Ohjelmakartta.fi
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 2.9. ti 3.9. ke 4.9. to 5.9. pe 6.9. la 7.9. su 8.9.
6 06.00 Os­tos­ka­na­va T­vins.com Las­te­noh­jel­mia: Tai­ka­puu­tar­han pik­kuö­tö­kät
06.10 Aa­mu­sää 06.10 Pa­lo­mies Sa­mi
06.25 Huo­men­ta Suo­mi Huo­men­ta Suo­mi 06.25 Muu­mi­laak­son ta­ri­noi­ta (x2)
07.00 Os­tos­ka­na­va T­vins.com
07.15 Nuo­ri Ro­bin Hood
07.25 C­hap­lin
07.35 Paa­vo Pe­su­sie­ni
08.00 Las­te­noh­jel­mia: Tai­ka­puu­tar­han pik­kuö­tö­kät Sa­ra La Foun­tain Aust­ra­lias­sa
08.10 Puu­ha-Pe­te
08.25 Muu­mi­laak­son ta­ri­noi­ta (x2) Vapaata elämää. Hemulitädin vierailu. Mi­tä tä­nään syö­täi­siin? Per­jan­tai Ka­na­que­sa­dil­lo­ja ja a­me­rik­ka­lais­ta juus­to­kak­kua.
9 09.00 Mi­tä tä­nään syö­täi­siin? 09.00 Ma­ku­muis­to­ja Jen­ni Ko­kan­der ja Ka­ri Lu­mi­ke­ro is­ke­vät kä­ten­sä jau­hoi­hin tur­ku­lai­ses­sa pien­lei­po­mos­sa.
09.10 Huo­men­ta Suo­mi Ext­ra Litt­lest Pet S­hop
09.35 Kau­niit ja roh­keat Paa­vo Pe­su­sie­ni
10.00 Em­mer­da­le Os­tos­ka­na­va T­vins.com Maa­jus­sil­le mor­sian Uusinta.
10.30 Mi­tä tä­nään syö­täi­siin? Per­jan­tai Sa­mas­sa lie­mes­sä Ruuanlaiton ABC. Juhlat. Normcore. Kaap­paus keit­tiös­sä Keitto, kiusaus ja kastike. Sa­la­tut e­lä­mät (x5) Noel on perheleen perhiläinen. Sinua, sinua rakastan. Kalleen iskee heteoriitti. Camilla, prima pillerina. Benjamin on kännykala. Pih­la­ja­ka­dun a­suk­kais­ta ker­to­vas­sa sar­jas­sa kul­je­taan kieh­to­vien ta­ri­noi­den po­luil­la kos­ket­ta­via tai ar­ko­ja­kaan a­sioi­ta kaih­ta­mat­ta.
11.00 For­mu­la 1: Bel­gian o­sa­kil­pai­lu Formula 1: osakilpailu. F1-o­sa­kil­pai­lu ( 1.9.2019 ). 11.00 Pert­tu - teh­tä­vä Kii­nas­sa Kiinaan!
11.30 Kok­ki­so­ta Jenni Pääskysaari ja Maria Veitola. Niina Lahtinen ja Jenni Kokander. Jarppi Leppälä ja HP Parviainen. Ruo­ka­ri­ta­rit Ja­mie ja Jim­my Stephen Mangan.
12 12.00 Kun­nian päi­vä Mat­ti Suur-Ha­ma­ri: Lu­mi­lau­ta c­ros­sin pa­ra­lym­pia­kul­ta 2018. Moot­to­ri­pyö­räon­net­to­muu­des­ta huip­pu-ur­hei­li­jak­si.
12.30 Os­tos­ka­na­va T­vins.com
13.00 Ho­tel T­ran­syl­va­nia 2 Ho­tel T­ran­syl­va­nia 2. Hit­tia­ni­maa­tion jat­ko-o­sas­sa vam­pyy­ri­su­vun ve­sa ei o­soi­ta min­kään­lai­sia merk­ke­jä kai­va­tus­ta ve­ren­hi­moi­suu­des­ta, ja D­ra­cu­la ja hä­nen vie­lä ih­mis­kam­moi­sem­pi i­sän­sä V­lad päät­tä­vät teh­dä a­sial­le jo­tain. For­mu­la 1 En­nak­ko­tun­nel­mat S­tu­dios­sa To­mi Tuo­mi­nen ja Os­si Oi­ka­ri­nen.
13.30 Huo­men­ta Suo­mi Ext­ra 9.10 Voiko keliakiaa ehkäistä? 13.30 Lo­ve Is­land Suo­mi Yk­si­tois­ta rak­kau­den­näl­käis­tä sink­kua läh­tee et­si­mään si­tä oi­keaa Es­pan­jan au­rin­gon al­ta.
14.00 Ra­ket­ti­tie­det­tä? Sel­viy­ty­jät Pert­tu - teh­tä­vä Kii­nas­sa Kiinaan! . Maa­jus­sil­le mor­sian Uusinta. Mi­tä tä­nään syö­täi­siin? Per­jan­tai
14.25 Fort Boyard Suo­mi Krokotiileja ja ketsuppia. 14.25 Sa­ra La Foun­tain Aust­ra­lias­sa Darwin. 14.25 On­ne­la Häät.
14.50 Pi­lan­päi­ten
15 15.00 Lo­ve Is­land Suo­mi For­mu­la 1 En­nak­ko­tun­nel­mat S­tu­dios­sa To­mi Tuo­mi­nen ja Os­si Oi­ka­ri­nen. Penn & Tel­ler: Na­ru­ta mei­tä! Lohikäärme Penn. La­val­la näh­dään Po­wer­Point-e­si­tys, jo­ka hui­pen­tuu tai­dok­kaa­seen kort­ti­temp­puun.
15.30 Lo­ve Is­land Suo­mi Kau­si 2, 17/50. Yk­si­tois­ta rak­kau­den­näl­käis­tä sink­kua läh­tee et­si­mään si­tä oi­keaa Es­pan­jan au­rin­gon al­ta.
16.00 Sa­la­tut e­lä­mät Rumbaya Sanni, rumbaya. Noel on perheleen perhiläinen. Sinua, sinua rakastan. Kalleen iskee heteoriitti. Camilla, prima pillerina. 16.00 Pi­tää­kö ol­la huo­lis­saan? Arto Nyberg. Taas o­pi­taan te­ke­mäl­lä vir­hei­tä!
16.30 Kau­niit ja roh­keat Taylor, rauhantahtoinen ammuskelija. Arvaamaton tohtori Hayes. Salaisia silmäyksiä. Muutoksen merkit. Likeiset lääkärit. Ve­de­tään ha­tus­ta Vieraana Eija Vilpas. Vie­raa­na Ei­ja Vil­pas.
17.00 Vii­den jäl­keen Juontaja Baba Lybeck. Juontajana Joanna Kuvaja. Juontajana Baba Lybeck. Fort Boyard Suo­mi Kylmää kyytiä. Val­koi­ses­sa jouk­kuees­sa ki­saa Lot­ta Hint­sa, Mar­ko Ke­rä­nen ja Jaak­ko O­ja­nie­mi. Har­maas­sa tii­mis­sä o­vat Pe­te Lat­tu, Hen­riik­ka Roo ja A­le­xan­der Ek­lund. Seit­se­män uu­ti­set
17.10 Tu­los­ruu­tu
17.20 F1 Ext­ra
17.30 Jark­ko Tam­mi­nen S­tars S­how XXL
18 18.00 Kun­nian päi­vä Pet­ra Ol­li: Pai­nin maail­man­mes­ta­ruus 2018. An­te­ro Mer­ta­ran­ta ja Pet­ra Ol­li pa­laa­vat Bu­da­pes­tiin muis­te­le­maan mi­ten Pet­ra kir­kas­ti mi­ta­lin­sa kul­tai­sek­si.
18.25 Em­mer­da­le Bellen valinta. Pahassa hoidossa. Mi­tä tä­nään syö­täi­siin? Per­jan­tai Ka­nan­sii­piä, kaa­li­sa­laat­tia ja suk­laa­pan­nu­kak­ku­ja. For­mu­la 1 Paa­lu­paik­ka
18.55 Mi­tä tä­nään syö­täi­siin?
19.00 Seit­se­män uu­ti­set Seit­se­män uu­ti­set Jah­ti Myr­kyl­li­sen vii­sas­ta Jah­taa­jaa vas­taan vi­sai­lee kol­men hen­gen jouk­kue: jal­ka­pal­lo­fa­ni ja o­pet­ta­ja Mii­ka, e­läk­keel­lä o­le­va Han­nu Ii­sal­mes­ta ja tur­ku­lai­nen ai­kui­so­pis­ke­li­ja Jo­han­na.
19.10 Uu­ti­sext­ra
19.20 Päi­vän sää
19.25 Tu­los­ruu­tu
19.30 Sa­la­tut e­lä­mät Noel on perheleen perhiläinen. Sinua, sinua rakastan. Kalleen iskee heteoriitti. Camilla, prima pillerina. Benjamin on kännykala. Pih­la­ja­ka­dun a­suk­kais­ta ker­to­vas­sa sar­jas­sa kul­je­taan kieh­to­vien ta­ri­noi­den po­luil­la kos­ket­ta­via tai ar­ko­ja­kaan a­sioi­ta kaih­ta­mat­ta. On­ne­la Häät. Ant­ti ja Saa­ra o­vat me­nos­sa nai­mi­siin, mut­ta kes­ke­nään rii­te­le­vät a­no­pit, suu­ruu­den­hul­lu best­man ja maa­ni­nen hää­va­lo­ku­vaa­ja uh­kaa­vat pi­la­ta kai­ken.
20.00 Maa­jus­sil­le mor­sian Pert­tu - teh­tä­vä Kii­nas­sa Kiinaan! . Uu­si sar­ja al­kaa! Kau­si 1, Pert­tu Sir­viö et­sii Sam­po Kau­la­sel­le uu­tuus­tuot­tei­ta Kii­nan suu­rim­mil­ta mes­suil­ta kan­sain­vä­li­sen kaup­pa­mie­hen Ja­ri Ko­mu­lai­sen ja tä­män Mil­la-tyt­tä­ren kans­sa. Kaap­paus keit­tiös­sä Keitto, kiusaus ja kastike. Keit­to, kiu­saus ja kas­ti­ke. Sii­nä pää­ta­voit­teet, kun per­heen i­sä on jää­mäs­sä van­hem­pain­va­paal­le ja ot­ta­mas­sa vas­tuu­ta kol­mi­hen­ki­sen per­heen ruo­ka­huol­los­ta. S­ta­di vs. Lan­de Kau­si 2, 3/13. To­ri­ko­kous on taas val­mis s­ta­din ja lan­den kes­ken. Tie­tää­kö s­ta­di, kuin­ka mon­ta ma­haa leh­mäl­lä on? Fort Boyard Suo­mi Kylmää kyytiä. Val­koi­ses­sa jouk­kuees­sa ki­saa Lot­ta Hint­sa, Mar­ko Ke­rä­nen ja Jaak­ko O­ja­nie­mi. Har­maas­sa tii­mis­sä o­vat Pe­te Lat­tu, Hen­riik­ka Roo ja A­le­xan­der Ek­lund. Sel­viy­ty­jät Fi­naa­li, o­sa 2/2. Kau­si 33, 17/17. Fi­naa­li­kol­mik­ko on ol­lut tuo­ma­ris­ton ten­tat­ta­va­na vii­mei­ses­sä hei­mo­neu­vos­tos­sa. Kym­me­nen uu­ti­set
20.15 Vii­kon sää
20.25 Tu­los­ruu­tu
20.35 For­mu­la 1 koos­te: I­ta­lian o­sa­kil­pai­lu Formula 1: osakilpailu. F1-o­sa­kil­pai­lu ( 8.9.2019 ). Se­los­ta­ja­na Ni­ki Juu­se­la, a­sian­tun­ti­ja­na Os­si Oi­ka­ri­nen.
20.45 Pi­lan­päi­ten
21 21.00 Ro­ba Kumbaya. Uu­si ko­mi­sa­rio Lund jou­tuu he­ti haas­teen e­teen, kun ro­ba­lai­set, Maik­ki e­tu­ne­näs­sä, jah­taa­vat k­ra­naat­ti­rä­jäh­dyk­ses­tä vas­tuus­sa o­le­vaa mies­tä. En­sit­ref­fit alt­ta­ril­la Hyppy tuntemattomaan. Uu­si kau­si al­kaa! A­sian­tun­ti­jat Ka­ri Ka­na­la, E­li­na Tans­ka­nen ja Ma­rian­na S­tol­bow va­lit­se­vat tu­le­van kau­den pa­rit. Pi­tää­kö ol­la huo­lis­saan? Maria Petterson. Arto Nyberg. 21.00 Lo­ve Is­land Suo­mi Kau­si 2, 18/50. Yk­si­tois­ta rak­kau­den­näl­käis­tä sink­kua läh­tee et­si­mään si­tä oi­keaa Es­pan­jan au­rin­gon al­ta. Luk­sus-vil­lan u­peis­sa puit­teis­sa py­ri­tään löy­tä­mään it­sel­leen so­pi­va pa­ri ja pi­tä­mään hä­nes­tä kiin­ni.
21.30 Ve­de­tään ha­tus­ta Vieraana Eija Vilpas. Vie­raa­na Ei­ja Vil­pas. 21.30 Ro­ba Kumbaya. Uu­si ko­mi­sa­rio Lund jou­tuu he­ti haas­teen e­teen, kun ro­ba­lai­set, Maik­ki e­tu­ne­näs­sä, jah­taa­vat k­ra­naat­ti­rä­jäh­dyk­ses­tä vas­tuus­sa o­le­vaa mies­tä. O­li­ko rä­jäh­dys ta­hal­li­nen ja ku­ka o­li koh­tee­na?
22.00 Kym­me­nen uu­ti­set Kym­me­nen uu­ti­set
22.10 Lot­to, Jo­ke­ri ja Lo­ma­ton­ni
22.20 Päi­vän sää
22.25 Tu­los­ruu­tu
22.35 Myy­tin­mur­ta­jat Tutkalla. Bus­ter jou­tuu taas ko­vil­le, kun myy­tin­mur­ta­jat tut­ki­vat voi­ko kor­keas­ta ra­ken­nuk­ses­ta pu­do­ta tur­val­li­ses­ti va­ne­ri­le­vyn a­vul­la. Pu­ku­mie­het Tunnustelua. Don­nan suh­de vai­keut­taa Har­veyn ja A­le­xin dii­li­lä. Sa­mant­ha aut­taa Loui­sia saa­maan oi­keut­ta. Aa­vei­den jäl­jil­lä Vanajanlinna. Va­na­jan­lin­na ra­ken­net­tiin met­säs­tys­lin­nak­si, mut­ta ny­kyään se tun­ne­taan yh­te­nä Suo­men kum­mi­te­le­vim­pa­na ho­tel­li­na. For­mu­la­sir­kus Mer­vi Kal­lio kur­kis­taa for­mu­la­sir­kuk­sen ku­lis­sei­hin uu­den ki­sa­vii­kon­lo­pun kyn­nyk­sel­lä. F1 Ext­ra T­he­roux: Las Ve­ga­sin ka­si­not Toi­mit­ta­ja Loius T­he­roux tu­tus­tuu Las Ve­ga­sis­sa ka­si­noi­den ja uh­ka­pe­lin maail­maan. Hän ta­paa pe­lu­rei­ta ja ka­si­non työn­te­ki­jöi­tä sel­vit­täes­sään, mi­kä pe­laa­mi­ses­sa kieh­too ja mi­kä voi ol­la pe­laa­mi­sen hin­ta.
22.45 T­he T­rans­por­ter - Vä­lit­tä­jä The Transporter - Välittäjä. Vauh­dik­kaas­sa toi­min­tat­ril­le­ris­sä en­ti­sen e­ri­kois­jouk­ko­jen mie­hen teh­tä­vä­nä on kul­jet­taa ky­se­le­mät­tä ta­va­roi­ta pai­kas­ta toi­seen. Wal­lan­der: Pil­vi­lin­na Wallander: Pilvilinna. Van­hus nos­taa ti­li­tään 20 mil­joo­naa k­ruu­nua. Pian hä­net löy­de­tään kuol­lee­na. Al­kaa ar­mo­ton ja vai­kea a­jo­jah­ti se­kä syyl­lis­ten et­tä ra­ho­jen löy­tä­mi­sek­si. Oh­jaa­ja: An­ders Engst­röm, Ruot­si 2006, (89').
23.05 Kun­nian päi­vä
23.35 Fort Boyard Suo­mi Krokotiileja ja ketsuppia. Ro­ba Kumbaya. Pi­tää­kö ol­la huo­lis­saan? Maria Petterson.
23.50 60 päi­vää ki­ven si­säs­sä Tarina kuntoon. Oh­jel­man en­sim­mäi­set van­git al­ka­vat so­peu­tu­va van­ki­lae­lä­mään.
0
00.05 Pert­tu - teh­tä­vä Kii­nas­sa Kiinaan! .
00.30 Jah­ti Kau­si 2, 2/12. Kos­tau­tuu­ko ra­han­hi­mo jouk­kueen tap­piok­si? U­lo­sot­to­mie­het Tunkeilijat talossani. 00.30 To­del­la u­pee­ta o­lym­pia­kuu­met­ta T­he­roux: Las Ve­ga­sin ka­si­not Toi­mit­ta­ja Loius T­he­roux tu­tus­tuu Las Ve­ga­sis­sa ka­si­noi­den ja uh­ka­pe­lin maail­maan.
01.00 La­kia ja rak­kaut­ta Paluu. 01.00 Pu­ku­mie­het Tunnustelua.
01.15 X Fac­tor Suo­mi Oletko varmasti valmis tähän? .
01.25 Joel vs. Hei­mot Xavante-heimo. Kaap­paus keit­tiös­sä Keitto, kiusaus ja kastike.
01.50 Joel vs. Hei­mot Mongolian aroilla. 01.50 Pi­tää­kö ol­la huo­lis­saan? Arto Nyberg. 01.50 60 päi­vää ki­ven si­säs­sä Tarina kuntoon. Oh­jel­man en­sim­mäi­set van­git al­ka­vat so­peu­tu­va van­ki­lae­lä­mään.
02.20 Kau­hu­keit­tiö
02.40 Kau­hu­keit­tiö 02.40 Kau­hu­keit­tiö Top C­hef Suo­mi: Kak­sin­tais­te­lu 02.40 Zoo (x2)
3
03.15 Top C­hef Suo­mi: Kak­sin­tais­te­lu
03.35 Top C­hef Suo­mi: Kak­sin­tais­te­lu 03.35 Top C­hef Suo­mi: Kak­sin­tais­te­lu Duud­so­nit (x2)
04.35 Huo­men­ta Suo­mi