Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 7 8 9 10 11 Report Katsotuimmat
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
15.2. 16.2. 17.2. 18.2. 19.2. 20.2. 21.2.
6
06.00 Aamusää
06.15 Aamusää
06.10 olo.fit
06.25 Uutisaamu
48 Suo­mi ot­taa osa­työ­ky­kyis­ten työl­lis­tä­mi­seen mal­lia Ruot­sis­ta 7. 18 ja 7...
07.00 Os­tos­ka­na­va Tvins.com
08.00 Chuggington
08.10 Muu­mi­laak­son tarinoita
la: Lumimiehen tarina. Aikamatka kultaiseen valtakuntaan.
su: Kevät saapuu muumilaaksoon. Taikahattu.
09.00 Mim­mit musapatti
Kausi 1. Jaksot 18-19.
9
09.05 Mi­tä tä­nään syötäisiin?
09.05 Emmerdale
09.10 Emmerdale
09.20 Vii­da­kon veijarit
09.40 Kau­niit ja rohkeat
Ame­rik­ka­lai­nen saip­pua­sar­ja Los An­ge­le­sin muo­ti­maailmasta.
09.30 Paa­vo Pesusieni
la: Sulle,..
10.05 Tans­sii Täh­tien Kans­sa - par­haat kautta aikojen
Hahmot ja ilmiöt.
10.05 Su­pernanny Suomi
Vähemmän on enemmän.
10.05 Kotoisa
Hirsitalon tunnelmallinen keittiö. Hir­si­ta­lon tun­nel­mal­li­nen keittiö...
10.05 Kuutamolla
Aino-Kaisa Pekonen, Eija Vilpas ja Minna Kuukka.
10.05 Kirp­piksen Kingi
Rankkaa sadetta. Sää ei suo­si kirp­pismyyjiä...
10.00 Os­tos­ka­na­va Tvins.com
10.00 Kotoisa
Roosan sävyinen yksiö. Roo­san sä­vyi­nen yksiö...
10.30 Mi­tä tä­nään syö­täi­siin? Perjantai
11.00 Os­tos­ka­na­va Tvins.com
11.00 Ti­nan matkassa
Italian herkkuja.
11.00 Su­pernanny Suomi
Parisuhde tuuliajolla.
12
12.00 Va­li­tut Pa­lat Collection
12.00 Kaap­paus keittiössä
Vaasa. Mon­ta­ko mah­tuu keittiöön?..
12.00 Sukuni salat
Krista Kosonen. Rak­kaut­ta ja tragediaa...
12.15 Pilanpäiten
12.15 olo.fit
12.30 Rehtori
12.30 Ti­nan matkassa
Italian herkkuja.
12.30 Asian yti­mes­sä, Jaak­ko Loikkanen
12.30 Ti­nan matkassa
Espanjan auringossa.
12.30 Tans­sii Täh­tien Kans­sa - par­haat kautta aikojen
Hahmot ja ilmiöt.
13.00 Putous
Lauan­tai-il­to­jen kes­to­suo­sik­ki Pu­tous mars­sit­taa ruu­tuun rop­pa­kau­pal­la huu­mo­ria, täh­ti­sa­det­ta se­kä uu­sia yllätyksiä.
13.00 Teknavi
13.00 Yk­sin kotona 3
Yksin kotona 3. Ko­ko per­heen suo­sik­ki­ko­me­dian kol­man­nes­sa osas­sa va­koo­ja­jouk­ko pii­lot­taa ar­vok­kaan mik­ro­si­run 8-vuo­tiaan Ale­xin leik­kiau­toon. Nyt ros­vot tah­to­vat aar­teen ta­kai­sin, mut­ta neu­vo­kas nap­pu­la on va­rau­tu­nut hei­dän tu­loonsa. . ...
Ohjaaja: Raja Gosnell, USA 1997.
13.00 Pi­tää­kö ol­la huolissaan?
Tommi Liimatta. Taas on hil­jais­ta tie­toa jaossa,..
13.30 Sukuni salat
Krista Kosonen. Rak­kaut­ta ja tragediaa...
13.30 Tans­sii Täh­tien Kans­sa - par­haat kautta aikojen
Hahmot ja ilmiöt.
13.30 Super-Jahti
Sää­mies Pek­ka Pou­ta sin­nit­te­lee ar­mot­to­mia jah­taa­jia vas­taan tie­tovisassa...
13.30 Kotoisa
Roosan sävyinen yksiö. Roo­san sä­vyi­nen yksiö...
14.00 Kirp­piksen Kingi
Rankkaa sadetta. Sää ei suo­si kirp­pis­myy­jiä. Mil­lai­sia myyn­ti­tak­tii­koi­ta ote­taan käyttöön,..
14.30 MTV Uutiset Live
15
15.00 Su­pernanny Suomi
Vähemmän on enemmän.
15.00 Super-Jahti
Sää­mies Pek­ka Pou­ta sin­nit­te­lee ar­mot­to­mia jah­taa­jia vas­taan tie­tovisassa...
15.00 Kirp­piksen Kingi
Rankkaa sadetta. Sää ei suo­si kirp­pismyyjiä...
15.00 Pi­tää­kö ol­la huolissaan?
Tommi Liimatta. Taas on hil­jais­ta tie­toa jaossa,..
15.00 Mi­tä tä­nään syö­täi­siin? Perjantai
15.05 Ra­ket­titiedettä?
Paine.
15.00 Tans­sii Täh­tien Kans­sa - par­haat kautta aikojen
Opettajien suosikit.
15.30 Sa­la­tut elämät
15.35 Super-Jahti
Näyt­te­li­jä Mik­ko Töys­sy us­kal­tau­tuu ko­kei­le­maan tie­to­ta­soaan jah­taa­jia vastaan...
16.00 Sa­la­tut elämät
16.00 Kau­niit ja rohkeat
16.00 Talent Suomi
Tunnelmasta toiseen. Tuo­ma­ris­to pää­see to­dis­ta­maan to­del­la eri­lai­sia ta­lent­te­ja ka­na-agi­li­tys­tä me­ren­nei­toi­hin ja kil­pa­syö­mi­ses­tä did­ge­ri­doon soittoon.
16.30 Kau­niit ja rohkeat
Ame­rik­ka­lai­nen saip­pua­sar­ja Los An­ge­le­sin muo­ti­maailmasta.
16.30 Emmerdale
16.30 Hoc­key Night 360
16.55 Uutiset
17.04 Päivän sää
17.00 Kuutamolla
Aino-Kaisa Pekonen, Eija Vilpas ja Minna Kuukka. Mi­nis­te­rei­tä ja lenk­kei­li­jöi­tä. Ku­ka tref­fai­lee Ruot­sin ku­nin­kaallisia?..
17.06 Vii­den jälkeen
17.25 Uutiset
17.30 Vii­den jälkeen
17.30 Putous
Lauan­tai-il­to­jen kes­to­suo­sik­ki Pu­tous mars­sit­taa ruu­tuun rop­pa­kau­pal­la huu­mo­ria, täh­ti­sa­det­ta se­kä uu­sia yl­lä­tyk­siä. Suo­ran lä­he­tyk­sen juon­taa Ch­ris­tof­fer Strandberg.
17.55 Uutiset
18
18.00 Päivän sää
18.00 Pi­tää­kö ol­la huolissaan?
Tommi Liimatta. Taas on hil­jais­ta tie­toa jaos­sa, kun pa­ne­lis­tim­me Jen­ni Pääs­ky­saa­ri, Tuo­mas Kyrö,..
18.05 Vii­den jäl­keen: eri­koishaastattelu
18.25 Emmerdale
Em­mer­da­len ky­län asuk­kai­den elä­män­me­noa seu­raa­va draamasarja.
Jaksot 1-1.
18.30 Mi­tä tä­nään syö­täi­siin? Perjantai
18.55 Mi­tä tä­nään syötäisiin?
19.00 Seit­se­män uutiset
19.00 Seit­se­män uutiset
19.00 Seit­se­män uutiset
19.15 Päivän sää
19.10 Uutisextra
19.10 Tulosruutu
19.20 Tulosruutu
19.20 Päivän sää
19.20 Tulosruutu
19.20 Urheiluextra
19.25 Tulosruutu
19.30 Sa­la­tut elämät
Pih­la­ja­ka­dun asuk­kais­ta ker­to­vas­sa sar­jas­sa kul­je­taan kieh­to­vien ta­ri­noi­den po­luil­la kos­ket­ta­via tai ar­ko­ja­kaan asioi­ta kaihtamatta.
19.30 Putous
Lauan­tai-il­to­jen kes­to­suo­sik­ki Pu­tous mars­sit­taa ruu­tuun rop­pa­kau­pal­la huu­mo­ria, täh­ti­sa­det­ta se­kä uu­sia yl­lä­tyk­siä. Suo­ran lä­he­tyk­sen juon­taa Ch­ris­tof­fer Strandberg.
19.30 Talent Suomi
Maustetta mukaan. Kil­pai­li­jat tuo­vat tuo­reut­ta pe­rin­tei­siin tai­toi­hin, ku­ten frees­ty­le-räp­pää­mi­seen, ta­ri­nan­ker­ron­taan, kuo­ro­lau­luun ja ui­mahyppyihin.
20.00 Sukuni salat
Krista Kosonen. Uu­si sar­ja al­kaa. Rak­kaut­ta ja tragediaa...
20.00 Super-Jahti
Sää­mies Pek­ka Pou­ta sin­nit­te­lee ar­mot­to­mia jah­taa­jia vas­taan tie­tovisassa...
20.00 Kotoisa
Roosan sävyinen yksiö. Roo­san sä­vyi­nen yksiö...
20.00 Kuutamolla
Aino-Kaisa Pekonen, Eija Vilpas ja Minna Kuukka. Mi­nis­te­rei­tä ja lenk­kei­lijöitä...
20.00 Super-Jahti
Näyt­te­li­jä Mik­ko Töys­sy us­kal­tau­tuu ko­kei­le­maan tie­to­ta­soaan jah­taa­jia vastaan...
21
21.00 Nyrkki
Kolikon kääntöpuoli. Iso ra­ha liik­kuu ai­na, kun myy­tä­vä­nä on huip­pu­sa­lais­ta tietoa...
21.00 Kirp­piksen Kingi
Rankkaa sadetta. Sää ei suo­si kirp­pis­myy­jiä. Mil­lai­sia myyn­ti­tak­tii­koi­ta ote­taan käyttöön,..
21.00 Karkurit
Mastermind. Van­ki­kar­ku­rei­ta pai­kan­ta­va FAST-po­lii­siyk­sik­kö, joh­ta­ja­naan Ka­ri­ta Tu­li­kor­pi (Pir­jo Lonka) ,..
21.00 Su­pernanny Suomi
Parisuhde tuuliajolla.
21.00 Tans­sii Täh­tien Kans­sa - par­haat kautta aikojen
Opettajien suosikit.
21.00 Kuutamolla
HP Parviainen, Jenni Pääskysaari ja Paula Noronen. Si­ka­rei­ta ja lää­kä­rei­tä. Tref­fai­li­ko jo­ku loordia?..
21.00 Pi­tää­kö ol­la huolissaan?
Annika Saarikko. Me ol­laan nuo­ri­so, me ol­laan tu­le­vai­suus! YOLO!..
22.00 Kym­menen uutiset
22.00 Kym­menen uutiset
22.10 Lot­to, Jo­ke­ri ja Lomatonni
22.15 Viikon sää
22.20 Päivän sää
22.25 Tulosruutu
22.25 Tulosruutu
22.25 Tulosruutu
22.35 Hoc­key Night Extra
22.35 Asian yti­mes­sä, Jaak­ko Loikkanen
22.35 Rikospaikka
22.35 In­de­pen­den­ce Day - Uusi uhka
Independence Day - Uusi uhka. Hui­kean In­de­pen­den­ce Day: Maail­mo­jen so­ta -elo­ku­van jatko-osa...
Ohjaus: Roland Emmerich, USA 2016
22.35 Wal­lander: Pappi
Wallander: Pappi. Pap­pi Hen­ri Nordst­röm löy­tyy am­mut­tu­na ret­kei­ly­ma­jan ul­ko­puo­lel­ta Ys­ta­dis­sa. Te­ko vai­kut­taa kyl­mä­ve­ri­sel­tä te­loi­tu­sy­ri­tykseltä...
Ohjaaja: Henrik Georgsson, Ruotsi 2009
22.35 Top Gear
Au­to-os­tok­sil­le ai­ko­va Al­ba­nian ala­maail­man po­mo ot­taa yh­teyt­tä ja pyy­tää sel­vit­tämään,..
22.55 Pi­tää­kö ol­la huolissaan?
Tommi Liimatta.
23.05 ESPN do­ku­ment­ti: O. J. Simp­son - Ame­rik­ka­lainen tarina
J. Simp­son - Ame­rik­ka­lai­nen ta­ri­na. 5. Do­ku­ment­ti kertoo O. J...
23.05 Ri­kos­tut­kija Bergman
Silmä silmästä, 2. osa...
23.05 Killing Eve
Johtolanka menneisyydestä. Ti­lan­ne Mos­ko­vas­sa kärjistyy...
23.40 Rikospaikka
Elinkautisvanki Janne Raninen.
23.50 Kirp­piksen Kingi
0
00.00 Super-Jahti
00.00 Nyrkki
00.10 Talent Suomi
Maustetta mukaan. Kil­pai­li­jat tuo­vat tuo­reut­ta pe­rin­tei­siin taitoihin,..
00.20 Po­lii­sit UK: Ajojahti
Vaaralliset aseet.
00.40 Su­pernanny Suomi
00.55 Putous
00.55 Sta­di vs. Lande
00.55 Rikospaikka
00.50 Rikospaikka
01.20 Kuutamolla
01.15 Teknavi
01.20 Myytinmurtajat
01.30 Nel­jän täh­den illallinen
Kausi 1. Jaksot 21-24.
01.40 Ih­meel­liset ihmiset
01.40 Näy­tän elä­ke­läi­sel­tä vaikka olen 20
02.05 Kirp­piksen Kingi
02.10 Top Gear
Seikkailu Burmassa, osa 2. Jeremy,..
02.20 Ja­mie Oli­ve­rin säästöateriat
02.20 Ja­mie kok­kaa Italiassa
02.30 Ja­mie Oli­ve­rin säästöateriat
02.25 Ih­meel­liset ihmiset
02.30 Si­nul­le on postia
02.50 Villa Hintikka
3
03.05 First Dates Hotel
03.10 Re­monttipiiskuri
03.15 Re­monttipiiskuri
Paikat kuntoon Pakilassa.
03.20 Burgerimies
03.15 Sir­kus - elä­mää tien päällä
03.35 First Dates Hotel
03.50 Sir­kus - elä­mää tien päällä
04.00 Suhdesoppa
03.55 Suhdesoppa
Kausi 1. Jaksot 10-11.
04.05 112
Kausi 3. Jaksot 1-2. (Kausi alkaa!)