Ohjelmakartta.fi
Varoitus! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 17.12. ti 18.12. ke 19.12. to 20.12. pe 21.12. la 22.12. su 23.12.
6

05.20 Mui­nai­set sa­lai­set kan­siot

A­la­maail­ma Oy

Ve­ri­set ta­ri­nat

06.10 Ra­ja­so­ta

Floral Tribute Nothing to Declare The Dead Broken Killer Debt Hate Metal Missing in Action

07.00 Huu­me­bis­nes Oy

Silicon Valley High Holidaze Aussie Ice Wars The Real Wolves of Wall Street Business Behind Bars

Van­ki­las­sa ul­ko­mail­la

Huijattu Quitossa. Pako Jamaikalta.

07.55 Vaa­ral­li­sim­mat saa­lis­ta­jat

Pack Hunters Ultimate Predators Predator Weapons Predator Superpowers Animal Battles

Hur­jat ton­ni­ka­lat

Trials and Tunalations

Tap­pa­jae­läi­met

Aavikoilta niityille

08.50 Vaa­ral­li­sen val­ta­tien pe­las­ta­jat

Lumimyräkkä Helvetti jäätyy Tyhjällä akulla Pirun maantie Welcome to Winter

Vil­li Yel­lows­to­ne

The Frozen Frontier

Us­ko­ma­ton e­läin­lää­kä­ri Pol

Flu the Coop
9

09.45 Au­to­jen en­sia­pu

Mazda MX5 Range Rover Vogue Se BMW 2002 Turbo Vauxhall Astra GTE Mini Cooper

Ai­vo­pe­lit (x4)

What You Don't Know Power of Persuasion It's About Time Don't Be Afraid

Ää­rim­mäi­nen Kii­na

Hanzhongin metro

10.40 Pan­naan pa­rem­mak­si (x10)

Episode 8 Episode 1 Episode 2 Episode 10 Episode 11 Episode 12 Episode 14 Episode 6 Episode 13 Episode 9

10.40 Ai­vo­pe­lit (x2)

Motion Commotion Battle of the Sexes

11.35 Yu­ko­nin kul­ta­maat

Sluice or Die No Deaths, No Worries The Curse of Moose Creek Gold Fever! Hard Days Night

Ih­meel­li­nen p­la­neet­ta Maa

Alien Escape
12

12.30 E­lä va­paa­na tai kuo­le

Call of the Wild The Hunt is On The Tough Get Going Race Against Time To The Bone

Len­to­tur­ma­tut­kin­ta (x4)

Sioux Cityn tulipallo Deadly Reputation (TAM Airlines Flight 3054) The Plane That Flew Too High (West Caribbean Airways Flight 708) Split Decision (Arrow Air Flight 1285)

13.25 Us­ko­ma­ton e­läin­lää­kä­ri Pol

Taidehuutokauppa Elokuvaprojekti Kuumia kesäpäiviä Isänpäiväsuunnitelmia Vaikeita synnytyksiä

14.20 Turk­ki: vil­li pa­ra­tii­si

Villit Eedenin puutarhat: Turkki

Lam­men ra­ken­ta­jat

School of Rock Big Bad Wolf

T­ri K:n ek­soot­ti­set e­läi­met

Bunny Nose Job

Turk­ki: vil­li pa­ra­tii­si

Villit Eedenin puutarhat: Turkki

Au­to­jen en­sia­pu (x4)

Peugeot 205 GTI Citroen D S Triumph GT6 Toyota FJ40 Land Cruiser

Mars (x6)

Emme ole yksin Maailmojen päässä Pimeys laskeutuu Tartunta Valtapeliä Muutoksia
15

15.15 Us­ko­ma­ton e­läin­lää­kä­ri Pol

Värejä Polille

Jät­ti­mäi­set ra­ken­nu­su­ra­kat: Sag­ra­da Fa­mi­lia

Jättimäiset rakennusurakat: Sagrada Familia

Sa­la­kul­jet­ta­jat sa­ti­meen

Takki täynnä kokaiinia

Me­ret il­man vet­tä

Mysteries of the China Seas

An­tarc­ti­ca

Science of Survival

16.10 Ai­vo­pe­lit (x10)

Illusion Confusion Liar, Liar Battle of the Ages In Living Color Laws of Attraction Trust Me Stress Test What's Going On? Retrain Your Brain Mind Your Body

17.05 Ää­rim­mäi­nen sel­viy­ty­jä

Deadly Waters Thin Air Scorched Earth Jungle Sacrifice Deadly Desert
18

18.00 Len­to­tur­ma­tut­kin­ta

Deadly Reputation (TAM Airlines Flight 3054) The Plane That Flew Too High (West Caribbean Airways Flight 708) Split Decision (Arrow Air Flight 1285) Break Up Over Texas (Continental Express Flight 2574) Munich Air Disaster

Het­ki en­nen tu­hoa

Jonestown Cult Suicide

19.00 Du­bain len­to­kent­tä

Episode 7 Episode 8 Episode 9 Episode 10 Episode 1

S­cien­ce of S­tu­pid (x2)

Episode 19 Episode 20

20.00 Vaa­ral­li­sen val­ta­tien pe­las­ta­jat

Snowbound Junior's Job Bumpy Ride Trapped No Man's Land

Vil­li Yel­lows­to­ne

The Frozen Frontier

Ti­ta­nic: 20 vuot­ta k­las­sik­koe­lo­ku­vas­ta

Titanic: 20 vuotta klassikkoelokuvasta
21

21.00 Me­ret il­man vet­tä: sy­vän­me­ren sa­lai­suu­det

Meret ilman vettä: syvänmeren salaisuudet

Me­ret il­man vet­tä: At­lan­tin aa­ve­lai­vat

Meret ilman vettä: Atlantin aavelaivat

Me­ret il­man vet­tä: a­la­maail­man il­kiöt

Meret ilman vettä: alamaailman ilkiöt

Va­lut­ta­kaa Ber­mu­dan kol­mio kui­viin!

Valuttakaa Bermudan kolmio kuiviin!

Port Royal: Me­ret il­man vet­tä

Drain The Sunken Pirate City, 1

Hur­jat ton­ni­ka­lat: Poh­joi­nen vs. e­te­lä

Tuna And The Beast

Len­to­tur­ma­tut­kin­ta

Deadly Discussions (LAPA Flight 3142)

22.00 Au­to­jen en­sia­pu

Vauxhall Astra GTE

La­ti­na­lai­sen A­me­ri­kan kuu­mat ra­jat (x2)

Aavikolle haudattua Liikaa itsevarmuutta

Mars

Muutoksia

Nat­sien jät­ti­mäi­set ra­ken­nu­su­ra­kat

Hitler's Megaships

Us­ko­ma­ton e­läin­lää­kä­ri Pol

Mahdottomia mehiläisiä

Hir­viö­ka­la

Jumping Giants of Laos

Cos­mos: kaik­ki e­lä­mäs­tä

The Electric Boy

23.00 Jät­ti­mäi­set ra­ken­nu­su­ra­kat: Sag­ra­da Fa­mi­lia

Jättimäiset rakennusurakat: Sagrada Familia

Ää­rim­mäi­nen sel­viy­ty­jä - par­haat pa­lat

Äärimmäiset metsät

Teh­tä­vä au­rin­koon

Tehtävä aurinkoon

Yu­ko­nin kul­ta­maat

Race to the Finish

Buc­keye Bot­tom­sin seik­kai­lut

Sarvekas pukki

Mars

Tartunta

Sa­lat­tu Poh­jois-Ko­rea

Salattu Pohjois-Korea
0

00.00 Huu­me­bis­nes Oy

Windy City High High in Houston Rocky Mountain High Miami Vices

Ta­bu

Oudot pariskunnat

Kal­te­rei­den ta­ka­na

Vaarallinen opetus

A­la­maail­ma Oy

Kaivoskaupungin huumehelvetti

01.00 S­cien­ce of S­tu­pid (x10)

Episode 27 Episode 28 Episode 29 Episode 30 Episode 31 Episode 32 Episode 33 Episode 34 Episode 1 Episode 2

Ää­rim­mäi­nen Kii­na

Hanzhongin metro

Huu­me­so­dat

Huumesodat

02.00 Au­to­jen en­sia­pu

Vauxhall Astra GTE

La­ti­na­lai­sen A­me­ri­kan kuu­mat ra­jat (x2)

Aavikolle haudattua Liikaa itsevarmuutta

Mars

Muutoksia

Nat­sien jät­ti­mäi­set ra­ken­nu­su­ra­kat

Hitler's Megaships

Us­ko­ma­ton e­läin­lää­kä­ri Pol

Pakkasenpuremaa

Mars

Tartunta

Cos­mos: kaik­ki e­lä­mäs­tä

The Electric Boy

02.50 Jät­ti­mäi­set ra­ken­nu­su­ra­kat: Sag­ra­da Fa­mi­lia

Jättimäiset rakennusurakat: Sagrada Familia

Ää­rim­mäi­nen sel­viy­ty­jä - par­haat pa­lat

Äärimmäiset metsät

Teh­tä­vä au­rin­koon

Tehtävä aurinkoon

Yu­ko­nin kul­ta­maat

Race to the Finish

Buc­keye Bot­tom­sin seik­kai­lut

Sarvekas pukki

In­si­de North Ko­rea's Dy­nas­ty

Ydinperhe

Sa­lat­tu Poh­jois-Ko­rea

Salattu Pohjois-Korea
3

03.40 Len­to­tur­ma­tut­kin­ta

Näkymätön lentokone Sioux Cityn tulipallo Deadly Reputation (TAM Airlines Flight 3054) The Plane That Flew Too High (West Caribbean Airways Flight 708)

Ta­bu

Hurjat parannuskeinot Kummalliset tavat

Len­to­tur­ma­tut­kin­ta

Split Decision (Arrow Air Flight 1285)

04.30 Su­pe­rau­to­jen ra­ken­ta­jat

Sub Zero Porsche Monster Bentley Gt Audi R8 Drifter Jaguar Dragster

Mui­nai­set sa­lai­set kan­siot

Muinaiset salaiset kansiot

Li­kai­set rik­kau­det

Winter Warriors

Su­pe­rau­to­jen ra­ken­ta­jat

McLaren P1 Hyperbike

05.20 Mui­nai­set sa­lai­set kan­siot

Muinaiset salaiset kansiot

A­la­maail­ma Oy

Aaveaseet

Ve­ri­set ta­ri­nat

Mui­nai­set sa­lai­set kan­siot

Muinaiset salaiset kansiot