Ohjelmakartta.fi
Huom! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 26.8. ti 27.8. ke 28.8. to 29.8. pe 30.8. la 31.8. su 1.9.
6 06.00 Os­tos­ka­na­va T­vins.com
06.15 Aa­mu­sää
06.25 Huo­men­ta Suo­mi Huo­men­ta Suo­mi
07.00 Os­tos­ka­na­va T­vins.com
08.00 Las­te­noh­jel­mia: Puu­ha-Pe­te
08.10 Pa­lo­mies Sa­mi
08.25 Muu­mi­laak­son ta­ri­noi­ta (x4) Torkkuseitikit. Pyöreän saaren luola. Avioliittoleikki. Nipsu löytää rakkauden.
9
09.05 Mi­tä tä­nään syö­täi­siin?
09.10 Huo­men­ta Suo­mi Ext­ra Litt­lest Pet S­hop Las­te­noh­jel­mia: Vii­da­kon vei­ja­rit (x2)
09.35 Kau­niit ja roh­keat Paa­vo Pe­su­sie­ni
10.00 Em­mer­da­le Uusia perheenjäseniä. Hiljainen todistaja. Yhdellä ehdolla. Tällä kertaa nautinnolla. Os­tos­ka­na­va T­vins.com Sa­ra La Foun­tain Aust­ra­lias­sa Darwin.
10.30 Mi­tä tä­nään syö­täi­siin? (x6) Kasvisvoileipäkakku ja vohvelikakku. Burgereita ja pirtelöä. Jättikatkarapuja ja pullabruschettoja. Viet­te­le vaat­teil­la (x2) Sporttipojat kilpasilla. Tyylitaiturille mies. Kaap­paus keit­tiös­sä Tuplakaappaus. Tup­la­kaap­paus. Sa­la­tut e­lä­mät (x5) Noelilla on klaaninen vaihe. Taalasmaa julistaa sodan. Tontut sammuu. Lassella on piippu pystyssä. Rumbaya Sanni, rumbaya. Pih­la­ja­ka­dun a­suk­kais­ta ker­to­vas­sa sar­jas­sa kul­je­taan kieh­to­vien ta­ri­noi­den po­luil­la kos­ket­ta­via tai ar­ko­ja­kaan a­sioi­ta kaih­ta­mat­ta. Mi­tä tä­nään syö­täi­siin? Per­jan­tai Ka­na­que­sa­dil­lo­ja ja a­me­rik­ka­lais­ta juus­to­kak­kua.
11.00 Ma­ku­muis­to­ja Jen­ni Ko­kan­der ja Ka­ri Lu­mi­ke­ro mat­kaa­vat äi­dil­le jär­jes­te­tyil­le yl­lä­tys­juh­lil­le Jy­väs­ky­lään.
11.30 Ja­mie O­li­ver: Su­per Food Fa­mi­ly C­las­sics Tomaatteja ja papuja. Uppomunia ja suklaata. Ja­mie O­li­ve­rin Aust­ra­lian päi­vä­kir­ja s Su­gar Rush Ruo­ka­ri­ta­rit Ja­mie ja Jim­my Davina McCall.
12 12.00 Maa­jus­sil­le mor­sian Maajussille morsian starttaa taas!
12.30 Os­tos­ka­na­va T­vins.com
13.00 Las­te­noh­jel­mia: E­lo­ku­va: Vii­da­kon vei­ja­rit Viidakon veijarit. Mau­ri­ce saat­taa näyt­tää pik­ku ping­vii­nil­tä mut­ta hä­nen si­säl­lään a­suu to­del­li­nen tii­ke­ri! Po­wer War­rior Suo­mi
13.30 Huo­men­ta Suo­mi Ext­ra Huo­men­ta Suo­mi Ext­ra on li­fes­ty­le­mai­nen aa­mu­ma­ka­sii­nioh­jel­ma, jon­ka ai­hei­siin kuu­lu­vat muun muas­sa ter­veys ja hy­vin­voin­ti, o­mat ra­hat, ko­ti ja ruo­ka.
14.00 Kun­nian päi­vä Duud­so­nit tu­li ta­loon Suurperhe. Itsetuntoa etsimässä. Pikku-Duudsonit. Ylisuorittava perhe. 14.00 Kun­nian päi­vä
15 15.00 Re­mont­ti­piis­ku­ri Paluu tulevaisuuteen. Lo­ve Is­land Suo­mi For­mu­la 1 En­nak­ko­tun­nel­mat Varikolla Mervi Kallio ja Mika Salo.
15.30 Lo­ve Is­land Suo­mi
15.55 Fort Boyard Suo­mi Takaisin linnakkeella! . Viet­te­le vaat­teil­la Sporttipojat kilpasilla. Tyylitaiturille mies. Wining and dining. Gor­don Ram­say ys­tä­vi­neen tien pääl­lä Italia.
16.25 Sel­viy­ty­jät Ei osallistumispalkintoja. Kaap­paus keit­tiös­sä Lapsi keittiössä. Maa­jus­sil­le mor­sian Maajussille morsian starttaa taas! 16.25 Ter­ve­tu­loa S­jö­lyc­ka­niin Häähumua. On­ne­la Rakas Jorma.
16.55 Sa­la­tut e­lä­mät Lassella on piippu pystyssä. Fort Boyard Suo­mi Krokotiileja ja ketsuppia. Pu­nai­ses­sa jouk­kuees­sa ki­saa A­li­na Vo­ron­ko­va,Han­nes Hy­vö­nen ja I­na Mik­ko­la. Ho­tel T­ran­syl­va­nia 2 TV-ENSI-ILTA! Hit­tia­ni­maa­tion jat­ko-o­sas­sa vam­pyy­ri­su­vun ve­sa ei o­soi­ta min­kään­lai­sia merk­ke­jä kai­va­tus­ta ve­ren­hi­moi­suu­des­ta, ja D­ra­cu­la ja hä­nen vie­lä ih­mis­kam­moi­sem­pi i­sän­sä V­lad päät­tä­vät teh­dä a­sial­le jo­tain.
17.25 Sa­la­tut e­lä­mät Ben-guru ottaa rohkean loikan. Noelilla on klaaninen vaihe. Taalasmaa julistaa sodan. Tontut sammuu. Pih­la­ja­ka­dun a­suk­kais­ta ker­to­vas­sa sar­jas­sa kul­je­taan kieh­to­vien ta­ri­noi­den po­luil­la kos­ket­ta­via tai ar­ko­ja­kaan a­sioi­ta kaih­ta­mat­ta. Kau­niit ja roh­keat Nitojani mun.
17.55 Kau­niit ja roh­keat Ruutitynnyri Taylor Hayes. Vihaan sinua, Brooke! Älä ärsytä murhaajaa. Silmukka kiristyy, Taylor. Em­mer­da­le
18
18.25 Em­mer­da­le Mi­tä tä­nään syö­täi­siin? Per­jan­tai Ka­na­que­sa­dil­lo­ja ja a­me­rik­ka­lais­ta juus­to­kak­kua. For­mu­la 1 Paa­lu­paik­ka
18.50 Mi­tä tä­nään syö­täi­siin? 18.50 Ka­ri Ta­pio: O­len Suo­ma­lai­nen
19.00 Seit­se­män uu­ti­set Seit­se­män uu­ti­set
19.10 Uu­ti­sext­ra Tu­los­ruu­tu
19.20 Päi­vän sää 19.20 F1 Ext­ra
19.25 Tu­los­ruu­tu
19.30 Sa­la­tut e­lä­mät Noelilla on klaaninen vaihe. Taalasmaa julistaa sodan. Tontut sammuu. Lassella on piippu pystyssä. Rumbaya Sanni, rumbaya. Pih­la­ja­ka­dun a­suk­kais­ta ker­to­vas­sa sar­jas­sa kul­je­taan kieh­to­vien ta­ri­noi­den po­luil­la kos­ket­ta­via tai ar­ko­ja­kaan a­sioi­ta kaih­ta­mat­ta. On­ne­la Rakas Jorma. Ant­ti jou­tuu pi­tä­mään pu­heen Jor­man 40-vuo­tis­päi­vil­lä, vaik­ka Saa­ran van­hem­mat tu­le­vat ky­lään. Jark­ko Tam­mi­nen S­tars S­how XXL 1/4. S­tars S­how on re­vyy­mäi­nen lau­lui­mi­taa­tios­how, jo­ka säih­kyy, räis­kyy, häm­mäs­tyt­tää, hur­maa, nau­rat­taa ja val­loit­taa.
20.00 Maa­jus­sil­le mor­sian Maajussille morsian starttaa taas! Sar­jan kah­des­tois­ta tuo­tan­to­kau­si al­kaa e­sit­te­ly­jak­sol­la, jos­sa ta­paam­me roh­keat, rak­kau­teen val­miit maa­jus­sit. Kaap­paus keit­tiös­sä Lapsi keittiössä. Tuplakaappaus. S­ta­di vs. Lan­de Kau­si 2, 2/13. S­ta­di ja lan­de ot­ta­vat jäl­leen mit­taa toi­sis­taan! Kuin­ka on s­ta­din p­rin­ses­soil­la hal­lus­sa vä­li-il­man­suun­nat ja lan­del­la s­ta­din jä­te­ti­las­tot? Fort Boyard Suo­mi Krokotiileja ja ketsuppia. Pu­nai­ses­sa jouk­kuees­sa ki­saa A­li­na Vo­ron­ko­va,Han­nes Hy­vö­nen ja I­na Mik­ko­la.Vio­le­tin jouk­kueen puo­lia pi­tää E­mi­lia Nyst­röm, Vel­lu Saa­re­la ja Her­ba­lis­ti. Sel­viy­ty­jät Fi­naa­li, o­sa 1/2. Kau­si 33, 16/17. Vain yh­del­le on tar­jol­la var­ma paik­ka fi­naa­li­kol­mi­kos­ta, ja vii­mei­ses­tä kos­ke­mat­to­muus­ki­sas­ta muo­dos­tuu hen­keä­sal­paa­va. Kun­nian päi­vä Mat­ti Suur-Ha­ma­ri: Lu­mi­lau­ta c­ros­sin pa­ra­lym­pia­kul­ta 2018. Moot­to­ri­pyö­räon­net­to­muu­des­ta huip­pu-ur­hei­li­jak­si. An­te­ro Mer­ta­ran­ta mat­kus­taa Pyeongc­han­giin Ma­tin kans­sa e­lä­mään voi­ton­het­ket uu­del­leen.
21 21.00 Ro­ba Uusi aika. Uu­si ai­ka. Ro­ba on uu­den a­jan ää­rel­lä. Hal­li­tus ha­luaa Suo­mes­ta EU:n tur­val­li­sim­man maan sa­mal­la kun uu­det ri­kol­li­suu­den muo­dot a­set­ta­vat haas­tei­ta. Jah­ti Kau­si 2, 12/12. Pe­lo­ton kol­mik­ko Joel, Tiia ja Ta­ne­li haas­taa kä­ve­le­vän tie­to­pan­kin, Jah­taa­jan, na­pa­tak­seen ra­ha­pal­kin­non it­sel­leen. Pi­tää­kö ol­la huo­lis­saan? Anni Sinnemäki. Olavi Sydänmaanlakka. 21.00 Lo­ve Is­land Suo­mi Kau­si 2, 12/50. Yk­si­tois­ta rak­kau­den­näl­käis­tä sink­kua läh­tee et­si­mään si­tä oi­keaa Es­pan­jan au­rin­gon al­ta. Luk­sus-vil­lan u­peis­sa puit­teis­sa py­ri­tään löy­tä­mään it­sel­leen so­pi­va pa­ri ja pi­tä­mään hä­nes­tä kiin­ni. Jah­ti Kau­si 2, 2/12. Kos­tau­tuu­ko ra­han­hi­mo jouk­kueen tap­piok­si? Su­per­tie­tä­jää e­li Jah­taa­jaa vas­tas­sa yl­ly­tys­hul­lu Min­na, Ni­ko, jo­ka ha­luai­si voit­to­ra­hoil­la os­taa Seg­wayn ja puo­li­sol­le voit­to­ra­hat lu­van­nut Jark­ko.
21.30 Ve­de­tään ha­tus­ta Vieraana Jussi Vatanen. S­how vail­la vuo­ro­sa­no­ja, kä­sis­tä tai jär­keä.
22.00 Kym­me­nen uu­ti­set Kym­me­nen uu­ti­set
22.10 Lot­to, Jo­ke­ri ja Lo­ma­ton­ni Vii­kon sää
22.20 Päi­vän sää
22.25 Tu­los­ruu­tu
22.35 Myy­tin­mur­ta­jat Luodinkestävä myytti. A­dam ja Ja­mie tut­ki­vat 2000 vuot­ta van­haa myyt­tiä Ark­hi­me­deen kuo­le­man­sä­tees­tä ja y­rit­tä­vät sy­tyt­tää pui­sen ve­neen tu­leen pei­lien a­vul­la. Pu­ku­mie­het Hengenheimolaiset. Har­vey jou­tuu va­lit­se­maan puo­len­sa, kun Sa­mant­ha ja S­cot­tia ot­ta­vat mit­taa toi­sis­taan. Aa­vei­den jäl­jil­lä Patarein vankila. On­ko Neu­vos­to­lii­ton ai­ka­na koet­tu ter­ro­ri muut­ta­nut pai­nos­ta­van e­ner­gian pa­ra­nor­maa­leik­si il­miöik­si as­ti Pa­ta­rein van­ki­las­sa? For­mu­la­sir­kus Mer­vi Kal­lio kur­kis­taa for­mu­la­sir­kuk­sen ku­lis­sei­hin uu­den ki­sa­vii­kon­lo­pun kyn­nyk­sel­lä. F1 Ext­ra For­mu­la 1 koos­te: Bel­gian o­sa­kil­pai­lu Formula 1: osakilpailu. F1-o­sa­kil­pai­lu ( 1.9.2019 ). Se­los­ta­ja­na Ni­ki Juu­se­la, a­sian­tun­ti­ja­na Mi­ka Sa­lo.
22.45 K­no­wing - Tie­to Knowing - Tieto. Tie­teist­ril­le­rin kes­kiös­sä on ast­ro­fy­sii­kan p­ro­fes­so­ri ja tei­ni-i­käi­sen Ca­le­bin yk­sin­huol­ta­jai­sä John Koest­ler. Wal­lan­der: Pei­te­ni­mi Wallander: Peitenimi. Met­säs­tä löy­tyy hy­lät­ty kuor­ma-au­to, jon­ka pe­räs­sä o­le­va kont­ti on täyn­nä kuol­lei­ta ih­mi­siä. Ai­noa e­los­sa o­le­va on pie­ni vau­va. Vai­na­jil­la ei o­le hen­ki­lö­pa­pe­rei­ta, ja au­to o­soit­tau­tuu va­ras­te­tuk­si.
23.05 Ur­hei­lu­do­ku­ment­ti: Voit­to­kamp­pai­lu - Reg­gie Mil­ler vas­taan New York K­nicks
23.35 Fort Boyard Suo­mi Takaisin linnakkeella! . Ro­ba Uusi aika. Uu­si ai­ka. Duud­so­nit tu­li ta­loon Itsetuntoa etsimässä. 23.35 Ro­ba Uusi aika. Uu­si ai­ka. Ro­ba on uu­den a­jan ää­rel­lä.
0
00.30 Duud­so­nit tu­li ta­loon Suurperhe. U­lo­sot­to­mie­het Velkaantunut hamstraaja. Kun­nian päi­vä 00.30 T­he­roux ja au­tis­tit Toi­mit­ta­ja Louis T­he­roux mat­kaa New Jer­seyyn vie­rail­lak­seen yh­des­sä Yh­dys­val­tain par­hais­ta e­ri­tyis­kou­luis­ta, jo­ka on e­ri­kois­tu­nut au­tis­tis­ten las­ten kou­lun­käyn­tiin.
00.40 Aa­vei­den jäl­jil­lä Patarein vankila.
01.05 A­me­ri­can S­ni­per American Sniper. 01.05 To­del­la u­pee­ta (x2) Hyväksikäyttöä. Kylmää kalkkunaa.
01.25 Joel vs. Hei­mot Juoksevat tarahumarat. Kaap­paus keit­tiös­sä Tuplakaappaus. Tup­la­kaap­paus.
01.35 Pu­ku­mie­het Hengenheimolaiset. 01.35 E­las­ti­nen feat. Elastinen feat. Hec­tor. Vie­raa­na on suo­ma­lai­sen mu­sii­kin e­lä­vä le­gen­da Hec­tor.
01.45 60 päi­vää ki­ven si­säs­sä Koe alkaa. Oh­jel­man o­sal­lis­tu­jat al­ka­vat siir­tyä van­ki­laan.
02.20 Kau­hu­keit­tiö 02.20 X Fac­tor Suo­mi
02.30 Pi­tää­kö ol­la huo­lis­saan? 02.30 Täh­det, täh­det
02.45 Duud­so­nit tu­li ta­loon
3
03.15 Top C­hef Suo­mi: Kak­sin­tais­te­lu Duud­so­nit tu­li ta­loon
03.40 La­kia ja rak­kaut­ta 03.40 Duud­so­nit (x2) 03.40 Zoo
03.55 Roll
04.10 Po­mo pii­los­sa UK
04.35 Kau­hu­keit­tiö