Ohjelmakartta.fi
Huom! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 19.8. ti 20.8. ke 21.8. to 22.8. pe 23.8. la 24.8. su 25.8.
6 06.00 Os­tos­ka­na­va T­vins.com
06.15 Aa­mu­sää
06.25 Huo­men­ta Suo­mi
07.00 Os­tos­ka­na­va T­vins.com
08.00 Las­te­noh­jel­mia: Puu­ha-Pe­te
08.10 Pa­lo­mies Sa­mi
08.25 Muu­mi­laak­son ta­ri­noi­ta (x4) Iso pamaus. Muumipappa tahtoo nuortua. Muumipeikko tutustuu delfiiniin. Kultasiipinen feeniks.
9
09.05 Huo­men­ta Suo­mi Ext­ra Litt­lest Pet S­hop Las­te­noh­jel­mia: Vii­da­kon vei­ja­rit (x2)
09.30 Ke­sä­te­ras­si Kau­niit ja roh­keat Viestejä tuonpuoleisesta. Onnelliset uusperheet. Pulla-Pamelan karvaat tarjoomat. Mummojen moninaiset huolet. Paa­vo Pe­su­sie­ni Vaaleanpunainen varas / Mini-Jalmari. Paras päivä / Lahjapurkka.
10.00 Kau­niit ja roh­keat Yli ikuisuuden. Em­mer­da­le Kommunikaatiovaikeuksia. Uusi näkökulma. Os­tos­ka­na­va T­vins.com Mi­tä tä­nään syö­täi­siin? Sa­vui­set o­me­na­rib­sit ja to­maat­ti­car­pac­cio.
10.30 Em­mer­da­le Murtunut mies. Mi­tä tä­nään syö­täi­siin? (x6) Kalaperjantai. Siikacarpaccio ja lakritsipossu. Re­mont­ti­piis­ku­ri Paluu tulevaisuuteen. Sa­la­tut e­lä­mät (x5) Herran haltuun, Aaro Vaalanne. Sata Sallamaa iskee tulta. Talen yhtälössä on pari muuttajaa. Camilla ja #etoo. Ben-guru ottaa rohkean loikan. Pih­la­ja­ka­dun a­suk­kais­ta ker­to­vas­sa sar­jas­sa kul­je­taan kieh­to­vien ta­ri­noi­den po­luil­la kos­ket­ta­via tai ar­ko­ja­kaan a­sioi­ta kaih­ta­mat­ta. Maa­jus­sil­le mor­sian maail­mal­la Uusinta.
11.00 Mi­tä tä­nään syö­täi­siin? Melanzanea ja hummussalaattia.
11.30 Ja­mie O­li­ver: mes­ta­ri­kok­ki Unelmasta totta. Vastoinkäymisiä. Tunteet pinnassa. Ja­mie O­li­ver: Su­per Food Fa­mi­ly C­las­sics Avokadoja ja bibimbapia. Ruo­ka­ri­ta­rit Ja­mie ja Jim­my Patrick Stewart. 11.30 Maa­jus­sil­le mor­sian Esittelyjakso. E­sit­te­ly­jak­so.
12
12.30 Os­tos­ka­na­va T­vins.com 12.30 Ma­ku­muis­to­ja Jen­ni Ko­kan­der ja Ka­ri Lu­mi­ke­ro juh­lis­ta­vat kou­lu­ruoan 70-vuo­tis­ta tai­val­ta Ää­ne­kos­kel­la.
13.00 Ter­ve­tu­loa S­jö­lyc­ka­niin Kuokkavieraat.
13.30 Huo­men­ta Suo­mi Ext­ra Huo­men­ta Suo­mi Ext­ra on li­fes­ty­le­mai­nen aa­mu­ma­ka­sii­nioh­jel­ma, jon­ka ai­hei­siin kuu­lu­vat muun muas­sa ter­veys ja hy­vin­voin­ti, o­mat ra­hat, ko­ti ja ruo­ka. Art­hur ja kak­si maail­maa Arthur ja kaksi maailmaa. Luc Bes­so­nin kir­joit­ta­man ja oh­jaa­man e­lo­ku­vat­ri­lo­gian kol­man­nes­sa o­sas­sa kak­si­met­ri­nen il­keä Mal­ta­zard saa ai­kaan le­vot­to­muut­ta ih­mis­ten kes­kuu­des­sa paet­tuaan mi­ni­moi­den maas­ta. Re­mont­ti­piis­ku­ri Paluu tulevaisuuteen. Ma­ria ja Mik­ko y­rit­tä­vät saa­da ko­ti­ta­lon­sa kel­la­ri­ker­ros­ta hyö­ty­käyt­töön.
14.00 Re­mon­til­la ra­hoik­si Kaikki päättyy aikanaan. Tervetuloa talolle! Re­mon­til­la ra­hoik­si Huutokauppa. Tä­tä het­keä kaik­ki tii­mit o­vat o­dot­ta­neet. Maa­jus­sil­le mor­sian Esittelyjakso. E­sit­te­ly­jak­so. Re­mont­ti­piis­ku­ri Paluu tulevaisuuteen.
14.30 On­ne­la Parisuhteen vuosihuolto.
15 15.00 Re­mont­ti­piis­ku­ri Kotisauna lämpimäksi. Lo­ve Is­land Suo­mi 15.00 Lo­ve Is­land Suo­mi 15.00 Lo­ve Is­land Suo­mi Kau­si 2, 6/50. Yk­si­tois­ta rak­kau­den­näl­käis­tä sink­kua läh­tee et­si­mään si­tä oi­keaa Es­pan­jan au­rin­gon al­ta.
15.30 Lo­ve Is­land Suo­mi 15.30 Lo­ve Is­land Suo­mi Kau­si 2, 5/50. Yk­si­tois­ta rak­kau­den­näl­käis­tä sink­kua läh­tee et­si­mään si­tä oi­keaa Es­pan­jan au­rin­gon al­ta.
15.55 Viet­te­le vaat­teil­la Nuoret ja tyylikkäät. 15.55 Viet­te­le vaat­teil­la Persoonalliset Kameliontit. Bränditietoinen tuhlaajapoika. 15.55 Myy­rä Kuka on Myyrä? Pää­tös­jak­sos­sa myy­rän hen­ki­löl­li­syys ja hä­nen juo­nen­sa vih­doin pal­jas­te­taan! Sa­mal­la sel­viää, ku­ka voit­taa hui­kean ra­ha­po­tin.
16.30 Sel­viy­ty­jät Perhe on paras. Taistelupari. Duud­so­nit tu­li ta­loon Kiusaamisen kirous. Yhteispeliä etsimässä. Menetetty luottamus. A­ma­zing Ra­ce Finaali. Kol­me vii­meis­tä pa­ria e­te­ne­vät vii­mei­sel­lä e­ta­pil­la Kii­nan S­henz­he­nis­tä ja Ka­li­for­nian San­ta Bar­ba­raan.
17.25 Ke­sä­te­ras­si Vie­rai­na jää­kiek­koi­li­ja Noo­ra Rä­ty ja toi­mit­ta­ja ja vies­tin­tä­val­men­ta­ja Pe­ter Ny­man. Sa­la­tut e­lä­mät Herran haltuun, Aaro Vaalanne. Sata Sallamaa iskee tulta. Talen yhtälössä on pari muuttajaa. Camilla ja #etoo. Pih­la­ja­ka­dun a­suk­kais­ta ker­to­vas­sa sar­jas­sa kul­je­taan kieh­to­vien ta­ri­noi­den po­luil­la kos­ket­ta­via tai ar­ko­ja­kaan a­sioi­ta kaih­ta­mat­ta. Fort Boyard Suo­mi Takaisin linnakkeella! . En­sim­mäi­ses­sä jak­sos­sa kil­pai­lee si­ni­ses­sä jouk­kuees­sa Kia Leh­mus­kos­ki, A­lek­san­te­ri Ha­ka­nie­mi ja Luu­kas Lin­de­man. Kel­tai­ses­sa jouk­kuees­sa ki­saa Sa­ra C­ha­fak, Jeff­rey Law­man ja Mo­ni­ka Lin­de­man. Ve­de­tään ha­tus­ta Vieraana Jaakko Saariluoma. Jos täs­sä oh­jel­mas­sa o­li­si kä­si­kir­joi­tus, si­tä nou­da­tet­tai­siin.
17.55 Kau­niit ja roh­keat Viestejä tuonpuoleisesta. Onnelliset uusperheet. Pulla-Pamelan karvaat tarjoomat. Mummojen moninaiset huolet. Bill, mies jota ammuin. 17.55 Ka­ri Ta­pio: O­len Suo­ma­lai­nen
18 18.00 Jah­ti Kau­si 2, 11/12. Heik­ki, Päi­vi ja Kim­mo käy­vät jouk­kuee­na tie­to­vii­sas­ta vas­taan voit­taak­seen tu­han­sit­tain eu­ro­ja.
18.25 Em­mer­da­le Kommunikaatiovaikeuksia. Uusi näkökulma. Uusia perheenjäseniä.
19.00 Seit­se­män uu­ti­set Seit­se­män uu­ti­set
19.10 Uu­ti­sext­ra Tu­los­ruu­tu
19.20 Päi­vän sää 19.20 Ur­hei­luext­ra
19.25 Tu­los­ruu­tu
19.30 Sa­la­tut e­lä­mät Herran haltuun, Aaro Vaalanne. Sata Sallamaa iskee tulta. Talen yhtälössä on pari muuttajaa. Camilla ja #etoo. Ben-guru ottaa rohkean loikan. Pih­la­ja­ka­dun a­suk­kais­ta ker­to­vas­sa sar­jas­sa kul­je­taan kieh­to­vien ta­ri­noi­den po­luil­la kos­ket­ta­via tai ar­ko­ja­kaan a­sioi­ta kaih­ta­mat­ta. On­ne­la Parisuhteen vuosihuolto. Saa­ra läh­tee tuu­let­tu­maan äi­ti­ka­ve­rei­den kans­sa, mut­ta juo lii­kaa vii­niä kiu­sal­li­sin seu­rauk­sin. Ter­ve­tu­loa S­jö­lyc­ka­niin Häähumua. Li­lyn ja T­ho­ma­sin häi­den lä­hes­tyes­sä kaik­kien her­mot o­vat ki­reäl­lä.
20.00 Maa­jus­sil­le mor­sian Esittelyjakso. E­sit­te­ly­jak­so. Sar­jan kah­des­tois­ta tuo­tan­to­kau­si al­kaa e­sit­te­ly­jak­sol­la, jos­sa ta­paam­me roh­keat, rak­kau­teen val­miit maa­jus­sit. Re­mont­ti­piis­ku­ri Paluu tulevaisuuteen. Ma­ria ja Mik­ko y­rit­tä­vät saa­da ko­ti­ta­lon­sa kel­la­ri­ker­ros­ta hyö­ty­käyt­töön. Kaap­paus keit­tiös­sä Perusasioiden äärellä. Pe­ru­sa­sioi­den ää­rel­lä. Jär­ven­pää­läi­nen nuo­ri äi­ti huo­leh­tii lap­sen­sa ruo­ka­va­lios­ta täy­del­li­ses­ti, mut­ta o­ma ruo­kai­lu on re­tu­pe­räl­lä. Maa­jus­sil­le mor­sian maail­mal­la Uusinta. Fort Boyard Suo­mi Takaisin linnakkeella! . En­sim­mäi­ses­sä jak­sos­sa kil­pai­lee si­ni­ses­sä jouk­kuees­sa Kia Leh­mus­kos­ki, A­lek­san­te­ri Ha­ka­nie­mi ja Luu­kas Lin­de­man. Kel­tai­ses­sa jouk­kuees­sa ki­saa Sa­ra C­ha­fak, Jeff­rey Law­man ja Mo­ni­ka Lin­de­man. Sel­viy­ty­jät Ei osallistumispalkintoja. Kun jäl­jel­lä on e­nää kuu­si kil­pai­li­jaa, o­te­taan to­del­la li­kai­set kei­not käyt­töön. Jää­kö i­so von­ka­le ka­las­ta­jan pyy­dyk­seen? Kun­nian päi­vä E­va Wahlst­röm: De­byyt­tiot­te­lu am­mat­ti­lai­se­na 2010. E­va Wahlst­röm: De­byyt­tiot­te­lu am­mat­ti­lai­se­na 2010. E­va on tais­tel­lut u­ral­laan pait­si en­nak­ko­luu­lo­ja myös ki­pu­ja vas­taan.
21 21.00 Maa­jus­sil­le mor­sian maail­mal­la Maajussille morsian maailmalla. Jah­ti Kau­si 2, 11/12. Heik­ki, Päi­vi ja Kim­mo käy­vät jouk­kuee­na tie­to­vii­sas­ta vas­taan voit­taak­seen tu­han­sit­tain eu­ro­ja. Yö­ky­läs­sä Ma­ria Vei­to­la Pia Lamberg. Ma­ria yö­ky­läi­lee San­ta Mo­ni­cas­sa, mis­sä k­ruu­nus­taan luo­pu­nut Miss Suo­mi 2011, Pia Lam­berg, e­lät­tää it­sen­sä mal­lin­töil­lä, fit­nek­sel­lä ja vil­la­su­kil­la. Pi­tää­kö ol­la huo­lis­saan? Toni Wirtanen. Kau­si 5, Tä­nään taas lu­vas­sa e­pä­mää­räis­tä pu­het­ta ja rat­kai­su­ja ei mi­hin­kään. 21.00 Lo­ve Is­land Suo­mi Kau­si 2, 6/50. Yk­si­tois­ta rak­kau­den­näl­käis­tä sink­kua läh­tee et­si­mään si­tä oi­keaa Es­pan­jan au­rin­gon al­ta. Luk­sus-vil­lan u­peis­sa puit­teis­sa py­ri­tään löy­tä­mään it­sel­leen so­pi­va pa­ri ja pi­tä­mään hä­nes­tä kiin­ni. Jah­ti Kau­si 2, 1/12. Kau­den s­tart­taa Sa­la­tut e­lä­mät -e­ri­kois­jak­so. Sar­jan kon­ka­ri Is­mo e­li Es­ko Ko­ve­ro ki­saa kol­le­go­jen­sa A­lii­san e­li Jo­han­na Pu­ha­kan ja Ju­tan e­li Maa­rit Pous­san kans­sa tie­don jät­ti­läis­tä, Jah­taa­jaa, vas­taan.
21.30 Ve­de­tään ha­tus­ta Vieraana Jaakko Saariluoma. Jos täs­sä oh­jel­mas­sa o­li­si kä­si­kir­joi­tus, si­tä nou­da­tet­tai­siin.
22.00 Kym­me­nen uu­ti­set Kym­me­nen uu­ti­set
22.10 Lot­to, Jo­ke­ri ja Lo­ma­ton­ni Vii­kon sää
22.20 Päi­vän sää
22.25 Tu­los­ruu­tu
22.35 Myy­tin­mur­ta­jat Automyytit testissä. Voi­ko su­kel­ta­ja juut­tua sam­mu­tus­he­li­kop­te­rin let­kuun ja jou­tua kes­kel­le met­sä­pa­loa tai kan­nat­taa­ko au­ton ben­sa­tank­kiin li­sä­tä koi­pal­lo­ja? Pu­ku­mie­het Yhteisen hyvän nimissä. Har­vey ja Don­na o­vat täh­täi­mes­sä, kun S­tu jou­tuu ki­ris­tyk­sen uh­rik­si. Aa­vei­den jäl­jil­lä Louhisaaren kartanolinna. Lou­hi­saa­ri tun­ne­taan, niin Mar­salk­ka Man­ner­hei­min syn­ty­mä­ko­ti­na, kuin sii­hen liit­ty­vis­tä kum­mi­tus­ta­ri­nois­taan. Ur­hei­lu­do­ku­ment­ti: To­del­li­nen Roc­ky Todellinen Rocky. C­huck Wep­ner o­li mel­ko tun­te­ma­ton nyrk­kei­li­jä, jon­ka Mu­ham­mad A­li yl­lät­täen va­lit­si vas­tus­ta­jak­seen puo­lus­taes­saan ras­kaan­sar­jan mes­ta­ruut­taan. E­lo­ku­va:T­he Sen­ti­nel - Sa­la­liit­to The Sentinel - Salaliitto. Sa­lai­sen pal­ve­lun a­gent­ti Pe­te Gar­ri­son sel­vit­tää kol­le­gan mur­haa, mut­ta jou­tuu­kin pian it­se e­päil­lyk­si p­re­si­den­tin sa­la­mur­han suun­nit­te­lus­ta. Wal­lan­der: Va­lo­ku­vaa­ja Wallander: Valokuvaaja. Tun­net­tu so­ta­ku­vaa­ja pi­tää näyt­te­lyn Ys­ta­dis­sa. A­va­jai­sis­sa on myös a­me­rik­ka­lai­nen nai­nen, jo­ka löy­tyy aa­mul­la kuol­lee­na. Se­ka­van vyyh­din sa­lai­suus o­soit­tau­tuu pii­le­vän kau­ka­na Ruot­sis­ta. Oh­jaus: Jo­nas G­ri­mås, Ruot­si 2005 (90'). A­gat­ha Ch­ris­tie: Ei­kä yk­si­kään pe­las­tu­nut 4/4. "On kak­si pien­tä so­ti­las­poi­kaa ran­nal­la vie­re­tyk­sin. Kun toi­sen kuu­muus kor­ven­taa, on toi­nen y­pöyk­sin.
23.35 La­kia ja rak­kaut­ta Totuuden hetki. Re­mont­ti­piis­ku­ri Paluu tulevaisuuteen. Duud­so­nit tu­li ta­loon Kiusaamisen kirous. 23.35 T­he­roux: Tel­kien ta­ka­na Toi­mit­ta­ja Louis T­he­roux vie­rai­lee pa­ha­mai­nei­ses­sa San Quen­ti­nin van­ki­las­sa Ka­li­for­nias­sa.
23.45 Kun­nian päi­vä
0
00.30 Pi­tää­kö ol­la huo­lis­saan? Paula Risikko. Duud­so­nit tu­li ta­loon Kepposkuningas. Yö­ky­läs­sä Ma­ria Vei­to­la Pia Lamberg. 00.30 Vain sek­siä Vain seksiä. Dy­lan on kyl­läs­ty­nyt ih­mis­suh­tei­siin ja Ja­mie Hol­ly­wood-k­li­seil­lä kuor­ru­tet­tuun to­si­rak­kau­teen. Kun he ys­tä­vys­ty­vät, he päät­tä­vät yh­des­sä ko­keil­la jo­ta­kin i­han uut­ta ja käyt­tää hy­väk­seen si­tä to­sia­siaa, et­tä he tun­te­vat ve­toa toi­siin­sa.
00.45 Pu­ku­mie­het Yhteisen hyvän nimissä. To­del­la u­pee­ta (x2) Synnytys. Jymy-PR. 00.45 60 päi­vää ki­ven si­säs­sä Tervetuloa. Ful­to­nin pii­ri­kun­nan tut­kin­ta­van­ki­la on U­SA:n ko­vim­pia.
01.20 Joel vs. Hei­mot Shaolinin munkit. Tagbanua-heimo. Kaap­paus keit­tiös­sä Perusasioiden äärellä.
01.40 Pi­tää­kö ol­la huo­lis­saan? Toni Wirtanen.
02.00 X Fac­tor Suo­mi 02.00 Duud­so­nit tu­li ta­loon
02.10 Kau­hu­keit­tiö
02.35 Duud­so­nit tu­li ta­loon
02.45 Aa­vei­den jäl­jil­lä
02.55 Zoo (x2)
3
03.15 Po­mo pii­los­sa UK
03.30 Kau­hu­keit­tiö
03.40 Täh­det, täh­det