Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 14 15 16 17 18
19.4. 20.4. 21.4. 22.4. 23.4. 24.4. 25.4.
6
06.00 Vaa­ral­li­sen val­ta­tien pelastajat
to: Adam ja Bran­don ot­ta­vat yh­teen Albertassa,..
pe: Ho­wie vie tii­min vaa­ral­li­seen pe­las­tus­tehtävään,
06.00 Narco Wars
Kerromme,..
06.00 Sa­la­kau­pan julmat kasvot
06.30 Alas­kan len­topelastajat
06.45 Ton­ni­ka­lan saa­lis­ta­jat: Poh­joi­nen vs Etelä
ti: Muistelemme kaikkein uskomattomimpia putkia!
to: Kun kiin­tiö­tä suu­ren­ne­taan uudestaan,..
06.45 Poh­joi­sen val­ta­tien pelastajat
06.45 Au­tojen ensiapu
Tim ja Fuzz tu­le­vat apuun pe­las­ta­maan en­sim­mäis­tä cus­tom-autoaan.
07.15 Food Factory
07.30 Alas­kan len­topelastajat
ti: Kultakuume.
ke: Tappava taivas.
to: Koostejakso. Koos­te­jak­so Alas­kan pien­ko­ne­piloteista,..
pe: Hurja kelkkakisa.
07.30 Us­ko­ma­ton eläin­lääkäri Pol
08.00 Maail­man ko­vim­mat kor­jaushankkeet
08.15 Food Factory
08.15 Us­ko­ma­ton eläin­lääkäri Pol
08.15 Me­ret ilman vettä
Ke­säl­lä 1940 Hit­le­rin nat­sit val­loit­ti­vat Ranskan...
08.50 Du­bain len­to­kent­tä: parhaat palat
08.55 Maail­man ko­vim­mat kor­jaushankkeet
ke: Ri­ley läh­tee vil­lil­le matkalle,..
to: Van­ha tv-antenni,..
pe: Riley suuntaa yövuoroon Salt Lake Cityssä, Utahissa.
9
09.00 Eu­roop­pa yl­hääl­tä päin - parhaat palat
09.40 Aust­ra­lian rajalla
09.45 Du­bain len­to­kent­tä: parhaat palat
09.50 Eläin­tar­han salaisuudet
09.50 Egyp­tin ka­don­neet aarteet
10.35 Us­ko­ma­ton eläin­lääkäri Pol
10.40 Aust­ra­lian rajalla
Aust­ra­lia­lai­nen to­si-tv-ohjelma.
Kausi 6. Jaksot 5-12.
10.40 Elä­mää ää­ri­ra­joilla: Alaska
Alas­ka­lais­ten on mat­kat­ta­va lä­hel­le ja kauas,..
10.40 Poh­joi­sen val­ta­tien pelastajat
Ole Hen­rik yrit­tää pe­las­taa poravaunun,..
11.25 Suomiehet
Alligaattorien jäljillä.
11.35 Us­ko­ma­ton eläin­lääkäri Pol
Ame­rik­ka­lai­nen to­si-tv-sar­ja. Na­tio­nal Geographic.
ti: Jos lehmät lentäisivät.
ke: Hyppää, Pol.
to: Lama-rama ding-dong.
pe: Flunssan kourissa. Fluns­sa jyl­lää klinikalla,..
11.30 Len­to­turmatutkinta
11.30: Kerrostalokatastrofi.
12.25: Kohtalokas kuljetus. Pian il­maan­nou­sun jäl­keen UPS:n len­nol­la 6 syt­tyy tu­li­pa­lo. Vaik­ka sa­vu täyt­tää ohjaamon,
11.30 Len­to­turmatutkinta
Tappava tehtävä.
12
12.20 Ton­ni­ka­lan saa­lis­ta­jat: Poh­joi­nen vs Etelä
12.25 Suomiehet
Do­ku­ment­ti­sar­ja. Na­tio­nal Geog­rap­hic Channel.
ti: Kalkkarokäärme käymälässä.
ke: Kuolettava isku.
to: Saalistajien jäljillä.
pe: Alligaattorihyökkäys.
12.25 Per­pe­tual Pla­net: He­roes of the Oceans
Isol­la val­li­riu­tal­la tri Em­ma Camp kertoo,..
13.15 Ih­meel­liset ihmiset
Kuu­si mil­joo­naa vuot­ta sit­ten esi-isäm­me al­koi­vat kä­vel­lä kah­del­la jalalla,..
13.20 Ton­ni­ka­lan saa­lis­ta­jat: Poh­joi­nen vs Etelä
ke: Rank­ka kau­si on ve­rot­ta­nut Ou­ter Bank­sien laivastoa,..
pe: Kun huip­pua­luk­set vah­vis­ta­vat ase­miaan kärjessä,..
13.20 Eu­roop­pa yl­häältä päin
13.20: Koe Unkari uudesta näkökulmasta.
14.15: Koe Kreikka uudesta näkökulmasta.
13.20 Run­ning Wild With Bear Grylls
14.15: On vain vii­si vuot­ta sii­tä, kun Chan­ning Ta­tum esiin­tyi en­sim­mäi­sen ker­ran Run­ning Wild -ohjelmassa...
16.05: Ca­ra De­le­ving­ne pää­see to­teut­ta­maan haa­veen­sa seik­kai­lus­ta Bear Gryll­sin kanssa...
17.00: Ko­me­dia­näyt­te­li­jä Rob Rigg­le tes­taa sel­viy­ty­mis­taitojaan,..
18.00: Bear Grylls ot­taa WWE-maail­man­mes­ta­rin, näyt­te­li­jä Da­ve Bau­tis­tan, mu­kaan suu­reen seik­kai­luun Ari­zo­nan aavikolle...
14.15 Ih­meel­liset ihmiset
Na­tio­nal Geographic.
ti: Jää.
ke: Lauma.
14.00 Plas­tic Paradise
JO­KAI­NEN muo­vin­pa­la, jo­ka on kos­kaan teh­ty 1800-lu­vul­ta lähtien,..
14.15 Ih­meel­liset ihmiset
Pioneeri.
14.10 Food Factory
14.35: Katso,..
15
15.05 Ki­vi­kau­den jät­tien arvoitus
15.10 Food Factory
Katso,..
ke: Katso,.. Katso,..
15.10 Hostile Planet
Hyp­pää pin­nan al­le kat­so­maan maa­pal­lon suu­rim­pia eli­nym­pä­ris­tö­jä eli meriä.
15.10 Food Factory
15.35: Vilkaise,..
15.10 Aust­ra­lian rajalla
Aust­ra­lia­lai­nen to­si-tv-ohjelma.
15.10: Petollisia naamioita.
15.35: Salaperäinen poikaystävä. Da­na on tu­los­sa poi­kays­tävän luo,..
16.05: Pulveria lumilautailijalle.
16.30: Tupakantuskat. Ni­ko­tii­nia kaivataan,..
17.00: Violetti aura.
17.30: Oppipoika. Paljastuu,..
18.00: Diskovalo ja piilolamautin.
18.30: Väärät paperit. Nais­ta epäil­lään huu­mei­den kul­jet­tamisesta,..
19.00: Sano muikku.
19.30: Muotisuunnittelija.
16.00 Aust­ra­lian rajalla
Epäi­lyt­tä­vien ta­paus­ten tun­nis­ta­mi­ses­sa on tär­kein­tä am­mat­ti­lai­sen vainu,..
16.05 Egyp­tin au­rin­ko­ku­nin­gas: Sa­lai­suuk­sia ja aarteita
16.05 Pää­siäis­saa­ren mysteeri
16.05 Kii­nan megahauta
Kii­nan en­sim­mäi­sen kei­sa­rin hau­das­sa on kar­mei­ta salaisuuksia.
16.15 Uu­den aallon soturit
Il­mas­ton­muutoksen,..
17.00 Au­tojen ensiapu
Sy­dän­tä läm­mit­tä­vä ja tv-kat­so­jat puo­lel­leen voit­ta­nut Au­to­jen en­sia­pu on täällä taas!..
17.00 Aust­ra­lian rajalla
Aust­ra­lia­lai­nen to­si-tv-ohjelma.
ti: Petollisia naamioita. Salaperäinen poikaystävä.
ke: Pulveria lumilautailijalle. Tupakantuskat. Ni­ko­tii­nia kaivataan,..
17.00 Aust­ra­lian rajalla
Aust­ra­lia­lai­nen to­si-tv-ohjelma.
17.00: Diskovalo ja piilolamautin.
17.30: Väärät paperit.
17.15 Ark­tis: Katoava jää
Inuiitit ovat eläneet vuosisatoja jäätyneellä merellä. Nyt kun il­mas­ton­muu­tos su­lat­taa me­ri­ve­siä no­peas­ti ja avo­ve­siä hyö­dyn­ne­tään, hau­ras ta­sa­pai­no yh­tei­sön, maan ja vil­lie­läin­ten kes­ken on vaarassa...
18
18.00 Yu­ko­nin kultamaat
Yu­kon Gold - sar­jan vii­den­nel­lä kau­del­la näh­dään jälleen,..
18.00 Au­tojen ensiapu
ti: Singer Le Mans.
ke: Vauxhall Astra GTE. Ge­ne­ral Mo­tors tu­li vik­ke­lien viis­to­pe­räis­ten au­to­jen mark­ki­noil­le myöhässä,
18.00 Au­tojen ensiapu
Timin ja Fuzzin suurimmat teot. Au­to­jen en­sia­pu pa­laa nel­jän­nel­le tuo­tan­tokaudelle...
19.00 Aust­ra­lian rajalla
Epäi­lyt­tä­vien ta­paus­ten tun­nis­ta­mi­ses­sa on tär­kein­tä am­mat­ti­lai­sen vainu,..
19.00 Yu­ko­nin kultamaat
ke: Alia haittaavat laiterikot, jotka uhkaavat tuottoja. P. J. ja An­dy aloit­ta­vat epä­toi­von aja­mi­na yövuoron...
to: Kauden alkaessa Bernie ottaa yhteen poikansa kanssa.
pe: Ber­nie kamp­pai­lee rän­nin­sä kans­sa, ja Karl pai­kan­taa kul­taa van­hoil­la kartoilla.
19.00 Ton­ni­ka­lan saalistajat
Kos­ka mark­ki­noil­la on lii­kaa si­nie­vää tar­jol­la, las­ke­vat ka­la­hin­nat ovat poh­ja­mu­dis­sa ja ton­ni­ka­la mel­kein arvotonta...
20.00 Au­tojen ensiapu
Tim ja Fuzz tu­le­vat apuun pe­las­ta­maan en­sim­mäis­tä cus­tom-autoaan.
20.00 Aust­ra­lian rajalla
Aust­ra­lia­lai­nen to­si-tv-ohjelma.
ti: Pulveria lumilautailijalle. Tupakantuskat. Ni­ko­tii­nia kaivataan,..
ke: Violetti aura. Oppipoika. Paljastuu,..
to: Diskovalo ja piilolamautin. Väärät paperit.
pe: Sano muikku. Muotisuunnittelija.
20.00 Gat­hering Storm
Läm­pi­mät ja ma­ta­lat Mek­si­kon­lah­den ve­det ovat var­si­nais­ta polt­toai­net­ta hur­ri­kaa­neil­le. Ran­nik­ko on kär­si­nyt ennenkin,..
20.00 Len­to­turmatutkinta
In­do­ne­sia­lais­ten tut­ki­joi­den on pää­tel­tä­vät, mik­si yk­si par­hai­ten myy­vis­tä uu­sis­ta ko­neis­ta, Boeing 737 Max8-one,
21
21.00 Su­pe­rau­to­jen rakentajat
Af­zal Kahn on ra­ken­ta­nut me­nes­ty­vän kan­sain­vä­li­sen yrityksen,..
21.00 Ää­rim­mäi­nen selviytyjä
Hazen matkaa Malakan niemimaalle etsimään maniheimoa.
21.00 Mars: Spa­ceX:n sisällä
21.00 Nat­sien jät­ti­mäi­set ra­ken­nu­su­ra­kat: Amerikan sota
Ke­sä­kuu 1944. Ja­pa­ni­lai­set ve­täy­ty­vät kaik­kial­la Tyy­nel­lämerellä...
21.00 Us­ko­ma­ton eläin­lääkäri Pol
Polin eläinklinikalla paimennetaan kissoja! Maa­ti­lan kis­sal­la on nuha,..
21.00 Nii­lin tul­vineet haudat
Ar­keo­lo­git su­kel­ta­vat Nii­lin peit­tä­mään py­ra­mi­diin et­si­mään ku­nin­kaal­lista hautaa,
21.00 Run­ning Wild With Bear Grylls
22.00 Huumebisnes Oy
Huu­meet muo­dos­ta­vat mil­jar­dien dol­la­rei­den bisneksen,..
22.00 Elä­mää ää­ri­ra­joilla: Alaska
Alas­ka­lais­ten on mat­kat­ta­va lä­hel­le ja kauas,..
22.00 Sa­la­kul­jet­ta­jat satimeen
22.00 Yu­ko­nin kultamaat
Kautta on kulunut kuusi viikkoa.
22.00 Eläin­tar­han salaisuudet
Hopeaselkäinen Oliver-gorilla menee vuositarkastukseen.
22.00 Van­ki­las­sa ulkomailla
Pi­dä­tyk­sen­sä jäl­keen huu­me­myy­jä Char­les Fal­coa odot­taa vuo­si­kym­men­ten tuo­mio sellissä...
22.00 Narco Wars
Kun Es­co­bar kuo­lee, Rod­ri­gue­zin vel­jek­set ot­ta­vat hä­nen paik­kan­sa uu­si­na ko­kaii­nikuninkaina.
23.00 Alas­kan poliisit
In this one-hour epi­so­de of "Alas­ka Sta­te Troopers,..
23.00 Huumebisnes Oy
ti: Korkeat panokset Vegasissa.
ke: New Yorkin huumekuninkaat.
23.00 Per­pe­tual Pla­net: He­roes of the Oceans
Isol­la val­li­riu­tal­la tri Em­ma Camp kertoo,..
23.00 Huumebisnes Oy
Hurrikaanihuumeet.
23.00 Sa­la­kau­pan julmat kasvot
23.00 Alamaailma Oy
Väärennöslääkkeet. Jäl­ji­tel­mä­lääk­keet te­ke­vät isom­paa bis­nes­tä kuin lää­ke­teollisuus,..
23.55 Au­tojen ensiapu
0
00.00 Alas­kan poliisit
00.00 Narco Wars
00.00 Rajasota
00.55 Au­tojen ensiapu
00.55 Ää­rim­mäi­nen selviytyjä
00.55 Mars: Spa­ceX:n sisällä
00.55 Nat­sien jät­ti­mäi­set ra­ken­nu­su­ra­kat: Amerikan sota
00.55 Us­ko­ma­ton eläin­lääkäri Pol
00.55 Nii­lin tul­vineet haudat
00.55 Run­ning Wild With Bear Grylls
01.45 Su­pe­rau­to­jen rakentajat
01.45 Elä­mää ää­ri­ra­joilla: Alaska
01.45 Sa­la­kul­jet­ta­jat satimeen
01.45 Yu­ko­nin kultamaat
01.45 Eläin­tar­han salaisuudet
01.45 Nat­sien jät­ti­mäi­set ra­ken­nu­su­ra­kat: Amerikan sota
01.45 Gat­hering Storm
02.40 Aust­ra­lian rajalla
3
03.05 Len­to­tur­ma­tut­kin­ta - eri­koisraportti
03.00 Narco Wars
03.00 Van­ki­las­sa ulkomailla
03.00 Len­to­tur­ma­tut­kin­ta - eri­koisraportti
03.50 Food Factory
03.45 Van­ki­las­sa ulkomailla
03.45 Ka­tast­ro­fin todistajat
03.45 Food Factory
04.30 Elä va­paa­na tai kuole
04.30 Yli­luonnollista
04.30 Mui­nai­set sa­laiset kansiot
04.30 Elä va­paa­na tai kuole
05.15 Poh­joi­sen val­ta­tien pe­las­ta­jat: kaaos­ta valtateillä!
05.15 Poh­joi­sen val­ta­tien pelastajat