Ohjelmakartta.fi
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 1.7. ti 2.7. ke 3.7. to 4.7. pe 5.7. la 6.7. su 7.7.
6
06.30 Os­tos­ka­na­va T­vins.com
06.45 Aa­mu­sää
06.55 Huo­men­ta Suo­mi Os­tos­ka­na­va T­vins.com
08.00 Las­te­noh­jel­mia: Puu­ha-Pe­te (x4)
08.25 Muu­mi­laak­son ta­ri­noi­ta (x4) Muumipeikko Villissä lännessä Muumipeikon Robinson-seikkailu Pikku Myyn lyhyt romanssi Lohikäärmeen kyyneleitä
9
09.05 Huo­men­ta Suo­mi Ext­ra Litt­lest Pet S­hop Las­te­noh­jel­mia: Vii­da­kon vei­ja­rit (x2)
09.30 Kau­niit ja roh­keat Bill, isyydessä heikko. Varoitan teitä, herra tuomari. Tuomarin päätöksellä. Katien ja Thornen onnellinen perhe. Ethän taas sekoa, Emma? Paa­vo Pe­su­sie­ni Kourapeli Hyvät naapurit
10.00 Em­mer­da­le Os­tos­ka­na­va T­vins.com Sa­la­tut e­lä­mät (x2) Lari ei kaipaa nuorempaa miesseuraa.
10.30 Ke­sä­mök­kiu­nel­mia Viikko pakettiin. Ke­sä­mök­kiu­nel­mia (x6) Paikka auringossa. Uusia tuulia. Kesäisiä leikkejä. Tuomarit terasseilla. Keittiö kuntoon. Mökin sydämessä. Re­mont­ti­piis­ku­ri Takaisin yläkertaan. Sa­la­tut e­lä­mät (x3) Kuolema majatalossa. Pihlajakatu etsii murhaajaa. Helena tinttaa ja tarinoi. Pih­la­ja­ka­dun a­suk­kais­ta ker­to­vas­sa sar­jas­sa kul­je­taan kieh­to­vien ta­ri­noi­den po­luil­la kos­ket­ta­via tai ar­ko­ja­kaan a­sioi­ta kaih­ta­mat­ta.
11.00 For­mu­la 1: I­tä­val­lan o­sa­kil­pai­lu Formula 1: osakilpailu. F1-o­sa­kil­pai­lu ( 30.6.2019 ). 11.00 Kok­ki­so­ta Ina Mikkola ja Ronja Salmi. Kok­ki­so­dan vie­raik­si saa­pu­vat toi­mit­ta­ja I­na Mik­ko­la ja Kir­ja­mes­su­jen oh­jel­ma­joh­ta­ja, kir­jai­li­ja Ron­ja Sal­mi.
11.30 Ko­toi­sa Villa Unelma. Ko­dis­ta puu­tar­haan Mittava mullistus.
12 12.00 Ter­ve­tu­loa S­jö­lyc­ka­niin Salaisuuksia. Ko­dis­ta puu­tar­haan Kiveä ja betonia.
12.30 Os­tos­ka­na­va T­vins.com Lei­la kok­kaa maal­la Rantapirskeet.
13.00 Kau­no­tar ja Mons­te­ri - Seik­kai­lu Pa­rii­sis­sa Kau­no­tar ja Mons­te­ri - Seik­kai­lu Pa­rii­sis­sa. Lu­moa­vas­sa ko­ko per­heen a­ni­maa­tioe­lo­ku­vas­sa e­le­tään vuot­ta 1910 Pa­rii­sis­sa, jos­sa har­ras­te­li­ja­tut­ki­ja Raoul te­kee ys­tä­vän­sä E­mi­len kans­sa ko­keen. Su­per­nan­ny Suo­mi Raastavat ruokailuhetket. Täs­sä per­hees­sä puu­roa on e­nem­män lat­tial­la kuin las­ten suus­sa.
13.30 Huo­men­ta Suo­mi Ext­ra Huo­men­ta Suo­mi Ext­ra on li­fes­ty­le­mai­nen aa­mu­ma­ka­sii­nioh­jel­ma, jon­ka ai­hei­siin kuu­lu­vat muun muas­sa ter­veys ja hy­vin­voin­ti, o­mat ra­hat, ko­ti ja ruo­ka.
14.00 Ko­dis­ta puu­tar­haan Mittava mullistus. Re­mon­til­la ra­hoik­si Siivousjupakka. Sukset ristissä. Kahvilahaaste. Re­mon­til­la ra­hoik­si Kolmen suora. 14.00 Jah­ti Pe­lo­ton kol­mik­ko Joel, Tiia ja Ta­ne­li haas­taa kä­ve­le­vän tie­to­pan­kin, Jah­taa­jan, na­pa­tak­seen ra­ha­pal­kin­non it­sel­leen.
14.40 Pi­lan­päi­ten
14.55 Re­mont­ti­piis­ku­ri Mopoikäinen projekti. Sel­viy­ty­jät Who's the Sucker at the Table? Kok­ki­so­ta Ina Mikkola ja Ronja Salmi. Ra­dal­la 14.55 I­mat­ran a­jo 2019 Ra­dal­la Rei­jo pa­le­lee en­sin Ke­mi­jär­vel­lä ul­ko­töis­sä, mut­ta ju­nas­sa tun­nel­ma läm­pe­nee het­kes­sä.
15
15.20 Ja­mien pi­ka­her­kut Luksusta arkeen.
15.55 Sa­la­tut e­lä­mät: Pih­la­ja­sa­tu SALINIT: Rakkauden haudalla. SIEVISET: Majurin paluu. SIEVISET: Lasse on syntinen Mooses. SIEVISET: Upseeri, ei herrasmies. Myy­tin­mur­ta­jat Räjäytyskarkelot. Ker­ran Mac­Gy­ver pe­las­ti päi­vän peit­tä­mäl­lä pa­kus­sa ol­leen pom­min be­to­nil­la. Re­mont­ti­piis­ku­ri Takaisin yläkertaan. Kuu­si­hen­ki­nen per­he nuk­kuu ko­ti­ta­lon­sa y­lä­ker­ras­sa, jos­ta puut­tu­vat kaik­ki huo­neet, vä­li­sei­nät ja o­vet.
16.30 Sa­la­tut e­lä­mät (x15) Kristiinan standardit ovat matalat. Painatko liikaa, Sergei Kuula. Jannen poika on pelimies. Helena liukastuu Karin lätäkköön. Kalle saa avaimen Larin lukkoon. Ulla, hanki ase. Ida saa kammo herjan. Ismolla on rajut otteet sängyssä. Jirin rakkaus kokee kovia. Ismon kimpussa on sinivuokkoja. Sergei lankeaa Lapin loitsuun. Eva on slut, niin slut.
16.55 A­ma­zing Ra­ce Pähkähulluja temppuja. Ki­sa saa­vut­taa uu­sia kor­keuk­sia Rans­kan Al­peil­la, mut­ta yk­si pa­reis­ta ti­put­taa e­lin­tär­keän vih­reen a­las vuo­ren­rin­teel­tä. On­ne­la Kosinta.
17.25 Myy­rä Kil­pai­li­jat tu­tus­tu­vat ral­li­vi­sas­sa Ju­lioon, mut­ta tun­te­vat­ko kil­pai­li­jat toi­siaan? Ku­kin y­rit­tää sel­vit­tää jou­kon Myy­rää. Seik­kai­lu jat­kuu his­to­rial­li­ses­sa Te­qui­las­sa, mis­sä ra­ha­po­tin ker­ryt­tä­mi­nen vaa­tii tai­toa ja Te­qui­lan sie­to­ky­kyä.
17.55 Kau­niit ja roh­keat Varoitan teitä, herra tuomari. Tuomarin päätöksellä. Katien ja Thornen onnellinen perhe. Ethän taas sekoa, Emma? Sally, vastenmielinen miniäehdokas. Jah­ti Pe­lo­ton kol­mik­ko Joel, Tiia ja Ta­ne­li haas­taa kä­ve­le­vän tie­to­pan­kin, Jah­taa­jan, na­pa­tak­seen ra­ha­pal­kin­non it­sel­leen. Mi­ten mah­taa jouk­kueen käy­dä ä­lyn ja muis­tin mit­te­lös­sä?
18
18.25 Em­mer­da­le
19.00 Seit­se­män uu­ti­set Seit­se­män uu­ti­set
19.10 Tu­los­ruu­tu
19.15 Päi­vän sää Pi­lan­päi­ten Ur­hei­luext­ra
19.25 Tu­los­ruu­tu
19.30 Sa­la­tut e­lä­mät: Pih­la­ja­sa­tu SIEVISET: Majurin paluu. SIEVISET: Lasse on syntinen Mooses. SIEVISET: Upseeri, ei herrasmies. On­ne­la Kosinta. Ham­mas­lää­kä­ri­nä työs­ken­te­le­vä Ant­ti päät­tää ko­sia kump­pa­niaan Saa­raa, mut­ta naa­pu­rin maan­vai­va Jor­ma sot­kee suun­ni­tel­mat. Ter­ve­tu­loa S­jö­lyc­ka­niin Vatsavaivoja ja hellyydenkipeyttä. Li­ly ei suos­tu käyt­tä­mään huus­sia ja saa kär­siä seu­rauk­sis­ta.
20.00 Kok­ki­so­ta Ina Mikkola ja Ronja Salmi. Kok­ki­so­dan vie­raik­si saa­pu­vat toi­mit­ta­ja I­na Mik­ko­la ja Kir­ja­mes­su­jen oh­jel­ma­joh­ta­ja, kir­jai­li­ja Ron­ja Sal­mi. Re­mont­ti­piis­ku­ri Takaisin yläkertaan. Kuu­si­hen­ki­nen per­he nuk­kuu ko­ti­ta­lon­sa y­lä­ker­ras­sa, jos­ta puut­tu­vat kaik­ki huo­neet, vä­li­sei­nät ja o­vet. Ra­dal­la Rei­jo pa­le­lee en­sin Ke­mi­jär­vel­lä ul­ko­töis­sä, mut­ta ju­nas­sa tun­nel­ma läm­pe­nee het­kes­sä. Jah­ti Kau­si 2, 12/12. Pe­lo­ton kol­mik­ko Joel, Tiia ja Ta­ne­li haas­taa kä­ve­le­vän tie­to­pan­kin, Jah­taa­jan, na­pa­tak­seen ra­ha­pal­kin­non it­sel­leen. S­ta­di vs. Lan­de Vedetään vastauksia taskusta! Ve­de­tään vas­tauk­sia tas­kus­ta! Jak­sos­sa lan­de poh­tii Hul­lu­jen Päi­vien his­to­riaa, ja s­ta­di a­na­ly­soi saap­paan­hei­ton MM-ki­so­jen nais­ten­sar­jan en­nä­tys­tu­lok­sia. Mie­len­sä­pa­hoit­ta­ja - en­nen kaik­ki o­li pa­rem­min URHEILU. Vie­lä­kö löy­tyy ve­ren ma­kua ja tap­pa­mi­sen mei­nin­kiä? Mie­len­sä­pa­hoit­ta­ja tu­tus­tuu e-ur­hei­luun, gol­fiin, s­keit­tauk­seen ja lu­mi­lau­tai­luun. Jah­ti Myr­kyl­li­sen vii­sas­ta Jah­taa­jaa vas­taan vi­sai­lee kol­men hen­gen jouk­kue: jal­ka­pal­lo­fa­ni ja o­pet­ta­ja Mii­ka, e­läk­keel­lä o­le­va Han­nu Ii­sal­mes­ta ja tur­ku­lai­nen ai­kui­so­pis­ke­li­ja Jo­han­na.
21 21.00 Ex-On­nel­li­set Höpsismikäkävelyä. Al­va­rin teot a­ja­vat hä­net po­lii­sin kuu­lus­tel­ta­vak­si. Ant­ti jou­tuu Rei­jan pois­saol­les­sa van­han hoi­don vie­tel­tä­väk­si. Pi­tää­kö ol­la huo­lis­saan? Ina Mikkola. Tä­nään tar­joi­lem­me hyy­tä­vän viil­tä­vää ja a­jan­koh­tais­ta pö­lö­pö­lö-kes­kus­te­lua. Yö­ky­läs­sä Ma­ria Vei­to­la Antti Rinne. SDP:n pu­heen­joh­ta­ja ja lak­ko­jää­rä­nä tun­net­tu Rin­ne kut­suu Ma­rian Mänt­sä­lään hä­nen ja He­ta-vai­mon ko­tiin. Su­per­nan­ny Suo­mi Raastavat ruokailuhetket. Täs­sä per­hees­sä puu­roa on e­nem­män lat­tial­la kuin las­ten suus­sa. Pie­ta­rin ka­pel­li­mes­ta­ri Vallan käytävät. F­red­rik ja Ol­ga suun­nit­te­le­vat pa­koa. S­ku­rov y­rit­tää sel­vit­tää Neft­ni­kin sa­lai­sia o­mis­ta­jia ja ta­juaa, et­tä vyyh­ti u­lot­tuu sy­vem­mäl­le val­lan käy­tä­viin kuin hän o­li us­ko­nut­kaan. Sel­viy­ty­jät Sota vedessä. E­del­li­sen hei­mo­neu­vos­ton jäl­jil­tä toi­ses­sa lei­ris­sä on pal­jon tyy­ty­mät­tö­miä ih­mi­siä, ei­kä ri­ve­jä o­le help­po saa­da uu­del­leen jär­jes­tyk­seen. A­ma­zing Ra­ce Juhlat ovat alkaneet. A­ma­zing Ra­ce vie­rai­lee en­sim­mäis­tä ker­taa Ar­me­nias­sa, ja e­ta­pin pa­nok­se­na on pi­ka­pas­si.
22.00 Kym­me­nen uu­ti­set Kym­me­nen uu­ti­set
22.10 Lot­to, Jo­ke­ri ja Lo­ma­ton­ni Vii­kon sää
22.20 Päi­vän sää
22.25 Tu­los­ruu­tu
22.35 Jah­ti Heik­ki, Päi­vi ja Kim­mo käy­vät jouk­kuee­na tie­to­vii­sas­ta vas­taan voit­taak­seen tu­han­sit­tain eu­ro­ja. Pu­ku­mie­het T­he Litt­le D­rum­mer Girl Koulutus. Kak­soi­sa­gent­tim­me näyt­te­li­jän­tai­to­ja koe­tel­laan en­ti­ses­tään, kun hä­net sie­pa­taan Li­ba­no­niin. Ur­hei­lu­do­ku­ment­ti: Kak­si Es­co­ba­ria Kaksi Escobaria. Ai­ka­na jol­loin Ko­lum­bias­sa val­toi­me­naan re­hot­ta­va huu­me­kaup­pa ja sen ym­pä­ril­le kie­tou­tu­nut vä­ki­val­ta o­li o­sa ar­ki­päi­vää, Ko­lum­bian jal­ka­pal­lo­jouk­kueen me­nes­tys nos­ti maan uu­teen nou­suun ja kun­niaan. Hou­sut pois! Housut pois! B­rit­ti­ko­me­dia kuu­des­ta työt­tö­mäs­tä me­tal­li­työn­te­ki­jäs­tä, jot­ka pe­rus­ta­vat st­rip­tea­se-ryh­män an­sai­tak­seen ra­haa ja suo­sio­ta C­hip­pen­da­le'sin mal­lin mu­kaan. Wal­lan­der: En­nen rou­taa Wallander: Ennen routaa. Ko­mi­sa­rio Wal­lan­de­rin ty­tär Lin­da on val­mis­tu­nut po­lii­si­kou­lus­ta ja a­loit­taa työt i­sän­sä rin­nal­la Ys­ta­dis­sa. Ka­don­neen nai­sen et­sin­tä muut­tuu mur­ha­tut­kin­nak­si, kun met­säs­tä löy­tyy ruu­mis. E­lo­ku­va poh­jau­tuu Hen­ning Man­kel­lin me­nes­tys­ro­maa­niin. A­gat­ha Ch­ris­tie: Syyt­tä­jän to­dis­ta­ja Lemmenkipeyttä. Nuo­ris­ta mie­his­tä pi­tä­nyt ri­kas les­ki E­mi­ly F­rench mur­ha­taan raa'as­ti ko­to­naan, ja teos­ta e­päil­lään hä­nen ra­kas­ta­jaan­sa Leo­nard Vo­lea.
23.35 Rou­va Mi­nis­te­ri Puun ja kuoren välissä. Ra­dal­la Ei oppi ojaan kaada. Pie­ta­rin ka­pel­li­mes­ta­ri Menneisyyden vangit. 23.35 T­he Af­fair Totuus valkenee. Vi­kin on koh­dat­ta­va sai­rau­ten­sa sil­mäs­tä sil­mään ja sa­mal­la hän al­kaa näh­dä tär­keät ih­mis­suh­teet uu­des­sa va­los­sa.
0
00.30 La­kia ja rak­kaut­ta Hyvä päivä. Re­mont­ti­piis­ku­ri Takaisin yläkertaan. Jah­ti 00.30 To­del­la u­pee­ta (x2) Seksi Kateus Mök­ki­reis­su KARVIA - Annen kesäparatiisi. Räp­pä­nä kur­vaa An­ne Mat­ti­lan ke­sä­paik­kaan Art­tu Wis­ka­ri ja K­ris­ta Siegf­reds kyy­dis­sään.
00.40 Rou­va Mi­nis­te­ri Puun ja kuoren välissä. E­li­za­beth y­rit­tää saa­da a­me­rik­ka­lais­jou­kot ko­tiin Lä­hi-i­däs­tä.
01.25 Ty­rant (x2) Kuolleet ja elävät. Rukous lasten puolesta. Pi­tää­kö ol­la huo­lis­saan? Ina Mikkola. O­ta ra­hat ja juok­se Missi ja koripalloilija. 01.25 A­las­ti-k­lu­bi Kaija Koo. Kau­si La­val­la Kai­ja Koo on rie­mu­kas ar­tis­ti, jo­ka saa kaik­kien kork­ka­rit kat­toon.
01.35 X Fac­tor Suo­mi Ensimmäinen koelaulupäivä. 01.35 A­me­ri­cans (x2) Pimiö. Djatkovo.
02.20 Myy­tin­mur­ta­jat O­li­pa ker­ran e­lä­mä 02.20 C­ra­zy Ex-Girlf­riend
02.35 T­he Litt­le D­rum­mer Girl
3
03.05 112 03.05 112
03.30 112 03.30 112 03.30 Sak­nad
04.00 Dead­ly Wo­men - Nais­tap­pa­jat 04.00 Dead­ly Wo­men - Nais­tap­pa­jat
04.25 Dead­ly Wo­men - Nais­tap­pa­jat 04.25 Dead­ly Wo­men - Nais­tap­pa­jat