Ohjelmakartta.fi
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 11.11. ti 12.11. ke 13.11. to 14.11. pe 15.11. la 16.11. su 17.11.
6 06.00 Os­tos­ka­na­va T­vins.com
06.15 Aa­mu­sää
06.25 Huo­men­ta Suo­mi Huo­men­ta Suo­mi
07.00 Os­tos­ka­na­va T­vins.com
08.00 Las­te­noh­jel­mia: Tai­ka­puu­tar­han pik­kuö­tö­kät
08.10 Puu­ha-Pe­te Las­te­noh­jel­mia: Pa­lo­mies Sa­mi
08.25 Muu­mi­laak­son ta­ri­noi­ta (x4) Majakan vartija. Vilijonkka muuttaa naapuriin. Vieraita avaruudesta. Trooppiset taikasiemenet.
9
09.05 Mi­tä tä­nään syö­täi­siin?
09.10 Huo­men­ta Suo­mi Ext­ra Nuo­ri Ro­bin Hood
09.35 Kau­niit ja roh­keat Winx-k­lu­bi
10.00 Em­mer­da­le Kahden tulen välissä. Kylä vai kaupunki. Maisema vaihtuu. Os­tos­ka­na­va T­vins.com First Da­tes Suo­mi Aina kannattaa yrittää. Tur­ku­lai­nen ta­paa Tur­ku­lai­sen. Au­di-mies ta­paa Au­di-nai­sen.
10.30 Ant­ho­ny Bour­dain - koh­ti tun­te­ma­ton­ta Paluu Vietnamiin. Tans­sii Täh­tien Kans­sa Uusinta. Ko­ko Suo­mi lei­poo Lapsuusmuistot. Tut­tu Jut­tu S­how E­li­na ja Ilk­ka Ka­ner­va se­kä Saa­ra ja Ve­sa Y­li­saa­ri. First Da­tes Suo­mi Aina kannattaa yrittää. Suo­men kau­nein ko­ti Omien unelmien kodit.
11.00 Ko­ko Suo­mi lei­poo Lapsuusmuistot. On ai­ka su­kel­taa pul­lan­tuok­sui­seen telt­ta­keit­töön, kun Ko­ko Suo­mi lei­poo taas!
11.30 Huip­pu­kok­ki lan­del­la So­fia Ruu­si­la-Nou­siai­nen ja Ni­ko Nou­siai­nen. 11.30 Uu­tis­vuo­to Ismo Leikola ja Maria Ohisalo. Duud­so­nit: Pääl­lik­kö Yö­ky­läs­sä Ma­ria Vei­to­la Siken vieraana Muhun-saarella. Ko­toi­sa Rentoutumiskeidas kattoterassilla. Su­vi ja Ni­ko kun­nos­ta­vat kat­to­te­ras­sin Hy­vin­kääl­lä.
12 12.00 Tut­tu Jut­tu S­how Lin­da Wik­lund ja Mik­ko Nou­siai­nen se­kä Pia E­lo­nen ja To­mi Hir­vo­nen.
12.30 Os­tos­ka­na­va T­vins.com Mi­tä tä­nään syö­täi­siin? Bulgursalaattia ja butter chickeniä.
13.00 Kau­no­tar ja Mons­te­ri - Seik­kai­lu Pa­rii­sis­sa Kau­no­tar ja Mons­te­ri - Seik­kai­lu Pa­rii­sis­sa. Lu­moa­vas­sa ko­ko per­heen a­ni­maa­tioe­lo­ku­vas­sa e­le­tään vuot­ta 1910 Pa­rii­sis­sa, jos­sa har­ras­te­li­ja­tut­ki­ja Raoul te­kee ys­tä­vän­sä E­mi­len kans­sa ko­keen. Suo­men sur­kein kus­ki Mökkitie. Mök­ki­tie. Tä­nään kus­kit saa­vat teh­tä­väk­seen a­jaa täy­teen pa­ka­tun au­ton jyrk­kää mök­ki­tie­tä pit­kin.
13.30 Huo­men­ta Suo­mi Ext­ra
14.00 Tek­na­vi Suo­men sur­kein kus­ki Ajoleiri Ukkohallassa. Uu­tis­vuo­to Ismo Leikola ja Maria Ohisalo. Pi­tää­kö ol­la huo­lis­saan? Merja Ylä-Anttila. Huu­ma Kau­si 1, 9/10 Suo­sit­tu Pu­he­lin­lan­gat lau­laa te­kee pa­luun. 14.00 Tek­na­vi
14.30 Mi­tä tä­nään syö­täi­siin? Per­jan­tai Texmex-voileipäkakkua ja Oreo-kakkua. 14.30 Pi­tää­kö ol­la huo­lis­saan? Merja Ylä-Anttila. Ym­pä­ri­pyö­reä pa­nee­lim­me vas­taa kaik­keen il­man min­kään­lais­ta fak­ta­tie­toa.
14.45 Pi­lan­päi­ten
15 15.00 Jah­ti Huuman pikkujuontajat. First Da­tes Suo­mi Positiiviset vibat. Ko­ko Suo­mi lei­poo Lapsuusmuistot. Yö­ky­läs­sä Ma­ria Vei­to­la Mikko ja Westend-unelma. 15.00 Ra­ket­ti­tie­det­tä? Kimmoinen törmäys.
15.30 Sa­la­tut e­lä­mät Jakso 3651: Morkkista moi, Monica. Duud­so­nit: Pääl­lik­kö Kau­si 1 , 8/10. Päi­vä al­kaa Duud­so­nien k­las­sik­ko-ki­sal­la ja lop­puu suol­le. Hit­list
15.50 Tu­los­sa: Luok­ka­juh­lat
16.00 Sa­la­tut e­lä­mät Kau­niit ja roh­keat
16.25 Kau­niit ja roh­keat Ilmiannatko oman isäsi, Zoe? Kuka kehtoasi keinuttaa, Phoebe? Kenen leipää syöt, Wyatt? Lapsesi kaipaavat sinua, Liam. Em­mer­da­le Ikävä. Jah­ti Harri, José ja Camilla. Huu­ma Kau­si 1, 10/10 Huu­man suu­ri pää­tös­jak­so pik­ku­jou­lu­jen mer­keis­sä. Kau­den pää­tös­tä mu­ka­na täh­dit­tä­mäs­sä Saa­ra Aal­to, Jan­ne Ka­ta­ja ja Ro­bin Pac­ka­len.
16.55 Uu­ti­set
17.05 Vii­den jäl­keen
17.25 Uu­ti­set Tut­tu Jut­tu S­how E­li­na ja Ilk­ka Ka­ner­va se­kä Saa­ra ja Ve­sa Y­li­saa­ri. Kau­si 1, 4/8. Kan­sa­ne­dus­ta­ja Ilk­ka Ka­ner­van vai­mo E­li­na Ka­ner­va e­siin­tyy en­si ker­taa te­le­vi­sios­sa ja pal­jas­taa pa­ri­suh­teen kieh­to­via sa­lo­ja.
17.35 Vii­den jäl­keen
17.55 Uu­ti­set 17.55 For­mu­la 1 En­nak­ko­tun­nel­mat S­tu­dios­sa Mer­vi Kal­lio, To­ni Vi­lan­der ja Os­si Oi­ka­ri­nen.
18
18.05 Vii­den jäl­keen
18.25 Em­mer­da­le Kylä vai kaupunki. Maisema vaihtuu. Mi­tä tä­nään syö­täi­siin? Per­jan­tai Bulgursalaattia ja butter chickeniä. For­mu­la 1 En­nak­ko­tun­nel­mat S­tu­dios­sa Mer­vi Kal­lio, To­ni Vi­lan­der ja Os­si Oi­ka­ri­nen. Va­ri­kol­la To­mi Tuo­mi­nen. Sun­nun­tai­lou­nas Mustasukkaisuutta. I­käk­rii­si­nen Tau­no vär­jää tuk­kan­sa voi­dak­seen kil­pail­la So­fias­ta nuor­ten mies­tans­si­joi­den kans­sa.
18.55 Mi­tä tä­nään syö­täi­siin?
19.00 Seit­se­män uu­ti­set Seit­se­män uu­ti­set
19.10 Uu­ti­sext­ra Tu­los­ruu­tu
19.20 Päi­vän sää 19.20 F1 Ext­ra
19.25 Tu­los­ruu­tu
19.30 Sa­la­tut e­lä­mät Huu­ma Kau­si 1, 10/10 Huu­man suu­ri pää­tös­jak­so pik­ku­jou­lu­jen mer­keis­sä. Kau­den pää­tös­tä mu­ka­na täh­dit­tä­mäs­sä Saa­ra Aal­to, Jan­ne Ka­ta­ja ja Ro­bin Pac­ka­len. Tans­sii Täh­tien Kans­sa
20.00 Ko­ko Suo­mi lei­poo Lapsuusmuistot. On ai­ka su­kel­taa pul­lan­tuok­sui­seen telt­ta­keit­töön, kun Ko­ko Suo­mi lei­poo taas! Suo­men sur­kein kus­ki Mökkitie. Mök­ki­tie. Tä­nään kus­kit saa­vat teh­tä­väk­seen a­jaa täy­teen pa­ka­tun au­ton jyrk­kää mök­ki­tie­tä pit­kin. Duud­so­nit: Pääl­lik­kö Kau­si 1 , 8/10. Päi­vä al­kaa Duud­so­nien k­las­sik­ko-ki­sal­la ja lop­puu suol­le. Tun­teet o­vat suu­ria, kun koh­ta­lo puut­tuu pe­liin. First Da­tes Suo­mi Aina kannattaa yrittää. Tur­ku­lai­nen ta­paa Tur­ku­lai­sen. Au­di-mies ta­paa Au­di-nai­sen. Hit­list Kau­si 1, 2/8. Jak­sos­sa kil­pai­le­vat ys­tä­vyk­set Lin­da ja Jut­ta Tu­rus­ta ja Es­poos­ta, ka­ve­ruk­set Ti­no ja Mik­ko Lah­des­ta ja Jy­väs­ky­läs­tä se­kä ty­tär ja i­sä Tiia ja Tep­po Tu­rus­ta ja Tam­pe­reel­ta.
21 21.00 Aal­lon­mur­ta­ja Paha perhe. Tuu­lal­la k­lik­kaa uu­den t­ref­fi­kump­pa­nin kans­sa, jo­ka ker­too ja­ka­van­sa sa­man­lai­sen a­ja­tus­maail­man. Jah­ti Huuman pikkujuontajat. Kau­den s­tart­taa e­ri­kois­jak­so, jos­sa Jah­taa­jan haas­ta­vat Huu­mas­ta tu­tut e­ner­gi­set pik­ku­juon­ta­jat: Pik­ku-Roo­pe, Pirk­ku-Jen­ni ja Pik­ku-Erk­ku. Pi­tää­kö ol­la huo­lis­saan? Merja Ylä-Anttila. Ym­pä­ri­pyö­reä pa­nee­lim­me vas­taa kaik­keen il­man min­kään­lais­ta fak­ta­tie­toa. Yö­ky­läs­sä Ma­ria Vei­to­la Siken vieraana Muhun-saarella. Ma­ria mat­kaa Vi­roon Sik­ke Su­ma­rin luo. Tu­tus­tu­taan pai­kal­li­seen he­vos­ti­laan ja her­ku­tel­laan Si­ken kuu­lui­sal­la mus­tik­ka­pii­raal­la. Jah­ti Harri, José ja Camilla. Yk­si kaik­kien ai­ko­jen jän­nit­tä­vim­mis­tä Jah­ti-jak­sois­ta näh­dään, kun Har­ri, Jo­se ja Ca­mil­la koh­taa­vat jär­käh­tä­mät­tö­män tie­don­jät­ti­läi­sen, Jah­taa­jan. Tut­tu Jut­tu S­how Lin­da Wik­lund ja Mik­ko Nou­siai­nen se­kä Pia E­lo­nen ja To­mi Hir­vo­nen. Kau­si 1, 5/8. Näyt­te­li­jä­pa­ris­kun­ta Lin­da Wik­lund ja Mik­ko Nou­siai­nen heit­täy­ty­vät hy­ker­ryt­tä­vään tun­te­mis­leik­kiin, Su­san­na Lai­neen ja Ti­mo Koi­vu­sa­lon ten­tat­ta­vik­si.
21.30 Sun­nun­tai­lou­nas Sokea piste. Ri­ku, jon­ka herk­kää puol­ta ku­kaan ei ym­mär­rä, pa­laa Ee­vin e­lä­mään.
22.00 Kym­me­nen uu­ti­set Kym­me­nen uu­ti­set
22.10 Lot­to, Jo­ke­ri ja Lo­ma­ton­ni Vii­kon sää
22.20 Päi­vän sää
22.25 Tu­los­ruu­tu
22.35 A­sian y­ti­mes­sä, Jaak­ko Loik­ka­nen Uu­tis­vuo­to Ismo Leikola ja Maria Ohisalo. Uu­tis­vuo­dos­sa vie­raa­na maail­man haus­kin Is­mo Lei­ko­la ja si­sä­mi­nis­te­ri Ma­ria O­hi­sa­lo. Ri­kos­paik­ka For­mu­la­sir­kus To­mi Tuo­mi­nen kur­kis­taa for­mu­la­sir­kuk­sen ku­lis­sei­hin uu­den ki­sa­vii­kon­lo­pun kyn­nyk­sel­lä. F1 Ext­ra For­mu­la 1 Paa­lu­paik­ka S­tu­dios­sa Mer­vi Kal­lio, To­ni Vi­lan­der ja Os­si Oi­ka­ri­nen. For­mu­la 1 koos­te: B­ra­si­lian o­sa­kil­pai­lu Brasilia. F1-o­sa­kil­pai­lu ( 17.11.2019 ). Se­los­ta­ja­na Ni­ki Juu­se­la, a­sian­tun­ti­joi­na To­ni Vi­lan­der ja Os­si Oi­ka­ri­nen.
22.45 Neu­vot­te­li­ja Neuvottelija. Kak­si C­hi­ca­gon po­lii­sin pant­ti­van­kik­rii­sei­hin e­ri­kois­tu­nut­ta huip­pu­mies­tä koh­taa toi­sen­sa ti­lan­tees­sa, jos­sa toi­nen on so­vit­te­li­ja, toi­nen pant­ti­van­kien ot­ta­ja. Oh­jaa­ja: F. Ga­ry G­ray, U­SA 1998 (134'). Pääo­sis­sa: Sa­muel L. Jack­son, Ke­vin S­pa­cey, Da­vid Mor­se, Ron Rif­kin, J.T. Walsh.
23.05 3 Suo­mi Tek­no­lo­gia ja työ - Sys­tee­min re­boot­taus. 23.05 Bull Taidekauppaa. Lii­ga: A­ri Val­lin S­how 23.05 Uu­tis­vuo­to Ismo Leikola ja Maria Ohisalo. Uu­tis­vuo­dos­sa vie­raa­na maail­man haus­kin Is­mo Lei­ko­la ja si­sä­mi­nis­te­ri Ma­ria O­hi­sa­lo.
23.25 Pi­tää­kö ol­la huo­lis­saan? Merja Ylä-Anttila.
23.35 Bil­lions Asianmukaiset jäähyväiset. 23.35 Jah­ti Harri, José ja Camilla.
0 00.00 Ant­ho­ny Bour­dain - koh­ti tun­te­ma­ton­ta Paluu Vietnamiin. 00.00 Duud­so­nit: Pääl­lik­kö 00.00 Tut­tu Jut­tu S­how Lin­da Wik­lund ja Mik­ko Nou­siai­nen se­kä Pia E­lo­nen ja To­mi Hir­vo­nen.
00.20 Uu­tis­vuo­to Ismo Leikola ja Maria Ohisalo.
00.35 Gor­don Ram­say ys­tä­vi­neen tien pääl­lä Italia. Huip­pu­ko­kit Gor­don Ram­say ja Gi­no D'A­cam­po ja ho­vi­mes­ta­ri F­red Si­rieix läh­te­vät ku­li­naa­ri­sel­le seik­kai­lul­le Eu­roop­paan.
00.45 Tut­tu Jut­tu S­how E­li­na ja Ilk­ka Ka­ner­va se­kä Saa­ra ja Ve­sa Y­li­saa­ri. Jah­ti Huuman pikkujuontajat.
00.55 A­ku ja 7 ih­met­tä Grand Canyon. 00.55 Bull Taidekauppaa. Va­ra­kas lii­ke­mies palk­kaa Bul­lin sel­vit­tä­mään en­ti­seen vai­moon­sa liit­ty­vää tes­ta­ment­ti­kiis­taa.
01.15 Suo­men sur­kein kus­ki Mökkitie. Mök­ki­tie.
01.35 Ri­kos­paik­ka 01.35 Say W­hat Afrikan timantti. Jour­na­lis­ti Ai­no Hui­la­ja mat­kaa Bots­wa­naan sel­vit­tä­mään, mis­tä kum­pua­vat poik­keuk­sel­li­sen Af­ri­kan maan rik­kau­det.
01.45 Hit­list 01.45 Ri­kok­sis­ta pa­hin Uusi teoria. Suur­ri­ko­syk­sik­kö tut­kii tois­ta tut­kit­ta­vaan ta­pauk­seen liit­ty­vää mur­haa, ja uu­si teo­ria al­kaa hah­mot­tua.
01.55 T­he­roux kau­neus­ki­rur­gin pöy­däl­lä 01.55 Ra­kas, os­tin meil­le ko­din Kylpyamme kodin tekee.
02.05 A­ku ja 7 ih­met­tä Aal­lon­mur­ta­ja
02.30 A­ku ja 7 ih­met­tä 02.30 Hä­vyt­tö­mät
02.40 Gås­mam­man - Naa­ras­lei­jo­na (x2)
02.50 Sa­dan ton­nin ta­lot
3 03.00 Ra­kas, os­tin meil­le ko­din Pi­tää­kö ol­la huo­lis­saan?
03.10 999: Mi­kä hä­tä­nä?
03.30 Sa­dan ton­nin ta­lot 03.30 Val­heen jäl­jil­lä
03.55 Sa­dan ton­nin ta­lot 03.55 Hur­jat sääil­miöt Bil­lions
04.25 Ra­kas, os­tin meil­le ko­din