Ohjelmakartta.fi
Huom! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 22.7. ti 23.7. ke 24.7. to 25.7. pe 26.7. la 27.7. su 28.7.
6
06.30 Os­tos­ka­na­va T­vins.com
06.45 Aa­mu­sää
06.55 Huo­men­ta Suo­mi Os­tos­ka­na­va T­vins.com
08.00 Las­te­noh­jel­mia: Puu­ha-Pe­te
08.10 Pa­lo­mies Sa­mi
08.25 Muu­mi­laak­son ta­ri­noi­ta (x4) Muumipeikko saa suuren kalan. Maalataan talo. Mymmelin timantti. Aliisan noitakävely.
9
09.05 Huo­men­ta Suo­mi Ext­ra Litt­lest Pet S­hop Las­te­noh­jel­mia: Vii­da­kon vei­ja­rit (x2)
09.30 Ke­sä­te­ras­si Paa­vo Pe­su­sie­ni Valassynttärit / Karatesaari. Kaikki mikä kiiltää / Toivomuskaivo.
10.00 Kau­niit ja roh­keat En rakasta Billiä. Pam häähulluuden kourissa. Quinn, pahan välikappale. Os­tos­ka­na­va T­vins.com Sa­la­tut e­lä­mät (x2) Jefujee, Severi. Jannella on huoltajamurhetta. Pih­la­ja­ka­dun a­suk­kais­ta ker­to­vas­sa sar­jas­sa kul­je­taan kieh­to­vien ta­ri­noi­den po­luil­la kos­ket­ta­via tai ar­ko­ja­kaan a­sioi­ta kaih­ta­mat­ta.
10.30 Em­mer­da­le Sa­la­tut e­lä­mät (x3)
11.00 Ke­sä­mök­kiu­nel­mia Arvioinnin aika. Viimeinen silaus. Kaksikot kalkkiviivoilla. Naapurit kylässä. Finaali. 11.00 Ma­ku­muis­to­ja Jen­ni Ko­kan­der ja Ka­ri Lu­mi­ke­ro pää­se­vät mais­te­le­maan Nin­ja Sa­ra­sa­lon lap­suu­den ma­ku­muis­toa kul­tai­sel­ta 80-lu­vul­ta.
11.30 G­rand De­signs Uu­si-See­lan­ti Kaikki betonista. Hampputalo. Ruosteista peltiseinää. Paalutalo. Re­mont­ti­piis­ku­ri Apua isälle.
12 12.00 Ter­ve­tu­loa S­jö­lyc­ka­niin Syntymäpäivä. Ruo­ka­ri­ta­rit Ja­mie ja Jim­my Vegaanipäivä. Kup­pi­lan vie­raak­si saa­puu koo­mik­ko Ro­mesh Ran­ga­nat­han, jon­ka kun­niak­si tä­nään tar­joil­laan pelk­kää ve­gaa­ni­ruo­kaa.
12.30 Os­tos­ka­na­va T­vins.com Lei­la kok­kaa maal­la Kalaa ja äyriäisiä.
13.00 Yk­sin ko­to­na 4 Yk­sin ko­to­na 4. Ko­ko per­heen hit­ti­ko­me­dian nel­jän­nes­sä seik­kai­lus­sa Ke­vin Mc­Cal­lis­te­rin van­hem­mat o­vat e­ron­neet, ja Ke­vin a­sus­taa äi­tin­sä kans­sa. Re­mont­ti­piis­ku­ri Apua isälle. 13-vuo­tias Veik­ka kut­suu re­mont­ti­piis­ku­rin i­sän­sä a­vuk­si Jär­ven­pää­hän.
13.30 Huo­men­ta Suo­mi Ext­ra
13.55 Ko­dis­ta puu­tar­haan Kaikki uusiksi. Re­mon­til­la ra­hoik­si Myrskyn silmässä. Kokkaushaaste. Pippaloita kerrakseen. Re­mon­til­la ra­hoik­si Karvasta kalkkia. 13.55 Myy­tin­mur­ta­jat Autojuttuja. Myy­tin mu­kaan nor­maa­lin ko­ti­ta­lou­si­mu­rin voi­mal­la voi nos­taa au­ton il­maan.
14.40 Pi­lan­päi­ten
15 15.00 Ruo­ka­ri­ta­rit Ja­mie ja Jim­my Vegaanipäivä. Sel­viy­ty­jät I Will Destroy You To­tuus toi­mii. Re­mont­ti­piis­ku­ri Apua isälle. Ra­dal­la 15.00 For­mu­la 1 En­nak­ko­tun­nel­mat Studiossa Tomi Tuomine. For­mu­la 1 En­nak­ko­tun­nel­mat
15.20 Ja­mien pi­ka­her­kut Rumaa ja hyvää. 15.20 Ra­dal­la Kau­si 2, 8/10. Täy­si ju­nal­li­nen kou­lu­lai­sia ja mes­su­vie­rai­ta työl­lis­tää Jark­koa.
15.30 Myy­tin­mur­ta­jat Nallekarkkiraketti. Täl­lä ker­taa A­dam ja Ja­mie pe­reh­ty­vät myyt­tiin, jon­ka mu­kaan nal­le­kark­ke­ja voi käyt­tää ra­ket­ti­moot­to­rin polt­toai­nee­na.
16.00 Ke­sä­te­ras­si
16.25 Sa­la­tut e­lä­mät (x15) Ulla ei tykkää kyttyrää. Elias ja Lari - tienhaarassa. Lari ja Sergei siirtyvät siniseen. Janne löytyy vieraasta sängystä. Rannalla pullottaa, Eva ja Monica. Viimeinen perhepäivällinen. Vanha kaava kangistaa Jirin. Janne ei ole Iidakon valtias. Helena ja rakkauden rauniot. ¿Esta aqui, Helena Kuula-Nikkinen? Aki lähtee paarikierrokselle. Pihlajakadulla leviää pusutauti. Alissa katuu kutua. Kuka teki enkelin Akin eteiseen? Janne aiheuttaa kalabaliikin. 16.25 Ra­ket­ti­tie­det­tä?
16.35 Pi­lan­päi­ten (x2)
16.50 On­ne­la Marjaleena Kemppainen.
17.00 A­ma­zing Ra­ce Hiekkaa housuissa. Jouk­kueet mat­kus­ta­vat Du­bai­hin, jos­sa he rat­sas­ta­vat kil­pai­le­vat ka­me­lien ja ui­vat hai­den kans­sa.
17.25 Myy­rä Kau­si 1, 6/10. Kak­si kil­pai­li­jois­ta ka­toaa, mut­ta min­ne? Sa­la­pe­räi­nen koo­di joh­dat­taa ryh­män et­sin­tö­jen pa­riin. Ku­ka tie­si nu­me­ros­ta ja ku­ka pi­mit­tää tie­toa? Tun­teet pää­se­vät val­loil­leen, kun yk­si jou­tuu jäl­leen jät­tä­mään voit­to­po­tin ta­voit­te­lun.
17.55 Kau­niit ja roh­keat Moraalikasvattaja Ridge Forrester. Quinn, pahan välikappale. Pam, mielipuoli morsian. Sol­si­dan Kliseitä ja harmaata taloutta.
18
18.25 Em­mer­da­le Kummit. Bobin huono päivä. Todelliset kasvot. Katkera kalkki. For­mu­la 1 Paa­lu­paik­ka
19.00 Seit­se­män uu­ti­set Seit­se­män uu­ti­set
19.10 Tu­los­ruu­tu
19.15 Päi­vän sää Pi­lan­päi­ten F1 Ext­ra
19.25 Tu­los­ruu­tu
19.30 Ke­sä­te­ras­si On­ne­la Marjaleena Kemppainen. Saa­ra kär­sii i­me­ty­son­gel­mis­ta ja hy­vää tar­koit­ta­va Ant­ti saa huo­ma­ta na­hois­saan, et­tä a­sia on tu­le­nar­ka. Ter­ve­tu­loa S­jö­lyc­ka­niin Ormskär-päivä. Saa­rel­la vie­te­tään pe­rin­teis­tä Orms­kär-päi­vää, jon­ka ar­pa­jais­pal­kin­nok­si Berndt lah­joit­taa te­ke­män­sä tai­de­teok­sen.
20.00 Kaap­paus keit­tiös­sä Peloista pois. Pe­lois­ta pois. Vii­si­hen­ki­sen per­heen äi­ti pel­kää e­päon­nis­tu­mis­ta ja ruok­kii sik­si per­heen­sä ei­nek­sil­lä. Re­mont­ti­piis­ku­ri Apua isälle. I­sä on ra­ken­ta­nut ko­ti­ta­loa yk­sin kuu­si vuot­ta, mut­ta tah­ti hii­puu ja o­sa ta­los­ta uh­kaa jää­dä kyl­mil­leen. Ra­dal­la Kau­si 2, 8/10. Täy­si ju­nal­li­nen kou­lu­lai­sia ja mes­su­vie­rai­ta työl­lis­tää Jark­koa. Las­sia työl­lis­tä­vät hä­tä­jar­ru­tuk­set. S­ta­di vs. Lan­de Tehotyttöjä ja kuviokelluntaa. Yömakkarat tulessa! Mie­len­sä­pa­hoit­ta­ja - en­nen kaik­ki o­li pa­rem­min RUOKA. Hei­nä­sirk­kaa vai pe­ru­naa? Huip­pu­ko­kit Hen­ri A­len ja Tom­mi Tuo­mi­nen saa­vat t­ren­di­ra­vin­to­laan­sa e­pä­luu­loi­sen ruo­ka­vie­raan. Mi­kä on maa­seu­dun tu­le­vai­suus, kun sa­laat­ti­kin kas­vaa sei­näs­sä? Jah­ti Kau­si 2, 6/12. Ra­ha­po­tin haus­sa o­vat A­ki, Pa­si ja Ka­ti, jot­ka haas­ta­vat Jah­taa­jaa oi­kein kun­nol­la. Mi­ten mah­taa t­ri­via­ne­ron käy­dä tie­tä­väi­sen jouk­kueen e­des­sä? Mik­ko Lep­pi­lam­pi juon­taa.
21 21.00 Ex-On­nel­li­set Infantiilia käytöstä. Hi­mo­kas Rei­ja lip­sah­taa La­pis­sa vil­lien vel­jes­ten pau­loi­hin. Pi­tää­kö ol­la huo­lis­saan? Martti Suosalo. Huol­ten To­na­van sul­ku­por­tit on nyt au­ki. Il­lan jak­sos­sa kä­si­tel­lään ne suu­rin­ta huol­ta he­rät­tä­vät huo­let. Yö­ky­läs­sä Ma­ria Vei­to­la Li Andersson. Ma­ria yö­pyy Va­sem­mis­to­lii­ton pu­heen­joh­ta­jan luo­na Tu­rus­sa. Pi­tää­kö ol­la huo­lis­saan? Matti Rönkä. PO­Hiin voi luot­taa kuin kal­lioon. Täs­sä oh­jel­mas­sa ei vaih­du muut kuin vie­ras ja vaat­teet. Pie­ta­rin ka­pel­li­mes­ta­ri Vyyhti purkautuu. Ol­ga jat­kaa kos­to­ret­keään o­man hen­ken­sä u­hal­la. S­ku­rov sel­vit­tää ka­pel­li­mes­ta­ri K­rug­lo­vin taus­to­ja, ja Tom pe­laa vii­mei­sen kort­tin­sa. Sel­viy­ty­jät Syöttöporsaat. Pal­kin­to­ki­san ruo­kai­sa pal­kin­to saa jo­kai­sen hei­mon an­ta­maan kaik­ken­sa. Kun voit­ta­ja­hei­mo saa vih­doin syö­däk­seen, koh­tuus u­noh­tuu. A­ma­zing Ra­ce Suolaa ja hiekkaa. Jouk­kueet hank­kiu­tu­vat ve­ne­va­ri­kol­le sou­taen ja ui­den, ja hä­viä­jät jou­tu­vat kä­ve­le­mään lank­kua pit­kin.
22.00 Kym­me­nen uu­ti­set Kym­me­nen uu­ti­set
22.10 Lot­to, Jo­ke­ri ja Lo­ma­ton­ni Vii­kon sää
22.20 Päi­vän sää
22.25 Tu­los­ruu­tu
22.35 U­lo­sot­to­mie­het Paikat päreiksi. Är­rä­päät len­te­le­vät Manc­hes­te­ris­sa, kun vuok­ra­lai­sia y­ri­te­tään hää­tää a­sun­nos­taan. Pu­ku­mie­het Aa­vei­den jäl­jil­lä Turun linna. Tu­run lin­nas­sa o­tet­tui­hin ku­viin on tal­len­tu­nut ih­mi­siä ym­pä­röi­nei­tä sa­vu­pat­sai­ta ja kä­vi­jät pu­hu­vat pa­han e­ner­gias­ta. For­mu­la­sir­kus Mer­vi Kal­lio kur­kis­taa for­mu­la­sir­kuk­sen ku­lis­sei­hin uu­den ki­sa­vii­kon­lo­pun kyn­nyk­sel­lä. F1 Ext­ra For­mu­la 1 koos­te: Sak­san o­sa­kil­pai­lu Formula 1: osakilpailu. F1-o­sa­kil­pai­lu ( 28.7.2019 ). Se­los­ta­ja­na Ni­ki Juu­se­la, a­sian­tun­ti­ja­na Os­si Oi­ka­ri­nen.
22.45 Sa­ta­vuo­tias, jo­ka kar­ka­si ik­ku­nas­ta ja ka­to­si Sa­ta­vuo­tias, jo­ka kar­ka­si ik­ku­nas­ta ja ka­to­si. Al­lan Karls­son jou­tuu van­hain­ko­tiin ja tyl­sis­tyy o­do­tel­les­saan kuo­le­maa. Kun Al­la­nil­le jär­jes­te­tään sa­ta­vuo­tis­juh­lat, jot­ka ei­vät voi­si hän­tä vä­hem­pää kiin­nos­taa, hän ot­taa hat­kat. Wal­lan­der: Pi­meys Wallander: Pimeys. Pie­ni lap­si löy­tyy hy­lä­tys­tä au­tos­ta Ys­ta­din lie­peil­tä. Po­lii­sin tut­ki­muk­set pal­jas­ta­vat en­sin per­het­ra­ge­dian, ja taus­tal­ta löy­tyy vas­ten­mie­li­nen ri­kos­vyyh­ti, uh­rei­na jouk­ko sa­man kou­lun tei­ni­tyt­tö­jä. Oh­jaus S­tep­han A­pelg­ren.
23.05 Ur­hei­lu­do­ku­ment­ti: Jo­ka­mies Jor­dan Jokamies Jordan.
23.30 Rou­va Mi­nis­te­ri Re­mont­ti­piis­ku­ri Apua isälle. Pie­ta­rin ka­pel­li­mes­ta­ri Kaupat. 23.30 T­he Af­fair Kiertotie. Noa­hin ja An­to­nin mat­ka P­rin­ce­to­niin vii­väs­tyy, kun he läh­te­vät Co­len kans­sa et­si­mään ka­don­nut­ta A­li­so­nia.
0
Pi­tää­kö ol­la huo­lis­saan? Martti Suosalo. O­ta ra­hat ja juok­se Sisarukset kuin ystävykset.
00.35 Aa­vei­den jäl­jil­lä Turun linna. Tu­run lin­nas­sa o­tet­tui­hin ku­viin on tal­len­tu­nut ih­mi­siä ym­pä­röi­nei­tä sa­vu­pat­sai­ta ja kä­vi­jät pu­hu­vat pa­han e­ner­gias­ta. Rou­va Mi­nis­te­ri
01.05 To­del­la u­pee­ta (x2) Päivä Pariisissa. Linjat kuntoon.
01.20 Myy­tin­mur­ta­jat Hollywoodin räjähtävä auto. O­li­pa ker­ran e­lä­mä
01.30 A­las­ti-k­lu­bi Erin. Kau­si E­rin a­jau­tuu A­las­ti-k­lu­bin in­tii­mis­sä haas­tat­te­lus­sa ja her­käs­sä e­siin­ty­mi­ses­sä sy­vien a­sioi­den ää­rel­le. A­me­ri­cans (x2) Tshaikovski. Jälkipyykkiä.
02.15 U­lo­sot­to­mie­het Pu­ku­mie­het X Fac­tor Suo­mi
02.25 Ty­rant 02.25 Täh­det, täh­det
3
03.10 I Lo­ve You.. But I Lied (x4) Pi­tää­kö ol­la huo­lis­saan? 03.10 I Lo­ve You.. But I Lied
03.30 U­lo­sot­to­mie­het 03.30 I Lo­ve You.. But I Lied
03.50 U­lo­sot­to­mie­het
04.05 U­lo­sot­to­mie­het
04.25 I Lo­ve You.. But I Lied 04.25 Am­bu­lans­si
04.45 I Lo­ve You.. But I Lied