Ohjelmakartta.fi
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 30.9. ti 1.10. ke 2.10. to 3.10. pe 4.10. la 5.10. su 6.10.
6 06.00 Os­tos­ka­na­va T­vins.com Las­te­noh­jel­mia: Tai­ka­puu­tar­han pik­kuö­tö­kät
06.10 Aa­mu­sää 06.10 Pa­lo­mies Sa­mi
06.25 Huo­men­ta Suo­mi Huo­men­ta Suo­mi 06.25 Muu­mi­laak­son ta­ri­noi­ta (x2)
07.00 Os­tos­ka­na­va T­vins.com
07.15 Litt­lest Pet S­hop
07.35 Winx-k­lu­bi
08.00 Las­te­noh­jel­mia: Tai­ka­puu­tar­han pik­kuö­tö­kät First Da­tes Suo­mi Sielu ja sydän auki. . Hil­ve 74v. ha­luaa mie­hen, 'jo­ka ei hei­lut­te­le nyrk­kiä, ei jois lii­kaa vii­naa, ei­kä ve­täis röö­kiä.
08.10 Puu­ha-Pe­te
08.25 Muu­mi­laak­son ta­ri­noi­ta (x2) Pikku Myy riutuu rakkaudesta. Merenneito ja lohikäärmeen kyynel.
9 09.00 Mi­tä tä­nään syö­täi­siin? 09.00 Maa­jus­sil­le mor­sian Kun­kin maa­jus­sin ti­la saa uu­den­lais­ta e­lä­mää, kun jo­kai­sen vie­raak­si saa­puu kol­me u­peaa nais­ta.
09.10 Huo­men­ta Suo­mi Ext­ra Litt­lest Pet S­hop
09.35 Kau­niit ja roh­keat Winx-k­lu­bi
10.00 Em­mer­da­le Kaiken pahan alku ja juuri. Tartu mikkiin. Pikku Grace. Os­tos­ka­na­va T­vins.com Pert­tu - teh­tä­vä Kii­nas­sa Lisää virtaa.
10.30 Mi­tä tä­nään syö­täi­siin? Per­jan­tai Tans­sii Täh­tien Kans­sa Uu­tis­vuo­to Roope Salminen ja Elina Hirvonen. Kok­ki­so­ta Oona Kivelä ja Eero Ettala. First Da­tes Suo­mi Sielu ja sydän auki. . Suo­men kau­nein ko­ti Kauniit kodit ruukkiympäristössä.
11.00 For­mu­la 1: Ve­nä­jän o­sa­kil­pai­lu Venäjä. F1-o­sa­kil­pai­lu ( 29.9.2019 ). 11.00 Sa­ra La Foun­tain Aust­ra­lias­sa Victoria ja Melbourne.
11.30 Pert­tu - teh­tä­vä Kii­nas­sa Lisää virtaa. Duud­so­nit: Pääl­lik­kö Yö­ky­läs­sä Ma­ria Vei­to­la Lindan luona Ruotsissa. Ko­toi­sa 20-luvun henkeä Heinolassa. Tek­na­vi
12 12.00 Pi­tää­kö ol­la huo­lis­saan? Maria Ohisalo. Kau­si 7, POH on kuin telk­ka­rin Le­vot­to­mat.
12.30 Os­tos­ka­na­va T­vins.com Mi­tä tä­nään syö­täi­siin? Kas­vis­kaa­li­laa­tik­ko + o­me­na­pii­rak­ka kor­va­puus­ti­poh­jal­la.
13.00 B­ratz: T­he Mo­vie Bratz: The Movie. Val­la­ton tei­ni­ko­me­dia par­hais­ta ys­tä­vyk­sis­tä Yas­mi­nis­ta, Ja­des­ta, Sas­has­ta ja C­loes­ta, jot­ka a­loit­ta­vat kou­lun­käyn­nin uu­des­sa kou­lus­sa. Lo­ve Is­land Suo­mi Yk­si­tois­ta rak­kau­den­näl­käis­tä sink­kua läh­tee et­si­mään si­tä oi­keaa Es­pan­jan au­rin­gon al­ta.
13.30 Huo­men­ta Suo­mi Ext­ra 9.10 Mistä huippu-urheilija on tehty?
14.00 Tek­na­vi First Da­tes Suo­mi Rakkaus on syvältä! . Maa­jus­sil­le mor­sian Pi­tää­kö ol­la huo­lis­saan? Maria Ohisalo. A­sian y­ti­mes­sä, Jaak­ko Loik­ka­nen 14.00 Yö­ky­läs­sä Ma­ria Vei­to­la Lindan luona Ruotsissa. Ma­ria mat­kus­taa Tuk­hol­man vau­raim­mal­le a­sui­na­lueel­le B­rom­maan, ta­paa­maan Lin­da Lam­pe­nius­ta.
14.25 Fort Boyard Suo­mi Itkua ja ihmeitä. 14.25 Lo­ve Is­land Suo­mi
15 15.00 Lo­ve Is­land Suo­mi 15.00 Pi­lan­päi­ten (x2) Pi­lan­päi­ten tar­joaa häm­men­tä­viä het­kiä ja her­vo­ton­ta ti­lan­ne­ko­miik­kaa pii­lo­ka­me­ran tyy­liin. Sun­nun­tai­lou­nas Leena. Tau­no on um­pi­ra­kas­tu­nut ve­ne­ker­hon ta­voi­tel­luim­paan nai­seen.
15.30 Sa­la­tut e­lä­mät Kalle tykkää kyttääjää. Duud­so­nit: Pääl­lik­kö Kau­si 1 , 3/10. Duud­so­nien ko­ti­ti­lal­la on jäl­jel­lä yh­dek­sän kil­pai­li­jaa. Huu­ma Uusinta.
16.00 Sa­la­tut e­lä­mät Salla nielee transkalaiset. Jiri jää tuleen makaamaan. Me ollaan sankareita kaikki. Kau­niit ja roh­keat Ajattele lapsia, Bill! .
16.30 Kau­niit ja roh­keat Lapseni, enkelini. Äidin ikuinen ikävä. Tukiverkosto vailla vertaa. Hädässä ystävä tutaan. Em­mer­da­le Hetken kestää elämä. Lii­ga­li­ve 360 Studiossa Suvi Puukangas.
17.00 Vii­den jäl­keen On­ly in Ja­pan Ankeriasviesti. Tie­to­vi­sa ei o­le tie­to­vi­sa Ja­pa­nis­sa, jos vas­taa­jia ei pii­na­ta e­ri kei­noin. Seit­se­män uu­ti­set
17.10 Tu­los­ruu­tu
17.20 Ur­hei­luext­ra
17.30 Fort Boyard Suo­mi Kovaa vauhtia korkeuksissa. Si­ni­ses­sä jouk­kuees­sa kil­pai­lee Kia Leh­mus­kos­ki,A­lek­san­te­ri Ha­ka­nie­mi ja Luu­kas Lin­de­man.Pu­nai­sen jouk­kuees­sa on A­li­na Vo­ron­ko­va,Han­nes Hy­vö­nen ja I­na Mik­ko­la. Tans­sii Täh­tien Kans­sa Kamp­pai­lu tans­si­par­ke­tin mes­ta­ruu­des­ta on al­ka­nut. Jän­ni­tys on ta­pis­sa, sil­lä il­lan päät­teek­si yk­si pa­reis­ta jou­tuu ri­pus­ta­maan tans­si­ken­gät nau­laan ja pu­toaa ki­sas­ta.
18
18.25 Em­mer­da­le Mi­tä tä­nään syö­täi­siin? Per­jan­tai Kas­vis­kaa­li­laa­tik­ko + o­me­na­pii­rak­ka kor­va­puus­ti­poh­jal­la.
18.55 Mi­tä tä­nään syö­täi­siin?
19.00 Seit­se­män uu­ti­set Seit­se­män uu­ti­set
19.10 Uu­ti­sext­ra
19.20 Päi­vän sää
19.25 Tu­los­ruu­tu
19.30 Sa­la­tut e­lä­mät Jiri jää tuleen makaamaan. Me ollaan sankareita kaikki. Kalle tykkää kyttääjää. Nella Puh ja Ressu Reipas. Huu­ma Sun­nun­tai­lou­nas Museopäivä. Tau­no vaa­tii lap­siaan hy­väk­sy­mään uu­den äi­ti­puo­len­sa.
20.00 Maa­jus­sil­le mor­sian Kau­si 12, 7/12. Kun­kin maa­jus­sin ti­la saa uu­den­lais­ta e­lä­mää, kun jo­kai­sen vie­raak­si saa­puu kol­me u­peaa nais­ta. Pert­tu - teh­tä­vä Kii­nas­sa Lisää virtaa. Pert­tu et­sii Kii­nas­ta pol­jet­ta­vaa ka­jak­kia te­ras­si­ra­vin­to­lan ve­to­nau­lak­si, mut­ta pää­tyy­kin tu­han­sien ki­lo­met­rien seik­kai­lun päät­teek­si teh­taal­le, mis­sä on kek­sit­ty rat­kai­su pu­he­li­nak­ku­jen tyh­je­ne­mi­seen. Duud­so­nit: Pääl­lik­kö Kau­si 1 , 3/10. Duud­so­nien ko­ti­ti­lal­la on jäl­jel­lä yh­dek­sän kil­pai­li­jaa. Heil­lä kai­kil­la on mah­dol­li­suus Pääl­lik­kö-tit­te­liin. First Da­tes Suo­mi Sielu ja sydän auki. . Hil­ve 74v. ha­luaa mie­hen, 'jo­ka ei hei­lut­te­le nyrk­kiä, ei jois lii­kaa vii­naa, ei­kä ve­täis röö­kiä. Fort Boyard Suo­mi Kovaa vauhtia korkeuksissa. Si­ni­ses­sä jouk­kuees­sa kil­pai­lee Kia Leh­mus­kos­ki,A­lek­san­te­ri Ha­ka­nie­mi ja Luu­kas Lin­de­man.Pu­nai­sen jouk­kuees­sa on A­li­na Vo­ron­ko­va,Han­nes Hy­vö­nen ja I­na Mik­ko­la. 20.00 Kym­me­nen uu­ti­set
20.15 Vii­kon sää
20.25 Tu­los­ruu­tu
20.35 Ro­ba Palasina. Y­hä e­nem­män töi­tä it­sel­leen haa­li­va Lund al­kaa pur­kaa uu­pu­mus­ta e­pä­so­vin­nai­sel­la ta­val­la. Maik­ki pa­laa töi­hin uu­del­la in­nol­la.
21 21.00 Ro­ba Palasina. Y­hä e­nem­män töi­tä it­sel­leen haa­li­va Lund al­kaa pur­kaa uu­pu­mus­ta e­pä­so­vin­nai­sel­la ta­val­la. Maik­ki pa­laa töi­hin uu­del­la in­nol­la. En­sit­ref­fit alt­ta­ril­la Yhteinen aika. Ma­rian­na S­tol­bow ta­paa pa­rit ja aut­taa hei­tä kom­mu­ni­kaa­tio­sol­mu­jen a­vaa­mi­ses­sa. Ta­paa­mi­nen hel­pot­taa pa­re­ja pääs­tä­mään ir­ti on­nis­tu­mi­sen pai­neis­ta. Pi­tää­kö ol­la huo­lis­saan? Maria Ohisalo. Kau­si 7, POH on kuin telk­ka­rin Le­vot­to­mat. Sek­si­käs ja sä­häk­kä ja Tur­ku­han on ki­va ke­sä­kau­pun­ki. Yö­ky­läs­sä Ma­ria Vei­to­la Lindan luona Ruotsissa. Ma­ria mat­kus­taa Tuk­hol­man vau­raim­mal­le a­sui­na­lueel­le B­rom­maan, ta­paa­maan Lin­da Lam­pe­nius­ta. 21.00 A­ma­zing Ra­ce Turhauttava täyskäännös. Tii­mit ot­ta­vat e­del­leen mit­taa toi­sis­taan Tan­sa­nias­sa. Aiem­pi U-kään­nös ai­heut­taa kit­kaa kah­den pa­rin vä­lil­le.
21.30 Ve­de­tään ha­tus­ta Vieraana Jussi Vatanen. Suo­men haus­kim­man imp­ro-oh­jel­man vie­raa­na Jus­si Va­ta­nen. 21.30 T­he­roux Mia­min jät­ti­van­ki­las­sa T­he­roux Mia­min jät­ti­van­ki­las­sa 1/2. Kak­sio­sai­sen do­ku­men­tin en­sim­mäi­ses­sä jak­sos­sa T­he­roux vie­rai­lee suu­res­sa mia­mi­lai­ses­sa tut­kin­ta­van­ki­las­sa. Yh­teis­sel­lei­hin ah­de­tut van­git e­lä­vät e­ri­koi­sen ja vä­ki­val­tai­sen käyt­täy­ty­mis­sään­nös­tön mu­kaan.
22.00 Kym­me­nen uu­ti­set Kym­me­nen uu­ti­set
22.10 Lot­to, Jo­ke­ri ja Lo­ma­ton­ni
22.20 Päi­vän sää
22.25 Tu­los­ruu­tu Tu­los­ruu­tu Tu­los­ruu­tu
22.35 A­sian y­ti­mes­sä, Jaak­ko Loik­ka­nen Uu­tis­vuo­to Roope Salminen ja Elina Hirvonen. Kau­si 2, 4 /10. Uu­tis­vuo­dos­sa vie­rai­na huu­maa­va muu­sik­ko-näyt­te­li­jä Roo­pe Sal­mi­nen ja yh­teis­kun­ta-ak­tii­vi, kir­jai­li­ja E­li­na Hir­vo­nen. Ri­kos­paik­ka 22.35 S­lum­mien mil­jo­nää­ri Slummien miljonääri. Kah­dek­sal­la Os­car-pal­kin­nol­la pal­kit­tu me­nes­ty­se­lo­ku­va on ta­ri­na koh­ta­los­ta ja rak­kau­des­ta. Ja­mal Ma­lik, 18-vuo­tias or­po Mum­bain s­lum­meis­ta, on vain yh­den ky­sy­myk­sen pääs­sä 20 mil­joo­nan ru­pian pää­voi­tos­ta In­tian Ha­luat­ko mil­jo­nää­rik­si? Wal­lan­der: Kos­to Wallander: Kosto. Ys­ta­dis­sa ta­pah­tuu sar­ja tu­hoi­sia rä­jäh­dyk­siä - sa­maan ai­kaan, kun kau­pun­gis­sa on e­sil­lä kiis­tel­ty Is­lam-ai­hei­nen näyt­te­ly. Säh­köt kat­kea­vat, ja kun­nan­val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­ja löy­de­tään kuol­lee­na.
22.50 Lii­ga: A­ri Val­lin S­how 22.50 60 päi­vää ki­ven si­säs­sä (x2) Jengien nousu. Hälytys.
23.05 Myy­tin­mur­ta­jat Nostetta ilmassa ja vedessä. 23.05 Bull Valta ja voima. Pi­tää­kö ol­la huo­lis­saan? Maria Ohisalo.
23.35 Ro­ba Palasina.
0
00.05 Duud­so­nit: Pääl­lik­kö Ko­ti­mai­nen E­lo­ku­va: Hirt­tä­mät­tö­mät Hirttämättömät. 00.05 T­he­roux Mia­min jät­ti­van­ki­las­sa T­he­roux Mia­min jät­ti­van­ki­las­sa 1/2. Kak­sio­sai­sen do­ku­men­tin en­sim­mäi­ses­sä jak­sos­sa T­he­roux vie­rai­lee suu­res­sa mia­mi­lai­ses­sa tut­kin­ta­van­ki­las­sa.
00.15 Fort Boyard Suo­mi Itkua ja ihmeitä.
00.30 Ko­ti­mai­nen E­lo­ku­va: Tup-ak­ka-lak­ko Tup-akka-lakko.
00.55 Ko­ti­mai­nen E­lo­ku­va: Kah­dek­sas vel­jes Kahdeksas veljes. A. Ki­vi o­li­kin lah­jot­tu, ja vel­jek­siä o­li to­del­li­suu­des­sa kah­dek­san. 00.55 Ri­kos­paik­ka
01.20 Pi­tää­kö ol­la huo­lis­saan? Maria Ohisalo. 01.20 60 päi­vää ki­ven si­säs­sä (x2) Jengien nousu. Hälytys.
01.35 T­he­roux ja kuo­le­man­sai­raat
01.55 U­lo­sot­to­mie­het Kommunikaatio-ongelmia.
02.15 X Fac­tor Suo­mi
02.30 U­lo­sot­to­mie­het
02.40 999: Mi­kä hä­tä­nä?
02.50 Suh­de­sop­pa 02.50 Ih­meel­li­set ih­mi­set
3
03.10 Zoo
03.25 Ih­meel­li­set ih­mi­set
03.35 Myy­tin­mur­ta­jat Myy­tin­mur­ta­jat
03.45 Mo­dus 03.45 Mo­dus
04.05 Os­tos­ka­na­va T­vins.com
04.15 Aa­mu­sää
04.25 Mo­dus 04.25 Huo­men­ta Suo­mi
04.40 Mo­dus
04.55 Mo­dus