Ohjelmakartta.fi
Varoitus! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 31.12. ti 1.1. ke 2.1. to 3.1. pe 4.1. la 5.1. su 6.1.
6

06.00 Huu­me­bis­nes Oy

Huumebisnes Oy

05.10 Van­ki­las­sa ul­ko­mail­la

06.00 Huu­me­bis­nes Oy

Hash Ecstasy Hallucinogens

Au­ton­raa­dot ra­hak­si

Gangster Getaways Fast And Furious

06.50 Vaa­ral­li­sim­mat saa­lis­ta­jat

Nopeus tappaa

07.00 Ke­syt­tä­mä­tön A­me­rik­ka

Coasts Deserts Forest Mountains Coasts

07.40 Vaa­ral­li­sen val­ta­tien pe­las­ta­jat

Crazy Horse

08.00 Au­to­jen en­sia­pu

Lancia Delta Integrale VW Karmann Ghia Triumph GT6

Val­ta­vat Va­sa­ra­hait

Valtavat Vasarahait

Us­ko­ma­ton e­läin­lää­kä­ri Pol

Squeal of Dreams

08.30 Au­to­jen en­sia­pu

Renault 5 GT Turbo
9

09.00 Hur­jat ton­ni­ka­lat: Poh­joi­nen vs. e­te­lä

Tappelukausi Täyttä kaasua Karmaa kalan muodossa

Lyö­dään äl­li­käl­lä (x4)

Shattering Conclusions Falling, Floating & Feasting Master Blaster Shooters, Showers & Shockwaves

09.20 Ai­vo­pe­lit (x2)

Morality Money

10.00 Yu­ko­nin kul­ta­maat

Never Say Die Run for the Narrows Winter Gamble

Kuu­ma 80-lu­ku

Lift Off The Revolutionaries

11.00 Yu­ko­nin kul­ta­maat (x6)

Fresh Start Game Changer Time Crunch Under Pressure Divine Intervention Financial Crisis

11.00 Ää­rim­mäi­nen sel­viy­ty­jä

Cannibal Legend Savage Jungle Killer Cold

Len­to­tur­ma­tut­kin­ta (x4)

Fight for Control (Reeve Aleutian Airways, Flight 8) Fire in the Hold (ValuJet, Flight 592) Caution to the Wind (Singapore Airlines, Flight 006) Pushed to the Limit (SilkAir, Flight 185)
12

12.00 Us­ko­ma­ton e­läin­lää­kä­ri Pol

Toteutuneita unelmia Tervetuloa 2000-luvulle Vieras Kaliforniasta

13.00 Yu­ko­nin e­läin­lää­kä­ri

Kotkan siivin Kipuileva poro Kiukkuinen myskihärkä

Vil­lit Ee­de­nin puu­tar­hat: Turk­ki

Villit Eedenin puutarhat: Turkki

P­las­ti­ki: 2 000 pul­lon ve­ne

Plastiki: 12 000 pullon vene

14.00 Dia­na: O­min sa­noin

(2017) Diana: In Her Own Words, 1 In 1991, in­si­de Lon­don's Ken­sing­ton Pa­la­ce, Dia­na, P­rin­cess of Wa­les, par­ti­ci­pa­ted in a se­ries of sec­ret in­ter­views, re­cor­ded with her per­mis­sion by a c­lo­se f­riend on be­half of jour­na­list And­rew Mor­ton.

U­SA:n sa­lai­nen pal­ve­lu: e­tu­rin­ta­mas­sa

(2018) USA:n salainen palvelu: eturintamassa T­his all-ac­cess s­pe­cial fea­tu­res a s­mall cast of dy­na­mic and re­cur­ring Sec­ret Ser­vi­ce a­gents as t­he ent­ry point for vie­wers as our ca­me­ras em­bed in­si­de t­he high-an­xie­ty, ze­ro-to­le­ran­ce world of t­he U­ni­ted S­ta­tes Sec­ret Ser­vi­ce.

Cu­rio­si­ty: Mars-mön­ki­jän e­lä­mä

Curiosity: Life of A Mars Rover, 1

Au­to­jen en­sia­pu (x2)

Volvo P1800 AC Aceca

Uu­den aal­lon so­tu­rit

Uuden aallon soturit
15

15.00 Cos­mos: kaik­ki e­lä­mäs­tä

Standing Up in the Milky Way

15.00 Jac­kie C­ha­nin vih­reät san­ka­rit

Jackie Chanin vihreät sankarit

16.00 Len­to­tur­ma­tut­kin­ta (x2)

Lethal Turn (Garuda Flight 152) Storming Out (US Air Flight 1016)

16.00 A­las­kan kor­jaa­jat

Kill Drill Treading water

Sy­vyyk­sien jät­ti­läi­set

Syvyyksien jättiläiset

Len­to­tur­ma­tut­kin­ta - e­ri­kois­ra­port­ti (x2)

Viestintäkatko Huono asenne

16.05 A­las­kan kor­jaa­jat

Long gone on the Yukon

17.00 Ih­meel­li­nen p­la­neet­ta Maa

Gasp Storm Shield

Mis­sä me­ret koh­taa­vat

Missä meret kohtaavat
18

18.00 Me­ret il­man vet­tä (x5)

Legends of Atlantis Villains of the Underworld Lost Worlds of the Mediterranean Deadly Pacific Ultimate Battleships

18.00 Hir­viö­ka­la

Mongolian Terror Trout Sawfish Great White Sturgeon

P­las­ti­ki: 2 000 pul­lon ve­ne

Plastiki: 12 000 pullon vene

Mic­hael Pa­lin Poh­jois-Ko­reas­sa

Jakso 1

19.00 Me­ret il­man vet­tä

Villains of the Underworld Nazi Secrets Gulf of Mexico

Ja­pa­ni: maan ja tai­vaan vä­lis­sä

Luminen saari

W­WII: Me­ret il­man vet­tä

WWII: Meret ilman vettä

20.00 P­las­ti­ki: 2 000 pul­lon ve­ne

Plastiki: 12 000 pullon vene

Uu­den aal­lon so­tu­rit

Uuden aallon soturit

Jac­kie C­ha­nin vih­reät san­ka­rit

Jackie Chanin vihreät sankarit

Mon­suu­ni­saa­ret

Yalan kuningatar

Len­to­tur­ma­tut­kin­ta

Nuts & Bolts (Emery Worldwide Flight 17)
21

21.00 U­SA:n sa­lai­nen pal­ve­lu: e­tu­rin­ta­mas­sa

(2018) USA:n salainen palvelu: eturintamassa T­his all-ac­cess s­pe­cial fea­tu­res a s­mall cast of dy­na­mic and re­cur­ring Sec­ret Ser­vi­ce a­gents as t­he ent­ry point for vie­wers as our ca­me­ras em­bed in­si­de t­he high-an­xie­ty, ze­ro-to­le­ran­ce world of t­he U­ni­ted S­ta­tes Sec­ret Ser­vi­ce.

Nat­sien jät­ti­mäi­set ra­ken­nu­su­ra­kat: So­ta Ve­nä­jää vas­taan

Idän salamasota

Us­ko­ma­ton e­läin­lää­kä­ri Pol

Squeal of Dreams

Mayat: käär­me­ku­nin­kai­den ka­don­neet aar­teet

Lost Treasures of The Maya Snake Kings, 1

Cos­mos: kaik­ki e­lä­mäs­tä

The World Set Free

22.00 Yu­ko­nin kul­ta­maat

Strike While the Iron Is Hot

Buc­keye Bot­tom­sin seik­kai­lut

Spitballin'

Mars

Valtapeliä

Si­säl­tä näh­ty­nä: A­rea 51:n sa­lai­suu­det

Sisältä nähtynä: Area 51:n salaisuudet

23.00 Sa­la­kul­jet­ta­jat sa­ti­meen

Onkalolähetti

23.00 Huu­me­bis­nes Oy

Salt Lake Sinners Cokeland PCP in D.C.

Kal­te­rei­den ta­ka­na

Vangit vastaan vartijat

989: vuo­si, jo­ka muok­ka­si mei­tä (x2)

Kommunismista terrorismiin Juorut johtavat
0

00.00 Ra­ja­so­ta

Missing in Action

00.00 Ra­ja­so­ta

Bride Price Dark Ride Kartelliratsia

S­tar Talk

Varapresidentti Al Gore

Exp­lo­rer

Taistelu Virungasta

00.05 Ra­ja­so­ta

Kiss and Cry

01.00 Ta­bu

Rakkautta vankilassa

Ta­bu

Tee minusta kaunis

U­SA:n sa­lai­nen pal­ve­lu: e­tu­rin­ta­mas­sa

(2018) USA:n salainen palvelu: eturintamassa T­his all-ac­cess s­pe­cial fea­tu­res a s­mall cast of dy­na­mic and re­cur­ring Sec­ret Ser­vi­ce a­gents as t­he ent­ry point for vie­wers as our ca­me­ras em­bed in­si­de t­he high-an­xie­ty, ze­ro-to­le­ran­ce world of t­he U­ni­ted S­ta­tes Sec­ret Ser­vi­ce.

Nat­sien jät­ti­mäi­set ra­ken­nu­su­ra­kat: So­ta Ve­nä­jää vas­taan

Idän salamasota

Us­ko­ma­ton e­läin­lää­kä­ri Pol

Squeal of Dreams

Mayat: käär­me­ku­nin­kai­den ka­don­neet aar­teet

Lost Treasures of The Maya Snake Kings, 1

Cos­mos: kaik­ki e­lä­mäs­tä

The World Set Free

01.50 S­cien­ce of S­tu­pid (x2)

Jakso 11 Jakso 12

02.00 S­cien­ce of S­tu­pid (x2)

Jakso 13 Jakso 14

02.00 Yu­ko­nin kul­ta­maat

Strike While the Iron Is Hot

Buc­keye Bot­tom­sin seik­kai­lut

Spitballin'

In­si­de North Ko­rea's Dy­nas­ty

Kimien valtakunta

Si­säl­tä näh­ty­nä: A­rea 51:n sa­lai­suu­det

Sisältä nähtynä: Area 51:n salaisuudet

02.40 Len­to­tur­ma­tut­kin­ta

Under Pressure (Nigeria Airways Flight 2120)
3

03.00 Len­to­tur­ma­tut­kin­ta

I'm The Problem (Pacific Southwest Airlines Flight 1771) Nowhere to Land (TACA Flight 110) The Invisible Plane (The Linate Airport Disaster)

Mui­nai­set sa­lai­set kan­siot

Muinaiset salaiset kansiot

A­la­maail­ma Oy

Ihmislasti

Len­to­tur­ma­tut­kin­ta

Impossible Landing (United Airlines Flight 232)

03.30 Au­to­jen en­sia­pu

Roverin paluu

04.00 Au­to­jen en­sia­pu

Triumph Stagin voitto Austin uusissa voimissaan Zodiakin takaisintulo

Ta­bu

Riippuvaiset

Ra­ja­so­ta

Pockets of Vulnerability

Au­to­jen en­sia­pu

Lootuksen kukka

04.20 Y­li­luon­nol­lis­ta

Life after Life

05.00 Y­li­luon­nol­lis­ta

Bermuda Triangle Monsters of the Deep Doomsday Prophecies

Poh­joi­sen val­ta­tien pe­las­ta­jat

Luonnonvoimat Feast or Famine

Y­li­luon­nol­lis­ta

Bigfoot Encounters

05.10 Van­ki­las­sa ul­ko­mail­la

Jengin vietävissä.