seään ro­dul­li­se­na e­liit­ti­nä ja le­vit­ti­vät kau­hua kaik­kial­la Eu­roo­pas­sa.

Par­haat pa­lat: Us­ko­ma­ton e­läin­lää­kä­ri Pol

Koiruuksia Van­ha sa­non­ta "Koi­ra on mie­hen pa­ras ys­tä­vä" ku­vaa juu­ri nyt Po­lin k­li­nik­kaa mai­nios­ti.

E­gyp­tin au­rin­ko­ku­nin­gas: Sa­lai­suuk­sia ja aar­tei­ta

Egyptin aurinkokuningas: Salaisuuksia ja aarteita A team of arc­haeo­lo­gists dis­co­ver t­he first new tomb to con­tain a bo­dy sin­ce t­he tomb of Tu­tank­ha­mon.

Hos­ti­le P­la­net

Napaseutu S­tep in­si­de t­he most f­ri­gid ha­bi­tat k­nown to Earth - t­he po­les. He­re, t­he p­la­net's ul­ti­ma­te sur­vi­va­lists inc­lu­de w­ha­le-hun­ting po­lar bears, leo­pard-seal dod­ging pen­guins and a pack of Arc­tic wol­ves t­hat b­ring down a pair of musk o­xen.
21

21.00 Us­ko­mat­to­mat ko­neet

Voimalaitos Mo­der­ni A­me­rik­ka syn­tyi hii­les­tä tu­le­vas­sa noes­sa ja sa­vua nä­kyi kaik­kial­la mai­se­mas­sa.

Van­ki­las­sa ul­ko­mail­la

Rysäys viidakossa Keith S­tan­sell is f­lying o­ver t­he Co­lom­bian jung­le on a US Go­vern­ment mis­sion to lo­ca­te hid­den d­rug labs.

21.00 Yu­ko­nin kul­ta­maat

Puun ja kuoren välissä Puun ja kuo­ren vä­lis­sä. Den­nis te­kee va­lin­nan kai­vuu­ha­lun­sa ja Ca­mil­le o­soit­ta­man­sa us­kol­li­suu­den vä­lil­lä.

Buc­keye Bot­tom­sin seik­kai­lut

Hulluutta Mauilla As a mo­bi­le vet, Buc­keye Bot­toms has to be p­re­pa­red for a­nyt­hing.

Mor­gan F­ree­man: Mo­net ju­ma­lat

Jumalat keskuudessamme Mor­gan F­ree­man del­ves in­to w­hy ma­ny re­li­gious be­lie­vers de­si­re to see God in hu­man form - and how t­hat st­rengt­hens t­heir faith.

E­gyp­ti yl­hääl­tä päin

Egyptin muinainen valtakunta A s­pec­ta­cu­lar ae­rial jour­ney ac­ross E­gypt re­veals how t­he Ri­ver Ni­le was t­he key to t­he an­cients' em­pi­re and w­hy it is s­till im­por­tant to­day.

22.00 A­la­maail­ma Oy

Kaivoskaupungin huumehelvetti Las Vegasin puhallus Musta pörssi

Van­ki­las­sa ul­ko­mail­la

Vankilapako Meksikosta Raivopää Arizonassa

Van­ki­las­sa ul­ko­mail­la: Ri­kos ja ran­gais­tus

Kiikissä petettynä Ar­mei­jan ve­te­raa­ni Kim Hood tar­vit­see le­po­tauon, jo­ten hän läh­tee ys­tä­vän­sä kans­sa T­hai­maa­seen hank­ki­maan nau­la­tuot­tei­ta uut­ta y­ri­tys­tään var­ten.

Exp­lo­rer

Kiehuva joki P­hil Keog­han mat­kaa Pe­ruun tut­ki­maan kie­hu­van joen sa­lai­suut­ta.

22.55 Het­ki en­nen tu­hoa

Nagasakin atomipommi Norjan joukkosurma Ohjushävittäjä Coventryn upotus Chinookin helikopteriturma

Het­ki en­nen tu­hoa

9/11 9/11. Syys­kuus­sa 2001 y­li 3 000 a­me­rik­ka­lais­ta me­neh­tyi hyök­käyk­ses­sä, jol­lai­seen Yh­dys­val­lat ei ol­lut o­san­nut va­rau­tua. Do­ku­men­tis­sa sel­vi­te­tään, mik­si ter­ro­ris­tit on­nis­tui­vat suun­ni­tel­mas­saan.

S­tar Talk

Lance Armstrong Host Neil deG­ras­se Ty­son fea­tu­res his in­ter­view with cont­ro­ver­sial world c­ham­pion cyc­list Lan­ce Armst­rong.

Dik­taat­to­rin syn­ty

Vuoksi In t­his first of th­ree e­pi­so­des, dic­ta­tors li­ke A­dolf Hit­ler, Sad­dam Hus­sein, Au­gus­to Pi­noc­het, Mo­bu­tu Se­se Se­ko and Fi­del Cast­ro find t­heir way to po­wer th­rough si­mi­lar met­hods.

23.50 Au­to­jen en­sia­pu

Citroen 2cv

A­las­kan po­lii­sit

Wildest Calls

Bil­ly T­he Ki­din le­gen­da

(2015) Billy The Kidin legenda Vuon­na 2014 löy­det­ty va­lo­ku­va yl­lät­ti tut­ki­jat.

SS:n si­sä­pii­ris­sä: Val­taan­nou­su

SS:n sisäpiirissä: Valtaannousu

23.50 E­gyp­tin au­rin­ko­ku­nin­gas: Sa­lai­suuk­sia ja aar­tei­ta

Egyptin aurinkokuningas: Salaisuuksia ja aarteita

Hos­ti­le P­la­net

Napaseutu S­tep in­si­de t­he most f­ri­gid ha­bi­tat k­nown to Earth - t­he po­les.
0

00.45 Us­ko­mat­to­mat ko­neet

Voimalaitos

Van­ki­las­sa ul­ko­mail­la

Rysäys viidakossa

00.45 Yu­ko­nin kul­ta­maat

Between a Rock and a Hard Place

00.45 Ta­bu

Kummalliset tavat Kos­ket­ta­vas­sa jak­sos­sa nel­jä ih­mis­tä ker­too mie­lia­laon­gel­mis­taan ja -sai­rauk­sis­taan.

E­gyp­ti yl­hääl­tä päin

Egypt's Ancient Empire

01.35 Au­tio­ta­lo­jen aar­teet

01.35 Tuoh­ta tu­hos­ta

02.00 Len­to­tur­ma­tut­kin­ta

02.00 Sek­si - pe­ri­syn­ti

Len­to­tur­ma­tut­kin­ta

02.45 Maail­man ko­vim­mat kor­jaus­hank­keet

02.45 Ra­ja­so­ta

Maail­man ko­vim­mat kor­jaus­hank­keet

3

03.30 S­cien­ce of S­tu­pid (x8)

03.30 In­si­de: Ko­kaii­ni­so­dat

S­cien­ce of S­tu­pid (x2)

04.15 Huu­me­bis­nes Oy

04.15 Van­ki­las­sa ul­ko­mail­la

Huu­me­bis­nes Oy

05.00 Van­ki­las­sa ul­ko­mail­la

Huu­me­bis­nes Oy

Van­ki­las­sa ul­ko­mail­la

05.45 Ton­ni­ka­lan saa­lis­ta­jat: Poh­joi­nen vs E­te­lä

Buc­keye Bot­tom­sin seik­kai­lut

Af­ri­kan kuo­let­ta­va ku­nin­gas­kun­ta

Ton­ni­ka­lan saa­lis­ta­jat: Poh­joi­nen vs E­te­lä