Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 50 51 52 53 54 Report Katsotuimmat
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
7.12. 8.12. 9.12. 10.12. 11.12. 12.12. 13.12.
6
06.15 Aamusää
06.25 Uutisaamu
48 Pää­mi­nis­te­ri San­na Ma­rin ja Mar­kus Räikkönen 7...
06.55 Os­tos­ka­na­va Tvins.com
07.55 Puuha-Pete
08.20 Muu­mi­laak­son tarinoita
la: Haavoittunut lintu. Lentokisa.
su: Etelä kutsuu. Niiskuneiti ennustajana.
9
09.05 Mi­tä tä­nään syötäisiin?
09.05 Emmerdale
09.10 Emmerdale
09.10 Vii­da­kon veijarit
Jos on hätä,..
09.10 Nuo­ri Robin Hood
09.40 Ko­ko Bri­tannia leipoo
Kakut.
09.40 Unel­ma­duu­ni Australiassa
Farmishokki.
09.40 Tans­sii Tähtien Kanssa
Loppuhuipennus. On ai­ka kau­den vii­meis­ten tans­sien! Kak­sio­sai­sen fi­naa­lin toi­ses­sa osas­sa täh­ti­pa­rit tais­te­le­vat TTK-mestaruudesta.
09.40 Ja­mie Oli­ve­rin hauska joulu
09.35 Kokkisota
Ismo Leikola ja Kalle Lamberg.
09.40 Paa­vo Pesusieni
Pal­kit­tu ani­maa­tio­sar­ja ker­too me­ren­poh­jas­sa si­jait­se­vas­ta Tan­ga­lan kaupungista,..
10.10 Os­tos­ka­na­va Tvins.com
10.10 Ja­mie Oli­ve­rin par­haat jouluruoat
10.35 Mi­tä tä­nään syö­täi­siin? Perjantai
10.35 Pi­tää­kö ol­la huolissaan?
Markus Kajo.
10.35 Kokkisota
Jaana Pelkonen ja Antti Kaikkonen.
10.35 Ex-Onnelliset
Toivoa-antava ihminen.
10.40 Ko­ko Bri­tannia leipoo
Keksit.
11.00 For­mu­la 1: Sak­hi­rin osakilpailu
Bahrain 2.
11.10 Ko­ko Suomi leipoo
Iloinen itä. Tä­nään on suo­lais­ten herk­ku­jen vuo­ro ja suun­taam­me koh­ti itää...
11.30 Os­tos­ka­na­va Tvins.com
11.35 Ja­mie Oli­verin kotona
Talvivihannekset.
12
12.00 elokuva: Al­fa ja Ome­ga 2: Jou­lui­nen seikkailu
Alfa ja Omega 2: Jouluinen seikkailu.
12.05 Gor­don Ram­sayn jou­lu ys­tävien kanssa
Huip­pu­ko­kit Gor­don Ram­say ja Gi­no D'Acam­po loih­ti­vat julk­kis­tii­mien­sä avus­tuk­sel­la jou­lui­sen juh­lail­lal­li­sen sa­dal­le kun­nia­vieraalle,..
12.30 Sii­pan saappaissa
Monika ja Darren. Mo­ni­ka on näyttelijä,..
12.30 Koiralle koti
12.30 Ko­ko Suomi leipoo
Iloinen itä.
12.30 Jahti
Aarni, Gerli ja Tarmo. Kuin­ka jouk­kueen mah­taa käydä?
13.00 Mi­tä tä­nään syö­täi­siin? Perjantai
13.00 elokuva: Al­fa ja Ome­ga 3: Suu­ret susikisat
Alfa ja Omega 3: Suuret susikisat.
13.30 Kuutamolla
Anu Sinisalo, Kari Kanala ja Jarkko Tamminen. Ku­ka oli huk­kua aaltoihin?..
13.30 Ex-Onnelliset
Toivoa-antava ihminen.
13.30 Ja­mie Oli­ve­rin hauska joulu
Ja­mie Oli­ver neuvoo,..
13.30 Kuutamolla
Anu Sinisalo, Kari Kanala ja Jarkko Tamminen. Ku­ka oli huk­kua aaltoihin?..
13.30 Pi­tää­kö ol­la huolissaan?
Sini Merikallio.
13.30 Mi­tä tä­nään syö­täi­siin? Perjantai
14.00 For­mu­la 1 En­nakkotunnelmat
14.30 MTV Uutiset Live
14.35 Unel­ma­duu­ni Australiassa
Koaloita ja myötähäpeää.
14.30 Ra­ket­titiedettä?
Aaltoliike.
15
15.00 Unel­ma­duu­ni Australiassa
Farmishokki.
15.00 Ko­ko Suomi leipoo
Iloinen itä.
15.00 Kirp­piksen Kingi
Menikö tunteisiin?
15.00 Pi­tää­kö ol­la huolissaan?
Sini Merikallio.
15.00 Mi­tä tä­nään syö­täi­siin? Perjantai
15.00 Kirp­piksen Kingi
Menikö tunteisiin? . Jarp­pi sel­vit­tää ku­ka vie kaik­kien mui­den ra­hat ja on Kirp­pik­sen Kingi!..
15.30 Sa­la­tut elämät
15.30 Pi­tää­kö ol­la huolissaan?
Sini Merikallio.
15.55 Tun­tu­rin ta­ri­na - luon­tot­ri­lo­gian huipennus
16.00 Sa­la­tut elämät
16.00 Kau­niit ja rohkeat
16.00 Pi­tää­kö ol­la huolissaan?
Sini Merikallio.
16.30 Kau­niit ja rohkeat
Ame­rik­ka­lai­nen saip­pua­sar­ja Los An­ge­le­sin muo­ti­maailmasta.
16.25 Emmerdale
16.30 Ko­ko Suomi leipoo
Iloinen itä. Tä­nään on suo­lais­ten herk­ku­jen vuo­ro ja suun­taam­me koh­ti itää...
16.58 Uutiset
16.55 Esit­te­lys­sä: Lau­lu Rak­kau­del­le - Sec­ret Song Suomi
17.04 Päivän sää
17.00 Kum­mit Li­ve: Jou­lu­Mie­lel­le-konsertti
JouluMielelle-hyväntekeväisyyskonsertti. Huip­puar­tis­tien täh­dit­tä­mä Jou­lu­Mie­lel­le-kon­sert­ti aut­taa pie­niä po­ti­lai­ta ym­pä­ri Suo­men. Las­tenk­li­ni­koi­den Kum­mien tun­nel­mal­li­ses­sa tv-oh­jel­mas­sa kau­neim­pia jou­lu­lu­ja esit­tä­vät mm. Sa­mi Hed­berg ja Sai­ja Tuu­pa­nen, Ar­ja Koriseva,
17.05 Vii­den jälkeen
17.25 Uutiset
17.30 Vii­den jälkeen
17.30 Kuutamolla
Anu Sinisalo, Kari Kanala ja Jarkko Tamminen. Ku­ka oli huk­kua aal­toi­hin? Ku­ka hö­sel­si hau­tajaisissa?..
17.55 Uutiset
18
18.00 Päivän sää
18.05 Vii­den jälkeen
18.25 Emmerdale
Em­mer­da­len ky­län asuk­kai­den elä­män­me­noa seu­raa­va draamasarja.
18.30 Mi­tä tä­nään syö­täi­siin? Perjantai
18.30 For­mu­la 1 Paalupaikka
18.55 Mi­tä tä­nään syötäisiin?
19.00 Seit­se­män uutiset
Suo­men pa­ras­ta uu­tis­pal­ve­lua suo­si­tuim­pien uu­ti­sank­ku­rien johdolla!
19.00 Seit­se­män uutiset
19.10 Uutisextra
19.10 Tulosruutu
19.20 Päivän sää
19.20 Tulosruutu
19.20 F1 Extra
19.25 Tulosruutu
19.30 Sa­la­tut elämät
Pih­la­ja­ka­dun asuk­kais­ta ker­to­vas­sa sar­jas­sa kul­je­taan kieh­to­vien ta­ri­noi­den po­luil­la kos­ket­ta­via tai ar­ko­ja­kaan asioi­ta kaihtamatta.
19.30 Mas­ked Singer Suomi
Totuudenhetki. Vii­si hah­moa kamp­pai­lee tä­nään pai­kas­ta en­si vii­kon se­mi­finaalissa...
19.30 Täy­dellinen kesä
Siivoojat ja raskaustesti. Eva ihmettelee,..
20.00 Ko­ko Suomi leipoo
Iloinen itä. Tä­nään on suo­lais­ten herk­ku­jen vuo­ro ja suun­taam­me koh­ti itää...
20.00 Asian yti­mes­sä - pu­heen­johtajatentti
20.00 Unel­ma­duu­ni Australiassa
Koaloita ja myötähäpeää.
20.00 Pi­tää­kö ol­la huolissaan?
Sini Merikallio.
20.00 Kum­mit Li­ve: Jou­lu­Mie­lel­le-konsertti
JouluMielelle-hyväntekeväisyyskonsertti. Huip­puar­tis­tien täh­dit­tä­mä Jou­lu­Mie­lel­le-kon­sert­ti aut­taa pie­niä po­ti­lai­ta ym­pä­ri Suomen...
20.00 ko­ti­mai­nen elokuva: Olavi Virta
Olavi Virta. Elo­ku­va Suo­men kaik­kien ai­ko­jen suo­si­tuim­mas­ta lau­la­jas­ta. Mie­hes­tä, jon­ka unel­man so­ta kat­kai­si, miehestä,..
Ohjaaja: Timo Koivussalo, Suomi 2018.
20.30 Tut­tu Juttu Show
Jani Sievinen ja Maria Nyqvist sekä Eija ja Joonas Sippo. Pa­ri­suh­de­vi­san sy­vään pää­hän su­kel­taa Ja­ni Sie­vi­nen ja Ma­ria Nyqvist...
21
21.00 Ex-Onnelliset
Toivoa-antava ihminen. Uut­ta vuot­ta juh­lis­te­taan ys­tä­vyyk­siä sau­nas­sa solmien,..
21.00 Kirp­piksen Kingi
Menikö tunteisiin? . Jarp­pi sel­vit­tää ku­ka vie kaik­kien mui­den ra­hat ja on Kirp­pik­sen Kingi!..
21.00 Pi­tää­kö ol­la huolissaan?
Sini Merikallio.
21.00 Kuutamolla
Christoffer Strandberg, Miitta Sorvali ja Veronica Verho.
21.30 Sun­nuntailounas
Lyö hiljaa, sydämein.
21.50 Best of Posse
22.00 Kym­menen uutiset
Suo­men pa­ras­ta uu­tis­pal­ve­lua suo­si­tuim­pien uu­ti­sank­ku­rien johdolla!
22.00 Kym­menen uutiset
22.10 Lot­to, Jo­ke­ri ja Lomatonni
22.15 Viikon sää
22.20 Päivän sää
22.25 Tulosruutu
22.35 Hoc­key Night Extra
22.35 The Affair
Liike on elämää. Whit­ney rea­goi voi­mak­kaas­ti ah­dis­te­lu­syy­tök­siin isäs­tään ja kiel­tää tä­tä tu­le­mas­ta häihinsä...
22.35 Rikospaikka
22.35 Formulasirkus
22.35 F1 Extra
22.35 For­mu­la 1 koos­te: Abu Dha­bin osakilpailu
Formula 1 osakilpailu kooste.
22.45 elokuva: Zodiac
Zodiac. To­si­ta­pah­tu­miin pe­rus­tu­vas­sa hyy­tä­väs­sä tril­le­ris­sä San Fran­cis­coa pi­tää kau­hun val­las­sa sar­jamurhaaja,..
Ohjaus: David Fincher, USA 2007
22.45 elokuva: Wal­lan­der: Peitenimi
Wallander: Peitenimi. Met­säs­tä löy­tyy hy­lät­ty kuor­ma-au­to, jon­ka pe­räs­sä ole­va kont­ti on täyn­nä kuol­lei­ta ih­mi­siä. Ai­noa elos­sa ole­va on pie­ni vau­va. Vai­na­jil­la ei ole hen­ki­lö­papereita,..
Ohjaaja: Anders Engström, Ruotsi 2006
23.05 Roba
Uusi aika. Uu­si ai­ka. Ro­ba on uu­den ajan äärellä...
23.05 Billions
Sopimus. Axen pi­tää hoi­taa sit­keää PR-on­gel­maa van­hoil­la ko­ti­kulmillaan...
23.05 Pi­tää­kö ol­la huolissaan?
Sini Merikallio.
0
00.00 Bäckström
00.00 Kuutamolla
00.05 Kirp­piksen Kingi
00.16 Kirp­piksen Kingi
00.40 Rikospaikka
01.00 Ko­ko Suomi leipoo
00.55 First Dates UK
01.00 Burgerimies
01.09 Ja­mie Oli­ve­rin hauska joulu
01.10 Hävyttömät
Oi, kapteeni. Faye yrit­tää saa­da Fran­kin muistamaan,..
01.55 First Dates UK
01.50 Kokkisota
01.55 Pai­me­lan autoparoni
01.55 Rou­va Ministeri
02.05 Ruo­ka­ri­ta­rit Ja­mie ja Jimmy
02.15 Billions
Sopimus.
02.50 Kokkisota
02.45 Ruo­ka­ri­ta­rit Ja­mie ja Jimmy
02.50 First Dates UK
3
03.00 Kokkisota
03.25 Arrow
Tunnustusten aika.
03.45 Ruo­ka­ri­ta­rit Ja­mie ja Jimmy
03.40 100% Hotter
03.45 Ruo­ka­ri­ta­rit Ja­mie ja Jimmy
03.45 The­roux ja autistit
03.55 First Dates UK
04.40 100% Hotter
04.40 100% Hotter
04.55 Val­heen jäljillä