Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 21 22 23 24 25 Report Katsotuimmat
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
25.5. 26.5. 27.5. 28.5. 29.5. 30.5. 31.5.
6
06.15 Aamusää
06.25 Uutisaamu
48 Mi­ten ko­ro­na on vai­kut­ta­nut lapsiin? 7...
06.25 Uutisaamu
Uu­ti­saa­mu tar­joaa kat­ta­vas­ti päi­vän tuo­reim­mat uu­ti­set meil­tä ja maail­mal­ta se­kä sää­tie­dot ja ur­hei­lu-uutiset.
07.00 Os­tos­ka­na­va Tvins.com
08.00 Monchhichi
08.00 44 Cats
08.10 Palomies Sami
08.25 Muu­mi­laak­son tarinoita
la: Suuri kurpitsa. Taiteilijat tulevat.
su: Muumipeikko saa suuren kalan. Maalataan talo.
9
09.06 Mi­tä tä­nään syötäisiin?
09.10 Kau­niit ja rohkeat
Ame­rik­ka­lai­nen saip­pua­sar­ja Los An­ge­le­sin muo­ti­maailmasta.
09.10 Mim­mit musapatti
09.10 Kar­hu­her­ra Pad­ding­to­nin seikkailut
09.35 Emmerdale
Em­mer­da­len ky­län asuk­kai­den elä­män­me­noa seu­raa­va draamasarja.
09.35 Legendat
Suo­mek­si pu­hut­tu animaatio.
10.05 Suo­men kau­nein ko­ti: Kesämökit
Ylelliset loma-asunnot. Ke­miönsaaressa,..
10.05 Vap­pu ja Marja Live
Vie­raak­si saa­pu­vat Al­ma, Sa­mi Hed­berg, Ilk­ka Alan­ko, Eri­ka Vik­man, Erin,..
10.05 Ko­dis­ta puutarhaan
Mittava mullistus.
10.05 Me­nu Finnjävel
Läskisoosi.
10.05 Maal­la, me­rel­lä ja lautasella
Antti Ketonen & Erika Vikman .
10.00 Os­tos­ka­na­va Tvins.com
10.00 Suo­men kau­nein ko­ti: Kesämökit
Hienosti entisöidyt perinnemökit.
10.30 Mi­tä tä­nään syö­täi­siin? Perjantai
11.05 Kenen kotona?
Blog­gaa­ja, kiin­teis­tön­vä­littäjä,..
11.05 Maal­la, me­rel­lä ja lautasella
Arttu Lindeman & Jaakko Parkkali .
11.05 Huip­pu­kokki landella
Jaana Pelkonen. Pan­na­cot­ta-taivas...
11.06 Pert­tu - teh­tä­vä Kiinassa
Shirlyn hintasirkus.
11.05 Kokkisota
Kalle Palander ja Paula Noronen. Krei­kas­ta Tornioon...
11.00 Maal­la, me­rel­lä ja lautasella
Antti Ketonen & Erika Vikman .
11.00 Me­nu Finnjävel
Läskisoosi.
12
12.00 Os­tos­ka­na­va Tvins.com
12.00 Suo­men kau­nein ko­ti: Kesämökit
Hienosti entisöidyt perinnemökit.
12.00 Maal­la, me­rel­lä ja lautasella
Antti Ketonen & Erika Vikman .
13.00 Joo­nas Nordman Show
Joo­nak­sen vie­raik­si saa­pu­vat näyt­te­li­jä Ch­ris­tof­fer Strandberg,..
13.00 Ruo­ka­ri­ta­rit Ja­mie ja Jimmy
Danny DeVito. Kup­pi­laan saa­daan täh­tiloistoa,..
13.00 Huip­pu­kokki landella
Hjallis Harkimo. Hjal­lik­sen ko­to­na. Sa­de­kaan ei haittaa,..
13.00 Ja­mie Oli­ve­rin säästöateriat
Sianpotkaa ja kalapullia.
13.00 Mi­tä tä­nään syö­täi­siin? Perjantai
13.00 elokuva: Art­hur ja kaksi maailmaa
Arthur ja kaksi maailmaa.
Ohjaaja: Luc Besson, Ranska 2010
13.00 Ja­mie Oli­ve­rin säästöateriat
Sianpotkaa ja kalapullia.
13.30 Suo­men kau­nein ko­ti: Kesämökit
Hienosti entisöidyt perinnemökit.
14.00 Ra­kas, os­tin meille kodin
Ummikko talokaupoilla.
14.00 Maal­la, me­rel­lä ja lautasella
Arttu Lindeman & Jaakko Parkkali .
14.00 Re­monttipiiskuri
Takaisin yläkertaan. Kuu­si­hen­ki­nen per­he nuk­kuu ko­ti­ta­lon­sa yläkerrassa,..
14.00 Ra­kas, os­tin meille kodin
Sanansa sanottavana.
14.00 Ko­dis­ta puutarhaan
Kiveä ja betonia.
14.30 Sta­di vs. Lande
Improa ja tietoa. Tie­tä­vät­kö stadilaiset,..
15
15.00 Vap­pu ja Marja Live
Vie­raak­si saa­pu­vat Al­ma, Sa­mi Hed­berg, Ilk­ka Alan­ko, Eri­ka Vik­man, Erin,..
15.00 Sta­di vs. Lande
Pitsiä vai fudista? . Tun­te­vat­ko lan­det tun­ne­tun Stoc­kan kellon,..
15.00 Me­nu Finnjävel
Läskisoosi.
15.00 Maal­la, me­rel­lä ja lautasella
Antti Ketonen & Erika Vikman .
15.05 Penn & Tel­ler: Na­ruta meitä!
Brit­ti­läis-ame­rik­ka­lai­ses­sa viih­deoh­jel­mas­sa la­val­le nou­se­vat tai­ku­rit yrit­tä­vät na­rut­taa Pen­niä ja Tel­le­riä an­sai­tak­seen paik­kan­sa kuu­lui­san tai­ku­ri­kak­si­kon Las Ve­ga­sin show'ssa.
15.30 Sa­la­tut elämät
16.00 Sa­la­tut elämät
16.00 Kau­niit ja rohkeat
16.00 Hitlist
Jak­sos­sa kil­pai­le­vat ys­tä­vyk­set Lin­da ja Jut­ta Tu­rus­ta ja Espoosta,..
16.00 Sta­di vs. Lande
Improa ja tietoa. Tie­tä­vät­kö stadilaiset,..
16.30 Kau­niit ja rohkeat
Ame­rik­ka­lai­nen saip­pua­sar­ja Los An­ge­le­sin muo­ti­maailmasta.
16.30 Emmerdale
16.58 Uutiset
17.05 Vii­den jälkeen
17.00 Sta­di vs. Lande
Improa ja tietoa. Tie­tä­vät­kö sta­di­lai­set, mi­kä on ke­lo ja ovat­ko lan­det aja­neet Lin­nan­mäen Vuo­ris­toradassa?..
17.00 Maal­la, me­rel­lä ja lautasella
Antti Ketonen & Erika Vikman .
17.25 Uutiset
17.30 Vii­den jälkeen
17.55 Uutiset
18
18.00 Vii­den jälkeen
18.00 Jahti
Tuomas, Virpi ja Simo. Tuo­mas, Vir­pi ja Si­mo pis­tä­vät kai­ken pe­liin ja yrit­tä­vät vih­doin­kin voit­taa Jahtaajan.
18.00 Joo­nas Nordman Show
Kau­den vii­mei­ses­sä jak­sos­sa Joo­nak­sen soh­va­pai­kat val­taa­vat Suo­men haus­kin nai­nen Pir­jo Heikkilä,
18.25 Emmerdale
Em­mer­da­len ky­län asuk­kai­den elä­män­me­noa seu­raa­va draamasarja.
18.30 Mi­tä tä­nään syö­täi­siin? Perjantai
18.55 Mi­tä tä­nään syötäisiin?
19.00 Seit­se­män uutiset
Suo­men pa­ras­ta uu­tis­pal­ve­lua suo­si­tuim­pien uu­ti­sank­ku­rien johdolla!
19.00 Seit­se­män uutiset
19.10 Uutisextra
19.10 Tulosruutu
19.20 Päivän sää
19.20 Tulosruutu
19.20 Urheiluextra
19.25 Tulosruutu
19.25 Ur­hei­lun tähtihetkiä
19.30 Sa­la­tut elämät
Pih­la­ja­ka­dun asuk­kais­ta ker­to­vas­sa sar­jas­sa kul­je­taan kieh­to­vien ta­ri­noi­den po­luil­la kos­ket­ta­via tai ar­ko­ja­kaan asioi­ta kaihtamatta.
19.30 Älä jäädy
19.30 Ter­ve­tu­loa Sjölyckaniin
20.00 Suo­men kau­nein ko­ti: Kesämökit
Ylelliset loma-asunnot. Ke­miönsaaressa,..
20.00 Maal­la, me­rel­lä ja lautasella
Antti Ketonen & Erika Vikman .
20.00 Sta­di vs. Lande
Improa ja tietoa. Tie­tä­vät­kö stadilaiset,..
20.00 Suo­men kau­nein ko­ti: Kesämökit
Hienosti entisöidyt perinnemökit.
20.00 Alasti-klubi
Mikael Gabriel. Elias Kas­ki­sen haas­tat­te­lu piir­tää räp­pä­ris­tä uu­den­laisen kuvan,
20.00 Sta­di vs. Lande
Improa ja tietoa. Tie­tä­vät­kö sta­di­lai­set, mi­kä on ke­lo ja ovat­ko lan­det aja­neet Lin­nan­mäen Vuo­ris­toradassa?..
20.00 Jahti
Esko Eerikäinen, Minna Kuukka ja Aki Linnanahde.
21
21.00 Me­nu Finnjävel
Läskisoosi.
21.00 Kokkisota
Krista Pärmäkoski ja Mari Eder. Hiih­tä­jien sal­miak­kiunelmat...
21.00 Pi­tää­kö ol­la huolissaan?
Markku Jokisipilä. Huo­li ke­ve­nee jakamalla!..
21.00 Jahti
Esko Eerikäinen, Minna Kuukka ja Aki Linnanahde. En­si vii­kol­la al­ka­vat uu­det jaksot!
21.00 Hitlist
Jak­sos­sa kil­pai­le­vat ys­tä­vyk­set Lin­da ja Jut­ta Tu­rus­ta ja Espoosta,..
21.00 Joo­nas Nordman Show
Kau­den vii­mei­ses­sä jak­sos­sa Joo­nak­sen soh­va­pai­kat val­taa­vat Suo­men haus­kin nai­nen Pir­jo Heikkilä,
21.00 Mie­len­sä­pa­hoit­ta­ja - en­nen kaik­ki oli paremmin
KOULU. Mis­sä on ur­ku­har­mo­ni ja Kyös­ti Kal­lion kuva?..
22.00 Kym­menen uutiset
Suo­men pa­ras­ta uu­tis­pal­ve­lua suo­si­tuim­pien uu­ti­sank­ku­rien johdolla!
22.00 Kym­menen uutiset
22.10 Lot­to, Jo­ke­ri ja Lomatonni
22.15 Viikon sää
22.20 Päivän sää
22.25 Tulosruutu
22.35 Joo­nas Nordman Show
Joo­nak­sen vie­raik­si saa­pu­vat näyt­te­li­jä Ch­ris­tof­fer Strandberg,..
22.35 Bull
Vanhoja kaunoja. Van­hat haa­vat re­vi­tään auki,..
22.35 ESPN do­ku­ment­ti: Charismatic
Charismatic.
22.35 C Mo­re Urheilusuora
22.35 elokuva: Whi­te House Down
White House Down. Chan­ning Ta­tum on hen­ki­var­ti­ja­na toi­mi­va John Ca­le, jon­ka haa­vee­na on pääs­tä töi­hin pre­si­den­tin sa­lai­seen palveluun...
USA 2013.
22.35 elokuva: Wal­lan­der: Salaisuus
11-vuo­tias poi­ka löy­tyy kuol­lee­na kal­lion­kie­lek­keen al­ta ja il­me­nee, et­tä hä­net on sur­mat­tu rais­kauk­sen jäl­keen. Ste­fan Lind­man tun­tee po­jan isän ja lu­paa sel­vit­tää murhaajan,..
Ohjaaja: Stephan Apelgren, Ruotsi 2006
22.35 Pi­tää­kö ol­la huolissaan?
Markku Jokisipilä. Huo­li ke­ve­nee jakamalla!..
23.05 Isän­maan puolesta
Opettaja. Car­rie, jäl­leen ko­ti­maan ka­ma­ral­la ja tuk­ku syyt­tei­tä niskassaan,..
23.35 Mie­len­sä­pa­hoit­ta­ja - en­nen kaik­ki oli paremmin
ILMASTONMUUTOS.
23.35 Roba
Metsästäjä. Kau­pun­gil­la on am­mut­tu ihmisiä...
23.40 Sta­di vs. Lande
Improa ja tietoa.
23.30 Sta­di vs. Lande
Improa ja tietoa. Tie­tä­vät­kö stadilaiset,..
0
00.05 Pert­tu - teh­tä­vä Kiinassa
00.30 ESPN do­ku­mentti: Renee
Renee.
00.30 Me­nu Finnjävel
00.25 Pukumiehet
Välikädessä.
00.25 Kokkisota
Krista Pärmäkoski ja Mari Eder.
00.35 Ulosottomiehet
01.00 Pi­tää­kö ol­la huolissaan?
01.05 Pukumiehet
01.25 Ratamo
01.20 Isän­maan puolesta
Opettaja. Carrie,..
01.20 Ulosottomiehet
01.30 Ambulanssi
01.55 Ulosottomiehet
02.00 Posse
Posse viihdyttää tänäänkin!
02.10 Ulosottomiehet
Do­ku­men­taa­ri­nen rea­li­ty­sar­ja brit­ti­läi­sis­tä ulo­sot­tomiehistä.
02.15 Re­monttipiiskuri
02.15 Scorpion
Ame­rik­ka­lai­nen jän­ni­tys­sar­ja, jos­sa ryh­mä ne­ro­ja rat­kai­see yleis­tä tur­val­li­suut­ta uh­kaa­via tilanteita.
02.25 Zoo
02.20 Täh­det, tähdet
Salainen paheeni. kau­si 5, Sa­lai­nen paheeni...
02.50 Lap­se­ni on teiniäiti
3
03.10 Hunt vs. Lau­da: For­mu­la 1:n le­gen­daa­ri­nen taistelupari
03.20 Ulosottomiehet
03.20 Ulosottomiehet
03.45 Penn & Tel­ler: Na­ruta meitä!
03.50 Häät sul­hasen tapaan
Talven ihmemaa.
04.05 Häät sul­hasen tapaan
04.15 Häät sul­hasen tapaan
Viva Las Vegas!
04.00 Penn & Tel­ler: Na­ruta meitä!