Ohjelmakartta.fi
Huom! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 21.10. ti 22.10. ke 23.10. to 24.10. pe 25.10. la 26.10. su 27.10.
6 06.00 Os­tos­ka­na­va T­vins.com
06.15 Aa­mu­sää
06.25 Huo­men­ta Suo­mi Huo­men­ta Suo­mi
07.00 Os­tos­ka­na­va T­vins.com
08.00 Las­te­noh­jel­mia: Tai­ka­puu­tar­han pik­kuö­tö­kät Os­tos­ka­na­va T­vins.com
08.10 Puu­ha-Pe­te
08.25 Muu­mi­laak­son ta­ri­noi­ta (x2) Hattivatteja ja aarteenetsintää. Ninni on näkymätön.
9 09.00 Mi­tä tä­nään syö­täi­siin? 09.00 Las­te­noh­jel­mia: Tai­ka­puu­tar­han pik­kuö­tö­kät
09.10 Huo­men­ta Suo­mi Ext­ra Litt­lest Pet S­hop Pa­lo­mies Sa­mi
09.25 Muu­mi­laak­son ta­ri­noi­ta (x2) Ninni näkee jälleen. Tiuhti ja Viuhti.
09.35 Kau­niit ja roh­keat Winx-k­lu­bi
10.00 Em­mer­da­le Os­tos­ka­na­va T­vins.com
10.15 Litt­lest Pet S­hop
10.30 Tut­tu Jut­tu S­how Jut­ta ja Ju­ha Larm se­kä Hen­na ja Ilk­ka An­ti­kai­nen. Tans­sii Täh­tien Kans­sa Hollywoodin ja TV:n säihkettä. Uu­tis­vuo­to Sanna Stellan ja Sami Sykkö. Kok­ki­so­ta Marja Hintikka ja Vappu Pimiä. First Da­tes Suo­mi Silmissä maailmankaikkeus. Suo­men kau­nein ko­ti Kodit kompakteissa neliöissä. Winx-k­lu­bi Androsin syvyyksiin.
11.00 First Da­tes Suo­mi Silmissä maailmankaikkeus. First Da­tes-ra­vin­to­las­sa tä­nään: Hur­maa­ko Je­re Lai­lan it­se­te­ke­mäl­lä raa­ka­suk­laal­la?
11.30 Pi­tää­kö ol­la huo­lis­saan? Mikko Hyppönen. 11.30 Pert­tu - teh­tä­vä Kii­nas­sa Pandojen jäljillä. Ko­toi­sa Beach-tunnelmissa. Beach-tun­nel­mis­sa. Yö­ky­läs­sä Ma­ria Vei­to­la Tuuren eloa ja iloa. Ko­toi­sa Hir­si­ta­lon muo­don­muu­tos 2/2. Kau­si 2, 5/12. Vii­me jak­sos­sa Sei­ja ja Vil­le re­mon­toi­vat hir­si­ta­lon keit­tiön ja e­tei­sen.
12 12.00 Maa­jus­sil­le mor­sian Kau­si 12, 10/12 Far­mi­viik­ko lä­he­nee lop­puaan. Lau­ra P.
12.30 Os­tos­ka­na­va T­vins.com Mi­tä tä­nään syö­täi­siin?
13.00 Al­fa ja O­me­ga 2: Jou­lui­nen seik­kai­lu Alfa ja Omega 2: Jouluinen seikkailu. Pert­tu - teh­tä­vä Kii­nas­sa Pandojen jäljillä.
13.30 Huo­men­ta Suo­mi Ext­ra Huo­men­ta Suo­mi Ext­ra on li­fes­ty­le­mai­nen aa­mu­ma­ka­sii­nioh­jel­ma, jon­ka ai­hei­siin kuu­lu­vat muun muas­sa ter­veys ja hy­vin­voin­ti, o­mat ra­hat, ko­ti ja ruo­ka.
14.00 Tek­na­vi Pi­tää­kö ol­la huo­lis­saan? Mikko Hyppönen. Uu­tis­vuo­to Sanna Stellan ja Sami Sykkö. Tut­tu Jut­tu S­how Jut­ta ja Ju­ha Larm se­kä Hen­na ja Ilk­ka An­ti­kai­nen. Huu­ma Al­fa ja O­me­ga 3: Suu­ret su­si­ki­sat Alfa ja Omega 3: Suuret susikisat. Kaik­ki lau­man al­fau­rok­set u­noh­ta­vat e­ri­mie­li­syy­ten­sä suu­ren kil­pai­lun a­jak­si. Tek­na­vi
14.30 Fort Boyard Suo­mi Käärmekammo. 14.30 Roo­sa nau­ha Tans­sii Täh­tien Kans­sa
15 15.00 First Da­tes Suo­mi Omituisia etelän naisia. Maa­jus­sil­le mor­sian Kau­si 12, 10/12 Far­mi­viik­ko lä­he­nee lop­puaan. Yö­ky­läs­sä Ma­ria Vei­to­la E­ro­tiik­kaa ja d­ra­ma­tiik­kaa Mii­nan luo­na. 15.00 st­rong­man Fin­nish O­pen Strongman Champions League.
15.30 Sa­la­tut e­lä­mät
16.00 Sa­la­tut e­lä­mät Jakso 3632: Mustavaara vs. Jakso 3633: Karin kalleudet kostuvat. Kau­niit ja roh­keat Isän sylissä. On­ly in Ja­pan Maitonauratus.
16.30 Kau­niit ja roh­keat Siskokset Kelly ja Phoebe. Rikoskumppanini Flo. Aiotko allekirjoittaa, Flo? Tervetuloa kotiin, Phoebe! Em­mer­da­le Lii­ga­li­ve 360 Te­lian Lii­ga­li­ve 360° -s­tu­dio­lä­he­tys suo­ra­na Lii­gan y­ti­mes­tä. Yö­ky­läs­sä Ma­ria Vei­to­la Tuuren eloa ja iloa. Nuo­ri­soi­do­li Tuu­re Boe­lius kut­suu Ma­rian yö­ky­läi­le­mään luok­seen.
17.00 Vii­den jäl­keen Fort Boyard Suo­mi Semifinaali. Fi­naa­li­pai­kas­ta tais­te­lee har­maan jouk­kueen Pe­te Lat­tu, Hen­riik­ka Roo ja A­le­xan­der Ek­lund ja vio­le­tin jouk­kueen E­mi­lia Nyst­röm, Vel­lu Saa­re­la ja Her­ba­lis­ti.
17.25 Uu­ti­set
17.30 Vii­den jäl­keen 17.30 Sun­nun­tai­lou­nas Lyö hiljaa, sydämein. Ee­vi ko­kei­lee töi­tä baa­ris­sa ja muut­tuu ih­mis­hir­viök­si.
17.55 Uu­ti­set
18 18.00 Vii­den jäl­keen 18.00 Huu­ma Kau­si 1, 7/10. Huu­man suo­ras­sa lä­he­tyk­ses­sä koe­taan jäl­leen jät­tiyl­lä­tyk­siä ko­ti­kat­so­mos­sa ja s­tu­dios­sa! Juon­ta­ji­na Roo­pe Sal­mi­nen, Er­nest Law­son, Jen­ni Ko­kan­der ja hei­dän mi­ni­ver­sion­sa. Kat­so ja yl­lä­ty!
18.25 Em­mer­da­le Valheet saavat riittää. Ovi sulkeutuu, ikkuna avautuu. Sydän paikallaan. Totuuden siemen. Mi­tä tä­nään syö­täi­siin? Per­jan­tai Mitä tänään syötäisiin? . For­mu­la 1 En­nak­ko­tun­nel­mat S­tu­dios­sa To­mi Tuo­mi­nen ja Os­si Oi­ka­ri­nen. Va­ri­kol­la Mer­vi Kal­lio.
18.55 Mi­tä tä­nään syö­täi­siin?
19.00 Seit­se­män uu­ti­set Seit­se­män uu­ti­set
19.10 Uu­ti­sext­ra
19.20 Päi­vän sää
19.25 Tu­los­ruu­tu
19.30 Sa­la­tut e­lä­mät Jakso 3633: Karin kalleudet kostuvat. Huu­ma Kau­si 1, 7/10. Huu­man suo­ras­sa lä­he­tyk­ses­sä koe­taan jäl­leen jät­tiyl­lä­tyk­siä ko­ti­kat­so­mos­sa ja s­tu­dios­sa! Juon­ta­ji­na Roo­pe Sal­mi­nen, Er­nest Law­son, Jen­ni Ko­kan­der ja hei­dän mi­ni­ver­sion­sa. Kat­so ja yl­lä­ty! For­mu­la 1 En­nak­ko­tun­nel­mat S­tu­dios­sa To­mi Tuo­mi­nen ja Os­si Oi­ka­ri­nen. Va­ri­kol­la Mer­vi Kal­lio.
20.00 Maa­jus­sil­le mor­sian Kau­si 12, 10/12 Far­mi­viik­ko lä­he­nee lop­puaan. Lau­ra P. Pert­tu - teh­tä­vä Kii­nas­sa Pandojen jäljillä. E­des­sä on 1500 ki­lo­met­rin ju­na­seik­kai­lu, kun Pert­tu tii­mei­neen et­sii Suo­men o­lo­suh­tei­siin so­vel­tu­vaa kop­pi­mo­poa i­kään­ty­vil­le ih­mi­sil­le. Roo­sa nau­ha Tans­sii Täh­tien Kans­sa First Da­tes Suo­mi Silmissä maailmankaikkeus. First Da­tes-ra­vin­to­las­sa tä­nään: Hur­maa­ko Je­re Lai­lan it­se­te­ke­mäl­lä raa­ka­suk­laal­la? Fort Boyard Suo­mi Semifinaali. Fi­naa­li­pai­kas­ta tais­te­lee har­maan jouk­kueen Pe­te Lat­tu, Hen­riik­ka Roo ja A­le­xan­der Ek­lund ja vio­le­tin jouk­kueen E­mi­lia Nyst­röm, Vel­lu Saa­re­la ja Her­ba­lis­ti. 20.00 Seit­se­män uu­ti­set
20.10 Tu­los­ruu­tu
20.20 F1 Ext­ra
20.30 Tans­sii Täh­tien Kans­sa Odottamaton käänne. Il­ta on kuu­ma kuin kuu­ba­lai­nen yö, kun par­ke­til­la pyö­räh­del­lään lat­ta­ri­tans­sien tah­tiin. Yh­den pa­rin on jäl­leen jä­tet­tä­vä ki­sa, mut­ta jat­ko­pak­kaa se­koit­taa o­dot­ta­ma­ton kään­ne.
21 21.00 Ro­ba Vanha koira. Ta­ru tuu­raa Lun­dia ja ot­taa ti­lan­teen hal­tuun, kun puo­lus­tus­voi­mil­ta va­ras­te­taan ryn­näk­kö­ki­vää­ri. Ar­ton i­käk­rii­si pa­he­nee vuo­ron myö­tä. En­sit­ref­fit alt­ta­ril­la Tyyntä ja myrskyä. Kau­si6, Yk­si pa­reis­ta a­jau­tuu myrs­kyi­sään rii­taan. Ma­rian­na S­tol­bow ta­paa pa­rin ja aut­taa hei­tä k­rii­sin sel­vit­tä­mi­ses­sä. 21.00 Yö­ky­läs­sä Ma­ria Vei­to­la Tuuren eloa ja iloa. Nuo­ri­soi­do­li Tuu­re Boe­lius kut­suu Ma­rian yö­ky­läi­le­mään luok­seen. 21.00 Tut­tu Jut­tu S­how Saa­ra Aal­to ja Me­ri So­pa­nen se­kä Jen­ny ja An­ton Holm­berg. Kau­si 1, 2/8. Häi­tään suun­nit­te­le­vat Saa­ra Aal­to ja Me­ri So­pa­nen su­kel­ta­vat hy­vän­tuu­li­sen pa­ri­suh­de­lei­kin pyör­tei­siin.
21.30 Ve­de­tään ha­tus­ta Vieraana Kalle Lamberg. S­how vail­la kä­sis­tä tai i­deaa.
22.00 Kym­me­nen uu­ti­set Kym­me­nen uu­ti­set
22.10 Lot­to, Jo­ke­ri ja Lo­ma­ton­ni
22.20 Päi­vän sää
22.25 Tu­los­ruu­tu Sun­nun­tai­lou­nas Ilta oopperassa. Ee­vi ei voi su­lat­taa kou­lu­ka­ve­rin­sa So­fian suh­det­ta i­sän­sä Tau­non kans­sa.
22.35 A­sian y­ti­mes­sä, Jaak­ko Loik­ka­nen Uu­tis­vuo­to Sanna Stellan ja Sami Sykkö. Ki­saa­mas­sa ko­me­dien­ne San­na S­tel­lan ja tyy­li­po­lii­si Sa­mi Syk­kö. Ri­kos­paik­ka For­mu­la­sir­kus F1 Ext­ra For­mu­la 1 Paa­lu­paik­ka S­tu­dios­sa To­mi Tuo­mi­nen, Os­si Oi­ka­ri­nen ja Aa­ro Vai­nio.
22.45 Pi­mey­den y­ti­mes­sä Pimeyden ytimessä. Sa­man­ni­mi­seen te­le­vi­sio­sar­jaan löy­häs­ti pe­rus­tu­van ri­ko­se­lo­ku­van kes­kiös­sä on mur­haet­si­vä T­ho­mas C­ra­ven, jo­ka tut­kii tyt­tä­ren­sä kuo­le­maa. Tut­ki­muk­sien e­de­tes­sä C­ra­ven saa tie­tää, et­tä hä­nen tyt­tä­rel­lään o­li e­läes­sään sa­lai­nen e­lä­mä.
23.00 3 Suo­mi Luonto - Äiti Maa rulez! . 23.00 Bull Toinen kerta valheen sanoo. Pert­tu - teh­tä­vä Kii­nas­sa Pandojen jäljillä. 23.00 Wal­lan­der: Va­ras Wallander: Varas. Mur­toaal­lon vai­vaa­mas­sa Ys­ta­dis­sa öi­nen va­ras löy­tää nai­sen ruu­miin. Vo­ro i­kuis­taa löy­tön­sä mat­ka­pu­he­li­men­sa ka­me­raan. Kym­me­nen uu­ti­set
23.15 Vii­kon sää
23.25 Tu­los­ruu­tu
23.35 MTV3:n täh­det - Mu­siik­ki­vi­deo: Per­he 23.35 Tek­na­vi
23.40 Bil­lions Kiihottumisen perusteet.
0 00.00 Fort Boyard Suo­mi Käärmekammo. 00.00 U­lo­sot­to­mie­het Julkkisjuttu. Uu­tis­vuo­to Sanna Stellan ja Sami Sykkö. 00.00 Ro­ba Vanha koira. Ta­ru tuu­raa Lun­dia ja ot­taa ti­lan­teen hal­tuun, kun puo­lus­tus­voi­mil­ta va­ras­te­taan ryn­näk­kö­ki­vää­ri.
00.50 Ro­ba Vanha koira. Ko­ti­mai­nen E­lo­ku­va: Fak­ta hom­ma Fakta homma. Ko­me­dia kah­den pa­ris­kun­nan ju­han­nuk­sen vie­tos­ta lei­rin­täa­lueel­la. Ko­ti­mai­nen E­lo­ku­va: Lu­mi­ku­nin­ga­tar Lumikuningatar. H. C. 00.50 Po­lii­sio­pis­to 5 - Teh­tä­vä Mia­mi Beach Po­lii­sio­pis­to 5 - Teh­tä­vä Mia­mi Beach. Rää­vit­tö­män hit­ti­ko­me­dia­put­ken vii­den­nes­sä o­sas­sa pää­sy­ko­keit­ta po­lii­seik­si o­pis­ke­le­vat tu­na­rit pää­ty­vät Mia­min kuu­mil­le ran­noil­le e­sit­tä­mään on­net­to­mia ri­kol­lis­ten­nap­paa­mis­ky­ky­jään.
01.05 Ri­kos­paik­ka 01.05 For­mu­la 1 koos­te: Mek­si­kon o­sa­kil­pai­lu Meksiko. F1-o­sa­kil­pai­lu ( 27.10.2019 ). Se­los­ta­ja­na Ni­ki Juu­se­la, a­sian­tun­ti­ja­na Os­si Oi­ka­ri­nen.
01.25 T­he­roux ja U­SA:n vi­ha­tuin per­he
01.35 Uu­tis­vuo­to Sanna Stellan ja Sami Sykkö.
01.45 Ko­ti­mai­nen E­lo­ku­va: Ben­saa suo­nis­sa Bensaa suonissa.
02.05 Top Gear
02.30 999: Mi­kä hä­tä­nä? 02.30 Bil­lions
02.45 999: Mi­kä hä­tä­nä? U­lo­sot­to­mie­het 02.45 Bull
3
03.05 60 päi­vää ki­ven si­säs­sä
03.35 Mus­ta­maa­lat­tu Ih­meel­li­set ih­mi­set Myy­tin­mur­ta­jat Mus­ta­maa­lat­tu
04.00 T­he­roux ja vi­ha­tut P­help­sit
Mus­ta­maa­lat­tu
05.15 Val­heen jäl­jil­lä