Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 31 32 33 34 35 Report Katsotuimmat
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
3.8. 4.8. 5.8. 6.8. 7.8. 8.8. 9.8.
6
06.45 Aamusää
06.55 Uutisaamu
18 EU:n so­ti­la­syh­teis­työ - mah­dol­li­suu­det ja käytäntö...
07.00 Os­tos­ka­na­va Tvins.com
08.00 Puuha-Pete
08.00 44 Cats
08.20 Muu­mi­laak­son tarinoita
la: Muumipeikko löytää lohikäärmeen. Taikuri ja kuningasrubiini.
su: Prinsessa Niiskuneiti. Muumimamman ruokahuolet.
9
09.10 Kau­niit ja rohkeat
Ame­rik­ka­lai­nen saip­pua­sar­ja Los An­ge­le­sin muo­ti­maailmasta.
09.10 Vikke Viikinki
09.10 Kar­hu­her­ra Pad­ding­to­nin seikkailut
09.35 Emmerdale
Em­mer­da­len ky­län asuk­kai­den elä­män­me­noa seu­raa­va draamasarja.
09.35 Winx-klubi
Kausi 8. Jaksot 3-4.
10.05 Suo­men kaunein koti
Kodit kompakteissa neliöissä.
10.05 Villa Hintikka
Sisaruutta ja veljeyttä.
10.05 Yö­ky­läs­sä Maria Veitola
Mikko ja Westend-unelma.
10.05 Maal­la, me­rel­lä ja lautasella
Johanna Puhakka & Jaakko Mölsä.
10.05 Kau­neuden hinta
Tii­nas­ta ei ole per­heal­bu­mis­sa yh­tään valokuvaa,..
10.00 Os­tos­ka­na­va Tvins.com
10.00 Koiralle koti
Ame­rik­ka­lai­nen koiraohjelma.
10.00: Geo.
10.30: Korkeampi tarkoitus.
10.30 Ke­sä­mökkiunelmia
Kol­me pa­ria saa kym­me­nen viik­koa ai­kaa kun­nos­taa siir­to­la­puu­tar­ha­mö­kin. Kes­ke­nään kil­pai­le­vat äi­ti ja ty­tär, avio­pa­ri ja opis­ke­li­japariskunta.
11.00 For­mu­la 1: Iso-Bri­tan­nian osakilpailu
Iso-Britannia.
11.00 En­sit­ref­fit alttarilla
Seikkailu alkaa.
11.00 Selviytyjät
Tuntematon uhka. Liit­tou­mien kes­tä­vyys jou­tuu koetukselle...
11.00 Kotoisa
Kaksiosta kotibistroksi. Van­taal­la Sei­ja ja Vil­le ot­ta­vat työn al­le kaksion,..
11.00 Ko­ko Suomi leipoo
Kahvittaako? . Kahvittaako?..
11.00 Kaap­paus keittiössä
Aika kasvaa aikuiseksi.
12
12.00 Os­tos­ka­na­va Tvins.com
12.00 Suo­men kaunein koti
Itselle remontoidut vanhat puutalot.
12.00 Ja­mien par­haat kasvisruoat
Ruoka mitä vehrein. Ja­mie pää­see vie­rai­le­maan sus­hikoulussa,..
13.00 Re­mon­tilla rahoiksi
Aust­ra­lia­lai­nen rea­li­ty­sar­ja, jos­sa pa­rit re­mon­toi­vat ja myy­vät asun­toja kilpaa.
ti: Poikien peliliike.
ke: Entisöintiä ja uudistamista.
to: Lattiaongelma.
13.00 Re­mon­tilla rahoiksi
Toisten vierashuoneiden paljastus. On ai­ka saat­taa toi­set vie­ras­huo­neet ar­vos­te­lu­kun­toon. Riit­tääkö aika,..
13.00 elokuva: Art­hur ja Minimoit
Arthur ja Minimoit. Fan­ta­sia­seik­kai­lu kym­men­vuo­tias­ta Art­hu­ris­ta, jon­ka isoi­sä on ka­don­nut ja jäl­jel­lä on vain lä­jä muis­tikirjoja,..
13.00 Duud­so­nit: Päällikkö
13.30 Ra­ket­titiedettä?
14.00 Ja­mien par­haat kasvisruoat
Täysin purjoin.
14.00 Grand De­signs - unelma-asunnot
Brit­ti­läi­nen ra­ken­ta­mi­sen ohjelma.
ti: Paljasta betonia.
ke: Jättimäinen savimaja.
14.00 Grand De­signs Australia
Kaupunkitalo kallion reunalla.
14.00 Kotoisa
Arkkitehdin talossa.
14.20 Pi­tää­kö ol­la huo­lis­saan klassikko
14.30 Sa­la­tut elä­mät: Kämp­pä tyhjänä
15
15.00 Su­pernanny Suomi
Kaoottinen naisten talo.
15.00 Ko­ko Suomi leipoo
ti: Pientä ja mausteista.
ke: Hybridejä.
to: Joulun taikaa!
15.00 For­mu­la 1 En­nakkotunnelmat
15.30 Suurmestari
Pystytä teltta. Telt­tai­lun ly­hyt op­pi­mää­rä á la Roni Back...
15.30 Yö­ky­läs­sä Maria Veitola
Siken vieraana Muhun-saarella. Ma­ria mat­kaa Vi­roon Sik­ke Su­marin luo...
15.30 Suurmestari
Pystytä teltta. Telt­tai­lun ly­hyt op­pi­mää­rä á la Roni Back...
16.00 Fort Boyard Suomi
ma: Itkua ja ihmeitä.
ti: Kovaa vauhtia korkeuksissa. Si­ni­ses­sä jouk­kuees­sa kil­pai­lee Kia Leh­mus­kos­ki,Alek­san­te­ri Ha­ka­nie­mi ja Luu­kas Lindeman.
ke: Voimat loppu. Vio­le­tis­sa jouk­kuees­sa ki­saa Emi­lia Nyst­röm, Vel­lu Saa­re­la ja Her­ba­lis­ti ja har­maas­sa jouk­kuees­sa Pete Lattu,
to: Käärmekammo. Kel­tai­ses­sa jouk­kuees­sa kil­pai­lee Sa­ra Cha­fak, Jeff­rey Law­man ja Mo­ni­ka Lindeman...
16.30 Amazing Race
Lähetit ja laulajat. Seik­kai­lu jat­kuu Zimbabwessa...
16.30 Ra­ket­titiedettä?
Hitausmomentti. Tä­nään vinkuu,..
16.30 Kingi
Toinen pudotus. Ku­ka fi­na­lis­teis­ta tip­puu toi­se­na ja läh­tee kir­jai­mel­li­ses­ti lau­lu­kuo­roon? Tai siis sieltä pois.
17.00 elokuva: Agat­ha Ch­ris­tie: Kuo­le­ma lä­het­tää viestin
Kun an­ka­ra lu­mi­py­ry peit­tää pie­nen Ex­hamp­to­nin num­mi­ky­län, Ja­ne Marp­le jou­tuu su­ku­lais­vie­rai­lul­laan yl­lät­täen yö­py­mään tun­ne­tun po­lii­ti­kon kartanossa...
17.30 Kesäterassi
Marja Kihlström ja Juha Perälä.
17.30 Sa­la­tut elämät
Pih­la­ja­ka­dun asuk­kais­ta ker­to­vas­sa sar­jas­sa kul­je­taan kieh­to­vien ta­ri­noi­den po­luil­la kos­ket­ta­via tai ar­ko­ja­kaan asioi­ta kaihtamatta.
18
18.00 Kau­niit ja rohkeat
Ame­rik­ka­lai­nen saip­pua­sar­ja Los An­ge­le­sin muo­ti­maailmasta.
18.00 Amazing Race
Bahrainin helteessä. Kil­pai­lu saa yl­lät­tä­vän kään­teen, kun yk­si pa­ri huk­kaa pas­sin­sa. Teh­tä­vis­sä kan­ne­taan puutavaraa,..
18.25 Emmerdale
Em­mer­da­len ky­län asuk­kai­den elä­män­me­noa seu­raa­va draamasarja.
ma: Ahtaissa oloissa.
ti: Isällinen vastuu.
ke: And­rea pel­lei­lee Ki­min kanssa,..
pe: Vakoojasta vaimoksi. And­rea pohtii,..
19.00 Seit­se­män uutiset
Suo­men pa­ras­ta uu­tis­pal­ve­lua suo­si­tuim­pien uu­ti­sank­ku­rien johdolla!
19.00 Seit­se­män uutiset
19.10 Tulosruutu
19.20 Päivän sää
19.20 Ur­hei­lun tähtihetkiä
19.20 F1 Extra
19.25 Tulosruutu
19.30 Sa­la­tut elämät
Pih­la­ja­ka­dun asuk­kais­ta ker­to­vas­sa sar­jas­sa kul­je­taan kieh­to­vien ta­ri­noi­den po­luil­la kos­ket­ta­via tai ar­ko­ja­kaan asioi­ta kaihtamatta.
19.30 For­mu­la 1 Paalupaikka
19.30 Onnela
Puhtaana käteen.
20.00 Kaap­paus keittiössä
Vaasa. Mon­ta­ko mah­tuu keittiöön?..
20.00 Sta­di vs. Lande
ti: Jaska saa haastajan.
ke: Lyhenteiden merkitykset. Jouk­kuei­den vas­taus­ten myö­tä Suo­meen syn­tyy uu­sia yh­dis­tyk­siä ja kuntia...
20.00 Suurmestari
Pystytä teltta. Telt­tai­lun ly­hyt op­pi­mää­rä á la Roni Back...
20.00 Sa­la­tut elä­mät: Pa­luu Tuulirantaan
20.00: Salatut elämät: Paluu Tuulirantaan.
20.00 Selviytyjät
Kahden kopla. Van­hat pa­ran­ta­ja­to­ve­ruk­set pe­laa­vat omaa pe­liään uu­den nel­jän liit­tou­man val­mis­tel­les­sa iskuaan...
20.00 elokuva: Agat­ha Ch­ris­tie: Bert­ra­min hotellissa
Van­ho­jen ai­ko­jen tyy­lin säi­lyt­tä­nees­sä ho­tel­lis­sa ta­pah­tuu kuo­le­man­ta­paus, jo­ta po­lii­si saa­puu tut­ki­maan. Ho­tel­lis­sa vie­rai­le­va nei­ti Marp­le­kin ryh­tyy pen­ko­maan asioi­ta erään ker­ros­sii­voo­jan kanssa...
Ohjaus: Dan Zeff, UK 2006
21
21.00 Ri­ma­kau­hua ja rakkautta
Lupa rellestää. Adam on rie­muis­saan yl­lät­tä­väs­tä vä­li­vuodestaan,..
21.00 Kotoisa
Kaksiosta kotibistroksi. Van­taal­la Sei­ja ja Vil­le ot­ta­vat työn al­le kaksion,..
21.00 Yö­ky­läs­sä Maria Veitola
Siken vieraana Muhun-saarella. Ma­ria mat­kaa Vi­roon Sik­ke Su­marin luo...
21.00 Kotoisa
Arkkitehdin talossa.
21.00 Tut­tu Juttu Show
Elina ja Ilkka Kanerva sekä Saara ja Vesa Ylisaari.
21.00 Amazing Race
Bahrainin helteessä. Kil­pai­lu saa yl­lät­tä­vän kään­teen, kun yk­si pa­ri huk­kaa pas­sin­sa. Teh­tä­vis­sä kan­ne­taan puutavaraa,..
21.45 Pi­tää­kö ol­la huo­lis­saan klassikko
22.00 Kym­menen uutiset
Suo­men pa­ras­ta uu­tis­pal­ve­lua suo­si­tuim­pien uu­ti­sank­ku­rien johdolla!
22.00 Kym­menen uutiset
22.10 Lot­to, Jo­ke­ri ja Lomatonni
22.15 Viikon sää
22.20 Päivän sää
22.25 Tulosruutu
22.35 Pukumiehet
Näköalareittejä.
22.35 Ma­ria Wern: On­nenkaappaaja
22.35 ESPN do­ku­mentti: Rodman
Rodman. Do­ku­men­tis­sa tu­tus­tu­taan ko­ri­pal­loi­li­ja Den­nis Rod­ma­nin uraan ja elämään...
22.35 Formulasirkus
22.35 F1 Extra
22.35 For­mu­la 1 koos­te: Ison-Bri­tan­nian osakilpailu
Iso-Britannia 2.
22.45 ko­ti­mai­nen elokuva: Va­res - Sheriffi
Vares - Sheriffi. Jus­si Va­res löy­tää kak­si ruu­mis­ta Tu­run lai­ta­mil­ta: nai­sen, jo­ta on am­mut­tu pää­hän, ja miehen,..
Ohjaaja: Hannu Salonen, Suomi 2015
22.45 elokuva: Wal­lander: Haamu
Wallander: Haamu. Ys­ta­din yl­lä le­pää pai­nos­ta­va hel­leaal­to, kun me­ren­ran­ta­mö­kis­sä ta­pah­tuu kah­den ih­mi­sen hen­gen vaa­ti­va tu­ho­polt­to. Wal­lan­de­ril­le alai­si­neen selviää,..
Ohjaus: Mikael Marcimain, Ruotsi 2009
23.05 Bullets
Syntymäpäivä. Ma­ri aut­taa Ma­di­naa hau­taa­maan sa­laisuuden...
23.36 Suurmestari
23.35 Ri­ma­kau­hua ja rakkautta
23.35 Ex-Onnelliset
Infantiilia käytöstä.
0
00.05 Hamilton
00.30 ESPN do­ku­ment­ti: Len Bias - me­ne­tetty unelma
00.30 Kaap­paus keittiössä
00.35 Pi­tää­kö ol­la huolissaan?
00.30 Amazing Race
00.35 Hamilton
Lunnaat.
00.30 Ho­tel Swan Helsinki
01.00 Ulosottomiehet
01.25 Kau­neuden hinta
01.25 Ulosottomiehet
01.20 Ulosottomiehet
01.30 Pukumiehet
01.30 Hävyttömät
Mustatukkainen punapää. Ian pohtii,..
01.40 Rikospaikka
01.55 Suurmestari
02.25 Ulosottomiehet
02.15 Billions
Yh­dys­val­ta­lai­nen draa­ma­sar­ja ko­van ra­han si­joi­tus­ra­has­to­jen häi­käi­le­mät­tö­mäs­tä maailmasta.
02.20 Ra­kas, si­nus­ta on tul­lut pullukka
02.20 Ambulanssi
02.35 Tut­tu Juttu Show
02.35 Ulosottomiehet
Äidin kukkarolla.
02.50 Re­mon­tilla rahoiksi
3
03.15 Re­mon­tilla rahoiksi
Aust­ra­lia­lai­nen rea­litysarja,..
03.15 Re­mon­tilla rahoiksi
03.30 Si­nul­le on postia
03.30 Myytinmurtajat
Busterin oma jakso.
03.50 Grand De­signs Australia
04.15 Grand De­signs - unelma-asunnot
04.20 Grand De­signs - unelma-asunnot
04.20 Kingi
Toinen pudotus.
04.30 Yö­ky­läs­sä Maria Veitola