Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 1 2 3 4 5 Report Katsotuimmat
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
4.1. 5.1. 6.1. 7.1. 8.1. 9.1. 10.1.
6
06.00 Uutisaamu
25 Aa­mun ot­si­kot 6. 48 Suo­mes­sa va­rau­dut­ta­va uu­den­lai­siin uhkiin 7...
06.00 Os­tos­ka­na­va Tvins.com
07.00 Chuggington
07.10 Muu­mi­laak­son tarinoita
la: Muumipappa muistelee osa 2. Muumipappa muistelee osa 3.
su: Muumipapan tuoli. Nuuskamuikkunen lähtee etelään.
08.05 Emmerdale
Em­mer­da­len ky­län asuk­kai­den elä­män­me­noa seu­raa­va draamasarja.
08.05 Emmerdale
Em­mer­da­len ky­län asuk­kai­den elä­män­me­noa seu­raa­va draamasarja.
Jaksot 2-2.
08.00 Mim­mit musapatti
08.20 Vii­da­kon veijarit
08.35 Kau­niit ja rohkeat
Ame­rik­ka­lai­nen saip­pua­sar­ja Los An­ge­le­sin muo­ti­maailmasta.
08.35 Paa­vo Pesusieni
Kausi 6. Jaksot 21-22.
9
09.05 Kau­niit ja rohkeat
09.00 Pi­tää­kö ol­la huolissaan?
Perttu Pölönen. Trig­ger warning!..
09.00 Mie­len­sä­pa­hoit­ta­ja - en­nen kaik­ki oli paremmin
Media ja uutiset.
09.00 Unel­ma­duu­ni Australiassa
Italialaismiesten pauloissa.
09.00 Kirp­piksen Kingi
Girl Power.
09.00 Os­tos­ka­na­va Tvins.com
09.00 Ko­ko Suomi leipoo
Kakkua kansalle! . Kak­kua kan­sal­le! Ta­ri­nan mu­kaan Ma­rie An­toi­net­te söi kak­kua aa­mupalaksi...
09.35 Ko­ko Bri­tannia leipoo
Eurooppalaiset kakut. Li­sää kakkuja!..
09.30 Ja­mie Oli­ve­rin helpot herkut
10.00 Nel­jän täh­den illallinen
Kausi 1. Jaksot 1-4. (Sarja alkaa!)
10.00 Ko­ko Bri­tannia leipoo
Leivonnaiset. Tä­män jak­son lei­von­nais­haas­tei­na ovat pasteijat,..
10.00 Pi­tää­kö ol­la huolissaan?
Anu Sinisalo. Kyl­lä taas voi­daan todeta,..
10.30 Os­tos­ka­na­va Tvins.com
11.00 Kaap­paus keittiössä
Toivakka. Ins­pi­raa­tio ja or­ganisointi...
11.00 Mas­terChef 2020
11.00: Kauhujen kakku.
12.00: Villejä yrttejä. Kil­pai­li­jat su­kel­ta­vat vil­liyrt­tien maail­maan ja loih­ti­vat luon­nol­ta mais­tu­via annoksia...
11.30 Kokkisota
ma: Ismo Leikola ja Kalle Lamberg.
ti: Mmiisas ja Lakko.
11.30 Asian yti­mes­sä, Jaak­ko Loikkanen
11.30 Kuutamolla
Kirsi Alm-Siira, Anna-Maija Tuokko ja Niina Lahtinen.
11.30 Mi­tä tä­nään syö­täi­siin? Perjantai
12
12.00 Mi­tä tä­nään syö­täi­siin? Perjantai
12.00 Lau­lu Rak­kau­del­le: Sec­ret Song Suomi
Älkää unohtako toisianne.
12.00 Art­hur ja Maltazard
Arthur ja Maltazard. Art­hur ja Mi­ni­moit- ani­maa­tion jat­ko-osas­sa 10-vuo­tias Art­hur saa hä­tä­vies­tin Mi­ni­moi­den maail­mas­ta, et­tä pa­ha Mal­ta­zard on kaa­pan­nut Prin­ses­sa Se­le­nian. Art­hur pa­laa Mi­ni­moi­den maa­han pe­las­ta­maan prinsessan.
Ohjaus: Luc Besson, Ranska 2009.
12.30 Mie­len­sä­pa­hoit­ta­ja - en­nen kaik­ki oli paremmin
Raha.
12.30 Suurmestari
Haastattele virolaista. Pi­tää­kö Jan­ne Ka­ta­jalla pokka,..
12.30 Kotoisa
Viidakosta ulko-olohuoneeksi.
12.30 Ko­ko Suomi leipoo
Kakkua kansalle! . Kak­kua kansalle!..
13.00 Agat­ha Ch­ris­tie: Nei­ti Marp­lea ei petetä
Nei­ti Marp­len ys­tä­vä­tär pyö­rit­tää lai­tos­ta, jos­sa kun­tou­te­taan ri­kol­li­sia ta­kai­sin yh­teis­kun­taan. Kos­ka ta­los­sa on ta­pah­tu­nut tuhopoltto,..
(They do it with Mirrors, UK 2009)
13.30 MTV Uutiset Live
14.00 Unel­ma­duu­ni Australiassa
Italialaismiesten pauloissa.
14.00 Ko­ko Suomi leipoo
Kakkua kansalle! . Kak­kua kansalle!..
14.00 Kirp­piksen Kingi
Girl Power.
14.00 Pi­tää­kö ol­la huolissaan?
Anu Sinisalo. Kyl­lä taas voi­daan todeta,..
14.00 Duud­so­nit tuli taloon
Pikku-Duudsonit.
14.00 Ra­ket­titiedettä?
Kimmoinen törmäys.
14.30 Kuutamolla
Joonas Nordman, Ile Uusivuori ja Li Andersson. Kuutamolla,..
14.55 Esit­te­lys­sä: Sukuni salat
14.55 Esit­te­lys­sä: Sukuni salat
15
15.00 Sa­la­tut elämät
15.00 Putous
Legendaarinen Putous palaa ruutuun! Kau­den avaus­jak­sos­sa ta­paam­me 7 uut­ta sket­si­hah­moa se­kä tuo­reet Pu­tous-täh­det Ai­ja Pah­ka­lan, Maa­ria Nuo­ran­teen ja Den­nis Nylundin.
15.30 Kau­niit ja rohkeat
Ame­rik­ka­lai­nen saip­pua­sar­ja Los An­ge­le­sin muo­ti­maailmasta.
15.30 Hoc­key Night 360
15.55 Uutiset
16.04 Päivän sää
16.00 Unel­ma­duu­ni Australiassa
Farmit vaihtoon. Riik­ka hou­kut­te­lee Ii­dan muut­ta­maan omal­le farmilleen...
16.06 Vii­den jälkeen
16.25 Uutiset
16.30 Vii­den jälkeen
16.30 Lau­lu Rak­kau­del­le: Sec­ret Song Suomi
Maailma on kaunis. On taas ai­ka suu­ren­mois­ten mu­siik­kie­si­tys­ten! Tä­nään yl­lä­tyk­sis­tä pää­see naut­ti­maan Amin Asi­kai­nen, Mic­hael Mon­roe, Jon­na Ter­vo­maa, Sai­mi Hoyer, Ja­ri Sarasvuo,
16.55 Uutiset
17.00 Päivän sää
17.00 Pi­tää­kö ol­la huolissaan?
Anu Sinisalo. Kyl­lä taas voi­daan to­de­ta, et­tä the­re¿s no bu­si­ness li­ke show business!..
17.05 Vii­den jälkeen
17.25 Emmerdale
Em­mer­da­len ky­län asuk­kai­den elä­män­me­noa seu­raa­va draamasarja.
ma: Kostea kostoretki,..
ti: Isät hädissään.
to: Cain on ai­keis­sa tap­paa Naten,..
pe: Hylkiöt.
18
18.00 Seit­se­män uutiset
18.00 Seit­se­män uutiset
18.00 Seit­se­män uutiset
18.15 Päivän sää
18.10 Uutisextra
18.10 Tulosruutu
18.20 Tulosruutu
18.20 Päivän sää
18.20 Tulosruutu
18.20 Urheiluextra
18.25 Tulosruutu
18.30 Sa­la­tut elämät
Pih­la­ja­ka­dun asuk­kais­ta ker­to­vas­sa sar­jas­sa kul­je­taan kieh­to­vien ta­ri­noi­den po­luil­la kos­ket­ta­via tai ar­ko­ja­kaan asioi­ta kaihtamatta.
18.30 Putous
Legendaarinen Putous palaa ruutuun! Kau­den avaus­jak­sos­sa ta­paam­me 7 uut­ta sket­si­hah­moa se­kä tuo­reet Pu­tous-täh­det Ai­ja Pah­ka­lan, Maa­ria Nuo­ran­teen ja Den­nis Ny­lun­din. Lä­he­tyk­sen juon­taa Ch­ris­tof­fer Strandberg.
18.30 Täy­dellinen kesä
Mestaripahastuja ja löytöpalkkio.
19.00 Ko­ko Suomi leipoo
Kakkua kansalle! . Kak­kua kan­sal­le! Ta­ri­nan mu­kaan Ma­rie An­toi­net­te söi kak­kua aa­mupalaksi...
19.00 Suurmestari
Painoa vaa'alle. Kuin­ka Juk­ka Hil­dén hank­kii it­sel­leen li­sää painoa?..
19.00 Unel­ma­duu­ni Australiassa
Farmit vaihtoon. Riik­ka hou­kut­te­lee Ii­dan muut­ta­maan omal­le farmilleen...
19.00 Mie­len­sä­pa­hoit­ta­ja - en­nen kaik­ki oli paremmin
Media ja uutiset. En­nen oli yk­si to­tuus ja se tu­li Ar­vi Lin­din suusta...
19.00 Lau­lu Rak­kau­del­le: Sec­ret Song Suomi
Maailma on kaunis. On taas ai­ka suu­ren­mois­ten mu­siik­kie­si­tys­ten! Tä­nään yl­lä­tyk­sis­tä pää­see naut­ti­maan Amin Asi­kai­nen, Mic­hael Monroe,
19.00 Agat­ha Ch­ris­tie: As­kel tyhjyyteen
Ran­ta­kal­liol­ta pu­don­neen mie­hen vii­mei­sis­tä sa­nois­ta su­keu­tuu ar­voi­tus, jo­ta rat­koo lo­pul­ta myös nei­ti Marp­le. Va­rak­kaan per­heen taus­tal­ta löy­tyy mo­nia sa­lai­suuk­sia. Pääo­sis­sa: Ju­lia Mc­Ken­zie, Sean Big­gers­taff, Da­vid Buc­ha­nan ja Geor­gia Tennant.
Ohjaus: Nicholas Renton, UK/USA 2009
20.00 Mie­len­sä­pa­hoit­ta­ja - en­nen kaik­ki oli paremmin
Media ja uutiset. En­nen oli yk­si to­tuus ja se tu­li Ar­vi Lin­din suusta...
20.00 Kirp­piksen Kingi
Girl Power.
20.00 Pi­tää­kö ol­la huolissaan?
Anu Sinisalo. Kyl­lä taas voi­daan todeta,..
20.00 Sta­di vs. Lande
Jaska saa haastajan. Mi­ten kil­pai­li­joil­ta tai­puu poh­joissaame,..
20.00 Kuutamolla
Maria Veitola, Jorma Uotinen ja Jaakko Saariluoma. Uu­si kau­si al­kaa! Ba­let­tia ja ba­la­laik­kaa. Ke­nel­lä on Mick Jag­ge­rin tuhkakuppi?..
20.30 Sun­nuntailounas
Sokea piste. Riku,..
20.50 Esit­te­lys­sä: Sukuni salat
21
21.00 Kym­menen uutiset
21.00 Kym­menen uutiset
21.10 Lot­to, Jo­ke­ri ja Lomatonni
21.15 Viikon sää
21.20 Päivän sää
21.25 Tulosruutu
21.25 Tulosruutu
21.25 Tulosruutu
21.35 Hoc­key Night Extra
21.35 Asian yti­mes­sä, Jaak­ko Loikkanen
21.35 Rikospaikka
21.35 Baby Driver
Baby Driver. Täyn­nä vauh­tia ja vaa­ral­li­sia ti­lan­tei­ta ole­va toi­min­tae­lo­ku­va Ba­by-ni­mi­ses­tä nuo­ru­kai­ses­ta, jo­ka mak­saa van­haa vel­kaan­sa toi­mi­mal­la vel­ko­jan­sa ryös­tö­kei­koil­la pa­koau­ton kus­ki­na. Ba­by sul­keu­tuu maail­mal­ta kuun­nel­len mu­siik­kiaan kuulokkeilla.
Ohjaus: Edgar Wright, USA 2017
21.35 Wal­lander: Kosto
Wallander: Kosto. Ys­ta­dis­sa ta­pah­tuu sar­ja tu­hoi­sia rä­jäh­dyk­siä - sa­maan ai­kaan, kun kau­pun­gis­sa on esil­lä kiis­tel­ty Is­lam-ai­hei­nen näyt­te­ly. Säh­köt kat­kea­vat, ja kun­nan­val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­ja löy­de­tään kuolleena...
Ohjaaja: Charlotte Brändström, Ruotsi 2009
21.35 Lau­lu Rak­kau­del­le: Sec­ret Song Suomi
Maailma on kaunis. On taas ai­ka suu­ren­mois­ten mu­siik­kie­si­tys­ten! Tä­nään yl­lä­tyk­sis­tä pää­see naut­ti­maan Amin Asi­kai­nen, Mic­hael Mon­roe, Jon­na Ter­vo­maa, Sai­mi Hoyer, Ja­ri Sarasvuo,
21.55 Pi­tää­kö ol­la huolissaan?
Anu Sinisalo. Kyl­lä taas voi­daan todeta,..
22.05 Roba
Palasina.
22.05 Ri­kos­tut­kija Bergman
Paper Boy, 1. osa...
22.05 Killing Eve
Poikaystävä. Eve saa ti­lai­suu­den liit­tyä MI6:n sa­lai­seen yk­sikköön,..
23.00 Bäckström
Susi, karhu ja kettu.
23.00 Sta­di vs. Lande
Julkkisten tiukka mittelö.
22.55 Kirp­piksen Kingi
Girl Power.
23.05 Pi­tää­kö ol­la huolissaan?
23.05 Rikospaikka
Rikosten uhrien korvaukset.
23.25 Po­lii­sit UK: Ajojahti
Kelmejä ja kompurointia. Va­ro­ma­ton kar­ku­lai­nen ai­heut­taa vaa­ra­tilanteen,..
23.50 Mie­len­sä­pa­hoit­ta­ja - en­nen kaik­ki oli paremmin
23.35 Mie­len­sä­pa­hoit­ta­ja - en­nen kaik­ki oli paremmin
23.45 Duud­so­nit tuli taloon
00.00 Rikospaikka
23.50 Rikospaikka
23.55 Ko­ko Suomi leipoo
0
00.30 999: Mi­kä hätänä?
00.30 Kirp­piksen Kingi
00.25 Myytinmurtajat
Ruoho on vaarallista.
00.30 Mes­ta­reiden mestari
00.50 Stadi vs Lande
00.45 Sta­di vs. Lande
01.20 First Dates UK
01.25 Duud­so­nit tuli taloon
01.20 The­roux Mia­min jät­tivankilassa
01.20 Top Gear
Vesiesteitä.
01.25 Stu­pid Man Smart Phone
Puola.
01.45 Duud­so­nit tuli taloon
01.40 Nel­jän täh­den illallinen
02.10 Ru­Paul's Drag Ra­ce: All Stars
Ame­rik­ka­lai­nen rea­litysarja,..
02.20 Kokkisota
02.25 Arrow
02.25: Vihreä Nuoli ja Kanarialinnut.
03.10: Viimeinen nuoli.
02.20 Kokkisota
02.35 Kokkisota
02.40 Kokkisota
02.35 Nel­jän täh­den illallinen
3
03.05 999: Mi­kä hätänä?
03.25 First Dates UK
03.15 First Dates UK
03.30 Kokkisota
03.35 First Dates UK
05.15 Aamusää
05.15 Aamusää
05.25 Uutisaamu
05.25 Uutisaamu