Ohjelmakartta.fi
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 5.8. ti 6.8. ke 7.8. to 8.8. pe 9.8. la 10.8. su 11.8.
6
06.30 Os­tos­ka­na­va T­vins.com 06.30 Os­tos­ka­na­va T­vins.com
06.45 Aa­mu­sää 06.45 Aa­mu­sää
06.55 Huo­men­ta Suo­mi 06.55 Huo­men­ta Suo­mi Os­tos­ka­na­va T­vins.com
08.00 Las­te­noh­jel­mia: Puu­ha-Pe­te
08.10 Pa­lo­mies Sa­mi
08.25 Muu­mi­laak­son ta­ri­noi­ta (x2) Etelä kutsuu. Niiskuneiti ennustajana.
9
09.05 Huo­men­ta Suo­mi Ext­ra 09.05 Huo­men­ta Suo­mi Ext­ra Litt­lest Pet S­hop
09.30 Ke­sä­te­ras­si 09.30 Ke­sä­te­ras­si Paa­vo Pe­su­sie­ni Jalmarikas matka / Epänaisellista.
10.00 Kau­niit ja roh­keat Pamela, tunnepakolainen. Hunajainen Donna Logan. 10.00 Kau­niit ja roh­keat Tuomari McMullenin tuomio. Os­tos­ka­na­va T­vins.com
10.30 Em­mer­da­le Puun takaa. 10.30 Em­mer­da­le Ruskeita kirjekuoria. Pitkäkyntinen ja lain koura. Sa­la­tut e­lä­mät (x3) Kari haluaa lapsen. Hei Linda, tsiigaa tätä tykkii.
11.00 For­mu­la 1: Un­ka­rin o­sa­kil­pai­lu Formula 1: osakilpailu. F1-o­sa­kil­pai­lu ( 4.8.2019 ). Se­los­ta­ja­na Ni­ki Juu­se­la. Pi­ha ja par­ve­ke 11.00 Pi­ha ja par­ve­ke Rinnetontin haasteita Jumesniemellä. Pienen pihan kunnostaminen Salossa.
11.30 G­rand De­signs Uu­si-See­lan­ti Talo hiekkamaalla. 11.30 G­rand De­signs - vuo­den ta­lo Rajojen rikkojia. Re­mont­ti­piis­ku­ri Meidän oma piha! .
12 12.00 Ter­ve­tu­loa S­jö­lyc­ka­niin Naapurisopu koetuksella.
12.30 Os­tos­ka­na­va T­vins.com 12.30 Os­tos­ka­na­va T­vins.com Lei­la kok­kaa maal­la Sadonkorjuun aika.
13.00 Art­hur ja Mi­ni­moit Arthur ja Minimoit. Fan­ta­sia­seik­kai­lu kym­men­vuo­tias­ta Art­hu­ris­ta, jon­ka i­soi­sä on ka­don­nut ja jäl­jel­lä on vain lä­jä muis­ti­kir­jo­ja, jot­ka joh­dat­te­le­vat po­jan et­si­mään sa­tu­mais­ta aar­ret­ta mi­ni­moi­den maail­mas­ta.
13.30 Huo­men­ta Suo­mi Ext­ra 13.30 Huo­men­ta Suo­mi Ext­ra
14.00 Ruo­ka­ri­ta­rit Ja­mie ja Jim­my Stephen Fry. Re­mon­til­la ra­hoik­si Yksi asunto, viisi paria. 14.00 Re­mon­til­la ra­hoik­si Laattalipsahdus. Re­mon­til­la ra­hoik­si Kolmen suora.
15 15.00 Re­mont­ti­piis­ku­ri Rockenrollia keittiöön. Sel­viy­ty­jät Ympäri käydään, yhteen tullaan. 15.00 Ra­dal­la 15.00 Myy­tin­mur­ta­jat Pingisballistiikkaa. Am­mus­myyt­te­jä tes­ta­taan jäl­leen.
15.20 Ja­mien pi­ka­her­kut Kaapin antimet.
16.00 Ke­sä­te­ras­si 16.00 Ke­sä­te­ras­si Tel­ler: Na­ru­ta mei­tä! Tuhti annos taikuutta. Pen­nin ja Tel­le­rin le­vi­taa­tio­tie­tä­mys jou­tuu koe­tuk­sel­le.
16.30 Sa­la­tut e­lä­mät (x6) Kristiinan maassakausi jatkuu. Kristiina - nuorena nukkunut. Kalle soittaa larinettia. Laiteloilla alkaa retroviikot. Elias pääsee pomohommiin. 16.30 Sa­la­tut e­lä­mät (x6) Aki voittaa sauvan mitalla. Jiri jiri tööt tööt. Yksinäinen laiva ullapalla. Elias on vakavastiotettava. Monicaa huivituttaa.
17.00 A­ma­zing Ra­ce Kaikki tuntevat apinan. Kil­pai­li­joi­ta o­dot­ta­vat kau­his­tut­ta­va 10 met­rin pu­do­tus ja vai­kea va­lin­ta tup­la-U-kään­nök­ses­sä.
17.55 Kau­niit ja roh­keat Hunajainen Donna Logan. Tiedätkö jotain, Brooke? 17.55 Kau­niit ja roh­keat Sol­si­dan (x2) Omaa aikaa. Ennakkoluuloja ja ympäristötekoja.
18
18.25 Em­mer­da­le 18.25 Em­mer­da­le Pitkäkyntinen ja lain koura. Pelätty paljastus.
19.00 Seit­se­män uu­ti­set 19.00 Seit­se­män uu­ti­set Seit­se­män uu­ti­set
19.10 Tu­los­ruu­tu
19.15 Ka­ri Ta­pio: O­len Suo­ma­lai­nen
19.20 Päi­vän sää 19.20 Päi­vän sää Pi­lan­päi­ten
19.25 Tu­los­ruu­tu 19.25 Tu­los­ruu­tu
19.30 Ke­sä­te­ras­si 19.30 Ke­sä­te­ras­si On­ne­la Avoimet ovet. Saa­ra val­mis­tau­tuu koe­ku­vauk­siin ja her­moi­lee ul­ko­nä­kön­sä kans­sa.
20.00 Kaap­paus keit­tiös­sä Tiimipeliä. Tii­mi­pe­liä. Ka­pe val­men­taa kuu­si­hen­ki­sen per­heen te­ke­mään ruo­kaa yh­teis­työl­lä -lap­set lois­ta­vat keit­tiös­sä ja van­hem­mat löy­tä­vät so­vun hel­lan ää­rel­lä. Re­mont­ti­piis­ku­ri Meidän oma piha! . Äi­ti ja lap­set Si­poos­sa haa­vei­le­vat ke­sä­juh­las­ta o­mal­la au­rin­koi­sel­la pi­hal­la. 20.00 S­ta­di vs. Lan­de Saisinko vastauksenne, silvoplee! Jaskan grillillä. Sel­viy­ty­jät (x2) Kelluva pizzeria. Peli on puhunut.
21 21.00 Ex-On­nel­li­set Kone-enkeleitä. Su­vian­nan d­ra­maat­ti­nen syn­ny­tys uh­kaa äi­din ja lap­sen hen­keä. E­roa­sun­noil­la saa­te­taan kak­si pa­ris­suh­det­ta ja yk­si kir­ja pää­tök­seen­sä. Jah­ti Kau­si 2, 9/12. Ko­va­ta­soi­nen Pir­jon, Sa­mun ja Mar­kon jouk­kue ki­saa tie­to­vii­sas­ta Jah­taa­jaa vas­taan. 21.00 Pi­tää­kö ol­la huo­lis­saan? Anna Perho. STIG.
22.00 Kym­me­nen uu­ti­set 22.00 Kym­me­nen uu­ti­set Kym­me­nen uu­ti­set
22.10 Lot­to, Jo­ke­ri ja Lo­ma­ton­ni
22.20 Päi­vän sää 22.20 Päi­vän sää
22.25 Tu­los­ruu­tu 22.25 Tu­los­ruu­tu
22.35 U­lo­sot­to­mie­het Jobinpostia jobbareille. Au­to­liik­keel­tä pe­ri­tään y­li 8 000 pun­nan vel­kaa tyy­ty­mät­tö­män a­siak­kaan puo­les­ta. Pu­ku­mie­het Taistelun aika. Har­vey val­mis­tau­tuu uu­sin­taot­te­luun van­haa vi­hol­lis­ta vas­taan. 22.35 Ur­hei­lu­do­ku­ment­ti: Suu­ren­moi­set val­heet Suurenmoiset valheet. Do­ku­ment­ti ker­too Du­ken y­lio­pis­tos­sa ta­pah­tu­nees­ta s­kan­daa­lis­ta, jos­sa kol­mea kou­lun lac­ros­se­jouk­kueen pe­laa­jaa e­päil­tiin nuo­ren nai­sen jouk­ko­rais­kauk­ses­ta. Simp­sons Mo­vie Simpsons Movie. Su­per­suo­sit­tu Simp­so­nien per­he seik­kai­lee ko­ko­pit­käs­sä e­lo­ku­vas­sa, jo­ka val­mis­tui vuon­na 2007. Sp­ring­field uh­kaa jää­dä jär­vel­tä syök­sy­vän saas­te­tul­van al­le, jol­loin Mar­ge per­hei­neen päät­tää ryh­tyä toi­miin ko­ti­kau­pun­kin­sa pe­las­ta­mi­sek­si. Wal­lan­der: Heik­kous Wallander: Heikkous. He­vo­sen­kas­vat­ta­jan kuo­lin­syyk­si e­päil­lään en­sin o­man he­vo­sen pot­kua, sit­ten ruu­mii­na­vaus to­dis­taa toi­sin. Ky­sy­myk­ses­sä on mur­ha. Y­li­ko­mi­sa­rio Kurt Wal­lan­der saa pie­nen ro­mans­sin­sa li­säk­si sel­vi­tet­tä­väk­seen yk­sin a­su­neen vai­na­jan yh­tey­det kau­niin s­kåne­lais­mai­se­man tum­maan puo­leen.
23.30 Rou­va Mi­nis­te­ri Parempi maailma. Ra­dal­la Pie­ta­rin ka­pel­li­mes­ta­ri Todellinen kapellimestari. 23.30 X-Men: Vii­mei­nen koh­taa­mi­nen Mar­ve­lin mai­neik­kaa­seen sar­ja­ku­vaan pe­rus­tu­va X-Men-saa­gan kol­mas e­lo­ku­va. Mul­lis­ta­va, mu­tant­ti­gee­nin ku­moa­va pa­ran­nus­kei­no kuo­hut­taa mu­tant­tiyh­tei­söä.
0
U­lo­sot­to­mie­het Takaaja karkuteillä. 00.20 Pi­tää­kö ol­la huo­lis­saan? STIG.
00.30 La­kia ja rak­kaut­ta
00.40 Pu­ku­mie­het Taistelun aika.
01.15 U­lo­sot­to­mie­het Mielenosoittajat. 01.15 To­del­la u­pee­ta (x2) Siivous. Kirjakerho.
01.25 Kau­hu­keit­tiö (x2) Kampasimpukoita kerrakseen. Sapuskaa sotilaille.
01.35 Pi­tää­kö ol­la huo­lis­saan? Anna Perho. 01.35 T­he Af­fair Jää luokseni. Noah ja An­ton vie­rai­le­vat P­rin­ce­to­nis­sa, jos­sa An­ton saat­taa Noa­hin kiu­sal­li­seen ti­lan­tee­seen.
02.20 U­lo­sot­to­mie­het
02.30 Kaap­paus keit­tiös­sä 02.30 X Fac­tor Suo­mi
3
03.10 Po­mo pii­los­sa 03.10 Rou­va Mi­nis­te­ri
03.25 Po­mo pii­los­sa 03.25 Kau­hu­keit­tiö
04.05 U­lo­sot­to­mie­het 04.05 A­me­ri­cans
04.20 Ra­ket­ti­tie­det­tä?