Ohjelmakartta.fi
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 29.7. ti 30.7. ke 31.7. to 1.8. pe 2.8. la 3.8. su 4.8.
6
06.30 Os­tos­ka­na­va T­vins.com
06.45 Aa­mu­sää
06.55 Huo­men­ta Suo­mi Os­tos­ka­na­va T­vins.com
08.00 Las­te­noh­jel­mia: Puu­ha-Pe­te
08.10 Pa­lo­mies Sa­mi
08.25 Muu­mi­laak­son ta­ri­noi­ta (x2) Uskomaton lahja. Kuningatarsmaragdi.
9
09.05 Huo­men­ta Suo­mi Ext­ra Litt­lest Pet S­hop
09.30 Ke­sä­te­ras­si Paa­vo Pe­su­sie­ni Uusi lehti / Etanan purema.
10.00 Kau­niit ja roh­keat Suuren elämän pienet palaset. Ikuisesti rinnallasi. Vanhaa suolaa ja uusia alusvaatteita. Quinn, noitanainen. Kateuden kitkerä hedelmä. Os­tos­ka­na­va T­vins.com
10.30 Em­mer­da­le Sa­la­tut e­lä­mät (x3)
11.00 For­mu­la 1: Sak­san o­sa­kil­pai­lu Formula 1: osakilpailu. F1-o­sa­kil­pai­lu ( 28.7.2019 ). Pi­ha ja par­ve­ke Taikaa terassille Kuopiossa. Pergolan pystytystä Harvialassa. Parvekesisustamista Lohjalla.
11.30 G­rand De­signs Uu­si-See­lan­ti Ranskalainen talo. Kotini on linnani. Merikonttitalo. Re­mont­ti­piis­ku­ri Rockenrollia keittiöön.
12 12.00 Ter­ve­tu­loa S­jö­lyc­ka­niin Ormskär-päivä.
12.30 Os­tos­ka­na­va T­vins.com Lei­la kok­kaa maal­la Herkkuja omenasta.
13.00 C­lank Ratchet & Clank. An­ti­san­ka­ri­duo Ratc­het ja C­lank kut­su­taan hä­tiin, kun vi­he­liäi­nen nil­ja­ke Pu­heen­joh­ta­ja D­rek uh­kaa tu­ho­ta So­la­na-ga­lak­sin jo­kai­ki­sen p­la­nee­tan pöl­lyä­väk­si a­va­ruus­to­muk­si.
13.30 Huo­men­ta Suo­mi Ext­ra
14.00 Ruo­ka­ri­ta­rit Ja­mie ja Jim­my Jessica Ennis-Hill. Re­mon­til­la ra­hoik­si Parvekkeet ja pahaa verta. Paljon melua ränneistä. Välirikko. Re­mon­til­la ra­hoik­si Sinnikkyys palkitaan.
14.50 Pi­lan­päi­ten
15 15.00 Re­mont­ti­piis­ku­ri Apua isälle. Sel­viy­ty­jät Syöttöporsaat. Re­mont­ti­piis­ku­ri Rockenrollia keittiöön. Ra­dal­la 15.00 For­mu­la 1 En­nak­ko­tun­nel­mat Va­ri­kol­la Mer­vi Kal­lio ja To­mi Tuo­mi­nen.
15.20 Ja­mien pi­ka­her­kut Karitsaa ja linssejä.
15.30 Myy­tin­mur­ta­jat Autokliseet. Hol­ly­wood-e­lo­ku­vat o­vat täyn­nä au­to­myyt­te­jä. Tä­nään niis­tä tes­ta­taan kol­me.
15.50 B­lue Man G­roup: Gia­co­met­ti
16.00 Ke­sä­te­ras­si
16.30 Sa­la­tut e­lä­mät (x15) Ra­ket­ti­tie­det­tä? Elastisuus. Liit­tyy­kö ui­ma­pök­sy­jen ki­reys al­las­tur­val­li­suu­teen?
17.00 A­ma­zing Ra­ce Suolaa ja hiekkaa. Jouk­kueet hank­kiu­tu­vat ve­ne­va­ri­kol­le sou­taen ja ui­den, ja hä­viä­jät jou­tu­vat kä­ve­le­mään lank­kua pit­kin.
17.55 Kau­niit ja roh­keat Ikuisesti rinnallasi. Vanhaa suolaa ja uusia alusvaatteita. Quinn, noitanainen. Kateuden kitkerä hedelmä. Pamela, tunnepakolainen. Sol­si­dan Meidän lapset, muiden kakarat.
18
18.25 Em­mer­da­le For­mu­la 1 Paa­lu­paik­ka
19.00 Seit­se­män uu­ti­set Seit­se­män uu­ti­set
19.10 Tu­los­ruu­tu
19.15 Päi­vän sää Pi­lan­päi­ten
19.25 Tu­los­ruu­tu
19.30 Ke­sä­te­ras­si On­ne­la Auttamisen ilo. Mar­kus e­päi­lee, et­tä hä­nel­lä on syö­pä ja hän vär­vää lä­hei­sen­sä kiu­sal­li­siin tut­ki­muk­siin.
20.00 Kaap­paus keit­tiös­sä Nestemäistä ravintoa. Ka­pe­kin pää­see ko­ke­maan uu­sia ma­kue­lä­myk­siä, kun kaa­pat­ta­va­na on lä­hin­nä nes­te­mäis­tä ra­vin­toa naut­ti­van Tan­jan keit­tiö. Re­mont­ti­piis­ku­ri Rockenrollia keittiöön. Tai­tei­li­ja­pa­ris­kun­ta Hy­ny­nen & Pe­ran­kos­ki on vi­ri­tel­lyt keit­tiö­re­mont­tia kah­dek­san vuot­ta. Ra­dal­la Kau­si 2, 9/10. Jou­lu­mie­li on val­lan­nut ju­nat ja hen­ki­lö­kun­ta­kin saa so­mis­taa työa­suaan tee­man mu­kaan - jo­ku e­nem­män ja jo­ku vä­hem­män. S­ta­di vs. Lan­de Munikset liekeissä! Sithä se on just nii! Sel­viy­ty­jät (x2) Ympäri käydään, yhteen tullaan. Sukupolvien välinen kuilu.
21 21.00 Ex-On­nel­li­set Painopistekysymys. Lau­ra on pet­ty­nyt Ki­min toi­min­taan, ja ve­tää tai­de­näyt­te­lys­sä kän­nit suun­na­ten viet­te­ly­voi­man­sa naa­pu­rin Paa­voon. Pi­tää­kö ol­la huo­lis­saan? Anna-Stina Nykänen. Tä­män oh­jel­man si­säl­löt­tö­myys saat­taa jär­kyt­tää heik­ko­her­moi­sia. Suo­sit­te­lem­me va­kaa­ta kat­se­lua­sen­toa. Yö­ky­läs­sä Ma­ria Vei­to­la Tiina Jylhä. Ma­ria läh­tee me­ri­mat­kal­le Tal­lin­naan ja ma­joit­tuu Tii­na Jyl­hän luk­sus­kar­ta­noon. Pi­tää­kö ol­la huo­lis­saan? Pekka Strang. Tä­män il­tai­ses­sa jak­sos­sa Mii­ka Nou­siai­nen pu­huu, Ka­ri Ho­ta­kai­nen pu­huu, Tuo­mas Ky­rö pu­huu ja Jen­ni Pääs­ky­saa­ri nau­raa ja pu­huu. Pie­ta­rin ka­pel­li­mes­ta­ri Todellinen kapellimestari. S­ku­rov ta­juaa, ku­ka mur­hien ta­ka­na on, ja kä­sit­tää To­min ja K­se­nian o­le­van vaa­ras­sa.
22.00 Kym­me­nen uu­ti­set Kym­me­nen uu­ti­set
22.10 Lot­to, Jo­ke­ri ja Lo­ma­ton­ni
22.20 Päi­vän sää
22.25 Tu­los­ruu­tu
22.35 U­lo­sot­to­mie­het Perhe on pahin. Lon­toon Tot­ten­ha­mis­sa hää­dön ta­kaa pal­jas­tuu pe­rin­tö­rii­ta. Pu­ku­mie­het Paikka auringossa. Ro­bert ja Har­vey an­ta­vat Sa­mant­han ja A­le­xin sel­vit­tää oi­keu­des­sa, kum­mas­ta tu­lee ni­mio­sa­kas. Aa­vei­den jäl­jil­lä Jäänmurtaja Tarmo. Nel­jään so­taan o­sal­lis­tu­neel­la jään­mur­ta­jal­la on ha­vait­tu se­lit­tä­mät­tö­miä ää­niä. For­mu­la­sir­kus F1 Ext­ra
22.45 101-vuo­tias, jo­ka jät­ti las­kun mak­sa­mat­ta ja ka­to­si 101-vuo­tias, jo­ka jät­ti las­kun mak­sa­mat­ta ja ka­to­si. 100-vuo­tias jo­ka kar­ka­si ik­ku­nas­ta ja ka­to­si -e­lo­ku­van jat­ko-o­sas­sa Al­lan Karls­son on viet­tä­nyt vuo­den Ba­lil­la ys­tä­vien­sä kans­sa. Wal­lan­der: Af­rik­ka­lai­nen Wallander: Afrikkalainen. Puo­la­lai­sel­le rau­ta­tiea­se­mal­le pää­tyy mus­tai­hoi­sen mie­hen ruu­mis ta­va­ra­ju­nan mu­ka­na. Jäl­jet joh­ta­vat Ys­ta­diin, mis­sä taus­tal­ta pal­jas­tuu ky­te­vää ra­sis­mia ja po­liit­tis­ta pe­liä. Tuk­hol­mas­ta lä­he­te­tään e­ri­kois­tut­ki­ja S­kåneen sel­vit­tä­mään ta­paus­ta.
23.05 Ur­hei­lu­do­ku­ment­ti: Täyn­nä tai­kaa Täynnä taikaa.
23.30 Rou­va Mi­nis­te­ri Suuri kokeilu. Ra­dal­la Pie­ta­rin ka­pel­li­mes­ta­ri Vyyhti purkautuu. 23.30 T­he Af­fair Erilainen tarina. A­li­son pa­laa ko­tiin Los An­ge­le­sis­ta ja käy Be­nin kans­sa koh­ta­lok­kaan kes­kus­te­lun, jon­ka ai­ka­na Be­nis­tä pal­jas­tuu yl­lät­tä­viä puo­lia.
0
00.25 La­kia ja rak­kaut­ta Re­mont­ti­piis­ku­ri Rockenrollia keittiöön.
00.35 Myy­tin­mur­ta­jat (x2) Räjähdyksiä. Autiolla saarella.
00.45 To­del­la u­pee­ta (x2) Näytelmä. Vaihdevuodet. 00.45 Rou­va Mi­nis­te­ri Suuri kokeilu.
01.15 Myy­tin­mur­ta­jat Kaivinkoneet/teippilentokone. 01.15 Pu­ku­mie­het Paikka auringossa.
01.25 Pi­tää­kö ol­la huo­lis­saan? Anna-Stina Nykänen.
01.35 A­me­ri­cans (x2) Herra ja rouva Teekuppi. Suuri isänmaallinen sota.
02.05 Pi­tää­kö ol­la huo­lis­saan? X Fac­tor Suo­mi
02.20 U­lo­sot­to­mie­het Myy­tin­mur­ta­jat
02.40 U­lo­sot­to­mie­het
3 03.00 U­lo­sot­to­mie­het
03.20 I Lo­ve You.. But I Lied (x2) U­lo­sot­to­mie­het
03.35 I Lo­ve You.. But I Lied 03.35 U­lo­sot­to­mie­het
03.50 Po­mo pii­los­sa 03.50 Po­mo pii­los­sa
04.15 I Lo­ve You.. But I Lied
04.35 Po­mo pii­los­sa