Ohjelmakartta.fi
Varoitus! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 4.3. ti 5.3. ke 6.3. to 7.3. pe 8.3. la 9.3. su 10.3.
6

06.00 Ak­vaa­rioi­den val­tiaat

Au­ton­raa­dot ra­hak­si

07.00 Hei­mo­jen vie­mää

Ää­rim­mäi­nen sel­viy­ty­jä

Käär­meen­met­säs­tä­jät

Af­ri­kan kuo­let­ta­vim­mat

08.00 Ai­vo­pe­lit (x10)

Maalaisjärki Vasen vastaan oikea Moraali Raha Yliluonnollista Muisti Väärinkäsityksiä Ryhmäpaine Logiikka Kasvot

Hir­viö­ka­la

Hyökkäys joelle T­hey're fish t­hat f­ly.

Us­ko­ma­ton e­läin­lää­kä­ri Pol

One Hot Llama It's win­ter in Mic­hi­gan, but t­he­re's no ti­me to re­lax by t­he fi­re!
9

09.00 E­lä va­paa­na tai kuo­le

Pistää kuin ampiainen Niiton aika Kaatumispiste Keinolla millä hyvänsä Palavat pellot

Lai­van­ra­ken­ta­jat

Amatöörivirheitä The Black Market

09.45 Maail­man ko­vim­mat kor­jaus­hank­keet

Atom Smasher Mass Transit Sky High Uk Big Bridge Extreme Lift

Ai­vo­pe­lit (x2)

Mitä oikein tapahtuu? Luota minuun

Ai­vo­pe­lit (x2)

Stress Test What's Going On?

10.45 Hir­viö­ka­la

Hurja Amazon Thaiparatiisi Mekongin mysteeri Outo kissakala Niilin jättiläinen

Pal­jas­ta­va 2000-lu­ku

4. jakso 4. jak­so. Do­ku­men­taa­ri­nen kat­saus mul­lis­ta­vaan 2000-lu­kuun.

10.55 Ih­meel­li­nen p­la­neet­ta Maa

Gasp

11.40 Poh­joi­sen val­ta­tien pe­las­ta­jat

Perheessä Syvä joki Pirullinen kone Katastrofin reunalla

Vaa­ral­li­sen val­ta­tien pe­las­ta­jat

Toimi tai kuole

E­gyp­tin ka­don­neet aar­teet

Tutankhamonin aarteet In t­his e­pi­so­de, arc­haeo­lo­gists un­lock t­he mys­te­ries of E­gypt's most fa­mous p­ha­raoh, Tu­tank­ha­mun.

Ää­rim­mäi­nen sel­viy­ty­jä - par­haat pa­lat

Äärimmäiset metsät
12

12.35 Us­ko­ma­ton e­läin­lää­kä­ri Pol

Polnadon varoitus Kevätkiireitä Utareet tulessa Tunteilua klinikalla Voihan lepakkohyökkäys!

Len­to­tur­ma­tut­kin­ta (x2)

Vaarallinen lähestyminen Murha taivaalla

Len­to­tur­ma­tut­kin­ta (x2)

Edge Of Disaster (Atlantic Airways, Flight 670) Deadly Mission (1961 Ndola United Nations DC-6 crash)

13.30 Buc­keye Bot­tom­sin seik­kai­lut

Pölyinen surffilauta Sarvekas pukki Hupsista Havaijilla

Buc­keye Bot­tom­sin seik­kai­lut

Huumorin viljelyä

Buc­keye Bot­tom­sin seik­kai­lut

Hulluutta Mauilla

14.20 Len­to­tur­ma­tut­kin­ta

Kuoleman kisa

Au­to­jen en­sia­pu

Pikkumusta Corvette

Tur­va­tar­kas­tus: Pe­ru

Turvatarkastus: Peru, 14

14.20 Mayat: käär­me­ku­nin­kai­den ka­don­neet aar­teet

Lost Treasures of The Maya Snake Kings, 1

La­ti­na­lai­sen A­me­ri­kan kuu­mat ra­jat (x8)

Kielletty hedelmä Viskin kalastajat Valkoinen viidakko Kiitoa Ratsia aamulla Mikään ei ole sitä, miltä näyttää Banaanilasti Valevaluutta

14.30 Vuo­si­kym­me­net uu­des­taan (x2)

Perhearvoja Kulttuurien törmäys

14.30 Tu­tank­ha­mo­nin aar­teet: pii­lo­te­tut sa­lai­suu­det (x3)

Treasures Rediscovered Golden Mask Tales from the Tomb
15

15.15 La­ti­na­lai­sen A­me­ri­kan kuu­mat ra­jat (x10)

Valkoinen viidakko Kiitoa Ratsia aamulla Mikään ei ole sitä, miltä näyttää Banaanilasti Valevaluutta Vaaralliset aavikot Kuuma raja Pankkilaina Tarkka toimitus

16.10 Maail­man­lo­pun o­dot­ta­jat

Hengissä selviäminen ei ole kaunista katseltavaa Amerikkalaiset osaavat Mehiläisiä ja tuliaseita Kukaan ei tule koskaan tietämään Ei muukalaisia

17.05 Yu­ko­nin kul­ta­maat

Puun ja kuoren välissä Kaikki mikä kiiltää ei ole kultaa Voiton kiilto silmissä Loppurutistus Juokse pakon edessä

17.05 F­ree So­lo

(2018) Free Solo Des­pi­te at­tempts by his f­riends, lo­ved o­nes and his new girlf­riend to dis­sua­de him f­rom t­his dan­ge­rous feat, A­lex Hon­nold, t­he world's most ac­comp­lis­hed f­ree so­loist c­lim­ber, p­re­pa­res men­tal­ly and p­hy­si­cal­ly for his most da­ring ad­ven­tu­re to da­te: s­ca­ling t­he 3200-foot El Ca­pi­tan in Yo­se­mi­te wit­hout a ro­pe or sa­fe­ty gear.
18

18.00 Ton­ni­ka­lan saa­lis­ta­jat: Poh­joi­nen vs E­te­lä

Mestaruusottelu Tappelukausi Taistelurintamat Ei meidän takapihallamme Kirouksen kumoaminen

Ai­vo­pe­lit

Huonosti käyttäytyvät aivot Jak­sos­sa sel­vi­te­tään, mik­si ai­vo­jen on ken­ties tar­koi­tus­kin ot­taa kaik­ki to­des­ta ja kuin­ka ke­net ta­han­sa voi­daan va­kuut­taa yh­del­lä sa­nal­la.

19.00 Vaa­ral­li­sen val­ta­tien pe­las­ta­jat

Vaarallisen valtatien pelastajat 6, 1 Vaarallisen valtatien pelastajat 6, 2 Vaarallisen valtatien pelastajat 6, 3 Vaarallisen valtatien pelastajat 6, 4 Vaarallisen valtatien pelastajat 6, 5 Sar­jas­sa seu­ra­taan hi­naus­fir­man työn­te­ki­jöi­tä, jot­ka pe­las­ta­vat hä­tään jou­tu­nei­ta au­toi­li­joi­ta ja koh­taa­vat mi­tä mie­len­kiin­toi­sem­pia haas­tei­ta.

Maail­man­pe­rin­tö­koh­teet 360°

Turkana-järvi Tur­ka­na-jär­vi. Ke­nias­sa si­jait­se­van Tur­ka­na-jär­ven ran­noil­ta, Nii­lin kor­ko­tii­lin ku­tua­lueel­ta, on löy­det­ty maail­man van­him­mat mui­nais­ten e­si-i­siem­me fos­sii­lit.

Me­ret il­man vet­tä

Deadly Pacific In an­cient ti­mes, t­he Me­di­ter­ra­nean was ho­me to so­me of t­he g­rea­test ci­vi­li­sa­tions t­he world has e­ver seen.

20.00 Ra­ja­so­ta

Pidätys aavikolla Ihmissalakuljettajat Kahtia jaettu kaupunki Yövuoro San Diegon etulinja

Af­ri­kan kuo­let­ta­vim­mat

Liikkuvat kohteet Ka­la­ha­ris­sa e­läin­ten vais­to py­syä liik­keel­lä on a­vain nii­den sel­viy­ty­mi­seen.

Len­to­tur­ma­tut­kin­ta

Dead of Winter (Continental Airlines Flight 1713) En rou­te f­rom Was­hing­ton, D.C. to Co­lum­bus, O­hio, U­ni­ted Exp­ress F­light 6291 is on its fi­nal app­roach w­hen t­he high-per­for­man­ce t­win tur­bop­rop c­ras­hes just a mi­le f­rom t­he run­way.
21

21.00 Au­to­jen en­sia­pu

Pikkumusta Corvette Pik­ku­mus­ta Cor­vet­te. Tim ja Fuzz mat­kus­ta­vat ym­pä­ri maa­ta et­si­mäs­sä jo par­haat päi­vän­sä o­hit­ta­nei­ta au­to­ja ja nii­den o­mis­ta­jia, jot­ka tar­vit­se­vat kun­nos­tu­sa­pua.

Tur­va­tar­kas­tus: Pe­ru

Turvatarkastus: Peru, 14 Jak­so 14/16. Täs­sä jak­sos­sa Jor­ge C­ha­ve­zin len­to­ken­tän huu­me­vi­ra­no­mai­set Pe­run Li­mas­sa jou­tu­vat te­ke­mi­siin nuo­ren, ar­vaa­mat­to­mas­ti käyt­täy­ty­vän nai­sen kans­sa, mi­kä koet­te­lee hei­tä.

F­ree So­lo

(2018) Free Solo Des­pi­te at­tempts by his f­riends, lo­ved o­nes and his new girlf­riend to dis­sua­de him f­rom t­his dan­ge­rous feat, A­lex Hon­nold, t­he world's most ac­comp­lis­hed f­ree so­loist c­lim­ber, p­re­pa­res men­tal­ly and p­hy­si­cal­ly for his most da­ring ad­ven­tu­re to da­te: s­ca­ling t­he 3200-foot El Ca­pi­tan in Yo­se­mi­te wit­hout a ro­pe or sa­fe­ty gear.

Toi­nen maail­man­so­ta: Pin­na­na­lai­nen hel­vet­ti

Haavoittunut sotilas USS Sil­ver­si­des batt­les depth c­har­ges, a jam­med tor­pe­do and an e­mer­gen­cy ap­pen­dec­to­my deep in e­ne­my wa­ters w­hilst in­ter­cep­ting Ja­pa­ne­se s­hips to Gua­dal­ca­nal.

Us­ko­ma­ton e­läin­lää­kä­ri Pol

Maito-Maija It's win­ter in Mic­hi­gan, but t­he­re's no ti­me to re­lax by t­he fi­re!

E­gyp­tin ka­don­neet aar­teet

Hautojen tutkijat A­long t­he Wes­tern ed­ge of t­he Val­ley of t­he Kings, lies o­ne of t­he last tombs left to be ex­ca­va­ted in mo­dern ti­mes.

ISS-a­va­ruu­sa­se­mal­la

ISS-avaruusasemalla T­he In­ter­na­tio­nal S­pa­ce S­ta­tion (ISS) is wit­hout doubt t­he most am­bi­tious or­bi­tal p­ro­ject e­ver built.

22.00 Yu­ko­nin kul­ta­maat

Tao kun rauta on kuumaa It's t­he be­gin­ning of t­he Yu­kon Gold mi­ning sea­son and with gold p­ri­ces at a fi­ve year high, ve­te­ran mi­ners get in ear­ly to s­co­re a big pay­day.

Van­ki­las­sa ul­ko­mail­la

Huumeita ja viiniä C­ham­pion s­kier Nick B­re­wer f­lees ho­me and be­gins sel­ling pills in t­he South of F­ran­ce.

22.00 Yu­ko­nin kul­ta­maat

Verisenä, mutta ei hävinneenä A month in­to t­he mi­ning sea­son, Al's s­till searc­hing for a new pit af­ter t­he fai­lu­re of his first cut.

Yu­ko­nin e­läin­lää­kä­ri

Ärhäkkä ahma Dr. Oak­ley ens­na­res a s­nar­ling wol­ve­ri­ne to learn mo­re a­bout her fe­ro­cious s­pe­cies, but t­his girl is all bi­te.

Mic­hael Pa­lin Poh­jois-Ko­reas­sa

Jakso 2 Mic­hael Pa­lin em­barks on t­he se­cond part of his jour­ney ac­ross o­ne of t­he most sec­re­ti­ve s­ta­tes in t­he world, North Ko­rea.

Hir­mu­hal­lit­si­joi­den kä­si­kir­ja

Diktaattorin oppikirja: Francisco Franco An exp­lo­ra­tion of t­he met­hods and tac­tics of Ge­ne­ra­lis­si­mo F­ran­cis­co F­ran­co, w­ho cont­rol­led S­pain with ab­so­lu­te po­wer for four de­ca­des.

23.00 Ki­ven si­säl­lä

Pyöröovi Jengit telkien takana Henkinen helvetti Poikkeavat ja hylkiöt Stressilaatikko

Van­ki­las­sa ul­ko­mail­la

Ratsia Kreikan rajalla

In­si­de North Ko­rea's Dy­nas­ty

(2018) Kimien valtakunta For de­ca­des, Ko­rea and its peop­le la­bou­red un­der Ja­pa­ne­se im­pe­ria­list ru­le.
0

00.00 Nat­sien jät­ti­mäi­set ra­ken­nu­su­ra­kat

V2 Rocket Bases U-Boat Base Super Tanks Hitler's Jet Caves Fortress Berlin

So­tu­rien hau­doil­la

Ghosts of The Crusades Ka­ma­ku­ra, Ja­pan.

Päih­de­kou­kus­sa

High on Heroin Me­tam­fe­ta­mii­ni­kou­kus­sa. C­lif­ford on riip­pu­vai­nen me­tam­fe­ta­mii­nis­ta, Hay­ley al­ko­ho­lis­ta.

00.55 Au­to­jen en­sia­pu

Pikkumusta Corvette

Tur­va­tar­kas­tus: Pe­ru

Turvatarkastus: Peru, 14

F­ree So­lo

(2018) Free Solo

Toi­nen maail­man­so­ta: Pin­na­na­lai­nen hel­vet­ti

Haavoittunut sotilas

Us­ko­ma­ton e­läin­lää­kä­ri Pol

One Hot Llama

E­gyp­tin ka­don­neet aar­teet

Hautojen tutkijat A­long t­he Wes­tern ed­ge of t­he Val­ley of t­he Kings, lies o­ne of t­he last tombs left to be ex­ca­va­ted in mo­dern ti­mes.

ISS-a­va­ruu­sa­se­mal­la

ISS-avaruusasemalla T­he In­ter­na­tio­nal S­pa­ce S­ta­tion (ISS) is wit­hout doubt t­he most am­bi­tious or­bi­tal p­ro­ject e­ver built.

01.50 Yu­ko­nin kul­ta­maat

Strike While the Iron Is Hot

Van­ki­las­sa ul­ko­mail­la

Huumeita ja viiniä

01.50 Yu­ko­nin kul­ta­maat

Bloodied, Not Beaten

Yu­ko­nin e­läin­lää­kä­ri

Ärhäkkä ahma Dr.

Sen­su­roi­ma­ton Mic­hael Wa­re

Cuban Rum and Revolution In re­cent months we've all seen t­he i­ma­ges b­reath­less­ly b­road­cast of a "new" Cu­ba.

Hir­mu­hal­lit­si­joi­den kä­si­kir­ja

Diktaattorin oppikirja: Francisco Franco

02.45 Ko­kei­le tai kuo­le

Au­tio­ta­lo­jen aar­teet

3

03.30 Len­to­tur­ma­tut­kin­ta

Mui­nai­set sa­lai­set kan­siot

A­la­maail­ma Oy

Len­to­tur­ma­tut­kin­ta

04.15 Au­to­jen en­sia­pu

Ta­bu

Ra­ja­so­ta

Au­to­jen en­sia­pu

05.00 Ta­bu

Vaa­ral­li­sen val­ta­tien pe­las­ta­jat

Poh­joi­sen val­ta­tien pe­las­ta­jat

Ta­bu