Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 1 2 3 4 5
Huom! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
25.1. 26.1. 27.1. 28.1. 29.1. 30.1. 31.1.
6
06.00 Uutisaamu
06.00 Os­tos­ka­na­va Tvins.com
07.00 Chuggington
07.10 Muu­mi­laak­son tarinoita
la: Muumipappa tahtoo nuortua. Muumipeikko tutustuu delfiiniin.
su: Kultasiipinen feeniks. Torkkuseitikit.
08.05 Mi­tä tä­nään syötäisiin?
08.05 Emmerdale
08.00 Mim­mit musapatti
08.10 Emmerdale
Jaksot 2-2.
08.20 Vii­da­kon veijarit
08.41 Kau­niit ja rohkeat
Ame­rik­ka­lai­nen saip­pua­sar­ja Los An­ge­le­sin muo­ti­maailmasta.
08.35 Paa­vo Pesusieni
Kausi 7. Jaksot 2-3.
9
09.05 Ko­ko Bri­tannia leipoo
Patisserie.
09.05 Pi­tää­kö ol­la huolissaan?
Olli Rehn. Yh­des­sä me ol­laan enem­män! ! ! ? ?..
09.05 Mie­len­sä­pa­hoit­ta­ja - en­nen kaik­ki oli paremmin
Perhe.
09.05 Unel­ma­duu­ni Australiassa
Hyvästejä ja kiukunpuuskia.
09.05 Kirp­piksen Kingi
Turkkilaista kaupankäyntiä.
09.00 Os­tos­ka­na­va Tvins.com
09.00 Ko­ko Suomi leipoo
Parhaista parhaat. Par­hais­ta parhaat...
09.30 Mi­tä tä­nään syö­täi­siin? Perjantai
10.00 Os­tos­ka­na­va Tvins.com
10.00 Ko­ko Bri­tannia leipoo
Finaali.
10.00 Kotoisa
Sorakasasta tehoneliöiksi. So­ra­ka­sas­ta te­ho­neliöiksi...
11.00 Va­li­tut Pa­lat Collection
11.00 Kaap­paus keittiössä
Lappeenranta. Pu­he­lin pois ja keittiöön...
11.00 Kirp­piksen Kingi
Turkkilaista kaupankäyntiä.
11.15 Pilanpäiten
11.30 Rehtori
11.30 Mi­tä tä­nään syö­täi­siin? Perjantai
11.30 Ja­mie Oli­ve­rin 15 mi­nuutin ateriat
11.30 Kuutamolla
11.30 Nel­jän täh­den illallinen
Kausi 1. Jaksot 15-16.
12
12.00 Putous
Pu­touk­sen kol­mas jak­so tar­joaa rop­pa­kau­pal­la jän­ni­tys­tä, kun en­sim­mäi­nen sket­si­hah­mois­ta jou­tuu jät­tä­mään sket­si­hah­mokilpailun.
12.00 Nel­jän täh­den illallinen
Kausi 1. Jaksot 13-14.
12.00 Villi tusina
Villi tusina. Ba­ke­rin 12 -hen­ki­nen per­he muut­taa pik­ku­kau­pun­gis­ta suu­rem­paan, kun isä Tom Ba­ker saa unel­ma­työn jal­ka­pal­lo­jouk­kueen val­men­ta­ja­na. Kun per­heen äi­ti läh­tee mark­ki­noi­maan keit­tokirjaansa,
USA 2003.
12.00 Mi­tä tä­nään syö­täi­siin? Perjantai
12.30 Mie­len­sä­pa­hoit­ta­ja - en­nen kaik­ki oli paremmin
Sankarit. En­nen oli sel­kei­tä sankareita...
12.30 Asian yti­mes­sä, Jaak­ko Loikkanen
12.30 Ko­ko Suomi leipoo
Parhaista parhaat. Par­hais­ta parhaat...
12.30 Kotoisa
Sorakasasta tehoneliöiksi. So­ra­ka­sas­ta te­ho­neliöiksi...
12.30 Mas­terChef 2020
Ja voittaja on. .. . Mas­terC­hef 2020 on eden­nyt fi­naa­liin ja vain kak­si kil­pai­li­jaa on jäljellä...
13.00 Teknavi
13.30 MTV Uutiset Live
13.30 Tans­sii Täh­tien Kans­sa - par­haat kautta aikojen
Voittajat.
14.00 Unel­ma­duu­ni Australiassa
Hyvästejä ja kiukunpuuskia.
14.00 Ko­ko Suomi leipoo
Parhaista parhaat. Par­hais­ta parhaat...
14.00 Kirp­piksen Kingi
Turkkilaista kaupankäyntiä.
14.00 Pi­tää­kö ol­la huolissaan?
Pippa Laukka.
14.00 Mi­tä tä­nään syö­täi­siin? Perjantai
14.00 Ra­ket­titiedettä?
Lentäminen. Nyt riit­tää vauhtia!..
14.30 Sa­la­tut elämät
14.30 Super Jahti
Ile Uusivuori. Jah­ti on nyt Su­per-Jah­ti! Kil­pai­li­joil­la on vas­tas­sa jah­taa­jien tie­to­vii­sas kolmikko...
14.30 Sta­di vs. Lande
Junailijoita ja toimintaa.
15
15.00 Sa­la­tut elämät
15.00 Kau­niit ja rohkeat
15.30 Kau­niit ja rohkeat
Ame­rik­ka­lai­nen saip­pua­sar­ja Los An­ge­le­sin muo­ti­maailmasta.
15.30 Emmerdale
15.30 Hoc­key Night 360
15.30 Super Jahti
Ile Uusivuori. Jah­ti on nyt Su­per-Jah­ti! Kil­pai­li­joil­la on vas­tas­sa jah­taa­jien tie­to­vii­sas kolmikko...
15.55 Uutiset
16.04 Päivän sää
16.00 Kuutamolla
16.06 Vii­den jälkeen
16.25 Uutiset
16.30 Vii­den jälkeen
16.30 Putous
Le­gen­daa­ri­nen Pu­tous on nau­rat­ta­nut lauan­tai-il­lois­sa jo 100 jak­son ver­ran! Juh­la­jak­so tar­joi­lee ko­ti­kat­so­moi­hin ruh­ti­naal­li­sen an­nok­sen huu­mo­ria, yl­lä­tyk­siä ja tähtisadetta.
16.55 Uutiset
17.00 Päivän sää
17.00 Pi­tää­kö ol­la huolissaan?
Pippa Laukka. Saa­miem­me tie­to­jen mu­kaan oh­jel­maam­me käy­te­tään myös uni­kou­lu­na. Hy­vää yötä!..
17.05 Vii­den jälkeen
17.25 Emmerdale
Em­mer­da­len ky­län asuk­kai­den elä­män­me­noa seu­raa­va draamasarja.
17.30 Mi­tä tä­nään syö­täi­siin? Perjantai
17.55 Mi­tä tä­nään syötäisiin?
18
18.00 Seit­se­män uutiset
18.00 Seit­se­män uutiset
18.10 Uutisextra
18.10 Tulosruutu
18.20 Päivän sää
18.20 Tulosruutu
18.20 Urheiluextra
18.25 Tulosruutu
18.30 Sa­la­tut elämät
Pih­la­ja­ka­dun asuk­kais­ta ker­to­vas­sa sar­jas­sa kul­je­taan kieh­to­vien ta­ri­noi­den po­luil­la kos­ket­ta­via tai ar­ko­ja­kaan asioi­ta kaihtamatta.
18.30 Putous
Le­gen­daa­ri­nen Pu­tous on nau­rat­ta­nut lauan­tai-il­lois­sa jo 100 jak­son ver­ran! Juh­la­jak­so tar­joi­lee ko­ti­kat­so­moi­hin ruh­ti­naal­li­sen an­nok­sen huu­mo­ria, yl­lä­tyk­siä ja tähtisadetta.
18.30 Talent Suomi
Kilpailu alkakoon! . Uu­si kau­si al­kaa. 30 000 eu­ron ta­len­tin et­si­mi­nen al­kaa! Koe-esiin­ty­mi­sis­sä näh­dään tai­to­ja, joi­ta ku­kaan ei oli­si us­ko­nut nä­ke­vän­sä Ta­lent-lavalla.
19.00 Ko­ko Suomi leipoo
Parhaista parhaat. Par­hais­ta parhaat...
19.00 Kuutamolla
19.00 Kotoisa
Sorakasasta tehoneliöiksi. Uu­si kau­si al­kaa. So­ra­ka­sas­ta te­ho­neliöiksi...
19.00 Mie­len­sä­pa­hoit­ta­ja - en­nen kaik­ki oli paremmin
Perhe.
19.00 Super Jahti
Ile Uusivuori. Jah­ti on nyt Su­per-Jah­ti! Kil­pai­li­joil­la on vas­tas­sa jah­taa­jien tie­to­vii­sas kolmikko...
20.00 Mie­len­sä­pa­hoit­ta­ja - en­nen kaik­ki oli paremmin
Perhe.
20.00 Kirp­piksen Kingi
Turkkilaista kaupankäyntiä.
20.00 Pi­tää­kö ol­la huolissaan?
Pippa Laukka.
20.00 Sta­di vs. Lande
Junailijoita ja toimintaa.
20.00 Tans­sii Täh­tien Kans­sa - par­haat kautta aikojen
Voittajat. Uu­si sarja alkaa...
20.00 Kuutamolla
20.00 Pi­tää­kö ol­la huolissaan?
Ida Grönlund. Voi­si­ko jo­ku koo­ta kan­sa­lai­sad­res­sin, jol­la kiel­le­tään tä­mä vil­li hulluttelu?..
21
21.00 Kym­menen uutiset
21.00 Kym­menen uutiset
21.10 Lot­to, Jo­ke­ri ja Lomatonni
21.15 Viikon sää
21.20 Päivän sää
21.25 Tulosruutu
21.25 Tulosruutu
21.25 Tulosruutu
21.35 Hoc­key Night - Tien päällä
21.35 Asian yti­mes­sä, Jaak­ko Loikkanen
21.35 Rikospaikka
21.35 Commando
Commando. Rank­kaa luo­ti­sa­det­ta si­säl­tä­vä ame­rik­ka­lai­nen toi­min­tae­lo­ku­va, jos­sa eläk­keel­le jää­nyt eri­koi­sis­ku­ryh­män ko­men­ta­ja John Mat­rix (Ar­nold Sch­war­ze­neg­ger) läh­tee vie­lä ker­ran taistelemaan...
Lester, USA 1985, 87'.
21.35 Elo­ku­va Wal­lander: Varas
Wallander: Varas. Mur­toaal­lon vai­vaa­mas­sa Ys­ta­dis­sa öi­nen va­ras löy­tää nai­sen ruu­miin. Vo­ro ikuis­taa löy­tön­sä mat­ka­pu­he­li­men­sa ka­me­raan. Pian ky­lä­se­rif­feik­si ryh­ty­neet pai­kal­li­set mie­het pa­hoin­pi­te­le­vät epäi­lyt­tä­vän puo­la­lais­mie­hen raa'asti.
21.35 Top Gear
Edel­li­nen Atom tar­jo­si Je­re­myl­le vä­hem­män mai­rit­te­le­van kas­vo­jen­ko­ho­tuk­sen, vaan kuin­ka käy kap­tee­ni Hi­taan kasvojen?..
21.55 Pi­tää­kö ol­la huolissaan?
Pippa Laukka.
22.05 Roba
Vanha koira. Ta­ru tuu­raa Lun­dia ja ot­taa ti­lan­teen haltuun,..
22.05 Ri­kos­tut­kija Bergman
Elokuvakerho, 2. osa. Spen­cer kut­su­taan kuu­lus­tel­ta­vak­si, ei­kä Fred­ri­ka tie­dä, mi­tä aja­tel­la ti­lanteesta...
22.05 Killing Eve
Illallisvieras.
22.45 Rikospaikka
23.00 Putous
Pu­touk­sen kol­mas jak­so tar­joaa rop­pa­kau­pal­la jän­ni­tys­tä, kun en­sim­mäi­nen sket­si­hah­mois­ta jou­tuu jät­tä­mään sket­si­hah­mokilpailun.
22.55 Kirp­piksen Kingi
Turkkilaista kaupankäyntiä.
23.05 Sta­di vs. Lande
Mummoja ja hotjoogaa. Muis­ta­vat­ko sta­di­lai­set puuk­ko­junkkarit?..
23.05 Kuutamolla
23.15 Talent Suomi
Kilpailu alkakoon! . 30 000 eu­ron ta­len­tin et­si­mi­nen alkaa!..
23.30 Rikospaikka
23.30 Po­lii­sit UK: Ajojahti
Ei oo pilvee pilvee. Kev py­säyt­tää auton,..
23.50 Mie­len­sä­pa­hoit­ta­ja - en­nen kaik­ki oli paremmin
0
00.00 Ih­meel­liset ihmiset
00.00 Pi­tää­kö ol­la huolissaan?
00.00 Teknavi
00.30 Ko­ko Suomi leipoo
00.30 Nel­jän täh­den illallinen
00.30 Myytinmurtajat
Videopelimyyttejä.
00.45 Nel­jän täh­den illallinen
00.45 Plas­tiik­ka­ki­rur­gian pääkaupunki
01.00 Si­nul­le on postia
00.55 Rikospaikka
01.25 Ko­dis­ta puutarhaan
Brit­ti­läi­nen re­monttiohjelma.
Kausi 1. Jaksot 5-6.
01.25 Kirp­piksen Kingi
01.30 Ja­mie Oli­ve­rin säästöateriat
01.30 Top Gear
Turvaa pyöräilijöille.
01.45 Ja­mie kok­kaa Italiassa
01.40 Mie­len­sä­pa­hoit­ta­ja - en­nen kaik­ki oli paremmin
01.55 999: Mi­kä hätänä?
02.20 Re­monttipiiskuri
02.30 The­roux ja por­notyöläiset
02.40 Re­monttipiiskuri
Kylmä suihku Lohjalla.
02.35 Ih­meel­liset ihmiset
Ihmeelliset ihmiset: Maailman lihavin lapsi.
02.45 First Dates Hotel
02.50 First Dates UK
3
03.15 First Dates UK
03.15 First Dates Hotel
03.40 Villa Hintikka
03.35 Burgerimies
San Francisco ja Muir Woods. Uu­si sarja alkaa!..
03.35 999: Mi­kä hätänä?
Jalat auki.
03.45 Suhdesoppa
05.15 Aamusää
05.15 Aamusää
05.25 Uutisaamu
05.25 Uutisaamu