Ohjelmakartta.fi
Varoitus! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 25.2. ti 26.2. ke 27.2. to 28.2. pe 1.3. la 2.3. su 3.3.
6

06.00 Os­tos­ka­na­va T­vins.com

06.15 Aa­mu­sää

06.25 Huo­men­ta Suo­mi

Huo­men­ta Suo­mi

07.00 Os­tos­ka­na­va T­vins.com

08.00 Pa­lo­mies Sa­mi

Monch­hic­hi

08.15 Muu­mi­laak­son ta­ri­noi­ta (x4)

Lentokisa. Etelä kutsuu. Niiskuneiti ennustajana. Vedenhengetär.
9

09.05 Mi­tä tä­nään syö­täi­siin?

09.10 Huo­men­ta Suo­mi Ext­ra

Le­gen­dat

09.35 Kau­niit ja roh­keat

Paa­vo Pe­su­sie­ni

10.00 Em­mer­da­le

Os­tos­ka­na­va T­vins.com

Kaap­paus keit­tiös­sä

Kahvia ja tupakkaa. Tur­ku­lai­nen nuo­ri­pa­ri lait­taa Ka­pen to­del­li­sen haas­teen e­teen.

10.30 Kau­nis e­lä­mä

Kaunis elämä: Lotta Näkyvä. Kaunis elämä: Heidi Sohlberg. Kaunis elämä: Lola Odusoga. Kaunis elämä: Riitta Väisänen.

Hää­hul­lut

Marlene ja Shederyl.

Sa­la­tut e­lä­mät (x5)

Gunnar saa käyrän nousuun. Rakkaudella muistaen, Sami Kosonen. Alissa ja Sanni tanssivat lantadaa. Hyvästi, Sanni Taalasmaa. Tuomio kirkossa, Aaro Vaalanne. Pih­la­ja­ka­dun a­suk­kais­ta ker­to­vas­sa sar­jas­sa kul­je­taan kieh­to­vien ta­ri­noi­den po­luil­la kos­ket­ta­via tai ar­ko­ja­kaan a­sioi­ta kaih­ta­mat­ta.

11.00 Ma­ku­muis­to­ja

Jen­ni Ko­kan­der ja Ka­ri Lu­mi­ke­ro jat­ka­vat ma­ku­muis­to­jen ja mie­len­kiin­tois­ten ruo­ka­ta­ri­noi­den met­säs­tys­tä!

11.30 Hei me ra­ken­ne­taan!

Rauhaa olohuoneeseen. Inspiroiva puutarha. Pappilan keittiö. Sukutilan terassi. Hevostyttöjen huoneet.
12

12.00 Ko­toi­sa

Hir­si­ta­lon muo­don­muu­tos 1/2. Vih­dis­sä tuo­daan 70-lu­vun keit­tiö ja e­tei­nen tä­hän päi­vään.

12.30 Os­tos­ka­na­va T­vins.com

13.00 Ratc­het & C­lank

Ratchet & Clank. An­ti­san­ka­ri­duo Ratc­het ja C­lank kut­su­taan hä­tiin, kun vi­he­liäi­nen nil­ja­ke Pu­heen­joh­ta­ja D­rek uh­kaa tu­ho­ta So­la­na-ga­lak­sin jo­kai­ki­sen p­la­nee­tan pöl­lyä­väk­si a­va­ruus­to­muk­si.

13.15 Vil­lien jäl­jil­lä

Merikilpikonna. Kau­si 1, Pir­jo Heik­ki­lä ja Kim­mo Oh­to­nen tu­tus­tu­vat u­ha­na­lai­seen me­ri­kil­pi­kon­naan ja sen suo­je­luun Aust­ra­lias­sa.

13.30 Huo­men­ta Suo­mi Ext­ra

Huo­men­ta Suo­mi Ext­ra on li­fes­ty­le­mai­nen aa­mu­ma­ka­sii­nioh­jel­ma, jon­ka ai­hei­siin kuu­lu­vat muun muas­sa ter­veys ja hy­vin­voin­ti, o­mat ra­hat, ko­ti ja ruo­ka.

14.00 Täh­det, täh­det

Uusinta.

Po­mo pii­los­sa UK

Autokaupan karu arki.

A­sian y­ti­mes­sä, Jaak­ko Loik­ka­nen

Ko­toi­sa

S­ta­di vs. Lan­de

Junailua ja vuoristorataa.

14.15 S­ta­di vs. Lan­de

Tehotyttöjä ja kuviokelluntaa. Te­ho­tyt­tö­jä ja ku­vio­kel­lun­taa.

14.30 Tek­na­vi

14.50 Pi­tää­kö ol­la huo­lis­saan?

Ina Mikkola.

14.50 Pi­lan­päi­ten

15

15.00 Uu­tis­vuo­to

Mie­len­sä­pa­hoit­ta­ja - en­nen kaik­ki o­li pa­rem­min

RAKENTAMINEN.

15.00 Suh­de­sop­pa

Ystävykset Pohjoisesta.

S­ta­di vs. Lan­de

Junailua ja vuoristorataa. Ju­nai­lua ja vuo­ris­to­ra­taa.

15.15 Pi­tää­kö ol­la huo­lis­saan?

Ina Mikkola. Tä­nään tar­joi­lem­me hyy­tä­vän viil­tä­vää ja a­jan­koh­tais­ta pö­lö­pö­lö-kes­kus­te­lua.

15.45 Pi­lan­päi­ten

15.55 Yö­ky­läs­sä Ma­ria Vei­to­la

Aira Samulin.

Kaap­paus keit­tiös­sä

Kahvia ja tupakkaa.

S­ta­di vs. Lan­de

Nyt bamlataan stadia!

S­tu­dio

Yö­ky­läs­sä Ma­ria Vei­to­la

Li Andersson.

Myy­rä

Ki­sas­sa lop­puun as­ti py­sy­nyt fi­naa­li­kol­mik­ko saa vie­lä yh­den mah­dol­li­suu­den ker­ryt­tää ra­ha­pot­tia ja sel­vit­tää, ku­ka heis­tä on Myy­rä.

16.15 Täh­det, täh­det

Uusinta.

16.55 Sa­la­tut e­lä­mät

Aina kun flippaan, auto on irti. Gunnar saa käyrän nousuun. Rakkaudella muistaen, Sami Kosonen. Alissa ja Sanni tanssivat lantadaa. Hyvästi, Sanni Taalasmaa.

17.25 Kau­niit ja roh­keat

Wyatt Spencer, jokapaikan Juudas. Jätitkö Hopen alttarille, Liam? Bill, silmänkääntäjien kuningas. Ylemmyydentuntoa loganilaisittain. Pidä kiinni omastasi, Hope.

S­tu­dio

S­tu­dio on MTV:n uu­si talk s­how, jos­sa vie­rai­ta vas­taa­not­ta­mas­sa o­vat Kir­si Alm-Sii­ra ja Ni­na Rah­ko­la.

17.55 Nel­jän täh­den il­lal­li­nen

Miss Suomi Alina Voronkova. Sami Uotila. Saana Akiola. Eero Ettala.

Em­mer­da­le

Toivossa on hyvä elää. Pad­dy pa­hoit­te­lee C­ha­sil­le hä­täi­lyään.

17.55 Yö­ky­läs­sä Ma­ria Vei­to­la

Li Andersson. Ma­ria yö­pyy Va­sem­mis­to­lii­ton pu­heen­joh­ta­jan luo­na Tu­rus­sa.
18

18.25 Em­mer­da­le

Mi­tä tä­nään syö­täi­siin?

For­mu­la­sir­kus: Tal­vi­tes­tit 2

Formulasirkus.

18.55 Mi­tä tä­nään syö­täi­siin?

19.00 Seit­se­män uu­ti­set

Seit­se­män uu­ti­set

19.10 Va­paal­la Rip­san kans­sa: An­na-Ma­ja Hen­riks­son

Anna-Maja Henriksson.

Tu­los­ruu­tu

19.20 Päi­vän sää

19.20 F1 Ext­ra

19.25 Tu­los­ruu­tu

19.30 Sa­la­tut e­lä­mät

Gunnar saa käyrän nousuun. Rakkaudella muistaen, Sami Kosonen. Alissa ja Sanni tanssivat lantadaa. Hyvästi, Sanni Taalasmaa. Tuomio kirkossa, Aaro Vaalanne. Pih­la­ja­ka­dun a­suk­kais­ta ker­to­vas­sa sar­jas­sa kul­je­taan kieh­to­vien ta­ri­noi­den po­luil­la kos­ket­ta­via tai ar­ko­ja­kaan a­sioi­ta kaih­ta­mat­ta.

Myy­rä

Kuka on Myyrä? Pää­tös­jak­sos­sa myy­rän hen­ki­löl­li­syys ja hä­nen juo­nen­sa vih­doin pal­jas­te­taan! Sa­mal­la sel­viää, ku­ka voit­taa hui­kean ra­ha­po­tin. Kil­pai­li­jat o­vat pa­lan­neet Mek­si­kos­ta ta­kai­sin Suo­meen ja lu­vas­sa on i­loi­nen jäl­leen­nä­ke­mi­nen.

Täh­det, täh­det

20.00 Kaap­paus keit­tiös­sä

Kahvia ja tupakkaa. Tur­ku­lai­nen nuo­ri­pa­ri lait­taa Ka­pen to­del­li­sen haas­teen e­teen.

Mie­len­sä­pa­hoit­ta­ja - en­nen kaik­ki o­li pa­rem­min

RAKENTAMINEN. Ku­ka tar­vit­see lat­tia­läm­mi­tys­tä? Mie­len­sä­pa­hoit­ta­ja käy a­sun­to­mes­suil­la ja viet­tää ker­ros­ta­loe­lä­mää tai­tei­li­ja Kärt­sy Ha­ta­kan o­pas­tuk­sel­la.

Ko­toi­sa

Hir­si­ta­lon muo­don­muu­tos 1/2. Vih­dis­sä tuo­daan 70-lu­vun keit­tiö ja e­tei­nen tä­hän päi­vään.

S­ta­di vs. Lan­de

Junailua ja vuoristorataa. Tehotyttöjä ja kuviokelluntaa.
21

21.00 Pi­tää­kö ol­la huo­lis­saan?

Ina Mikkola. Tä­nään tar­joi­lem­me hyy­tä­vän viil­tä­vää ja a­jan­koh­tais­ta pö­lö­pö­lö-kes­kus­te­lua.

S­tu­dio

S­tu­dio on MTV:n uu­si talk s­how, jos­sa vie­rai­ta vas­taa­not­ta­mas­sa o­vat Kir­si Alm-Sii­ra ja Ni­na Rah­ko­la.

Vap­pu ja Mar­ja Li­ve

Vap­pu Pi­miän ja Mar­ja Hin­ti­kan vie­rai­na näh­dään vii­kon pu­hu­tuim­mat hen­ki­löt ja Suo­men suu­rim­mat täh­det.

Yö­ky­läs­sä Ma­ria Vei­to­la

Li Andersson. Ma­ria yö­pyy Va­sem­mis­to­lii­ton pu­heen­joh­ta­jan luo­na Tu­rus­sa.

Aal­lon­mur­ta­ja

Uu­tis­vuo­to

Y­li­tuo­ma­ri­na Pe­ter Ny­man, kap­tee­nei­na Reet­ta Rä­ty ja I­le Uu­si­vuo­ri.

Ra­ta­mo

Sodanuhka kasvaa. Su­po ja KRP o­vat saa­neet ka­saan pi­tä­vät to­dis­teet, mut­ta e­päil­ty on ka­teis­sa. O­dot­ta­ma­ton lau­sun­to saa po­lii­sin poh­ti­maan tut­kin­taa uu­des­sa va­los­sa.

22.00 Kym­me­nen uu­ti­set

Kym­me­nen uu­ti­set

22.10 Lot­to, Jo­ke­ri ja Lo­ma­ton­ni

Vii­kon sää

22.20 Päi­vän sää

22.25 Tu­los­ruu­tu

Tu­los­ruu­tu

Suo­men pa­ras­ta ur­hei­lun uu­tis­pal­ve­lua suo­si­tuim­pien ank­ku­rien joh­dol­la!

Tu­los­ruu­tu

22.35 Myy­rä

Ki­sas­sa lop­puun as­ti py­sy­nyt fi­naa­li­kol­mik­ko saa vie­lä yh­den mah­dol­li­suu­den ker­ryt­tää ra­ha­pot­tia ja sel­vit­tää, ku­ka heis­tä on Myy­rä.

A­sian y­ti­mes­sä, Jaak­ko Loik­ka­nen

Ri­kos­paik­ka

Toi­mit­ta­ja Pek­ka Leh­ti­nen ja Jark­ko Si­pi­lä ker­to­vat vii­kon ko­vim­mat ri­ko­sai­heet!

22.35 Jum­per

Jumper. Seik­kai­lue­lo­ku­va nör­tis­tä, jol­la on ky­ky te­le­por­taa­tioon. Hän siir­tyy pai­kas­ta toi­seen sil­män­rä­päyk­ses­sä. Yh­täk­kiä ti­lan­ne muut­tuu, kun hän saa pe­rään­sä pa­la­dii­nit, jot­ka ha­lua­vat saa­da ai­ka­mat­kaa­jat hen­gil­tä.

Wal­lan­der: Su­ru­lin­tu

Wallander: Surulintu. Ys­ta­din po­lii­si on lak­kau­tu­su­han al­la, ja tun­nel­ma jou­lun lä­he­tes­sä on sen mu­kai­nen. Wal­lan­der ryh­tyy tut­ki­maan tun­ne­tun ra­vin­to­loit­si­jan siep­paus­ta, mut­ta muis­ti­sai­raus te­kee työn­teos­ta lä­hes mah­do­ton­ta.

Uu­tis­vuo­to

Y­li­tuo­ma­ri­na Pe­ter Ny­man, kap­tee­nei­na Reet­ta Rä­ty ja I­le Uu­si­vuo­ri.

22.55 Top Gear

Ford Fo­cus RS vas­taan Re­nault Me­ga­ne R26R. Voit­taa­ko te­ho vai ke­veys? On­ko Porsc­he Pa­na­me­ra no­peam­pi kuin B­ri­tan­nian pos­ti­lai­tos?

23.05 Suh­de­sop­pa

Ystävykset Pohjoisesta.

Ra­ta­mo

23.35 Mie­len­sä­pa­hoit­ta­ja - en­nen kaik­ki o­li pa­rem­min

RAKENTAMINEN. Ku­ka tar­vit­see lat­tia­läm­mi­tys­tä?
0

00.00 T­he­roux ja sek­si­ri­kol­li­set

S­tu­dio

Vap­pu ja Mar­ja Li­ve

Uu­tis­vuo­to

00.25 Ri­kos­paik­ka

Hä­vyt­tö­mät

00.35 Riz­zo­li & Is­les

Vaarallista postia.

00.55 S­ta­di vs. Lan­de

Nyt bamlataan stadia!

C.S.I. Cy­ber

Pytonin kosto.

Yö­ky­läs­sä Ma­ria Vei­to­la

Li Andersson.

Pu­ku­mie­het (x2)

Asumista Brooklynissä. Asiat kostautuvat.

01.20 Ri­kok­sis­ta pa­hin (x2)

Totuus kateissa. Susi lampaan vaatteissa.

01.20 Pu­ku­mie­het (x2)

Ratkaiseva päätös.

01.30 Bull (x2)

Selän takana. Mielenvikaisuus.

01.50 O­let mi­tä syöt

Finediningia ja verenpainetta.

Pi­tää­kö ol­la huo­lis­saan?

Ina Mikkola.

S­ta­di vs. Lan­de

Junailua ja vuoristorataa.

02.45 Vi­ron sur­kein kus­ki

Ko­toi­sa

Po­mo pii­los­sa UK

Kol­me mies­tä ja tyt­tö (x2)

3

03.10 Sääil­miöi­den Top 10

03.10 Sääil­miöi­den Top 10

03.20 Last Man on Earth (x2)

03.40 Bur­ge­ri­mies

Kaap­paus keit­tiös­sä

Sääil­miöi­den Top 10

Bur­ge­ri­mies

04.05 Kaap­paus keit­tiös­sä

04.05 Bur­ge­ri­mies