Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 7 8 9 10 11
Huom! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
8.3. 9.3. 10.3. 11.3. 12.3. 13.3. 14.3.
6
06.00 Aamusää
06.10 olo.fit
06.25 Uutisaamu
07.00 Os­tos­ka­na­va Tvins.com
08.00 Puuha-Pete
08.10 Muu­mi­laak­son tarinoita
la: Uniloitsu. Yöllisiä pamahduksia.
su: Ilotulituksia yössä. Muumilaakson kultakuume.
9
09.05 Mi­tä tä­nään syötäisiin?
09.05 Emmerdale
09.00 Mansikka Marja
09.10 Emmerdale
Jaksot 1-1.
09.20 Palomies Sami
09.40 Kau­niit ja rohkeat
Ame­rik­ka­lai­nen saip­pua­sar­ja Los An­ge­le­sin muo­ti­maailmasta.
09.35 Paa­vo Pesusieni
10.05 Sukuni salat
Pete Parkkonen. Mu­siik­ki veressä...
10.05 Su­pernanny Suomi
Työn varjossa.
10.05 Kotoisa
Vanhemmille makuuhuone. Van­hem­mil­le makuuhuone...
10.05 Kuutamolla
Sikke Sumari, Anne Kukkohovi ja Peetu Pasanen.
10.00 Mi­tä tä­nään syö­täi­siin? Perjantai
10.00 Os­tos­ka­na­va Tvins.com
10.00 Kotoisa
Ylellinen lounge. Ylel­li­nen lounge...
10.30 Ja­mie Oli­ve­rin 15 mi­nuutin ateriat
10.30 Mi­tä tä­nään syö­täi­siin? Perjantai
11.00 Os­tos­ka­na­va Tvins.com
11.00 MasterChef VIP
Ensimmäinen pudotus. Edel­li­sen päi­vän Mas­terC­las­sin opit pää­se­vät käyttöön,..
11.00 Su­pernanny Suomi
Hippulat vinkuen. Sa­ra ja Ee­li-poi­ka ovat muut­ta­neet vas­ta uu­teen kaupunkiin...
12
12.00 Va­li­tut Pa­lat Collection
12.00 Kaap­paus keittiössä
Aikuistumisen kynnyksellä. Kuo­pio­lai­set Sal­la ja Valt­te­ri muut­ti­vat omil­leen jo alai­käisinä...
12.00 Maa­jus­sille morsian
Uusinta.
12.15 olo.fit
12.30 Rehtori
12.30 Olet mitä syöt
Rea Tallgren - Vuoristorata.
12.30 Asian yti­mes­sä, Jaak­ko Loikkanen
12.30 Kokkisota
Timo Lavikainen ja Ali Jahangiri.
12.30 Tans­sii Täh­tien Kans­sa - par­haat kautta aikojen
Yhdessä.
13.00 Putous
Lauan­tai-il­to­jen kes­to­suo­sik­ki Pu­tous mars­sit­taa ruu­tuun rop­pa­kau­pal­la huu­mo­ria, täh­ti­sa­det­ta se­kä uu­sia yllätyksiä.
13.00 Teknavi
13.00 Ratchet & Clank
Ratchet & Clank. An­ti­san­ka­ri­duo Ratc­het ja Clank kut­su­taan hä­tiin, kun vi­he­liäi­nen nil­ja­ke Pu­heen­joh­ta­ja Drek uh­kaa tu­ho­ta So­la­na-ga­lak­sin jo­kai­ki­sen pla­nee­tan pöl­lyä­väk­si ava­ruustomuksi...
Ohjaus: Kevin Munroe, Jericca Cleland, Hongkong/Kanada/USA 2016.
13.00 Maa­jus­sil­le mor­sian maailmalla
Pikatreffit. Pi­katreffit...
13.30 Maa­jus­sille morsian
Uusinta.
13.30 Tans­sii Täh­tien Kans­sa - par­haat kautta aikojen
Yhdessä.
13.30 MasterChef VIP
Ensimmäinen pudotus.
13.30 Kotoisa
Ylellinen lounge. Ylel­li­nen lounge...
14.00 Tans­sii Täh­tien Kans­sa - par­haat kautta aikojen
Kymppitanssien parhaat.
14.30 MTV Uutiset Live
15
15.00 Su­pernanny Suomi
Työn varjossa.
15.00 MasterChef VIP
Autiosaaren annos.
15.00 Maa­jus­sil­le mor­sian maailmalla
Kirjeitä maailmalle. Kir­jei­tä maailmalle...
15.00 Myyrä
Outoa tyrimistä torilla. Kil­pai­li­jat suun­taa­vat torille,..
15.00 Mi­tä tä­nään syö­täi­siin? Perjantai
15.00 Only in Japan
Ankeriasviesti.
15.00 Talent Suomi
Joukossa on voimaa. Koe-esiin­ty­mi­sis­sä yl­le­tään hie­noi­hin suo­ri­tuk­siin. Mu­ka­na kil­pai­li­joil­la on lem­mik­ke­jä, per­het­tä, ys­tä­viä, jouk­kuei­ta ja yhteisöjä.
15.30 Sa­la­tut elämät
15.30 Penn & Tel­ler: Na­ruta meitä!
Uusia mahdollisuuksia.
16.00 Sa­la­tut elämät
16.00 Kau­niit ja rohkeat
16.30 Kau­niit ja rohkeat
Ame­rik­ka­lai­nen saip­pua­sar­ja Los An­ge­le­sin muo­ti­maailmasta.
16.30 Emmerdale
16.30 Hoc­key Night 360
16.30 Myyrä
Outoa tyrimistä torilla. Kil­pai­li­jat suun­taa­vat to­ril­le, mut­ta joil­le­kin os­tos­lis­ta on liian vaikea...
16.55 Uutiset
17.04 Päivän sää
17.00 Kuutamolla
Sikke Sumari, Anne Kukkohovi ja Peetu Pasanen. Ih­mis­syön­tiä su­ku­lais­ten tapaan...
17.06 Vii­den jälkeen
17.25 Uutiset
17.30 Vii­den jälkeen
17.30 Putous
Lauan­tai-il­to­jen kes­to­suo­sik­ki Pu­tous mars­sit­taa ruu­tuun rop­pa­kau­pal­la huu­mo­ria, täh­ti­sa­det­ta se­kä uu­sia yl­lä­tyk­siä. Suo­ran lä­he­tyk­sen juon­taa Ch­ris­tof­fer Strandberg.
17.55 Uutiset
18
18.00 Päivän sää
18.00 Pi­tää­kö ol­la huolissaan?
Jenni Toivoniemi. Ke­nen to­tuuk­sil­la tä­nään men­nään? Ku­ka kor­jaa maail­mas­sa ole­van virheen?..
18.05 Vii­den jäl­keen: eri­koishaastattelu
18.25 Emmerdale
Em­mer­da­len ky­län asuk­kai­den elä­män­me­noa seu­raa­va draamasarja.
Jaksot 2-2.
18.30 Mi­tä tä­nään syö­täi­siin? Perjantai
18.55 Mi­tä tä­nään syötäisiin?
19.00 Seit­se­män uutiset
19.00 Seit­se­män uutiset
19.10 Uutisextra
19.10 Tulosruutu
19.20 Päivän sää
19.20 Tulosruutu
19.20 F1 Extra
19.25 Tulosruutu
19.30 Sa­la­tut elämät
Pih­la­ja­ka­dun asuk­kais­ta ker­to­vas­sa sar­jas­sa kul­je­taan kieh­to­vien ta­ri­noi­den po­luil­la kos­ket­ta­via tai ar­ko­ja­kaan asioi­ta kaihtamatta.
19.30 Putous
Lauan­tai-il­to­jen kes­to­suo­sik­ki Pu­tous mars­sit­taa ruu­tuun rop­pa­kau­pal­la huu­mo­ria, täh­ti­sa­det­ta se­kä uu­sia yl­lä­tyk­siä. Suo­ran lä­he­tyk­sen juon­taa Ch­ris­tof­fer Strandberg.
19.30 Talent Suomi
Viimeinen mahdollisuus. Vii­mei­set jat­ko­pai­kat ovat ki­ven al­la, kun tuo­ma­ris­to te­kee lo­put va­lin­tan­sa. Mit­kä 24 esi­tys­tä pää­se­vät se­mi­finaaleihin?
20.00 Maa­jus­sille morsian
20.00 MasterChef VIP
Ensimmäinen pudotus. Edel­li­sen päi­vän Mas­terC­las­sin opit pää­se­vät käyttöön,..
20.00 Kotoisa
Ylellinen lounge. Ylel­li­nen loun­ge. Hel­sin­gis­sä si­jait­se­van oma­ko­ti­ta­lon ala­ker­ta ko­kee suu­ren muutoksen,
20.00 Maa­jus­sil­le mor­sian maailmalla
Pikatreffit. Pi­katreffit...
20.00 Myyrä
Outoa tyrimistä torilla. Kil­pai­li­jat suun­taa­vat to­ril­le, mut­ta joil­le­kin os­tos­lis­ta on liian vaikea...
21
21.00 Nyrkki
Murha Moskovassa.
21.00 Myyrä
Outoa tyrimistä torilla. Kil­pai­li­jat suun­taa­vat to­ril­le, mut­ta joil­le­kin os­tos­lis­ta on liian vaikea...
21.00 Pi­tää­kö ol­la huolissaan?
Jenni Toivoniemi. Ke­nen to­tuuk­sil­la tä­nään mennään?..
21.00 Su­pernanny Suomi
Hippulat vinkuen. Sa­ra ja Ee­li-poi­ka ovat muut­ta­neet vas­ta uu­teen kaupunkiin...
21.00 Tans­sii Täh­tien Kans­sa - par­haat kautta aikojen
Kymppitanssien parhaat.
21.00 Kuutamolla
Santeri Kinnunen, Heli Sutela ja Jouni Hynynen. Va­pi­se Jan­ne Ka­ta­ja, San­te­ri Kin­nu­nen on täällä...
21.00 Pi­tää­kö ol­la huolissaan?
Riku Nieminen. Es­kon saun pium paum,..
22.00 Kym­menen uutiset
22.00 Kym­menen uutiset
22.10 Lot­to, Jo­ke­ri ja Lomatonni
22.15 Viikon sää
22.20 Päivän sää
22.25 Tulosruutu
22.25 Tulosruutu
22.25 Tulosruutu
22.35 Hoc­key Night Extra
22.35 Asian yti­mes­sä, Jaak­ko Loikkanen
22.35 Rikospaikka
22.35 Kaap­paus merellä
Kaappaus merellä. Toi­min­tae­lo­ku­vien täh­ti Ste­ven Sea­gal huip­pu­ve­dos­sa ta­ri­nas­sa, jos­sa ter­ro­ris­ti­jouk­ko ot­taa ko­men­toon­sa ydin­kär­jil­lä va­rus­te­tun so­ta-aluk­sen, USS Mis­sou­rin. Pääo­sis­sa: Steven Seagal,
Ohjaaja: Andrew Davis, USA 1992
22.35 Wal­lan­der: Kuo­leman enkeli
Wallander: Kuoleman enkeli. Nuor­ten nais­ten kirk­ko­kuo­ro vie­rai­lee Ys­ta­din lie­peil­lä. Yk­si kuo­ron jä­se­nis­tä, ira­ni­lais­taus­tai­nen Mi­ran­da ka­toaa kon­sert­tia edel­tä­vä­nä iltana...
Ruotsi 2010, 90 min.
22.35 Myyrä
Outoa tyrimistä torilla. Kil­pai­li­jat suun­taa­vat to­ril­le, mut­ta joil­le­kin os­tos­lis­ta on liian vaikea...
22.55 Pi­tää­kö ol­la huolissaan?
Jenni Toivoniemi.
23.05 ESPN do­ku­ment­ti: O. J. Simp­son - Ame­rik­ka­lainen tarina
23.05 Maa­jus­sille morsian
Uusinta.
23.05 Nyrkki
Murha Moskovassa.
23.35 Rikospaikka
23.55 MasterChef VIP
0
00.05 Myyrä
00.05 Maa­jus­sil­le mor­sian maailmalla
00.06 Talent Suomi
Viimeinen mahdollisuus. Vii­mei­set jat­ko­pai­kat ovat kiven alla,..
00.25 Po­lii­sit UK: Ajojahti
Tonttuilijoita.
00.50 Su­pernanny Suomi
00.45 Rikospaikka
01.05 Putous
01.00 Pi­tää­kö ol­la huolissaan?
01.00 Kuutamolla
01.15 Teknavi
01.25 Myytinmurtajat
Katsojapalautetta.
01.35 Gladiaattorit
Taistelu jatkuu. Tais­te­lu jatkuu...
01.45 Ja­mie kok­kaa Italiassa
01.45 Hävyttömät
Tämä on Chicago.
01.55 Sta­di vs. Lande
01.55 Villa Hintikka
02.20 Pie­ta­rin ka­pellimestari
02.35 The­roux: Telkien takana
02.40 Nel­jän täh­den illallinen
Kausi 1. Jaksot 33-36.
02.50 The­roux ja autistit
02.50 Re­monttipiiskuri
02.50 The Litt­le Drummer Girl
3
03.20 Re­monttipiiskuri
Puita uuniin Keravalla.
03.10 Ota ra­hat ja juokse
Välkyt insinöörikaksoset.
03.45 Jär­jen jättiläinen
03.45 The­roux: Las Ve­gasin kasinot
03.50 20 las­ta ja li­sää tulossa
04.05 21 las­ta ja li­sää tulossa
04.05 Stadi vs Lande
04.15 Rankat duunit