Ohjelmakartta.fi
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 17.2. ti 18.2. ke 19.2. to 20.2. pe 21.2. la 22.2. su 23.2.
6
06.15 Aamusää
06.25 Uutisaamu (x15)
07.00 Os­tos­ka­na­va Tvins.com
08.00 Monchhichi
08.10 Puuha-Pete Palomies Sami
08.25 Muu­mi­laak­son tarinoita (x4)
9
09.05 Mi­tä tä­nään syötäisiin? Kau­niit ja rohkeat Kukaan muu ei saa tietää! .
09.10 Kau­niit ja rohkeat 09.10 Mim­mit musapatti Kar­hu­her­ra Pad­ding­to­nin seikkailut
09.35 Emmerdale Winx-klubi
10.00 Kotoisa Villa Hintikka Pintaa syvemmältä. Su­pernanny Suomi Nukutussirkus. Sii­pan saappaissa Marinka ja Jaakko. Kaap­paus keittiössä Lappeenranta. Os­tos­ka­na­va Tvins.com Kaap­paus keittiössä Lappeenranta. Pu­he­lin pois ja keittiöön.
10.30 Mi­tä tä­nään syö­täi­siin? Perjantai
11.00 Mi­tä tä­nään syö­täi­siin? Perjantai Nel­jän täh­den illallinen Kotoisa Ra­ta­vah­din tu­pa 2/2. Kau­si 3, 4/12. Ja­nak­ka­las­sa van­han hir­si­ta­lon kun­nostus jatkuu. Olet mitä syöt Downshifting.
11.35 Hei me rakennetaan! Pirteä pihakeidas. Keittiö kuntoon. Kotoisa Hei me rakennetaan! Treenikämppä kuosiin.
12 12.00 Rehtori (x2) Skandaali. Joulujuhla. Villa Hintikka Make it or break it.
12.30 Os­tos­ka­na­va Tvins.com
13.00 Bratz: The Movie Bratz: The Movie. Su­pernanny Suomi Nukutussirkus.
13.30 Tel­ler: Na­ruta meitä! Voittamaton Teller. Kotoisa Su­pernanny Suomi Nukutussirkus. Rantabaari Rantabaari (x2) Valhe. Vaara.
14.00 Onnela 14.00 Kotoisa Ra­ta­vah­din tu­pa 2/2. Kau­si 3, 4/12. Ja­nak­ka­las­sa van­han hir­si­ta­lon kun­nostus jatkuu.
14.30 Putous Uusinta. Sta­di vs. Lande Munikset liekeissä! . Kaap­paus keittiössä Lappeenranta. Villa Hintikka Pintaa syvemmältä. Mi­tä tä­nään syö­täi­siin? Perjantai
15 15.00 Nel­jän täh­den illallinen Talent Suomi Iloisia yllätyksiä. Tuo­ma­rit saa­vat vas­taan­sa jou­kon en­nal­ta­nä­ke­mät­tö­miä talentteja. Sii­pan saappaissa Ninni ja Teemu. Nin­ni opis­ke­lee kä­ti­lök­si ja te­kee keikkatöitä.
15.25 Tulossa: Mas­ked Singer Suomi
15.30 Nel­jän täh­den illallinen Sa­la­tut elämät
16.00 Sa­la­tut elämät Kau­niit ja rohkeat 16.00 Pi­tää­kö ol­la huolissaan? Jukka Lindström.
16.25 Kau­niit ja rohkeat Emmerdale Liigalive 360
16.55 Uutiset Ve­de­tään hatusta Vieraana Kalle Lamberg. Show vail­la kä­sis­tä tai ideaa. Vie­raa­na Kalle Lamberg. Onnela Uusi koti. Tois­ta las­taan odot­ta­vat Ant­ti ja Saa­ra os­ta­vat uu­den ko­din, jo­ka osoit­tau­tuu­kin tun­ne­tuk­si "erotaloksi".
17.05 Vii­den jälkeen
17.25 Uutiset
17.30 Vii­den jälkeen Posse On taas Possentai! Stu­dios­sa mm. Ki­ti Kok­ko­nen ja Sa­mi Hed­berg, Lot­ta Hint­sa se­kä Jou­ni Hy­ny­nen. Suih­ku­ral­li pa­laa ruu­tuun ja yk­kö­sel­lä si­sään pis­tää Em­ma Ki­mi­läi­nen. Mu­sa­vie­raa­na Maa­na­lai­nen Armeija. Putous Uusinta.
17.55 Uutiset
18 18.00 Vii­den jälkeen
18.25 Emmerdale Vanhempain valinnat. Epäilykset vahvistuvat. Tulossa: Mas­ked Singer Suomi
18.30 Mi­tä tä­nään syö­täi­siin? Perjantai Ve­riap­pel­sii­niuu­ni­loh­ta ja Hui­ja­rin suk­laavanukasta.
18.55 Mi­tä tä­nään syötäisiin?
19.00 Seit­se­män uutiset Suo­men pa­ras­ta uu­tis­pal­ve­lua suo­si­tuim­pien uu­ti­sank­ku­rien johdolla! Seit­se­män uutiset
19.10 Uutisextra Tulosruutu
19.20 Päivän sää Tulosruutu F1 Extra F1 Extra.
19.25 Tulosruutu
19.30 Sa­la­tut elämät Putous Talent Suomi Kilpailu kovenee. Ta­lent-tuo­ma­rit vaa­ti­vat pa­ras­ta. Ir­toaa­ko jat­ko­paik­ka tai­kuu­del­la, imi­taa­tioil­la tai pi­karäpillä?
20.00 Kaap­paus keittiössä Lappeenranta. Pu­he­lin pois ja keittiöön. Kotoisa Ra­ta­vah­din tu­pa 2/2. Kau­si 3, 4/12. Ja­nak­ka­las­sa van­han hir­si­ta­lon kun­nostus jatkuu. Olet mitä syöt Downshifting. Sii­pan saappaissa Ninni ja Teemu. Nin­ni opis­ke­lee kä­ti­lök­si ja te­kee keikkatöitä. Posse On taas Possentai! Stu­dios­sa mm. Ki­ti Kok­ko­nen ja Sa­mi Hed­berg, Lot­ta Hint­sa se­kä Jouni Hynynen.
20.55 Tulossa: Mas­ked Singer Suomi
21 21.00 Bullets Zara. Ma­di­nan suun­ni­tel­ma Suo­mes­sa edis­tyy. Ma­rin yk­si­tyi­se­lä­mä kär­sii hä­nen vaa­ral­li­ses­ta työstään. Su­pernanny Suomi Nukutussirkus. Kau­si Rai­lak­kaan si­sa­rus­pa­rin vauh­ti vain kiih­tyy iltaa kohti. Pi­tää­kö ol­la huolissaan? Jukka Lindström. Kau­si 8, Uu­si kau­si POH:ia al­kaa nyt! Ei pe­lot­ta­via muu­tok­sia, pait­si vieras toki! Villa Hintikka Make it or break it. 21.00 Onnela (x2) Uusi koti. Päiväkotipaikka. Pi­tää­kö ol­la huolissaan? Markku Jokisipilä. Kau­si 8, Huo­li ke­ve­nee ja­ka­mal­la! Ei muu­ta kuin säh­kö­pos­ti lau­la­maan ja lä­he­tät huo­lesi meille.
21.30 Sun­nuntailounas Moguli. Se­ve­ri ryh­tyy mo­gu­lik­si ja al­kaa aut­taa Ja­nia täy­den­tä­mään CV:tään.
21.55 Tulossa: Mas­ked Singer Suomi
22.00 Kym­menen uutiset Suo­men pa­ras­ta uu­tis­pal­ve­lua suo­si­tuim­pien uu­ti­sank­ku­rien johdolla! Kym­menen uutiset
22.10 Lot­to, Jo­ke­ri ja Lomatonni Viikon sää
22.20 Päivän sää
22.25 Tulosruutu Tulosruutu Tulosruutu
22.35 NCIS: New Orleans Salaliittoteorioita. Bullets Zara. Ma­di­nan suun­ni­tel­ma Suo­mes­sa edis­tyy. Ma­rin yk­si­tyi­se­lä­mä kär­sii hä­nen vaa­ral­li­ses­ta työstään. Rikospaikka 22.35 Vii­meinen samurai Viimeinen samurai. 1870-lu­vul­le si­joit­tu­vas­sa draa­mae­lo­ku­vas­sa Ja­pa­nin kei­sa­ri palk­kaa si­säl­lis­so­dan ko­vet­ta­man ame­rik­ka­lai­sup­see­rin (Tom Crui­se) opet­ta­maan ny­kyai­kais­ta so­dan­käyn­tiä kei­sa­rin jou­koil­le. Oh­jaa­ja: Ed­ward Zwick, USA 2003. Pääo­sis­sa: Tom Crui­se, Ken Wa­ta­na­be, Wil­liam At­her­ton, Chad Lin­berg, Bil­ly Con­nol­ly, Ti­mot­hy Spall, To­ny Gold­wyn, Ma­sa­to Ha­rada, Koyuki. Hamilton Pako saaristoon. Ha­mil­ton ta­juaa teh­tä­vän­sä to­del­li­sen luon­teen ja pa­ke­nee saa­ris­toon. Ha­mil­to­nin pet­tu­ruu­des­ta rai­vos­tu­nut Kris­tin jat­kaa tut­kin­taa vam­mois­taan vä­littämättä. Ri­kos­tut­kija Bergman Elokuvakerho, 1. osa. Ra­ken­nus­työ­maal­ta löy­tyy kol­me vuot­ta aiem­min ka­don­neen Re­beccan ruumis.
22.55 Lii­ga: Ari Vallin Show
23.05 Kaap­paus keittiössä Lappeenranta. Kaap­paus keittiössä Lappeenranta.
23.30 Putous Uusinta. Ri­kos­tut­kija Bergman Paper Boy, 2. osa. 23.30 Posse On taas Possentai! Stu­dios­sa mm. Ki­ti Kok­ko­nen ja Sa­mi Hed­berg, Lot­ta Hint­sa se­kä Jouni Hynynen.
23.40 Wal­lan­der: Kylähullu Wallander: Kylähullu. Har­mit­to­ma­na tun­net­tu en­ti­nen mie­li­sai­raa­la­po­ti­las as­te­lee pank­kiin pom­mi kau­las­saan ja yrit­tää ryöstöä.
0 00.00 Pi­tää­kö ol­la huolissaan? Jukka Lindström.
00.10 Villa Hintikka Make it or break it.
00.35 Miehitetty Joulukuu.
00.55 Kotoisa 00.55 Olet mitä syöt Downshifting. 00.55 Top Gear Kau­si 13, 7/7. Huo­noil­le lii­ke­mie­hil­le so­pi­va sport­ti­se­dan, Vaux­hall VXR8 Bat­hurst Edi­tion se­kä HSV Ute Ma­loo, vauh­din­näl­käi­sen duu­na­rin valinta.
01.05 NCIS: New Orleans (x2) Virkavapaalla. Ykkösfani.
01.30 Laurin talot 01.30 Rikospaikka The­roux ja katukoirat Los An­ge­le­sis­sa on val­ta­vas­ti kul­ku­koi­ria, joi­den eri­koi­seen maail­maan Louis The­roux tutustuu.
01.50 Laurin talot 01.50 Myytinmurtajat Vanhat myytit kummittelevat.
02.00 Hamilton 02.00 Vi­ron surkein kuski
02.30 Hei me rakennetaan!
02.45 Hei me rakennetaan! 02.45 Hei me rakennetaan! 02.45 999: Mi­kä hätänä?
02.55 The Litt­le Drummer Girl 02.55 112
3
03.30 Bullets 03.30 112
03.40 Farang (x2) 03.40 Metsästäjät Metsästäjät
03.50 Hei me rakennetaan!
04.25 112