Ohjelmakartta.fi
Varoitus! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 20.8. ti 21.8. ke 22.8. to 23.8. pe 24.8. la 25.8. su 26.8.

Huu­me­bis­nes Oy

Yu­ko­nin kul­ta­maat

Poh­joi­sen val­ta­tien pe­las­ta­jat

05.10 Ra­ja­so­ta

Mui­nai­set sa­lai­set kan­siot

6

06.00 Van­ki­las­sa ul­ko­mail­la

Ra­ja­so­ta

Su­mun seas­sa.

06.00 Su­pe­rau­to­jen ra­ken­ta­jat

Nis­san GT-R.

06.50 Maail­man ou­doim­mat

P­ri­mal p­ranks­ters.

Tap­pa­vat vais­tot

06.50 Kai­vos­ten ku­nin­kaat

Hui­keat g­ra­naa­tit.

Hur­jim­mat e­läi­met

07.40 Tuoh­ta tu­hos­ta (x6)

Na­tio­nal Geog­rap­hic C­han­nel.

Au­tio­ta­lo­jen aar­teet (x4)

07.40 Ke­syt­tä­mä­tön A­me­rik­ka

Maail­man ou­doim­mat

08.30 Vaa­ral­li­sen val­ta­tien pe­las­ta­jat

Ce­sar Mil­lan: Vi­va Las Ve­gas!

08.30 Us­ko­ma­ton e­läin­lää­kä­ri Pol 5

9

09.20 Au­to­jen en­sia­pu

S­cien­ce of S­tu­pid (x4)

09.20 Ju­nal­la Kii­nan hal­ki (x2)

10.10 Hur­jat ton­ni­ka­lat

Hur­jat ton­ni­ka­lat: Poh­joi­nen vs. e­te­lä

10.10 Ai­vo­pe­lit (x2)

11.00 Ih­meel­li­set ih­mi­set

Yh­dis­tä­vä 90-lu­ku

Na­tio­nal Geog­rap­hic C­han­nel.

11.50 Us­ko­ma­ton e­läin­lää­kä­ri Pol

Len­to­tur­ma­tut­kin­ta (x4)

12

12.40 E­läin­ten te­ho-o­sas­to

T­ri K:n ek­soot­ti­set e­läi­met

13.30 Tur­va­tar­kas­tus: Pe­ru

Hur­jat ton­ni­ka­lat (x4)

13.30 Hir­mu­hal­lit­si­joi­den kä­si­kir­ja (x6)

14.20 Us­ko­ma­ton e­läin­lää­kä­ri Pol 5

Au­to­jen en­sia­pu

14.20 Vaa­ral­li­sen val­ta­tien pe­las­ta­jat

Ih­meel­li­nen p­la­neet­ta Maa

Earth p­ro­tects it­self f­rom t­he sun.

14.20 Yh­dis­tä­vä 90-lu­ku

. Na­tio­nal Geog­rap­hic C­han­nel.
15

15.10 S­cien­ce of S­tu­pid (x10)

16.05 Yu­ko­nin kul­ta­maat

17.00 Len­to­tur­ma­tut­kin­ta

Vaa­ral­li­sen val­ta­tien pe­las­ta­jat

18

18.00 Hur­jat ton­ni­ka­lat: Poh­joi­nen vs. e­te­lä

S­cien­ce of S­tu­pid (x2)

19.00 Vaa­ral­li­sen val­ta­tien pe­las­ta­jat

Ac­cess 360 Maail­man­pe­rin­tö

19.00 Ih­meel­li­nen p­la­neet­ta Maa

Our rock is s­pe­cial - its a­li­ve.

20.00 Len­to­tur­ma­tut­kin­ta

Hur­jat ton­ni­ka­lat

20.00 Len­to­tur­ma­tut­kin­ta - e­ri­kois­ra­port­ti

21

21.00 Au­to­jen en­sia­pu

Tur­va­tar­kas­tus: Pe­ru

21.00 Ja­ne

U­sing a t­ro­ve of ne­ver-be­fo­re-seen foo­ta­ge, t­he film tells t­he s­to­ry of Ja­ne's ear­ly exp­lo­ra­tions and re­search in Tan­za­nia, fo­cu­sing on her g­roundb­rea­king field work, her re­la­tions­hip with her ca­me­ra­man and hus­band Hu­go van La­wick, and t­he c­him­pan­zees t­hat we­re t­he sub­ject of her s­tu­dy. (1982)

Hit­le­rin vii­mei­nen tais­te­lu

Sep­tem­ber 1944. B­rest, F­ran­ce.

21.00 Us­ko­ma­ton e­läin­lää­kä­ri Pol 5

U­peat i­sot hait

21.00 Me­ret il­man vet­tä

22.00 Yu­ko­nin kul­ta­maat

Poh­joi­sen val­ta­tien pe­las­ta­jat

Win­ter hits hard in cold Nor­way.

22.00 Yu­ko­nin kul­ta­maat

Yu­ko­nin e­läin­lää­kä­ri

22.00 Me­ret il­man vet­tä

Py­hän hau­dan ar­voi­tus

23.00 Huu­me­bis­nes Oy

In­si­de: A­me­ri­kan ma­fia

Got­tin nou­su ja tu­ho. Na­tio­nal Geog­rap­hic C­han­nel.
0

00.00 S­cien­ce of S­tu­pid (x10)

Ju­nal­la Kii­nan hal­ki (x2)

00.00 In­si­de: Ko­kaii­ni­so­dat

Len­to­kent­tä­keik­ka.

01.00 Au­to­jen en­sia­pu

Tur­va­tar­kas­tus: Pe­ru

01.00 Ja­ne

U­sing a t­ro­ve of ne­ver-be­fo­re-seen foo­ta­ge, t­he film tells t­he s­to­ry of Ja­ne's ear­ly exp­lo­ra­tions and re­search in Tan­za­nia, fo­cu­sing on her g­roundb­rea­king field work, her re­la­tions­hip with her ca­me­ra­man and hus­band Hu­go van La­wick, and t­he c­him­pan­zees t­hat we­re t­he sub­ject of her s­tu­dy. (1982)

Hit­le­rin vii­mei­nen tais­te­lu

Sep­tem­ber 1944. B­rest, F­ran­ce.

01.00 Us­ko­ma­ton e­läin­lää­kä­ri Pol 5

Me­ret il­man vet­tä

01.50 Yu­ko­nin kul­ta­maat

Poh­joi­sen val­ta­tien pe­las­ta­jat

Win­ter hits hard in cold Nor­way.

01.50 Yu­ko­nin kul­ta­maat

Yu­ko­nin e­läin­lää­kä­ri

01.50 Mui­nai­set sa­lai­set kan­siot

Py­hän hau­dan ar­voi­tus

02.40 Len­to­tur­ma­tut­kin­ta

Sa­la­kul­jet­ta­jat sa­ti­meen

Et­si ja pi­dä­tä. Do­ku­ment­ti­sar­ja, Na­tio­nal Geog­rap­hic.

02.40 In­si­de: Ko­kaii­ni­so­dat

Len­to­kent­tä­keik­ka.

Len­to­tur­ma­tut­kin­ta

JFK ju­nio­rin kuo­le­ma.
3

03.30 Au­to­jen en­sia­pu

Huu­me­bis­nes Oy

03.30 Au­to­jen en­sia­pu

04.20 Huu­me­bis­nes Oy

Yu­ko­nin kul­ta­maat

Ken ja Guil­lau­me jät­tä­vät Moo­se C­ree­kin taak­seen ja suun­taa­vat vie­lä­kin syr­jäi­sem­pään A­ri­zo­na C­ree­kiin, mut­ta kul­taa ei löy­dy ai­na­kaan he­ti.

04.20 Poh­joi­sen val­ta­tien pe­las­ta­jat

T­hord has his work cut out, un­ra­ve­ling roads th­rown in­to c­haos by a d­ri­ver w­ho´s a­ban­don­ded his s­tuck t­ruck.

Huu­me­bis­nes Oy

Ko­kaii­ni - val­koi­nen kul­ta.