Ohjelmakartta.fi
Varoitus! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 4.2. ti 5.2. ke 6.2. to 7.2. pe 8.2. la 9.2. su 10.2.
6

06.00 Os­tos­ka­na­va T­vins.com

06.15 Aa­mu­sää

06.25 Huo­men­ta Suo­mi

07.00 Os­tos­ka­na­va T­vins.com

08.00 Pa­lo­mies Sa­mi

Monch­hic­hi

08.10 Puu­ha-Pe­te

08.20 Muu­mi­laak­son ta­ri­noi­ta (x4)

Pikku Myyn karmea syntymäpäivä Salainen lääke Kultainen valtakunta Suuri kurpitsa.
9

09.05 Mi­tä tä­nään syö­täi­siin?

09.10 Huo­men­ta Suo­mi Ext­ra

Le­gen­dat

09.35 Kau­niit ja roh­keat

Paa­vo Pe­su­sie­ni

10.00 Em­mer­da­le

Os­tos­ka­na­va T­vins.com

Kaap­paus keit­tiös­sä

Peloista pois. Pe­lois­ta pois. Vii­si­hen­ki­sen per­heen äi­ti pel­kää e­päon­nis­tu­mis­ta ja ruok­kii sik­si per­heen­sä ei­nek­sil­lä.

10.30 Maa­jus­sil­le mor­sian

En­sit­ref­fit alt­ta­ril­la

Uusi kausi alkaa! Vastanaineet lentävät häämatkalle.

Sa­la­tut e­lä­mät (x5)

Piilomaan pikku Jiri. Severi tekee kuorin. Kalle pitää humalanpalveluksen. Kari paukuttaa vanhaa kaveria. Aleksi on Salin eka Salin vika. Pih­la­ja­ka­dun a­suk­kais­ta ker­to­vas­sa sar­jas­sa kul­je­taan kieh­to­vien ta­ri­noi­den po­luil­la kos­ket­ta­via tai ar­ko­ja­kaan a­sioi­ta kaih­ta­mat­ta.

11.00 Kok­ki­so­ta

Ina Mikkola ja Ronja Salmi. Kok­ki­so­dan vie­raik­si saa­pu­vat toi­mit­ta­ja I­na Mik­ko­la ja Kir­ja­mes­su­jen oh­jel­ma­joh­ta­ja, kir­jai­li­ja Ron­ja Sal­mi.

11.30 Hei me ra­ken­ne­taan!

Asuintilaa vintille. Näyttävyyttä maalaiskeittiöön. Lastenhuoneet vintille. Vanha lähetystalo. Terassi poreammeella.
12

12.00 Sa­ra La Foun­tain Aust­ra­lias­sa

Home Valley Station.

12.30 Os­tos­ka­na­va T­vins.com

12.30 U­peat s­kan­di­ko­dit

Huippuhetket.

13.00 Winx - sa­lai­suuk­sien lin­na

Winx - salaisuuksien linna. Vauh­dik­kaas­sa, sa­man­ni­mi­seen tv-sar­jaan pe­rus­tu­vas­sa a­ni­maa­tioe­lo­ku­vas­sa Winx C­lu­bin kei­ju­ty­töt y­rit­tä­vät sel­vit­tää, mi­tä B­loo­min van­hem­mil­le ta­pah­tui Tai­kau­lot­tu­vuu­den tais­te­lus­sa pa­haa vas­taan.

Ko­toi­sa

Alin arki-spa. Ko­toi­san uu­si kau­si käyn­nis­tyy A­li Ja­han­gi­rin sau­nan, kyl­py­huo­neen ja ko­din­hoi­to­huo­neen re­mon­til­la.

13.30 Huo­men­ta Suo­mi Ext­ra

14.00 Täh­det, täh­det

Laulu minusta. Lau­lu mi­nus­ta.

U­peat s­kan­di­ko­dit (x2)

Markkinoiden mullistukset. Laatua ja luontoa.

A­sian y­ti­mes­sä, Jaak­ko Loik­ka­nen

U­peat s­kan­di­ko­dit

Arvoasumista.

Ja­mien pi­ka­her­kut

Klassikot uusiksi.

14.00 Jäi­nen p­la­neet­ta

Kesä. Na­pa-a­lueil­la au­rin­ko ei las­ke ke­säl­lä, ja ke­sä on­kin kii­reis­tä ai­kaa mo­nil­le lin­tu­la­jeil­le, jot­ka ruok­ki­vat tau­koa­mat­ta poi­ka­siaan.

14.30 Ma­ku­muis­to­ja

Julk­kis Po­mo pii­los­sa

Darius Rucker.

Kok­ki­so­ta

Ina Mikkola ja Ronja Salmi.

14.50 Al­fa ja O­me­ga 5: Per­he­lo­ma

Alfa ja Omega 5: Perheloma. Sym­paat­ti­nen a­ni­maa­tioe­lo­ku­va ker­too su­si­per­hees­tä, jo­ka jou­tuu tem­pais­tuk­si e­lä­män­sä seik­kai­luun.
15

15.00 Tek­na­vi

15.00 S­ta­di vs. Lan­de

Kalle pubivisassa! Kal­le pu­bi­vi­sas­sa!

15.25 Uu­tis­vuo­to

Sampo Terho ja Jukka Lindström.

Mie­len­sä­pa­hoit­ta­ja - en­nen kaik­ki o­li pa­rem­min

RUOKA.

Pi­tää­kö ol­la huo­lis­saan?

Maria Petterson.

Suh­de­sop­pa

Trendikkäät stadilaiset.

15.50 Myy­rä

Kak­si kil­pai­li­jois­ta ka­toaa, mut­ta min­ne?

15.50 Ra­ket­ti­tie­det­tä?

Palaminen.

16.05 Täh­det, täh­det

Laulu minusta. Lau­lu mi­nus­ta. Gen­ret on siir­ret­ty si­vuun ja nyt näh­dään, mil­lai­sia per­soo­nia täh­det o­vat. Tee­man mu­kai­ses­ti uu­det täh­det jou­tu­vat suo­ras­sa lä­he­tyk­ses­sä in­tii­min teh­tä­vän e­teen.

16.20 Kaap­paus keit­tiös­sä

Peloista pois. Pe­lois­ta pois.

S­ta­di vs. Lan­de

Lihis kahdella nakilla!

Ko­toi­sa

Alin arki-spa.

Yö­ky­läs­sä Ma­ria Vei­to­la

Lauri Markkanen.

Pi­lan­päi­ten

16.30 Myy­rä

Myyrä ja vihreä tähti Kak­si kil­pai­li­jois­ta ka­toaa, mut­ta min­ne? Sa­la­pe­räi­nen koo­di joh­dat­taa ryh­män et­sin­tö­jen pa­riin.

17.25 Sa­la­tut e­lä­mät

17.50 Kau­niit ja roh­keat

Liam, rakkauden heinäsirkka. Kuka valehteli Liamille, Wyatt? Steffy, avioliitosta erotettu. Hope, ikuinen kakkonen. Tiikeriäiti Brooke Logan.

17.50 Yö­ky­läs­sä Ma­ria Vei­to­la

Lauri Markkanen. C­hi­ca­gos­sa Ma­rian ot­taa vas­taan Suo­men me­nes­ty­nein ko­ri­pal­loi­li­ja per­hei­neen.
18

18.00 Kaap­paus keit­tiös­sä

Peloista pois. Pe­lois­ta pois. Vii­si­hen­ki­sen per­heen äi­ti pel­kää e­päon­nis­tu­mis­ta ja ruok­kii sik­si per­heen­sä ei­nek­sil­lä.

18.25 Em­mer­da­le

18.50 Mi­tä tä­nään syö­täi­siin?

18.50 Ur­hei­luext­ra: UE­FA C­ham­pions Lea­gue

19.00 Seit­se­män uu­ti­set

Seit­se­män uu­ti­set

19.10 Va­paal­la Rip­san kans­sa: Sam­po Ter­ho

Sampo Terho.

Tu­los­ruu­tu

19.15 Päi­vän sää

19.15 Täh­det, täh­det

Lapsuuden klassikot. Lap­suu­den k­las­si­kot, Täh­det hyp­pää­vät ai­ka­ko­nee­seen ja ker­to­vat, mil­lai­sen lap­suu­den he e­li­vät. Niil­tä a­joil­ta kaik­kien mie­leen on jää­nyt jo­kin mer­kit­tä­vä lau­lu ja sen he e­sit­tä­vät meil­le suo­ras­sa lä­he­tyk­ses­sä! A­sian­tun­ti­joi­na jat­ka­vat Ma­ria Vei­to­la se­kä Ju­ha­ni Me­ri­maa ja uu­te­na jä­se­ne­nä Rap­to­rin ri­veis­sä kan­san­suo­sio­ta mais­ta­nut Iz­mo Heik­ki­lä.

19.25 Tu­los­ruu­tu

19.30 Sa­la­tut e­lä­mät

Piilomaan pikku Jiri. Severi tekee kuorin. Kalle pitää humalanpalveluksen. Kari paukuttaa vanhaa kaveria. Aleksi on Salin eka Salin vika. Pih­la­ja­ka­dun a­suk­kais­ta ker­to­vas­sa sar­jas­sa kul­je­taan kieh­to­vien ta­ri­noi­den po­luil­la kos­ket­ta­via tai ar­ko­ja­kaan a­sioi­ta kaih­ta­mat­ta.

Myy­rä

Myyrä eläintarhassa Ra­ken­tuu­ko kort­ti­ta­lo, kun mek­si­ko­lai­set va­paa­pai­ni­jat är­jy­vät vie­res­sä? Vie­hät­tä­vä jo­ki­ris­tei­ly pis­tää Myy­rä-kil­pai­li­joi­den ää­ni­huu­let koe­tuk­sel­le. Ryh­män pie­nen­nyt­tyä uu­det e­päi­lyk­set he­rää­vät kil­pai­li­joi­den kes­kuu­des­sa.

20.00 Kaap­paus keit­tiös­sä

Peloista pois. UU­SI KAU­SI AL­KAA! Pe­lois­ta pois. Vii­si­hen­ki­sen per­heen äi­ti pel­kää e­päon­nis­tu­mis­ta ja ruok­kii sik­si per­heen­sä ei­nek­sil­lä.

Mie­len­sä­pa­hoit­ta­ja - en­nen kaik­ki o­li pa­rem­min

RUOKA. Hei­nä­sirk­kaa vai pe­ru­naa? Huip­pu­ko­kit Hen­ri A­len ja Tom­mi Tuo­mi­nen saa­vat t­ren­di­ra­vin­to­laan­sa e­pä­luu­loi­sen ruo­ka­vie­raan.

Ko­toi­sa

Alin arki-spa. UU­SI KAU­SI AL­KAA! Ko­toi­san uu­si kau­si käyn­nis­tyy A­li Ja­han­gi­rin sau­nan, kyl­py­huo­neen ja ko­din­hoi­to­huo­neen re­mon­til­la.

Kok­ki­so­ta

Ina Mikkola ja Ronja Salmi. Kok­ki­so­dan vie­raik­si saa­pu­vat toi­mit­ta­ja I­na Mik­ko­la ja Kir­ja­mes­su­jen oh­jel­ma­joh­ta­ja, kir­jai­li­ja Ron­ja Sal­mi.

S­ta­di vs. Lan­de

Kalle pubivisassa! Kal­le pu­bi­vi­sas­sa! Jak­sos­sa sel­viää, on­ko lan­del­la aa­vis­tus­ta­kaan, mis­sä s­ta­dis­sa si­jait­see Eas­tend ja o­saa­ko s­ta­di jat­kaa sa­non­taa 'Ook­ko­nää Ou­lus­ta¿'.
21

21.00 S­ta­di vs. Lan­de

Lihis kahdella nakilla! Li­his kah­del­la na­kil­la! Jak­sos­sa lan­de poh­tii, mil­lä vuo­si­sa­dal­la HIFK o­li­kaan pe­rus­tet­tu.

O­let mi­tä syöt

Uupunut yrittäjä. Min­nan työ­päi­vät o­vat ym­pä­ri­pyö­rei­tä ja pa­lau­tu­mis­kei­no­na hän käyt­tää pul­laa ja juus­toa.

Vap­pu ja Mar­ja Li­ve

Samu Haber, Petteri Orpo. UU­SI SAR­JA AL­KAA! Suo­men va­lo­voi­mai­sim­mat nais­täh­det koh­taa­vat uu­des­sa, vauh­dik­kaas­sa hy­vän mie­len talks­hows­sa!

Yö­ky­läs­sä Ma­ria Vei­to­la

Lauri Markkanen. C­hi­ca­gos­sa Ma­rian ot­taa vas­taan Suo­men me­nes­ty­nein ko­ri­pal­loi­li­ja per­hei­neen.

Mie­len­sä­pa­hoit­ta­ja - en­nen kaik­ki o­li pa­rem­min

RUOKA. Hei­nä­sirk­kaa vai pe­ru­naa? Huip­pu­ko­kit Hen­ri A­len ja Tom­mi Tuo­mi­nen saa­vat t­ren­di­ra­vin­to­laan­sa e­pä­luu­loi­sen ruo­ka­vie­raan.

Uu­tis­vuo­to

Y­li­tuo­ma­ri­na Pe­ter Ny­man, kap­tee­nei­na Reet­ta Rä­ty ja I­le Uu­si­vuo­ri.

Ra­ta­mo

Ti­lan­tee­seen tyy­ty­mä­tön Ve­nä­jän suur­lä­het­ti­läs Ra­du­lov saa­puu pää­mi­nis­te­rin pu­heil­le. CIA:n a­vul­la po­lii­si te­kee vih­doin­kin tär­keän lä­pi­mur­ron tut­kin­nas­sa.

22.00 Kym­me­nen uu­ti­set

Kym­me­nen uu­ti­set

22.10 Lot­to, Jo­ke­ri ja Lo­ma­ton­ni

Vii­kon sää

22.20 Päi­vän sää

22.25 Tu­los­ruu­tu

Tu­los­ruu­tu

Suo­men pa­ras­ta ur­hei­lun uu­tis­pal­ve­lua suo­si­tuim­pien ank­ku­rien joh­dol­la!

Tu­los­ruu­tu

22.35 Myy­rä

Kak­si kil­pai­li­jois­ta ka­toaa, mut­ta min­ne? Sa­la­pe­räi­nen koo­di joh­dat­taa ryh­män et­sin­tö­jen pa­riin. Ku­ka tie­si nu­me­ros­ta ja ku­ka pi­mit­tää tie­toa?

A­sian y­ti­mes­sä, Jaak­ko Loik­ka­nen

Ri­kos­paik­ka

Toi­mit­ta­ja Pek­ka Leh­ti­nen ja Jark­ko Si­pi­lä ker­to­vat vii­kon ko­vim­mat ri­ko­sai­heet!

22.35 Va­la­mie­het

Valamiehet. John G­ris­ha­min ro­maa­niin pe­rus­tu­va t­ril­le­ri ker­too a­seyh­tiö­tä vas­taan käy­tä­väs­tä oi­keu­den­käyn­nis­tä. Kes­kiös­sä on va­la­mie­his­tö, jo­ta yk­si va­la­mie­his­tä ku­ten myös syy­te­tyn puo­lus­tus y­rit­tää oh­jail­la.

Wal­lan­der: Pe­tos

Wallander: Petos. Vie­raas­sa vuo­tees­sa viih­ty­nyt va­ra­kas kon­sult­ti rii­te­lee vai­mon­sa kans­sa, ja pian sen jäl­keen vai­mo löy­tyy sur­mat­tu­na ran­nal­ta. Pa­ris­kun­nan nuo­ri ty­tär on suun­nil­taan ta­pah­tu­nees­ta ei­kä löy­dä tar­vit­se­maan­sa tu­kea e­täi­ses­tä i­säs­tään.

Uu­tis­vuo­to

Y­li­tuo­ma­ri­na Pe­ter Ny­man, kap­tee­nei­na Reet­ta Rä­ty ja I­le Uu­si­vuo­ri.

22.55 Top Gear

Mil­lai­nen Top Gear o­li­si ol­lut 60 vuot­ta sit­ten? Ai­kan­sa tiu­kim­mat me­no­pe­lit pan­naan vas­tak­kain.

23.05 Suh­de­sop­pa

Trendikkäät stadilaiset.

Ra­ta­mo

Suomen ja Venäjän välit kiristyvät.

23.35 Mie­len­sä­pa­hoit­ta­ja - en­nen kaik­ki o­li pa­rem­min

RUOKA. Hei­nä­sirk­kaa vai pe­ru­naa?
0

00.00 Rou­va Mi­nis­te­ri

Yövartio.

S­ta­di vs. Lan­de

Lihis kahdella nakilla!

Vap­pu ja Mar­ja Li­ve

Samu Haber, Petteri Orpo.

Uu­tis­vuo­to

Sampo Terho ja Jukka Lindström.

00.30 N­CIS: New Or­leans (x2)

Murhaajan mieli. Kohteena Dwayne Pride.

Riz­zo­li & Is­les

Laukausten jälkeen.

00.55 Ri­kok­sis­ta pa­hin (x2)

Risteyksessä.

O­let mi­tä syöt

Laardia näkyvissä!

C.S.I. Cy­ber

Virushyökkäys.

Yö­ky­läs­sä Ma­ria Vei­to­la

Lauri Markkanen.

Ri­kos­paik­ka

01.25 Pu­ku­mie­het (x2)

Ruokkiva käsi. Kriisinhallintaa.

01.25 Bull (x2)

Pirulliset yksityiskohdat. Kiitospäivä.

01.50 Vi­ron sur­kein kus­ki

Köydet koetuksella.

Ko­toi­sa

Alin arki-spa.

Kok­ki­so­ta

Ina Mikkola ja Ronja Salmi.

02.20 Pu­ku­mie­het (x2)

02.40 Mus­ta­maa­lat­tu (x2)

02.40 Rou­va Mi­nis­te­ri

02.50 O­let mi­tä syöt

Kaap­paus keit­tiös­sä

3

03.10 Kol­me mies­tä ja tyt­tö (x2)

03.10 N­CIS: New Or­leans

03.35 Hur­jat sääil­miöt

04.05 T­he C­hefs' Li­ne

T­he C­hefs' Li­ne (x4)

04.35 Hur­jat sääil­miöt

T­he C­hefs' Li­ne