Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 0 1 2 3 4 Report Katsotuimmat
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
21.12. 22.12. 23.12. 24.12. 25.12. 26.12. 27.12.
6
06.00 Os­tos­ka­na­va Tvins.com
06.15 Aamusää
06.25 Uutisaamu
Uu­ti­saa­mu tar­joaa kat­ta­vas­ti päi­vän tuo­reim­mat uu­ti­set meil­tä ja maail­mal­ta se­kä sää­tie­dot ja ur­hei­lu-uutiset.
07.00 Os­tos­ka­na­va Tvins.com
07.00 Chuggington
07.20 Muu­mi­laak­son tarinoita
07.20: Niiskun siivet.
07.45: Autiolla saarella.
07.50 Aamusää
08.00 Myyrän joulu
08.00 Myy­rä ja tikkukaramelli
08.00 Puuha-Pete
08.05 Myy­rän ys­tä­vät: Koiranpentuni
08.10 Myy­rän ys­tä­vät: He­po­katti ja kana
08.10 Nuo­ri Robin Hood
Kausi 2. Jaksot 17-18.
08.15 Myy­rä ja matto
08.15 Myy­rä autiomaassa
08.20 Muu­mi­laak­son tarinoita
08.20: Aikamatka Kleopatran luo.
08.45: Aarrekartta.
08.25 Chuggington
08.35 Paa­vo Pesusieni
08.35 Paa­vo Pesusieni
9
09.05 Emmerdale
09.05 Emmerdale
Em­mer­da­len ky­län asuk­kai­den elä­män­me­noa seu­raa­va draamasarja.
Jaksot 2-1.
09.00 Sa­mu-Sir­kan jou­lu­tervehdys 2020
09.00 Jäi­nen planeetta
Kesä. Na­pa-alueil­la au­rin­ko ei las­ke ke­säl­lä, ja ke­sä on­kin kii­reis­tä ai­kaa mo­nil­le lin­tulajeille,..
09.10 Vii­da­kon veijarit
Jos on hätä,..
09.35 Mi­tä tä­nään syö­täi­siin? Perjantai
09.35 Paa­vo Pesusieni
10.05 Ko­ko Bri­tannia leipoo
Leivät.
10.05 Unel­ma­duu­ni Australiassa
Unelmaduunin metsästys.
10.00 Ja­mie Oli­ve­rin perhejoulu
Jaksot 3-5.
10.00 Jäi­nen planeetta
Maailman ääriin.
10.00 elokuva: Emoji-elokuva
Emoji-elokuva. Ani­maa­tio ä­ly­pu­he­li­men si­säl­lä ole­vas­ta vilk­kaas­ta suur­kau­pun­gis­ta ni­mel­tä Tex­to­po­lis, jos­sa kaik­ki emojit asuvat.
Ohjaus Tony Leondis, USA 2017
10.00 Os­tos­ka­na­va Tvins.com
10.00 Kirp­piksen Kingi
Savon sydämessä. Jarp­pi mat­kus­taa ta­pa­maan lup­sa­koi­ta sa­vo­lai­sia Rau­talammille...
10.30 Ja­mie Oli­ve­rin perhejoulu
11.00 Ja­mie Oli­ve­rin perhejoulu
11.00 Ja­mie Oli­ve­rin par­haat jouluruoat
11.00 Ko­ko Bri­tannia leipoo
Jälkiruoat.
10.55 Pi­tää­kö ol­la huolissaan?
Sami Yaffa.
11.30 Os­tos­ka­na­va Tvins.com
11.45 Ra­ket­titiedettä?
12.00 Tut­tu Juttu Show
Antti Lindtman ja Kaija Stormbom sekä Marie ja Toni Nurmi.
11.55 Jäi­nen pla­neet­ta: Hei­koilla jäillä
Huip­pu­vuo­ril­la At­ten­bo­rough selvittää,..
12.00 elokuva: Smurf­fit: ka­donnut kylä
Smurffit: kadonnut kylä. Smurf­fii­na, Smurf­fi­ky­län ai­noa nais­puo­li­nen smurf­fi, ja hä­nen ys­tä­vän­sä Välkky,..
Ohjaus: Kelly Asbury, USA 2017.
12
12.10 Kuutamolla
Riku Rantala, Viki Eerikkilä ja Mervi Kallio. Ku­ka on en­ti­nen yk­si­tyisetsivä?..
12.30 Koiralle koti
Ame­rik­ka­lai­nen koiraohjelma.
12.30 Koiralle koti
13.00 Pi­tää­kö ol­la huolissaan?
Pekka Mattila.
13.00 Pilanpäiten
13.00 Mi­tä tä­nään syö­täi­siin? Perjantai
13.00 Mas­terChef 2020
13.00: Kalanpäitä.
13.55: Arriba! . Keit­tiös­sä val­mis­te­taan mo­der­nia mek­si­ko­lais­ta ruo­kaa, mut­ta ai­ka­ra­jat pi­tä­vät huo­len siitä,..
13.10 Koiralle koti
13.30 Ja­mie Oli­ve­rin par­haat jouluruoat
13.30 Sii­pan saappaissa
Katja ja Mikko. Vii­kon päät­teek­si Kat­ja on val­mis suu­reen muutokseen.
13.30 Ja­mien help­po ja no­pea jouluerikoinen
13.40 Jäi­nen pla­neet­ta: Eeppinen matka
Oh­jel­mas­sa seu­ra­taan na­pa-aluei­den eläi­miä eri vuo­denaikoina...
13.50 Na­le­di: Ele­fant­ti­vauvan tarina
Na­le­di on af­ri­kan­nor­su, jo­ka syn­tyy kes­kel­le sa­la­met­säs­tä­jien suo­sikkiseutua...
14.00 Kirp­piksen Kingi
Ammattireiskat. Es­poo­lainen Sami,..
14.30 Kuutamolla
Antti Tuomas Heikkinen, Paleface ja Sanna Stellan. On taas ai­ka valehdella!..
14.30 Ja­mie Oli­ver: Joulun alla
Jos jou­lust­res­si is­kee, kan­nat­taa katsoa,..
14.30 Mas­ked Singer Suomi
Salaisuudet paljastuu.
14.55 Tun­tu­rin ta­ri­na - luon­tot­ri­lo­gian huipennus
14.50 ko­ti­mai­nen elokuva: Muu­mien taikatalvi
Muumien taikatalvi.
14.50 Agat­ha Ch­ris­tie: Sa­la­pe­räi­set rukiinjyvät
Ri­kas lii­ke­mies löy­tyy mur­hat­tu­na toi­mis­tos­taan tas­kut täyn­nä ru­kiin­jy­viä. Hä­nen lä­hi­pii­riään al­kaa vai­no­ta tappaja,..
Ohjaus: Charles Palmer, UK 2008
15
15.00 Gor­don Ram­sayn jou­lu ys­tävien kanssa
15.00 Ja­mie Oli­ve­rin perhejoulu
15.00: Makeaa mahan täydeltä.
15.30: Aika herkutella.
15.30 Unel­ma­duu­ni Australiassa
Unelmaduunin metsästys.
15.30 Kokkisota
Pilvi Hämäläinen ja Ernest Lawson.
15.30 Kum­mit Li­ve: Jou­lu­Mie­lel­le-konsertti
JouluMielelle-hyväntekeväisyyskonsertti. Huip­puar­tis­tien täh­dit­tä­mä Jou­lu­Mie­lel­le-kon­sert­ti aut­taa pie­niä po­ti­lai­ta ym­pä­ri Suomen...
16.00 Unel­ma­duu­ni Australiassa
Koronavirus iskee.
16.30 Mi­tä tä­nään syö­täi­siin? Perjantai
16.30 Mas­ked Singer Suomi
ti: Semifinaali.
ke: Salaisuudet paljastuu.
16.30 Muu­mi­laak­son tarinoita
16.30: Kohta tulee joulu.
16.55: Muumipeikko herää kesken talviunien.
17.20: Talvisia vieraita.
17.45: Kokko keskellä talvea.
18.10: Ninni on näkymätön.
18.35: Ninni näkyy jälleen.
16.35 Lau­lu Rak­kau­del­le: Sec­ret Song Suomi
Täydellinen ilta. Tä­nään yl­lä­tys­ten­tuo­liin jän­nit­tä­mään is­tu­vat Min­ka Kuus­to­nen, Ve­sa-Mat­ti Loi­ri, Jan­ne Aho­nen, Ki­ti Kok­ko­nen, Tuu­re Kil­pe­läi­nen, Si­pe San­ta­puk­ki ja Ma­nuela Bosco.
17.00 Sa­la­tut elämät
17.00 Mas­ked Singer Suomi
Salaisuudet paljastuu. Kol­me hah­moa on on­nis­tu­nut luo­vi­maan tien­sä lä­pi suu­reen Mas­ked Sin­ger Suo­men finaaliin...
17.30 Kau­niit ja rohkeat
Ame­rik­ka­lai­nen saip­pua­sar­ja Los An­ge­le­sin muo­ti­maailmasta.
17.30 Kau­niit ja rohkeat
Mitä teit tyttärelleni, Bill?
18
18.00 Emmerdale
Em­mer­da­len ky­län asuk­kai­den elä­män­me­noa seu­raa­va draamasarja.
Pattitilanne.
ti: Liian hurja humma. Piina pahenee.
ke: Kosketusetäisyydellä.
18.00 Emmerdale
Em­mer­da­len ky­län asuk­kai­den elä­män­me­noa seu­raa­va draamasarja.
18.00 Hoc­key Night Live
18.00 Seit­se­män uutiset
18.10 Tulosruutu
18.25 Lii­ga: Äs­sät - Lukko
Ässät - Lukko. Äs­sät - Luk­ko, Iso­mä­ki Aree­na (26. 12. 2020) .
18.20 Urheiluextra
18.30 Täy­dellinen kesä
Aaveita ja hummerinkalastusta.
19.00 Seit­se­män uutiset
19.00 Seit­se­män uutiset
19.00 Seit­se­män uutiset
19.05 Seit­se­män uu­ti­set ja sää
19.00 Agat­ha Ch­ris­tie: Nei­ti Pin­ker­to­nin salaisuus
Sa­tun­nai­nen ju­na­tut­ta­vuus ker­too nei­ti Marp­lel­le ko­ti­ky­lään­sä rii­vaa­vis­ta mur­his­ta, jot­ka vai­kut­ta­vat luon­nol­li­sil­ta kuo­le­mil­ta. Mat­kal­la Scot­land Yar­diin mur­haa­ja is­kee jäl­leen, ja nei­ti Marp­le al­kaa sel­vit­tää tapausta.
Ohjaus: Hettie Macdonald, Iso-Britannia/USA 2010
19.10 Sa­mu-Sir­kan jou­lu­tervehdys 2020
19.10 Lii­ga: Äs­sät - Lukko
Ässät - Lukko. Äs­sät - Luk­ko, Iso­mä­ki Aree­na (26. 12. 2020) .
19.20 Päivän sää
19.25 Tulosruutu
19.30 Sa­la­tut elä­mät: Kämp­pä tyhjänä
ma: Rauhaa ja rakkautta.
ti: Eläköön kultainen 60-luku.
19.30 Sa­la­tut elä­mät: MC Taalasbiili
19.30 Jark­ko Tam­mi­nen Show - Li­venä lavalla
19.55 Tulosruutu
20.00 Kuutamolla
Antti Tuomas Heikkinen, Paleface ja Sanna Stellan. On taas ai­ka valehdella!..
20.00 Kirp­piksen Kingi
Ammattireiskat. Es­poo­lainen Sami,..
20.00 Unel­ma­duu­ni Australiassa
Koronavirus iskee. Riik­ka pää­tyy käär­mei­tä vi­li­se­väl­le farmille...
20.05 Ko­ko Suomi leipoo
Kun joulu on! . Kun jou­lu on! Pääs­tä ir­ti jou­lust­res­sis­tä ja nap­paa vin­kit help­poi­hin herkkuihin...
20.00 Lau­lu Rak­kau­del­le: Sec­ret Song Suomi
Laulu rakkaudelle. Uu­si sar­ja al­kaa. Mar­ja Hin­ti­kan juon­ta­ma uu­si iha­na mu­siik­kioh­jel­ma al­kaa! Lu­vas­sa on lii­kut­ta­via kohtaamisia,
20.00 Lii­ga: Äs­sät - Lukko
Ässät - Lukko. Äs­sät - Luk­ko, Iso­mä­ki Aree­na (26. 12. 2020) .
20.45 Pilanpäiten
21
21.00 Tut­tu Juttu Show
Antti Lindtman ja Kaija Stormbom sekä Marie ja Toni Nurmi.
21.00 Agat­ha Ch­ris­tie: To­tuus hal­la­van he­vo­sen majatalosta
Brit­ti­läi­nen rikosdraama.
ti: Uusi sarja alkaa.
ke: Mark Eas­terb­rook käy ta­paa­mas­sa kar­ta­non­rou­vaa, jo­ka ei tun­nu mu­reh­ti­van ty­tär­puo­len­sa kuolemaa...
to: Mark Eas­terb­rook pel­kää hen­ken­sä puo­les­ta ja pa­laa maa­lais­ky­lään ta­paa­maan en­nus­ta­ja­kolmikkoa...
21.00 Tut­tu Juttu Show
Pe­pe Will­berg ja Pau­lii­na Vi­su­ri se­kä Lau­ra ja Pet­ri Hynynen...
21.00 Kym­menen uutiset
21.15 Viikon sää
21.30 ko­ti­mai­nen elokuva: Uu­no Tur­ha­pu­ro ar­mei­jan leivissä
Uuno Turhapuro armeijan leivissä. Kun ap­piu­kos­ta tu­lee mi­nis­te­ris­mies, voi suh­teil­la pääs­tä vaik­ka San­ta­ha­mi­naan suo­rit­ta­maan kes­ken­jää­nyt­tä va­rus­mies­pal­ve­lus­taan. Pääo­sis­sa: Ve­sa-Matti Loiri,..
Ohjaaja: Ere Kokkonen, Suomi, 1984.
21.25 Tulosruutu
21.35 Wal­lander: Jokeri
Wallander: Jokeri. Tär­keä to­dis­ta­ja sur­ma­taan ra­vin­to­lan­sa edes­sä, ja hä­nen 7-vuo­tias tyt­tä­ren­sä on ve­ri­teon ai­noa sil­min­nä­ki­jä. Ju­tun tut­kin­ta vie Kur­tin ja Ste­fa­nin sy­väl­le mal­mö­lai­sen ri­kos­maail­man syövereihin.
Ohjaus: Stefan Apelgren, Ruotsi 2006
21.35 Lau­lu Rak­kau­del­le: Sec­ret Song Suomi
Täydellinen ilta. Tä­nään yl­lä­tys­ten­tuo­liin jän­nit­tä­mään is­tu­vat Min­ka Kuus­to­nen, Ve­sa-Mat­ti Loi­ri, Jan­ne Aho­nen, Ki­ti Kok­ko­nen, Tuu­re Kilpeläinen,
22.00 Kym­menen uutiset
22.00 elokuva: Agat­ha Ch­ris­tie: Kos­ton jumalattarena
Ohjaus: Nicolas Winding Refn, Iso-Britannia/USA 2008
22.20 Päivän sää
22.25 Tulosruutu
22.35 Hoc­key Night - Tien päällä
22.35 Ri­kos­tut­kija Bergman
Epätoivottu, 2. osa. Kes­ken mur­ha­tut­ki­mus­ten toi­nen­kin lap­si siepataan...
22.35 Billions
Rajatonta kamaa. Axe te­kee jät­ti­mäi­sen siir­ron saa­tuaan yl­lät­tä­vän ins­pi­raa­tion lähteen...
22.55 Kun­nian päivä
Mat­ti Suur-Ha­ma­ri: Lu­mi­lau­ta cros­sin pa­ra­lym­pia­kulta 2018...
23.05 Roba
Vimma. Lund pis­tää po­lii­sit so­me-kouluun,..
23.15 Hävyttömät
Gallavich. Ia­nin ja Mic­keyn häät koit­ta­vat, mut­ta Mic­keyn isä te­kee kaik­ken­sa es­tääkseen ne,..
23.35 Saknad
23.35: Huolestunut äiti.
00.30: Kuka se oli?
23.45 Tut­tu Juttu Show
23.45 Mes­ta­reiden mestari
0
00.00 Bäckström
00.00 Kirp­piksen Kingi
00.20 Arrow
Ame­rik­ka­lai­nen toi­mintasarja.
00.20: Sisko tahtoisin jäädä.
01.15: Paluu nykyaikaan. Mia,..
01.55: Isältä tyttärelle.
02.45: Sankareista suurimmat.
03.40: Tervetuloa Hongkongiin. Oliver,..
00.35 The­roux ja sek­sirikolliset
00.40 Pi­tää­kö ol­la huolissaan?
00.40 999: Mi­kä hätänä?
01.00 Suurmestari
00.55 Stadi vs Lande
01.25 Kuutamolla
01.30 Stu­pid Man Smart Phone
01.35 Kirp­piksen Kingi
01.45 Stadi vs Lande
01.55 First Dates UK
Pappia kyydissä. Julkkiskausi,..
01.50 First Dates UK
02.20 First Dates UK
02.15 The­roux ja kuo­lemansairaat
02.30 First Dates UK
02.45 First Dates Suomi
Kausi 1. Jaksot 2-3.
02.50 Ru­Paul's Drag Ra­ce: All Stars
3
03.15 Ru­Paul's Drag Ra­ce: All Stars
03.25 First Dates Suomi
Valmiina valloitukseen!
03.00 Myytinmurtajat
03.40 Ru­Paul's Drag Ra­ce: All Stars
Ame­rik­ka­lai­nen rea­litysarja,..
03.45 Val­heen jäljillä
04.10 Val­heen jäljillä
Corsan konepellillä.
04.00 Stu­pid Man Smart Phone
04.35 Val­heen jäljillä
pe: On/offia ja uutta suhdetta.
la: Poikien reissu Ranskaan.
04.55 Val­heen jäljillä
Yrittääkö vielä?